Rok Hada

 

ROK VODNÍHO HADA 2013

 ROK SPRAVEDLNOSTI, EMOCÍ A ZMĚN

Nový čínský rok začíná 10. Února 2013 a je ve znamení Hada.

čínský název pro Hada: She

odpovídá: znamení Panny

ovládá denní dobu: od 9.00 do 11.00 hodin

prvek: oheň

Znamení Hada bychom rozhodně neměli podceňovat. Má velmi rozporuplné vlastnosti. Na jedné straně je symbolem moudrosti a vůle, a oproti tomu na straně druhé dokáže být prohnaným a silným nepřítelem. Umí se vcítit do druhého člověka a má silnou intuici, ale často ho ovládají emoce, své city někdy nezvládá a může jim podlehnout. Celým rokem nás budou ovládat emoce, vyvarujte se nevybíravého chování, nesnažte se za každou cenu prosadit svou. „ Chce to rozum do hrsti“ a raději vše dobře zvažovat. Lidé narození v tomto znamení bývají inteligentní a dokážou svých schopností využít ve svůj prospěch a to někdy dost nevybíravým způsobem, proto i tento rok bude symbolizovat bojovnost a konkurenci.

Bude to rok změn, někdy i nečekaně dramatických, které však vyčistí vzduch jak v partnerských vztazích, v pracovní oblasti, tak i v politice. V oblasti partnerství, rodiny a lásky budou preferovat tradiční hodnoty. Hadí energie přeje pevné lásce. Rozhodně ne flirtům a povrchnosti. Mohou být posílena manželství a bouřlivé partnerské vztahy, kde se problémy usadí a vyřeší, dojde k vzájemným dohodám, záleží však na jedincích a také na tom, jakého jsou znamení a jakým osobním ročním vibračním číslem budou v tomto roce procházet. Mohou vznikat nová přátelství a partnerství s příslibem silného vztahu plného vzájemného respektování.

V pracovní oblasti bude štěstí přát tvůrčím typům, které se poohlédnou po nových možnostech a lidem, kteří dokážou vyjít ze stereotypů a ze své ulity. Podaří se jim rozvinout kreativitu. Bude se rozvíjet věda, technika i kultura.

Rozhodně to bude po roce zúčtování velmi spravedlivý rok. Nejdříve jde o spokojenost jednotlivce, ale pak i o společnost. Had je moudrý i spravedlivý a pamatuje i na druhé. Energie chaosu posledních dnů v letošním roce 2012 bude zpomalena a soustředěna na řád a strukturu, která nám v roce Draka chybí.

Vládnoucím elementem roku Hada je voda. Poukazuje na nutnost čištění a uklízení nepořádku ve všech sférách. Spravedlivé dořešení všech starých záležitostí, které se nebudou zametat pod koberec, ale budou se řešit, někdy s mnohdy velkými emocemi. Voda je velmi silný živel. Dokáže nám dát na jedné straně vláhu, ale na straně druhé umí i ničit vše, co ji stojí v cestě. Proto lze očekávat, že nefunkční vztahy, nenaplňující práce a u mnohých lidí konzumní způsob života zaznamená velké změny. Mnoho lidí bude „svlékat hadí kůži“ a začne žít nový život. Bude na čase změnit staré vzorce chování a myšlení, což značí pro některé lidi, kteří se nepohybují v duchovní rovině, velmi obtížný rok. To může přinést dalekosáhlé změny – stěhování, manželství a plánování rodiny, profesní změny, které jsme dlouho odkládali ze strachu nebo nerozhodnosti možná i pohodlnosti.

Každopádně nás všechny čeká velmi zajímavý rok. Jen buďme obezřetní. Had je nevyzpytatelné znamení, přitažlivé a inteligentní. Spousta z nás si projde osudovými zvraty, takže buďte ostražití, pohotoví a především otevření všemu novému, co nám rok Hada přinese.

Přeji vám všem v Novém roce ČÍNSKÉHO HADA jen to nejlepší. S láskou a úctou pro všechny Soňa Výklad Karet.