Poznání života 2/

 

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se vám nedaří?

Nebo proč se neustále nějaké situace, lidi či věci ve vašem životě opakují?

Nebo jste raději jeli dál v zajetých kolejích?

Pokud NE, „defakto“ jste si nechtěli připustit své vlastní chyby a raději dál naříkali na osud, okolnosti, lidi, situace a zůstávali v přesvědčení, že máte smůlu, že nejste děti štěstěny, že si nezasloužíte to či ono a tak bych mohla vyjmenovávat ještě dlouho.

Nepochopili jste podstatu života, protože nedokážete milovat sami sebe.

Další příčinou může být to, že nejste ochotni zbavit se určitých potřeb, protože LPÍTE na něčem nebo na někom a neustále své štěstí něčím podmiňujete. Radujte se ze života TADY A TEĎ, v přítomném okamžiku.

Se silou vůle nebo disciplínou to nemá nic společného. Klíčem je OCHOTA zbavit se všeho starého, nevyhovujícího a nefunkčního.

Pokud se nedokážete rozhodnout, sami si způsobujete svou nerozhodností bloky. Je to vaše a jen vaše NEOCHOTA něco změnit. Také NEPŘEJÍCNOST může být překážkou k vašemu osobnímu růstu nebo rozhodnutí se ke změně.

Dalšími příčinami může být sebelítost, podceňování, špatné vzorce „norem“, které si neseme z rodiny, a jsou dány výchovou nebo okolnostmi prostředí, ve kterém setrváváme.

Prostě pokud máme odpor ke změně, ať už je příčina jakákoli, NECHCEME, tak ani nemůžeme. Je to pocit, jako kdyby vám zalil někdo nohy do betonu.

Pokud si však dokážete přiznat pravdu a ta sakra bolí, uděláte první krok k tomu, abyste se rozhodli změnit to, co vás trápí nebo nějakým způsobem nefunguje. Pamatujte, že co NECHCETE ZMĚNIT, je přesně ta oblast v životě, ve které POTŘEBUJETE ZMĚNU nejvíce!

Jedním z prvních kroků je ZKOUMÁNÍ SVÝCH MYŠLENEK. Rozdělení na ANO a NE. Nic mezi tím neexistuje. Pokud nevíte, jste tedy nerozhodní, a tudíž o sobě pochybujete. Je to běh na dlouhou trať. Ale měnit se krůček po krůčku vyžaduje učit se trpělivosti a ta spoustě lidem chybí. Nic není hned a zadarmo. Za špatnou práci vám zřejmě v dnešní době lidi nezaplatí a vaše firma zkrachuje, přestože existuje spousta „lepších“ a levnějších variant, a lidé si myslí v danou chvíli, že ušetří. Ovšem za kvalitně odvedenou práci získáte důvěru zákazníka a ten vám sám udělá dobrou reklamu a rád se k vám zase vrátí. Je jedno, jestli máte dílnu na nábytek, autodopravu nebo věštírnu. Jde o podstatu toho, jak kvalitní služby nabízíte.

Další příčinou může být nezpracovaná minulost a negativní vlivy z minulosti nebo naše KARMA. V minulosti jsme mohli provést něco špatně, byť neúmyslně, něco, čeho třeba v přítomnosti můžeme litovat nebo si tím vše blokovat. Dost často je to uloženo hluboko v našem podvědomí. A proto se nám v určité oblasti života nemusí dařit. Lidé, kteří nemají zpracovanou minulost, měli v určité době vztek a svůj pokrytecký postoj si mohou uchovávat i teď v přítomnosti. Pokud nejsme schopni skutečně a upřímně odpustit, tak nás všechny tyto věci a situace mohou brzdit a blokovat nám naplnění našich snů a cílů. Třeba v lásce a partnerských vztazích, nebo že se vám nedaří finančně, nebo jste onemocněli, popřípadě nemůžete najít práci, která by vás naplňovala a při tom byla správně ohodnocena.

Je to individuální, každý řešíme svá trápení, ale podstata je jedna. UVĚDOMIT SI PROČ??? A nevinit z toho okolí, okolnosti ani lidi nebo Boha.

Každý PROBLÉM je odstranitelný, pokud znáte jeho PŘÍČINU.

Často mi klienti tvrdí, že mají minulost zpracovanou a že na daném problému nelpí, ale mohou mě přesvědčovat, jak chtějí. Já o tom vím své, protože vidím do jejich duše a při věštění jsem napojena na jejich duši. Cítím, jak jejich duše pláčou, křičí, jsou smutné, volají po uzdravení daného problému. Ale co bych z toho měla, kdybych jim vyvěštila jen samé krásné věci, uchlácholila je a neřekla pravdu. Nejvíce lidi nakopnete svou upřímností. Vždycky říkám, že záleží na jejich rozhodnutí, když stojí na životní křižovatce nebo rozplétají nějaký nepříjemný karmický uzel. Proč se lidé bojí slyšet i věci negativní? Ano někdy musím velmi dobře volit svá slova a být i psychologem, jak a komu určité informace sdělit. Pravda bolí obzvláště, když je nepříjemná a v danou chvíli neslyším od věštkyně to, co chci a to je to lpění, skutečný význam tohoto slova.

Jenže tím zraňujete sami sebe, protože odmítáte žít v přítomném okamžiku, naříkáte na minulost a chcete slova útěchy a chlácholení do budoucnosti. Osudem dány jsou nám datum narození, porodu, svatby, rozvodu, smrti, to kolik budeme mít dětí. Vše ostatní si vytváříme sami svými postoji a rozhodnutími v našich životech.

Když budete milovat sami sebe, budete se cítit dobře. To není možné, pokud sami sebe neuznáváte a nepřijímáte takové, jací ve skutečnosti jste.

Začněte tím, že si odpovíte na otázky typu: „Kdo jsem? Čeho si na sobě upřímně vážím? Co jsem v životě dokázal/a? Co se mi kdy v určité etapě života podařilo? V čem jsem dobrá/ý?“. Součástí přijetí sebe sama je ZBAVENÍ SE STARÝCH NÁVYKŮ, NEGATIVNÍCH MYŠLENEK A ŠPATNÝCH NÁZORŮ NEBO VZORCŮ, KTERÉ NÁM NAPROGRAMOVALI DO MOZKU JINÍ LIDÉ, POPŘÍPADĚ I MY SAMI.

Přeji vám všem na Vaší cestě životě, abyste dokázali změnit vše, co Vám v životě nefunguje, ale pamatujte na to, že MUSÍTE ZAČÍT U SEBE, POKUD SE OVŠEM ROZHODNETE, ŽE CHCETE!