Poznání života 3/

 

Všichni si vytváříme svůj život sami, včetně problémů a nemocí. Často je to však na bázi nevědomí, situací, různých modelů a špatných vzorců chování, které nám byly vštěpovány. Máme je v hlavě jako kódy. To znamená, že je potřeba je pochopit a něco ve svém životě změnit. Ani já jsem nebyla jiná a prošla jsem si ve svém životě mnoha útrapami, než jsem nalezla skutečné štěstí a pochopila podstatu života. Také jsem dostávala karmické lekce a zkoušky a stála na mnoha životních křižovatkách stejně, jako všichni ostatní. Vznik a význam, pochopení hluboko uložených problémů je třeba pochopit a hlavní je chtít se změnit.

Každý by měl poslouchat svůj vnitřní hlas, intuici, a protože jsme rozdílní a máme jiný způsob vnímání. V podstatě to umíme všichni, jen někteří z nás neposlouchají svoji duši, ale rozum, proto se bolestné situace, partneři, nemoci a jiné zátěžové věci v našem životě opakují a vracejí se nám tak dlouho, dokud nepochopíme, že změna je nutná. Především momenty v našem životě, kdy nám vypovídá funkci naše tělo. Ne každý umí přijmout "krutou pravdu" a vypořádat se s tím, co ho v životě potkalo. Ale právě o tom pochopení je náš život.

Nejvíce si naplnění našich přání a snů blokujeme sami. Mnohé naše emoce a programy vznikly už před naším narozením. To znamená, že jsme si je do tohoto života přinesli. Je jen na nás, jak se s tímto batohem na zádech popereme a vypořádáme. Skutečně jsme již před svým narozením emocionálně ovlivněni a každá duše si předem vybírá své rodiče a dává k tomu souhlas. Pokud matka zažívá v těhotenství strach a stres, dostává velké množství stresových hormonů do těla, tudíž ho přijímá i ještě nenarozené dítě. Na to si může dítě nebo později dospělý jedinec vzpomenout a může to mít až extrémní následky. V těhotenství je matka i plod nejvíce otevřena Bohu první tři měsíce, takže veškeré pocity přebírá dítě na sebe, aniž by si to matka uvědomovala. Často je příčina našich obtíží skryta v prenatálním vývoji nebo při zažívání porodních bolestí jsme také velmi vystavováni stresu. Prostě příčin může být mnoho.

Dost často lidé vyhledávají regrese, hypnózy a podobnou léčbu, ale vždy by měli dobře zvážit, komu svěří svoji důvěru, protože často mohou být následky nedozírné. Může dojít k destrukcím, sklonům sebepoškozování, poruchám příjmu potravy, závislostem, psychickým poruchám a jiným problémům po absolvování léčení a různých čakrových odbloků. Sama jsem se měla možnost o tom přesvědčit ve své kartářské praxi, že často lidé „lezli“ nevědomky na kurzy mistrů reiky aj. Nemůže být každý mistrem reiky, šambaly, kabaly a kdo ví čeho. V mnohých případech se z toho stává byznys. Je to, jako kdyby dítě přeskočilo základní školu a šlo rovnou na střední. Nelze stavět základy „domu“ našich vědomostí, znalostí a dovedností „od střechy“. Proto vždycky dejte na doporučení člověka, kterého znáte a ne na popularitu a slávu, která je velmi pomíjivá. Ne každý, kdo je mediální hvězdou, musí být notně nejlepší v oboru. Sami vidíte, jak televize dokáže zkreslit informace, jen aby měla senzaci a sledovanost. Proto dejte raději na osobní doporučení spokojeného člověka.

Emoce a tělesné pocity se často prolínají a jsou hluboce uloženy v buňkách našeho těla. Proto afirmace někdy nepomáhají a je potřeba odstranit skutečnou příčinu našich problémů. Neustále totiž během života přijímáme všemi smysly informace, které se podle různých priorit zpracovávají a ukládají, až se dostanou do našeho podvědomí a mohou tam zůstat do doby, než se nějakým spouštěčem naše „Pandořina skříňka“ otevře. Jenže lidé jsou nepoučitelní. Při svých věštbách nenesu zodpovědnost za nikoho, jakou cestou se vydá. Je to každého rozhodnutí. Respektuji svobodnou volbu člověka a nikdy nejdu do věštby, pokud mi to duše dotyčného klienta nedovolí, nebo pokud cítím riziko. Proto stejně tak mám i já právo volby říci NE. Respektuji zákony Vyšší moci a tím také chráním sama sebe i své nejbližší.

Každý z nás s sebou nosí uložené emoce a programy, které mu život zbytečně ztěžují. Uložené emoce pak tvoří určitý model víry, který určuje naše myšlenky. Když ovšem vypadá realita jinak, než si přejeme, je to tím, že se naše emoce neshodují s našimi myšlenkami. Když totiž směřujeme naše myšlenky na něco, co bychom rádi chtěli a nejsme pro to ještě připraveni, tak převládne naše podvědomí strach a špatné emoce, že si to žádané nezasloužíme, litujeme se, neumíme odpouštět, tak zpravidla co chceme, nedostaneme. Vše má svůj čas a Božský řád. Vždy je třeba hledat příčinu u sebe. Jinak se nepohnete vpřed a nebudete mít spokojený plnohodnotný život, po jakém toužíte.