Poznání života 6/

 

Změna myšlení

Naše mysl a emoce jsou základem toho, jak se chováme a v co věříme. Vždycky máme na vybranou, jakým směrem se bude náš život ubírat, pokud se rozhodneme, že CHCEME UDĚLAT ZMĚNU s něčím, co nám v životě nevyhovuje nebo nefunguje. Prvním krokem je poznat sám sebe a být otevřený tomu, že se můžu vyvíjet a měnit. V bludném kruhu jsme tehdy, když se rozhodneme v něm setrvat. Už jsem popsala své poznatky a teď jsem se rozhodla je utřídit a pokusit se vytvořit návod, jak můžeme změnit sami sebe. Sepsala jsem osm základních kroků, které fungují zároveň a navzájem. Tento proces může být krátký, zahrnuje jen pár dnů nebo týdnů, anebo může trvat i roky. Každý z nás totiž vyrůstá vlastním tempem. Pokud dokážete všech osm kroků zahrnout do každodenního života, dosáhnete jednoty, rovnováhy a lásky. Pak se stanete světlem a stanete se darem světu. Jakmile dojde k vědomému spojení, všechno co vás tíží pak najednou ztratí váhu a vám dramaticky přibude energie, protože už s sebou nebudete vláčet minulost.

Změně myšlení předchází 8 základních kroků, jak objevit a rozvíjet sebe „ svůj dar“

Těchto osm kroků zahrnuje emocionální a duchovní spektrum našeho života.

Vnímání.

Záměr.

Konání.

Neustálá zpětná vazba.

Vibrace.

Překročení bodu zlomu - proměna - "znovuzrození".

Vytvoření spokojeného "JÁ" i okolí.

Láska – největší dar.

1. Vnímání

Znamená to zůstat otevřený všem možnostem a dovolit sám sobě růst. Vnímání začíná tím, že se naučíme naslouchat vlastní duši, našemu vnitřnímu hlasu a dovolíme, aby nám tato zjištění vstoupila do srdce i do mysli. Pokud jste vnímaví, dovolujete zázrakům, aby se projevily. Zázraky se dějí kolem nás neustále, ale my si jich nevšímáme, protože jim nejsme otevřeni. Dokážete-li být otevřeni, objeví se vám vaše pravá podstata. Mnoha směry nebo způsoby se k vám pohrnou jasná znamení. Možná budete zažívat víc „náhodných“ souher anebo se najednou objeví možnosti, jak se o svůj dar podělit s ostatními. Pak může přibýt sebejistota, protože cítíte, že začínáte žít takový život, jaký máte. Radost pak v nás vyvolá vibrace štěstí. Změní se energie, komunikace, soucítění i porozumění a vy uvidíte svět novýma očima.

Chci se s Vámi podělit o vlastní příběh, jak jsem objevila dar jasnovidění. Je to přijímání nebeských poselství pomocí obrazů. Mohou to být sny, které působí více než skutečně, jsou plné intenzivních barev a emocí. Ve skutečnosti se vám mohou před očima míhat jiskry nebo záblesky světla. Mohou vypadat i jako mlhovina, barevná mlha nebo kouř. Vize působící přirozeně. Opakovaně vídáte nebo nacházíte pírko, minci, duhu, číselnou řadu různých kombinací. Denně jsem našla tři bílá pírka během několikaminutové cesty do zaměstnání. Bylo jedno, jestli foukal silný vítr nebo pršelo. Těch událostí bylo více, vídala jsem i během této krátké cesty tři auta se stejnými kombinacemi čísel, což byly andělské vzkazy pro mne. Také displej na mobilu se rozsvítil a já si všimla stejných číselných kombinací a začala jsem se více zajímat o knihy s andělskou tématikou. Hledala jsem odpovědi v knihách na internetu a s nejbližšími lidmi, se kterými jsem mohla mluvit o svých pocitech, aniž by mě považovali za blázna. Začala jsem vídat andělský déšť. Takže to nemůže být náhoda. Nic se nám neděje náhodou. Vaše vize může  souviset  s pomocí ostatním lidem. Nedá se to slovy ani popsat. To musí prožít každý sám, aby pochopil. Když se mi začaly dít tyhle věci, změnilo mi to naprosto můj život. Souviselo to s otevřením třetího oka. Nejdříve jsem se tohoto obrazu lekla, přišlo to nečekaně a z periferního vidění. Ale když jsem si řekla, že mi tento pocit není nepříjemný, ba naopak. Šla jsem do toho srdcem. Ten nádherný pocit všeobjímající lásky je opravdu nepopsatelný. Nenašla jsem k němu žádný opis ani přirovnání něčeho pozemského. A dnes? Komunikuji s anděly, předávám lidem jejich poselství a vize beru jako každodenní normální a přirozenou věc. Jen je potřeba mít víru, jít do všeho s upřímným srdcem a nebát se. Prostě poslechnout svůj vnitřní hlas. Já jsem svůj dar objevila díky trpělivosti, které mě naučily postižené děti. Tuto práci jsem dělala s láskou celý svůj život. Tyhle dětičky jsou čisté duše, i přes svůj handicap, kterým jsou diagnostikované jako hluboká až těžká mentální retardace, navíc často s kombinovaným tělesným a jiným postižením. Tyhle děti mne naučily mnoho, přestože já jsem byla v pozici učitele. Každý z vás má určitý dar, se kterým se rodí. Jen je potřeba tento dar objevit, rozvzpomenout se na svůj životní úkol a začít plnit komický úkol své duše tak, abychom byli skutečně šťastní. Štěstí máme uvnitř sebe a není třeba ho hledat okolo.

Nečekejte, že všechno půjde jen určitým způsobem. Dnes už vím, že velké dary přicházejí v naprosto nečekaném balení. Při svém vnímání můžete být zmateni, vzrušeni, zklamáni, překvapeni, ale to vše je pořádku. Když objevíte pomocí svého vnímání svůj dar, postupně zjistíte, že jich můžete mít i několik. Najednou v sobě objevíte ohromnou moc, pak už vás nic nezastaví. Hlavním důvodem proč objevit svůj dar, je ŠTĚSTÍ. Dalším klíčem je cítit vděčnost. Můžeme být vděční za spoustu věcí. Když se dokážete na seznam vděčnosti podívat každé ráno, jakmile vstanete, naladíte tak sami sebe na vibrace štěstí pomocí vděčnosti. Ale pamatujte si jedno. Nikdy od nikoho vděčnost neočekávejte. Udělejte pro druhé něco, protože to udělat chce, protože je máte rádi, ale nic na oplátku neočekávejte. Jinak můžete být velmi zklamaní, když vám to tito lidé neopětují a naopak vám ublíží.

Nejdříve se naučte pracovat se svým dechem a intuicí, když zaměstnáváte mozek svým dýcháním a tím pádem se nesoustřeďujete na rozum a ego, nýbrž na svou vlastní vnitřní intuici. Dýchejte, protože váš život je dech. Uvolněte se do nekonečného bytí a prostě si jen uvědomujte, že jste na živu. Už to je ten největší dar, který máme každý. Je to čirá energie, bytí v rámci vesmíru. Bez dechu totiž žít nemůžeme. Cvičte se v lásce k sobě samým. Dejte si svolení žít podle svých snů, cítit se dobře. Dejte si svolení odpustit si minulé chyby. Dejte si svolení začít nanovo. To jsou všechno projevy lásky. Pište si například své poznámky do deníku. Pak si přečtěte až následující den, co jste zapsali a utřiďte si své myšlenky na ANO a NE. Nic mezi tím neexistuje, protože pokud nevíte, pochybujete sami o sobě.

Odpovězte si na tyto otázky

  • Co se mi na mně líbí nejvíc?

  • Jaké báječné věci jsem si na sobě do této chvíle neuvědomoval/a?

  • Chci mít život plný radosti a naplnění?

  • Chci být šťastný/á?

  • Kolik procent času jsem šťastný/á?

  • Kolik procent chci být šťastný/á?

  • Znamená-li štěstí mít dobrý pocit z toho, kým jsem, co jsem ochotný/á pro toto štěstí udělat?

  • Co mi v této chvíli stojí v cestě a brání mi pohnout se kupředu a dosáhnout plnějšího života?

  • Jaká nadání, kvality a dary se snaží skrze mě prosadit?

  • Čeho chci dosáhnout, aby mi to na mé cestě pomohlo?

Dopřejte si čas na své odpovědi. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a nemyslete na to, jak čeho dosáhnout. Dovolte všem možnostem, aby se projevily. Dejte si čas na to, abyste zpracovali všechny své myšlenky a zapište si je do deníku. Objevíte tím sami sebe.

Přeji Vám všem krásné a šťastné objevování vás samotných. Protože je to kniha na pokračování, tak budu dopisovat postupně další pokračování těchto osmi kroků, jak měnit postupně své myšlení. Zatím stačí, když zpracujete krok první, než dopíšu pokračování v dalším díle "Poznání života 7".