Poznání života 8/

 

3. Konání

Konání je další krok, kterým navážete na své vnímání a záměr. To znamená, že se aktivně zapojíte do práce na svém osobním růstu. Možná zjistíte, že jste pro nový záměr vášnivě zapáleni, ale myšlenky a emoce jste si „ponechali“ ze starých dob. To vás může stahovat nazpět. Musíte aktivně přeprogramovat a zapracovat na tom, abyste naplnili svůj potenciál. Změnit staré zvyky a vnitřní přesvědčení není snadné, protože jsme je získávali mnohdy po celý život anebo aspoň podstatnou část svého života. Takže mohou být zakořeněny pevně v nás samotných, proto se nemusejí lehce poddat v průběhu našich změn.

Vložte energii do toho, co máte rádi, protože jakákoli akce je lepší než nedělat nic, protože i chyba vás postrčí nebo nakopne dál. Například zákon přitažlivosti vám nikdy nemůže přitáhnout to, po čem toužíte, dokud aktivně nepřeprogramujete myšlení a emoce a nejste ochotní vložit energii do toho, co si chcete přivést do života.

Mohla jsem zůstat sedět doma na kanapi a snít o tom, že budu jednou v televizním vysílání vystupovat jako kartářka. Kdybych to nezkusila, pak bych si to vyčítala a pochybovala. Takhle vím, že to byl neskutečný zážitek, realita, byznys, i když já jsem to chtěla dělat poctivě a dát lidem co nejvíce přesných informací. Už jen to, že jsem se odhodlala to zkusit. Že mě vybrali do konkurzu a nabídli spolupráci. Obětovala jsem tomu vše a nikdo neví, ani netuší to pozadí. Každý člověk jen vidí to pozlátko, tu slávu a popularitu, ale už si neuvědomuje, jaká je to zodpovědnost mluvit živě, napojovat se a odpovídat na otázky klientů, co možná s největší přesností. Jenže při neustálém přepojování hovorů to byl cvrkot. Mluvit živě, soustředit se, nemít trému, protože vás slyší a vidí celý národ a do sluchátka vám říká něco režisér a při tom vám přepojují živé hovory s dotazy lidí, je moc věcí najedenou. Žádný učený z Nebe nespadl, takže jsem na sobě pracovala dál. Jenže v průběhu půl roku se situace nevyvíjela tak, jak moje představy. V momentě, kdy nemůžete svoji práci dělat tak, jak jste o tom přesvědčeni vy, a nejsou vám umožněny stejné podmínky, jako ostatním spolupracovníkům, přestože zpětné vazby lidí, kteří toto sledují, musíte učinit rozhodnutí. Já jsem neobnovila smlouvu na další nevýhodnou jednu vysílací hodinu. Chtěla jsem více prostoru pro vysílání a nejen nevýhodný čas mnohdy nad ránem kolem třetí nebo čtvrté hodiny, kdy už většina lidí spí. Prostě souvislé vysílání. Často také selhávalo spojení, možná technika, možná něco víc. Žádný přehled o počtu volajících a spokojenosti jsem neměla, abych mohla srovnat, jak mi to jde. Pochvala mě vždy motivovala, naopak netečnost a nevyslovené nic mě ubíjelo. Po své práci jsem cestovala skoro tři hodiny s přesedáním vlakem, autobusem a metrem. Pak jsem několik hodin čekala na vysílání a nad ránem opět totéž zpět, přímo do svého zaměstnání. I tam jsem měla nemalé problémy, vše zvládnout. Tlak okolí na vesnici, kolegů v práci. Našli se i tací, co psali anonymy mě, mým kolegyním i z jiných televizních vysílání podobně zaměřených pořadů, do mé práce a nebrali si servítky. V momentě, kdy nápor a tlak byl tak silný, že to mohlo ohrozit mé zdraví, moji rodinu a kvalitu mé práce, jsem se musela rozhodnout, co je mi přednější. Kvalita práce také souvisí s tím, zda mám dost prostoru a podmínek, bez rušivých vlivů, abych stíhala čistit prostor i karty a začalo mi stávkovat moje tělo z náporu klientů, zejména pracovního ovzduší a začaly se měnit podmínky všech, nejen kartářů, kteří tam pracovali, jsem dala přednost kvalitní pohodové práci, klientům a osobním konzultacím, především rodině a svému zdraví. Zjistila jsem, že pokud nemohu dělat svoji práci kvalitně a tak, jak to chci já, nemá smysl dělat „byznys“. Jako zkušenost pro mě obrovská, ale za tu slávu a popularitu mi to nestálo, proto obdivuji pár čistých duší, že v této mašinérii ještě ve zdraví vydrželi a hluboce před nimi smekám.

Ještě před spoluprací s televizí jsem pracovala pro jednu nejmenovanou věštírnu, více jak rok na telefonní lince. Dodnes mi lidi volají, že si mě našli soukromě i po roce a víc. To je milé, protože vím, že svoji práci dělám, jak nejlépe umím, s tím, že moje předpověď jim vyšla naprosto přesně i časové úseky. Tam jsem také tvrdě narazila a nejen já. Podala jsem výpověď po dohodě s majitelem ihned bez výpovědní lhůty. Ten mě nechal výpověď přepracovat třikrát. Poslala jsem mu ji samozřejmě písemně. Po podání výpovědi mě pan majitel pokutoval pětinásobně vyšší sumou, než jiné kolegy nebo kolegyně a naúčtoval si nějaké nesmyslné penalizace půlročně zpětně. Nestyděl se mě zastrašovat tím, že na mě podá trestní oznámení a pošle kontroly z vyšších míst, pod pohrůžkou toho, abych na sociálních sítích se neopovažovala něco zveřejňovat. Podotýkám, že kolegů a kolegyň, které neoprávněně pokutoval, zastrašoval a to podstatné, nevyplatil finanční odměnu za odpracovanou práci i za několik měsíců, bylo víc. Navíc ještě měl tu drzost, mě nejméně dvakrát telefonovat, abych pro něj znovu pracovala, že je ochoten pokutu smazat a pokusil se i o znovu připojení mojí pevné soukromé telefonní linky na jeho věštírnu. Také to zkoušel emailem, abych s ním uzavřela dohodu o publikaci mých měsíčních horoskopů, protože články publikované jeho věštírnou již zdaleka nemají takovou sledovanost, jako když jsme tam pracovali poctivě, pár jedinců mezi prvními. Tak i to je zkušenost, chování, nečestné jednání, zastrašování, vyhrožování. Nezlobím se a vím, že všechno má svůj čas a každému se vrátí, co sám vysílá i s úroky.

Tím chci jen říct, ať se nenecháte odradit, i když nabudete špatnou zkušenost, protože jdete si za svými sny a cíli a to je to podstatné. Je jedno, jaké konání pro svůj záměr budete uskutečňovat. Důležité je, že to zkusíte a vše má smysl. Mě to posílilo v mém přesvědčení poskytovat lidem rady osobně, telefonicky, prostřednictvím internetu, skype, doporučení spokojených klientů a ti jsou právě měřítkem mé práce, spokojení klienti, kteří se vrací, dávají zpětné vazby a doporučení. Ne média a sláva, popularita, ale vaše dobře vykonaná práce, to že lidem věnujete svůj čas a radu, pak už je na nich, jak se rozhodnou.

Každý z vás by měl jít za svými sny a měl by se pokusit objevit svůj dar. Za prvé pracovat sám na sobě a za druhé se zapojit veřejně s podobně zaměřenými lidmi se umět podělit o své myšlenky, nápady, sny a emoce, jak jednáním, tak i slovy, proto píšu tuto knihu. Sleduji také odezvy lidí při publikování jednotlivých částí mé knihy „Poznání života“ na sociální síti. Také děkuji všem za úžasnou podporu, protože je to moje první tvorba.

Pokud se tedy soustředíte na svůj záměr, tak se také začne odrážet ve vašem chování. Neříkejte, že NEMŮŽETE, ale něco UDĚLEJTE. Možná to nebude ten správný krok, ale to nepoznáte, dokud to neuděláte. Abyste našli svůj dar, musíte vyvíjet aktivitu, konat a pohybovat se kupředu, i přes překážky, které vás posílí. Jestliže vám tento krok nepřinese dobrý pocit ani se k němu nepřiblíží, asi jste se vydali špatnou cestou.

Já jsem to zkusila a zažila plno krásných pocitů od lidí, kteří mi volali, děkovali, psali, posílali různé dárečky a vřelá slova díků. Od krásných knih, karet, sošek andílků, obrázků, mandal, až po sklenice s medem, vázy a různé dárky, které byly velmi milými pozornostmi, až po pozvání na tuzemské i zahraniční dovolené. Lidé byli a jsou mým hnacím motorem vpřed. Řídím se vlastním srdcem, jsem šťastná, že slyším a naslouchám hlasu své duše, který mě naviguje. Přináší mi pocit štěstí, že mohu pomáhat lidem v jejich životních rozhodnutích, na jejich složitých životních křižovatkách, podpořit je, posílit nebo jen k něčemu inspirovat. Dotknete-li se dalších lidí, tak vás to posílí a zesílí i vaše schopnosti inspirovat se. Je přirozené jít za tím, co nám dodává radost, protože si vytváříte další tvůrčí sílu.

Hodně lidí si lže do své vlastní kapsy v tom, co by doopravdy chtěli dělat, ale při tom zůstanou stát na místě. Lidé vědí, co dělají rádi, ale sami sobě se vymlouvají, protože by museli převzít zodpovědnost za svůj život a přiznat si, proč vlastně tak dlouho čekali a co jim ještě brání. Je to pohodlnější a proto se většina lidí spokojí s tím, že si to odůvodní jako namlouvání si něčeho. Odpovědi typu NEVÍM jsou hloupost. Víme to všichni. Jenom musíme překonat strach a začít jednat. Jediné čemu musíte doopravdy věřit, je vaše vnitřní moudrost a instinkt. Když jednáme podle něj, otevírají se nám nové světy. Možná jsme udělali něco špatně, možná dobře, každopádně se z té zkušenosti poučíme. A když se vydáme na cestu, už nestojíme na jejím okraji. Pak už je jen na nás, zda budeme budovat vnitřní zdroje a přejdeme z autopilota na záměrné vlastní řízení naší životní cesty poznání.

Jsou jen dvě cesty, buď dostanete to, co chcete, anebo se naučíte něco nového. Pamatujte na to, že když se snažíte být svým pravým já, potřebujete komunikovat. Říkejte upřímně pravdu. Kolik lidí nekomunikuje upřímně a nežije v realitě. Smutné je, že jsou to i lidi z duchovní sféry. Místo toho se snaží s druhými lidmi manipulovat, ovlivňovat a svést je na špatnou cestu. Pokud se někdo rozhodne pro cestu tmy a ne světla, je to jeho volba. Musí však počítat i s následky, protože v tom případě nenaváže spojení na úrovni srdce. Upřímnost je zásadní pro jakoukoli práci. I zlost dokáže být upřímná, pokud tím nepoškozujete a není spojena se závistí, nejhorší lidskou vlastností. Lidé často lpí na starých zvycích, protože v minulosti fungovaly. Každý je zpočátku nejistý, když se učí něco nového a dělá chyby. Nakonec se stejně musíme zvednout, poučit se z chyb, neopakovat je a tím se dostaneme dál. Pak už děláme vše automaticky. Tak je to s každou novou činností, kterou se učíme.

Jak můžete odhalit svůj dar?

  1. Zapište si jména pěti až sedmi nejdůležitějších osob svého života a popište, co vám na nich připadá nejpozoruhodnější.
  2. Zeptejte se těchto lidí, co je jejich dar, nebo se nad tím zamyslete sami a napište si to.
  3. Zamyslete se a všimněte si, že se tu opakuje nebo vyskytuje něco společného. Zapište si vše, co vás napadne, co cítíte. Pak vám proběhne hlavou to pověstné „CVAK, AHA“.
  4. Pohodlně se posaďte a začněte zhluboka dýchat, stejnou frekvencí nádechu a výdechu, protože zaměstnáte mozek a necháte odpovídat vaši intuici, vaše srdce. Zeptejte se sami sebe „Jaký mám dar já, uvnitř sebe?“. Otevřete oči a všímejte si všech svých pocitů a myšlenek a zapisujte si je.
  5. Následujících několik dní se nad tímto cvičením zamýšlejte a všímejte si v každodenních činnostech, kde se nabízí příležitost, aby se váš dar projevil. Soustřeďte se na to, co vám přináší radost a dodává inspiraci. Požádejte Vesmír, Vyšší sféry, Boha, anděly, je jedno v co nebo koho věříte. Důležité je požádat a umět poděkovat. Pak věnujte pozornost všemu okolo sebe, nápisům, reklamám, bilbordům, textům opakujících se písní v rádiu, snům, které se vám budou zdát, opakujícím se číselným kombinacím, náhodným rozhovorům, které zaslechnete, protože nic není náhoda a vše je řízeno, jen lidi nepochopili, že mají svůj osud ve svých rukou. Nemůžete přelstít smrt a věci, které jsou nám dané. Ale objevit svůj dar může každý z vás, pokud se rozhodne, že chce.

Až svůj dar objevíte, rozvíjejte ho a uveďte do praxe.