Poznání života 9/

 

4. Neustálá zpětná vazba

„Dar je darem jedině tehdy, když ho vytváříte - a následně sdílíte“.

Mark Victor Hansen

Zpětná vazba je prostředkem, kterým vám Vesmír neustále ukazuje, jak si vedete. Svět je zrcadlem, v němž se odráží vaše pravé já. Existuje nekonečný okruh energie, který vás propojuje se světem kolem vás.  Je velmi důležité uvědomovat si, co a proč dáváte, protože to má přímý vliv na to, co bude Vesmír dávat vám.

Vesmír vám odpoví na váš záměr tím, že vám dovolí sklízet, co jste zaseli. Čím více lásky a péče svému záměru dáte, tím větší máte šanci na úspěšnou sklizeň. Je to jako starat se o zahrádku nebo vychovat dítě v samostatnou dospělou bytost. Když se budete dělit s ostatními o své vnitřní světlo, inspirujete je, aby dělali totéž, a to zpětně dodává na kvalitě vaší osobnosti.

Všechno je energie. Mezi vámi a vším ostatním neustále probíhá energetická výměna. Existuje tu jednotné pole uvědomění a bytí. V samém základu bytí jste tímto jednotným polem právě vy. Pamatujte, že energie, kterou vydáte, se vám zase vrátí. Samozřejmě je lepší vkládat pozitivní energii. I naše myšlenky jsou mentální energie. Energie vlastně následuje myšlenku, takže jestli chcete sklízet ovoce ze své zahrádky, měli byste zasévat LÁSKU, RADOST, ŠTĚSTÍ, CIT, PŘIJÍMÁNÍ, MÍR, VDĚČNOST, HARMONII, POCHOPENÍ A SOUCÍTĚNÍ. Musíte o ně pečovat. A neměli byste sázet semínka CYNISMU, ZOUFÁNÍ, ZLOBY, ZLOSTI, ZÁVISTI, STRACHU, POCHYB, OBAV NEBO ROZTRPČENOSTI.

A co dostanete dáváním svého daru? Dostanete sebe. Vše, co jste zaseli, se vám vrátí. Pokud se držíte zpátky, bude se i Vesmír držet zpátky před vámi a vy se nebudete moci účastnit tohoto báječného života naplno. Čím víc darujete, tím víc jste sami sebou. Když se podělíte o svůj dar, zvýšíte vlastní produktivitu. Jestliže se totiž držíte zpátky, vzniká energie, která vám může něco blokovat.

Tak je to i s věštbou. Pokud lidé neustále na něčem nebo někom lpí, neprojevují své upřímné city z hloubi své duše, ale chovají se jako malé rozmazlené děti, které něco umíněně chtějí za každou cenu. Nemůžete chtít, aby pršelo, když na nebi není jediný mráček. Takhle čisté by mělo být vaše nejupřímnější přání, proto nám někdy není dáno to, po čem toužíme, protože ještě nenastal ten správný čas, ještě nemůže soustavně svítit slunce, když jsou na nebi mraky nebo mráčky.

Právě potřeba odvádět vynikající dílo nás nutí růst a necouvnout, když je něco těžké. V tom totiž spočívá hlubší uspokojení. Dělit se o vlastní dar nám přináší radost. Objevit svůj dar je jedna věc. Žít ho – to je něco docela jiného. Žádá si to velké soustředění a odhodlání. Mou prioritou je sdílet více lásky, hojnosti i prosperity, takže rozvíjím neustále svůj dar tím, že buduji vlastní já a pěstuji to, co mi bylo dáno do vínku. A Vesmír na to reaguje. Jsem. Je mi dáno. A věci přicházejí. Není v tom žádné kouzlo. Vrací se vám jen to, co jste do toho svého daru investovali. To, co vydáváte ze sebe, s jakou upřímností děláte a rozvíjíte svůj dar. Není třeba se podceňovat, ani povyšovat, prostě pracovat tak, jak to cítíte vy sami, uvnitř sebe, podle svých možností, ale ne za cenu sebeobětování. Mou odměnou jsou spokojení klienti, kteří narůstají geometrickou řadou. Teď vím, že čas, který všem věnuji, je čas vynaložený dobře. Poté, co jsem si prošla i profesionální věštírnou vím, že nebudu za nevýhodných podmínek pracovat pro člověka, který není odborníkem v oboru, ale budu pracovat sama za sebe, tudíž se stanu nezávislou. Svůj čas pro práci si určuji sama, tudíž se nemusím podřizovat žádné smlouvě, notabene nevýhodné smlouvě nebo co hůř, smlouvě otrokářské. Věřím tomu, že existují i velmi solidní věštírny, ale já si zvolila cestu svou. Tudíž jsem zodpovědná jen sama za sebe a nejsem na nikom závislá. Nezapomenutelná jsou pro mne osobní setkání a konzultace s klienty. Pro mě je na prvním místě spokojenost a důvěra a každému při osobním setkání věnuji tolik času, kolik potřebuje. Je to časově náročné, ale vím, že je to skvěle investovaný čas. Mým darem je schopnost pomáhat lidem a ukázat jim směr v životě. To jak se rozhodnou, už je na lidech samotných. Těší mě jejich zpětné vazby, úspěchy, získání práce, naplnění snů a tužeb, ale také ubezpečení, že i trápení jednou pomine, pokud se lidé rozhodnou svůj život změnit. Především však musí začít u sebe. Zkuste se jednou celý den na všechny usmívat a sami uvidíte, jak se okolní svět změní.

Na druhé straně, pokud se rozhodnete své poslání ignorovat a zavrhnete ho, budete v tom kruhu nekonečné zpětné vazby zažívat pravý opak: rezignaci, cynismus, bolest, zoufalství, vztek a zmatek. Přesně takovou energií budete totiž svůj kruh krmit.

Ale ve světě hojnosti nic měnit nemusíte, Lidé, kteří hledají vás, si vás taky najdou. Když jste totiž sami sebou, ukazujete se přesně takoví, jací doopravdy jste. Jen nemůžete zůstat v pozici čekatele, ale musíte přejít do pozice dárce, pak se vše změní, zejména proto, že jste změnili vy sami sebe.

Lukášovo evangelium říká: „Dávejte, a bude vám dáno…, neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Jinak řečeno, v nás všech je něco, co se touží projevit, a jakmile probudíme svůj potenciál, přitáhneme si k sobě štědrost Vesmíru.

Tak co? Už jste nahlédli do svého nitra a zeptali se sami sebe, jaké máte kvality? Pokud jste k sobě upřímní, tak si brzy uvědomíte, jaké máte kvality, jaký máte dar a je jen na vás, jak tento dar budete rozvíjet. Kdo ještě ne, tak si odpovězte na tyto otázky:

  • Co mi říká nitro?
  • Co mám dělat?
  • Co mi zrovna v této chvíli v životě pomáhá?
  • Kdybych mohl/a dělat jakoukoli práci na světě a nemusel/a si dělat starosti s penězi, co by to bylo?

Odpovědi si zapište. Přetvořte je v modlitbu, afirmaci, meditaci, hru, volání do akce. Až skončíte, zeptejte se sami sebe, jak tyto poklady předat druhým lidem. Podělte se o svou radost, zážitky a zkušenosti. Možná tím inspirujete další lidi. Nestřežte si svůj dar jen pro sebe, protože tak mu nedáte šanci vyrůst.

Radujte se v životě z maličkostí, třeba jen úsměv a pozdrav dělá divy. Rozdávejte radost, štěstí, lásku a cit, které budou vycházet z upřímnosti vašeho srdce, a uvidíte, jak se začne měnit svět okolo vás. Nenechte se strhnout proudem materialismu a hektičností dnešní doby a nevymlouvejte se, že to nejde. Hlavně nehledejte na životních křižovatkách zkratky a nic neočekávejte. Dělejte vše rádi z upřímného srdce a neočekávejte vděčnost, jinak můžete poznat bolestné zklamání.

Přeji vám na vaší životní cestě, ať každý objeví svůj dar a obdaruje jím co nejvíce lidí, protože pak ti lidé zase mnohonásobně obdarují vás. Je to nádherný pocit, kterým vás všichni naplní. Vy zase na oplátku můžete jako studna plná hojnosti rozdávat dalším lidem a vaše radost se sdílení daru se jen násobí.