Numeroskop DUBEN

 

Co nám přinese měsíc duben?

Asertivita, vnímavost, zručnost, pracovitost.

Měsíc, který prověří naši stabilitu, systematičnost, řád a smysl pro pořádek v oblasti pracovních kolektivů, na úrovni rodin a především vztahů, jak spolehliví a pevní jsme v základech a přesvědčeních.

 

Jde o karmický měsíc pod vlivem čísla čtyři, kdy je nutné nalézt rovnováhu, být dobře uzemněn, snažit se urovnat případné spory v rodině, řešit zázemí, bydlení a především zpracovávat vztahovou, rodinnou a zdravotní karmu a případné veškeré nesrovnalosti. Nic nepřehlížet, zejména pokud se vám v nějaké životní oblasti nedaří, pak se zamyslet, a pokusit se nalézt možné příčiny vaší nestability a následně, i když to půjde pomalu a ztuha, nalézt možné cesty řešení.

Astrologickým ekvivalentem čísla čtyři je znamení Býka a rezonovat může se znamením Panny a Kozoroha.

 

Zpozornět by měli všichni, kteří mají životní číslo čtyři, nacházejí se v osobním karmickém roce čtyřky, což je rok velké karmy, nebo mají v primární řadě vícečetné čtyřky, dále v sekundární řadě součtu data narození tedy v mezisoučtech číslo čtyři, také se můžete nacházet v devítiletém cyklu čtyřky, případně je vaše esenciální číslo téhož výsledku. Čím více karmických zátěží čtyřkového charakteru v datu narození nebo ve vzorci osudu vašeho jména a příjmení, tím náročnější pro vás může tento karmický měsíc být.

Karmická zátěž v podobě čtyřky se může projevovat jako potýkání se s obtížemi spojenými s rodinou, které se mohou týkat mnoha oblastí rodinných a partnerských vztahů, různých omezení například v pohybu, nemoci, dominantního rodiče, pocitu nestability v rodinném zázemí, v extrémních případech i zvýšeném citovém, fyzickém i sexuálním násilí. Energie mohou být navíc ještě zesíleny úplňkem nebo novoluním. Individuálně by se měli mít na pozoru lidé, kteří mají ve svém numeroskopu izolovaná čísla či zesílenou rovinu vášní s dispozicemi se sklony k depresím a citovým závislostem, lpění na tradicích, zvycích a majetku. Karmické vlivy a především nezpracovaná karma nás může vést k opakovaným zkouškám v překonávání překážek a to zejména v oblasti sebedůvěry. Vliv zesílené energie čísla čtyři má tendence propadat obavám, pocitům méněcennosti. Projevit se může i nedůvěra ve své schopnosti, pochyby a nejistota. Snažte se o nastolení harmonické atmosféry a stabilního zázemí ve své rodině, práci i vztazích. Nedopusťte, aby vaše děti citově strádaly. Udělejte si na své blízké a lidi, které milujete čas.

 

Je třeba umět přijmout zodpovědnost za svůj život!

Veškeré situace a události, které k nám budou v dubnu přicházet a objevovat se v našem životě, si žádají uzdravení a očištění a především uvědomění si a pochopení. Jde o následky našich počinů, způsoby myšlení a chování v době dávno minulé, v předchozích inkarnacích, nebo jsou příčinou našich způsobů v životě přítomném. Je třeba si uvědomit, že naše veškeré myšlenky a činy jsou semínka našeho dalšího života nebo situací, které nám do života přijdou.

Nespěchejte a postupujte vytrvale krok za krokem. Hlavně nic netlačte silou, protože můžete mít pocit, že vše, co děláte, vás stojí mnohem více sil, než obvykle a výsledek je minimální nebo spíše nulový. Můžeme více inklinovat k vidění věcí buď jen bíle anebo černě a neumět se podívat na dané věci z jiného úhl pohledu. Snažte se dodržet své slovo, a pokud si nejste jisti, zda dokážete danou věc splnit a je to ve vašich silách, pak raději nic nikomu neslibujte. Inklinovat můžeme více k rutinní práci i myšlení. Sklouzávat k nespokojenosti a kritičnosti. Tento měsíc bude především o naší schopnosti se přizpůsobovat, fyzicky, emocionálně i finančně se stabilizovat. Pomoci vám může váš mentální postoj, který si můžete nastavit nejdříve na povinnosti a potom zábavu. Pokud budete věci dělat nahodile, pak můžete mít ve svém životě docela chaos a navíc, jestliže narazíte na nějaké překážky či omezení, pak můžete i lehce propadnout frustraci. Je třeba uchovat si naději a víru a vidět světlo na konci tmavého tunelu, které můžete překonat pouze díky své odvaze, síle a vytrvalosti. Když se smíříte s tím, že některé věci nemůžete změnit a dokážete je hodit za hlavu, tedy nebudete lpět na svém očekávaném výsledku s tím, že nelze hlavou prorazit zeď, pak to, co jste vnímali, jako překážky se rozplyne a vy budete v následujícím měsíci květnu moct kráčet dál již bez pocitu toho, že vám někdo svázal nohy a vy nemůžete udělat ani krok. Buďte zodpovědní a dbejte na dodržování zákonů. Nepružnost, tvrdohlavost, unáhlenost, lehkovážnost a nezodpovědnost vám může zkomplikovat život.

Klíčová slova pro práci na sobě na pozitivní úrovni: pracovitost, praktičnost, rozvaha, stálost, spolehlivost, svědomitost, systematičnost, soustředěnost, ukázněnost a vytrvalost.

Klíčová slova pro práci na sobě na negativní úrovni: netolerantnost, předsudky, kritičnost, tvrdohlavost, malichernost, nepružnost, pesimismus, panovačnost, puntičkářství a emocionální uzavřenost.

 

Po zdravotní stránce mohou být zesílené energie, které oslabují naše kosti, klouby, svaly, šlachy, nohy, pohybový aparát, zuby. Hlídat by se měli všichni, kteří mají zvýšenou hladinu cukru v krvi anebo dispozice k těmto onemocněním z hlediska genetiky a dispozic po rodičích či v rodinné anamnéze předků.

V tomto měsíci je třeba se umět vyrovnat s nepřízní osudu. Umět přijmout nadcházející změny a podrobit se jim. Být pružným a přizpůsobivým. Uvažovat nekonvenčně. Naučit se přijímat proces postupného vývoje. Vybudovat si stabilní základy svého života. Dávat najevo pravdivě citová hnutí a emoce. Najít si čas na odpočinek. Nezanedbat a neopomíjet svůj zdravotní stav. Najít si také čas na zábavu. K tomu, abyste byli v tomto měsíci úspěšní, budete potřebovat cítit bezpečí a stabilitu. Avšak je třeba si dávat pozor, aby se z vás nestali workoholici a abyste se nevychýlili ze svého středu a uchovali si rovnováhu. Ustojíte-li nepřízeň osudu, bez ohledu na to, jakým zkouškám budete vystaveni, pak se vám vaše snaha vyplatí. Spíše hledejte finanční opatření k šetření a i tehdy pokud máte stabilní finanční základnu, tak se z hlediska numerologie v tomto měsíci nedoporučuje v určité dny investovat anebo uzavírat velké finanční transakce. Rozhodně počkejte s hypotékou na příznivější čas. Samozřejmě jde o obecné hledisko energií a záleží na jednotlivci, v jaké konkrétní měsíční vibraci se nachází.

Nápady, které jste dostali v minulých měsících, jsou teď připravené k realizaci. Zeptejte se sami sebe, jaký vzorec chování musíte změnit, abyste mohli dosáhnout svého cíle a zároveň překonat strach ze selhání. Zaměřte se na svůj cíl a prosaďte v dubnu aktivně své nápady. Zůstaňte u těchto projektů, opatrujte a pěstujte si je. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže úspěšně vyřídit vzniklou práci. Postupujte kupředu krok za krokem. Stavějte před sebe výzvy a akceptujte změny. Naučte se odpouštět a promíjet. Vaše intuice vás povede. V přírodě můžete načerpat novou sílu a energii, abyste se mohli s nadšením a euforií účastnit života.

 

Měsíc duben s měsíčním číslem 4 vás podporuje v těchto aktivitách:

Chodit do práce s vytrvalostí a disciplínou.

Být nezávislými na tom, co si myslí ostatní.

Dělat si pauzy, odpočívat a užívat si přírodu.

Vidět problémy jednou také z druhé strany a nově je definovat.

Uspořádat si finanční záležitosti.

 

Přeji všem nádherný dubnový měsíc plný vzájemné lásky i překrásných zážitků probouzející se přírody. Měsíc spojený s tradicí Velikonoc a vzkříšením Ježíše Krista.

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.

https://www.vestirna-u-sonjy.cz/

Pokud se vám publikace těchto článků líbí, můžete ji podpořit dobrovolným příspěvkem na číslo účtu 87 87 48 18 / 2010 na podporu a tvorbu webových stránek.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

pro čtenáře a uživatele tohoto textu. 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této písemné či elektronické podoby nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autorky.

SDÍLET MŮŽETE ODKAZ PROSTŘEDNICTVÍM FB POUZE S UVEDENÍM ZDROJE MÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

Děkuji všem za pochopení Soňa Sofi.