NUMEROSKOP KVĚTEN

Co nám přinese měsíc květen?

Měsíc odhodlání, vytrvalosti a opravdovosti.

 

Číslo pět nás zavádí za hranice hmotného světa do říše mysli a ducha. 

Pětka symbolizuje pátý element – éter -  pátou podstatu, světovou duši, člověka, lidskou přirozenost, lidské tělo a jeho pět smyslů. Je také číslem přírody, pudových choutek a smyslné rozkoše. Platí i za číslo obojaké, to znamená, že vyjadřuje spojení ženského a mužského principu, sexualitu a plození, tedy nejen potomků, ale i tvůrčích nápadů, projektů, obchodování a byznysu.

 

Pětka zastupuje aktivitu, pohyblivost, vynalézavost, důmyslnost a analytický přístup, obratnost, pružnost, přizpůsobivost, rychlost, sílu, vůli, odhodlanost, výkonnost, pohotovost v myšlení i konání, mnohostrannost, jazykové vlohy, řečnické nadání, komunikativnost, otevřenost, extroverzi, bezstarostnost, přátelskost, citlivost, zájem o duchovno, lásku ke svobodě, touhu učit se a objevovat nové, vítání změn a sbírání zkušeností, snahu uplatnit se, rozpínavost, obchodní zdatnost, ale také sklony k hazardu a spekulacím. Symbolizuje tělesnost, smyslnost a fyzickou lásku. Také vyjadřuje hojnost zkušeností, z nichž se můžeme poučit.

 

Na negativní úrovni pětka zastupuje sklony k nedůslednosti a nerozvážnosti, lehkomyslnost, egocentrismus, náladovost, prudkost a impulzivitu, či vzpurnost. Může být nespolehlivá, přehnaně neklidná se snahou uvolnit se. Projevovat se může také jako neodpovědnost, nedisciplinovanost a sklon k požitkářství, také krátkozrakost, proto se snažte v květnu více pozorovat dění kolem sebe.

 

Na pozitivní úrovni bychom se měli v květnu zaměřit na naši schopnost se přizpůsobit, přitažlivost, progresivnost, chytrost, všestranný talent, vynalézavost, odvaha, dobrodružnost, odolnost, nadšení.

 

Na negativní úrovni bychom měli pochopit a zvládat i své slabé stránky, jako náchylnost k závislostem, nespolehlivost, sklon k přehánění, nečestnost, roztěkanost, nezodpovědnost, netolerantnost, neochota k závazkům, neposednost a nedůslednost.

 

Měsíc květen nás bude prověřovat v oblasti citové hloubky a vůle. Především půjde o kontakt s lidmi, komunikaci, pohyb a dynamiku. Budeme sice aktivnější, komunikativnější, více v pohybu, ale také vznětlivější a výbušnější. Tyto energie se budou násobit zejména u lidí, kteří mají v datu narození v primární řadě vícečetné pětky, jsou pod vlivem životního čísla 5 anebo případně v osobním roce 5. Pětka ovšem také působí jako spínač problémů zejména v oblasti zdraví. Nelze předpokládat, jakých specifických oblastí se to bude týkat, protože každý si neseme své dispozice a genetiku zakódovanou nejen v datu narození, ale také ve svém jméně a příjmení. Pětka charakterizuje vzrušující období expanze a mnoha aktivit. Může přinést změnu životního stylu, stěhování, nové zaměstnání, cestování, nové známosti, milostná dobrodružství, změny ve vztazích, ale také nevěry a neshody v partnerském životě. Toto neklidné, nestabilní a hektické období může být pro některé z nás velmi náročné, obtížné až nebezpečné. Přináší různá rizika, překážky, konflikty, pocity nejistoty a úzkosti, životní boje, nebezpečí úrazů a nehod spojených někdy až s ohrožením života při přecenění vlastních sil. Proto bychom měli být opatrnější. Pozorně sledovat okolí a příliš všemu nedůvěřovat. Při vyhrocených situacích hrozí nebezpečí potupy, bezohledného jednání nebo i podlého útoku. Toto období zatěžuje nervovou soustavu a vyžaduje zvýšenou péči o zdraví. Je příznivé pro změny stravovacích návyků a pro trvalé snížení váhy, je také vhodné pro zanechání návyků, mezi něž patří například kouření.

 

Podle většiny astrologů je astrologickým ekvivalentem čísla pět znamení Blíženců, což jsou dvě duše v jednom těle. Někteří astrologové se domnívají, že číslo pět rezonuje se znamením Vodnáře. Každopádně grafickou podobou pětky je pentagram a astrologicky jí odpovídá planeta Merkur.

 

Nastoupíme vývoj na novém základě. Dostaví se změny. Projeví se nezávislost, přizpůsobivost, samostatnost. Vystříhat bychom se měli výstřelků a přílišné snahy po svobodě, neboť to může ovlivnit naše zdraví. Odolávat budeme mnoha pokušením. Nestálost nám může komplikovat orientaci na naší životní cestě. Můžeme být více přístupnější novým myšlenkám a nápadům. Pozor však na okamžité nápady, nestálost, neklid a nervozitu. Je dobré udržet si rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Abychom odčerpali energii, která se v nás v květnu nahromadí, tak bychom se měli pohybovat co nejvíce v přírodě. Pětka je totiž číslem svobody a širokých volných prostranství. Zamilujete-li se v květnu, pak můžete vzplát jako pochodeň. Dokázat můžete cokoli, ale to neznamená, že to bude bez problémů. Právě proto bude prověřována naše vůle, trpělivost, vytrvalost, odhodlání. Pokud si uchováte víru, pak dokážete překonat sami sebe i všechny překážky, které se vám na vaší cestě naskytnou.

 

Někteří jedinci mohou mít obtíže se stabilním životem. Bude zapotřebí upřít vlastní energii a snažit se poznávat svět, vyvarovat se výstřelků a vrtochů.

 

Po zdravotní stránce se v obecné rovině energií mohou projevit obtíže s plícemi, genitáliemi, úzkostlivostí, neurózami a také hrozí zvýšené riziko nehod. Podrážděnost a panovačnost může spustit problémy s bolestmi hlavy, zažívací potíže a dokonce i potíže s dechem. Půjde především o ty jedince, kteří disponují vícečetnými pětkami v datu narození, kteří nedokáží využívat vysokou hladinu energie ke sportu nebo zálibám, ale otáčejí tuto negativní energii dovnitř, čímž následně poškozují sami sebe v projevech různých symptomů nemocí. Pokud se lidé uchylují k negativnímu chování, je to vždycky snaha zbavit se nesnesitelného přebytku energie, kterou se nenaučili konstruktivně vyvažovat čí usměrňovat.

 

Květen je ideální období pro osvobození se, stát se nezávislými a odvážit se k něčemu novému. V tomto měsíci je vhodné poohlédnout se po příhodném zaměstnání, plánovat novinky nebo znovuobjevit sebe samé. Které změny jsou pro to nutné a leží v rámci našich možností? Zaměřte celé své vnímání a všechny smysly na to, čeho chcete dosáhnout. Smysluplnými a také tělesnými aktivitami odrazíte pocit nudy a vnitřní prázdnoty. Poznejte důležitost komunikace, jen tak bude odstraněno napětí a nedorozumění. Užívejte si života, nechte se rozmazlovat a chovejte se láskyplně ke svému tělu.

 

Měsíc květen s měsíčním číslem 5 vás podporuje v těchto aktivitách:

 

 • Zkuste něco nového.
 • Pište si své myšlenky, deník jen sami pro sebe nebo blog na sociální síti.
 • Zvýšit se může celkově aktivita na sociálních sítích.
 • Aktivujte svůj společenský život.
 • Hledejte rozhovory a trénujte se ve sdílení názorů, komunikujte.
 • Začněte chodit do nějakého krátkodobého kurzu nebo se naučte nějakou novou dovednost.
 • Najděte si cestu k vlastním pocitům a učit se důvěře.
 • Navštivte místa, na nichž jste doposud nebyli.
 • Vyslovujte upřímně názory na důležité věci.
 • Stůjte si za svými myšlenkami, pocity a celkově sami za sebou.
 • Naučte se říkat NE, rozvíjet vlastní trpělivost a nechtít všechno najednou.

 

Afirmace pro tento květnový měsíc: „Vážím si své svobody, protože mi umožňuje využívat všech příležitostí a získávat zkušenosti, které mi život nabízí.“

 

V květnu je čas na to, abychom se odpoutali od situací, které nás v předcházejících měsících svazovaly. Přestaňme se soustředit na to, jak nebo kdy se vše, co nás tíží vyřeší nebo proč a jak k daným problémům došlo. Vztahů, které pro nás byly anebo jsou nezdravé a nenaplňující, se máme zbavit, aby mohlo přijít něco lepšího. Máme si přestat dělat obavy a snažit se mít vše pod kontrolou. Klíčovou podmínkou pro splnění našich přání a všem, po čem toužíme, je umět se odpoutat a přenechat starosti Bohu a andělům nebo Vesmíru, to záleží na nás, v co věříme. Někteří z nás se mohou urputně držet představy, jak mají být naše sny naplněny. Proto nám andělé radí vyslovit naše přání a ostatní ponechat na nich. Jakmile budeme schopni pochopit význam slova „LPĚNÍ“, můžeme jednat. To bude přesně ten čas, kdy máme konat a udělat první krok, aby nám vesmírné síly, Bůh i andělé mohli začít pomáhat s naplněním našich snů. My se máme jen starat o to, abychom skoncovali s nejistotou. Ať už se soustřeďujeme na nějaký vztah anebo oblast naší kariéry, nalezení finanční rovnováhy, početí potomka, či na hledání nového vhodného bydliště, splněné přání nám nespadne samo do klína. Měli bychom se aktivně věnovat tomu, čeho chceme dosáhnout a uchovávat si svoji víru, protože víra je něco, co vám nikdy nikdo vzít nemůže. Přeji všem kouzelný májový měsíc v barvách lásky a nádherně kvetoucí přírody.

 

Pokud se vám publikace těchto článků líbí, můžete ji podpořit dobrovolným příspěvkem na číslo účtu 87 87 48 18 / 2010 na podporu a tvorbu webových stránek.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

pro čtenáře a uživatele tohoto textu. 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této písemné či elektronické podoby nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autorky.

SDÍLET MŮŽETE ODKAZ PROSTŘEDNICTVÍM FB POUZE S UVEDENÍM ZDROJE MÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

Děkuji všem za pochopení. 

S hlubokou láskou vírou a pokorou v srdci Soňa Sofi.