NUMEROSKOP LEDEN

 

Měsíc nových začátků, vůle a tvořivosti 

 

Ani jsme se nenadáli a je tu první měsíc nového roku, který se nese pod vibrací čísla jedna.

Uzavřeli jsme jedny dveře a otevírají se nám dveře nové se spoustou nepřeberných možností i příležitostí. Statečně kráčíme přes pomyslný práh pro někoho do částečného neznáma, pro jiné do úplného neznáma, ale to, že něco neznáme a je to pro nás nové, neznamená, že se máme obávat anebo, že je to pro nás špatné jen díky vlivu našeho strachu, není třeba se obávat toho, co neznáme, ale spíše vyjít vstříc a neznámé poznávat. Učte se skutečně důvěřovat těm správným lidem a nesvěřovat se někomu, když to tak necítíte, anebo je ve vás nějaká obava, znáte to, takový ten hlásek nikoli paranoia.

Předchozí rok se nesl v duchu transformace vědomí, která nyní již nemusí pokračovat takovými kvantovými skoky, nýbrž se ponese v duchu srdečních záležitostí. Tento měsíc leden je měsícem nových začátků a příležitostí ke startu s čerstvým větrem v zádech. Čeká nás emocionálně velmi silný měsíc pod vibrací čísla jedna a bude dost ovlivněň loňskými událostmi.

JEDNIČKA SYMBOLIZUJE ZAČÁTEK, VÝCHODISKO, OBNOVU A ZOSOBŇUJE SPOJENÍ KOSMICKÝCH SIL A STVOŘENÍ.

 

Jednička v řeči čísel značí naše fyzické JÁ, ego, osobní sílu a komunikaci, slovní vyjadřování citů, to jak umíme zvládat autority, jak se umíme prosazovat, naše možnosti, inteligenci a zvládání agresivity ve dvojkovém roce půjde především o spolupráci a intuici, empatii a jak jsme na tom v rovnováze se svým psychickým JÁ, což je pod dvojkou.

Klíčovým slovem bude naše vnitřní síla. Zaměřit bychom se měli na svou kariéru, protože to jak na sobě zapracujeme se projeví v budoucnu na zvýšení našeho platu. Pokud se nedočkáte pochvaly od šéfa, pak se pochvalte sami. Je to měsíc plný aktivity v oblasti práce a vy byste měli najít odvahu k provedení nezbytných změn, které povedou k tomu, že se vám v následujících měsících roku 2018 žilo lépe. Především půjde o vztahy partnerské a pracovní spolupráce. Bude to nejlepší čas k uskutečnění naplánovaných změn v našem životě, k příležitostem konečně se k něčemu odhodlat a k novým začátkům, proto neváhejte a popadněte všechny příležitosti za pačesy. Nepodléhejte obavám a pocitům nejistoty. Jděte do toho i přesto, že máte strach, prostě si jen věřte.

Přijměte svou novou individualitu a nezávislost, abyste se postavili na vlastní nohy a kráčeli v rytmu svého srdce, k čemuž nás tento rok vybízí. Energie bude dost podobná tomu, co jsme řešili v říjnu loňského roku, kdy jsme mohli být zabržděni právě ve svém jednání nebo rozhodování, kdy jsme se sami v sobě a ve svých citech nevyznali, ale nyní v lednu už bychom mohli tyto záležitosti a rozhodnutí dotáhnout do zdárných řešení, kdy se cesta ukáže.

Budete-li si dělat věci po svém, místo toho, abyste se vezli s davem, vaše šance na úspěch vzrostou. Jak bude sílit vaše víra ve vlastní úsudek a intuici, pak každé rozhodnutí které, povede ke změnám ve vašem životě, bude v konečné fázi pozitivní a prospěšné, pokud nebude ukvapené a postavené na nereálných základech. Buďte pyšní sami na sebe, na to, jací jste a dělejte všechno tak, abyste si šli za svými sny i tehdy, vypadá-li to, že jsou nedosažitelné anebo v rozporu s tím, co si pro vás představují jiní lidé, protože číslo jedna značí jedinečnost a originalitu. Máte možnost stát se novým člověkem a přitom v dvojkovém roce vám mohou přijít právě lidé, kteří vám budou nápomocni. Což neznamená, že můžete spolupracovat s každým, ale vše by mělo rezonovat s vámi, s tím, jak to cítíte vy sami, pokud se sebou nenecháte manipulovat a budete-li spolutvořit s lidmi na stejné srdeční frekvenci.

Věnujte se osobnímu rozvoji. Najděte si nového koníčka, nebo oprašte něco, co jste kdysi dělali či toužili dělat. Začněte například žít zdravě nebo jen třeba zaujměte nový pozitivní postoj k sobě i svému okolí. Protože číslo jedna je mocným realizačním číslem. To, co v lednu tohoto roku 2018 zasejete, můžete později sklidit jako zaslouženou úrodu. Vnímejte svou budoucnost optimisticky. Zaměřujte se na silné stránky své osobnosti a směle se vydejte za svými cíli. Zpomalení a nerozhodní se mohou cítit pouze ti, kteří nevědí, kam směřují a co od života očekávají.

Bude od nás vyžadována samostatnost. Můžeme se cítit i osaměle anebo osamoceně. Jde spíše o to, abychom uměli být sami se sebou a ponořili se do svého nitra, abychom více naslouchali své duši a ne logickému uvažování. Někteří lidé dle povahy se mohou cítit zdrženlivě a uzavřou se do sebe, mohou jen tiše přihlížet, než se něčeho zúčastnit. Každý by měl jednat podle sebe, jak to skutečně cítí a nenechat se nutit či přemlouvat do něčeho, co vlastně nechce a přitom jen z pocitu viny někomu vyhovět, aby nevypadal divně nebo že se to tak má. Nic nežeňte do krajností, jen tak se vyhnete riziku. Při spolupráci nedejte pouze na dobré slovo, ale dvojkový rok vás vybízí, mít v pořádku všechny smlouvy a zejména jejich postavení by mělo být oboustranně výhodné a fér i s následnými opatřeními.

Lidé mající vícečetné jedničky v datu narození mohou pociťovat vzrušení, nerozhodnost a zmatenost právě ve svém rozhodování. Negativní lidé s vícečetnými jedničkami, izolovanými, primárními či dominantními jedničkami ve svém datu narození či jméně a příjmení si musí dávat obzvláště pozor na rovnováhu a vnitřní klid a vyrovnanost, protože budou více pod vlivem náladovosti a neurotických stavů. Někteří lidé mohou obtížněji hledat porozumění u druhých lidí. Velmi bude záležet na komunikaci s takovými lidmi. Vždy je lépe si v duchu napočítat do sta, než vypustíte nějaké slovo, které pak již nemůžete vzít zpátky a věřte, že vyřčené slovo vystřelené jako šíp mnohdy bolí více, než fyzická rána. Vše bude o vzájemném pochopení se a porozumění.

 

Buďte diplomatičtí, trpěliví a tolerantní. Ovládejte svou agresivitu. Milujte sami sebe a především si věřte. Může dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, či bude velmi důležitým člověkem ve vašem životě.

 

Klíčová slova pro měsíc leden jsou:

Na pozitivní úrovni: nezávislost, průkopnictví, odvaha, vynalézavost, originalita, sebemotivace, odhodlanost, síla vůle, tvořivost, schopnost nastolit svému životu směr.

Na negativní úrovni: netrpělivost, nespolehlivost, egoismus, sebestřednost, potřeba kontrolovat, soutěživost, vznětlivost, panovačnost, umanutost a agresivita.

 

Bude prověřována naše samostatnost a soběstačnost, odhodlání i mimořádná nadání, ve dvojkovém roce především týmová spolupráce, která vychází z naší jedinečnosti a originality. Pokud umíte dobře nakládat se svými vůdčími schopnostmi namísto direktivního vládnutí, pak se mohou vaše schopnosti projevit. Jde o měsíc nových začátků a předsevzetí. Někteří z nás si také budou muset přiznat porážku, protože ne vždy a ne všichni v životě vyhráváme. Prosadit se mohou jen skuteční jedinci, kteří již pochopili, že nikdy nic nedostanou zadarmo protekčně oklikou lehce či podvodem. Nesprávní lidé na nesprávných místech mohou naopak zaznamenat pěkný chaos ve svých životech a to jak na poli pracovním, tak i osobním či partnerském. Tento měsíc bude o tom, že každý kope sám za sebe a zároveň v týmu. Budeme všichni potřebovat dostatek mentální stimulace, pokud tedy víme, co skutečně chceme a nic si sami sobě nenalháváme – pravdivost je velmi důležitá.

 

Vynalézavost, tvořivost a nekonvenční myšlení bude mít zelenou. Vše se bude točit okolo naší sebedůvěry. Jestli se podceňujeme, nevěříme si či naopak se vyvyšujeme nad druhé. Všichni, co mají s vlastní sebedůvěrou problém, tedy něco v nerovnováze, to pocítí.

Život každého z nás je cesta ke zdokonalování se a sebeobjevování, protože se jedná o jedničku, tedy nás samotné, tak bude prověřován každý jednotlivec ve vztahových záležitostech – sousedské, kamarádské, pracovní, partnerské, milenecké, rodinné, sourozenecké vztahy. Všichni, co mají svůj cíl, myšlenku, nápad, sen, přání dostanou nový vítr do plachet a mohou své sny z představ začít převádět do praxe, jsou-li reálné.

Zamyslete se nad tím, co je pro vás v budoucnu důležité a buďte si svých cílů vědomi. Použijte k tomu svou představivost a vizualizujte si cestu ke svému cíli. Berte vážně své vlastní potřeby a podle toho také jednejte. Stůjte si za svým názorem a nebuďte závislí na ostatních. Naučte se říkat, jak se cítíte, co je pro vás důležité, co vám chybí a také co vás bolí, cvičte si mluvení před lidmi, publikujte nebo pište aktivně knihy, články do médií nebo jen tak své pocity sami pro sebe zapisujte do svého deníku. Měsíc leden je ideální na pohlédnutí do budoucnosti, například pomocí andělských poselství a vzkazů. Ptejte se sami sebe, co můžete udělat, abyste dosáhli svého životního cíle.

V souvislosti se zdravím nedopusťte, aby se ve vás hromadila negativní energie jako pocity smutku, zloby, zlosti a závisti, že něco nemůžete strávit. Vícečetná čísla mohou vyvolávat hromadění energie v jednom určitém směru a to může mít za následek rozmanité zdravotní potíže. Jedničky souvisí se střevy a naším břichem, trávením, peristaltikou, psychikou, různými strachy, fobiemi, psychickými problémy a slovním vyjadřováním citů zejména těch nejcitlivějších intimností. Vhodné jsou relaxační techniky na uvolnění, procházky v přírodě, plavání, zpěv, hra na nějaký hudební nástroj a naučit se rozpoznávat nahromaděnou energii, kterou je třeba vyventilovat konstruktivním způsobem, nikoli výbuchy vzteku a zuřivosti.

 

LEDEN AŽ BŘEZEN 

V těchto třech měsících se ukrývá zpracování tří měsíců minulého roku a příprava na ten následující.

 

LEDEN

Symbolizuje sebevědomí, nový začátek a aktivitu. Stalo se v říjnu něco obzvlášť důležitého? Prosadili jste svůj cíl, realizovali svůj plán? Máte odvahu, sílu a vůli prosadit teď své záměry. Rozmyslete si, ve kterých oborech chcete být samostatnější - bez ztráty týmu a společnosti. Rozhodujte se také jednou na počkání, žijte nezávisle a s vědomím dneška. S individualitou a samostatností můžete rozšířit svůj životní prostor. Budete mít nové nápady a šance a proto se jimi nechte inspirovat. Zejména byste měli jednat s pochopením a bez předsudků. Čím otevřenější a upřímnější jste, tím otevřenější a upřímnější k vám budou ostatní. Láska k bližnímu je obzvlášť důležitá. Starejte se stejným způsobem o svou tělesnou schránku a o dobrý duševní stav.

Měsíc leden s měsíčním číslem 1 vás podporuje v těchto aktivitách:

 

·         Nechat se inspirovat.

·         Být tolerantní, chápaví a vstřícní.

·         Být aktivní a tvořiví.

·         Dávat pozor na čistotu a udržovat pořádek.

·         Rozhodovat se sebejistě a sebevědomě.

 

Přeji všem vykročení tím správným směrem vstříc nové energii roku 2018.

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.