Poselství pro rok 2017

 

Dlouho jsem přemýšlela, zda napsat nějakou predikci pro rok 2017 a včera 1. 1. 2017 jsem se rozhodla, že již nebudu pracovat podobně jako v letech předešlých, co jsem uměla vyčíst z čísel, numerologie, karmalogie, astrologie nebo prostřednictvím karet. Roky praxe mi ukázaly, že to funguje a velmi si vážím všech, kteří mi dávali a dávají zpětnou vazbu o naplnění mých poselství a rad prostřednictvím věšteckých schopností. Já jsem ovšem jen prostředník, který vám tyto informace předává, který ukazuje možnosti cesty a vaší volby zakládající se na vašich rozhodnutích dle svobodné vůle. Vy píšete scénář svých životů. Já jen ukazuji možnosti a nikdy netvrdím, že přes to vlak nejede a že něco tak musí být. Pokud jste se však pro jednu cestu rozhodli, pak je vše tak, jak jsem ukázala a co mi bylo dovoleno vám předat. 

V tomto roce 2017 se potřebuji učit i nadále zejména prostřednictvím sebe samotné a díky druhým, kteří mi dávají největší poznání. Píšu tak, jak to cítím a kdo bude chtít pochopit, ten pochopí, kdo chce poučky, vzorečky a výpočty, fakta, logiku, tak ten ať ani nečte dál, toho zřejmě zklamu. Budu psát tak, jak to cítím, co mi říká mé srdce a podstata esence mé duše a přicházejících myšlenek. Pro mne samotnou byl rok 2016 velkým přelomovým rokem a vše vygradovalo v prosinci 2016, kdy jsem teprve díky ztrátě blízkého člověka pochopila smysl života, podstatu sebe, toho, jak mne práce pohlcovala, jak jsem pracovala více, než bylo zdrávo i to, že jsem tu dnes nemusela být a takto klidně po záměrném „nuceném“ odpočinku, kdy jsem měla konečně čas na sebe, své děti i blízké, konečně sundala ty klapky z očí a díky pomoci a vedení těch správných a povolaných jsem zvládla udělat první krůčky k pochopení sebe samotné a dokázala jsem se podívat kruté realitě do očí a věřte mi, že mi z toho dobře nebylo, vidět vlastní chyby a to, jak vše mohlo být jinak. Nacházela jsem se na jedné z důležitých životních křižovatek a jsem ráda za to, že jsem se rozhodla správně z podstaty svého srdce i duše. Víte, vždy máme možnost tvořit svůj život a vše se odvíjí od toho, co chceme, za čím si jdeme, jaký máme cíl. Prvotní je myšlenka, kterou tvoříme vše, co následuje i to, že vše, co se nám děje, se děje na základě toho, co chceme, ale přestali jsme jaksi řešit to „JAK BÝT“ místo toho se většina z nás soustřeďuje na to „JAK MÍT“. Vždy máme možnost volby prozřít a pochopit buď prostřednictvím opakujících se situací, druhých lidí, toho, co se nám v životě děje, kde jsme udělali chybu. Nemůžeme napravit to, co jsme udělali v minulosti špatně, ale můžeme se ze svých chyb ponaučit a tentokrát je již neopakovat, nezabředávat v bahně na životní cestě, která je pak plná bolesti, utrpení a neštěstí, ale máme možnost pochopit, změnit sebe a udělat svá rozhodnutí jinak, tak abychom neubližovali sobě a svým nejmilovanějším, protože každý z nás bez výjimky volá o pomoc, prosí, žádá, anděly, Boha a mnozí to dělají jen ve chvílích, kdy je jim nejhůře, jinak nevěří. I zapřisáhlý ateista volá na smrtelné posteli Boha, protože se vrací ke své podstatě, promítá si celý život před očima, jako na filmovém plátně, ví a poznal, pochopil, proč tu byl, jaký byl jeho životní plán, který si předsevzal, zda naplnil a vykonal vše, na co měl možnost se v průběhu celého života rozvzpomenout.

 

  • Víra je nejdůležitější. Nejcennějším darem je lidský život a nejsilnější je láska. Pokud jste o vánocích sledovali pohádky, tak není třeba vysvětlovat proč je víra nejdůležitější. Jde však o víru v sebe, nikoliv o víru spojenou s náboženstvím a církví. Když totiž naše kroky vedou do kostela nebo na nějaké posvátné místo, pak bychom měli vědět, proč tam jdeme.

 

  • Naše duše nás vede k dokonalým příležitostem zakusit přesně to, co jsme si naplánovali. Co skutečně zažíváme, to záleží jen na nás a naší svobodné volbě, zda je to, co jsme si naplánovali, či jsme zvolili něco jiného. Být sám sebou je základní podstata, dělat to, co nám přináší radost, potěšení a to je nejdůležitější v tomto počínajícím roce 2017. Váš úspěch bude záviset na stavu vašeho bytí, které si zvolíte. Pokud jste nepochopili loňský náročný rok, pak máte příležitosti k novým začátkům jedině, jestliže zpracujete vše nedořešené a spojíte přitom svou mysl tělo i ducha. Další velmi důležitou esencí k prožití harmonického roku je to, aby co chcete, nebylo v rozporu s tím, co chcete. Něco jiného si myslet a naopak vykonávat, přát si a zároveň pochybovat. Jde totiž o dvě rozporuplné energie, kdy vám pak Vesmír nemůže vaše přání splnit a podporovat vás v něčem, co sami bojkotujete.


Pamatujte na to, že často opakované slovo nebo myšlenka se realizuje ve vnějším světě a stane se vaší fyzickou realitou. Místo toho, abyste říkali „chci úspěch“, tak si říkejte „mám úspěch“! Pracujte sami na sobě, učte se techniky sebeujišťování. I když budete rozvíjet svého ducha a realizovat své vlastní já, pak nezapomínejte pečovat s takovou láskou i o své tělo. Neignorujte rodinné vztahy. Milujte celým svým srdcem tělem i duší nejen svůj partnerský protějšek, děti, přátele, blízké na kterých vám záleží, ale vše, co děláte. Vytvářejte jen to, co skutečně chcete a co vám přináší radost a uspokojení, i když je to v tomto otrokářském světě nadlidský úkol. Ne všichni lidé to dokáží, někteří rádi pracují rukama a vytvářejí hodnoty užitečné pro druhé lidi. Jiní káží vodu a sami pijí víno. Jde o to, dělat skutečně to, co vás naplňuje, přináší vám radost, uspokojení a štěstí. Jenže nejdříve je to třeba zažívat u sebe a ne hledat prostřednictvím druhých lidí, proto máme tolik prožitků, karambolů, překážek, abychom pochopili, že jsme to měli zažít, prožít a že to nikdo a nic ani žádný Bůh nás netrestá, to jenom my sami jsme si zvolili tuto cestu. Někteří se pak propadají ještě hlouběji, utrápí se, onemocní, odejdou z tohoto fyzického světa, jiní se dokážou zvednout a jít dál s tím, že si své chyby uvědomí a berou je jako hlubokou formu poznání a děkují za tyto zkušenosti, protože pochopili, další nežijí, ale přežívají jako živoucí mrtvoly s cestou, kterou si sami vybrali.

 

  • Protože naše duše nás povede k dokonalým příležitostem, které jsme si naplánovali a proto se vše děje, jak má, pro naše nejvyšší dobro, i když nám to mnohdy může v realitě připadat absurdní. Pamatujte na to, že nemusíte dělat nic, co dělat nechcete. A držte se toho, že bytí přitahuje bytí a přináší zkušenosti. Vybírejte si informace a nevěřte všemu, co se kde píše anebo mluví. Pátrejte, třiďte, protože skutečná pravda je ukrytá velmi hluboko a pravdu na zlatém podnose vám naservírují jen ti, kteří nepotřebují být vidět, mít slávu a úspěch, protože mnozí z nich se zaprodali a jejich podstata již není tak čistá, jaká byla. Přestaňte se spoléhat na druhé a začněte sami tvořit a rozhodovat o svém životě. Jen málo lidí chápe chování založené na skutečné lásce, a proto nepochopení vede k závisti a nenávisti, která nás pak svádí ze správné cesty. Chovat se k druhým láskyplně však neznamená, dovolovat jim všechno. Dovolte si uvědomit i negativní pocity, protože jsou prvním krokem ke změnám ve vašem životě, které můžete udělat. Zachovejte si svou duševní rovnováhu, pak se vás nic nemůže dotknout. Právě proto je to pro nás těžké, protože druzí nás zraňují. Ve vztazích neztraťte sami sebe, jinak budete opět rozčarováni z milostných záležitostí, které se vám budou dít nebo k vám přicházet v podobě dalších a dalších zkoušek, dokud nepochopíte. Musíte považovat své já za požehnané, abyste mohli za požehnané považovat i druhé. Musíte si uvědomit, že vaše já je posvátné, abyste mohli uznat posvátnost druhých. Účelem milostných vztahů je rozhodnout se, kterou část svého já chcete vyjádřit, nikoli kterou část chcete získat. Smyslem milostného vztahu není mít druhého člověka, který naplní váš život. Smyslem je mít člověka se kterým můžete sdílet svůj plný život. Vztahy nemohou fungovat, pokud se snažíte vytvořit své já tak, že plníte očekávání druhých, tím vlastně ztrácíte sami sebe a svou Božskou podstatu. Je to každého cesta. Já jsem již nalezla opět své já a jsem za to šťastná, že mi život nabídl druhou šanci a tentokrát si ji od nikoho nenechám vzít, protože už jsem nadělala dost chyb ve svém osobním životě. Nyní mám možnost tyto chyby již neopakovat. Je to obrovský dar a bude jen na mě samotné, jak tento dar přijmu, využiji a budu s ním nakládat. Stačí pouhé uvědomění si toho, že se se svým partnerským protějškem shodnete na tom, že cílem vašeho vztahu je vytvoření příležitosti, nikoli závazku, ale příležitosti k růstu, k sebevyjádření, k povznesení vašeho života na vyšší úroveň, k odstranění všech nesprávných myšlenek a ke konečnému sjednocení s Bohem skrze spojení vašich duší srdce i mysli, pak věřte tomu, že když uděláte takový vzájemný slib, pak váš vztah bude fungovat velice dobře a nepotřebujete k tomu žádný doklad úředního charakteru ani důkazy lásky.

 

VĚTŠINU ŽIVOTA JSME ŽILI V DŮSLEDKU SVÝCH ZÁŽITKŮ. NYNÍ V TOMTO ROCE 2017 JE TŘEBA, ABYCHOM SE STALI JEJICH PŘÍČINOU. SVOU SPÁSU NAJDETE VE SVÉM JEDNÁNÍ, NIKOLI V JEDNÁNÍ DRUHÝCH, PROTO JE TENTO ROK TAK VÝZNAMNÝ PRO VÁS SAMOTNÉ, PRO JEDINCE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ CELKU.

 

Pokud pochopíte, kdo jste, kým jste, odkud přicházíte, kam směřujete, pak můžete prožívat kouzelný rok 2017, protože si vše tvoříte sami.

 

  • RADA NA ZÁVĚR: VĚNUJTE DOSTATEK LÁSKY SOBĚ, TĚM, KTERÉ MILUJETE, NASLOUCHEJTE SVÉMU SRDCI MYSLI I DUŠI, PROJEVUJTE LÁSKU NEJEN SLOVY MYŠLENKAMI ALE PŘEDEVŠÍM UPŘÍMNÝM OBJETÍM VŠECH, KTERÉ MILUJETE. NASLOUCHEJTE SVÝM DĚTEM, PARTNEROVI, OKOLÍ, PŘÍRODĚ A UDĚLEJTE SI ČAS NA RODINU, TVOŘTE SRDCEM, PRACUJTE S RADOSTÍ, ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI A PROŽÍVEJTE NAPLNO KAŽDÝ DEN I KAŽDOU MINUTU A VTEŘINU VAŠEHO ŽIVOTA, ALE NEZAPOMEŇTE, ŽE VŠE MUSÍ BÝT V ROVNOVÁZE, JAKMILE TOMU TAK NENÍ, PAK JSME NA TO DOST DŮRAZNĚ UPOZORŇOVÁNI.

 

Porozumíte-li mému poselství a přijmete-li ho je jen na vás samotných, protože to čemu se bráníte, to přetrvává a na co se dokážete podívat, to zmizí. Jenom poznání otevírá dveře ke zkušenosti, proto každý dostane v tomto roce zakusit to, co jeho duše potřebuje a co si již zvolila dávno.
Přeji všem kouzelný rok 2017, protože půjde o rok magického poznání sebe samotných a od toho se bude odvíjet vše.

S hlubokou láskou úctou a pokorou v srdci Soňa Sofi.

 

Věřím, že všichni, kdo mají pochopit, pochopí, proč se až dnešním dnem navracím v plné síle ke své práci a budou trpěliví i shovívaví k tomu času, kdy jsem v prosinci 2016 nemohla pracovat na plný výkon a dodržet tak termíny vypracování vašich rozborů, protože pro mne je prvořadá kvalitně odvedená práce a tu zase nemohu vykonávat, když nejsem v duševní a fyzické rovnováze. Dovolená byla nutná, a kdybych se nezastavila, tak dnes nejsem užitečná nikomu. Děkuji všem za pochopení. Děkuji také za všechny vaše přání, emaily, sms zprávy, dopisy a pohlednice. Nebylo v mých silách odpovídat všem jednotlivě. Také děkuji všem těm, kteří mi umožnili popřát osobně telefonicky v závěru roku, byť jsem s některými nebyla v dlouhodobém kontaktu. To neznamená, že jsem na ně nemyslela, byť mi vymizeli z mého života. Co jsem potřebovala říci osobně, to jsem sdělila.

TENTO TEXT LZE SDÍLET POUZE S UVEDENÍM ZDROJE A ODKAZEM NA MÉ WEBOVÉ STRÁNKY, NIKOLI KOPÍROVAT A PUBLIKOVAT PRO VLASTNÍ ÚČELY ČI REKLAMU. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.