Ákáša

 

BOŽÍ KNIHA VZPOMÍNEK

 

V čase a prostoru jsou zde zaznamenávány myšlenky, skutky i činnosti bytostí. Každý člověk píše svými myšlenkami, skutky a kontakty s okolním světem svůj vlastní životní příběh, sám si volí cestu a spoluvytváří svou budoucnost každým svým rozhodnutím. Je zde zaznamenána minulost, přítomnost a částečně i budoucnost. Možností a cest je nekonečně mnoho. v tom spočívá tajemství a svoboda lidské duše a života zde na zemi.

Nám lidem byly při příchodu sem do tohoto hmotného světa zablokovány všechny vzpomínky na minulé životy. Proto i přístup do této kroniky lidstva není umožněn všem. Přístup je povolen pouze vybraným bytostem. Je jen pár vyvolených, kteří umí do této knihy nahlédnout. Většinou je jim to ve skutečnosti umožněno v astrálním světě, některým z průvodců nebo Mistrů, kteří rozhodují, zda mohou nahlédnout, či nikoliv. V magii je Akáša označována za duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, který zahrnuje ostatní čtyři živly-zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí. Akáša je počátkem a koncem všeho, vše z ní vychází a také se tam vše vrací. V jistém slova smyslu to tedy odpovídá i představě Boha, který je vším.

Akášistické záznamy uchovávají vše, co člověk udělal během koloběhu reinkarnací, a to nejen činy, ale i pouhé myšlenky nebo emoce. Skutky každého člověka jsou zde uchovávány tak, aby byly po smrti člověka odhaleny. Informace z Akáši lze získávat pouze mentální cestou. Ten, kdo dokáže číst v Akáše, nejčastěji narazí na události, které byly doprovázeny velkými emocemi a energií. Proroci a jasnovidci vidí pravděpodobnou budoucnost, a to ještě obvykle tu nejhorší variantu, protože ta má největší energii a negativní budoucnost se dá vždy změnit nebo zmírnit. Každé takové proroctví je možné brát jako varování. Jen malý počet lidí smí v Akáše číst informace o druhých lidech. je to velký dar a vyžaduje velkou morální a duchovní sílu i přípravu. Ten, kdo dostal takový dar, má nesmírnou odpovědnost, a často za nás nese i tíhu a bolest, často nahlíží na velká utrpení, a jeho úkolem je pomáhat. Dar se tak stává úkolem a posláním a ne každý, kdo říká, že to umí, je skutečně povolán a má přístup.

Mimo jasnovidců, kteří se dokáží napojit na Akášu a čerpat z ní už během života ve fyzickém těle, se s ní určitým způsobem setká každý člověk, který projde bránou smrti. Bezprostředně po smrti fyzického těla se člověk nachází v přechodovém stavu, kdy k němu přistupuje duchovní bytost, v křesťanské mytologii nazývaná anděl, mající na starosti zápis činů jeho života, a přistupuje k němu s takzvanou knihou života, kde se mu odvíjí zpětně film jeho života se všemi podrobnostmi, na které už dávno zapomněl. Člověk je tak konfrontován se svými dobrými i zlými skutky. To, co jsme činili druhým zle, co jsme cítili, jaké negativní emoce jsme vysílali během života na Zemi, se nám vrací a každý si tak prožívá svůj očistec. Duši provází anděl strážný, který komentuje jednotlivé negativní události, my je prožíváme. Je nám tak umožněno pochopit a upřímně litovat svých špatných činů. Prožitky člověka v astrální sféře jsou tak pečlivě zaznamenány a poté přidány do akášistických záznamů astrální sféry.

V mentální sféře pak člověk prožívá všechny své myšlenky jako živé děje, a jsou mu ukazovány ušlechtilé myšlenky, kterými se jeho duše uchvacuje a naplňuje. Pokud jsme měli během života na Zemi zlé myšlenky, tak vidíme velmi málo nebo nic. Záznamy každého člověka se předávají k ostatním akášistickým záznamům mentální sféry. Ze všech záznamů se vytvoří kopie, je vytvořeno nové karmické tělo duše, které si člověk vezme s sebou do nové inkarnace na Zemi.

Akáša tedy plní dvojí funkci. Akáša vytváří záznam minulého života člověka, jako podklad pro jeho karmu v budoucím vtělení a dále vytváří záznam dějin světa jako podklad pro budoucí karmu Země. Do Akáši se mohou podívat lidé, kteří mají vyvinuté jasnovidecké schopnosti, buď získané jako dar z minulých životů nebo vypěstované určitými duchovními cvičeními. Dosáhnutí těchto schopností by nemělo být cílem, ale vedlejším produktem celkového mystického vývoje člověka. Člověk díky Akáše nikdy nezapomene na svoji minulost, ale může se z ní poučit a může změnit svůj život. Akáša tedy napomáhá našemu duchovnímu a duševnímu růstu. Stále se setkáváme s důsledky našich dřívějších rozhodnutí, protože jsme svobodné bytosti. I když člověk dělá chyby, neznamená to, že stagnuje a nijak se nevyvíjí. I když to třeba v tomhle životě nepochopíme, nic není náhoda a všechno, co prožíváme, ve skutečnosti prospívá našemu duchovnímu rozvoji.