Jak pochopit poselství našich snů

Naše sny odhalují hluboké zážitky a nevědomé touhy. Nesou vždy určitý smysl, a pokud tomuto poselství dokážeme porozumět, prozkoumat je, pak nám mohou nabídnout pozoruhodný vhled, díky němuž můžeme odhalit různá tajemství nebo se i vyvarovat některým nepříjemnostem v našich životech. Nevědomá mysl se nám totiž vždy pokouší něco sdělit. Nevědomí se vyjadřuje v symbolech a tyto symboly tvoří svůj vlastní jazyk, kterému je potřeba porozumět a správně je pochopit.

Já sama si sny zapisuji již několik let a to i sebemenší útržky snů, které mi v danou chvíli nedávají smysl, protože sen se nemusí odvíjet jako celý příběh ve filmu. Navíc jsem vypozorovala, že se mi sny zdají v pravidelných intervalech. Při rozklíčování vlastních snů vás nesmí od správného úsudku odchýlit vaše emoce, které vás potom svedou ze správné životní cesty. Je třeba naslouchat intuici a vlastnímu nitru a ne představám, jak bychom si to či ono přáli.

Nejlepším způsobem je vždy zůstat v klidu a umět si udržet správnou míru odstupu objektivity. Zůstaneme-li nezaujatí a neovládnou-li nás emoční jevy našich snů, pak si z nich dokážeme odnést ty nejhlubší a nejcennější zkušenosti. Vždycky je třeba se podívat na obecnou rovinu významu symbolu vašeho snu. Potom je třeba umět pracovat s obsahem samotného snu hlouběji. A nakonec připojit osobní vztah k celému výkladu snu. A to tak, že zkombinujeme osobní asociace, které se nám vybaví ve spojitosti se symboly z našeho snu. Myšlenky, které nás napadnou, pak hodnotíme podle vlastního hodnotového žebříčku a podle toho, čemu dáváme přednost, i na základě životních zkušeností a prostředí, ze kterého každý pocházíme. Proto není třeba se děsit ze špatného snu a naopak, pokud se nám zdá něco „nádherného“ nemusí to být vždy pro nás dobré. Sny nás vedou k vlastnímu sebezkoumání ať dobrých tak i horších či špatných vlastností nás samotných, protože existuje polarita a rovnováha, dle Božího řádu. Sny mohou být kompenzační, opakované, opakované související s dějem i jasnovidné.

Práce se sny se skládá z několika kroků.

1.     Zapamatujeme si sen, a předáváme ho tím do vědomí, čímž povýšíme jeho hodnotu. Nabízí se pátrání po smyslu kvůli vlastnímu pochopení poselství snu.

2.     Přemýšlíme o informacích a zpracování faktů, které na cestě hloubání o snu dále nacházíme, tím si prohlubujeme prožitek.

3.     Zapsáním snu podpoříme výsledky úsilí a zamkneme nevědomé jevy ve vědomí.

4.     Diskutováním o snu s jinou osobou se posuneme o krok dál stejně, jako nám objektivní hledisko vždycky pomůže spatřit něco, na co bychom sami nepřišli.

5.     Přistoupíme-li ke snu s kreativním odhodláním, jako k výtvarnému umění nebo k psaní básně, povýšíme tento sen na nejvyšší úroveň. Nevědomí se vyjadřuje prostřednictvím tvůrčích prostředků a taková práce se sny je nejefektivnější.

Není nutné se zabývat všemi podrobnostmi snu. Jakékoli střípky snu, které si zapamatujete nebo vyberete pro zkoumání, vždy povedou k dokonalé úrovni vhledu, která je zapotřebí pro vykládání snů. Postupujte pomalu a mějte otevřenou mysl. Buďte trpěliví a s celým procesem výkladu snu postupujte pomalu. Vždycky si všímejte pocitů, které vás zaplavují, když si sen zapisujete. Zachyťte, zda váš sen obsahoval či neobsahoval emoční prvky. Také dávejte pozor na to, v jakém emočním stavu jste se nacházeli po probuzení, jelikož každý pocit, který se snem souvisí, je důležitou stopou vedoucí k dešifrování snů.

Proč vlastně dnes o snech píšu? Protože mne oslovuje stále více lidí ohledně konzultací jejich snů. Já sama jsem měla dnes velmi zajímavý sen a měla jsem potřebu se o to s vámi podělit. Detaily snu rozebírat nebudu, ale pokusím se vám to vylíčit jako děj mého životního příběhu, který se tímto snem prolínal a týkal se mé minulé mnohaleté práce.

Nejdříve jsem pracovala v nějaké budově s dětmi. Z práce jako učitelka mentálně a tělesně postižených dětí jsem měla dobrý pocit. Sklidila jsem i pochvalu bývalého pana ředitele, jediného spravedlivého a skvělého šéfa, na kterého vzpomínám nejen já, ale i někteří mí bývalí kolegové. Vůbec jsem tam nevnímala žádné jiné kolegy a lidi, které jsem v souvislosti s více jak dvaceti lety praxe potkala, nikdo z těch, kteří mi ublížili, poškodili mne a zároveň mě posunuli v mé životní cestě kariéry nejvíce a nejdále. Při tom všem těmto lidem a dětem šlo o život. Země se třásla a vzduchem létaly kameny. Cítila jsem, jak země vibruje, a jsem přesvědčená, že to bylo zemětřesení. Těm lidem šlo o život, přitom já jsem v tu chvíli již stála na vrcholu nějaké hory a sledovala jsem, jak létá kamení, boří se nějaká věž a že jsou všichni ti lidé v ohrožení. Zachránit je mohlo pouze dračí vejce, které jsem jim ukázala při sestoupení z vrcholu hory, přestože já sama jsem nahoře byla v bezpečí. Ano velká proměna v minulosti u mne nastala s opuštěním stabilní práce, která mě již nenaplňovala a nedovolovala mi osobní růst. Již nikdy se do této pozice nevrátím, ani kvůli těm dětem, které jsem milovala. V mém životě nezůstal kámen na kameni a dnes jsem naprosto jiný člověk. Tu změnu jsem musela umět přijmout a jít do neznáma. Úspěch mám na dosah ruky nejen tady, ale i v zahraničí. Kameny, balvany a skály svědčí o mé spojitosti s určitou úrovní prvotní podpory zakořeněné v hluboké minulosti. Prasíla ukrytá v kameni a co z ní bude budováno, to vydrží navěky. Tím, že jsem slézala z hory pomoci ostatním, ještě čelím jistým výzvám při sestupu do nižší úrovně vědomí, je třeba vydržet dozvuky konfliktů, které se již však vyřešily. Těší mne, že jsem neodmítla pomoc a ukázala jsem dračí vejce, které všechny zachránilo. Zemětřesení ustalo. Byla jsem vědmou nejen v tomto snu, ale i v minulých životech a vracím se tímto ke své původní prasíle. Občas se mi v paměti vynoří bolestné vzpomínky, ale již to není tak silné a emotivní, jako dříve. Vím, že se nenechám strhnout nazpět a budu se i nadále plně svobodně vyjadřovat, bez ohledu na závist, pomluvy a házející klacky pod nohy. Věž značí rozbití starého pořádku a systému a také to, že moje plány a podnikání se vydaří. V něčem světově vyniknu a bude mi nabídnuto křeslo pro hosta, kde budu vyčnívat nad ostatními a přijdu do prostředí mne známého, které budu znát do detailu. Napadá mě jen jedno a zatím se tomu velmi bráním a ponechám si proto i něco z mého snu pro sebe v utajení. To, že jsem viděla zemětřesení, které však mne samotnou neohrožovalo, mě nabádá k tomu, abych si opět udělala pořádnou revizi mezi přáteli a spolupracovníky, tak i věcmi, ze kterých by mi mohla plynout nějaká škoda. Instinkt je pro mne tím správným motorem, který mě vede k cíli. Věž také říká, ať vytrvám, protože se dopracuji k úspěchu. Jednoznačně šlo o sen, který ukazoval na moji minulost, a s tím související práci, změnu, přítomnost a budoucnost, kam v oblasti profese směřuji. Drak je symbolem životního štěstí a ukazuje charisma, které se vylíhne jako nový začátek mého života.

Přeji vám všem, aby se vám zdály samé krásné sny a abyste si uměli poradit s poselstvím všech snů, které vám mohou být velmi nápomocné ve vašich životech a životních rozhodnutích.

S láskou, úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi - Sonja Výklad Karet.