Esoterika

Co slovo ESOTERIKA vlastně znamená?


Často bývá pojem esoterika (ezoterika) špatně interpretováno. Toto slovo vzniklo ze starořečtiny a doslova znamená „to, co je uvnitř“. Esoterika byla označována za filosofický okultní směr. Tajemné učení o nitru, a byla dostupná jen omezenému okruhu posluchačů.

Esoterik myslí podle obsahu a hledá přitom odpovědi na otázky, jako např. „Kdo jsem?“, „Odkud pocházím?“, „Jaký je můj životní úkol?“, „Jaký mám vztah k lidem a věcem z mého okolí?“

Esoterici by se měli řídit pravidly Vesmíru, Měli by umět stát oběma nohama pevně na zemi a neustále hledat skryté pravdy, které jim pomáhají dobrat se svého vlastního já.
Víte o tom, že v Univerzu nemůže nic zaniknout, že vše funguje podle určitého zákona a podle jistého Božského plánu?

Božská vůle se ukrývá v dokonalosti všech věcí. Naším úkolem je použít myšlenky a pocity tak, aby byla tato vůle vyjádřena. I když to tak mnohdy nevypadá, a nejen mezi lidmi, ale bohužel i mezi ezoteriky, což je paradoxní. Je mezi námi spousta, kteří dělají nevědomě i vědomě chyby a nežijí sami v souladu. Mohou svým chováním a nezodpovědností mnoha lidem ublížit a nežijí podle pravidel ezoteriky. To by nemělo být. Buď si neuvědomují svůj problém, anebo netuší, jak se jim vše v dalších reinkarnacích může vrátit, a nejen jim samotným, ale zejména těm, které mají nejraději. Pokud je ovládly zlé síly a ego, tak nežijí, ale přežívají v neustálém boji. Nikdo nejsme dokonalí a každý děláme chyby. Jenže důležité je se z těchto chyb poučit a neopakovat je.

A já se ptám? Jak může takový člověk někomu radit, když sám nemá vyřešený svůj vlastní život? Každá duše je přivedena tam, kam má, a proto nelituji lidi, kteří neumí poslouchat svůj vnitřní hlas a nechají se vést ke špatným věštcům, kartářům, léčitelům apod. Je to každého svobodná volba. Mě jen udivuje, kolik lidí to dělá pro slávu, byznys a nepoctivě, nezná základy správné práce a obrací se na pomoc, až když šlápnou vedle, nebo do něčeho neznámého, z čeho mají velmi špatný pocit. Ale zase na druhou stranu děkuji za každou duši, která má být ke mně přivedena ve správnou chvíli, a svoji pomoc nikomu neodmítám. Ovšem nejdu za hranice svých možností. Nelezu do toho, co neumím a mám respekt před vším neznámým. Chráním tím nejen sebe a své nejbližší, ale i samotné klienty.

S pomocí odpuštění se pak můžeme dostat od polarity k jednotě. Žít podle zákonů Vesmíru nebo Desatera Božích přikázání. To znamená nejen hlásat, ale i se snažit realizovat. Certifikát, papír na vzdělání v normálním životě anebo v oblasti alternativy či esoteriky, ještě nezaručuje, že svou práci dělám dobře nebo nejlépe ze všech a že mohu ty ostatní soudit, ba co hůře jimi opovrhovat nebo pomlouvat.
Všichni jsme přišli na tento svět, abychom se učili, rozšiřovali své vědomí a pozorováním a zkušenostmi získali moudrost. Naše svobodná vůle rozhoduje o tom, jestli získáme danou zkušenost dobrovolně, hledáním hlubokého smyslu našeho bytí, nebo pod nějakým nátlakem, tj. v chudobě, nemoci apod. Před vstupem do materiální roviny potkává naši duši rozhodnutí, které další zážitky jsou nutné pro její další rozvoj.

„Nestačí, když člověk něco ví,
člověk to musí také použít!
Nestačí, když člověk něco chce,
musí také jednat!“
JOHAN WOLFGANG GOETHE (německý básník)

S láskou a úctou pro všechny Soňa Sofi.