Věštba a jak je to s jejím naplněním???

 

Je naivní myslet si, že nás někdo uzdraví nebo nám vyvěští naší budoucnost bez našeho vlastního přičinění. Klienti často očekávají od terapeutů, lékařů, věštců i kartářek to, že jediné, co musí vykonat je cesta k nim. Myslí si, že spolknou kouzelnou pilulku nebo že náš osud je přesně nalajnován v kartách a jejich problémy se jaksi vyřeší sam, ale opak je pravdou.

Ano, můžeme ukázat cestu a to, jak se bude situace vyvíjet v různých případech, podle konkrétních otázek, ale nejsme vševědoucí ani všemohoucí. Můžeme dát konkrétní radu, jakou cestou se mají ubírat, jak mohou dosáhnout vytouženého cíle, ale pokud sejdou z cesty z různých důvodů, například si nepřiznají, že jednají neupřímně, bez postranních úmyslů, špatně žádají anděle, vždyť ti chudáci ani mnohdy neví, co nám mají splnit, protože lidé nejsou trpěliví, málo vytrvalí a chtějí všechno hned.

Bůh nám nikdy nenaloží víc, než bychom unesli a jestli si myslíme, že se nám nedaří, žijeme v neustálých představách, bludech a klamech a sami pro to nic neděláme, tak bychom si měli uvědomit, že nic nám nespadne do klína zadarmo. Ano, můžeme dát konkrétní rady od andělů, uvolnit bloky a zharmonizovat energii, najít příčinu karmických zátěží, odblokovat je, specialisté v oboru umí i sundat kletbu. Je to proces dlouhodobý a nesmírně energeticky náročný, mnohdy až riskantní. Ale pokud sami nezměníme svůj způsob myšlení, protože u emocí a myšlení to začíná, vytvoříme si tyto a další bloky znovu.

Lidé by měli terapeuty a kartáře navštívit až v momentě, když jsou sami ochotni pro sebe něco udělat. A toho si u klientů cením i já. Jinak je to ztráta jejich i vlastně mého času a energie. Vždycky je jednoduché hodit vinu na někoho jiného, ale uvědomit si vlastní chyby a začít pro to něco dělat je mnohem těžší, nýbrž účinnější. Jinak chodíme v bludném kruhu a jsme uzavřeni v bublině. Stále opakujeme stejné vzorce chování a stejné chyby, dokud se z nich neponaučíme, ale pochopíme-li, máme půl cesty životem vyhráno.

Nemůžete od nás kartářek čekat zázraky. Zejména dlouhodobější věštby na půl roku i více, časové linky krátkých úseků se některým klientům plní. Něco dříve, něco  rychleji do 7 až 10 dnů i do několika hodin, jiným pomalu a dlouhodobě. Dlouhá cesta v mariášových kartách může znamenat nejméně 3 měsíce a časově je neomezena na několik let. Vždycky je třeba hledat příčinu, když se mi něco nevyplní anebo mám pocit, že tomu tak není a moje přání ne a ne se naplnit ke kýženému výsledku. Samozřejmě jsem raději, když mi dávají klienti zpětnou vazbu o tom, jak se mé věštby plní. Musím se vždy pousmát, když mě někdo bombarduje maily a telefony, že se mu nic neplní. Když se však věci nechají plynout, na věštbu se neupínáme a bereme ji jen jako prognózu možných událostí v našem životě, vzpomene si na ni až v momentě, kdy se nám nějaká událost děje, je to to nejlepší, jak můžeme s návodem na řešení našeho života nakládat, až se nám jisté věci žadnou dít, nikoliv, že žijeme se strachem a necháme se paralyzovat, ovládat, či nedej Bože ovlivnit něčím byť dobrým anebo špatným. Pak za dva tři měsíce někdy i déle se lidé ozvou, že se splnilo tohle, to a tamto a znovu žádají o radu. Je to těžké pro obě strany, ale prosím, buďte trpěliví a nechtějte nic zadarmo. Pokud si přejete nesprávně, andělé vědí, proč vaše naplnění přání prodlužují a kdy je ten správný čas, aby se nám naše přání splnila. 

Neručím za věštby, po kterých si mí klienti nechají dělat na sobě regrese, zasvěcovat se do shambaly, reiky a podobných věcí a hledají další a další kartáře, aby uslyšeli to, co vlastně podvědomě chtějí slyšet a tím vše ovlivňují.  Dnes jsem na tom již tak, že si nenechám od lidí vnucovat, že někdo jiný řekl tohle. Nechci to slyšet a nechat se tím ovlivňovat. Názor si na to musí udělat klient sám po mém věštění. Ono také záleží ke komu pro takovou radu jdete, zda jste vtaženi do světla a čistého zdroje či nikoliv a pokud si máte ještě něco uvědomit, díky ne zrovna skvělému zážitku, tak i to je Vaše cesta. Když to tak necítíte, tak si pro radu běžte k někomu jinému. Správná kartářka Vám nevnucuje svůj názor, nemanipuluje s Vámi, je dobrým nezaujatým a nestranným rádcem a má radost z toho, jak se učíte chodit sami, že se ozvete se zpětnou vazbou a nestáváte se na někom závislými tím, že se ptáte neustále dokola na jednu a tu stejnou věc, či vyhledáte pomoc opravdu jen v nutných životních situacích a rozhodnutích. Pokud vidím problém, na který mé karty, andělé, Akáša ani věštění nestačí, od konzultace ustoupím, protože mám právo říci NE. Ovšem ráda doporučím odborníky, se kterými mám sama osobní zkušenost, že jsou nejlepší a lidé se pak zase rádi spokojení vrací ke mě. 

Nevím, co čekají všichni nepoctivci v letošním devítkovém roce, kdy pokračuje završování a bilancování dvou náročnách předešlých karmických let. S velkou rychlostí se vrací zpět vše, co jsme vysílali v minulých letech. Jak se říká: "Každému - co mu patří". Nechci obhajovat v žádném případě věštění, nikdo není stoprocentní. Ale jestliže někdo nežije v souladu s upřímností, má dva i více vztahů, setrvává v manželství ze stereotypu a proto, aby ho neodsoudily jeho vlastní děti, rodina, přátelé, okolí. Podvádí manžela nebo partnera, tvrdí, že má rád oba dva stejně, nalhává si jen sám sobě, co nechce sám rozhodnout a převzít tak zodpovědnost za své rozhodnutí. Ano věštba ukáže, jakým směrem se situace bude vyvíjet, ale rozhodnutí je na lidech samotných. Karty vždy ukáží nejméně dvě životní cesty, ale pokud někdo setrvává v obou vztazích a neumí se rozhodnout, pak jistě dostaně ťafku od života, může si svým špatným rozhodnutím ovlivnit to, kam se měla budoucnost ubírat. Vše ohlídá náš strážce karmy a ten měří všem stejně. Nikdo nedostane nic, co by si nezasloužil. Za špatné rozhodnutí klientů neručím. Mohu se zabývat tím, proč věštba nevyšla a hledat příčinu, je-li to přání klienta. KAŽDÝ JE ŠTĚSTÍ STRŮJCEM SVÉHO!!!! Devítkový rok bourá zejména ty lidi, kteří nemají svůj život v souladu se svou duší a je-li jejich karmická nádoba zaplněna, byť ještě blízko rizikové hladiny, pak to znamená, že se občas nadechují, aby se neutopili a lapají po dechu, stojíce někdy na špičkách. Vše přichází v různých vlnách, rozdílné intenzity. Stojí za to sledovat Lunu, jak se pohybuje kterým znamením a vypozorovat, jak to na jednotlivce působí a jak reaguje. Pak se zařídit podle toho intuitivně. Letošní devítkový rok 2016 je především o zdravém selském rozumu a o rozhodnutích hlavou.

Přeji všem jen krásnou budoucnost prostřednictvím těch nejlepších rádců na základě čehož se můžete stát dokonalými rádci sami sobě.


S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.