Typologie intuice

 

  • Intuice je přirozená vlastnost a máme ji všichni.

Většina lidí si uvědomí svou intuici ve chvíli, kdy se jim stane něco instinktivně a nedokážou si různé informace rozumně vysvětlit. Může to být například okamžik, kdy můžeme náhle a s jistotou vnímat myšlenky a pocity někoho jiného. Nebo když například potkáme někoho, kdo nás přitahuje, cítíme chvění v srdci a energie nám může projet celým tělem. Skvělá věc na našich vztazích s jinými lidmi je, že v nich vždycky máme jistou intuitivní vnímavost. Bohužel lidé často snižují význam tohoto vnitřního intuitivního hlasu anebo jej zcela ignorují.

Využívat intuici v našich životech je těžké, protože vztahy jsou velmi subjektivní. Emoce, očekávání, vzorce chování vzniklé v minulosti, nebo emocionální bolest mohou překážet k rozvíjení správné intuice.

  • Intuice, která se opírá o lásku, je branou ke spojení s mocnými silami duše, kde sídlí schopnost proměny, uzdravení a hluboké radosti a štěstí.

Když sladíte svou intuici se silou lásky, může vám to změnit život zcela zázračným způsobem. Něco podobného se stalo i mě. Například možná zjistíte, že dokážete rychleji pochopit a vyřešit nedorozumění a nepochopení. Mnohem snadněji se dokážete zbavit pocitu smutku a zoufalství na konci vztahu a znovu zažít hřejivý pocit naděje. Tak, že vaše srdce se uzdraví a znovu bude schopno milovat. Pocity viny a hněvu budou nahrazeny odpuštěním a soucitem.

  • Intuice založená na lásce nás uceluje a vyživuje naše životy neskutečně mnoha způsoby.

 

4 ZÁKLADNÍ TYPY INTUICE

  • Mentální intuice – cítíte myšlenky a ideje ostatních lidí a jste vyladěni na různé systémy a vzorce.  Díky svému živému intuitivnímu vědomí dokážete snadno chápat svoje okolí, intuitivně nalézáte řešení problémů a obtíží a dokážete vycítit i budoucí dění určitých situací.
  • Emocionální intuice – přirozeně vstřebáváte emoce a nálady svého okolí. Jste přirozeně empatičtí a máte sklon cítit totéž co ostatní. Jste milujícími a oddanými partnery.
  • Fyzická intuice – nasáváte energii lidí okolo sebe především svým tělem. Dokážete přijímat informace tím, že uchopíte nějaký předmět, podíváte se na obrázek, držíte se s někým za ruku nebo se někoho dotýkáte. Právě kvůli tomu, že přijímáte intuitivní energii svým tělem, často zpochybňujete své schopnosti. Dokonale dokážete popsat vzhled osoby nebo nějaký zážitek.
  • Duchovní intuice – Dokážete se vyladit na energii. Přijímáte intuitivně informace prostřednictvím snů, vizí nebo spontánního vědomí o andělech a duších jejich blízkých. Jste citlivými a velmi zajímavými partnery. Často však býváte nepochopeni. Dokážete popsat osoby a věci spíše abstraktně, vyladíte se na frekvence energií a tím umíte odhalit nové informace. Vidíte do nitra člověka a jeho duchovní podstaty.

Nemusíte být vyhraněnými typy a jednotlivé druhy intuice se vám mohou prolínat. Každopádně jednu část intuice z těchto čtyř máte vyvinutou více. Tu byste se měli naučit rozpoznat a využívat. Přeji vám všem hodně úspěchů s rozvíjením vaší intuice.

S láskou a úctou pro všechny Soňa Sofi - Sonja Výklad Karet.