MAPA ŽIVOTA

 


NUMEROLOGICKÝ A KARMALOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

 

Je to cesta zasvěcení do nových úrovní sebe sama. A jistě mi dáte za pravdu, že aby člověk zbytečně nebloudil či dokonce nesešel z cesty, je lepší mít průvodce nebo aspoň mapu.

Jedním z největších navigačních systémů, jaký kdy byl vytvořen, aby nám lidem pomohl rozpomenout se na své místo v rámci Universálního vědomí, je Numerologie a Karmalogie. Na základě svého dlouholetého studia tohoto systému a nepočítaného množství rozborů dat narození, které jsem poskytla, si troufám říci, že se jedná o GPS našeho života.

Numerologický rozbor je něco jako autobiografie vaší duše a jejího záměru pro tento život. Váš osobní numerologický rozbor může být jak klíčem k lepšímu pochopení sebe sama, tak vysvětlením nejpodstatnějších zkušeností a událostí ve vašem životě.

Věřte, že je to velmi obohacující zkušenost dovolit číslům v datu narození, aby vám odhalily vaši skutečnou identitu!

Dá se říci, že Numerologie je nástroj, který vám může pomoci ukázat, kdo jste a pomoci navrátit se tak do vaší nejčistší esence, kterou je podstata duše.

Když víte, KDO jste, začnete si uvědomovat, že je pro vás nemožné být někým jiným, než JSTE.

Numerologie není ovlivněna vnějšími silami. Tato prastará věda, jejíž kořeny sahají až do doby, kdy na Zemi žil Pythagoras, se snaží skrze čísla, která vnímá jako kvalitu nikoliv kvantitu, podívat na energii, která vás definuje. A není to jen jeden druh energie, je to nádherný barevný paprsek energií, skrze nějž jste se inkarnovali na tuto planetu a jehož kvality v sobě nesete.

Datum narození spolu se jménem, které jste dostali, v sobě skrývá číselný kód, jehož dešifrováním získáte tu nejoriginálnější definici vás samotných.

Datum narození je váš kosmický kód, jakási číselná DNA. Prozkoumáním svého osobního kosmického kódu, získáte přístup k hlubšímu pochopení významu a smyslu svého života. Pochopíte, že jste naprosto jedinečná bytost a že zde na planetě máte své místo, které nikdo jiný nemůže plně nahradit. A to už je první krok k tomu, abyste se naučili sami sebe nejen akceptovat, ale i milovat a uznávat.

Numerologický rozbor vám poskytne nejen hluboký vhled do vaší osobnosti a duše, ale také vyčerpávající informace o nejpodstatnějších energiích, které ovlivňují váš život. Dá vám jasný směr k tomu, jak postupovat, aby váš život plynul v souladu s nimi.

Porozumění vaší číselné DNA vám umožní podívat se na svůj život z úrovně duše, což vám může poskytnout zcela jinou perspektivu. To, jak se na věci díváme, jak je vnímáme, je velmi důležité, neboť podle toho na ně potom reagujeme. Tím, že se podíváte na své zkušenosti z jiného úhlu pohledu tedy mne jako nezávislého poradce a terapeuta, můžete potom na ně – ovlivněni vyšší moudrostí – začít i jinak reagovat a tím si vytvářet pro sebe příznivější realitu života.

Až naleznete smysl svého života a začnete ho uskutečňovat, budete se cítit v jednotě s Vesmírem, protože jste nalezli zvláštní místo určené jenom vám. Vesmír vám potom dá, co si zasloužíte v podobě hojnosti na všech úrovních.

Umění numerologie považuji za požehnání, díky kterému mohu překládat řeč čísel do srozumitelné podoby a předat ji jako GPS i dalším lidem.

Celý tento rozbor Vám může pomoci vyznat se lépe sama v sobě, protože karma jako taková není trest, ale energie, kterou máme pochopit a uchopit tím správným směrem, pochopit sami sebe a změnit věci, které nám nevyhovují postupně tak, aby náš život byl šťastnější a spokojenější. Pochopit proč se nám jisté negativní či nepříjemné věci v životě udály, odpustit druhým, kterých se to týkalo a odpustit především sami sobě, abychom se mohli posunout v životě dál, a žít tak šťastnější a spokojenější život. Napravit lze vždy a všechno, pokud to skutečně chceme, víme JAK a PROČ, pak máme i příležitost své chyby pochopit a více je vědomě neopakovat. Jen člověk, který pochopí sám sebe, dokáže pochopit druhé a to především tak, že začne měnit sebe, potom sám uvidí změny ve svém okolí, rodině, vztazích, na pracovišti. Je jen na nás samotných, jak věci uchopíme, pochopíme a jakou energii daných zákonitostí čísel, která fungují na základě vyšších zákonů Vesmíru, ať v ně věříme, či nikoliv, využijeme. V životě má vždy vše svou polaritu, kterou je třeba uchovávat pokud možno v rovnováze, pokud ne, dojde k výkyvům a karambolům v našich životech. Ti, co chtějí na sobě pracovat, mají možnost prostřednictvím sebe a pochopení souvislostí nebo mohou dál svádět vinu na ty druhé, na okolnosti, neštěstí, smůlu, osud, karmu.

VŠE JE JEN O NÁS SAMOTNÝCH.

JÁ JSEM JEN PROSTŘEDNÍKEM, KTERÝ VÁM TYTO INFORMACE PŘEDÁVÁ. NA VÁS SAMOTNÝCH JE, JAK S NIMI NALOŽÍTE. JSTE DOSPĚLÍ JEDINCI, A PROTO PŘEVEZMĚTE SVŮJ ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU A NAUČTE SE NÉST ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ.

 

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: VYPRACOVÁNÍ DO 30 PRACOVNÍCH DNŮ. 

 

Pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách

Emailem: sisonyja@seznam.cz

SMS: na telefon 605 787 676

UPOZORNĚNÍ! DĚKUJI PŘEDEM ZA POCHOPENÍ. POKUD MÁM OSOBNÍ, TELEFONICKÉ ČI SKYPE KLIENTY, TELEFONY NEBERU. REAGUJI IHNED, JAKMILE TO JE MOŽNÉ.

 

Odkaz zde: https://www.vestirna-u-sonjy.cz/

 

Kontakt: SOŇA SOFI

nezávislý konzultant, poradkyně osobního rozvoje, kartářka, numeroložka a specialista na karmu a vztahy

Mobil: 605 787 676

Email: sisonyja@seznam.cz

vestirnausonjy@gmail.com

 

MAPA ŽIVOTA 1 500,-Kč

Věštírna U Sonjy 605787676