Zásady pro dobrý partnerský vztah

 
 1. Nepřikazuj nic druhému a ani ho nekritizuj!

 2. Nic nenařizuj, ale dávej druhému najevo své potřeby formou "já bych rád/a" nebo "mně by udělal/a radost"...Nikdo nemá rád příkazy!

 3. Nesnaž se změnit druhého, ale snaž se k němu změnit svůj přístup!

 4. Zachovávej ve vztahu úctu a vyvaruj se urážek!

 5. Nebuď závislý na druhém, ale měj také své záliby a přátele!

 6. Buď ve vztahu věrný/á!

 7. Otevři své srdce partnerovi a říkej vše, co máš na srdci!

 8. Zkrať své denní potřeby o hodinu a tu věnuj partnerovi!

 9. Věnuj svému partnerovi dostatek lásky a citu!

 10. Nezapomeň dávat svému partnerovi dostatek sexuálního uspokojení!

 11. Vkládej do partnerského soužití více lásky než materiálních potřeb!

 12. Snaž se o svůj vztah pečovat, nebo Ti zvadne. Dělej druhému radost maličkostmi!

 13. Nečiň druhému to, co si přeješ, aby druhý činil Tobě!

 14. Dělej druhému právě to, co si přeješ, aby druhý činil Tobě!

 15. Při neshodě se snaž řešit jen přítomnost a nevracej se do minulosti!

 16. Sdílej s partnerem vzájemné pocity a poznatky!

 17. Přestaň se bát o druhého, že ho ztratíš. Čím více se bojíš, tím více toho druhého ztrácíš...!

 18. Zachovávej ve vztahu důvěru k druhému a odnauč se žárlivosti, ta vztah vždy zabíjí!

 19. Nevěř řečem ostatních. Věř svému partnerovi!

 20. Uvědom si, jaké chyby jsi dělal/a v předchozím vztahu a snaž se z nich poučit!

 21. Také si uvědom, jaké chyby dělají Tvoji rodiče. A zda ve vztahu neděláš stejné chyby!

 22. Než se oženíš nebo vdáš, podívej se, jak žijí rodiče Tvého partnera/ky. Jednou tak mohu žít i já...!

 23. Pokud upřímně cítíš, že Ti je vztah spíš břemenem než radostí, je třeba začít znovu!