Příčiny nemocí

 

Lidské tělo je schránka a obal pro duši. Po dobu života na Zemi jsou neodlučitelně propojeni. Když trpí tělo, trpí i duše a naopak. Slabost, bolest nebo blokace na duši se časem projeví i na zdraví. Žádná nemoc se v těle neobjeví jen tak. Každá nemoc má psychickou příčinu.

Lékařská věda také přiznává účinek psychiky na zdravotní stav, ale ještě nepokročila tak daleko, aby mohla svým pacientům říct, z jakého důvodu se rozhodli onemocnět. Někdy k onemocnění stačí, aby na někoho byly kladeny větší nároky, než je schopen sám unést. Jako únik z nevyhovující situace přichází nemoc. Někdy za zdravotní problémy může i karmický rodinný dluh.

Stres, duševní bloky, prokletí, nevhodná životospráva, špatné svědomí a jiné negativní emoce zablokují nebo vychýlí přirozený tok energie v lidském těle.  Myšlenkové stereotypy, které jsou odpovědné za většinu tělesných nemocí, jsou KRITIZOVÁNÍ, ZLOST, ODPOR A PROVINILOST. Například dlouhodobá kritičnost k ostatním často vyústí v takovou chorobu, jako je artritida. Zlost se přetváří ve věci, které spalují a infikují vaše tělo. Potlačovaný odpor vám bude nabourávat tělo a v konečné fázi povede k nádorům a rakovině.  Pocit viny vyžaduje trest a následuje k bolesti. Je daleko jednodušší zbavit se těchto myšlenkových stereotypů, jsme-li zdraví, než když se o to samé pokoušíme ve stavu paniky a s hrozbou chirurgického zákroku. To může mít za následek sníženou imunitu určitých orgánů nebo rovnou celého těla. Při léčení je důležitá změna špatného myšlení a špatných vzorců našeho chování. Také to, umět převzít zodpovědnost za své zdraví. Žádné výčitky, lítost, ale pochopení. Je to jako stará magnetofonová páska, kterou jsme dříve mohli vymazat a nahrát na ni novou stopu a tak je to i s myšlením.

Já určuji zdravotní stav pomocí kyvadla, tedy intuitivně a potvrzuji si zdraví mariášovými kartami. Vždy se snažím najít příčinu nemoci. Ještě lepší je určování prevence, tedy zeptat se kyvadla na to, který orgán, nebo která část těla je ohrožena a předejít tak tomu, že se u vás nemoc rozběhne. Ale někdy je také potřeba hledat pomoc odbornou, nejen u lékařů, ale i alternativní cestou. Za pomoci specialistů, terapeutů, kteří umí nahlédnout do vaší minulosti. Bylinky, léčitelství, alternativní medicína, kraniosakrální masáže, akupunktura, prostě důležité je hledat „ nejen proč, ale i jak?“ a nemoc zavčas léčit. 

Proto vám všem přeji, ať se vám v životě daří a jste pokud možno zdrávi. Když už vás nějaká nemoc nebo trápení potká, abyste se s ní vyrovnali, vyléčili se a pochopili, proč tomu tak bylo.

Soňa Sofi.