Kurz vykládacích technik z mariášových karet

 
 

Karty mají dlouhou historii, první informace o nich pocházejí z Číny kolem roku 1000 našeho letopočtu. Jejich prvotní materiálová podoba byla odlišná od dnešní papírové - dřevěná či kostěná. Do Evropy pronikly karty v souvislosti s obchodními cestami ve 14. století, první zprávy pocházejí z italské Florencie a německého Porýní. A díky obchodnímu rozkvětu se karty masově rozšířily ve všech společenských vrstvách. Lišily se provedením i výtvarným designem. K nám doputovaly karty z německého prostředí a odtud pochází i jejich obrazová výzdoba plná symboliky - žaludy, listy, srdce a kule.

Mariášové karty zobrazují konkrétní, jasné věci, charakteristiky i události.

Čtení z karet pomáhá lidem ve složitých životních situacích, před důležitým rozhodnutím, v partnerských kolizích i pracovních záležitostech. Nemůže to za ně vyřešit, ale pomůže jim najít sílu k řešení, naději a sebedůvěru.

Význam mariášových karet se čte vždy dle okolních karet. Každá karta má daný význam, ale vedle dalších karet se může její "význam" měnit. Pozitivní karty nemusejí mít v kombinaci s negativními pozitivní význam a naopak.

Kupte si nové karty. Používejte je jen k vykládání karet, nehrajte s nimi. Ke kartám je třeba chovat se s úctou. Než začnete s kartami pracovat, osahejte si je. Doporučuji je očistit nad plamenem svíčky a provést rituál, aby Vám karty poskytovaly pravdivé informace a dobře s Vámi spolupracovaly.

Máme čtyři druhy karet:

Červené čili srdcové jsou nejpříznivějšími kartami. Většinou vylepšují celkový výklad. Význam těchto karet jsou vztahy, emoce, láska, přátelství, vyřízení záležitosti.

Kulové karty jsou většinou příznivé karty. Význam těchto karet jsou peníze, energie, práce, podnikání, investice, zisk, tvořivost. Pokud se ptáme na lásku a ve výkladu se objeví více kulí-jedná se o přátelství, ale láska to není.

Význam zelených karet jsou změny, cesty, naděje, pochopení, rozum, sport, půda.

Žaludové či žaludské karty přinášejí nepohodu, trápení, smutek, těžkou práci, nepoctivost, nemoc, návykové látky, překážky, potíže, nezdary, soudní spory, nepochopení a jsou tedy označovány za nepříznivé karty.

Ale, je-li ve výkladu žaludová karta mezi příznivými kartami, může znamenat i příznivý děj.

Ptáme-li se na lásku, označují žárlivost, problematický vztah.

Osobní karta

Karta klienta či klientky - u muže to je srdcový král, u ženy - srdcová dáma, svršek.

Figurální karty

To je každá karta, která může označovat osobu (král, dáma - svršek, kluk - spodek).

Druhy výkladů

Výklad na 3 karty: 

·         1. karta - možnost

·         2. karta - jádro problému

·         3. karta - výsledek, řešení

Výklad na 7 karet:

·         1. + 2. karta - záměr, myšlenka

·         3. + 4. karta - jak se bude situace vyvíjet, realizace

·         5. + 6. karta - výsledek, jak to dopadne

Výklad na 9 karet

Výklad na 13 karet

Výklad na 19 karet zvaný partnerský

Malý výklad - základní kříž na 15 karet

Velký výklad na 32 karet s časovou linkou na 3 měsíce, 6 měsíců, rok i více se specifikací karet rychlosti

Základ otázky na 5 karet - na vědomé i nevědomé úrovni, co si s sbeou duše nese jako záznam z minulosti

Keltský kříž

 

Podrobný návod k výkladu obdržíte mailem, jednotlivé významy karet a karetní kombinace uvedu přílohou všem účastníkům kurzu. Jsou to léta praxe, srovnání několika druhů výkladů od různých autorů a mám vlastní postup vykládacích technik, ověřený zpětnou vazbou klientů.

Bezkonkurenční cena na trhu!!!

Jedna dvouhodinová lekce osobně nebo po skype 1600,- Kč.
Základní kurz při jednorázové platbě  zvýhodněná cena 7000,- Kč.