Luna a novoluní v Rybách

 

Živlem Ryb je voda, zde znamená city, které jsou spojené s tajuplnou planetou Neptuna. Je to znamení soucitné, chápavé a často jasnozřivé. Období Měsíce v Rybách je charakteristické přecitlivělostí a intuitivním vnímáním. Všichni zatouží uniknout od reality. Klíčové slovo je „jednota", klíčová myšlenka „věřím".

Tento velmi silný úplněk na emoce je důležitý pro Ryby. Ostatním znamením přináší téma intuice a napojení na Vesmír, pohraje si s naší citovou oblastí. U psychicky labilních jedinců může úplněk otevřít depresivní pocity anebo pocity úzkosti. Mohou se objevit sklony podléhající iluzím a klamům. Nedělejte žádné unáhlené závěry. Spousta z nás může být konfrontována se svým Egem. Držte se raději pevně nohama na zemi, protože energie jsou velmi silné a přechod do vyšších dimenzí může zatopit pod kotlem právě těm, kteří podlehnou mámení Ega. Pokora, trpělivost a umírněnost je správná cesta, zejména být v duševní i materiální rovnováze. O tomto úplňku buďme raději zdrženliví, můžeme mít sklony k přejídání, větší pokušení podléhat návykovým látkám. Vhodné bude držet své pudy na uzdě. Navíc při tomto úplňku se mohou otevřít stará citová zranění, která se nám může podařit si zpracovat, pochopit a dokonce i díky Chironu poléčit, protože Chiron je zraněný, léčitel i učitel v jedné podobě.

Novoluní v Rybách připomíná, že není dobré věci odkládat a všelijak se vymlouvat. Úplněk v Rybách vyvolává emocionální výbuchy nebo depresivní sklony.

ENERGIE RYB

Duchovní rozvoj, meditace, probuzení jasnozřivých schopností
Ryby jsou vodní znamení a vládne jim Neptun. Je vhodné dělat si pod vlivem těchto energií, všechny rituály, které se týkají touhy, duchovna a snění. Pod vlivem těchto energií jsou lidé obdařeni větší schopností pohledu do duchovních záležitostí. Více se nám může rozvinout intuice a objevit se mohou i živé sny. Všichni více vnímají své pocity, ale také své okolí a to, co se okolo nás děje. V tomto období by měli být lidé vnímaví k tomu, co se jim zdá a o čem se jim zdá. Pokud si své sny nezapamatujete, pak si je alespoň zapisujte. Naslouchejte proto více svému vnitřnímu vedení a nepodceňujte upozorňování, zejména opakující se synchronicitu z vyšších sfér od Boha a andělů. Poslouchejte svůj vnitřní hlas a rozhodujte se intuitivně. V období novoluní a úplňku v Rybách jsou vhodné rituály na rozvoj v oblasti ezoteriky, duchovní anebo umělecký rozvoj.

V období, kdy vládnou energie Ryb, jsou lidé citlivější. Často mají tendence se uzavírat do sebe, ale také do světa snů. Pozor však na reálné sny, abychom jen nefantazírovali! Můžeme být plní protikladů a zmateni z toho, co vlastně skutečně chceme. Střídat se mohou i naše nálady. Je potřeba se ovládat a nevidět věci příliš negativně a na druhou stranu ulítávat ve světě fantazie a nereálných věcí. Velký pozor bychom si měli dávat na nevěru, protože právě v tomto období vzniká hodně nevěr, jelikož lidé touží po hlazení, intimnostech, lásce, splynutí dvou duší, které však může spálit i žár. Kdo žije ve fádním partnerském vztahu, ten může využít příležitosti k okořenění života například novou erotickou zkušeností. Pozor však energie Ryb, mají tendence promítat své sny do života těch druhých! Může nám to přinést i zklamání. Pohlídejte si, aby vás nikdo nenutil dělat to, co vy sami nechcete, ale i vy sami nikoho do ničeho nenuťte! Mohli byste kromě zklamání zažít i jisté rozčarování, naštvanost a nejhorším případě upadnete do deprese při nezvládnutí těchto rybích energií. Zvládnete-li své strachy a obavy, budete-li žít v realitě a nebudete-li si sami sobě něco nalhávat, pak se nemáte při tomto úplňku čeho obávat. Můžete nastartovat i jistou změnu myšlení a to krůček po krůčku, protože je to o práci na sobě samotných a to se nezmění ze dne na den, abyste se učili myslet pozitivněji. Vždy když probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Ryb, je potřeba zaměřit pozornost na své nálady a na své pocity. Řešit nevyřešené, je v tomto období velice důležité.

Zdraví pod vlivem energie Ryb

Této energii se přiřazují chodidla, prsty na nohou a lymfatický systém. Je třeba věnovat intenzivní péči končetinám, které nám zajišťují pohyb, je dobrá masáž chodidel, protože na končetinách jsou zakončeny různé části těla. Masírování končetin přináší úlevu. Dny Ryb jsou plné citů. Všechno co ve dnech Ryb necháte vstoupit do svého těla, působí mnohem silněji než jindy a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. V období Ryb se v ovzduší udržuje vlhkost, takže by se příliš neměli větrat lůžkoviny a ani to není vhodný čas k nákupu nových bot, které by vás mohly později tlačit.

V chování se tady projevuje jak pevné spojení se zemí, tak na druhé straně duchovno, a spojení s vesmírem. Dny kdy je Luna v Rybách, se příliš nehodí k navazování nových známostí. Nemyjeme a nestříháme vlasy, slábnou, třepí se a tvoří se lupy. Je to vhodné období na praní prádla a také vodní kámen se v těchto dnech dobře odstraňuje.

Jestliže nemáte sami dobře zpracovány energie Ryb, pak se vám právě v tyto dny mohou problémy objevit právě k tomu, abyste na sobě zapracovali.

Vhodné rituály můžete zaměřit na vizionářství, telepatii, inspiraci, soucit, tvořivost, oddanost, starostlivost a mír. Rituály a zaříkávání směrující na podporu fantazie, vizualizace, snění, astrální projekce, telepatie a věštění. Zaříkávadla a rituály za zemřelé. Zaříkávadla na nalezení soucitu s druhými i sebou samými. Zaříkávadla pro světový mír i mír mezi blízkými a přáteli. Hlavně se neutápějte v detailech! Analyzujte své sny. Pomáhat můžeme i druhým lidem, protože energie tohoto úplňku budou zesilovat napojení i účinky alternativní medicíny, takže to bude velmi příhodný čas pro věštecké dovednosti. Ovšem nezapomeňte sami sebe při své práci chránit a dodržovat základní duchovní principy, jinak se mohou i nevědomě tyto energie otočit silně proti vám samotným a je jedno, jestli jste neměli zlý úmysl někoho poškodit, zejména opatrní buďte na hromadné rituály, kde se mísí energie všech lidí. Nemusíte umět čarovat, ale vždy raději udělejte rituál, prosbu, přání upřímně sami za sebe, protože jen tak nejlépe vidíte a cítíte, co jste do toho vašeho snu vložili. Vy sami musíte upřímně chtít a nikdo za vás vám nic nepřičaruje. Velkou silou a to nebezpečnou mohou být vyřčená slova nenávisti, zla, uřknutí či prokletí. Pozor i slovo je energie a může ublížit. Každý máme svou mentální úroveň jinak silnou a ne každý z nás pracuje s čistými energiemi světla. Tím rozhodně nehodlám nikoho zastrašovat, jen vybízím k opatrnosti. Nezapomeňte také na očištění a nabití všech divinačních pomůcek, krystalů, kamenů, kyvadel a karet.