Luna a novoluní ve Vodnáři

Živlem Vodnáře je vzduch, zde znamená energii ducha, která je spojena revolučností planety Uran. Je to znamení hledající pravdu. Období Měsíce ve Vodnáři je charakteristické tvůrčími myšlenkami, náhlými zvraty a nečekanými činy. Všichni podléhají snaze oprostit se od minulosti. Klíčové slovo je „pravda", klíčová myšlenka „vím". Luna ve Vodnáři posiluje společenské zájmy a setkávání s přáteli či s lidmi názorově blízkými. Plánování budoucnosti se nám může jevit snadnější. Je to díky citovému odstupu. Vhodný čas pro organizační záležitosti, party, vernisáže, přijímací zkoušky a začátky rekvalifikačních kurzů. Toto období přináší vnímavou citlivost, silnou intuici, touhu po přátelství a zároveň nechuť projevovat na veřejnosti jakákoli citová hnutí. Můžeme si být v tuto dobu instinktivně vědomi širších souvislostí s potřebou lidskosti a světa. Půjde nám pozorněji a nestranně naslouchat bez posuzování a vynášení nějakých soudů. Lépe si také můžeme rozumět s technikou, počítači, telefony a stroji. Pozor bychom si měli dát na všeználkovské a tvrdohlavé chování.

Novoluní ve Vodnáři připomíná, že je třeba najít rovnováhu mezi novými nápady a praktickým životem.
Úplněk ve Vodnáři vyvolává příležitosti ke společenským setkáním.

Energie Vodnáře

Nezávislost, originalita, pokrok, změna, vesmírná láska, vynalézavost, nápaditost, zvýšená citlivost, individualismus. Svoboda, volnost a touha.
Vodnářům vládne Uran. Rebelantská povaha Vodnáře má svůj původ u vládnoucí planety Uran. Je to planeta, která podporuje silnou touhu po svobodě, proto Vodnáři potřebují dostatek svobody a volnosti. A stejně se projevují i ostatní lidé v období, kdy vládnou energie Vodnáře. Lidé mají větší touhu dělat si věci po svém. Osvobodit se od situací, které je svazují. Osvobodit se od starostí, které zaměstnávají jejich mysl. V období úplňku nebo novoluní ve Vodnáři pociťujeme všichni touhu po větší svobodě, snahu rozlétnout se, odpoutat se od země, vycestovat, nebo si jen něco dokázat. Hlavně máme tendence co nejméně řešit starosti. Když se uvolníme, dáme prostor lepším nápadům, plánům a toužíme poznat něco nového. Chceme se také více bavit. Když probíhá úplněk, nebo novoluní ve Vodnáři, je proto vhodné si dělat rituály na uvolnění. Kdo má nějaký nápad, může si udělat rituál, ve kterém si bude představovat, jak svůj cíl zrealizuje.

Zodpovědnost, dodržování podmínek, práce, peníze

Lidé ve znamení Vodnáře jsou přátelští, ale také zbytečně důvěřiví a tak na to mohou i někdy doplatit. Musí si hlídat finance a umět s nimi dobře nakládat. Díky své lehkomyslnosti mohou přijít o peníze. Jsme-li pod vlivem energií Vodnáře, máme tendence, chovat se lehkomyslněji. Slibovat věci, které nejsme schopni splnit. Naše chování, co se týče financí, také není občas zodpovědné, protože tento druh energií na nás působí, že všechno nějak dopadne a že se všechno v pohodě vyřeší. Jenže zrovna co se týče financí tomu tak není a za každé špatné rozhodnutí člověk něčím zaplatí. Proto v období, kdy probíhá úplněk nebo novoluní ve znamení Vodnáře je potřeba si dávat velký pozor na důležitá rozhodnutí. Odsunout příliš lehkomyslné a optimistické úvahy, stát nohama pevně na zemi a uvažovat reálně. Je to období, ve kterém lidi mají pocit, že by měli pracovat pro humanitu, že by se měli podílet na charitě. Pracovně je potřeba se zapojit aktivně. Vše co je spojeno s reklamou a marketingem, bude mít větší šanci rozlétnout se do světa.

Partnerství, vztahy

Když je úplněk, nebo novoluní ve Vodnáři, tak se lidé chovají v partnerských svazcích volněji. Mají tendence oslavovat a chovat se svobodně. Každý člověk si touží občas vyhodit z kopýtka, ale ve vztahu by se měl řídit větou: „Co nechci, aby partner dělal mně, já nedělám partnerovi."

Energie Vodnáře lidi vedou do různých zábavních podniků a společnosti. Pod vlivem těchto energií může také proběhnout seznámení s cizinou, nebo cizincem. Vodnáři milují děti. Silné energie Vodnáře,podporují otěhotnění, řešení dětí, plánování s dětmi. Ten kdo se zamiluje pod vlivem těchto energií, by měl najít věrného partnera. Pod vlivem těchto energií, člověk touží po změnách a větší volnosti. A tak jestli chcete najít partnera, který vám dá volnost a navíc vám bude i věrný, zkuste si udělat rituál na partnerské vztahy v období, kdy probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Vodnáře. Je to také vhodné období udělat si rituál v případě, že se člověk touží dostat do nějakého společenství lidí, jako jsou různé organizace, firmy a spolky.

Cesty a cestování

V době, kdy probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Vodnáře, je nejvhodnější dělat si rituály na daleké cesty. Vše co se týká ciziny, zahraniční firmy, práce v cizině, tak všechny tyto věci se řeší právě v tomto období. Je vhodné se rozhodnout pro dovolenou, nějakou zemi nebo destinaci, či pro zahájení studia cizích jazyků. Ten, kdo chce pracovat pro zahraniční firmu, měl by se ucházet o místo v době, kdy vládnou tyto energie ve Vodnáři. Lidé touží více poznávat daleké země a nová místa. Někdy však udělají rozhodnutí, které jim vezme půdu pod nohama. Pod vlivem těchto energií je nejvhodnější dělat si rituály na cesty, bezpečnost na cestách, vztahy na cestách.

Zdraví pod vlivem energie Vodnáře

Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Vodnáře, měli by lidé být opatrní na své končetiny a na krevní oběh. V tomto období je potřeba se dobře a teple oblékat, hlídat se a neprochladnout. Pod vlivem těchto energií je potřeba si pohlídat lýtka, holeně, hlezenní klouby a kotníky. Při odpočinku je vhodné si dávat nohy do vyšší polohy. Obezřetnější bychom měli být na úrazy končetin. Také lidé, kteří mají problémy se srdcem, by se měli o sebe více starat a ohlídat si svůj tlak. Ti lidé, kteří mají křečové žíly, by měli nosit kompresivní punčochy a promazávat. Mazat se má směrem k srdci. Je vhodné jakýmkoli způsobem rozproudit krev. Vhodné jsou krátké procházky a jízda bez zátěže na kole, nebo koupel končetin střídavě studenou a teplou vodou. Luna ovlivňuje funkci druhé čakry, na níž závisí schopnost oplodnění, udržení plodu, jeho zdravý vývoj a porod. Luna tak spojuje každého z nás i s jeho prenatálním životem, s matkou a s celou rodinou, proto nám mohou v tyto dny vyplavat na svět i nezpracovaná témata související s našimi minulými životy a inkarnacemi.

Luna nám dává paprsek energie, který nám pomáhá se spojit se svými pocity a naslouchat jim. Skrze pocity k nám totiž promlouvá intuice. Pocity jsou mostem mezi námi a druhými lidmi, zobrazuje a vyžaduje pasivitu, reakci a přizpůsobování se vnějším okolnostem. Probouzí v nás pocity, v nichž se zrcadlí povaha vnějších okolností. Pamatujte na to, že kdo nevnímá své vlastní pocity, neumí si ani najít cestu k duši druhých lidí, tak reaguje jen na své zarputilé představy o tom, co by jak mělo vypadat, ale bohužel skutečný potenciál skrytý v něm i v ostatních mu bude unikat.

Nezapomeňte si také správně očistit a nabít za svitu Luny všechny své kamínky, kyvadla a další divinační pomůcky.