SEDM PLANET = SEDM ŽIVOTNÍCH CEST

Každý rok připadají narozeniny na jiný den v týdnu. Kdo ví o planetárním vládci příslušného dne a jeho charakteru, může předvídat nadcházející události. Astroskop tak ukazuje základní vlivy energií, které bude udávat daná planeta našemu životu po dobu jednoho roku a to do našich příštích narozenin.

Pokud nevíte, na jaký konkrétní den připadly vaše poslední narozeniny, tak to zjistíte podle věčného kalendáře například zde na tomto odkazu:

https://jakus.info/skripty/vecny_kalendar.htm

 • ROK ŠTĚSTÍ

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA NEDĚLI

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na neděli, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem slunečným. Tón vašemu kroku bude udávat Slunce - zdroj života.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Slunce: láska, získávání radosti, tvůrčí aktivita, odhalení organizačních schopností, projevování sebe sama jako osobnosti, touha po krásném životě, srdečně-cévní systém.

 

Tento rok je rokem důležitých změn. Slunce je v astrologii považováno za planetu obrody, která pomáhá vítězit nad zlem a napomáhá vzkříšení. Rok pod vlivem Slunce je rokem plnohodnotného života, kdy většinu činností dělá člověk s radostí a kdy také najde sílu i prostředky pro řešení těch nejdůležitějších životních otázek. V tomto roce budete mít srdce naplněné láskou, protože se Sluncem jsou spojeny ty nejsilnější a nejušlechtilejší lidské city. V roce Slunce se určitě do někoho zamilujete, a bude to opravdová láska, ze které se točí hlava a kterou není možné ovládat city. Už na prahu tohoto roku, třeba již měsíc před narozeninami, začíná člověk pociťovat lásku. Můžete se zamilovat do člověka ze svého okolí, nebo do někoho populárního. Není vyloučeno, že se zamilujete do několika lidí současně. Právě v tomto roce má člověk sklony ke skutečné lásce. Zamilovanost pomáhá přijímat sluneční energii, která vám bude po celý rok dodávat sílu. Láska nedělního roku nebývá prchavá, takovou si člověk pamatuje po celý život. Na druhou stranu může zesílit váš egoismus a pozor si dávejte na sebestřednost. Nejhorším lidským projevem v takovém roce je láska pouze k sobě samému, sebeobdiv a naprosté pohrdání cizími zájmy ve prospěch vlastního štěstí. Slunce pouze probouzí naše srdce pro city, ale koho budeme milovat, to už záleží jen na nás. V tomto roce se člověk více směje, nachází nové prameny životních radostí, objevuje činnosti, které ho hřejí na duši a zpříjemňují mu život. Obzvlášť vás to potáhne ke světlu a budete si chtít i prosluňovat život. Obklopovat se můžete žlutou a oranžovou barvou nebo zářícími věcmi. Slunce je planetou tvoření a proto vás může podpořit i ve vaší profesi nebo uměleckých zálibách, jako například v hudbě, malování, focení, chození do kina či divadla nebo i na výstavy. Mnoho talentů se objeví právě v tomto roce Slunce. Někteří z vás začínají tvořit, jiní si mohou založit firmu. Ať již jsou vaše plány jakkoliv tvůrčí, tak se rozhodně do jejich realizace pusťte. Člověk v tomto roce vymýšlí nové a originální způsoby řešení starých problémů a umí lépe organizovat. Slunce ovládá znamení Lva a v průběhu tohoto roku je velmi pravděpodobné navázání přátelských vztahů s lidmi narozenými ve znamení Lva, nebo s lidmi narozenými v jiném znamení, ovšem v neděli. Někteří však mohou být i zklamaní. Mohou pociťovat chtění změny přetvářet sebe sama a okolní svět podle svého mínění. Slunce klade důraz na téma tvorby a osobnosti, ale záleží jen na osobních kvalitách člověka, budou-li jeho duši trápit tvůrčí muka či ne. Nezřídka se vám může naskytnout příležitost veřejného vystoupení. Můžete se stát jedinečnými a inspirativními pány svého bytí. Můžete usilovat o krásný život prostřednictvím nakupování drahého oblečení, šperků a chození do restaurací. Nic nepřehánějte a využívejte sluneční energii k něčemu tvůrčímu. Tak jako je Slunce magnetem pro planety sluneční soustavy, tak i vy se stanete magnetem, který bude přitahovat lidi a může se vám podařit zaujmout ve společnosti přátel nebo pracovním kolektivu i významné místo. I ty nejsmutnější oči v tomto roce zazáří a největší pesimisté se začnou usmívat. Slunce řídí srdečně-cévní systém, proto tělesný stav člověka v nedělním roce v mnohém závisí na srdeční činnosti. Právě srdce vyžaduje mimořádnou pozornost. Je důležité jíst po celý rok stravu bohatou na draslík, pít odvar z hlohu a trénovat svaly, což posiluje srdce. Sluneční energie ve vás může povzbudit chuť na jídlo bohaté na draslík, a abyste snížili problémy zdravotního charakteru, pak je i důležité vstávat s východem Slunce a uléhat ke spánku s jeho západem. Hlavně se neschovávejte před slunečními paprsky.

  

 

 • ROK RODINY

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA PONDĚLÍ

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na pondělí, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem rodinným. Tón vašemu kroku bude udávat Měsíc – planeta emocí.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Měsíce: emoce, mateřské city, vztahy s matkou a příbuznými, zvelebování domova, rodina, sny, trávicí ústrojí.

 

Měsíc je planetou prchavých emocí. Pod vlivem Měsíce je člověku hned horko, hned zase zima, ovšem Měsíc ovlivňuje jen vnější slupku naší duše a vnitřní vrstvy nezasahuje. Prostě jsem buď nervózní anebo se usmíváme, ale v hloubi duše zůstáváme vůči tomu, co se děje kolem nás lhostejní – to jsou emoce, které vznikají pod vlivem Měsíce. V tomto roce buďte připraveni na to, že zakusíte silné emoce, připravte se na střídání emočního chladu i varu. Jakákoli maličkost, které byste předtím nevěnovali pozornost, se nyní může stát projevem zhoršené nálady. Emocionální výkyvy nebudou pociťovat jen ti nejzdrženlivější. Mnoho lidí ovšem ve svém měsíčním roce nezdravě reaguje zejména na kritiku a připomínky, často se zlobí na lidi kolem a rozpláče se kvůli maličkostem či vůbec zcela bezdůvodně. Lidé začínají výrazněji pociťovat nejenom vlastní problémy, ale i problémy okolí, litují každého, kdo se cítí špatně, a vyčkávají, aby je politovali a zahrnuli láskou. Více než kdy jindy jsou zdrojem nepříjemností vlastní nedostatky a komplexy. V takovém roce se může počet komplexů ještě zvýšit. Proto si zejména chraňte nervy, nedovolte emocím manipulovat s vaším chováním a vůbec s celým vaším životem. Měsíc klade důraz na péči o duševní stav člověka. V tomto roce člověk začíná více vnímat svoji duši, cítí potřebu hlubokého rozhovoru. Mnozí materialisté a ateisté začínají věřit v existenci duše, v Boha nebo věci nehmatatelné mezi Nebem a Zemí. Bezpečně vám pomůže, pokud svou duši odhalíte někomu blízkému, pokud si s ním popovídáte o tom, co vás znepokojuje a čím se trápíte. Při setkání v takovém roce člověk obvykle neočekává přísun konkrétních informací, ale emocionální uspokojení. V měsíčním roce je docela možné, že se objeví emocionální známí – lidé, kteří vnímají svět duší, nikoli rozumem. Mohou se objevit známí Raci, což je pochopitelné, jelikož Měsíc drží nad tímto znamením ochrannou ruku, anebo lidé, kteří se narodili v pondělí. Vztahy navázané ve vašem měsíčním roce budou nejspíše velice srdečné. Člověk se v takovém roce často obrací na psychologa, poněvadž se mu nedaří zorientovat v jeho emocích a přáních. Poddává se náladě, takže dělá věci, které sám nechápe. Měsíc soustřeďuje pozornost na duševní stav, proto člověk častěji naslouchá svému vnitřnímu hlasu, intuici. Právě v tomto roce se u mnoha lidí objevuje jasnovidectví, odhaluje se schopnost předvídat události. V tomto roce člověk do ničeho nespěchá. Čeká, kdy mu to, co potřebuje, samo spadne do klína nebo přijde do cesty. Je málo aktivní, protože Luna je pasivní planetou s ženskou energií. Lidé tíhnou více k meditativní hudbě, poezii a k lyrice a jednoduše více pasivně odpočívají na gauči. Budete vést více harmonický rok a oblékat se do šatů nenápadných barev, i když jste dříve mohli nosit výrazné oblečení, přejdete k pastelovějším tónům. Pod vlivem Měsíce se projevuje pocit mateřství, přání o někoho se starat, láska k matce. Poměrně často na sebe člověk v takovém roce bere mateřské povinnosti, začíná se starat o děti, blízké, přátele, o domácí zvířátka a rostliny, a dokonce i o cizí lidi. V měsíčním roce jsou lidé poddajní, něžní, starostliví a u mnohých se může i objevit přání pořídit si potomka. Aktuálním se stává vztah k matce. Může se měnit v jakémkoli směru. Můžete se po delším odloučení setkat s matkou či s lidmi, o které jste se kdysi starali. Také se můžete dozvědět o své matce i o svých svěřencích něco nového a oni přijmou aktivní účast ve vašem životě. Získáte snadněji pomoc od matky nebo od blízkých příbuzných, od dětí a dalších lidí, o něž jste se starali, než od přátel a kolegů. V moci Měsíce se nachází sféra domova a rodiny. Pod vlivem Měsíce vznikají všední problémy a každodenní, neustále se opakující starosti. Více se budete věnovat otázkám rodiny, domova, příbuzným, domácnost a zvelebování domu nebo bydlení. Lidé si přejí více času trávit doma, změnit něco v rodinném životě, uzavřít manželství, rozvést se nebo zlepšit atmosféru ve své rodině. Můžete si brát více práci domů, zvelebovat svoji pracovnu a zjednodušovat si životní podmínky. Začnete se zajímat o všechno, co se týká domova a příbuzných, častěji můžete uklízet, navštěvovat své blízké nebo si zvát domů návštěvy. Zdálo by se, že spojení Měsíce a domova může evokovat stěhování nebo získání nového bytu, ovšem bývá tomu zcela opačně. Člověk pociťuje pevný citový vztah k současnému domovu, proto je změny bydliště v měsíčním roce řídkým jevem. Člověk si spíše přeje vylepšit své životní podmínky. Protože se jedná o pasivní energii Měsíce, tak by musel přijít velmi výrazný podnět nebo něco, co člověka donutí změnit bydliště. V měsíčním roce si můžete založit i firmu, nebo nějakou skupinu či spolek, který se pak může chovat jako soudržná rodina a takové kolektivy vydrží velmi dlouho a také dosahují společným úsilím výrazných úspěchů. Měsíc svítí v noci a je spojen se světem snění, mohou se vám více zdát i sny a to i řadě z vás, kterým se už dlouho nic nezdálo. Rozhodně spěte déle, protože spánek je dobrým lékem proti duševnímu trápení. Mnozí z vás mohou přes den spát a v noci být aktivnější. Více než kdy jindy se můžete stát závislí na pohybu Měsíce, což je nejvíce citelné v době novoluní a úplňků. V kritických lunárních dnech jsou možné změny tělesného stavu jako bolest hlavy nebo kolísání krevního tlaku. Možné jsou také změny v psychice, pocity sklíčenosti a chmurné nálady. Čím budete klidnější a čím méně budete projevovat emoce, tím lépe se můžete v průběhu lunárních dnů cítit. Fyzický zdravotní stav v měsíčním roce bude záviset na příjmu a vylučování tekutin a na trávicím ústrojí. Mnoho lidí má chuť na mléčné výrobky, které vám mohou dodat sílu. Naplánujte si odlehčené dny a pijte více vody. Pro podporu normálního zdravotního stavu je vhodné koupat se v teplé vodě s odvary z rostlin se sedativním účinkem.

 

 

 • ROK BOJE

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA ÚTERÝ.

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na úterý, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem boje. Tón vašemu kroku bude udávat Mars – planeta ohně, rychlosti a impulzivnosti.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Marsu: práce s kovovými předměty, rychlost, aktivita, impulzivnost, oheň, nevraživost, boj, spory, mužské kvality, podnikání, svalstvo.

 

Pod vlivem Marsu je tedy třeba zacházet opatrněji se železem, protože hrozí nebezpečí poranění. Mars má v moci všemožné ostré, bodavé či řezné nástroje a také různé mechanické kovové konstrukce. V roce Marsu to člověka táhne k podobným předmětům a chce se zabývat šitím, dřevořezbou nebo kovorytem, ražbou a dalšími činnostmi, při nichž jsou potřebné jehly, nůžky a nože. Někteří lidé si zkracují vlasy, jiní se chtějí seznámit s mechanismem motorů, chtějí se učit řídit stroje nebo mohou vyměňovat dřevěný nábytek za kovový. Toto všechno je možné dělat, ale opatrně, jelikož Mars v nás podněcuje impulzivnost, takže práce s kovem může vést k neštěstí. Ve svém roce Marsu si bezpečně poradíte s autem a budete schopni provést některé opravy sami, a i když nemáte speciální znalosti, budete to dělat intuitivně. Mars rozhodně zaktualizuje otázku „co se starým železem“. Někdo se zbaví starého jízdního kola, jiný může mít třeba štěstí a za výhru si koupí nové auto. Především vás Mars bude podněcovat k aktivní činnosti. Pod jeho vlivem probíhají události, které vám nedovolí lenošení a nutí vás se do něčeho pustit. V roce Marsu bývá člověk velmi aktivní, jakoby doháněl čas zmeškaný v roce Měsíce. V tomto roce určitě stihnete udělat velmi mnoho práce, rozhodně více, než jste původně zamýšleli, a to je jedna z předností roku Marsu. Činnost bude pestřejší, protože se člověk začne podílet na řadě akcí. Mohou se uspíšit některé procesy v těle, například se urychlí látková výměna, což je užitečné pro proces čištění organismu. Rok Marsu je rokem rychlosti, proto raději nepřekračujte při řízení vozidla povolenou rychlost na silnicích. Dokonce můžete mít tendence pořídit si rychlejší automobil. Také můžete tíhnout k „těžké“ hudbě. Pod vlivem Marsu je těžké se zastavit a popřemýšlet nebo i něco naplánovat. Protože se to moc v tomto roce nedaří, můžeme díky tomu nasekat hodně chyb. V takovém roce je dobré se řídit instinktem, nikoli rozumem. Mars je planetou ohně, za jejíž účasti vznikají požáry. Člověk tak může být ovládán pocity vášně a hněvu a nejen to, může se stát svědkem požáru anebo ho dokonce sám způsobit, proto buďte obezřetní. Snažte se také kontrolovat svou řeč a vystupování, proto si nejdříve dobře rozmyslete, co chcete druhým lidem sdělit, než něco vypustíte ze svých úst. Mars je také planetou agrese a boje. Bude dobře, jestliže budete využívat tuto energii k boji s těžkostmi a s překážkami. Nezrealizovaná energie může dopadat na lidi kolem vás, může vyprovokovat vzájemnou nevraživost, rvačku nebo bitku. Pod vlivem Marsu se stávají lidé neovladatelní, vznětliví a mívají i záchvaty vzteku. je těžké se umět ovládnout a nechrlit v roce Marsu své negativní emoce na druhé lidi, protože Mars má tvrdou hlavu a vznětlivou povahu neschopnou uvážlivé analýzy. Pamatujte tedy na to a snažte se nevyprovokovávat žádné skandály ani rozepře. Mnoho lidí v tomto roce příliš diskutuje, často agresivně poukazuje na svou pravdu, mnozí si chtějí vyjasnit vztahy s okolím, dokázat sobě i jim svou převahu a prosadit se. To všechno jsou projevy marsovské energie, nicméně v hádce snáze zvítězí právě ten, jehož poslední narozeniny připadly na úterý. Pokud se pokusíte si promluvit otevřeně s někým, u koho nyní probíhá rok marsu, pak vás takový člověk nejspíše obviní z tlachání a lenosti. V tomto roce nestrpí lidé žvanění ani zbytečné úvahy. Chtějí vidět každého člověka zaměstnaného nějakou prací. Pokud se chcete bavit s někým, kdo právě prochází rokem marsu, pak s takovým člověkem mluvte jen krátce o tom nejdůležitějším, dejte mu najevo entuziasmus a přenechejte mu vůdčí postavení. Mnozí lidé však pod vlivem Marsu mohou pociťovat ve svém nitru chronické napětí, touží po uvolnění a vyhledají například maséra. V tomto roce je velmi těžké se uvolnit. Pouze dokončená práce a dosažení výsledku může přinést morální uspokojení a možnost se na chvíli uvolnit. Jde o mužskou energii a i ženy v tomto roce více nosí kalhoty a mohou i částečně pozbýt svou ženskost a vyměnit ženské kouzlo za energetický pohled. Pravděpodobné je doplnění šatníku o kalhoty, kalhotové kostýmy s laděním do červených odstínů barev. Mars nabíjí energií, která nám přitahuje podobné Marťany. Mezi novými známými v tomto roce je více mužů, ženy bývají rozhodné, energické a agresivní. O klidném životě v tomto roce si můžete nechat jenom zdát, pokud vám na snění vůbec zůstane nějaký čas. Přesto tento rok bývá velmi zajímavý už jen proto, že se v něm nenudíte. Stojíte na začátku něčeho neznámého a Mars vám dodává energii k boji s překážkami. V takovém roce budete schopni zlikvidovat nejenom vnější, ale i vnitřní překážky, jako své komplexy a nakonec se pustit do toho, co jste dlouho odkládali a na co jste dříve neměli dostatek energie ani času. V takovém roce je vhodné začít dělat něco nového, protože v každé ze započatých věcí dojdete k výsledkům. Vliv této planety Mars se nutně odráží i na tělesném stavu. Především je třeba věnovat pozornost svalstvu, zpevňovat a podporovat svaly. Mars podněcuje podráždění kůže a sliznice, podporuje vznik popálenin a bolesti hlavy. Ovšem pokud budeme v tomto roce aktivní, jak ohnivá planeta vyžaduje, budeme se snažit více přemýšlet, než něco uděláme, a nebudeme příliš impulzivní, pak nás hlava bolet nebude a neobjeví se ani žádné podráždění. Jakákoli onemocnění, která vás v tomto roce potkají, budou rychle zahojena. Na podporu dobrého zdravotního stavu je dobré zahřívat se pomocí hořčičných náplastí, masírování, horkých lázní, horkého čaje a tělesné činnosti. 

 

 • ROK PŘÁTEL

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA STŘEDU

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na středu, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem přátelství. Tón vašemu kroku bude udávat Merkur – planeta nejbližší Slunci, která získává od Slunce šestkrát více energie než Země.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Merkuru: přátelé, bratři, sestry, tisková produkce, veřejný projev, informace, studium, mládí, lehkost, neposednost, proměnlivost, malicherné starosti, komerce, obchod, vychytralost, šikovnost, procesy látkové výměny, dýchací ústrojí, klouby.

 

Rozhodně dostanete v tomto roce obrovskou energii, která vám pomůže realizovat plány. Také nepocítíte chlad a osamělost. Merkur je planetou soužití, přátel, kamarádů, proto se člověk v jeho roce stává společenštějším, snadněji se seznamuje s novými lidmi., získává spoustu přátel a více času věnuje sourozencům. Mohou se vytratit komplexy spojené se soužitím, strach z větších společností, může se objevit přání a možnost být mezi lidmi, častěji se s nimi stýkat. Vzpomenete si na přátele, s nimiž jste se dávno neviděli, a vaši přátelé si vzpomenou na vás. Právě v roce Merkuru se snáze dojde ke člověku, se kterým se kdysi přerušily styky, snáze se usmíříte s kamarády. V tomto roce k vám budou častěji přicházet hosté, o samotě budete trávit minimum času. Merkur také ovlivňuje tiskovou produkci. Tato planeta ovládá veřejný projev, proces shromažďování a rozbor informací, proto člověk v roce Merkuru více čte, píše dopisy, články, knihy, začíná si psát deník, je upovídanější, mnohdy dokonce až moc. V takovém roce získává spoustu novinek, různých zpráv, informací, často se v něm probouzí rétorika. Velmi šťastný je tento rok pro začátek studia, zvláště pro získání základního vzdělání. Merkur je spojen s duševní prací, jeho energie posiluje intelektuální činnost, zlepšuje schopnost osvojování informací. Mnozí lidé chodí v tomto roce na všelijaké kurzy, cestují za poznáním. Spojení Merkuru s tiskovou produkcí vede k tomu, že si člověk začíná vážit různých dokumentů, peněz, diplomů nebo osvědčení. Mnohdy chce dokončit školu kvůli diplomu, nikoli kvůli vědomostem. Nezávisle na skutečných znalostech se člověk cítí lépe, když získá písemné dokumenty potvrzující jeho vzdělání nebo sociální postavení. Velice příznivý bude rok Merkuru pro toho, kdo se cítí být starý a tlustý, vždyť Merkur je planetou lehkosti a mládí – pomáhá člověku omládnout na duši i na těle, zbavit se nadbytečných kil. Pod ochranou Merkuru je vhodné provádět jakýmikoli způsoby omlazování těla i duše. Právě v tomto roce bude omlazující krém působit přesně tak, jak slibuje reklama. Pročištění organismu, hladovka nebo sport vám při omlazování napomohou. Merkur vám poskytne možnost více se pohybovat, častěji chodit na procházky, podnikat krátké výlety. Budete vše dělat s větším nadšením. Pod vlivem planety mládí je pravděpodobné seznámení s mladými lidmi. Dědové a babičky začínají chápat své vnuky a zajímají se o problémy mládeže. V roce Merkuru je snadnější najít společný jazyk s vlastními dětmi a vnuky, stát se jejich přáteli. Některým z vás se zalíbí zábavná hudba, lehce stravitelné jídlo i odlehčený rozhovor. Člověk si často přeje šaty mladistvého stylu, chce se oblékat do něčeho výrazného, do oděvů z lehké látky. Merkurovou barvou je zelená, proto člověka přitahuje příroda. V tomto roce se mohou objevit velice ochotní nebo i lehkomyslní známí, přátelé mladší než vy a také lidé, kteří se narodili v jednom znamení, jež ovládá Merkur – Blíženci a Lev, anebo lidé narození ve středu. Někteří lidé nevydrží sedět na jednom místě. V roce Merkuru je obtížné zabývat se pouze jednou věcí, člověk chce zkusit od všeho trošku, aby poznal něco nového. Netrapte se, jestliže neposedíte na jednom místě, protože pro tento rok se z vás mohou stát neposedové. Nebojte se pustit do něčeho nového. Může to být pro váš osobní růst velmi užitečné. Pod vlivem planety se můžete stát lehkomyslněními a budete se zbavovat pevných pout a povinnost, budete měnit stereotypy. V takovém roce je daleko jednodušší zbavit se zlozvyků než kdy jindy. Merkur vám nabízí pružnost a proměnlivost. Pod vlivem této planety je člověk schopen opustit to, k čemu byl připoután po celý život například prodat dům, vyhodit staré věci, změnit pracovní místo. Asi sotva se dá věřit slibům člověka, jehož poslední narozeniny připadly na středu. Jeho plány, nálada i city se často mění. Pod vlivem proměnlivé planety mizejí utkvělé myšlenky, mnohé zážitky se zdají být bezvýznamné, člověk dochází k přesvědčení, že k těžkostem je třeba přistupovat s nadhledem. V tomto roce se snáze vypořádáte s jakýmikoli těžkostmi. Cokoli, s čím začnete ve svém roce Merkuru, bude probíhat hladce. Ovšem Merkurova proměnlivost a neposednost se může obrátit proti vám ve spoustě malicherných starostí. Například věci, které si v tomto roce koupíte, budou potřebovat drobnou opravu, budete muset odložit důležitou práci kvůli tomu, že nemáte tužku nebo papír, anebo z jiných bezvýznamných důvodů. Z dávných dob je Merkur znám jako bůh obchodu, o čemž se budete moci přesvědčit na vlastní kůži. Pod vlivem této planety člověka láká obchodní činnost, je dokonce možné dosáhnout zisku. Dokonce i lidé, kteří by si ani nepomysleli na možnost práce v obchodní sféře, se mohou v takovémto roce pustit do obchodní činnosti – úspěch je zaručen. Merkur je však také velmi mazaný, takže bez vychytralosti a šikovnosti dobrých výsledků nedosáhnete. Někteří lidé mohou mít sklony ke krádežím a bezděčnému prohlížení věcí. Nepoctivým lidem bude působit potěšení někoho podvést, přechytračit anebo napálit. Merkur má mnoho předností. Rok, který je pod ochranou této planety ve vás zachová příjemné vzpomínky. Zlepšit si v tomto roce můžete i fyzičku. Stav vašeho organismu bude záviset v tomto roce na látkové výměně. Čím je člověk živější, čím má více práce, tím aktivněji v jeho organismu probíhá látková výměna a tím lépe se cítí. Merkur ovládá dýchací ústrojí, vazivo a klouby, proto se častěji objevují nachlazení a tělesné poruchy, které se odrážejí na stavu kloubů. Zmírnit tyto stavy může koupel ve slané vodě. Mnoho lidí v tuto dobu více solí a vyhledává slané výrobky. To může být spojeno s nedostatkem merkurovské energie, kterou v sobě má právě sůl. Zvláště výrazná je chuť na slané koncem Merkurova roku, kdy je velká část energetických zásob člověka již vyčerpána. Sůl skutečně může sloužit jako doplňkový zdroj energie, ovšem její nadměrná konzumace vede k narušení látkové výměny a z toho plynoucím následkům. Aby sůl přinášela pouze užitek, nejezte mnoho slaných výrobků najednou, můžete je konzumovat často, ale v malých dávkách. Merkur je nejbližší planetou Slunce, které je v astrologii symbolem samého Boha, a tak plní roli prostředníka mezi Bohem a Vesmírem. Možná se i vy v merkurovském roce budete cítit blíže k Bohu, něco se změní uvnitř vás a vy tak změníte svůj život tak, jak vám napoví váš vnitřní hlas.

 

 • ROK KARIÉRY

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA ČTVRTEK

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na čtvrtek, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem kariéry. Tón vašemu kroku bude udávat Jupiter – planeta rozšiřování obzorů.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Jupitera: rozšíření aktivit a sféry působnosti, rozsáhlá činnost, kariéra, změna druhořadých a nevýznamných jevů v důležité, daleké cesty, kontakty s cizinci a cizinou, vzdělávání, filosofie, náboženství, společenský život, dobročinnost, komplexní přístup ke zdravotní otázce.

 

Určitě budete chtít hodně věcí a najednou, budete chtít rozšířit svou činnost i sféru svého působení nebo si třeba zvětšit byt. Jupiterova energie pohání člověka k ohromující činnosti, proto se jedná o velkého gigantického plynného obra ve Vesmíru mezi planetami. Jestliže člověk v takovém roce začne studovat základy hudby, představuje si sám sebe na ohromné scéně jako sólistu orchestru, pustí-li se do obchodní činnosti, sní o dobrém příjmu a rozmařilém životě. Ať se člověk v tomto roce pustí do čehokoli, ve všem chce dosáhnout vysokých cílů. Pokud půjde třeba o opravu v bytě, bude v něm chtít změnit úplně všechno, provést naprostou reorganizaci. Začne-li studovat, bude chtít vstoupit do několika vzdělávacích institucí. Když se rozhodne pro změnu šatníku, dojde k názoru, že bude nutně zapotřebí změnit styl oblékání, účes a image vůbec. Vliv Jupiteru připomíná sněhovou lavinu nebo kouli, která se stále zvětšuje. Všechno nepatrné a bezvýznamné se v takovém roce stává významným, aktuálním a nápadným. Náhlé vzplanutí se může stát vaším hlavním zaměstnáním, tajná známost manželem, malinký pupínek vás donutí chodit několik měsíců po doktorech, kaňka na dokumentu pokazí vaše vztahy se spolupracovníkem. Jakékoli problémy jsou v Jupiterově roce velmi nebezpečné – naprosto bezvýznamné obtíže mohou nabýt ohromných rozměrů a stát se vážnou překážkou. Astronomové tvrdí, že Jupiter má velmi silné magnetické pole a proto mnoho lidí v Jupiterově roce dochází k názoru, že k sobě problémy přitahuje. V tomto roce se snažte s nikým nehádat, protože i drobný spor může být začátkem veliké nenávisti. Jestliže v Jupiterově roce jednoho z manželů vznikají problémy v rodině, je třeba se připravit na zdlouhavé objasňování vztahů, na rozchod a následné dělení majetku. Je docela důležité skončit s problémy do začátku Jupiterova roku a začít jej v poklidu. Během roku je lépe nestýkat se s lidmi, kteří žijí nespořádaný život, vyhledávají pomoc a mají spoustu životních problémů, protože pokud se jim rozhodnete pomáhat, vynaložíte na to veškeré své síly, veškerý čas i všechny peníze. Ale všechno v roce Jupitera není tak zlé. V klasické astrologii je Jupiter považován za planetu štěstí a nejen těžkosti, ale i radosti pod vlivem této planety rostou jako sněhová koule, co se kutálí. I drobná radost se v takovém roce může stát ohromným štěstím. Snažte se častěji si dělat potěšení a nepouštět se do činností, které vám v životě přináší problémy. Naslouchejte intuici, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem. V tomto roce cestujte, vyjeďte si do zahraničí, vždyť Jupiter nese odpovědnost za kontakty s cizinci a daleké cesty. V tomto roce je velmi pravděpodobné seznámení a přátelství s cizinci, naskytne se možnost nebo přání pobytu za hranicemi, častá je spolupráce se zahraničními firmami anebo zakoupení dovozových výrobků, lidé sledují zahraniční firmy a čtou knihy cizích autorů. Často se právě v tomto roce projevuje zájem o události probíhající v jiných zemích, mnozí si pořizují cestovní pas a mají chuť učit se cizí jazyk. V každém případě je to v tomto roce táhne do ciziny. Pokud jste se rozhodli požádat o trvalé bydliště v jiné zemi, odjet si přivydělat do dalekých zemí nebo se obrátit na mezinárodní seznamovací agenturu, neodkládejte to na později a snažte se to stihnout v Jupiterově roce. Jupiter také láká ke vzdělání, člověk v roce této planety často cítí potřebu začít studovat, doplňovat si vzdělání, vysokou školu, číst vědecké práce a „přichází k rozumu“. Ne všichni se dostanou na vysokou školu napoprvé, ale větší šanci být přijat má ten, jehož poslední narozeniny připadly na čtvrtek. Jupiter podporuje filozofy, filozofické a náboženské studium, náboženské instituce, proto v roce Jupitera mají lidé chuť zajít do kostela, studují filosofické semináře a vstupují do duchovního světa. Pod vlivem Jupitera to lidi láká do světa, chtějí se ukázat celému světu, začít aktivní společenský život. Pokud nezačnete společensky žít, pak nasměrujete svou aktivitu do práce. Často právě v tomto roce nastupuje člověk do nového zaměstnání, navazuje nová přátelství s lidmi, kteří vedou aktivní společenský život, s vlivnými osobami. Zpravidla bývají známí velice užiteční, mohou mít vliv na vaši kariéru nebo profesionální orientaci. V Jupiterově roce se často objevují známí s konexemi nebo workoholici, kteří se rozhodli zasvětit svůj život práci. Díky Jupiterovu vlivu vzniká možnost najít si perspektivní zaměstnání nebo se stát význačnější osobou na vyšším postu, povýšit, upevnit svou autoritu mezi kolegy a dosáhnout sympatií u nadřízených. Avšak perspektivní práce a styky s vlivnými lidmi nezajímají každého. Jupiter je ochránce, který může člověka obdařit sponzorem, ochráncem, bohatým, nebo třeba ne tak bohatým, ale úslužným přítelem. Jestliže už dlouho sháníte sponzora, najdete ho ve svém roce pod vlivem Jupitera. Ovšem na druhou stranu můžete být i donuceni k využití něčích služeb. Jupiter je planetou vzduchu, která v nás vzbuzuje lásku k pohybu. Poté, co jste se v Merkurově roce rozcvičili, nyní se v Jupiterově roce můžete zúčastnit soutěže o lepší místo pod Sluncem. Jen stěží budete s to vzdát závod a odpočinout si, stěží vám to okolnosti dovolí. Oslabení a těžkopádnost jsou pro rok této planety nepřirozené. Rozšiřujte svou činnost, pracujte s jasnou perspektivou, buďte v práci iniciativní, věnujte se sebevzdělávání. Pro to všechno vám Jupiter dodá sílu už v den narozenin. Aby v tomto roce nevznikly vážné zdravotní problémy, je důležité nezanedbat žádnou chorobu – už jen lehké nachlazení může přivodit komplikace. Nespoléhejte na to, že nachlazení přejde samo. Zásobte si citrony a dalším kyselým ovocem – stanou se tím nejlepším lékem, protože kyselá je i Jupiterova chuť. je žádoucí začít Jupiterův rok s prevencí proti nemocem, k nimž jste náchylní. Rovněž je vhodné udělat něco pro zdravou krev, užitečné je pít odvary z rostlin, které čistí krev (devětsil bílý, kručinka barvířská, rozrazil, ostružiny, kopřiva, jitrocel). K otázce zdraví je nutno v tomto roce přistupovat komplexně – začít onemocnění očištěním organismu a celkovým vyšetřením všech orgánů a systémů.

 

 • ROK TUŽEB A PŘÁNÍ

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA PÁTEK

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na pátek, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem tužeb a přání. Tón vašemu kroku bude udávat Venuše – planeta potěšení.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Venuše: potěšení, touhy, tělesné potřeby, sladkosti, výběr, pozemská láska, krása, estetický vkus, rukodělná výroba, materiální postavení, ženy, krk.

 

Bezesporu si v roce pod vlivem Venuše budete chtít užívat radostí a všemožně se obšťastňovat. Ve Venušině roce člověk vyhledává nové a nové způsoby uspokojení svých přání, učí se působit radost jiným. Někdo začne chodit na kurzy masáží, jiní zase naslouchat přání okolí a pokoušet se je splnit. Budete se chtít zavděčit svým blízkým, obdarovávat příbuzné a přátele. Egoisté se ovšem budou chtít zavděčit pouze sami sobě, všemožně obšťastňovat sebe-jediného milovaného-a obdarovávat sami sebe. V takovém roce lidé více jedí a mají chuť na něco moc dobrého. Venuše má vládu nad sladkostmi, proto člověk, jehož narozeniny připadly na pátek, touží po něčem sladkém a nemůže usínat s prázdným žaludkem. Takový rok zpravidla zanechává příjemné vzpomínky, vždyť během něj se člověk cítí spokojený, potěšený, pociťuje sladkosti života. A čím více sladkostí dní, tím šťastnější bude. Venuše v člověku probouzí „běžná lidská“ přání. Chce mít nebo alespoň vyzkoušet všechno, co přináší potěšení. Dávejte si pozor na pokušení. Venuše je planeta s pevným povrchem a proto klade důraz na tělesné potřeby. Často se objevuje přání přestat s kouřením, s pitím, chuť zpřetrhat pevné citové vztahy s hmotnými statky. Je to ovšem velice složité, protože Venuše vyžaduje tělesná potěšení. Člověk mívá v tomto roce spoustu přání a vzniká tak problém selekce. Lidé si těžko vybírají věci v obchodě, proto v tomto roce tráví hodně času nakupováním. Často však také lidé začínají s narkotiky, zkoušejí kouřit a pít alkohol. Tím lepším projevem v tomto roce je vymýšlení nových kulinářských receptů. Dokonce i ti, kterým byla vždycky naprosto lhostejná kvalita a vzhled jídla, jakož i tajemství jeho přípravy, vstupují do kuchyně s inspirací a čarují s různými surovinami a recepty. Člověk si začíná vážit jídla jako takového a práce těch, kteří se na vaření podíleli. U mnoha lidí se objevuje vášnivé zaujetí pro určité produkty a stávají se gurmány. Astronomové tvrdí, že na povrchu Venuše je velmi vysoká teplota a proto se řady lidí ve Venušině roce mohou zmocnit velmi silné city, které v pravém smyslu slova převyšují jejich tělesnou teplotu. Venuše je planetou citů, která může stejně jako Slunce obdařit člověka láskou. Ovšem láska Venušina roku nebude ušlechtilá. Půjde spíše o lásku tělesnou, pozemskou, která vzniká na základě fyzické krásy, nikoli duševních kvalit. Ovšem právě ta nabízí mnoho šancí k uzavření občanského sňatku. V takovém roce člověk neskutečně těžko kontroluje své city, ale pokuste se neshořet v záplavě vášní a nespotřebovat veškerou Venušinu energii na milostná potěšení. Komu se nepodaří vyzkoušet přímo na sobě kouzlo lásky, začne číst zamilované romány, zajímat se o osobní život přátel či sledovat filmy o lásce a vášni. Venuše je planetou krásy, pod jejímž vlivem se člověk stará o svůj zevnějšek, snaží se prostě vypadat co nejlépe. Mnozí lidé jsou ve Venušině roce ke kadeřníkovi, do salonu krásy, začínají se starat o kvalitu svého oblečení a nosí pouze takové šaty, které podtrhují přednosti jejich postavy. V roce pod vlivem Venuše můžete být velmi elegantní a najdete ideální styl svého oblékání.  Přestože rysy v obličeji zůstávají stejné, zevnějšek člověka se postupně mění v souladu s náladou a tělesným stavem, a i když se nebudete speciálně zabývat otázkami krásy, budete v takovém roce přitažlivější a krásnější. Pod vlivem Venuše má člověk chuť zkrášlit okolí, doplnit interiér doma nebo v kanceláři krásnými a milými drobnůstkami. Vzniká potřeba estetického potěšení, proto se člověk nerad zdržuje v budovách, které již dávno nebyly opravovány a jejichž zařízení nelahodí oku. Pokud se rozhodnete doma provést nějaké opravy nebo si chcete zvelebit pracovní prostředí, pusťte se do toho právě v tomto roce pod vlivem Venuše, kdy bude váš vkus skutečně na výši. Krása ve všem-to je deviza tohoto roku. Mnozí lidé se začínají učit pravidlům bontonu, příjímání hostů či stolování. Jakékoli smělé plány změnit něco kolem sebe budou spojeny především s přáním zkrášlit prostředí, v němž člověk žije. Někdo s tím začne hned doma a jednoduše vymění ženu či vůz za sympatičtější exemplář. Dosáhnout úspěchu v jakékoli činnosti ve Venušině roku je možno právě díky půvabu. Ať se pustíte do čehokoli, snažte se to dělat příjemně. Rozhodnete-li si promluvit s nadřízenými, připravte si vzletný text a vkusně se oblečte. V pravém slova smyslu vás ve Venušině roce zachrání půvab. Ve svém roce, který je pod vlivem Venuše, mají lidé radost z jakéhokoli dárku i z květin. Venuše je spojena i s lidovými řemesly a rukodělnými výrobky. Pod jejím vlivem má člověk chuť vytvořit něco vlastníma rukama. Je vhodné začít se učit lidovým řemeslům, různým druhům rukodělné práce, kadeřnictví nebo vázání kytic. Nabiti Venušinou energií tato umění hladce zvládnete. Venuše nás také ponouká, abychom shromažďovali materiální, a nikoli duchovní cennosti. Ve Venušině roce si člověk přepočítává peníze, začíná být tak trochu lakomý, spíše šetrnější, vyhledává zdroje vedlejších příjmů a zajímá se o ekonomiku. Někteří lidé v takovém roce uzavírají sňatek z rozumu. Právě v tomto roce je jednodušší najít si práci se stabilním platem, takže stabilizuje materiální situace. Dokonce i lidé, kteří nebyli nadšení z práce, v níž musejí trávit přesně stanovenou dobu, si v ní najdou své místo právě kvůli stabilnímu platu. Venuše zdůrazňuje ženská témata. Muži jsou pozornější k opačnému pohlaví a ženy se snaží zdůraznit svou ženskost. Nejdůležitější událostí Venušina roku bývají spojeny se ženami a ženskými tématy. Mezi novými známými se může objevit více žen. Jakékoli zdravotní problémy budou v tomto roce vznikat na základě neuspokojení tělesných potřeb. Problémy mohou vznikat ve spojení s hladovkou nebo naopak přejídáním, s požíváním alkoholu či kouřením. Může se objevit otylost nebo vyčerpání, narušení látkové výměny a nervové změny, jejich příčinou jsou stravovací návyky nebo to, že si naopak nedopřejete. Jakékoli onemocnění se nejprve projevuje duševními problémy a teprve potom na rovině tělesné. Pro podporu duševního i tělesného zdraví je vhodný pravidelný přísun malého množství čokolády pro uklidnění. Venuše je také planetou výběru, nutí člověka být náročnější ke kvalitě věcí. Proto se mnohé zdravotní problémy ve Venušině roce řeší cestou pečlivějšího výběru jídla a skladby jídelníčku. Pokuste se zorientovat ve svých přáních, určete si, co právě chcete jíst, nekonzumovat produkty, které nejsou absolutně čerstvé. Zvlášť pozorně by se měl člověk v tomto roce stavět k problémům s krkem, a pokud vás v něm začne bolet, pijte teplý sladký čaj a jezte sladké ovoce.

 

 • ROK ZKOUŠEK

 • POKUD VAŠE POSLEDNÍ NAROZENINY PŘIPADLY NA SOBOTU

Pokud v aktuálním roce připadly narozeniny na sobotu, znamená to, že celý rok do vašich příštích narozenin bude rokem těžké práce a omezení. Tón vašemu kroku bude udávat Saturn – planeta osudu, údělu a zkoušek.

 

Aktuální témata roku pod vlivem Saturna: omezení, ekonomika, koupě drahých předmětů, zkoušky, úmorná práce, zbavení se všeho přebytečného, přesné tvary, jednoduchost, klasika, konzervatismus, tradice, tíhnutí pramenům, psychické a fyzické napětí, dodržování zákonů, vzájemné vztahy se staršími lidmi, ozdravění organismu.

 

Planeta, která vás přinutí nést si svůj kříž. Kolik přijde v tomto roce zkoušek a jak těžké budou, to záleží na vašem charakteru, na postavení planet v okamžiku vašeho narození. Saturn nedovolí užívat si vlastního potěšení, nedovolí vám hýřit penězi, nechodit do školy nebo do práce, pohrdat povinnostmi. V dávných dobách byl Saturn nazýván planetou zla, v klasické astrologii symbolizuje "velké neštěstí" a jeho nápadné prstence symbolizují "cyklus pekla", kterým člověk prochází. Pod vlivem omezujícího Saturnu se člověk dobrovolně nebo vynuceně vzdává potěšení, příjemně stráveného času, omezuje se v jídle, ve styku s přáteli, utrácí méně peněz a občas je méně pohyblivý. V Saturnově roce se objevuje přání nebo potřeba před něčím se uchránit, v takovém roce se člověk snadněji zbavuje svých nadbytečných kilogramů, končí se zlozvyky, vyhazuje staré věci a snadněji přerušuje styky s některými lidmi. Okolnosti vás mohou odtrhnout od milovaného člověka a vzít vám to, co je drahé. Už v počátku roku, který je pod vlivem Saturnu, je užitečné popřemýšlet, bez čeho se můžeme zcela obejít a čeho byste se měli zbavit a dobrovolně to začít likvidovat. Je dobré podniknout doma generální úklid a vyhodit všechny staré a nepotřebné věci, udělat si pořádek ve své hlavě, v myšlení, citech a i vztahu k okolí či začít držet dietu. Takové jednání navede Saturnovu energii do řečiště, které si vyberete sami, a sníží pravděpodobnost vynucených, zvnějšku navázaných ztrát a zkoušek. Saturn symbolizuje ducha všeho – lidského ducha, proto všechny zkoušky, které se na člověka v tomto roce navalí, budou nasměrovány na posílení ducha, síly vůle a upevnění charakteru. V takovém roce je velice důležité odolat nepříjemnostem, ovšem odolávejte jim sami a nevyhledávejte ničí pomoc, vždyť na tom bude záviset váš duchovní rozvoj. Saturn nestrpí nic, co by bylo „navíc“, vás obdaří láskou k přesným tvarům, přímým liniím a černobílé stupnici. V Saturnově roce si chce člověk zjednodušit život, dokonce třeba zaměňuje složité elektronické přístroje za jednoduché. Objevuje se láska k přísné klasice a k symetrii. Pokud člověk začne s úpravami bytu, bude preferovat jednotvárnost s geometrickým obrázkem anebo s obrázkem starodávným. Pokud se vypraví do obchodu s textilem, koupí si jednoduché oblečení. V takovém roce budete lépe vypadat v šatech klasického stylu bez výstřelků a z látek zdrženlivých barev. Ačkoli Saturn nestrpí nic zbytečného, stává se, že člověk zůstává v práci přesčas. V takovém roce lidé pracují více než kdy jindy, často až do umdlení. Ovšem tato práce není pouhou zbytečnou starostí a je vykonávána k posílení základních sfér vašeho života, k posílení vašich pozic. Jakákoli práce v Saturnově roce vám dodá sebejistotu a dobré vyhlídky do budoucna, pomůže vám dosáhnout nezávislosti. Takže je kvůli čemu „makat“. Ale lidé se v takovém roce hodně nadřou, takže ztrácejí zájem o práci a začínají se cítit unaveni, jakoby měli před důchodem. Během celého Saturnova roku je člověk ve větším psychickém a fyzickém napětí, což samozřejmě může vyvolat apatii ke všemu, co je s napětím spojeno. Předejít takovému napětí pomůže pití odvarů z uklidňujících rostlin či poslech klidné meditační hudby. Roste pocit zodpovědnosti a vyostřuje se pocit povinnosti, což se může projevit dostatečným zatížením nervové soustavy. Snažte se méně přemýšlet o svých povinnostech, myslete na příjemné věci, představujte si, že děláte to, co vám přináší potěšení, a uklidněte se. Pokud jste v minulém roce pod vlivem Venuše našli práci se stálým platem, pak nyní můžete začít šetřit peníze na něco velkého. Takový rok je vhodný pro založení účtu v bance a našetření peněz na nějaké drahé věci: například byt, auto, chatu. Pod ochranou Saturnu je zvláště výhodné investovat peníze do nemovitostí, navíc bývají lidé v tomto roce zpravidla při penězích. Saturn stejně jako Venuše patří k pozemnímu živlu, ale drží se ještě více při Zemi než Venuše. Saturn nutí člověka, aby byl praktičtější a vkládal peníze do životně důležitých cenností. Neutrácejte v Saturnově roce za drobnosti, nepřitahujte k sobě jeho hněv. Pod vlivem Saturna se může objevit přání položit základní kámen budoucnosti, vložit peníze do rozvíjejících podniků. To všechno je možno dělat, ovšem tak, aby finanční ztráta byla minimální. Saturn vyžaduje promyšlené jednání a nesnáší risk. Na světě neexistuje nic jednoznačně špatné ani dobré. Jakýkoli jev a tedy i vliv této planety nese stejnou měrou kladnou i zápornou. Ačkoli v Saturnově roce mohou člověka čekat různé zkoušky, úmorná práce nebo rozchody s příbuznými, může upevnit své pozice, pustit se do vážné práce, započít životní dílo a díky vlastní práci i ekonomickému cítění zbohatnout. Někteří z významných milionářů získali právě ve svém roce pod vlivem Saturnu status nejbohatšího člověka města nebo země. Každý z nás si v takovém roce může vydělat svůj první, druhý, třetí i stý milion. Saturn je planetou zákonodárce. Zakazuje člověku porušovat zákony, byť jen v maličkostech. V tomto roce je třeba neustále sledovat literu zákona. Dokonce i ti nejlehkomyslnější lidé se pod vlivem Saturna mohou stát odpovědnými a precizními, i ti, kteří vždycky jezdili veřejnou dopravou na „černo“, si kupují v takovém roce jízdenky. Ten kdo chodil neustále pozdě na schůzky, chodí v tomto roce včas. V Saturnově roce je nebezpečné porušovat zákon, protože právě v tomto roce se o vašem přestupku dozvědí orgány dohlížející na jejich plnění. Nejezděte „načerno“, plaťte daně, neporušujte pravidla silničního provozu a v žádném případě nenabízejte úplatek ani se nehádejte s představiteli zákona. Pusťte se do studování zákonů a pravidel – vyplatí se vám to. Všichni, s nimiž se seznámíte ve svém roce pod vlivem Saturnu nebo s nimi budete často v kontaktu, se mohou stát příčinou vašeho nervového zhroucení. Přátelé a kamarádi, kteří se v takovém roce objeví ve vašem životě, budou zkoušet váš charakter, vytvářet ve vašem životě napětí, mohou vás navádět k porušování pravidel a zákonů, začnou sledovat, zda plníte své povinnosti a dodržujete zákon. Saturn je planetou konzervativců, která v člověku vyvolává lásku ke všemu tradičnímu, podporuje zájem o studium národních tradic a kultur. Saturn se snaží člověk přimět jednat konzervativně, nehledat nové způsoby řešení problémů, nové způsoby seberealizace. V Saturnově roce se zpravidla nenaskýtá nové pole působnosti, všechno nové v tomto roce je pouze dobře zapomenuté staré. Mnohé lidi začne přitahovat antikvariát a staré knihy, někdo se může i rozhodnout najít si práci ve svém původním oboru. V takovém roce to lidi láká k pramenům, člověk si chce nastudovat svůj rodokmen a vrátit se k tradicím. Poměrně často uzavírá manželství a pořizuje si potomky. Aktuální je v Saturnově roce téma vzájemných vztahů se staršími lidmi a s nadřízenými. Člověk se dokonce může sám stát nadřízeným nebo hlavou rodiny, chce poroučet jiným, projevit pevnost charakteru. Mohou vzniknout problémy s nadřízenými, se starými lidmi anebo třeba s otcem. V takovém roce se člověk může stát vážnějším, zdrženlivějším, prudším a chladnokrevnějším. Mezi novými známými se mohou objevit nadřízení, lidé v letech nebo o hodně starší než vy, či lidé z oblasti zákona. V takovém roce se objevují známosti i s lidmi narozenými ve znamení Kozoroha, protože toto znamení ovládá Saturn nebo s lidmi narozenými v sobotu v jakémkoli znamení zvěrokruhu. Abyste se v Saturnově roce cítili lépe, je vhodné se hned v jeho začátku věnovat utužování organismu a upevňování imunitního systému. Přijímejte jednoduchou stravu, zeleninu a ovoce, zvláště bohaté na vitamín C, jezte méně cukrářských výrobků a živočišných produktů. V tomto roce jsou náchylné ke zranění kosti, mohou přijít nemoci na základě vysílení a oslabení imunity. Ovšem veškerá onemocnění v tomto roce je lépe léčit nikoli medikamenty, ale fyzioterapií: masážemi, tělocvikem, masírováním, koupelemi a dobrým spánkem.