Znamení a andělé

 
  • Archandělem Štíra je Jeremiel.

Štír řídí nejhlubší témata, jako jsou smrt, znovuzrození a sexualita. Na duševní úrovni jste se rozhodli pracovat na těchto nejhlubších tématech a nejtemnějších a nepochopených energiích. Jeremiel je jedním ze sedmi hlavních andělů, který svým specifickým zaměřením Štíra doplňuje. Jeho hlavní rolí je pomáhat právě zemřelým duším podívat se zpět na svůj život. Jeremiel ukazuje cestu a provází duše, které právě překročily práh smrti a dívají se zpět na to, jaký dopad měly jejich činy na ostatní a co se právě v minulém životě naučili. Tento archanděl pomáhá i žijícím lidem udělat inventuru životních událostí. Jediné, co je třeba udělat, je požádat tohoto archanděla o pomoc. Štíři jsou jedni z nejhlubších a někdy i nejtemnějších lidí. Dokážou se napojit na hlubší úroveň života více než jiní lidé. Neomlouvají se za to, že se potýkají přímo s nejtemnějšími stíny a mysterií života. Štír a Jeremiel se pouští beze strachu na území, o kterých obyčejný člověk nechce ani vědět. Jsou to nebojácní lidé. Čím více máte zastoupeno v horoskopu toto znamení, tím méně máte strach z temné stránky vašeho života. Štíři postrádají obyčejnost a jsou na to právem hrdí. Archanděl Jeremiel vám připomíná, že k životu patří obojí – jak světlo, tak i tma. Nejdůležitější je vidět celkový obraz toho, jak si vedete vy sami, abyste si mohli uvědomit převzít zodpovědnost za svůj život a svá životní rozhodnutí, pokud je to nutné. Archanděl Jeremiel vám pomůže proniknout do nitra vaší minulosti. Pomůže vám díky procesu odpuštění a pochopení sebe i druhých. Štíři dost často setrvávají v zášti a jsou schopni se i mstít. Zášť má sice svůj oprávněný důvod, avšak nepřináší člověku nic dobrého. Pouze škodí tomu, kdo ji v sobě drží. Letitý hněv dokáže být velmi toxický. Štírův kontrast mezi světlem a stínem je tak silný, že je to jediné znamení zvěrokruhu, které představují dva rozdílné symboly. Když se Štír vydá cestou vyššího já, cestou lásky a nezištné služby druhým, stává se z něj orel, což ukazuje, jak vysoko je může vynést bezúhonnost. Štíři se pak dokážou odpoutat od svých osobních zájmů a důvěřují ve Stvořitelovu vůli. Štíři, kteří zvládli své ego, se pak mohou stát duchovními mistry. Naproti tomu Štír, který se utápí ve svém egoismu, je představován symbolem štíra, který pomstychtivě bodá druhé se zákeřností, neupřímností a s ochotou druhými manipulovat. Tito Štíři používají své magické energie pouze k naplňování vlastních cílů. Navíc se tváří jako oběti a nevzdávají se přesvědčení, že se celý svět i všichni spikli proti nim. Bůh vám pomáhej, jestliže se dostanete do sváru s temným Štírem (platí i pro všechny, kteří mají ascendent ve Štíru či postavené planety v tomto osmém domě). Většina Štírů je někde mezi vznešeným Orlem a temným Štírem. Jste-li tím, kdo v sobě chová starou zhoubnou zlobu, pomyslete na to, jak svobodní byste se cítili, kdybyste tyto negativní myšlenky a emoce dokázali opustit. Nemusíte odpustit tomu zlu, co se stalo, protože odpuštění znamená vyléčení sebe sama od neustálého jedovatého přemýšlení o bolestivé minulosti. Odpuštění také znamená vyrovnání karmy, takže se již pak nemusíte setkávat se stejnými lidmi a situacemi neustále dokola a znova v dalších reinkarnacích. Odpustit někomu je jako vypnout hudbu, která vás obtěžuje. Jednoduše komický kolotoč skončil a všichni jsou svobodní, tudíž se mohou otevřít lásce. Požádejte archanděla Jeremiela, aby zasáhl, budete-li mít problém odpustit, nebo když chcete, aby někdo odpustit vám.

Štíři a lidé se Sluncem ve Štíru. Jejich dalším charakteristickým znakem je tajnůstkaření, ale bohužel i tendence k tajné podlosti. To vyplývá z vašeho pocitu, že držíte v tajnosti věci, kterým můžete rozumět pouze vy. Máte-li ve Štíru Slunce, Měsíc nebo ascendent (místo, kde se vaše duše zrodila), tajnosti mohou zničit vaše vztahy, způsobit soudní spory a snížit vaše sebevědomí. To, že jste se narodili ve znamení Štíra, neznamená, že jste odsouzeni projevovat jeho špatné stránky. Štíři se často cítí odsuzovaní nespravedlivě, přesto oni sami mohou tvrdě soudit druhé. Jsou schopni nad někým vynést soud už při prvním setkání. Pokud se jim tato osoba nebude zamlouvat, nebudou se ani obtěžovat, aby si jí všimli. Štíři mají schopnost opustit tělo a nebýt tak se svým vědomím přítomni nepříjemné situaci. Štíři jsou velmi vášniví a to v tom nejlepším slova smyslu. Pokud vás milují jako přítele nebo jako partnera, budou vás milovat až do smrti. Pokud je ovšem neopustíte vy. V takovém případě počítejte s jejich pomstychtivostí. Štíři si pečlivě vybírají, s kým budou trávit svůj čas. Pokud si vybrali vás jako přítele nebo jako partnera, můžete se cítit poctěni. U Štírů se toho pod povrchem děje mnoho zejména velmi hlubokého. Štíři mohou být cokoliv, jen ne povrchní. Jsou těmi nejnadanějšími ze všech znamení v nadpřirozených schopnostech, jako jsou intuice, vykládání snů, spojení s vyšším já, protože všechno cítí hluboce a dost často se pohybují na velmi tenkém ledu. Dost často vám také neřeknou, co cítí nebo vidí. Pokud by se měl Štír stát zranitelným, pak očekává od druhých to nejhorší. Většina Štírů není schopna jen tak obyčejného vztahu. Pokud vás pozvou do svého života, pak si buďte jisti, že vás tam chtějí. Avšak očekávají hodně nazpět, včetně toho, že s nimi budete prožívat všechny jejich životní bouřky a neotočíte se k nim zády. Pokud jste se zamilovali do Štíra, který vaši lásku opětuje, půjde o velmi intenzivní vztah. Když v životě dojde na nějaké drama, pak Štír je zaručeně v jeho epicentru. Přitahují negativitu a jsou to mistři dramatu. Je to dáno jejich temným pohledem na svět. Archanděl Jeremiel vám pomůže postupně proniknout všemi vrstvami, do kterých se Štír balí a rozpoznat všechno, co je ve vás krásné a jedinečné. Štír má vysoce vyvinutý smysl pro princip. Je stejně tvrdý sám na sebe jako na ostatní. Přestože sám se bude chovat neupřímně a bude k sobě shovívavý, vychytrale a se záludností od ostatních bude tvrdě vyžadovat otevřenost a upřímnost. Jste-li Štírem, který má problém s čestností a upřímností, andělská energie Jeremiela vám pomůže váš život vidět takový, jaký skutečně je. Sami s jeho pomocí uvidíte, co je pozitivní, ale i co potřebujete změnit. Bude vám pomáhat učit se růst duchovně, otevřít srdce a odpouštět. Díky zpětnému pohledu na minulost s jeho pomocí můžete napravovat své chyby a tentokrát vše udělat správně. Pokud však Štír touží po pomstě těm, kteří mu ublížili, tak si zatěžují vlastní karmu. Štíří osobnosti jsou jedny z nejsilnějších, i když se můžete cítit mnohdy převálcováni životními zkušenostmi. Většina charakteristik zde popsaných inklinuje více ke slunečnímu znamení Štíra.

Naopak Štíři anebo lidé s Měsícem ve Štíru budou více vyhledávat samotu, protože jsou spíše psychologové. Tito jedinci by se měli více zaměřovat na kouzlo lásky a pozitivní energii, jelikož Měsíc řídí emoce a u těchto lidí velmi silné a hluboké prožitky. Když je někdo zraní, tak je pro ně velmi obtížné upustit od zášti. Vyrovnat svou karmu znamená odpouštět a zbavovat se zhoubné negativní energie zášti a neodpuštění.

Ti z vás, kteří mají planetu Merkur ve spojení se Štírem, mají schopnost proniknout hluboko k jádru věci, jak se říká až na dřeň kosti. Pozor si však dávejte na posedlost. Pokud vás temnota bude pohlcovat, pak žádejte archanděla Jeremiela o pomoc a odvahu stavět se těmto temným stránkám života čelem. Je pro vás těžší než pro ostatní odpustit a zapomenout než pro ostatní. Neulpívejte v minulosti, urážkách, bolesti a jděte dál, protože jinak si své břemeno budete tahat s sebou jako kouli na noze. Venuše planeta lásky ve Štíru by se měla vyvarovat žárlivosti, destrukci a paranoidním myšlenkám zejména ve vztazích. Takoví lidé se nebojí ukázat hloubku svých citů. Takoví lidé milují tělem, myslí i duší, mají-li partnera, který jejich lásku opětuje. Pokud však nežijete a nemilujete pozitivně, tak se ve výsledku cítíte zmateni a můžete se stát na partnerovi až závislými, zejména pokud se nešťastně zamilujete. Archanděl Jeremiel vás také dokáže nasměrovat v oblasti peněz. Máte-li finanční potíže, pak neváhejte poprosit tohoto archanděla o pomoc. Nezapomeňte však sledovat své příjmy a výdaje.

Máte-li Mars ve Štíru, pak jde o velmi mocnou kombinaci. Dokážete být skvělým oponentem v jakékoli aréně. Budete poznávat své hranice i hranice druhých lidí, ať už v lásce nebo byznysu to však může mít až hořkou příchuť chabého vítěze, pokud budou ostatní trpět. Pozor na citlivé reakce druhých lidí a své jednání, jestliže máte tendence vítězit za každou cenu. Mars ve Štíru je nejsexuálnější kombinace. Musíte se však veškerou sílu naučit využívat pro dobrou věc. Lidé s ascendentem ve štíru se druhým jen tak neotevřou, až po získání vaší důvěry, vám odhalí svůj vnitřní život. Ostatní vůbec netuší, co se uvnitř nich odehrává. Může jít o lidi záhadné, tajuplné, těžce popsatelné zajímající se o záhady a mysteria. Jeremiel vám může pomoc provést změny ke šťastnějšímu životu a to pomocí chápání sebe samých. Štír je otevřený všem energiím díky spojení s emocionálním elementem vody při svém narození, díky tomu může mít prorocké sny a vize i psychické schopnosti. Někteří však drží tyto informace v sobě, jiní je využívají k prospěchu sebe i ostatních. Pokud pracujete v oblasti věštění a jasnovidectví, pak byste měli s tímto archandělem úzce spolupracovat tak, aby se vaše vize nestaly scestnými. Je to proto, že Štír je znamení, které se nebojí jít do hloubky, avšak hrozí zde nebezpečí, že se stane závislým nebo posedlým. Archanděl Jeremiel vás vyvede vždy na světlo, pokud ho o to požádáte. Dokáže vám pomoci i se závislostmi, abyste měli dostatek pokory a určité zranitelnosti, abyste takovou pomoc mohli vyhledat a přijmout.