Saturn

PROVĚRKY SATURNA V NAŠICH ŽIVOTECH DO KONCE LÉTA 2015

Saturn ve Štíru - pro nás lidi to znamená, že se mohou otevírat od druhé poloviny června do konce srpna 2015 staré nedořešené záležitosti, které jsme nevyřešili nebo nechali v minulosti být. Jde především o změny v našich životech, které jsme nastolili v roce 2013 a 2014 díky Saturnu. Nyní půjde o naši prověrku, zda a jak tyto změny zvládáme, jestli je děláme dobře, tak jak jsme chtěli anebo je nastolili. Jde především o změny našich postojů a vnitřního nastavení. Můžeme mít totiž tendence sklouzávat opět do starých známých kolejí a mohou nás tyto staré zvyky a vzorce chování zkoušet a přitahovat. Proto si pro nejbližší dva a půl měsíce pamatujte heslo: „Nesklouznout do starých kolejí!“ a tím se i řiďte. Saturn ve Štíru sebou nese mnohdy z minulé inkarnace různé emocionální bloky v oblasti partnerství a sexuality, které se v některých případech člověk snaží „prorazit“ i dominantním chováním. Někdy problémy v oblasti partnerských vztahů „dědí“ po svých předcích, anebo si je vytváří sám přílišnou snahou přizpůsobit se módním trendům v této oblasti, přičemž se cítí být stále nedostatečný, a tak si pěstuje zbytečně komplexy méněcennosti. V pozitivním smyslu si osvojíme schopnosti pomáhat druhým lidem v uskutečňování jejich hodnot.

Karmickým úkolem se stává naučit se vnímat a respektovat hodnoty druhých lidí, aniž bychom je posuzovali, soudili či odsuzovali, a to především jsou-li naprosto jiné, než ty naše, které vyznáváme. Měli bychom se vyvarovat sklonům vnucovat druhým lidem své vlastní hodnoty a raději hledat to, co máme s druhými lidmi společné. Součástí karmického úkolu je pronikat pod povrch věcí, lidí a situací a uchopit skrytý proud energií, který je hlavní tvůrčí silou všeho, co se v životě děje. Měli bychom si uvědomit, že to co vnímáme lidskými smysly, nemá na dění v životě zdaleka takový vliv jako to, co se odehrává v myslích a emocích všech zúčastněných, a také v astrálních a duchovních sférách.

V horoskopu symbolizuje Saturn našeho "osobního strážce karmy", který nás provází již po mnoho inkarnací a pamatuje si všechny naše prohry, ztráty a nezdary. Je třeba mít na vědomí, že události samy o sobě kvalitu života neurčují. To lidská mysl a naše emoce jim dávají pozitivní či negativní náboj, a proto se Saturn zajímá o náš postoj k určitým situacím a zážitkům, kdy jsme ztratili náš postoj k určitým situacím a zážitkům v souladu s Božskou podstatou a svým vnitřním Já a upřednostnili jsme vůli ega.

Saturn v horoskopu nás upozorňuje na karmické výzvy, kterým máme vyjít vstříc a usilovat o jejich zvládnutí a to navzdory překážkám, které se před námi objevují tak dlouho, dokud nepochopíme, že veškeré vnější překážky jsou jen odrazem bloků a utkvělých programů v našem vlastním nitru.

Osudové výzvy, dané "strážcem karmy" Saturnem, nebývají snadné, ale právě naopak – karmické záležitosti se vyskytují právě v těch oblastech života, kterým se většinou snažíme nějakým způsobem vyhnout, protože se v nich necítíme jistí a můžeme si v nich připadat nedostateční, neschopní, nedokonalí a nemožní. Projevuje se to tak, že můžeme pociťovat různá omezení, zábrany, strachy, obavy a jsou to právě naše pocity marnosti a vlastní nedostatečnosti, které nám mohou přivolávat stále nové problémy a potíže stejného druhu.

V místě Saturnu se zhmotňují problémy, které vyrůstají z našich emocionálních a mentálních nemocných programů a přesvědčení. My máme pochopit, že vnější realita jen odráží stav naší mysli a emocí. Nejdříve však musíme odstranit všechny nemocné programy ve své Duši a nahradit je novými a zdravými, jinak se nám nepodaří splnit náš karmický úkol.

"Strážce karmy" Saturn nám právě připomíná, na čem máme v tomto životě pracovat, kde jsou slabá místa naší povahy, která jsme před Bohem odhalili v určitých životních situacích, které jsme z pohledu duchovních zákonů naprosto nezvládli.

Příznivé aspekty Saturnu naopak mohou poukazovat na to, že jsme si již v minulých životech osvojili jistou dávku zodpovědnosti a smyslu pro duchovní zákony, které respektujeme a také s nimi v souladu jednáme a staly se pro nás samozřejmostí.

Úkolem Saturnu je dohlížet, abychom řádně plnili veškeré své závazky a dluhy, které jsme si sami v minulosti nadělali svým nevhodným chováním a jednáním a to vůči světu, jiným lidem, ale především sami k sobě – ke své Božské podstatě. Dluhy k sobě samému si člověk vytváří pokaždé, kdy se podceňuje a nedoceňuje tak dary, které mu byly dány Bohem.

V místě Saturnu se musíme učit a osvojit si znalosti duchovních zákonů, protože bez jejich znalosti a akceptování v každodenním životě nemůžeme být nikdy celiství. Pokud to nedokážeme, tak se nám život vymkne z našich rukou. Saturn se nás snaží držet v „patřičných mezích“, abychom si zbytečně nezadělali na nové karmě negativního charakteru.

Saturn nás neustále zkouší z toho, co jsme se měli naučit. Zná nás velmi dobře a dává nám jen takové úkoly, které jsme schopni zvládnout a jejich složitost přizpůsobuje stupni naší „zralosti“. Pokud jsme něco stále nepochopili, pak nás nutí podstupovat ty samé úkoly znovu a znovu, dokud je nezvládneme správně, teprve potom nás pustí dále k možnosti využívat vyšší energie dalších planet a vyšších čaker, které nás spojují s dimenzemi, kde i zázraky se stávají běžnou realitou. Někdy se člověk zalekne překážek, které Saturn před něj postavil, ochromí ho strach a nejistota a může ztratit i důvěru v život. Často se chopí věcí z druhé nesprávné strany a začne hledat viníka, kdo za všechny ty jeho problémy může. Pak se takový člověk projevuje diktátorskými sklony, rozkazováním, manipulací druhých lidí, plněním rozkazů, protože jiným způsobem svůj život řešit neumí.

Saturn je věrným průvodcem každého z nás po mnoho předchozích životů, pamatuje si všechny naše chyby, prohřešky a nezvládnuté úkoly. Je odhodlán zkoušet člověka znovu a znovu ve všem, v čem neobstál, avšak nikdy mu nedává těžší úkoly, než na které je dostatečně zralý, proto čím těžší zkoušky podstupujeme, o to více je zřejmá důvěra Saturnu v naše schopnosti. Vždy tedy neplatí, že čím těžší osud člověk má, o to musel být v minulé inkarnaci špatnější než jiní, a tedy si to zaslouží, mnohdy to bývá přesně obráceně – opravdu těžké zkoušky v životě podstupuje jen ten, kdo má k tomu i dost síly a schopností, zatímco jiný slabší jedinec může mít snadnější osud po všech stránkách, neboť Saturn ví, že dotyčný nemá prostě dostatek sil ani schopností, aby zvládl složitější život.

Saturn nás spojuje se Zemí, nejvíce působí na naši první kořenovou čakru. Její správná funkčnost je důležitá k tomu, abychom měli smysl pro realitu a byli schopni se o sebe postarat na hmotné rovině. Máme-li v pořádku první čakru, pak jsme zdravě sebevědomí, plní životní síly a vitality. Nefunguje-li nám správně první čakra, pak nemáme důvěru ve vlastní život a jsme plni strachu z nedostatku a můžeme si uměle vytvářet rozličné obavy, starosti, trápení a problémy. Bloky v první čakře se mohou projevovat i tím, že se bojíme udělat první krok do neznáma, přestože stání na jednom místě nám už dlouho nevyhovuje a nic dobrého nám nepřináší.

Saturn ovlivňuje funkci sleziny, která má za úkol transformovat potravu v životodárnou energii pro tělo i duši. Pokud špatně jíme, pak s přístupem nevhodné energie ve formě nezdravého jídla máme sklony k nadměrné a zbytečné ustaranosti. Taktéž i obráceně platí, že vytváříme-li umělé problémy, můžeme jíst jakkoli zdravě, pak tělo živiny nepřijímá, protože slezina je nadměrnou ustaraností oslabována a pak není schopna přeměňovat potravu v potřebnou energii, zdravou krev a svalstvo. Trápíme-li se nadměrně a nevidíme žádné řešení svého života, pak je dobré posílit energii ve slezině a to nejen vhodnou stravou, ale i působením na meridián a reflexní plošky tohoto orgánu. Máme-li energeticky silnou a zdravou slezinu, pak si najde i jistě každý náš problém řešení. Slezině náleží žlutá barva, a tak můžeme její funkci podpořit také oblékáním se do žluté či zlatavé barvy, jídlem žluté barvy anebo pohybem na sluníčku. Slezině také velmi prospívá a posiluje ji starý doporučovaný lék na všechno, kterým je zpěv.

Přeji Vám všem, ať prověrku komisaře Saturna zvládnete co nejlépe a na jedničku.

♥S láskou, úctou a pokorou Soňa Sofi♥