Bohatství a chudoba

„Mít“ často lidé zaměňují za „být“.

Lidé si často myslí: „Pokud toho hodně vlastním, jsem někdo“. Proto o majetku začínají pak přemýšlet jako o bytí. Je jim zatěžko se dělit. Vždyť přece čím méně budou mít, tím méně budou znamenat oni a jejich bytí. Člověk se drží bohatství, protože mu dává pocit naplněnosti. Když ovšem tento pocit vyprchá, zbude jim jen prázdno. Ovšem pouze v nejhlubší prázdnotě se zjevuje Bůh a otevírají se nám dveře k vyššímu chápání. Jsme tak naplněni světskými věcmi, že nám nezbývá prostor, aby do nás mohlo vstoupit světlo. Ježíš jednoduše říká: „Vytvořte prostor. Stvořte lásku.“ Láska a prostor jdou spolu ruku v ruce. Pokud máme okolo sebe příliš mnoho věcí, tak láska se dusí a umírá. Těžko najdete člověka, který by byl zároveň bohatý a milující. Bohatí žijí v neustálém strachu. Láska je pro ně nebezpečná, protože, když milujete, musíte se dělit. Problém nespočívá v bohatství, ale ve vlastnictví. Bohatství nestaví na cestě překážky, staví je vlastnictví.

Bohatých není mnoho, zatímco chudých ano. Pokud uvěří, že bída není blaženost, ale prokletí, pobijí všechny bohaté. Strategie obrany bohatých proti chudým je velice dobrá: útěcha pro chudé, že chudoba přinese blaženost a zároveň je to obrana pro bohaté, aby se chudí nebouřili. Chudý člověk se rozdělí o poslední, co má, protože když nic nemá, nemá co ztratit. Proto méně majetní lidé dokážou projevovat více lásky. Ale bohatý člověk, který toho má spoustu, si hájí své, brání, je ostražitý, nechce se dělit. Čím více toho lidi mají, tím více se bojí a tím méně se chtějí o něco dělit. Chudí lidé si mohou dovolit lásku, protože nemají co ztratit.

Programy chudoby se u mnoha z nás zakořenily natolik, že se lidé bojí peněz jako čert kříže.  Bohatí lidé jsou sice mnohdy vzdělanější, než chudí. Jsou ovšem také vychytralejší. Bohatí mohou chodit do kostela klidně jenom proto, aby ukázali, že jsou dobří křesťané a věřte znám takových spoustu. Dávají peníze na charitu, protože to zvyšuje jejich prestiž a ulehčuje jejich svědomí.  Kdyby to chtěli udělat, tak to udělají a nebudou o tom mluvit a očekávat od okolí nějaké pocty. Víru bez rozdílu náboženství si každý nosíme v srdci a není to o tom, jak na nás pohlíží okolí, jestli chodíme do kostela či nikoliv.

Myslím si, že život je dar a že člověk vymyslel chudobu, protože život bere jako přepych. Na závěr se s vámi rozloučím jedním krásným citátem: „Utěšuje mě, že boháč není nikým jiným než chudákem s penězi.“ William Claude Fields

Myslím si, že bohatství máme každý uvnitř sebe. Je to to, co z nás vyzařuje pro okolí, a proto budu stále taková, jaká jsem. Nebudu se nad nikoho povyšovat, ani nikoho urážet, proto se ke všem lidem chovám s láskou a vždy si stojím za svým názorem, i když se to někdy jiným lidem nelíbí, ale to zrcadlí jen jejich životní postoj. Já se řídím tím, že je to jejich problém a pochopit to mají oni sami. Nic nikomu nevnucuji, každý má právo svobodné volby.