Úvaha o štěstí

Jestliže jste nešťastní, každý s vámi soucítí. Zamyslete se nad podstatou věci? Všimli jste si, jak někteří s vámi soucítí, jste-li nešťastní, tak ještě ve skutečnosti přiživují a pěstují vaše utrpení? Zažili jste někdy, že by někdo soucítil se šťastným a radostným člověkem?
Pokud jste šťastní, lidé vám závidí a vůbec nesoucítí ani nesdílejí vaše štěstí, radost, mají dobrou náladu a užívají si života, protože svým sdílením přiživujete jejich štěstí. Přiživujte radost lidí, nikoliv jejich smutek a trápení. Buďte soucitní v okamžicích, kdy jsou nešťastní. Musíte si ale uvědomit, že si toto utrpení zvolili sami. Neberte na sebe břímě jiných, to neznamená, že v danou chvíli neprojevíte soucit.
Proto neočekávejte od nikoho vděčnost. Cokoliv uděláte pro druhého, udělejte to proto, že chcete nebo že to uděláte rádi, upřímně a od srdce.....ale nikdy neočekávejte vděčnost.....pak nebudete zklamaní, až vám takový člověk ukáže záda.

Na světě je velmi mnoho příjemných věcí. Dokud jsme však pod tlakem, dokud vystrašeně lpíme na svých penězích nebo majetku, všechno toto nám způsobuje stále více něštěstí a katastrof. Pokud se neumíme uvolnit a spokojit se s tím, co máme, jestliže neumíme ocenit přirozenou krásu všeho, co nás obklopuje, nepociťujeme v sobě prostotu, pak i kdybychom vlastnili všechna bohatství světa, budeme se cítit jako největší chudáci.

Pokud je vaše pozornost soustředěna na utrpení, pak žijete v pekle. Je-li vaše pozornost zaměřena na štěstí, potom se dokonce i peklo mění v nebesa. Bohatství nepramení z hromadění věcí. Bohatství je důsledkem vašeho myšlení a toho, jak kvalitní život žijete. Dokonce i chudý člověk se může kochat krásou svého vnitřního světa. Dokonce i boháč se může cítit jako chudák a být nešťastný. Protože při honbě za znásobováním svých majetků ztrácí skutečné přátele a především sám sebe. Hmotné věci nám přinášejí radost na krátkou chvíli a jsou velmi slabou náplastí na duši. Láska, radost, štěstí a cit - to je to, pro co lidi zapomněli žít. Jestliže jste získali peníze a přitom porušili zákony vesmíru, potom ani s pomocí těchto peněz nedokážete otevřít dveře klidu a pokoje, štěstí, radosti, inspirace a lásky.
Proto dobře zvažujte, co v současném životě v přítomnosti je pro vás nejdůležitěší.
Úvahu bych zakončila krásným citátem: "Jsou-li peníze utraceny, lze je vydělat znovu. Odešlo-li zdraví, lze je opět navrátit. Pokud však uběhl život, není možné již čehokoliv dosáhnout." Upanišády