Aura a její barvy

 

Tělesné a duševní procesy provází elektrické a elektromagnetické síly, které z našeho těla vyzařují. Toto jemné záření se nazývá aura. Navazuje spojení s naším okolím a mění se zároveň s proměnou našich myšlenek a pocitů. Auru vyzařují nejen lidé, ale i zvířata, rostliny nebo anorganická hmota, například drahokamy. Záření obklopuje daný předmět do vzdálenosti 10 až 30 cm a kopíruje obrys fyzického těla nebo daného objektu.

Barevná vibrace aury zrcadlí podstatu života a povahu člověka. Odhaluje jeho zdravotní stav, druh pocitů a emocí a jeho spirituální stav. Jemné energetické pole, které nás obklopuje, je nepřetržitě ovlivňováno našimi myšlenkami a pocity. Se změnami počtu vibrací dochází k proměnám barev aury.

Aura ¨tak naprosto přesně zrcadlí vše, na co právě myslíme, co prožíváme a cítíme, ale také náš způsob života, stravování či naši profesi. V auře se může například projevit nadměrná konzumace masa, požívání alkoholu, kouření nebo závislost na drogách.

Pokud jsou naše myšlenky a emoce klidné, mírné a laskavé, zobrazuje aura krásné, čisté a jasné barvy. Pokud však prožíváme negativní myšlenky, strach, zlost nebo jsme v depresi, je aura tmavá a pochmurná. Tyto temné odstíny vyvolávají v organismu postupem času disharmonii a mohou vést až k onemocnění.

Pokud se pokusíme překonat problémy a znovu pozvednou svoji duši, zažehneme ve svém nitru opět světlo, utrpení a problémy začnou pomalu ustupovat, až nakonec docela zmizí. K tomu je ovšem zapotřebí svobodné volby každého člověka, proto nelze zachránit každého člověka od spáchání sebevraždy. Je to jeho rozhodnutí, a pokud nastal jeho čas, nemáme právo zasahovat do osudu Vyšší moci a Božích zákonů.

Pokud v auře chybí určitá barva, naznačuje to existenci nějakých problémů. Negativní myšlenkové pochody se vždy ztělesňují „špinavými“ barevnými tóny aury. Sílu záření a barevnou kvalitu naší aury pomohou zlepšit meditace, uvolňovací cviky a pozitivní afirmace a modlitby. Důležitá je ochrana před negativními každodenními vnějšími vlivy, což značná spousta lidí neví, nechápe anebo nedělá. Především jsem se setkala s tím, jak mnoho lidí ochranu podcenilo, což mělo velmi neblahé důsledky na jejich psychiku, zdravotní stav a jiné oblasti života, kde se nakupily problémy.

Červená v auře

Nejpomalejší vibraci mají v auře červené tóny, každý odstín má určitý význam.

Světlá, jasná a zářivá červená zastupuje energii, vitalitu, sílu a cílevědomost. Vyjadřuje rovněž lásku, erotiku a duševní hnutí a emoce.

Pokud je červená temná, bez lesku, zakalená, nebo naopak příliš křiklavá, demonstruje hádavost, hněv, egoismus, nenávist, zvrhlou vášeň a nízké pudy. Červená se silným nahnědlým podtónem znamená strach, zmatek a obavy, pramenící z egoistických motivů, jakými jsou například chamtivost a lakota. Obětavá láska, niterná a oddaná, září nádhernou růžově červenou, která v sobě skrývá štěstí a něhu. Duchovní láska se demonstruje krásnou růžovou, k níž se přidávají tóny lila.

Oranžová v auře

Oranžová znamená v čisté zářivé podobě životní sílu a vitalitu. Má-li červený podtón, ukazuje jistou sobeckost, neovládané emoce a touhy. Slepá ctižádost, nadřazenost a pýcha oranžovou barvu v auře ztemňují, zatímco ješitnost, samolibost a lehkomyslnost ji zřetelně zakalují.

Žlutá v auře

Žluté se vztahují k mysli, ozřejmují proto duchovní kvality jako intelekt, úsudek a moudrost. Zářivá žlutá připomínající sluneční svit ukazuje, že došlo k vyjasnění a pozdvižení intelektu silou ducha, a tím k vzestupu do vyšších dimenzí vědomí. Objevuje se většinou u duchovně velmi založených jedinců, kteří se dostali do transcendentální roviny, a kteří projevují vysoký stupeň rozvoje nesobeckého, spirituálního myšlení. Zakalená, špinavě žlutá, ukazuje na nízké m¨smýšlení s egoistickými a bezohlednými motivy.

Zelená v auře

Zelená v auře je ve svých mnohovýznamových odstínech pro auru velmi podnětnou barvou. Ve své jasné a zářivé podobě symbolizuje překypující životní sílu, dobré zdraví, harmonii, mírumilovnost a souznění s přírodou. Jasná, zářivá smaragdově zelená je známkou přizpůsobivosti, harmonie, stability a praktického myšlení. Zakalená tmavě zelená naproti tomu poukazuje na extrémní sobectví, lstivost, lež a neupřímnost.

Modrá v auře

Modré tóny vznikají religiózními pocity a intuitivním úsudkem. Světle modrá poukazuje na inspiraci a odklon k vyšším rovinám existence, ale také na dar léčení duchovními silami, které mají sloužit a pomáhat ostatním. Pokud je modrá tmavší a má indigově modré zabarvení, naznačuje velkou oddanost a obětavost Bohu a hluboce vnímavou religiozitu. Modrá s hnědým nebo černým podtónem charakterizuje sklon k temným stránkám duchovního světa, zakalená, špinavě šedomodrá pokrytectví a pověrčivost.

Fialová v auře

Zářivá fialová barva dominuje v obrazu aury, pokud je dotyčný jedinec obdařen ušlechtilými povahovými rysy a pokročilým duchovně-duševním rozvojem. Tato barva má očistný účinek. Levandulová tón zastupuje nesobeckou, soucitnou bytost, která dosáhla vysokého stupně oduševnělosti.

Hnědá v auře

Hnědá v auře má negativní aspekt. Je to barva spojená nejčastěji s tělesnými problémy a nemocemi. Tvrdě hnědé odstíny ale také mohou vyjadřovat negativní vlastnosti a charakterové rysy jako výrazný materialismus, žárlivost a nenasytnost. Teplá zlatohnědá je naproti tomu symbolem píle a pracovního nasazení.

Šedá v auře

Také šedá je v auře negativní barvou, poukazuje na těžkopádný charakter omezený konvencemi a na nedostatek vitality, který je často spojen s nemocí. Těžké, olovnatě zbarvené šedé tóny ztělesňují sklíčenost, strach a zmatenost, poukazují na rovněž určité těžkopádné, nespolehlivé povahové rysy.

Černá v auře

Pokud je aura protkána černou barvou, demonstruje to odmítání života spojené s destruktivními pocity, například s nenávistí a zlobou. Pokud se jinak v normálních odstínech aury objeví černé místo, má to rovněž negativní význam, neboť černá neutralizuje příznivé aspekty.

Bílá v auře

Bílá v auře symbolizuje vysokou integraci a schopnost transcendentálního sjednocení. Je to barva Kristova vědomí, spirituální dokonalosti osvícení, věty „Já jsem“ ve smyslu vykoupení.