Čakry

1. čakra

První energetické centrum

Kořenová čakra se nachází na konci páteře. Pokud je aktivní, má ohnivě červenou barvu.

tělesné energie mají na této rovině svou nejpomalejší vibrační kompaktnost.

Je čtyřdílná, a proto se používá k symbolizaci tohoto centra také kříž.

Element 1. čakry je pevnost, zemský element. Je mu přiřazená červená barva a smyslová funkce čichová.

Na této rovině dostáváme jistotu, pocit spokojenosti a důvěry. Vibrace zemského prvku nám dávají pocit, že stojíme oběma nohama pevně na zemi reality.

Tato 1. čakra řídí jemné energie z vyšších dimenzí na tělesnou rovinu. Když probíhá vše hladce, pocítíme hlubokou, osobní spojitost se zemí.

Základní princip kořenové čakry je sebeodpovědnost. Vzniká z vědomí, že člověk nese sám za vše odpovědnost – za svůj život, v té míře se může člověk snažit o seberealizaci a zdokonalení.

Kořenová čakra tvoří životně důležitý fundament a zdroj vitální energie pro vyšší čakry.

Vyrovnané energie v 1. čakře poukazují na nezkalenou životní sílu a radost. Existuje hluboká spojitost se životem, člověk žije vědomě a dorostl svých úkolů.

V kořenové čakře se vyjadřuje vůle k bytí a k životnímu boji. Je to zdroj síly a zdravé smyslnosti a něžností, harmonického vývoje důvěry.

Blokády v kořenové čakře se projevují často v omezené regenerační schopnosti nebo ve formě potíží kostí, zubů a páteře a v potížích spojených s tlustým střevem a konečníkem (například hemeroidy).

Psychicky se projevuje sklonem k extremismu, zesílené agresivitě. Ukazuje se také v závislosti nebo poslušnosti. Častým důsledkem jsou životní strach nebo znechucení.

Disharmonickou funkci kořenové čakry značí kromě toho také přílišně orientované myšlení na materiální svět a závislost na penězích a majetku, přehnaná potřeba jistoty, násilné prosazování vlastních přání. Chtění za každou cenu.

Vyjadřuje se též v přehnané žárlivosti, chybějícím sebevědomím, neostatečném zájmu o sex a silným egoismem.

Na tělesné rovině se projevuje ve formě zácpy, nadváhy a poruch látkové výměny.

Hypofunkce 1. čakry se ukazuje také v slabé tělesné konstituci, v pocitech nejistoty, strachu, starostí a přehnaných obav. Člověk si stále myslí, že ztrácí půdu pod nohama.

Přebytek energie se vyjadřuje v nervózní hektičnosti a závislosti na smyslových podnětech a prožitcích (drogy, alkohol apod.).

LÉČIVÁ BARVA PRO PRVNÍ ČAKRU

Kořenová čakra může být aktivována svítivou jasnou červenou.

Červená nabízí dynamiku, vitalitu a životní sílu. Daruje odvahu a průraznost, aby člověk dokázal čelit požadavkům života a uměl je zvládat.

Tato barva v těle vyvolává silnou revitalizaci. Ulehčuje krevnímu proudění přijmout a zhodnotit kosmické energie obsažené v dýchaném vzduchu.

Červený léčivý paprsek směřovaný na spodní část nohou nebo chodidla, pomáhá tato krajně senzibilní, jemnocitná a vnímavá centra posílit a naplnit energií, a posílí tak i duši, aby měla dostatek odvahy cílevědomě plnit své životní úkoly.

 

2. čakra

Druhé energetické centrum – sakrální čakra (sexuální čakra nebo centrum kříže)

2. čakra se nachází v oblasti pohlavních orgánů a je ve vzájemném vztahu se Sluncem
Když je plně aktivována, potom vyzařuje červenou, oranžovou, žlutou, modrou a fialovou.
Je jí přiřazena oranžová, element voda a smyslová funkce chuť.
Je šestidílná a rozděluje se do šesti horizontálních vějířů, zatímco v centru leží 7. část. Toto energetické centrum je ve spojení s pohlavními žlázami a kontroluje jak sexuální, tak i tvůrčí síly a schopnosti.
Zde probíhá princip tekutin v člověku, protože 2. Čakra souvisí s hospodařením lidského těla s tekutinami.
Vodní element očišťuje a vyjasňuje, uvolňuje a odplavuje vše, co se staví živoucímu toku do cesty ve formě blokád. V tělesné oblasti se jedná o vylučovací funkci ledvin a měchýře.
Na duševní rovině symbolizuje uvolnění ustrnulých (nahromaděných) pocitů a očistu blokovaných citů.
Tak si otevíráme cestu k novým zkušenostem a dojmům, abychom náš život vždy znovu nově odhalovali a prožívali.
Aspekty 2. Čakry se vztahují na sexuální energii, obzvláště pak na plodící energii.
Mezi sexuální energií a životní energií existuje bezprostřední souvislost, protože důsledkem je nekřečovitý, přirozený postoj k sexualitě, veselá optimistická nálada a zesílená životní energie.
Pak tedy dostává i životní vůle enormní pohon. Naše mezilidské vztahy, zvláště k opačnému pohlaví, jsou rozhodujícím způsobem ovlivněny funkcí 2. čakry.
Vyrovnané energie v 2. čakře poukazují na původnost, kreativitu, na harmonický citový život a na přirozenou smyslnost. V tom se vyjadřuje bohatství fantazie, humor, optimismus a vystupňovaná prožitková schopnost.

Blokády v sakrální čakře se projevují v přílišné úzkostlivosti, přecitlivělosti, v pocitech viny, ve frigiditě nebo impotenci, v odporu k tělesnosti, přehnanou potřebu čistoty, s nutkavým pocitem neustále se muset mýt.
Tělesně se vyjadřují tyto blokády ve formě nemocí souvisejících s tělesnými tekutinami nebo s příslušnými orgány, které tyto tekutiny zpracovávají. Kromě toho se objevuje sklon k infekčním nemocem.
Znakem disharmonické funkce v 2. čakře jsou mimo to překážky a napětí vůči druhému pohlaví, nedůvěra ve své sexuální síly, nadměrné sexuální fantazie, potlačená pudovost. V popředí stojí uspokojení vlastních sexuálních potřeb.
Pocity nedostatku něžnosti a náklonnosti spojené s tělesnou blízkostí se vyjadřují vezdrženlivém, často nevrlém postoji, ačkoliv touha po naplněném sexuálním vztahu je hluboká. Tvůrčí síly jsou tak omezeny, což vyjadřuje též omezení životní radosti.Hypofunkce 2. Čakry se projevuje v nuceném potlačení sexuálních energií, nedostatečným sebehodnocením, strnulými emocemi a citovým chladem. Život se zdá bezbarvý a člověka nebaví.
Přebytek energie se ukazuje ve vznětlivých, agresivních a požitkářských způsobech.
Když první a druhá čakra plní svou funkci jen omezeně, potom se nemohou ani ostatní čakry plně rozvinout a jsou ve svých energiích blokovány.
Léčivá barva pro 2. Čakru
Svítivá oranžová je léčivou barvou pro sakrální čakru. Je to barva moci a silného tepla a v mimořádné míře podporuje pozitivní, myšlenkový postoj k životu.
Svítivá oranžová nasměrovaná přímo na sakrální čakru způsobuje, že ohnivé životní síly Slunce jsou přijímány bezprostředně lidským organismem. Zvyšuje se síla napětí a působí jako stimulující tonikum. Oranžová podněcuje, vitalizuje, osvěžuje a pohání vzhůru.
Poskytuje nové impulzy a uvolňuje mentální blokády v oblasti myšlenek a citů.
Kromě toho představuje zvláště nápomocné povzbuzení pro všechny ty, kteří se převážně zabývají myšlenkovou činností anebo jsou pověřeni požadavky ve formě organizační práce či vedoucí role a kteří jsou někdy v důsledku velké odpovědnosti duševně nebo psychicky unavení.
Stav mysli této oranžové léčivé barvy se vyjadřuje v pocitech tepla a bezpečí.
Podporuje pocit sebehodnocení a zesiluje radost ze života a ze smyslových požitků.

 

3. čakra

Třetí energetické centrum

Solar plexus nebo čakra pupku

Nachází se v místě pupku. Přes tuto čakru se cítíme spojeni s fyzickým i éterickým světem.

Tato čakra je výchozí bod, skrz nějž mohou proudit naše emocionální energie. Je to sídlo podvědomí a také osobnosti.

Když je plně aktivována, točí se v barvách červené a zelené.

Je jí přiřazena žlutá barva, element oheň a smyslová funkce vidění.  Tato čakra získává svou primární sílu z deseti vibračních polí a je v těsném vztahu s pocity a hnutími mysli všeho druhu. Ztělesňuje harmonizující spojující prvek, rozum a intelekt.

Na této rovině získáváme rozpínavost, teplo. Tato čakra je sídlem ohně v našem bytí. Světlo je vlastnost ohnivé bytosti a vzniká zde. Síly ohnivého paprsku, které jsou v nás v daném okamžiku, řídí světlost toho, co právě vidíme.

Cítíme-li se dobře, potom se zdá vše světlé a zářivé, když máme špatnou náladu, potom nám vše připadá šedivé a bezbarvé. Rozdíl těchto dvou nálad spočívá v relativní síle, která vychází v tomto časovém okamžiku z čakry solar plexus.

Tato čakra má co dočinění s pocity ve formě emocí. Ze strachu z emocí potlačujeme své opravdové city. Potlačený strach z agrese se vyjadřuje ve formě deprese.

Důležitý úkol 3. čakry spočívá v řízení pudů a přání spodních čaker a nevědomém využívání jejich kreativní energie.

vyrovnané energie v 3. čakře se vyjadřují v klidu, míru a vnitřní harmonii.

To se ukazuje v uvolněném, extrovertním a inteligentním bytí a ve schopnosti vyjádřit pocity, ve spontánnosti a emocionálním teple. Konání je potom v souladu s přirozenými životními zákony, z čehož plyne vnitřní a vnější bohatství.

Představy, přání a plány mohou být realizovány bez nálady, protože energie jsou k dispozici v zářícím světelném množství. Zároveň člověk magicky přitahuje to své vytoužené. Vše a každý přináší člověku štěstí, úspěch a dobrý zdravotní stav.

Disharmonické znaky jsou následující: člověk má vnitřní touhu chtít ovlivnit vše podle vlastního smyslu, chtěl by vše kontrolovat, mít neomezenou moc. Pocity nespokojenosti, neklidu a frustrace se člověk pokouší zakrýt vystupňovanou agresivitu. Panuje nedostatek vnitřního klidu. Člověk se není schopen uvolnit a relaxovat. V popředí stojí touha po uznání, vnějším bohatství a snaha o úspěch. poté, co samotná snaha o povrchnosti nepřinese trvalou spokojenost a uspokojení, ztratí člověk nakonec odvahu, cítí se poražen a všude vidí překážky stojící v cestě jeho přáním.

Svobodnému rozvoji osobnosti bylo často znatelně zabráněno v dětství. Důsledkem toho je vnitřní strach ze ztráty uznání svého okolí. Člověk se přizpůsobuje, neustále hledá sebepoznání, obává se neobvyklých zkušeností a požadavků a životní boj se mu zdá nesnesitelný.

Spontánní připravenost k jednání je blokována. Objevuje se v zesílené míře nejistota, nedostatečné sebevědomí a nedůvěra („šedá myš“).

Blokády se projevují psychicky v egoistických mocenských nárocích, v nadměrné touze po nakupování a uklízení, v přehnaných myšlenkách ohledně prestiže, v závisti a chamtivosti.

Tělesné znaky jsou mimo jiné: žaludeční potíže, potíže s dvanáctníkem a slinivkou břišní, s játry a žlučníkem.

Léčivá barva pro 3. čakru Jasná, Sluncem prosvícená žlutá posiluje funkce této čakry.Žlutý léčivý paprsek v sobě skrývá svítící, třpytící žluto-bílou barvu slunečních paprsků – duše se rozšiřuje, aby se přiblížila božské moudrosti.Žlutá je léčivým paprskem pro všechny, kteří se perou s duševními problémy a kteří čekají na osvícení svých myšlenek.Tato barevná energie oživuje nervovou činnost a podporuje koncentraci a myšlení.

Působí proti vnitřní únavě, podporuje klidný, jasný stav mysli, veselou náladu a má uklidňující vliv při duševních problémech.

Kromě toho posiluje duchovní aktivitu a prosvětluje myšlenky. Tento svítící, zlatožlutý léčivý paprsek očišťuje, posiluje, ale i uklidňuje, aby mohly být těžkosti vyřešeny a překonány.

 

4. čakra

4. energetické centrum

Srdeční čakra nebo srdeční centrum
Nachází se nad srdcem, má svítivě zlatavé záření a je zdrojem lásky a světla.
V oblasti srdce získáváme lehkost, laskavost a čilost.
Vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu s okolím.
Této čakře je přiřazená zelená, ale i růžová a zlatá barva.
Patří k ní element vzduch a smyslová funkce hmatu. Srdeční čakra září ve 12 vibračních polích.
Je to vitální posilující prvek kreativity, chutě do života a radosti a zastupuje harmonii a vyrovnanost, srdečnost a velkorysost.
Srdeční čakra tvoří střed sedmi hlavních energetických center. Jsou v ní spojeny tři spodní fyzicko-emocionální centra se třemi horními duchovně-spirituálními.
Na této rovině nacházíme schopnost vcítit se a soucítit. Vážně zde bereme krásu, harmonii a procítěné nálady.
Srdeční čakra sálá svou sílu mimořádně silně. Když je plně aktivována, vyzařuje soucit, pochopení a hlubokou radost ze života.
Tato čakra zahrnuje dva důležité aspekty. Jedná se především o pozitivní zdravou sebelásku a o soucitnou lásku k blízkým lidem ve svém okolí. Zdravá sebeláska – ne bezohledný egoismus – je zásadním předpokladem pro naplněný, uspokojivý a vědomý život.
Srdeční čakra bývá také nazývána „branou k duši“, protože je sídlem hlubokých a nejniternějších citů, přes něž je člověku umožněno spojení k univerzální části duše, „božské jiskře“.
Vyvážené energie v 4. čakře mají citlivou, vyrovnanou lidskou podstatu. Existuje zdehluboká touha po míru a harmonii ve všech životních sférách, sklon k dobrosrdečnosti a neustálé připravenosti k vyváženosti a uklidňování, ve spojení s přátelskostí a laskavostí.
Disharmonické aspekty se projevují v zesíleném obranném postoji proti otevření se a přijímání, ať už je to ve formě citů a něžností, nebo ve formě pomoci, dárků nebo jiných materiálních věcí.
Přebytek energie vyvolává , majetnické nároky, přehnané požadavky, vrtošivost, nevyrovnanost, depresivní nálady nebo vnitřní chlad.zvýšenou kritičnost
Nedostatek energie se zviditelňuje v snadné zranitelnosti druhých lidí, má neustálestrach z odmítnutí a potom je hluboce zasažen, deprimován a smutný. Chtěl by sice rozdávat lásku, má ale strach z jakýchkoli zklamání, a proto se raději obklopuje obranným pancířem.
Blokády v srdeční čakře se vyjadřují v přehnané sebestřednosti, egoistické lásce, která staví podmínky, požadavky a nároky.
Tělesně se blokády projevují v srdečních potížích, poruchách prokrvení, plicních onemocněních, oslabení imunity a funkčních poruchách brzlíku.
Léčivé barvy pro 4.čakru
Zelený léčivý paprsek nabízí harmonii a pochopení, přináší pocity míru a smíření, sympatie a přátelství.
Regeneruje tělo, ducha a duši účastenství, přizpůsobivost a pochopení pro lidské starosti a útrapy.
Zelená je barva přírody, vegetace, života.
je to regenerační jemně očišťující, příjemně rozmazlující barva, která neunavuje, nevyčerpává, ani přehnaně nestimuluje.
Nejhlubší zelená se používá jako léčivá barva, je jasná, světlem prostoupená smaragdově zelená ve svém chladivém, očistném, utěšujícím a regeneračním účinku.
Osvobozuje duši od blokád, napětí a od ustaraných myšlenek vztahující se k materiálnu. Zelená léčivá barva v sobě skrývá kvality, které mohou řešit lidské zájmy a nesnáze nejvýše citlivým způsobem. Zelená nechává proudit nebeskou harmonii uklidňujícím a utěšujícím způsobem.
Je to barva dokonalosti manifestující se v pozemském světě.
Také růžové léčivé paprsky jsou nápomocné energie pro srdeční čakru. Dodávají srdci novou sílu a naději a tiší nebo zahání ustarané, sklíčené, pochybující nebo smutné myšlenky.
Růžová se svými něžnými, jemnými vibracemi uvolňuje křečovitá sevření srdce, probouzí láskyplné pocity a dodává energie probouzející pocity štěstí.
Zlatá v sobě sjednocuje léčivé vlastnosti žluté a oranžové, prostupuje duši zářivě třpytící léčivou energií, a je tak nápomocnou barvou, aby člověka opět vzpružila, když ho zatěžují životní problémy, trápí deprese a zbavují ho naděje.
Proto je také zlatá barvou srdeční čakry. Se svou léčivou energií je schopná docílit očistného, oživujícího a obnovujícího účinku, který může dobře působit proti vnitřní únavě a při ztrátě energie.

 

5. čakra

Páté energetické centrum

Krční (hrdelní) čakra nebo komunikační centrum

je to centrum lidské vyjadřovací schopnosti, kreativní komunikace s vnějším světem. Tak je vyjádřen názor ducha i duše. Na této rovině získáváme léčivý prvek, oddanost, idealismus, respekt, důvěru a opravdu víru. Toto energetické centrum zastupujeinspiraci a kontakt s vyšší moudrostí, poznání a nezávislost.
Nachází se v krku a v auře vypadá stříbrošedivě, přičemž je občas laděna do zelena. Této 5. čakře je přiřazena modrá barva, element éter a smyslová funkce sluchu.
Zde nacházíme vlastnosti abstraktního prostoru. Toto charakterizuje element éter. Pomocí éteru jsou kontrolovány další čtyři elementy-oheň-voda-vzduch-země. Krční čakra tak představuje spojení mezi principem myšlení v čelní čakře a spodními čakrami a je mostem mezi naším myšlením a cítěním a mezi impulsy a reakcemi.
Krční čakra ale také zastupuje komunikaci s naší duší a vnímání jejich pohnutek a potřeb. Toto energetické centrum má přímý vztah k sakrální nebo sexuální čakře. Křečovitý, uzavřený postoj k druhému pohlaví poukazuje na vlastní pocity a tím i na vlastní duši.
Vyrovnané energie v 5. čakře ukazují na umělecký talent, na řečnické umění, na touhu po meditaci a spirituálním učení.
Krční čakra řídí sebevyjádření člověka, tedy jeho řeč, mimiku a jeho tělesné držení.Blokády v 5. čakře se projevují často ve formě chraplavosti. Často se v tom ukazuje nevědomý strach moci se správně vyjádřit a být pochopen.
Člověk má potíže s vyslovením svého názoru, je tichý, ustrašený, zdrženlivý, hlas zní zastřeně, člověk má pocit, jakoby měl knedlík v krku, nebo začne koktat.
Raději se uzavře všeobecným názorům a nezaujímá žádný postoj. Důvěra ve vlastní schopnosti je otřesena, člověk nenachází žádný přístup ke svému vnitřnímu hlasu a ke svým intuicím.
Při přebytku energie se toto projevuje v arogantním, dominujícím a egoistickém chování, v přehnané sdílnosti a klevetivosti nebo ve sklonu muset stále diskutovat.
Řadí se sem macho- typy a dominantní mocenští lidé, kteří chtějí stále hrát vůdčí roli.
Tělesně se zde zobrazují blokády v napětí, v zesíleném sklonu ke křečím nebo poruchám štítné žlázy.
Léčivá barva pro 5. čakru
Modrý léčivý paprsek poskytuje klid a mír a otevírá ducha intuici a spirituální zkušenosti.
Temná modrá přináší vyčerpané mysli vytoužený klid. Utěšuje a uvolňuje úzkostně stažený nervový systém a poskytuje pocit poklidné důvěry ve všudypřítomnou moc božské lásky a moudrosti.
Modrá vyvolává v duši touhu po přivolání pomoci z nebe a touhu moci se sjednotit s vibracemi nebeského světa.
Modrý paprsek naplňuje duši mírem a pocitem klidného bezpečí a vnitřní jistoty a to i tehdy, když se zdají momentální zatížení nesnesitelná.
Všechny obavy se od vás vzdálí a zmizí. V lásce a důvěře se připojte k božské vůli.

6. čakra

7.čakra