Aura

Čtení aury

Energie těla

Aura je energetický obal vyzařující z každé fyzické bytosti, který je tvořen elektromagnetickou energií a obsahuje informace o nejhlubinnějších aspektech člověka.

V auře se odráží naše mentální aktivita a emoční stav. Přestože je běžným zrakem nespatřitelná, jasnovidec umí číst v auře člověka a je schopen takto stanovit jeho zdravotní stav i citové rozpoložení a dát mu rady ohledně budoucího směřování.

Aura člověka vyzařuje světlo ve složitých vzorcích a formách. V náboženské literatuře se někdy mluví a světle, jako atributu lidství a o tom, že naši pravou podstatu představuje právě světlo.

Potencionální schopnost vidět auru má každý z nás. Postup je jednoduchý-tělesně a myšlenkově se uvolněte, vyberte si předmět nebo člověka, na nějž se budete dívat, a začněte poněkud upřeně hledět poněkud za něj. Až se zklidníte, spatříte jeho auru. Ta se skládá ze sedmi hlavních prvků, které jsou vzájemně propojeny.

FYZICKÉ AURICKÉ TĚLO

Tato vrstva začíná u kůže a sahá do výšky asi 4 cm. Má obvykle modravý nádech a souvisí se zdravotním stavem fyzického těla.

ÉTERICKÉ AURICKÉ TĚLO

Toto tělo sahá asi 2-10 cm za fyzické aurické tělo směrem ven. Nováčkovi se jeví jako hustá vrstva světlého kouře, zkušený praktik je však schopen již rozlišit v ní různé barvy.

VITÁLNÍ AURICKÉ TĚLO

Tato aurická vrstva začíná u vnějšího okraje éterického aurického těla a je asi 5-15 cm silná, v některých případech měří až dokonce 30 cm. Vypadá jako duhově zbarvené světelné paprsky. Toto tělo je aurickou vrstvou, na které se odráží emoce.

ASTRÁLNÍ AURICKÉ TĚLO

Toto tělo může měřit 10 cm až několik metrů a začíná u vnějšího okraje vitálního aurického těla. V této auře se zobrazují naše myšlenky a myšlenkové pochody. Myšlenky na sebe berou různou podobu, počínaje kapkami, které se v auře zvětšují, jak se myšlenky stávají konkrétnějšími, a konče spirálami a hvězdami, jež doprovázejí modlitbu a inspiraci.

NIŽŠÍ MENTÁLNÍ AURICKÉ TĚLO

Tato vrstva obvykle dosahuje šířky 4-17 cm a je zabarvena světle žlutě. Zračí se v ní schopnosti člověka v oblasti intelektu.

VYŠŠÍ MENTÁLNÍ AURICKÉ TĚLO

Když dochází ke komunikaci na jiných úrovních, stimuluje dotyčná entita vyšší mentální vrstvy aury, a způsobuje tak, že se její obvyklý fialový až tmavomodrý odstín zbarvuje různými tóny.

SPIRITUÁLNÍ AURICKÉ TĚLO

Popisuje se jako zářivě bílé světlo. Je to ryzí energie. O této vrstvě se mluví, jako o napojení na Boha.