Jak naše myšlení ovlivňuje barvu naší aury

Každá myšlenka má určitý účinek a zobrazuje se různými barvenými vibracemi a formami. Adekvátní vibrace, které jsou s ní v harmonii, tvoří jakýsi obal. Tímto způsobem získává každá myšlenka svoji určitou vibraci a barvu, která vyjadřuje podstatu. Pokud například silné emoce vyvedou naše myšlenky z rovnováhy, tzv. se rozčílíme, zrychluje se rytmus vibrací a mění se i původní barvy naší aury, podle intenzity a hnutí mysli více či méně ztmavnou.

Je to přechodný stav, který se postupně opět normalizuje. Jemně strukturované astrální tělo, které touto změnou trpí, se opět rychle vrací do normálu. Nevýhodou ve však to, že každá taková emocionálně nabitá pocitová vlna stále více zatemňuje barvu astrálního těla, čímž oslabuje jeho světelnou sílu.

Astrální tělo má za úkol zásobovat fyzické tělo energií, která je potřebná k udržení spojení s energetickou sítí vesmíru. Tento proces se uskutečňuje prostřednictvím „jemného energetického systému“, počínaje sedmi velkými energetickými centry (čakrami), přes menší energetická těla až po energetické vyzařování aury, která obklopuje naše tělo.

Astrální a fyzická hmota se vzájemně prostupují. Energie z vyšších dimenzí pronikají do fyzického těla prostřednictvím čaker. Vždy, když člověka zasáhne určitá vlna pocitů, zvyká si astrální tělo na vibrace v tomto neobvyklém rytmu a zesiluje svoji barevnou rezonanci. To platí jak pro láskyplné a harmonické myšlenky, tak i pro myšlenky negativního emocionálního charakteru. V každém případě se s energetickou kvalitou éterického těla mění i jeho barva.

To, jak vnímáme svět, se formuje pomocí myšlenek do myšlenkových „mraků“, které mohou být zářivé a plné světla, růžové a modré jako nebe, nebo šedivé, potemnělé a bezbarvé.

Barevná škála myšlenkových forem se skládá s nesčetných odstínů různých barev.  Všechny barevné tóny od purpurově červené až k růžové vykazují láskyplné city, přičemž karmínově červená vyjadřuje silné, zdravé pocitové hnutí, zatímco bledá růžová ukazuje obětavou, ušlechtilou lásku, oproštěnou od sobeckých motivů.Jestliže se k této růžové přidávají ještě modré tóny, značí to lásku k bližnímu a soucit.Hluboká, temná červená ve všech odstínech znamená vztek, hněv, nebo také hrubé, smyslné vášně.

Tmavě oranžová poukazuje na ctižádostivé, arogantní a egoistické tendence. Různétóny žluté ozřejmují intelekt, rozum a úsudek, přičemž smíšená okrově žlutápoukazuje na zneužití těchto duchovních sil.

Zářivě světle žlutá ukazuje na nesobeckou potřebu duchovních sil, neboť rozum usiluje o vyšší cíle. Čistá něžně zelená poukazuje na soucit a srdečnostZelená barvaje o přizpůsobivosti. Šedozelená je o klamuhnědozelená značí žárlivostsvětle hnědá hrabivosthnědošedá sobectví tmavě šedá sklíčenost a obavy.

Myšlenkové struktury tedy silně působí na jemný energetický systém a mohou i rozhodujícím způsobem ovlivňovat náš život.

Vědomou kontrolou myšlenek, citů a především slov, která jsou s těmito stavy úzce spojena, je možné pozitivně měnit energetickou kvalitu „éterického těla“ a tak zároveň i světelnou sílu jeho barvy.

To má příznivý vliv na tělesný zdravotní stav a citový život, tak i na vyzařování, kterým působíme na své okolí, což je rozhodující pro to, zda nás ostatní vnímají jako sympatické jedince či nikoliv.