Léčení pomocí barev

BARVA je vjem, který vytváří viditelné světlo dopadající na sítnici lidského oka. Naše barevné vidění zprostředkovávají receptory trojího druhu, jež máme v sítnici. Jsou citlivé na tři základní barvy: ČERVENOU, ZELENOU A MODROU.

ČERVENÁ – BARVA ŽIVOTA – VÁŠEŇ, CHTÍČ, SÍLA, RYCHLÉ JEDNÁNÍ

Lidé, kteří jí dávají přednost, bývají impulzivní, ale mezi svými blízkými projevují srdečnost a něžnost. Tuto barvu vitality života a síly preferují všechny děti. Podporuje sexualitu, vyzývá k aktivitě, dodává vnitřní sílu. Chcete-li uspět, oblečte si červenou!

ZELENÁ – ELEMENT ZEMĚ – KLID, NADĚJE, CITLIVOST, HOUŽEVNATOST

Je to uklidňující barva, která pozitivně ovlivňuje nervový systém.  Představuje ochotu pomáhat druhým, dodávat bezpečí a uzdravovat. Ne nadarmo je používána ve zdravotnictví. Působí přirozeně, ve větší míře může vyvolat depresivní efekty.

MODRÁ – SYMBOL MATEŘSTVÍ – ROZVÁŽNOST, OPATRNOST, ROZHODNOST

Je označována jako barva matky. Vyjadřuje oddanost a lásku. Představuje však také lhostejnost či závislost. Vyhledávají ji lidé, kteří sice mají bohatý vnitřní život, ale zároveň jsou poněkud nečitelní, docela komplikovaní po psychické stránce a nedělají nic pro možnou nápravu.

BÍLÁ – ZAČÁTEK I KONEC – ČISTOTA, JASNOST, NEKOMPROMISNOST

Přináší světlo i chlad. Lidé, kteří ji mají v oblibě, jsou cílevědomí, jde jim o dobrou pověst. Vyhovuje jedincům, kteří mají strach, pocity viny a jsou nespokojení sami se sebou. Jde o barvu smrti. Působí nedostupně, ale prezentuje plodnost, takže život otevírá i uzavírá.

ORANŽOVÁ – SÍLA SPRAVEDLNOSTI – NEBOJÁCNOST, ZVĚDAVOST, OTEVŘENOST

Je kombinační, v poměru 50:50 v sobě nese charakteristiky červené i žluté. Oranžová mobilizuje, povzbuzuje. Je to barva sociální. Symbolizuje veselou energii na rozhraní života a lásky. Vyvolává zvědavost, otevřenost, odvahu, touhu po spravedlnosti, zahání smutnou náladu.

ŽLUTÁ – ODSTRANĚNÍ DUŠEVNÍCH ZÁBRAN – VHODNÁ PRO DĚTI S MENTÁLNÍM HANDICAPEM

Je velmi pozitivní barvou, žlutou vyhledávají hlavně myslitelé. Je to barva levé mozkové hemisféry, kterou stimuluje. Podporuje duševní kapacitu a vyrovnanost. I když je žlutá veskrze pozitivní barva, prozrazuje na lidi, kteří ji milují, že od druhých něco očekávají.

ZLATÁ – SYMBOL NAŠÍ VNITŘNÍ MOUDROSTI  –  NADBYTEK,  RADOST, ŠTĚSTÍ, IDEALISMUS

Je to barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot, nositelka idealismu, moudrosti, šlechetnosti a velkorysosti. Zatímco u jiných barev najdeme i negativa, u zlaté to neplatí. Za jakýchkoli okolností pomáhá odstranit vše, co není v souladu se skutečnou podstatou.

FIALOVÁ – SILNÁ INDIVIDUALITA – VYSOKÉ NÁROKY, OSOBITOST, MELANCHOLIE

Fialová je směs divoké červené a klidné modré. Symbolizuje pokání, ale rovněž smutek, strach či utrpení. Jde o barvu spirituální, která prozrazuje originálního jedince s uměleckými sklony. Je to barva magie, melancholie, ale také inspirace.

RŮŽOVÁ – BARVA LÁSKY – NÁKLONNOST, SYMPATIE, PÉČE, SENZITIVITA

Růžová je jemnějším odstínem červené. Je to barva lásky. Pojí se s něhou a vyhledávají ji dívky a ženy v období plodnosti. Signalizuje romantické city i sentimentalitu. Ne nadarmo se říká, že se díváme na svět přes růžové brýle, když jej chceme vidět lepší, než je.

ČERNÁ – SPOUSTA EMOCÍ – TAJEMNO, ROZHODNOST, NEJISTOTA, BLOUDĚNÍ

Naznačuje citlivost a zálibu ve filozofování. Kdo si ji oblíbil, mistrně vychází s lidmi a má diplomatické schopnosti. Černá je dramatická, dominantní, zahrnuje spoustu emocí. Je to barva nicoty, protestu, vzdoru a zátěže. Není pouze smutná, ale jde i o barvu regenerace.

MERUŇKOVÁ – ENERGIE OBNOVENÍ – STIMULACE, SKRYTÁ VÁŠEŇ, OBEZŘETNOST

Je příjemně povzbuzující a má blahodárné účinky na lidskou psychiku. je to barva léčivá. Oživuje, jemně stimuluje, a proto také může rozpustit a odstranit emocionální bloky. Harmonizuje, nedráždí, nenápadně vyrovnává a udržuje v proudu životní energii.

TYRKYSOVÁ – TŘETÍ OKO – SKRYTÁ MOUDROST, DUŠEVNÍ SÍLA, JASNOZŘIVOST

Pomáhá osobám zdrženlivým či nesmělým, které mají problémy se seznamováním. Podněcuje spontánnost, podporuje sebevědomí, dokáže zmírnit či úplně potlačit trému. O tyrkysové se říká, že je spojena s komunikací na silné duchovní bázi. Je symbolem sobecké touhy po uznání a obdivu.

INDIGOVÁ – SYMBOL MYSTICKÝCH HRANIC – DŮSTOJNÝ KLID, DŮVĚRA, VYROVNANOST

Vznikla smícháním bílé (čistota, nevinnost) a modré (symbol matky). Jde o symbol spirituálních sil a mystických hranic. Vyjadřuje vyrovnanost, duchovní volnost, klid a pohodu. Spojuje pozemský svět s tím, do nějž nevidíme, ale s jehož znameními se můžeme setkávat čím dál více.

HNĚDÁ – POKORA – STŘÍZLIVOST, NENUCENOST, SOLIDNOST

Vyhledávají ji trpěliví a spolehliví lidé a jedinci, kteří na sebe přejímají odpovědnost i práci za druhé. Na svého nositele prozrazuje, že dobře hospodaří s penězi a pomáhá sociálně slabším. Oblíbili si ji také depresivní osoby, které postupně na vše rezignují.

ŠEDÁ – UPÍR VŠECH BAREV – NEUTRALITA, OPATRNOST, KOMPROMIS

Mají k ní blízko lidé, kteří se chovají k druhým podle jejich důležitosti. Říká se jí upír barev, protože snižuje intenzitu barev ve své blízkosti. Naznačuje opatrnost a potlačování, je přizpůsobivá. Člověk, který v malbách preferuje šedou, má za sebou silné trauma.

STŘÍBRNÁ – BOHYNĚ – TELEPATIE, INTUICE, SNY, NEVYZPYTATELNOST

Symbolizuje silnou astrální (především ženskou) energii, jasnovidecké schopnosti, vše, co je rozumově těžko uchopitelné. Jakoby říkala: Řiď se hlavně intuicí! Proto je nejvyhledávanější u lidí, kteří stavějí rozum na druhou kolej.

 

 

Vizualizace barev

Barvy mají velký vliv na psychiku člověka – dokáží zklidnit ducha a duši, mohou léčit, ať už na psychické nebo fyzické rovině.

Duchovní účinek barev lze převést na účinek fyzický. Pomocí barevných energií mohou být probuzeny podněcující jevy, které mají pozitivní účinek na organismus.

Veškeré poruchy organismu mohou být opět harmonizovány barevnými vibracemi.

K tomu, abychom mohli s barevnými vibracemi pracovat na duchovní úrovni, potřebujeme nejprve poznat charakter jednotlivých barev.

Pomocí barevné vizualizace můžeme nechat cíleně proudit potřebnou barevnou energii k nemocné oblasti našeho těla, aby zde mohla začít léčebně působit.

Představujte si, jak daná barva prostupuje vaším tělem. Nasajte ji do sebe. Vdechujte ji a představujte si, jak proniká svoji zářivou silou každou buňkou vašeho těla, jak ji jednotlivé buňky vděčně přijímají a obnovují svoji normální funkci.

S každým nádechem bude tato léčivá barva stále zářivější a silnější. Vnímáte, jak je část vašeho těla, zasažená nemocí, naplňována novou životní energií, cítíte, že se vaše zdraví stále zlepšuje a organismus se vrací do rovnováhy.

Barevná energie je přirozeným silovým zdrojem pro naše tělo a můžeme jí použít kdykoli, když cítíme, že bychom mohli svůj organismus prostřednictvím síly představivosti posílit proudem potřebné barvy. Zářivé barvy, syté, plné světla a sluneční energie obsahují obrovský potenciál léčivé síly a mohou nám poskytnout účinnou pomoc.

Červená, barva pro prokrvení a zásobování energií, je vhodná k léčbě všech nemocí pramenících z nedostatku prokrvení a nemocí, u nichž je potřeba podnítit energetický potenciál k normalizaci a harmonizaci vnitřního proudění.

Oranžová je posilující, povznášející a vzletná barevná energie, přináší radost ze života a pozitivně ovlivňuje náladu.

Žlutá ve své podstatě ukrývá zářící sílu Slunce, proniká každou buňkou, naplňuje ji světelnou silou a posiluje její vlastní vibrace.

Zelená je povznášející barva podporující relaxaci, nabízí organismu sílu k uvolnění a regeneraci tělesných funkcí.

Modrá svým zklidňujícím, chladivým a harmonizujícím charakterem utišuje veškeré hyperfunkce v organismu a léčivou vibrací opět nastoluje vnitřní rovnováhu.

Fialová pomáhá při posílení a rozvoji našich duchovních sil a síly představivosti, podporuje naše duchovní možnosti, jako např. intuici nebo nadsmyslová vnímání.

Pomocí jednotlivých barevných dojmů lze prostřednictvím vizualizace docílit velmi výrazných léčebných úspěchů. „Duch je velký léčitel“, říkal Hippokrates.

Nabídněte své duši zdravé a silné myšlenky podporujte je barevnými vjemy, uvědomte si při tom léčivé energie obsažené v jednotlivých barvách.

Věnujte každý den několik minut barevné terapii, nechte svoji mysl prostupovat barvami, které právě potřebuje. „Koupejte! se v duchu ve vodě prozářené slunečními barvami. Jejich očistná a léčivá síla vás naplní novou energií a životní radostí.

Dostaví se příjemný pocit úlevy. Duch a duše se uvolní a do těla mohou vstoupit léčivé síly, které jsou potřebné k regeneraci a k obnovení dokonalého zdraví.

Barevné vibrace, které mají obrovský vliv na psychiku, přitom působí jako smysluplná přirozená podpora. Přivádějte na myšlenkové rovině potřebné barevné energie do svého krevného oběhu, tkání, buněk a představujte si při tom, jak vámi tyto zářivé energie prostupují, uvolňují nádherný léčivý mechanismus ve vašem těle a zbavují je momentálních blokád nebo problémů. Barvy jsou ryzí nositelé informací, díky svým energiím jsou schopny aktivovat vnitřního léčitele v našem organismu a spustit samoozdravný proces, který vyrovnává a odbourává veškeré škodlivé vlivy.

Vizualizace barev je duchovní technika, která je schopna skutečně velkých věcí.

Aby člověk pochopil, jaké barevné vibrace potřebuje, je nutné cvičit si barevné vnímání a přesně pojmenovat dojmy a pocity, které se u něho při pozorování jednotlivých barev objevují.

Pro toto cvičení je dobré nejprve se plně koncentrovat, a poté na sebe nechat postupně působit po sobě jdoucí barvy podle barevného spektra.

Pro snadnější provádění vizualizační techniky může pomoci barevné světlo, na které se můžeme před tímto cvičením soustředit.

Měli bychom barvu přijímat hlubokými, klidnými a rovnoměrnými nádechy. Postupně budeme cítit, jak aktuální barevná vibrace prostupuje naším nitrem a plně demonstruje svoji charakteristickou vlastnost.

Vnímejme nejprve chvíli barvu před očima a pak je zavřeme, abychom se mohli lépe soustředit. Pak můžeme přivádět barevnou energii pomocí síly představivosti do těch míst našeho těla, kde cítíme, že je zapotřebí.

Zcela se uvolníme, odeženeme každodenní starosti a psychickou zátěž, nalezneme vnitřní klid a mír.

Barevná energie vibruje našimi tkáněmi, naplňuje je nejjemnějšími energetickými proudy a zahajuje léčivý proces.

Předpokladem úspěchu této vizualizační terapie je pravidelnost a vytrvalost.

Udělejte si denně 20 minut čas a vydržte, dokud se neobjeví viditelný úspěch. Budete překvapeni, jaké skvělé výsledky můžete touto metodou dosáhnou!

Hodně úspěchů s barevnou terapií.