Andělské léčení

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže, které nás na cestě životem provázejí. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu.

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy.

Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné. Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby. Každý si může svobodně vybrat, zda bude vzkazům od Boha a andělů naslouchat.

Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního "čas odchodu", andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu "Staň se vůle tvá". Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí držet se následujících kroků:

1. Požádejte - zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné spojení. Jedinou vyjímkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly požádat o pomoc.

2. Odevzdejte problém - aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim svůj problém podstoupit a to bezezbytku. Často prosíme nebesa o pomoc a místo, abychom se jí otevřeli, lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. POKUD OPRAVDU STOJÍTE O POMOC, PŘENECHTE SVŮJ PROBLÉM ZCELA BOHU A ANDĚLŮM!

3. Věřte v Boha - nic Bohu ani andělům nevnucujte, jak a co mají udělat. Věřte, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším. Pamatujte si: Bůh si přeje, abyste byli šťastní!

4. Následujte Boží pokyny - Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzváni, abyste podnikli určité kroky k vylepšení dané situace. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti. Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže žádný strachuplný nebo násilný pokyn nikdy nenásledujte! Dokonalá Boží láska je jedinou skutečně existující silou. Strach a temnota jsou jen iluze. Boží vzkazy vás prostřednictvím andělů provedou všemi obtížnými situacemi.