Léčivé modlitby archanděla Rafaela

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pomáhat, léčit a vést v záležitostech týkajících se zdraví. Léčení probíhá různými způsoby. Buš přímou intervencí, kdy zázračně a okamžitě uzdravuje zranění, nebo s vedením, které spočívá v tom, že člověku ukazuje, jak nejlépe dospět ke zdraví. Každá situace podléhá Božskému řádu a věřím, že bůh i Rafael vždy vybírají ta nejlepší způsoby léčení pro daný zdravotní stav. V každém zdravotním problému hraje velmi důležitou roli svobodná vůle člověka. Bůh ani andělé nemohou postupovat v rozporu s našimi svobodnými rozhodnutími. Musí počkat, až je sami požádáte o pomoc, a pak teprve mohou zasáhnout. Mějte důvěru a věřte tomu, že bůh i Rafael vaše modlitby slyší. Tím, že jste požádali o pomoc, jste jim umožnili poskytnout vám pomoc, vedení a podporu.S pomocí archanděla Rafaela může být utrpení úspěšně zmírněno, a dokonce i zcela odstraněno.

MODLITBA ZA NĚČÍ VYLÉČENÍ

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte (jméno osoby) s (popište zdravotní problém). Děkuji vám, že nám dáváte víru, naději a důvěru v to, že se vše děje podle dokonalého Božího řádu. Děkuji vám za jasné vedení tam, kde musíme k tomuto uzdravení sami přispět svými činy."

ČIŠTĚNÍ A ODPLAVOVÁNÍ

"Archanděli rafaeli, prosím přijď a odstraň veškerá moje energetická omezení nebo blokády, ať si mohu užívat zdraví a dobré pohody."

VYLÉČENÍ AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ

"Milý Bože, prosím pomoz mi uvolnit se, nabýt důvěry a věřit v tvou zázračnou schopnost obnovit mé zdraví. Prosím pomoz mi ustoupit stranou, abyste ty i andělé měli volný přístup k mé mysli, mému tělu a mému duchu ve jménu Boží léčivé síly. Amen."

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, chci si doopravdy přát své vyléčení. Zcela vám teď otevírám své srdce a svou mysl a prosím vás, abyste mě zbavili všech vědomých i nevědomých obav o své zdraví. Plně a ze své svobodné vůle chci přijímat vaše léčivé zázraky."

ZVLÁDÁNÍ A TIŠENÍ BOLESTI

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mému tělu pomáháš cítit se zdravě a dobře ve všech směrech. Děkuji, že mi pomáháš pociťovat klid a vitalitu."

LÉČENÍ S RAFAELEM

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě přivádíš k léčiteli, který může nejlépe prospět mému zdraví a mému božskému životnímu poslání. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu k tomu nejlepšímu způsobu léčení. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš na mé nynější cestě k dokonalému uzdravení."

LÉČENÍ EMOCÍ

"Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím, abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od hněvu vzniklého v minulosti. Dej, ať jasně vidím různé možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím, aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti."

LÉČENÍ STRACHU, FÓBIÍ A ÚZKOSTI

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že rozpouštíš můj strach, který vychází z mých minulých i současných zážitků s (popište situaci, čeho se bojíte). Prosím pomoz mi cítit se v této situaci klidně a bezpečně, s vědomím, že jsi stále se mnou".

POMOC S VYLÉČENÍM PANICKÝCH STAVŮ

"Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli svou smaragdově zelenou léčivou energii do mé mysli, srdce i nervového systému. Prosím tě, uklidni mě, utěš a dodej mi jistotu. Pomoz mi odpustit si minulost a uvědomovat si, že jsem v naprostém bezpečí a pod ochranou".

MODLITBA K UZDRAVENÍ ZARMOUCENÉHO SRDCE

"Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli do mého srdce své smaragdově zelené léčivé světlo. Pomoz mi cítit se opět celistvě. Obnov prosím mou naději, víru a důvěru, ať mohu ve svém životě zase pokročit. Dej mi prosím jistotu, že každý, koho se tato situace týká, je pod dohledem andělů. Děkuji ti".

MODLITBA PO ROZCHODU S PARTNEREM

"Milý archanděli Rafaeli, mé srdce potřebuje tvou léčivou pomoc. Pomoz mi zbavit se strachu a pocitů zranění, zvyknout si na nový život bez mého partnera a oprostit se od smutku, pocitů osamělosti, hněvu a nesmiřitelnosti. Prosím tě, abys mě zcela obklopil svým zeleným léčivým světlem, které mě pročistí a ochrání. Děkuji ti".

MODLITBA, KTERÁ POMŮŽE PŘEKONAT ZKLAMÁNÍ

"Milý archanděli Rafaeli, potřebuji teď tvé pevné a konjšivé objetí. Prosím, dodej mi jistotu, že mi tato zkušenost bude ku prospěchu a že mě již brzy potká něco ještě lepšího. Děkuji ti, že uzdravuješ mé srdce i mysl od veškerých vlivů ega, abych se mohl/a oprostit od dramatizujících postojů a myšlenek založených na strachu. Pomoz mi důvěřovat v dokonalý Boží plán, který je zde pro mě i pro mé blízké. Děkuji ti".

MODLITBA ZBAVUJÍCÍ HNĚVU A ODPORU

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zahrnuješ mé srdce i mou mysl svým očistným smaragdově zeleným světlem, které odplavuje všechny nízké energie, jedovaté látky i hrubost. Děkuji ti, že pozvedáš mou mysl a já se tak mohu na všechno podívat ze širší perspektivy a nebrat si jednání druhých osobně. Prosím, veď mě v mých činech i myšlenkách tak, aby odrážely mou pravou duchovní podstatu vycházející z Boží lásky. Děkuji ti".

MODLITBA K PŘEKONÁNÍ STRACHU A ÚZKOSTI

"Milý archanděli Rafaeli, prosím obejmi mě svými pažemi i křídly a dej mi pevné ujištění, že mí blízcí i já jsme v bezpečí. Pomoz mi důvěřovat svým vnitřním pocitům a podle zoho jednat. Pomoz mi odpoutat se od názorů jiných lidí a jasně slyšet hlas pravdy ve svém nitru. Poskytni mi prosím jasné vedení a nápady ohledně toho, co mám dál udělat pro ozdravení této situace. Děkuji ti".

MODLITBA ZA NOVOU ENERGII A PERSPEKTIVU

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi vdechuješ novou chuť do života. Děkuji ti, že mi pomáháš užívat si každou chvilku a čelit všem výzvám se ctí a radostí. Prosím, veď mě k tomu, abych byl/a silný/á a vždy stál/a za svou pravdou, bude-li třeba. Děkuji ti, že mi dáváš energii a vytrvalost k tomu, abych dostál/a své odpovědnosti a přitom zůstal/a věrný/á sám/sama sobě".

MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, jsem ochoten/na odpustit (jméno osoby) i sobě tuto záležitost výměnou za vnitřní mír. Jsem připraven/a přijmout odpovědnost za roli, kterou jsem při tom sehrál/a, a prosím, pomozte mi doopravdy pochopit životní ponaučení, které mi tato výzva přinesla. Ve své mysli i srdci už nechci dál nést břemeno hněvu ani jeho jedovatost. Plně a ze svobodné vůle vám teď předávám tyto soudy, myšlenky i pocity, abyste je pročistili, zbavili jedů a nechali je projít proměnou".

MODLITBA ZA POČETÍ DÍTĚTE

"Archanděli Gabrieli a Rafaeli, prosím vás nyní, abyste přivolali duši mého milovaného, ještě nenarozeného dítěte a umožnili mé děloze, aby se stala nádherným chrámem, kde mé dítě bude moci ve zdraví růst a sílit. Prosím, dejte mi jasné vedení ohledně toho, jak já i jeho otec můžeme nejlépe zajistit početí a zdravé, završené těhotenství".

MODLITBA ZA ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

"Milý Bože, archanděli Gabrieli a archanděli Rafaeli, děkuji vám za to, že dohlížíte na mé těhotenství po všech stránkách a udržujete mé dítě i mě ve zdraví a bezpečí. Prosím, ochraňujte nás a poskytujte mně i mému lékaři jasné vedení v péči o naše zdraví a celkovou pohodu. Děkuji vám, že mi pomáháte respektovat mé tělo i vyvíjející se tělíčko mého dítěte výběrem zdravého jídla a pití. Děkuji vám, že se staráte o to, abych zůstávala obklopena láskyplnými, citlivými a nápomocnými lidmi a pozitivním prostředím. Děkuji vám za pomoc, díky níž mé těhotenství proběhne, jak má, a skončí bezpečným porodem ve správném termínu".

MODLITBA KE TŘEM ARCHANDĚLŮM PRO STUDENTY, KTERÉ ČEKAJÍ ZKOUŠKY

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zklidňuješ mou mysl, mé emoce i mé tělo, abych se mohl/a cítit uvolněně a věřit si. Milý archanděli Zadkieli, děkuji ti, že mi pomáháš si snadno, přesně a dobře zapamatovat všechnu látku z učebnic a školních výkladů. Milý archanděli Urieli, děkuji ti, že mi pomáháš jasně myslet, správně rozumět zkušebním otázkám a bez problémů se soustředit. Děkuji vám, archandělé, že mi pomůžete složit tuto zkoušku rychle, správně a výborně". (nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení a poděkovat)