Modlitby k Panně Marii

Modlitba za zdraví jiného člověka

Milá Panno Marie,

prosím o tvoji pomoc v příčině zdraví (jméno osoby). Prosím vezmi (jméno osoby) do své milující náruče a pomoz mu (jí), aby byl/a opět zdravý/á podle Boží vůle a Božího plánu s ním/ní. Prosím, ať je (jméno osoby) v bezpečí, pod ochranou a v péči. Veď mě prosím jasně, jak ho/ji mihu nejlépe podpořit na jeho/její cestě ke zdravé. Amen

 

Modlitba za početí dítěte

Milá Požehnaná Panno Marie,

mám v sobě tolik lásky, kterou chci dát, a hluboce toužím se o ni podělit se svým dítětem. Děkuji ti, že mi laskavě pomáháš s početím dítěte. Veď mě prosím jasně, abych věděla, co mám udělat, když chci počít, donosit a porodit zdravého syna nebo zdravou dceru. Děkuji. Amen.

 

Modlitba za emoční uzdravení

Nejdražší Panno Marie,

děkuji ti, že léčíš mé srdce. děkuji, že mě držíš ve své milující náruči a obklopuješ mě svou očišťující péčí, takže se cítím v bezpečí, milovaná/ý a šťastná/ý. Prosím tě, abys mi pomohla se odprostit od minulosti a jít dopředu s nadhledem a lehkostí. Amen.

 

Modlitba za vnitřní mír

Naše milovaná Matko,

toužím mít v srdci, těle a v mysli boží mír. Prosím, aby ses za mě přimluvila u Boha a vnitřní mír mi přinesla. Ochotně nyní odevzdávám tobě a Bohu svá břemena a trápení, neboť vím, že je ráda vezmeš na nebesa, kde znají důmyslná řešení všech problémů. Děkuji, že do mě vnášíš světlo boží, takže opět cítím svoji víru a štěstí. Amen.

 

Modlitba za ochranu

Milá Požehnaná Matko,

děkuji, že se staráš o mě, mé drahé blízké, můj vůz, můj domov a že nás po všech stránkách ochraňuješ. Prosím, abys nás dále chránila a přikrývala nás svoji láskou, a my tak byli ochráněni fyzicky, emočně, duchovně, inteletuálně a finančně i co do energie. Děkuji. Amen.

 

Modlitba za existující vztah

Milá Panno Marie,

ve vztahu s (jméno osoby) cítím (popiště své pocity). Prosím tě o tvoji Boží pomoc v navrácení míru, lásky, upřímnosti, respektu a porozumění v našem vzájemném vztahu. Prosím, pomoz nám, abychom se v harmonickém partnerství zaměřili na jednotný cíl společného štěstí. Děkuji. Amen.

 

Modlitba za nový vztah

Naše milovaná Panno Marie,

moje srdce touží po velké lásce v milostném vztahu. Pomoz mi prosím v přípravě na setkání s partnerem, se kterým vytvořím dlouhotrvající zdravý a šťastný milostný vztah. Děkuji ti za tvoji pomoc v mém úsilí, aby mé srdce bylo zdravé, otevřené a připravené na věrnou lásku. Amen.

 

Modlitba za hojnost

Děkuji ti, že se staráš o mé drahé blízké a mne, že zajišťuješ, aby byly naplněny potřeby bezpečného a klidného domova, čisté pitné vody, přiměřeného oblečení, zdravého jídla, školních potřeb a jiné. Prosím, pomoz nám, abychom pociťovali stálý přísun toho, co potřebujeme, výměnou za naši poctivou práci. Děkuji ti za to, že mi ukazuješ, jak se pohybovat ve světě práce a financí a přitom zůstat věrná/ý sobě, své duši a Bohu. Amen.