Jak vysílat přání či modlitbu

Nejčastější chyby při vysílání přání, afirmací a modliteb

Každá vyslovená či napsaná modlitba, afirmace anebo přání by měla být naprosto upřímná a s křišťálově čistým záměrem směřovaná Bohu, andělům, Vesmíru bez různých omezení, podmínek či diktování, ve prospěch všech zúčastněných. Pokud nevěříte skutečně srdcem, pak vám v naplnění může bránit vaše samotná pochybnost nebo pocit marnosti. Měli byste se umět soustředit přesně na to, co chcete. Pokud měníte názory jako aprílové počasí, pak si vše blokujete sami, někdy i pocitem, že si to či ono nezasloužíte. Proto odstraňte pocit nejistoty v tom, co chcete. Žádat můžete například o to, abyste se cítili bezpečně, finančně zabezpečení, respektovaní, naplnění, úspěšní a podobně. Podmínky, které tyto pocity přinášejí, pak budou vedeny nekonečnou Boží moudrostí, takže se nemusíte pak zabývat detaily. Také vás může blokovat strach, že požádáte o „nesprávnou věc“, proto vždy, když o něco žádáte, pak řekněte i větu. „Toto, nebo cokoliv lepšího, Bože“. Boží vůle má totiž tu nejvyšší hodnotu a jde o nekonečný zdroj. Takže požádejte o cokoliv, ale ponechejte Bohu dostatečně velký prostor na to, aby vaší modlitbu vylepšil a sám uznal to, co je pro vás nejlepší. Nemusíte se obávat, že někomu jinému ubude, když vy dostanete. Duchovní pravdou je, že existují nekonečné zásoby všeho. Pokud nevěříte, že vaše modlitby budou vyslyšeny, pak byste je především vůbec neměli vyslovovat. Možná jste byli v minulosti zklamaní, protože se vaše žádosti nezhmotnily a tak se raději bráníte budoucímu zklamání tím, že nebudete žádat raději o nic. Nedovolte velkému zklamání, aby vytěsnilo všechny malé zázraky, které vám přicházejí do cesty. Špatné je také vyhledávat pomoc andělů a archandělů, jen když nám takzvaně teče do bot v případech nouze. Optimismus je pozitivní energií, která k vám přitahuje hojnost ve všech směrech, nejen finančním. Bez víry a optimismu si dost možná nevšimnete odpovědi na svou modlitbu nebo nějakého znamení, které k vám přichází. Boží vůle respektuje zákon svobodné volby, takže pokud sami nepožádáte, pak vám nemůže být pomoženo- Dojmy a poselství anebo vzkazy od andělů prostředníků poslů Boha nemusíte slyšet anebo vnímat, nejste v klidném a uvolněném stavu podobném meditaci, v přírodě nebo když usínáte či se probouzíte. Na každý dotaz přijde odpověď, jen je třeba být trpěliví. Stačí, když žádáte jednou, nemusíte své modlitby opakovat a pokud svá rozhodnutí měníte, pak se nedivím, že vám nemohly být naplněny, protože pak musí z vás mít ti andělíčkové ošoupaná křidýlka a mohou se cítit zmatení tím, co vlastně vy sami chcete, když jednou žádáte o toto a podruhé o něco jiného a mezitím pochybujete sami o sobě a necháte se nahlodávat vaším egem. Pokud sklouznete k pochybnostem, obavám, nejistotě a pesimistickým úvahám nad tím, jestli bude vaše modlitba či přání vyslyšeno, pak požádejte o obnovu víry. Víra je podstatná, abyste sami sobě neblokovali příchod toho, o co jste žádali dřív, než vám to bude splněno. Vaše ego může odvádět Božské vedení. Nevyužívejte modlitbu jako záložní plán nouze. Já sama se obracím o pomoc k Bohu a andělům neustále. Nezapomínejte projevovat vděčnost a děkujte za vše dobré i špatné, co vám do života přichází. Pište si deník vděčnosti a úspěchu. Není potřeba nabízet ve smlouvě s Bohem výměnný obchod. To je také nejčastější chybou nás lidí, když o něco žádáme. Nejdůležitější je upřímnost modlitby. Každý si najděte svůj způsob, který vám vyhovuje. Pro někoho je to modlitba, pro jiného afirmace a pro dalšího je například vhodná vizualizace. Sílu modlitby můžete využívat pro daleko více, než jen prostou finanční hojnost. Například pro zdraví, oblast mezilidských vztahů, lásky, získání vytoužené práce i pro běžné každodenní věci. Jen pamatujte, že neupřímná modlitba pronášená bez víry je stejně účinná jako žádná modlitba a daleko horší je, když někteří lidé nevěří a využívají modliteb jen v životní nouzi, respektive věří, jen když se jim to jak se říká „hodí do krámu“. Proto při modlení mějte otevřenou mysl a otevřeně upřímně se zapojujte do konverzace s Vyšší mocí. Zákon svobodné vůle funguje nepřetržitě pro každého a pro všechno. Tento zákon říká, že máte svobodnou vůli rozhodovat se sami za sebe. Nikdo jiný bez vašeho svolení nemůže zasahovat do vašich rozhodnutí. Přestože Bůh ví, co chcete, po čem toužíte, co potřebujete, musíte o jeho pomoc požádat, aby vám to mohl poskytnout. Pamatujte, že vše má svůj čas a Božský řád a buďte trpěliví. To, jak je vám vaše přání či modlitba naplněna, tedy způsob, nechte na Bohu. Hlavní překážkou hojnosti jsou vaše obavy, jakým způsobem budou vaše přání a modlitby vyslyšeny. Nemůžete mít vše pod kontrolou a nepátrejte ani se neptejte „jak“ se vám vaše přání vyplní. To se děje proto, že vaše ego chce mít vše pod kontrolou a je opakem víry. Proto jen požádejte, přejte si, vyšlete afirmaci, modlitbu anebo vizualizaci a JEN VĚŘTE♥