Modlitby

Éterické odsekávání pout

 

Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit.. tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.

Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá tělo a duši. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.

Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické vlákno. Jsem pevně přesvědčena, že chronický únavový syndrom postihuje lidi, kteří jsou vysáváni skrze éterické trubice. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, opětovně získali svou energetickou kapacitu pouze prostřednictvím využití této jednoduché metody přetínání pout.

Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.

Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou léčitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí i pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)

Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoliv pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest či otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.

Jak požádat Archalnděla Rafaela o pomoc s léčením

Jakým způsobem žádat o nebeský zásah v případě zdravotních problémů?

Existuje nespočet způsobů, zde je několik z nich:
* vyslovit svou prosbu nahlas
* obrátit se s modlitbou k Bohu
* oslovit Boha i archanděla Rafaela současně
* připojit i duchovní bytost, kterou máte nejraději (Ježíš, některý světec apod.)
* modlit se v duchu
* napsat svou prosbu
* odříkávat slova tiše nebo hlasitě
* vyslovit modlitbu s důstojností nebo zoufale
* formulovat modlitbu jako prosbu, s níž se obracíte k nebeským silám o pomoc (např. „Prosím, pomozte mi.")
* použít afirmativní modlitbu, v níž vyjadřujete skutečnost, že pomoc je již na cestě (např. „Děkuji, že mi pomáháte.")

Nezáleží na tom, jak o pomoc požádáte, nýbrž na tom, že to uděláte. Zde je několik důležitých momentů, na které byste měli myslet, až budete chtít archanděla Rafaela poprosit o pomoc:

* Požádejte, ať už nahlas nebo potichu. Může vám pomoci, jen pokud to učiníte, protože nemůže narušovat vaši svobodnou vůli.
* Upřímné a ze srdce Rafaelovi vysvětlete své pocity.
* Svým vnitřním zrakem si představujte smaragdové zelené léčivé světlo obklopující daný zdravotní problém.
* Vnímejte a následujte Boží vedení, které k vám přichází prostřednictvím intuitivních pokynů.
* Proste o pomoc tak dlouho, až dojde k uzdravení.

Když žádáte o pomoc, neříkejte Bohu a andělům, jak to mají udělat. Takovéto „předkládání návodů" blokuje nebo brzdí odezvu na vaše modlitby. Když dáváte návod, můžete přehlédnout odpověď, protože jste soustředěni na jiná očekávání. Dejte nebeským silám přednost v jejich řešeních, neboť ta překračují lidskou představivost i veškerá očekávání.

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím, abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od hněvu vzniklého v minulosti. Dej, at jasně vidím různé možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím, aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti".
 

Modlitba za někoho jiného

Archanděl Rafael reaguje na všechny modlitby, i na ty, které se týkají jiných lidí. Pokud nemocná osoba jeho pomoc přijímá, má spojení většího množství osobních modliteb velkou sílu.

Přestože archanděl Rafael nemůže pomáhat nemocnému, který si duchovni podporu nepřeje, můžete ho poprosit jen o to, aby s takovou osobou byl. Sama jeho přítomnost má léčebné účinky.

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte (jméno osoby) s (popište zdravotní problém). Děkuji vám, že nám dáváte víru, naději a důvěru v to, že se vše děje podle dokonalého Božího řádu. Děkuji vám za jasné vedení tam, kde musíme k tomuto uzdravení sami přispět svými činy".

Žádost o Rafaelovu pomoc pro své vlastní zdraví

Když archanděla Rafaela poprosíte o uzdravení, okamžitě vám začne pomáhat. Jeho léčebné metody jsou přizpůsobeny každému člověku podle jeho situace a potřeb. Někdy zasahuje přímo a v tom případě člověk pocítí silné mravenčení, po němž následuje úplné a okamžité vyléčení. Jindy Rafael nemocného dovede k vhodnému lékaři či profesionálnímu léčiteli.
Archanděl Rafael vždy kladně odpoví na každou modlitbu, ať už se někdo modlí za vás nebo se obracíte na Rafaela přímo, buďte si jisti, že vám pomůže k uzdravení. Nezáleží na tom, jak se modlíte, ale na tom, že se modlíte. Volání o pomoc má být upřímné a jasné, což je přesné ten typ modlitby, který účinkuje nejrychleji - váhavost může brzdit nebo zpomalovat duchovní proces léčení. Stoprocentní jistota, že léčbu chcete, je tedy základem pro to, aby se vám jí dostalo.
Všechny modlitby, bez ohledu na formu a příslušnost k určitému vyznání, měřitelné účinky. Vaše prosby mohou způsobit zázraky! Je také prokázáno, že čím více lidí se modlitby účastní, tím výraznější a rychlejší jsou léčebné účinky.
Když se dozvíte o někom, jehož zdraví je narušené, nejlépe mu pomůžete modlitbou a jednáním, které řídí vyšší vedení. Starosti leště nikdy nikomu nepomohly, ale modlitba pomáhá vždy.
 

Silné a jasné modlitby

Rafael reaguje bez prodlení na modlitby za vyléčení jak nás, dětí či našich zvířat. Jeho bleskurychlá odezva přichází, když je modlitba vyřčena silné, jasně a s plným nasazením. Někteří lidé se za sebe modlí polovičaté, se znepokojením a nejistotou, zda si nebeskou pomoc „zaslouží". Obávají se, že nejsou dost dobří, nebo si dělají starosti, jestli je vhodné „obtěžovat" Boha prosbami či zda je dovoleno jej o pomoc žádat.

Tyto obavy však jdou stranou, když se modlí za své milované dítě nebo zvíře. Jejich vnitřní matka se v takových případech projeví v ochranitelské a odhodlané modlitbě: „Potřebujeme toto léčení, a to hned teď!"
Pokud si snad myslíte, že žádat Rafaela o léčení je rouhavé nebo nedostatečné uctivé, měli byste vědět, že tento anděl rozpozná nejhlubší podstatu každé modlitby - ať už je vyslovena v hněvu, smutku, frustraci či míru. Archanděl Rafael nemá ego, a proto nesoudí. Miluje každého bez výhrad. Nikdy by nezanedbal ničí modlitbu, ale nemohl by jednat, pokud byste o léčení nežádali s absolutním přesvědčením.
Proto je třeba, abyste při každé modlitbě měli ujasněné své myšlenky a pocity a abyste si byli naprosto jisti, že toužíte (a víte, že si zasloužíte), aby byla vyslyšena. Tak bude zajištěna okamžitá pomoc.
Zde je modlitba, kterou můžete použít, když budete potřebovat sladit a zaměřit své myšlenky a pocity správným, jednotným směrem:

„Milý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli, otevírám vám teď svou mysl i své city. Děkuji vám, že odstraníte všechny mé obavy a nejistoty a pomůžete mi uvědomit si, že mě Nebesa milují a chtějí mě zahrnout svou ušlechtilou léčivou mocí, abych mohl/a žít v míru a štěstí".
 

Psaná modlitba

Když si modlitbu napíšete na papír nebo si nějakou zkopírujete odněkud jinud, bude také velmi účinná. Napsaná modlitba slouží jako talisman a připomíná nám, že máme její slova opakovat, dokud nepřijde odezva v podobě vyléčení nebo intuitivního vedení ohledné toho, co máme udělat, abychom do­sáhli kýženého výsledku. Mám velmi dobré zkušenosti s psaním modliteb ve formě dopisu Bohu, který pak nechám položený tex­tem nahoru ve svém modlitebním koutku.

 

Rafaelovo znamení

Kdykoli Rafaela zavoláte, přijde. Tento archanděl-léčitel dává svou přítomnost zřetelně najevo. Chce, abyste věděli, že je s vámi, protože vás tím uklidňuje a zmírňuje stres na vaší cestě k uzdravení.

Rafael má také úžasný smysl pro humor, když projevuje svou pomoc. Jeden jeho zvyk, který mé vždy přiměje k úsměvu, je shazování knih z polic.

Vnitřním zrakem uviděla, jak ji obklopuje nádherné zelené, růžové a zlaté světlo a prozařuje i všechno okolo. Vnitřním zrakem uvidíte, jak vás obklopuje nádherné zelené, růžové a zlaté světlo a prozařuje i všechno okolo. Rafael ví, že když oznámí svou přítomnost prostřednictvím zářivého zeleného světla, ihned se uvolníte a budete se cítit lépe. Archanděl září jasné, obzvláště tehdy, když se intenzivně zabývá léčením vás nebo vašich blízkých. Toto zelené světlo má uklidňující účinky na každého, kdo je v jeho dosahu. Můžete ho vyvolat i tak, že si ho představíte kolem osoby nebo části těla, která potřebuje uzdravit.

Stejné jako ten nejlepší ošetřující lékař vám Rafael dává ujištění, že všechno bude v pořádku. Mírní vaše obavy svou konejšivou energií a znameními toho, že je vám stále nablízku.

Rafael a další andělé často „vytrubují" svou přítomnost hudbou. Oblíbeným způsobem andělů, jak sdělovat svá poselství, jsou také poznávací značky na autech nebo čísla na hodinách. Přestože Rafael je archanděl, může být po vašem boku neustále, jako váš strážný anděl. Pamatujte, že je (jako všichni archandělé) bytostí bez jakýchkoli omezení, která může být současně s mnoha lidmi. A pokud je součástí vašeho životního poslání léčení, nemělo by vás překvapovat, že archanděl Rafael je po celou dobu ve vaší blízkosti a dohlíží na vaše vzdělávání a práci.
 

Zjevení Rafaela

Nejpřesvědčivější samozřejmě je, když Rafael potvrdí svou přítomnost tím, že se přímo fyzicky zjeví před našima očima.

„Milý archanděli Rafaeli, chtěl/a bych tě vidět a slyšet prostřednictvím svých fyzických smyslů, ať se mi dostane tvého léčení a vedení a mohu cítit a přijímat tvou uzdravující energii v plné síle a hloubce."
 

 

Modlitby

 

PŘETNUTÍ ÉTERICKÝCH ŠŇŮR

Archanděli Michaeli nyní Tě povolávám, přetni, prosím, šňůry strachu, které ze mne vysávají energii a vitalitu. Děkuji Ti.

MĚJTE SE SEBOU TRPĚLIVOST

Mám se sebou trpělivost. S uspokojením se dívám na svůj pokrok a na to, jak jsem už daleko. Odpoutávám se od své potřeby porovnávat se s druhými, protože vím, že každý má svou vlastní cestu. Mám se životem trpělivost.

LÉČENÍ SLIBŮ Z MINULÝCH ŽIVOTŮ

Archanděli Razieli, žádám Tě o pomoc, a tímto ruším jakékoli sliby utrpení (chudobu, celibát, odplatu,..., cokoli, co si myslíš, že by Tě mohlo ovlivňovat), sebeobětování či odplaty, které jsem mohla kdykoli v minulosti učinit. Ruším jakékoli záporné účinky těchto slibů, a to teď a navždy. Děkuji.

LÉČBA BĚHEM SPÁNKU

Archalnděli Rafaeli, prosím Tě, abys mi dnes v noci vstoupil do snů. Sešli prosím méme třetímu oku ozdravnou energii a odnes všechny strachy, které by mohly blokovat mou jasnozřivost. Prosím pomoz mému duchovnímu zraku vidět jasně. Děkuji

SEBEÚCTA

Milý Bože a andělé, děkuji vám, že mi pomáháte vidět sebe samého tak, jak mě vidíte vy: očima lásky. Děkuji vám, že mě cítíte a respektujete - prosím pomozte mi, abych totéž dokázal já vůči sobě, a dodejte mi odvahu postavit se za sebe samého. Prosím vás o ochranu ve všech svých vztazích, abych byl obklopen milujícími a laskavými lidmi.

ZRUŠENÍ SLIBŮ Z MINULÝCH ŽIVOTŮ

Tímto ručím všechny přísahy, jimiž jsem se zavázala k utrpení, sebeobětování nebo pomsti, a to s platností dosahující do všech mých minulých životů. Ruším tím jakékoli negativní působení, které tyto přísahy měly na můj život. Jsou odvolány a přestávají platit od tohoto okamžiku navždycky.

ODPOUTÁNÍ SE OD EXPARTNERŮ

Silou mé svobodné Boží vůle prohlašuji tímto smlouvy se svými expartnery za ukončené. Okamžitě končím smluvní vztahy a zbavuji se všech slibů a přísah, ať už pocházejí z tohoto nebo minulých životů.

ODPUŠTĚNÍ

Odpouštím a oprošťuji se od všeho, co mě stahuje dolů. Vdechuji Boží lásku a vydechuji staré unavené pocity. Uvědomuji si své uzdravení a celistvost.

MODLITBA OD LORNY BYRNEOVÉ

Anděli Boží,strážce můj milý,chraň mne i duši mou v každičké chvíli. Aťsi je noc,aťsi je den, veď mě a ochraňuj, prosím tě jen.

OCHRANA ARCHANDĚLA MICHAELA

Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává mi odvahu, sílu a víru.

MODLITBA ZA HOJNOST K ARCHANDĚLOVI ANAUELOVI

Nyní jsou dveře hojnosti přede mnou dokořán, protože se otevírám univerzálnímu proudu prosperity. Žádám své anděly, aby mi pomohli. Když mi druzí nabízejí pomoc, s radostí ji přijímám.

ROZVOJ SPIRITUÁLNÍHO ZRAKU - TŘETÍ OKO

Andělé jasnozřivosti, nyní vás povolávám. Obklopte, prosím, mé třetí oko svou léčivou a čistící energií. Žádám vás, abyste mi pomohli plně otevřít okno mé jasnozřivosti.