CESTA KARMICKÉHO OČIŠTĚNÍ

 

Poslední dobou se stále častěji setkávám s prosbami lidí o vyčištění karmy, anebo jejich zkušenostmi, že něco takového absolvovali a to buď neúspěšně, anebo toto fungovalo jen velmi krátce, to již nehovořím o tom, kolik je to stálo peněz. Všem odpovídám stejně. Já karmu za nikoho neodpracovávám ani nečistím. Nechtějte po mě vyjádření k práci někoho, koho neznám a pochopte, že mě nepřísluší někoho soudit nebo se s někým měřit, soutěžit ani soupeřit. Jdu si vlastní cestou terapeutické práce jako nezávislý poradce. Pokud jste navštívili nesprávné lidi, tak i to je součástí vašeho učení a poznání vaší duše. Nehledejte za ničím žádné složitosti. Nečtěte články, pokud víte, že vás ovlivňují špatným směrem nebo manipulují. Řiďte se v rozhodování svým srdcem a zdravým selským rozumem. Na konzultaci jděte, pokud víte, proč tam jdete, co očekáváte a především, pokud chcete změnit to, co ve vašem životě nefunguje nebo není v rovnováze.

Karma se musí pochopit, zpracovat, odžít a jediná cesta je ODPUŠTĚNÍ. Mohu pouze ukázat KDE JE PROBLÉM, SPECIFIKOVAT DRUH KARMICKÉHO ZATÍŽENÍ A TO ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S REINKARNAČNÍM DLUHEM, ZDA ZPRACOVÁVÁTE KARMU VZTAHOVOU, PARTNERSKOU, RODINNOU, PRACOVNÍ, FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, CITOVOU, PO OTCI, MATCE, ŽENÁCH RODU NEBO MUŽÍCH, PŘÍPADNĚ KOLIK POKOLENÍ.

Stručně řečeno ukážu a nasměruji PROČ -  KDE - JAK.

 

To ostatní je již na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Každý jsme si v životě prošli různými situacemi a zkušenostmi. Pokud jste nepochopili, jak karma funguje, že jde o energii, která se každému vrací v podobě toho, co vyslal a především, že je to práce vás samotných na sobě a mnohdy celoživotní, protože naše duše mohli vytvořit vzájemné dohody duší pro svůj osobní růst a takovou cestu s životním úkolem jsme si zvolili my sami ještě před svým narozením, než se naše duše vtělila do fyzické roviny.

Karma je završením cyklu růstu naší duše, takže je to naše práce na sobě samých. Maturitu za vás taky nesloží nikdo jiný, než vy sami a pokud chcete řídit auto, tak taky chodíte do autoškoly. Jakým jste pak řidičem anebo studentem ukáže až život. Jako duše sem přicházíme poznávat a zažívat všechny aspekty života na Zemi. Když z jakéhokoli důvodu zanecháme našeho zvoleného úkolu, vytváříme si touto nedokončenou akcí karmu. Jinými slovy jsme se nenaučili to, co jsme se přišli naučit a naše duše nemohli vyrůst tím způsobem, jakým jsme zamýšleli. Tím, jak procházíme životem a vyživujeme naši duši, zkušenostmi rosteme, pokud však nedokončíme naše poznání v různých situacích, které se mohou opakovat a to nejenom v jednom, ale po mnoho následujících životů, unikáme ze své karmy a jejího zpracování do nekonečna. Někteří z nás jsou na to upozorňováni nepřehlédnutelnými situacemi, které nás potkávají v podobě nezdaru, neúspěchu, nenaplněných partnerských vztazích, finančními nesnázemi, ztrátou majetku, rodiny, práce, vážnými nemocemi, autonehodami, úrazy, přepadením či okradením. Někomu to prostě dojde až v důsledku toho, že zemřeme. Někteří z nás utíkají k drogám, alkoholu, citovým závislostem a neustále hledáme své štěstí někde v někom nebo něčem, žehráme na nepřízeň osudu, smůlu a někteří se v těžkých chvílích zlobí na Boha, protože nechtějí přijmout zodpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí a je pro nás jednodušší v danou těžkou chvíli hledat viníka našeho trápení, než se ponořit do sebe v náporu emocí to ovšem není možné. Jenže nic nemůže trvat věčně, ani smutek, ani radost, ani bolest.

Karma funguje na základě Vesmírných zákonů, ať již věříte či nevěříte.

 

Život je cesta pravda a láska. Kdo nechce pochopit, ten hledá výmluvy – důvody, kdo chce, ten hledá způsoby. Jde však pouze o únikové cesty, které však mnohdy vedou do slepé uličky.

 

Mnoho z nás sem přišlo dokončit a završit karmu z minulých životů, kdy si duše navzájem vytvořili dohody s dalšími dušemi, se kterými měli v minulosti složité vztahy a tak ne náhodou jsme ve vztazích s karmickými partnery, spolupracovníky, rodinnými příslušníky, šéfem, kamarádem, sourozencem.

Pokud však neumíme upřímně odpouštět, nezavršíme naši karmu a namísto toho, abychom karmické souvislosti pochopili a ukončili, tak nezpracováním a nepochopením si vytváříme novou karmu, když odcházíme z různých situací vzteklí, rozhořčení, ublížení, zklamaní, zahořklí, s pocity viny, pýchy pak nejsme schopni dospět k odpuštění. Je to tím, že prožíváme svou lidskou zkušenost v hustých energiích. Pokud se nejsme schopni postupem času odpoutat, pak se z tohoto kola karmy a reinkarnačních dluhů nikdy nevymaníme.

 
DOBORU ZPRÁVOU JE, ŽE KARMA SE POJÍ S NAŠÍM JÁ A ŽE JE NĚČÍM, CO MŮŽEME PROČISTIT PROSTŘEDNICTVÍM ODPUŠTĚNÍ A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. NEJVĚTŠÍ DAR JE ŽIVOT. NEJSILNĚJŠÍ JE ENERGIE LÁSKY. PAK UŽ JEN ZÁLEŽÍ NA PROMÍCHANÝCH INGREDIENCÍCH VÍRY, MOUDROSTI, LASKAVOSTI A PŘEDEVŠÍM ZAŽEHNUTÍ NAŠÍ BOŽSKÉ JISKRY, PROTOŽE VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ BOHA, KTERÝ NÁM DAL SVOBODNOU VOLBU A DO NAŠICH ZÁLEŽITOSTÍ NEZASAHUJE, POKUD K TOMU NEDÁME SOUHLAS.
 

Pokud ubližujeme druhým nebo i sobě, přijde čas, kdy se naše duše rozhodne završit tuto karmu, poučit se ze své zkušenosti a vyrůst takovým způsobem, jakým původně zamýšlela. Pokud se vám podaří karmu završit, pak jste splnili jednu z dohod, pro kterou se naše duše rozhoduje při procesu narození. Pokud nezavršíme ve svém současném životě svou karmu prostřednictvím dávání a přijímání lásky a odpuštění, pak se nám jistě naskytne příležitost dokončit tuto svoji karmu v jiném životě v podobných vzorcích a situacích. Snažte se tedy objevit tyto vzorce a poznat svou karmu, abyste ji mohli završit jednou pro vždy.

Jedním ze způsobů, jakým můžete poznat, zda jste již dosáhli rozpuštění dané karmy, je všímat si svých myšlenek a pocitů ve vztahu k dotyčnému člověku, se kterým jste měli v minulosti problém. Pokud v klidu prochází vaší myslí a srdcem, tak jste svou práci s ním dokončili. Zeptejte se sami sebe, jestli na toho člověka dokážete myslet, aniž byste se cítili připoutaní k jeho slovům nebo činům. Pokud si odpovíte „ano“, nevynořují se již ve vás při pomyšlení na tohoto člověka žádné traumatické příběhy ani vás pomyšlení na něj emočně nerozrušuje. Samozřejmě to neznamená, že máte zůstat ve vztahu s dotyčným člověkem, ani setrvávat ve vztahu, ve kterém jste týráni či nadále vystavovat své děti týrání ze strany některého člena rodiny. Můžete však dotyčným odpustit na úrovni duše a dokonce i na úrovni osobnosti, pokud je to vhodné.

Odpuštění je nejrychlejší a nejsnazší cestou k pročištění karmy napříč časem a prostorem. Umožňuje nám uzdravit naši minulost, která je tvořena vším, co jsme až do tohoto okamžiku udělali druhým či sobě samým. Zahrnuje naše dětství a naše minulé životy. Důležité je pro to zvolit účinnou modlitbu. Pokud však neznáte hlubokou příčinu, pak nelze nic uzdravovat, mnohdy to bývá na nevědomé úrovni a proto jisté afirmace, které používáme, mohou fungovat jen dočasně, jestliže není problém pochopen, uzdraven na energetické úrovni a zapečetěn. Vykonat to „musí“ každý sám za sebe. Nikoliv formou hromadných rituálů, pálením papírků, čištěním čaker a různými metodami či zaručenými způsoby.

Kdyby se lidé uměli jednoduše zamyslet a použili by zdravý selský rozum, pak by pochopili, že žádný odborník nemůže odpracovávat vaši cestu za vás, protože je to růst vaší duše a z toho se nelze vykoupit, něco ošidit, přeskočit, protože nemůžeme z první třídy rovnou být připuštěni k maturitě. Tento časový úsek, který každá duše potřebuje ke svému pochopení, odpuštění a růstu je velmi individuální.

Mimořádně účinná modlitba vám může pomoci pročistit všechnu negativní energii, která se nahromadila ve vás a okolo vás. Když na sobě vydržíte pracovat po sobě následujících 33 dnů, uzdravíte bolest a oddělenost, kterou jste ve svém životě zažívali v negativních a bolestných vztazích s Bohem/ Duchem/ Zdrojem a druhými lidmi či v různých situacích.

 

(Z praxe mám zkušenost, že již po 21 dnech lidé pocítili změny, v některých dostupných zdrojích se hovoří o 30 dnech, vědecké výzkumy uvádí 40 dnů. Možná má někdo zkušenost jinou).

Důležité je pronášet modlitbu a přitom si dovolit zhluboka dýchat a pomalu se přesunout do svého srdce.

 

MODLITBA ODPUŠTĚNÍ

Božství, Duchu, Zdroji, prosím, přeneste mě do stavu odpuštění všemu a všem, kdo mi ublížili, ať již vědomě či nevědomě od počátku času do tohoto přítomného okamžiku. Nyní všem odpouštím a propouštím energii minulosti.

Božství, Duchu, Zdroji, prosím, uveďte mě do stavu odpuštění sobě samému za vše, čím jsem kdy druhým ublížil, ať již vědomě či nevědomě, od počátku času až do tohoto okamžiku. Nyní si odpouštím a propouštím energii minulosti.

Božství, Duchu, Zdroji, prosím, přeneste mě do stavu odpuštění sobě samému za vše, čím jsem kdy ublížil sám sobě, ať již vědomě či nevědomě, od počátku času až do přítomného okamžiku. Nyní si odpouštím a propouštím energii minulosti.

Vzývám sílu Milosti a odpuštění, aby přeměnila mé tělo, mysl a srdce, zatímco se navracím ke své božské nevinnosti. Tak jest.

Děkuji Amen já (uveďte celé své jméno a příjmení).

 

I nadále pomalu a zhluboka dýchejte, zatímco budete vnímat, vidět anebo cítit, jak je vaše stará karmická energie povznášena vzhůru. Zopakujte tuto modlitbu ještě dvakrát, až budete cítit, že je celý proces završen. Na této léčivé modlitbě je úžasné to, že nemusíte znát detaily a jmenovat konkrétní osoby ani si vybavovat a znovu prožívat jednotlivé situace. Můžete díky ní pročistit karmu z minulého života, aniž byste si tento život museli vybavovat a podstupovat regresní či jiné terapie. Dost často naše bolest pochází z mnoha životů, které jsou vzájemně provázány, proto je doporučováno modlitbu opakovat alespoň po dobu 33 dnů.

Tato modlitba odpuštění je velmi účinná a hluboká pro pročištění a rozpuštění karmy a traumat v srdečních záležitostech a pročišťuje karmu napříč časem a prostorem a umožňuje nám uzdravit cokoli, k čemu došlo před tím okamžikem. Pokud jste se například s někým pohádali a potom z toho nemáte dobrý pocit, můžete odpustit sami sobě i dotyčnému člověku za jakoukoli karmu, kterou jste způsobili uvedenou hádkou, ať již k ní došlo včera nebo dávno před dvaceti lety. Odpuštění je vždy účinné, pokud je upřímné.

Pokud neodpustíme sobě a druhým, pak se naše energie zablokuje a nedovolí nám učinit úžasné kroky vpřed v našem životě.

 

Nechť jsou vám všem mé poznatky k užitku a pomohou co nejvíce lidem k tomu, aby žili šťastnější a spokojenější život.

Pokud máte zájem na sobě pracovat a potřebujete zvědomit příčinu vašich obtíží, uzavřít jednou pro vždy minulost a „ŽÍT“ prostřednictvím „BÝT“ nikoli jen jak „MÍT“, pak vám ráda pomohu zvědomit a nasměrovat.

Využít můžete terapeutického poradenství – konzultace formou zvukové nahrávky MP 3 zde:

https://www.vestirna-u-sonjy.cz/obory-vesteni/velky-rocni-horoskop/vyklad-formou-mp-3/  i se speciální afirmací pouze pro vás a postupem, jak na sobě pracovat.

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.

„BOŽE, DEJ MI KLID,

ABYCH PŘIJALA, CO ZMĚNIT NEMOHU,

ODVAHU, ABYCH ZMĚNILA, CO ZMĚNIT MOHU,

A MOUDROST, ABYCH JEDNO OD DRUHÉHO ROZPOZNALA“.