Karma a skutek

 
 

Lidé často nevědí, co pojem KARMA znamená. Slovo karma pochází ze sanskrtu a v překladu znamená SKUTEK. Řídí se vše přitom zákonem příčiny a následku. V každé chvíli bytí obohacujeme svou karmu myšlenkami, slovy a činy. Čisté a nezaujaté myšlenky na ni mají příznivý vliv, negativní nám naopak přinášejí těžkosti. Naše minulé životy se v ní také projevují. Jakékoliv příčiny z minulých životů se reinkarnací objevují v našich životech současných. Tím na jedné straně vzniká vyrovnaná spravedlnost a na straně druhé se ale "stejné léčí stejným". Pokud někdo někoho v minulém životě okradl, stane se v současném životě tou "obětí". Jen tak dokážeme skutečně pochopit, jak bezradně a beznadějně se cítí okradený člověk.

Také to ale neznamená, že se budeme potýkat se stále stejnými problémy, schématy a událostmi, dokud si je neuvědomíme a nepokusíme se je vyřešit. Po dobrých časech následují i ty špatné a obráceně. Překážky v naší životní cestě vznikají většinou v těch nejlepších časech.
PROČ? Protože ve chvíli, kdy se nám dobře daří, jsme lehkovážní a nepozorní. O zlepšení situace se totiž pokoušíme jen v těžkých životních situacích. Nepříjemné situace často nechceme řešit, a tak je odsunujeme stranou. Pokud se ovšem ohlédneme a zamyslíme se nad tím, co jsme způsobili, zjistíme, že ve chvíli, kdy jsme nevyřešili jeden problém, objevily se hned dva nové. A teprve když nás okolnosti přinutí pokusit se o řešení vzniklých komplikací, začneme být kreativní.

Je třeba změnit to, co ve vašem životě nefunguje a především to bývá zpravidla právě ta oblast, kterou si myslíme, že změnit nepotřebujeme a změně se bráníme.

Osud nám připravil životní zkoušky, při kterých se může naše osobnost dále rozvíjet. Proto například, pokud jsme nemocní, neměli bychom se ptát jenom na momentální příčinu choroby, ale snažit se najít prvopočátek celého problému. Nemoc totiž většinou následuje až po zážitku, při kterém se člověk musí vyrovnávat s dosud nepoznanými emocemi, přijmout je a stát se tak jejich prostřednictvím duševně vyspělejší.

„Žádný problém nebude vyřešen,
pokud budeme jen nečinně čekat,
až ho za nás vyřeší někdo jiný“.
MARTIN LUTHER KING (americký kněz a bojovník za lidská práva)

S láskou a úctou pro všechny Soňa Sofi - Sonja Výklad Karet.