Karmalogie

 

Co je to karmalogie?

 

Karmalogie je název pro karmickou numerologii, která se zabývá vlivem karmické rodové zátěže a jejím negativním dopadem na současný život každého z nás. Pomocí podrobného zkoumání numerologickými výpočty kombinací čísel z našeho data narození, dat našich rodičů a dalších předků rodové linie, zjistíme navazující podobenství předávaných karmických úkolů a dluhů v konkrétních směrech, zjistíme vhodný způsob a období řešení těchto problémů i naše současné možnosti zvládnout a zpracovat tyto zkoušky tak, aby nás již nezatěžovaly a my se mohli osvobodit pozitivní změnou v našem životě.

Karmickou zátěž si přineseme částečně ze svého minulého života, částečně ji zdědíme po svých rodičích a pokud neznáme souvislosti vesmírných zákonů, tak si další část karmických zátěží vytvoříme vlastním postojem v průběhu současného života.

Karma je vlastně dluh, břemeno, program či spojení příčiny a následku, jakoby skrytých důvodů negativních skutků, nečestných přesvědčení a zničujících předsudků, které se musí někdy urovnat, splatit, přehodnotit a před kterými nikam neutečeme, nosíme je totiž v sobě, každý ten svůj. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet.

Pnutí karmy nás v životě vede podvědomě se rozhodovat tak, jak bychom rozhodně nečinili bez negativního programu její zátěže. Následně nás to dostává do velmi komplikovaných situací, které nám ztrpčují život, cítíme se jako spoutaní okolnostmi a nechápeme, proč takové věci vlastně musíme řešit. Události, které se programují v osudu člověka, předurčuje karma jeho Duše a jeho vlastní volba.

 

Změníme-li aspekty karmických programů, můžeme změnit nastávající události v našem osudu.

 

Z minulosti je však možné změnit pouze emocionální napětí, které je spojené s jednotlivými událostmi. Pokud nerealizujeme vlastní tvořivý potenciál, v podvědomí každého z nás se hromadí negativní energie, která nás pak nutí opakovat stejné chyby. Činy a události člověka v tomto životě utvářejí jeho podobu osudu v budoucím životě a úroveň duchovní zkušenosti určuje charakter karmických programů.

Proto vlastním sebeuvědoměním i svobodným rozhodováním v přítomnosti můžeme ve velkém rozsahu přispět k pozitivní změně karmické zátěže a tím zmírnit následky dalších událostí, které by nás mohly překvapit a případně vytvářet uzavřený kruh dění. Stejně jako neexistují dvě stejné kapky vody, nenajdeme ani dva stejné lidské osudy. V jistých obdobích svého života jsme schopni projevit větší svobodu volby tvoření vlastního osudu, jindy se zase necháme unášet proudem své karmy. Na vzniklé potíže v našem životě může každý z nás reagovat dvěma možnostmi, buďto se domníváme, že za stávající problémy neneseme žádnou zodpovědnost a stali jsme se oběťmi určitých okolností, jimž nerozumíme a která se vymykají našemu chápání, anebo přijmeme koncepci karmy, podle níž vše probíhá v souladu s duchovními zákony, jejichž cílem je ve vesmíru udržovat rovnováhu a spravedlnost. Jedinou výhodou prvního postoje je skutečnost, že zodpovědnost za vlastní momentální situaci můžeme svést na toho či onoho člověka, nebo na nepřízeň osudu. Současně v nás však může vyvolávat pocit, že osud se k nám zachoval nespravedlivě, což nám po emoční stránce způsobuje větší bolest než případný pocit naší zodpovědnosti za daný stav situace a uvědomění si, že příčinou svých problémů můžeme být i my sami.