Karma a minulé životy

 
 

Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po fyzické smrti, tak to vše a mnohem více dokáže vědní disciplína numerologie.

 

NAŠE OSOBNÍ CESTA K SEBEZDOKONALENÍ POMOCÍ POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ KARMY, MINULÝCH ŽIVOTŮ MŮŽETE OBJEVIT SAMI SEBE.

V dnešní době už se mnoho lidí nepozastavuje nad tím, že vzrostl nebývale zájem o reinkarnaci a karmu. Ještě nikdy před tím nedošlo k takovému prolnutí všech světových spirituálních tradic jako je tomu v současnosti. Víra v reinkarnaci jistě není tím nejcennějším plodem ze stromu mystiky poznání našeho života, ale přesto mu dodává viditelný rámec. Pro myšlenku znovuzrození mluví například „déja vu“, prožitky, které se nám spontánně vybavují a při nichž se takříkajíc vracíme zpět, nevíme proč, ale jsme si jisti, že na nějakém místě jsme již byli, že to tam známe, anebo se nám nějaká událost či setkání s někým vybaví, jako již prožitá. Je to proto, že se během reinkarnace předává z jedné formy existence na druhou jako plamen svíčky jakási životní síla. Toto kolo osudu se zastaví tehdy, až přestanou působit následky našich činů z dřívějších životů.

Jednotlivá propojení reinkarnace se rozchází v názoru na to, zda na osvobození duše dohlíží vyšší instance – Bůh či Vesmír, či zda probíhá samo od sebe jako splynutí s velkou kosmickou energií. Jasné je však jedno a to, že znovuzrození není jen teorie, ale i učení a skutečnost.

 • V každém životě se naučíme něco nového a výjimečného. A protože se v jednom životě nemůžeme naučit vše, dostane duše vyvíjet se vícekrát. 

V jednom životě se oženíte nebo vdáte a v dalším porodíte děti. Pokud například nemůžete mít děti, myslete na to, že jste pravděpodobně měli dost dětí již v minulém životě, a tím jste si svůj cíl splnili. Pokud vašemu dítěti nejde ve škole matematika, tak se ji již naučilo v minulé nebo předcházející inkarnaci, tak vy jako rodiče byste to měli pochopit a dovolit svému dítěti, aby si určilo své cíle samo.

V dnešní době na Zemi žijí pouze samé prastaré a vysoce pokročilé duše, které se zasadily o vývoj Vesmíru. Všechny se aktivně podílely na své evoluci a vědí, co ještě musí v dané inkarnaci odčinit. To ještě neznamená, že si to lidé musí rozumově uvědomit, protože se jedná o vědění duše, jež jim zůstane skryto, dokud si ke své duši nenajdou cestu.

 • Kdo je nespokojený se svým životem, tak je načase, aby se zamyslel nad tím, zda se má jeho život ubírat stejným směrem jako doposud, nebo zda v tomto ohledu může něco zlepšit.

Cena každé vteřiny života je pro nás nevyčíslitelná. Kdo z nás ví, zda mu bude dána možnost ještě k dalšímu návratu na Zemi, abyste mohli v další inkarnaci něco změnit. Je na vás samotných, zda v reinkarnaci věříte a chcete dočíst tento článek až do konce.

Každá duše si pro sebe hledá vhodné prostředí a okolí. Nikdy to tedy není jednoduše tak, že by naše děti byly pouze našimi dětmi a my dětmi našich rodičů. Všechno má hlubší smysl, my sami si proto volíme vhodné prostředí a rodiče, protože chceme být v blízkosti vhodných duší a zůstat s nimi v kontaktu.

Od padesátých let 20. století se myšlenka znovuzrození začala po celém světě uplatňovat i v oblasti terapie. V návaznosti na psychoanalýzu, která hledá příčiny psychických poruch v první řadě v nevyřešených konfliktech z raného dětství, se reinkarnační terapie při výzkumu příčin vrací zpět, před vlastní početí. Vychází přitom z předpokladu, že se do další inkarnace nevyhnutelně přenášejí traumatické a nezpracované zkušenosti z dřívějších životů jako například těžká nemoc, bití, zneužívání či vlastní smrt a odráží se v podobě mnoha psychických a psychosomatických obtíží.

 • Pocity strachu a viny, chronické bolesti, alergie, epilepsie a mnohé další problémy jsou pozůstatky z minulých životů a úzce souvisejí s karmou. Symptomy vymizí, jakmile člověk rozpozná jejich skutečnou příčinu a ještě jednou ji vědomě prožije.

Každý z nás má za sebou více životů, každý se vícekrát znovuzrodil. Každý z nás prožil v lidském těle přes 500 životů. V časovém období tisíc let lze projít nanejvýš patnácti životy, přesný počet závisí na získané karmě a na osobních zkušenostech. Patnáct životů je většinou dáno těm, kdo vyvíjejí svou karmu pozitivně, žijí v souladu s Božími zákony, jsou spirituálně založeni a respektují zákonitosti Vesmíru či je jinak neporušují.

Pokud jste v minulém životě jednali správně a vaším cílem bylo dobro, narodíte se v zemi, která vám poskytuje blahobyt. Pokud jste však byli morálně nepevní, narodíte se v zemi politicky či materiálně nestabilní. Právě tam si totiž můžete svou karmu zlepšit a mnohému se naučit. Můžete se nad tím zamyslet nebo jen mávnout rukou. Pokud jste ten druhý případ, tak neztrácejte čas čtením a pochopením mých slov.

 • Oblast minulých životů je pro většinu lidí velkou neznámou.

Někteří mají o svých inkarnacích mlhavou představu, ale jen hrstka lidí je s nimi blíže obeznámena. V některých toto téma vzbuzuje zvědavost, v jiném naopak strach. Rouška tajemství může být pro nás poodhalena a ani se nemusíme ponořit do hypnózy rukama nějakého odborníka. Ke zjištění postačí výpočty prostřednictvím vědy zvané numerologie, která velmi úzce souvisí s astrologií. Obě tyto metody dokáží vysvětlit a předpovědět osud člověka, ale i pohled do minulosti. V kosmu je vše v neustálém pohybu, každý člověk i předmět vykazuje individuální vibrace a oscilace, jejichž vlnění jsou jedinečná. Podobně má i každé číslo v numerologii své vibrace a význam. Pomocí nahlédnutí do minulosti tak můžete pochopit, proč se vám jisté věci v tomto životě dějí, že například narážíte na stále podobné typy partnerů a zejména na co byste si měli dát v tomto životě pozor.

 • CO NÁS ČEKÁ PO FYZICKÉ SMRTI?

Po fyzické smrti se duše vydá na cestu různými světy a ještě před další inkarnací projde několika stadii. Tři dny po fyzické smrti vystoupí energie – duše nebo její část – z energetického těla. Devátého dne vyjde duše z astrálního těla a čtyřicátého dne z těla mentálního, stodesátého dne opustí tělo karmické a stočtyřicátého dne tělo intuice. Teprve poté dojde k vlastní reinkarnaci. Jako všude samozřejmě i zde potvrzuje výjimka pravidlo, takže se stejně tak dobře může stát, že duše vstoupí do nového těla bezprostředně poté, co opustí fyzické tělo.

 • Měli bychom vědět, že negativní emoce, ať je to zlost, zuřivost, nespokojenost, závist, žárlivost, nezmizí beze stopy, protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom již teď žili na Zemi jako v ráji. Emoce se hromadí v karmě, která tvoří banku negativní energie. Prvotní není tedy určitá myšlenka, byť by byla špatná, ale to, jak s ní žijeme. Karma způsobuje ukládání škodlivých emocí, které se pak zintenzivňují a materializují.

Pokud ještě jádro duše není dostatečně připravené a zralé na přechod do jiných světů, je přitahováno k Zemi. Proto se může duše znovu zrodit v několika tělech. Stává se to sice zřídka, ale je to nevyhnutelné tehdy, když má duše ještě mnoho úkolů nebo když by měla ještě nasbírat mnoho zkušeností. Karmické cesty jsou cílené a pouť životem není zbytečná. Na všech místech světa, ať jste kdekoli, se učíte něco nového, protože duše neustále hledá nové cesty a možnosti.

 • V každém životě se můžeme zrodit jako muž, nebo jako žena. Mužský i ženský princip si můžeme přinést z minulého života. Ego samotné je bezpohlavní, ale každé pobývá v průběhu inkarnací jak v mužských, tak v ženských ztělesněních. Duše je rovněž bezpohlavní. Přechody mezi pohlavími jsou nutné proto, že účelem reinkarnace je vytvoření dokonalého lidství a v něm se pozitivní a negativní prvky musí nacházet v úplné rovnováze.

Pokud jde o nadání, tak se ukazuje, že se většinou nedědí genetickou cestou po rodičích. Proto lze pomocí numerologie pouhých čísel vyčíst všechny jedincovy schopnosti. Zázračné děti se rodí jako géniové. Všichni nepřicházíme na svět jako nepopsaný list papíru, ale přinášíme si s sebou více jedinečných charakterů. Pravděpodobně to není genetická záležitost, jinak by bylo všeobecně možné nadání zdědit. Člověk se spíše už v minulém životě naučil něco, co se v tomto životě zdá být velkým darem.

 • S reinkarnací úzce souvisí i intuice, díky které jsme schopni okamžitě rozeznat pravdu od lži. Dnešní vykladači karet, vědmy, věštci, jasnovidci ani průměrní občané ji nezískají v tomto životě, ale mají ji už z dřívějška. Intuice není v podstatě nic jiného než opětovné rozpoznání skutečnosti, která nám byla důvěrně známá už v minulém životě, se kterou se však v nynějším životě setkáváme poprvé.

Člověk může být stvořen a předurčen jak k dobru, tak i ke zlu. Odpor vůči špatnému myšlení a jednání, trpělivá práce pro ostatní a svědomité odevzdávání se nesobeckým účelům jsou základními stavebními jednotkami, které při znovuzrození vytvoří takové ego, které je vhodným, nástrojem a živnou půdou pro všechny dobré sklony. Záleží jen na nás samotných, zda převáží dobro či zlo.

 

 • BYLI JSTE V MINULÉM ŽIVOTĚ ŽENOU ČI MUŽEM?

Vypočtěte si sami velmi jednoduše, zda jste byli v minulém životě ženou nebo mužem

V rámci reinkarnačních terapií dochází někdy mezi jednotlivými inkarnacemi k přechodu z jednoho pohlaví do druhého. Pokud máte nasbírat co nejvíce zkušeností, pak je samozřejmé, že musíte poznat život v mužském i v ženském těle.

Abyste se dozvěděli, zda jste v minulém životě byli mužem, či ženou, přičtěte k svému datu narození pouze dni narození číslo osm. Pokud získáte dvoumístné číslo, pak ho sčítejte tak dlouho, dokud nedostanete jednomístnou cifru.

Například:

Narodili jste se 12. 5. 1987, tak přičtete k číslu dne narození 12 číslo 8

tj.: 12 + 8 = 20 = 2 + 0 = 2

Pokud jste se narodili 17. 7. 1962, pak sečtete následujícím způsobem:

17 + 8 = 25 = 2 + 5 = 7

VÝSLEDNÉ SUDÉ ČÍSLO ZNAČÍ, ŽE JSTE BYLI V MINULÉM ŽIVOTĚ MUŽEM.

VÝSLEDNÉ LICHÉ ČÍSLO ZNAČÍ, ŽE JSTE BYLI V MINULÉM ŽIVOTĚ ŽENOU.

 

 • JAK JSTE V MINULÉM ŽIVOTĚ ZEMŘELI?

Výpočet příčiny smrti v minulém životě

Sečtěte všechna čísla, která obsahuje vaše datum narození kromě století.

Například pokud jste se narodili 10. 7. 1974

Sečtete: 1 + 0 + 7 + 7 + 4 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1

Zemřeli jste tedy přirozenou smrtí.

 

Následující tabulka vám objasní příčinu smrti v minulém životě

VÝSLEDNÉ ČÍSLO

PŘÍČINA SMRTI

1

přirozená smrt

2

onemocnění

3

nehoda nebo úraz

4

sebevražda, i pokud šlo o vědomé riskování

5

přirozená smrt

6

vražda

7

nehoda nebo úraz

8

rakovina nebo vleklé onemocnění

9

přirozená smrt

 

 • Podle všech údajů tedy vašeho genetického kódu data narození vám dokáže numerolog poradit, abyste se dokázali odpoutat od minulých životů, karmické zátěže, karmických uzlů a komplexů, které si s sebou nesete ve formě energie tak, abyste mohli svobodně růst a lépe a šťastněji žít.
 • Numerologicky lze vypočítat, kým jste byli v minulém životě, zda mužem či ženou (viz. ukázka výpočtu), jak jste vstoupili do tohoto života, z hlediska karmy jak vás ovlivňuje na negativní i pozitivní úrovni, na jakých vlastnostech máte zapracovat, co vás například v tomto životě brzdí nebo naopak, co vás může posunout vpřed. To co úzce a významně souvisí z minulého života s touto současnou inkarnací. Zda máte karmu dobrou, velmi dobrou, neutrální, komplikovanou, nebo velmi komplikovanou, jak s ní pracovat a pochopit ji. V jaké zemi jste žili, v jakém století, kolika let věku jste se dožili, jaké povolání jste vykonávali a především doporučení, jak s tím nakládat ve vašem životě například v oblasti zdraví a také vám tato metoda může pomoci k upřesnění vašeho životního cíle, pokud se neustále cítíte nenaplnění anebo máte pocit, že se vám v životě nedaří a jste neustále s něčím nespokojeni. Záleží jen na vás, zda se rozhodnete a vložíte svou důvěru do rukou nějakého odborníka.

Kontakt na mne naleznete na mých webových stránkách.

https://www.vestirna-u-sonjy.cz/

Podpořit psaní těchto článků a výzkum dalších výpočtů, který nyní provádím ohledně propočtů numerologické mřížky (prozatím žádná odborná literatura neuvádí, jak pracovat s daty od roku 2000) pro děti narozené od roku 2000 do současnosti, můžete dobrovolnou finanční částkou na účet 87874818/2010. Spolupracuji s širokou veřejností i lidmi, kteří se numerologií a karmalogií zabývají profesionálně nebo se základy této královny věd učí a účastní se týmové práce výzkumu.

S hlubokou láskou vírou a pokorou v srdci Soňa Sofi.

Věštírna U Sonjy

tel. 605787676

IČO 88893634

Číslo účtu pro tuzemské platby

87874818/2010

Číslo účtu pro zahraniční platby

IBAN: CZ 8620100000000087874818 FIOBCZPPXXX