Karmické cykly

Stejně jako náš vlastní život, tak i věčný život má své cykly. Naše duše vidí mnohem dál než osobnost. Tuto inkarnaci spatřuje jako cosi pomíjivého, ale velmi smysluplného. Na přitažlivost a utváření osudu mají důležitý vliv určité plány naší duše. Tyto plány vedou duši, aby se vtělila na Zemi, a s nimi také přichází. Existují období štěstí, skleslosti, smutku, služby, lásky a učení – tedy ohromné množství zkušeností, podněcovaných záměry duše. Takto to může pokračovat po mnoho životů i mezi nimi.

Pro některé lidi je těžké a složité uvěřit v inkarnaci, ale když se podíváte na zákony energie a hmoty, opravdu to dává smysl. Hmota se rozpadá, zato energie se přeměňuje, může se i změnit v jinou formu, ale nikdy nezmizí. Naše duše je také taková a je nesmrtelná. Začátkem života je duchovní energie, která pak nabude fyzické podoby, a duchovní energii si stále udržujeme. Když naše fyzická energie zemře, duchovní energie zůstane a vezme si s sebou informace, které byly zakódovány do našeho osobního a nekonečného vědomí. Proto spousta věcí, které dnes zažíváme, pramení z předchozích životů a objevuje se proto, abychom na nich my a naše duše mohli společně pracovat.

Každý život je součástí vývoje naší duše i součástí nekonečného vývoje naší identity. Když přijdeme do tohoto života. Možná zapomeneme na svůj božský zdroj, ale neztratíme duchovní vědění. Jen v průběhu života přidáváme a nahráváme další události spolu s novými informacemi do „skladu“ zkušeností naší duše. Každá zkušenost, z tohoto i z jiných životů, se zakóduje do našeho nekonečného vědomí. Proto se často ocitáme ve spojení s určitými lidmi a zažíváme určité situace.

Hodně lidí pojetí karmy mate. Myslí si, že jde o způsob trestu kvůli nějakým neznámým prohřeškům, možná v dost hrozivém příběhu. Nicméně jsem studiem karmy pochopila, že karma není trest, ale jde o energii. Je to návrat energie, kterou jsme v minulosti vypustili a která se znovu vynořila, abychom dostali možnost ji znovu prožít a napravit. Karma není žádný vesmírný ortel, kterým máme splatit nějaké strašlivé dluhy. Je to volba naší nesmrtelné duše, která chce vypátrat, jak se určité energie cítí, a zároveň příležitost zažít emoce, jež jsme v minulosti způsobili sobě i druhým.

Karma má významný vliv na lidi i zážitky, které se přitahují. V našem životě působí jako velmi důležitá energie. Spolu s energií zákonů, životních cyklů, je to významný faktor při utváření našeho osudu. Karma není osud, jak se mnozí domnívají.

Velkou část své karmické cesty ujdeme kvůli učení, nicméně naše duše má možná se svými karmickými volbami i jiné úmysly. Možná má velké plány, které si nejsme schopni sami uvědomit. Stejně jako rodiče u dítěte i duše ví, co je doopravdy důležité.

Karma je součástí toho všeho. Náš nekonečný život má však větší význam, než se dá pochopit za jeden pozemský život. Může pomoct vědět, co se stalo v minulosti a proč to má vliv na to, co se nám děje nyní. Jsou tři hlavní důvody pro karmické vzory, které si naše duše vybírá: opakování, odškodnění a „odplata“.

Karmické vzory.

1.     Karmické opakování.

Duše touží zažívat, a to, co zažívá ráda, touží opakovat. V první řadě táhne duši k pozemské inkarnaci zážitek tělesnosti, jako například alkohol, jídlo a sex. Všechny tyto pocity dokážou být velmi přesvědčivé. Naše blažené reakce na tyto a mnoho dalších věcí se zakódují do našeho nekonečného vědomí a mohou být hnací silou ve chvíli, kdy se rozhodujeme, co bychom v tomto životě rádi zažili. Jestliže děláte nějakou činnost, která vám jde jako po másle, pak je jasné, že jste to dělali i v minulém životě. Když zjistíte, že se učíte například nějaký nový jazyk a snadno se ho učíte, zřejmě jste s ním mluvili i v minulém životě. A pokud zažijete fenomén „láska na první pohled“, téměř jistě jste onu osobu milovali již předtím. Lze sice snadno chápat, proč jsme v našich životech chtěli jisté věci zopakovat, ale rovněž je důležité vědět, že tato touha po opakování také často vytváří problémy, pokud jde o karmu. Může také vážně ovlivňovat formování našeho osudu – a ne vždy zrovna dobrým způsobem.

Například současné závislosti (tvořící skutečné překážky přitažlivosti) často pramení z karmických vzorů opakování. Pokud máte například v současnosti problémy s alkoholem, je možné, že jste byli alkoholici i v minulém životě a honba za uspokojením a sklony k úniku se zapsaly hluboko do vašich tužeb. Jestli jste v minulém životě byli chorobní hráči, vaše duše toto nutkání znovu oživila – ať už z touhy po zážitku, nebo proto, že se chce vyléčit. Vlastně jakýkoli vzor, na němž se cítíte zaseknutí, může být komické opakování, a když tohle budete vědět, může vám to pomoci odpoutat se a pohnout se v životě dál.

To platí i u vztahů. Možná jste se stejnou osobou, se kterou jste byli již mnohokrát před tím. Možná jde o radostný, nebo naopak škodlivý svazek, ale přesto vás v něčem možná drží touha po opakování. Zdravé a šťastné vztahy jsou bezpečnými útočišti, kde dvě duše společně pracují na svých poučeních. Avšak ve vztazích, které vám ubližují, tomu tak není.

Proč bychom měli opakovat závislosti a náročné vztahy? Často proto, že nás přitahuje a drží to, co známe. Ale stejně často je to proto, že je nám předurčeno to opakovat, dokud se nenaučíme se toho pustit. V lidské zkušenosti je učení se odpojování jedním z hlavních předmětů školy života.

Jakýkoli opakující se vzor lze změnit. Je velmi snadné stát se závislým na alkoholu, jídle, sexu, hazardních hrách, drogách i vztazích, protože počáteční nadšení může být neodolatelné. Když ale vzor začne být destruktivní nebo potupný, poznáte, že nadešel čas vymazat tento kód ze svého vědomí. Možná se v nějakém vztahu cítíte závislí a připadá vám, jako kdybyste nemohli bez toho druhého nebo něčeho žít. Omyl! Vše, co si potřebujete uvědomit, jste vy sami a nezáleží na tom, jaký negativní vzor v sobě nosíte. Jestliže se vrátíte ke své vrozené síle a hodnotě, už dál nebudete potřebovat opakovat nezdravé návyky z tohoto či jiného života.

2.     Karmické odškodnění.

Další karmickou cestou, která může vést k nezdravému chování a závislostem, je potřeba odškodnění. Karmické odškodnění vychází z touhy po obrácení energie z minulých zážitků. Pokud jste v minulém životě zažili nějaké nezvyklé poměry, silná touha po odškodnění může způsobit, že se tentokrát vrtnou opačným směrem. Stejně jako na opakování, i na tohle můžete reagovat nepřiměřeně.

Klíčem je rovnováha a sebeposílení. Vybudujte si pevný, rozumný a soustředěný přístup ke všemu, po čem toužíte. Rozhodujte se po zralém uvážení a ne ze zvyku. Když vysednete z horské dráhy emocí, budete schopni přitáhnout stejně zdravé lidi i situace ze správných důvodů.

Karmické odškodnění se může projevit různě, tak jako karmické opakování. Například v podobě vztahových problémů vám v minulosti někdo ublížil a vy jste si možná zakódovali závěr, že láska pro vás není bezpečná. Teď třeba žijete podle tohoto kódu a divíte se, proč nikoho nepřitahujete. Můžete se takto cítit v současné situaci. Pamatujte, že ať jde o minulost, nebo přítomnost, máte možnost změnit přesvědčení založená na strachu, a místo toho si zakódovat víru a sebeposílení. Přeci nechcete, aby vaše zklamání v lásce v tomto životě způsobilo, že v tom příštím budete žít v celibátu.

Karmické odškodnění však takto funguje. Vaše vysoce nabyté zážitky vytvářejí touhu nebo strach a vy tyto emoce následujete se silným záměrem zvrátit situaci. Tím vznikne houpačka energetických vzorů, která se často zakládá na zcela opačných hnacích silách – přílišné touze nebo hlubokém odporu. Máte však možnost se vypořádat s obojím. Vaše vzory ve stylu „všechno nebo nic“ zmizí, když do svých životních extrémů vnesete více uvědomění. Zbavte se přetrvávajících závislostí a falešných soudů a získejte zpět svou moc. Uznejte svou sílu v přítomném okamžiku a osvoboďte se od jakéhokoli vlivu minulosti.

Karmické odškodnění může být také příčinou vaší dnešní finanční situace, a to dobré i špatné. Může nastat jakákoli situace, kdy například člověk může vydělávat skutečně velmi dobře, ale není spokojen se svou prací a nespokojenost se může stupňovat. Takový člověk mohl v předchozí inkarnaci být bohatým, svobodným, ale většinu času mohl trávit společenským životem a peníze rozházet ne právě na dobročinné účely. Mohl svůj majetek doslova prohýřit a také litovat na sklonku života toho, jak se choval sobecky. Příčin současného finančního nedostatku může být mnoho. Lze však tyto příčiny odhalit s pomocí odborníků na karmu, karmalogie, karmické astrologie či regresí. Pochopením své minulosti lze zcela změnit naší současnost. Vždycky lze najít řešení, pokud se ovšem člověk rozhodne pro změnu sám u sebe, nikoli tak, že to za vás někdo odpracuje. V postupu řešení problémů používám k odhalení několik technik - karmickou numerologii, karmickou astrologii, karty, kyvadlo a zejména Akášické vědění, které odhalí člověku příčinu a ukáže jak, tedy i řešení daného problému.

3.     Karmická „odplata“

Pojetí odplaty je jednou z nejobtížněji pochopitelných částí karmy. Jde o komický vzor, který vypadá jako trest, ale není tomu tak. Stejně jako odškodnění, i odplata je zvrat energie, ale jejím účelem je osvítit člověka tím, že mu dovolí zažít stejný druh energie, jaký zažíval v minulém životě. Pokud jste například v minulém životě vystupovali kriticky, možná jste se na tuto pozemskou rovinu vrátili proto, abyste zažili vztahy, v nichž sklidíte kritiku. Tím pádem poznáte, co takový typ chování obnáší. Dostanete příležitost pohnout se k vyššímu zájmu a stát se laskavějšími a láskyplnějšími.

Bohužel tento zakódovaný záměr vás může někdy uvrhnout ještě hlouběji do negativního vzoru. Například jste v minulém životě žili v manželství, kde vás týrali. Je možné, že jste zažili tolik strádání a násilí, že jste do svých záměrů pro příští život zakódovali nenávist a touhu po pomstě. Pak je docela dobře možné, že se vrátíte ke vztahu se stejnou osobou, jenže agresor budete tentokrát vy a ten druhý oběť. Sice se pomstíte, ale rozhodně se nepohnete dopředu.

Tohle prohazování rolí je v manželstvích i ve vztazích mezi rodiči a dětmi dosti časté. Průběh může být tak nabitý emocemi, že se někdy opakuje stále znovu po mnoho životů, nebo aspoň tak dlouho, dokud se jedna ze stran nerozhodne dát se cestou upřímné úcty a lásky a posune se ke vznešenějším životním posláním, což jsem učinila osobně já sama. Nemusíte se vracet a znovu si vyměňovat role, abyste někomu něco oplatili. Musíte jen vytvořit záměr zbavit se toho. Místo, abyste se chovali netečně nebo agresivně, chopte se své pravé síly. Poděkujte za zkušenosti a vědění, které jste z toho získali, a jděte dál se záměrem ctít sami sebe i svůj vývoj.

Vaše vztahy k vám přicházejí za jistým účelem. Když přemýšlíte o nějakých problémových osobách, pošlete jim lásku své duše a jemné léčivé světlo.

Studium karmy může být velmi zajímavé a dokáže nám významně pomoci pochopit, jak minulé vztahy ovlivňují ty současné a zároveň i aktuální situace. Stačí si jen všímat vzorů ve svém současném životě. Poznejte oblasti, kde ztrácíte svou sílu nebo se ji pokoušíte získat nepoctivě pomocí nepřátelství, manipulace nebo úniku. Zeptejte se sami sebe: Co se mě moje duše tímhle snaží naučit? Co mám změnit?

Lekce duše se obvykle týkají skutečných priorit, sebelásky a soucitu, nalezení klidu a skutečné síly ve vlastním životě, ale taky pomoci vytvářet je i pro druhé. Ať je váš současný vzor či problém sebetěžší, vaše duše vždycky touží pohybovat se k ryzosti a pravdě. V naší společnosti jsou to vzácnosti. Ať už jde o lásku, moc či hodnotu, záměry duše nejsou nikdy falešné, povrchní ani mylné.

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.