Volby duše a sdílená karma

Naše duše si při vytváření osudu volí své lekce, které máme vepsány ve svém jméně a příjmení a numerologické výpočty jsou naprosto přesné. Významným faktorem je i prostředí, do kterého se narodíme. Naše okolí, rodina, místo narození i místo, kde žijeme – všechny tyhle okolnosti tvoří součást vývoje naší duše a často i část naší karmy. Karmické zátěže máme zakódované nejen v datu narození, ale i ve jméně a příjmení. Dost často přebíráme karmické zátěže při změně jména, zejména ženy, které se provdají a změní své rodné jméno. Způsob, jakým s těmito prvky naložíte, určuje, jak se rozvíjíte po duchovní i osobní stránce.

Všechny proměnné vašeho prostředí sice rozhodně ovlivňují váš osud, ale nemusí být rozhodujícím činitelem vašich budoucích výsledků. Vaše duše vám vybere rodinu a okolí z nějakého důvodu. Někdy je tím důvodem práce uvnitř, jindy zase osvobození se od ní. Místo aby vás prostředí vymezovalo, raději spolu se svou duší žijte svou pravdu, protože jedině tak se pohnete dopředu. Existuje spousta případů lidí, kteří dosáhli velkého úspěchu navzdory obtížné minulosti a hrozným poměrům, ze kterých vzešli. Naše možnosti jsou neomezené k tomu, abychom mohli inspirovat anebo pomáhat dalším lidem. Láskyplná energie naplňuje zákon narůstajícího vlivu a rozvíjí naše vyšší vědomí. Naše spojení s druhými je nepopiratelné. Jsme vnitřně spojeni se všemi ostatními bytostmi na této planetě, se svou rodinou i přáteli. Pouta z minulého života obnovují naše pátrání po lásce a naplnění. Naše duše bude toužit po mírovém řešení tak dlouho, dokud ho nedosáhne.

Sdílenou karmou spolu s lekcemi, které s sebou přináší, se dají objasnit zdánlivě nevysvětlitelné těžkosti, ke kterým dochází ve vašem životě jednotlivce, ale i celých rodin a rodových pokolení. Když je vaše dítě nemocné, je to možná proto, že duše všech členů rodiny mají záměr na něčem spolupracovat. Možná minulý život změnil jejich priority nebo je odvedl od jejich víry. Tato zkušenost je možná chce naučit věřit ve vyšší moc a znovu si určit, co má smysl. Nebo mají společný zájem na tom, aby oživili své chápání věčné podstaty života. V jádru této i většiny jiných zkušeností se skrývá ponaučení o trvalé lásce a víře, uvědomění, že duše žije dál a do všeho vnáší své světlo a jasnost. Přijetí této pravdy přináší hluboký klid, cennou životní lekci, která nás může všechny velmi obohatit. Naše zdraví je opět zakódováno nejen v datu narození, ale i našem jménu a příjmení, s tím i souvisí rovina genetiky a dědičných dispozic napříč mnoha generacemi. Pokud znáte data narození svých rodičů a předků, tak se pomocí karmalogie dá odhalit naprosto vše.

Ať již zažíváte cokoli, pokud se rozhodnete žít s láskou a vírou, rozšíříte tyto hodnoty i do životů lidí okolo. Je však zapotřebí, abyste následovali svou duši. Záměr vaší duše je obdivuhodný, i když vás někdy může zavést na nezvyklá a zdánlivě nechtěná místa, či do různých "neřešitelných" až svízelných životních situací, tak nezapomeňte, že v každé zkušenosti je vždy skrytý význam pro vás.

Vaše karmické lekce se často vryjí do nejdůležitějších záležitostí, a rozšiřují tak záměry duše na mnohem širší oblast. Tady by měli při čtení zpozornět všichni a především ti, co na karmu nevěří, protože karma i dharma funguje bez ohledu na vaší víře na základě vyšších vesmírných zákonů. Každý z nás má nějakou životní lekci, ve které nás naše duše táhne k zážitkům a porozumění. To může být paradoxně úplně jiným směrem, než nás nutí naše osobní touha po blahobytu. Někteří mohou prahnout po výhře v loterii, jenže jejich duše chce, aby se naučili sebelásce. Z hlediska nekonečné perspektivy nás asi neobohatí výhra a peníze, které jsou pomíjivé. Ať vám to připadá, či nepřipadá prospěšné, záměry duše vám vždycky přinesou mnohem a mnohem více bohatství. Otevřete této pravdě své srdce, protože pokud vy sami nejste ochotni pracovat na tom, co má vaše duše v plánu, pak vás mohu ujistit z hlediska své praxe, že se to bude ve vašem životě objevovat znovu a znovu tak dlouho, dokud nepochopíte.

Životní lekce jsou vlastně jedním z hlavních důvodů, proč stále dokola zažíváte ty samé věci. Jsou nesmírně důležité, mají nejvyšší prioritu ve vašem nekonečném vývoji. Nejvíce se jedná o vyslovování vlastní pravdy, pochopení sebelásky, hledání vyššího smyslu a cíle, zbavení se připoutanosti anebo nějaké závislosti, úctu, rovnováhu a sebeovládání, Božské vyjádření, skutečné posílení, celistvý život a mnohdy soucit a rozvíjející se svornost. Konkrétní karmické lekce jsou vepsány v našem jméně a příjmení. Vypočítat vám je může dobrý numerolog a také vysvětlit, co každá specifická karmická lekce obnáší. Tyto lekce se nám vracejí do života opakovaně, v různých časových úsecích nás prověřují a to zejména v karmicky zatížených osobních letech mohou udeřit mnohem razantněji. Z praxe mám však vypozorováno, že i v letech harmonických se vyskytují a to zejména u lidí, kteří nežijí v souladu se svojí duší a plánem, který si tato duše zvolila ještě před narozením. Mění se četnost, intenzita i obsah karmických lekcí – to vše má v rukou váš karmický strážce, který hlídá zaplnění vaší karmické nádoby a rozhoduje o druhu a způsobu vaší lekce.

Naše lekce se mnohdy týkají osobního růstu, což často znamená nelibovat si v okamžitém ukájení tužeb ega. Také nás často nabádají k tomu, abychom překročili pochybnosti a strachy a posunuli se k víře a stálé důvěře bez ohledu na okolnosti, kterým čelíme. Tyto a všechny další životní lekce představují významné činitele v přitažlivosti. Ve vašem srdci i duši zaujímá lekce první místo. A pokud si toto vznešené předsevzetí vezmete za své, zjistíte, že vaše ryzí touhy mají větší moc.

Vidíte-li tedy, jak se vám v životě opakují některé z uvedených záležitostí, skutečným smyslem vašeho života může být to, že je máte zvládnout a vyřešit. Vaši duši však nemotivuje jenom překonávání překážek a vaše lekce nenáleží jen vám samotným. Někdy vstoupíte do tohoto života, abyste se učili a podělili se o to, co znáte. Učení, sdílení a dávání, to vše je součástí vědomí lásky, které spolu duše sdílejí. Duše mají velkou radost, když dělají něco pro druhé a to tak velkou, že ve vašem životě se mohou vyskytnout dlouhá období a někdy může jít o celé životy, kdy naleznete sami sebe v láskyplné službě. A když se do tohoto potěšení ponoříte, zažijete skutečné dávání, díky čemuž zase můžete dostávat. Podělit se o sebe vlastně nemusí být vůbec těžké. Přijdete na to, že když se poučíte ze svých životních lekcí, posílí vás to natolik, že budete chtít ve formě láskyplné služby sdílet energii s těmi okolo vás. Klíčem je rovnováha a to, že je třeba sloučit upřímnou motivaci s jednáním a sebeúctou. Váš čas a životní energie pro vás mají velkou cenu a stejnou cenu mají i pro svět a ostatní. Služba, kterou poskytnete sobě i ostatním, je dar, který narůstá geometrickou řadou.

Všechna období vašeho života – osobního i věčného - představují bohaté příležitosti. Světlo záměru vaší duše vás povede mnoha cykly dávání a dostávání, učení a růstu, strádání a radostí. Láska je velkou lekcí, nejvyšší službou a tím nejlepším darem. Pokud do svého vědomí vnášíte lásku, i kdyby jen na chvíli, vaše nesmrtelná duše se usmívá. A vděčnost narůstá, vysílá vlny uznání, dotýká se srdcí neznámých, vzdálených duší na jejich vlastní cestě za pravdou. V takové chvíli dosáhnete velkého úspěchu, i když se zdá, že se nic vnějšího nezměnilo, přesto se nenechte mýlit. Sdílení lásky je vrcholem touhy duše a jako takové je zdrojem vaší nejhlubší vibrace přitažlivosti.