Číslo dne narození


"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:

na tom, co jsi zdědil,

co z tebe udělalo tvé okolí a

co sis svobodně vybral ze svého okolí a dědictví." 

ALDOUS HUXLEY (anglický spisovatel)

 

Číslo dne narození nám ukazuje naši minulost, duševní dědictví a podstatu minulého života. Poskytuje nám informace o našem temperamentu. Ukazuje nám vlastnosti, které nás doprovázejí celý život. Podporuje náš osobní vývoj. 

Číslo dne narození poukazuje na speciální vlohy a schopnosti, které budou člověku k dispozici na jeho životní cestě směrem k naplnění osudu. Má vliv zejména ve střední části života. Ukazuje na silné stránky osobnosti a na významné zkoušky.

 

Význam čísla narození

Narození 1., 10., 19. nebo 28. mají číslo 1

Hlavní planetou čísla 1 je Slunce. Vládne mu znamení Lva. Slunce je zdrojem veškeré energie, vyzařuje světlo, sílu, život a zdraví. Stojí za aspektem mužství.

+ Jedničky Jsou plné síly, ctižádostivosti, aktivity a zdraví. Mají pozitivní vyzařování, jsou otevřené, mají organizační schopnosti a jsou si vědomé svých povinností. Jedničky jsou přirozenými vůdci a mají slinou vůli. Jsou vynalézavé a obzvláště kreativní.

- Můžou být netaktní a egoistické. Jedničky, odmlouvání je marné. Často příliš prosazujete své mínění, odmítáte každou radu a pokoušíte se všemi prostředky dosáhnout svého cíle. Ukázat vlastní pocity je vám zatěžko.

Jedničky charakterizuje nezávislost, neradi se zodpovídají, ale chovají se ochranitelsky. Rádi mají část svého života v tajnosti. Rozhodují se sami. Nemají rádi závislost ani u partnera. Jsou schopny hluboké lásky. Ale opravdu se dokáží zamilovat jen jednou. Mohou se občas potýkat se samotou.

 

Narození 2., 11., 20. nebo 29. mají číslo 2

Hlavní planetou čísla 2 je Měsíc. Vládne mu znamení Raka. Měsíc odráží světlo Slunce a krouží jako jediná planeta kolem Země. Panuje živlu vody, přílivu a odlivu na moři a také noci. Především se projevuje v ženskosti, v cyklu plodnosti, narození a mateřství. Měsíc stojí za bohatstvím přírody. Odráží ale v sobě také stinné stránky, nevědomí a temnou noc. Přináší na světlo napětí, pod kterým stojíme, a tlačí nás tyto pocity vyjádřit.

+ Dvojky jsou většinou velmi citlivé a intuitivní. Mají umělecké nadání a bujnou fantazii, přijímají sny a vize. Dvojky mají takt, porozumění pro ostatní a řeší problémy diplomaticky. Rády spolupracují.

- Dvojky někdy podceňují své schopnosti, jsou nejisté, nerealistické a rychle začnou pochybovat. Často jsou velmi emocionální, bojácné a se vším raději souhlasí. Jsou závislé na náladě svého okolí. Chybně volené slovo může často vést k velmi rychlému konci rozhovoru. Dvojky by měly více dbát na své zdraví.

Dvojky potřebují společnost, samotu nemají rádi. Vše dokáží snáze s podporou partnera. Vždy pro svou rodinu a pro ty, které milují. Je snadné je zranit. Všechno ale chápou z obou stran. Vztah k druhému pro ně znamená všechno.

 

Narození 3., 12., 21. nebo 30. mají číslo 3

Hlavní planetou čísla tři je Jupiter. Vládne mu znamení Střelce. Jupiter je zářící nebeské těleso přinášející štěstí. Je největší planetou v naší Sluneční soustavě. Jupiter byl pojmenován podle starořímského boha nebes (starořecký Zeus) Jupitera. V mytologii byl spojován s moudrostí, vítězstvím a spravedlností. Ztělesňuje schopnost hledět dále, abychom mohli rozvíjet dalekosáhlé plány. Jupiter probouzí přání získat nové znalosti, podporuje naši vědychtivost a vede nás k duchovní moudrosti.

+ Trojky jsou optimistické, humorné, angažované, nadané, přívětivé a duchaplné. Lidé s tímto číslem jsou mnohostranně nadaní, kreativní a schopní překvapit. Mají obrovskou fantazii a pochopení. Trojky chtějí být milované a jsou samy schopny hluboké trvalé lásky. Společnost a přátelé jsou pro trojku jako "sůl do polévky".

- Trojka si musí pro sebe najít to pravé místo, na kterém může pozitivně prosadit své schopnosti, jinak má tendenci k domýšlivosti a panovačnosti a velmi rychle se uzavře do sebe. Trojky v sobě ukrývají silné emoce, které mohou vést k vnitřímu chaosu.

Trojky mají upřímně rádi druhé lidi. Bez problému se dávají do řeči. Málokdy se octnou bez přátel. Jsou oblíbení a činorodí. Druhé dovedou nakazit svým životním nadšením. Nemají strach se lišit. Vždy dělají více věcí najednou, ve vztahu potřebují určitou míru nezávislosti.

 

Narození 4., 13., 22. nebo 31. mají číslo 4

Hlavní planetou čísla 4 je Uran. Vládne mu znamení Vodnáře. Jméno Uran (Úranos) znamená ve starořečtině "nebesa" nebo "noční oblohu". Velikost nebes symbolizuje naše schopnosti otevřít svého ducha Univerzu. Uran se stará o osvícení a uvolnění duše. Tento způsob svobody nám musí dát možnost nechat v životě místo pro nečekané. Uran nás nechává přemýšlet obranně a abstraktně a pomáhá nám být intuitivními a vynalézavými.

+Čtyřky jsou rození individualisté, revolucionáři a reformisté s nekompromisními představami a způsoby myšlení. Čtyřky mají nadání pro společenské a technické záležitosti. Jsou spolehlivé, věrné, upřímné, přímé, velkorysé a tolerantní. Čtyřky se rády učí a mají dobrou paměť a obdivuhodnou schopnost soustředit se. Mají silnou touhu pracovat. Ideální je pro ně jakýkoli druh práce, který vyžaduje detailní znalosti, disciplínu a výdrž.

- Čtyřky jsou tvrdošíjné s vlastním neměnným názorem. Jejich myšlení na bezpečí často stojí v cestě volné realizaci jejich plánů. Přímočarost čtyřek může občas, když je člověk dostane do úzkých, vést až k velkým urážkám.

Čtyřky jsou rozumné, praktické a vyrovnané. Mají dar chápavosti a účasti, díky kterému pomáhají účinně druhým. Bývají pro druhé vrbou. Situacím přistupují metodicky, nenechají se vyvést z míry. Vrozená nejistota po celý život ale může vést k hromadění majetku nebo přepracování.

 

Narození 5., 14. nebo 23. mají číslo 5

Hlavní planetou čísla 5 je Merkur. Vládne mu znamení Blíženců a Panny. Merkur je v mytologii poslem bohů, který zprostředkovával lidem schopnost mluvit, komunikovat a učit se. Je prostředníkem mezi bohy a lidmi. Je nadaný v rétorice, komunikaci a symbolizuje výměnu názorů a myšlenek.

+Pětky jsou inteligentní, impulsivní a mají nadání rychle chápat. Milují změnu a především osobní svobodu. Jsou citlivé a romantické. Milují cestování a jsou přátelské. Skutečného přítele ale mají většinou pouze jednoho. Žijí a milují svůj život. Se svou schopností nadchnout se pro věc jsou velmi dobrými prodavači a organizátory. Každé pracovní místo, na kterém se něco dělá, něco hýbe a je živé, je ideální pro pětky.

-Pětky jsou neklidné, neúnavné a netrpělivé. Často nemají výdrž a rády "tancují na mnoha svatbách". Jejich popudlivost rychle vyústí až do výbuchů vzteku, které ale zase hned odezní. Velké změny nálady zatěžují všechny jejich vztahy. 

Pětky jsou otevřené pravdě, změnám, pokroku. Chtějí být vlastními pány bez něčího omezování. Vždy udělají pravý opak toho, co jim někdo přikáže. Energičtí, zásadoví, odvážní a nikdo jim nesmí organizovat život. Přistoupí na názor jen toho, koho si váží. Ve vztahu potřebují dostatek prostoru.

 

Narození 6., 15. nebo 24. mají číslo 6

Hlavní planetou čísla 6 je Venuše. Vládne jí znamení Býka a Vah. Venuše je v mytologii bohyní krásy a lásky a symbolizuje ženství. Opatřuje nás jednotou a harmonií a zprostředkovává nám smysl pro umění a estetiku. Venuše vládne hodnotovému systému lidí a stará se o vyrovnanost.

+Šestky jsou nápadně šarmantní, rozzářené, erotické a smyslné. Mají příjemný hlas a jsou otevřené flirtování. Šestky jsou starostlivé, ochotné pomoci, spontánní a velkorysé. Rodina a bezpečí v domě hrají významnou roli v jejich životě. Mají silnou pořebu harmonie. Mají vysoké ideály, jsou citlivé, romantické a potřebují hodně lásky, uznání a náklonnosti, aby mohly rozvinout svou sílu. Vyznačují se velkým zájmem o hudbu a umění.

-Šestky očas činí příliš mnoho dobrého. Tato osobitost jim může uškodit jak ve zdravotních, tak společenských situacích. Jsou to uchvatitelé a jejich blízcí se na nich stávají emocionálně závislými. Šestky by neměly přeceňovat svou sílu.

Šestky milují harmonii, domov. Bez lásky nedovedou žít. Potřeba žít pro druhého. Představy o jejich ideálu nebývají realistické. Potřebují si vytvořit vědomí vlastní ceny. Pro ty, co milují, udělají cokoli. Setrvávají v úzkých vztazích s příbuznými a často se s nimi stýkají. Urovnají mezi nimi všechny spory.

 

Narození 7., 16. nebo 25. mají číslo 7

Hlavní planetou čísla 7 je Neptun. Vládne mu znamení Ryb. Neptun je ve starořímské mytologii bohem moře. Pomalu ale jistě uvolňuje všechny bariéry, které kolem sebe ego buduje, a nechává nás zažívat mystické zážitky. Psychologickou funkcí Neptuna je pomoci nám při překonávání našich hranic, zlepšujeme citový život a dále ho rozvíjíme. Tato planeta pomáhá cítit se v Jednotě se vším. Pomáhá nám být přizpůsobivými, rozvinout sounáležitost s bližními anebo se zavázat umění. Neptun nabízí inspiraci a představivost.

+Sedmičky mají sklon k mystice, filosofii, náboženství a jsou neustále na cestě za hledáním podstaty života. Jejich touha po změně a objevování a jejich přirozená zvědavost z nich činí velmi zajímavé lidi. Většinou toho hodně vědí, jsou sečtělé a mají hluboké porozumění. Sedmičky jdou životem s intuicí a kritickým pohledem. Rády pozorují své nejhlubší pocity a jsou mediálně žádány. Jsou to samotáři a často mají jen pár přátel. Ti jsou jim ale vskutku oddaní a jdou s nimi skrz "dobré i špatné". Sedmičky mají stejně jako pětky velmi rády cestování. Jejich život je určován nečekanými zvraty.

-Sedmičky nerady ustupují, mají rády převahu a jen málokdy akceptují názory ostatních. Jsou kritické a těžko uspokojitelné, nejsou ani přizpůsobivé ani domácí typy. Partnerství někdy činí velmi těžkým.

Sedmičky mají iracionální potřebu vyzkoušet si vše na vlastní kůži. To je jejich způsob, jak se učit. Zkoumají vlastní pocity dopodrobna. Jsou extroverti. Činí rychlá rozhodnutí a hned je uskutečňují. Jejich názory bývají spirituální povahy, zajímají je alternativní směry. Nenechají se ovlivnit konvencemi. Mají vlastní morální kodex. Jsou neradi sami a je pro ně snadné stát se závislými.
 

 

Narození 8., 17. nebo 26. mají číslo 8

Hlavní planetou čísla 8 je Saturn. Vládne mu znamení Kozoroha. Saturn byl bohem uznávaným v antickém Římě, převzatým od etruského boha rolníků. Zahrnuje právo a dynamiku příčiny a následku. Z něj přebíráme zodpovědnost a disciplínu pro svou seberealizaci a stáváme se tak staršími a chytřejšími. Saturn dokáže udržet pořádek, ve kterém nás neustále vrací k podstatě věcí. Požaduje průhlednost, formu a strukturu. Nutí nás převzít zodpovědnost a povinnosti.

+Osmičky jsou spravedlivé a nekompromisní. Mají měkké srdce, které plane vášní. Navenek se to ale neprojevuje. Vše vyřizují s nadšením a plným nasazením, ale očekávají to i od ostatních. Mají šťastnou ruku ve finančních záležitostech. V obchodním světě je jejich místo v první linii.

-Osmiček-jejich životní cesta není vůbec jednoduchá. Cesta k úspěchu je lemována těžkou prací a většinou je na ní řada překážek a zklamání. Osmičky jsou na sebe velmi přísné a vypadají proto uzavřeně a nepřístupně. Netrpělivost a hrubé chování k těm, kteří jsou pro ně nejdůležitější, není žádnou výjimkou. Osmičky si jen nerady připouštějí vlastní city.

Mnozí jen těžko vycházejí s lidmi s číslem osm. Jednou jsou laskaví a štědří, podruhé zase odmítaví a chladní. Příčinou jsou neustále nové problémy a úkoly, se kterými se osmičky musí potýkat. Jsou těžko pochopitelní lidé, kteří se jen zřídka nechají někým prohlédnout. Musí se naučit udržovat v rovnováze svou sílu, energii, city a často bohatství a moc. Ocitají se v situacích, kdy musí vyvažovat a přizpůsobovat své chování a občas činit rozhodnutí, která ovlivní druhé. Až když naleznou tuto rovnováhu, překonají pocit nejistoty a ohrožení, když je k nim někdo laskavý. Musí se naučit zvážit všechna pro a proti.

 

Narození 9., 18. nebo 27. mají číslo 9

Hlavní planetou čísla 9 je Mars. Vládne mu znamení Berana a Štíra. Mars byl v římské mytologii bohem války, který vládl našemu pudu sebezáchovy. Je protipólem Venuše a zástupcem mužského principu. Je bojovný, kategorický a rozhodný. Mars je plný impulsů. Tato energie nás může podpořit v dosažení našich cílů a postavení se za naše přesvědčení.

+Devítek- mnohostranné nadání, pochopení, soucit a sympatie. To jsou vlastnosti lidí s číslem devět. Jejich horizont se neustále rozšiřuje novými zážitky. Odvaha, statečnost a odhodlání, ale také připravenost nabídnout pomoc dělají z devítek silné ochránce. Přitom je jim jejich mužská a duševní vyspělost ku pomoci. V manželství a přátelství zažívají hodně náklonnosti. Devítky nacházejí v každém zaměstnání uznání a jejich schopnosti narůstají s jejich úkoly. Jsou nabité energií a zároveň nadané. Mají v sobě silný zájem o spiritualitu a náboženství.

-Devítek- často se ve svém dětství nebo dospívání potýkaly s různými problémy, a to zejména v rodině. Vzniká u nich sklon k prchlivosti, nerozvážnosti a netaktnosti. Devítky jsou velmi kritické a náročné. Úspěchy k nim přicházejí v dospělosti, ve chvíli, kdy o sobě přestanou pochybovat a naučí se ovládat.

Devítky se vyznačují tichostí, skromností, schopností povědět pravdu, jak ji vidí dokonce i na veřejnosti. Vše ale potřebují řádně promyslet. S každým, s kým se setkají, je váže pouto na celý život. Kladou si otázky a hledají hlubší smysl života. Tráví hodiny o samotě, svou odpovědnost berou vážně. Suchý smysl pro humor. Nikdy neodmítnou žádost o pomoc.

 

Další specifikace pro lidi narozené od 10. do 31. dne v měsíci

 • 10 – Velká hloubka charakteru, emocionální síla. Často už v dětství zažívají pocity samoty nebo izolace. Přitahují je lidé stejně silní, jako jsou oni. Vnášejí do vztahu stabilitu. Spoléhají sami na sebe. Duchovní rozměr je pro ně důležitý.
 • 11 – Je jim těžké porozumět. Je v nich rozpor. Mají dánu nezávislost a zároveň družnost. Bývají nejistí sami sebou i tím, co vlastně od života chtějí. Jsou hluboce senzitivní s darem intuice. Bez milujícího druha jsou ztraceni.
 • 12 – Mohou dosáhnout všeho, na co si vzpomenou. Vždycky budou mít úspěch. Dovedou vycházet skvěle s druhými a mají smysl pro rodinu. Bez partnera by byli ztraceni, ale potřebují partnera bez problémů. Přitahují je lidé veselí, chápaví a spokojení. Bývají vtipní a pohotoví. Těší je cestování. Čím jsou nadanější, tím se skromněji o svých schopnostech vyjadřují.
 • 13 - Problémy jim začínají už v dětství, kde si nerozumí s jedním z rodičů, který je dominantní. Výsledkem je odčerpání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty. Silný pocit nedostatečnosti. Tohle pokračuje i v dospělosti, kde si hledá partnery stejného ražení, jako byl rodič. Mají dánu samostatnost a ctižádost a schopnost svůj problém vyřešit.
 • 14 – Milují svobodu a o všem si rozhodují sami. Mají velké možnosti, pokud vyřeší konflikt mezi jistotou a nespoutaností. Potřebují otevřeně ventilovat vztek. Velká dávka přirozené moudrosti. Pracují neustále. Potřebují stále nové úkoly a jsou velmi schopní. V hloubi duše jsou nejistí a touží po jistotě a mimořádném partnerovi. Rodinné zázemí začnou oceňovat až ve středním věku.
 • 15 – Nezávislost, vzpurnost napovrch, ale uvnitř citlivá, milující a zranitelná bytost. Zachovávají si odstup. Milují dobrodružství a mají velkou odvahu. Snaží se na sebe neupozorňovat, ale své názory ventilují bez zábran. Projevují se v hudbě nebo výtvarném umění, uspokojení nalézají v rodině a dětech. Potřeba pomáhat druhým, špatně na ně působí stres.
 • 16 – Duchovní hloubka, přímočarost, vše v životě chtějí vyzkoušet na vlastní kůži. Je v nich trochu exhibicionismu, nebo pohrdají konvencemi. Chtějí dosáhnout lepšího života pro všechny. Mají takové zaujetí, že dovedou pracovat celé hodiny v jednom zátahu. Přesto si najdou čas pro rodinu. Ze všech sil se snaží ve vztahu nevládnout, přesto jim to někdy dělá potíže.
 • 17 – Nezávislí, ctižádostiví, Výtečná pozorovací schopnost a potřeba vlastních zkušeností. Velká fyzická energie. Vůdcovské schopnosti, jednají s úctou se všemi. Rovnováhu nacházejí jen ve fungujícím vztahu. Zranitelnost, společenskost.
 • 18 – Silné osobnosti, vážnost a odpovědnost, inteligence. Mnoho mentální energie, kterou se snaží ovládnout. Neustálá schopnost analyzovat a přemýšlet. Pořád musí mít co dělat. Duchovní moudrost, ale sklon zaplétat se do osobních dramat.
 • 19 – Síla a nezávislost. Jejich posláním je pomáhat druhým. Během života pocit izolace a osamění. Pokud by někdo ublížil jejich rodině, byli by schopni i zabít. Nesnáší lež, zneužívání, ignoraci.
 • 20 – Citlivost, křehká rovnováha, kterou silně naruší stres. Nesnáší rozhodování, zvlášť v citech. Obrovská intuice. Nemají rádi samotu, velká potřeba spřízněné duše. Málo sebeúcty, proto potřebují uznání. Ve zlosti vysloví věci, které nemyslí vážně. Ale na partnera se dokáží dokonale naladit.
 • 21 – Velká tolerance. Snaží se pochopit obě stránky. Společensky založení, vyjdou s každým. Osobní kouzlo. Hádky považují za ztrátu času. Nikdy se nemstí a nikdy nejsou negativní.
 • 22 – Citlivost a laskavost. Sebedůvěru rozvíjejí celý život. Potřebují vztah, ve kterém najdou oporu. Potíže při rozhodování, které se dotýká emocí. Jeden z rodičů bývá dominantní. Praktičnost, metodičnost, síla k dosažení čehokoli. Obrovská intuice, s partnerem doslova splynou.
 • 23 – Všem dávají najevo, že si vystačí sami a chtějí volnost. Ale sami být nedokážou. Touží být milováni. Ve stresové situaci vypnou. Problémy smetají pod stůl. Většina z nich není schopna hlubších citů, pokud se nevyrovná se svým rozporem touhy po svobodě a na druhé straně po životním partnerovi. Skvělí v podnikání.
 • 24 – Kamarádští, starostliví a ochotní. Vyvážení se smyslem pro harmonii a krásu. Rodinný život je pro ně důležitý, v práci jsou ve svém živlu. Jen špatně snášejí stres. Často se věnují charitě.
 • 25 – Skromní, nenároční, citliví a laskaví. Prioritou je potřeba životního druha. Jsou intuitivní a mají smysl pro pozorování lidské povahy. Dokáží být zábavní a dokážou se zasmát i sami sobě. Stálá potřeba za něco bojovat.
 • 26 – Citlivost, laskavost, chápavost a zároveň síla. Organizační schopnosti. Bystrost a intuice. Osobní život oddělují přísně od práce. Silné zásady.
 • 27 – Moudrost a poctivost, pevné zásady. nepodléhají žádným vlivům. Duchovně založení. Mají jasno v tom, co je dobré a co špatné. Vyhýbají se povrchním vztahům. Berou velmi vážně svou odpovědnost. Život berou však až příliš vážně.
 • 28 - Mají v sobě konflikt. Jedna část touží po životním druhovi a druhá se touží osamostatnit. Nejdřív se řídí citem, pak teprve rozumem. Fantastický smysl pro humor. Nesnáší, když je někdo omezuje. Pak se dokáží hlasitě ozvat. Zájem o druhé, komunikace a spravedlnost je důležitá. Už v raném věku narušuje jejich život vliv karmy.
 • 29 – Nepřehlední se schopností vyvolávat nedorozumění. Zranitelnost, citlivost. Své city ale uzavírají v sobě. Nesnášejí nudu. Umí skvěle konverzovat. Jde o nejtěžší karmu, která je navíc ještě umocněná dnem narození. Pokud takoví lidé nepochopí příčiny svých neúspěchů, nemohou tuto karmu dobře zpracovat a otočit ji tak ve svůj prospěch. Je to těžká dřina na sobě samotném. Pokud to člověk nepochopí, pak musí počítat s tím, že ho bude tato těžká karma zkoušet neustále dokola a že do jistých životních situací bude "natlačen" tak, aby pochopil svůj karmický vzorec duše, přepsal ho a mohl tak duchovně růst.
 • 30 – Pronikavá bystrost, schopnost vycházet s lidmi. Silná výrazná osobnost s vyhraněnými názory, nesnesou průměrnost. Někdy druhé sráží svou kritikou, na všem umí najít vadu. Jsou složití, mnohé pocity si nechávají pro sebe. O sex mívají buď velký zájem, nebo naopak žádný. Bezprostředně komunikují s lidmi. Mohou být velmi úspěšní. Život jim přináší mnoho šancí a nabízí hodně, co mohou využít. Toto číslo dost bojuje a také vyhrává. Na druhou stranu ve vztahu končí mnohdy osaměle. Potřebuje svůj prostor a volnost.
 • 31 – Malá sebedůvěra, která často pramení z vlivu z dětství. Někteří hledají partnera, který jim ubližuje, jiní se naopak stávají dominantními. Mohou vyniknout v čemkoli. V oblasti profese sebejistí, v soukromí naopak malá sebedůvěra. Chtějí pouze úspěch. S ničím menším se nesmíří. Na partnera mají vysoké požadavky.