Numeroskop

PRAKTICKÝ NÁVOD NA ŽIVOT, POCHOPÍTE-LI, JAK ENERGIE ČÍSEL FUNGUJE

Skládá se z našeho životního čísla, čísla osudu, čísla duše, čísla osobnosti, čísla zralosti, čísla dne narození, čísla našeho aktuálního jména, karmických dluhů a karmických lekcí, pokud je máme v datu narození, dále z cyklických čísel, velkých životních cyklů, vrcholů, úkolů, čísla osobního roku, čísel osobních měsíců a v neposlední řadě z velmi důležitého esenciálního čísla, které bývá mnoha numerology podceňováno, protože jeho výpočet je velmi složitý. Podrobnější numeroskop ještě obsahuje kompletní rozbor numerologické mřížky.

 

Životní číslo

Je nejdůležitější číslo v numeroskopu. Jde o číslo vládnoucí, rodné číslo, číslo narození nebo také bývá nazýváno číslem síly zrození. Jde o cestu putování naším životem. Naše lekce, které jsme si zvolili, životní zkušenosti, které budeme při naplňování našeho osudu a smyslu života potkávat.

Číslo osudu

Jde o druhé nejdůležitěší číslo numeroskopu. Je to číslo našeho charakteru, vibrační číslo, číslo jména anebo celého jména. Je nazýváno také realizačním číslem, které vypovídá o poslání člověka v tomto životě a ukazuje, k čemu je člověk předurčen. Sděluje, v čem se nám bude nejlépe dařit a poukazuje na tu oblast života, kterou je zapotřebí rozvíjet, abychom plně využili svůj potenciál např. při rozhodování se o naší profesionální dráze. 

Číslo duše

Jde o psychické číslo, potenciál naší duše, číslo potenciálu vědomí, je také nazýváno intimním číslem nebo číslem touhy duše a srdce. Prozrazuje, jaké máme motivace a jakou potravu naše duše potřebuje. Je to o tom, po čem z hloubi duše prahneme, abychom dosáhli spokojenosti. Duše nám o svých potřebách dává najevo svojí intuicí, při meditaci, samotě anebo soustředěním se na dýchání.

Číslo osobnosti

Reprezentuje naše vnější já. Jde o naší stránku osobnosti, kterou chceme ukazovat ostatním lidem. Neodráží tedy naši pravou vnitřní podstatu. Jde o vnější já a číslo vnější osobnosti, tedy cenzurovaný obraz, kterým se reprezentujeme světu a také jde o způsob, jakým nás vnímají jiní lidé. Nemusíme také být s tímto číslem úplně identifikovaní.

Číslo zralosti

Je velmi důležité číslo v numeroskopu. Ukazuje na budoucí potenciál a smysl života. Jde o číslo moci, cíle, naše realizační číslo. Je to naše arkana osudu a číslo našeho pravého já. Vymezuje sféru působnosti naší osobní moci a síly. Ukazuje, kam nás osud vede. Jde o to, co pro nás osud připravuje v naší druhé polovině života. Je to číslo našeho životního cíle. Začíná se projevovat až v čase dospělosti nebo v polovině života, kdy už jsme dospěli k nějakému chápání a pochopení naší životní cesty. Projevuje se ve věku 35 až 45 let. Plně působí kolem 50. roku věku. Čím jsme starší, tím energie čísla zralosti sílí a dozrává. Stanovuje nám cíle dlouhodobějšího charakteru.

Číslo dne narození

Poukazuje na speciální vlohy a schopnosti, které budou člověku k dispozici na jeho životní cestě směrem k naplnění osudu. Má vliv ve střední fázi života. Ukazuje na silné stránky osobnosti a na významné zkoušky, na které se lze nejen připravit, ale zejména je můžeme pochopit a tím i rozvíjet v náš prospěch.

Číslo aktuálního jména

Jde o číslo malého projevu, o číslo adekvátního jména, které se odvozuje z křestního jména a příjmení, pod kterým vystupujeme například naše zkrácená podoba původního jména z rodného listu nebo to může být úplně nové jméno, které jsme získali sňatkem, adopcí či jiným způsobem, třeba přejmenováním. Má velký vliv na život svého nositele. Přidává jménu další aspekty, přednosti, lekce, zkušenosti, příležitosti, které můžeme mít na své životní cestě k dispozici. Nenahrazuje číslo osudu, ale působí zároveň s ním. 

Karmický dluh

Čísla karmických dluhů nesou zvláštní lekci, kterou se nám v minulých životech nepodařilo úspěšně projít a pokud chceme v tomto životě žít šťastný život, pak bychom měli tento karmický dluh splatit. Mohou také vypovídat o zneužití určitého daru nebo mocenské pozice v minulém životě. Každé číslo karmického dluhu vyjadřuje specifickou, jedinečnou a zatěžkávací zkoušku. Dluh je vždycky dluh, ať ve finanční či jiné oblasti našeho života a každý za něj musí spravedlivě zaplatit, aby byl jeho účet vyrovnán.

Karmické lekce

Sdělují naše slabosti zděděné z předchozích životů. Ukazují, kterým specifickým oblastem života je zapotřebí se věnovat. Jde o energii, kterou jsme v minulých životech nezvládli, nezakusili a tudíž je potřeba je aktivovat v tomto životě. Dokud totiž svoje karmické lekce nezpracujeme, tak se nám v budoucnu budou neustále vracet v různých podobách a obměnách. Průměrný počet karmických lekcí jsou dvě. Někdo z nás má i více, jiný méně. Zkoušky nám mohou vstupovat do života prostřednictvím čísel, které jsou viditelné v našem jméně a příjmení. Ovšem i když máte takové štěstí, že žádná čísla karmických lekcí nemáte, neznamená to ještě, že budete mít snadný život a problémy se vám budou vyhýbat. Znamená to, že většina zkoušek vám bude vstupovat do života prostřednictvím jiných čísel v numeroskopu. Naopak shoduje-li se číslo vaší karmické lekce s některým z vašich základních čísel, pak dopad karmické lekce může být slabší. Také však může v některých případech karmická lekce zesílit.

Cyklická čísla

Slouží v našem životě jako navigace v autě, a to jakým směrem a kdy se můžeme vydat na základě naší svobodné volby rozhodnutí, která v průběhu života uděláme. Pomohou vám dozvědět se, kam kráčíte na vaší životní cestě v určitém období našeho života. Dozvíte se nejen to, jaký osud je pro vás připraven, ale také to, jak máme krok za krokem postupovat, abychom tento osud naplnili podle svých nejlepších schopností. Naše cykly prozrazují všechny spletité detaily tohoto procesu. Necháte-li se jimi vést nebudete-li se vzpírat přirozenému běhu věcí, rozvinete plně svůj potenciál, změníte tak svůj život k lepšímu. Jakmile totiž pochopíte přirozený rytmus svých cyklů a podřídíte se mu, život se vám rázem podstatně zjednoduší. Zkouškám, před které nás život staví se nelze vyhnout, ale když budete předem vědět, že vás nějaká čeká, pak se budete moci lépe připravit.

Velké životní cykly

Jde o životní cykly zrání, hlavní cykly života, které se periodicky opakují. Dělí cestu životního čísla do tří časových úseků, které odpovídají třem stupňům zrání člověka během života. Jde o cyklus mládí, dospělosti a moudrosti. Velké životní cykly si lze představit jako tři oblasti vývoje, které nám na cestě životem pomáhají naplnit náš osud. Vliv čísel velkých životních cyklů nemusíte pociťovat tak silně jako vliv čísel některých jiných cyklů svého numeroskopu. Porozumíte-li svým číslům velkých životních cyklů a tomu, co představují, můžete se chopit příležitostí, které se vám budou naskytovat, a lépe se tak ve vašem životě můžete připravit na nadcházející změny. A pokud se sladíte s přirozeným "tokerm" svých čísel, budete schopni omezit stres na minimum a posílit tak synchronicitu ve vašem životě. 

Vrcholy

Vrcholy poskytují informace o podmínkách a událostech, které jsou pro nás v průběhu každého vrcholového období připraveny, a o potenciálních oblastech, v nichž se nám během něho bude dařit. Vrcholy jsou oblasti specializace, které nám mohou být nápomocny během velkých životních cyklů. Budete-li využívat příležitostí, které vám vrcholy nabízejí, pak můžete posílit svůj potenciál na úspěch. Vrcholová období jsou čtyři, nejdelší jsou první a poslední, obě střední trvají každé devět let. Vrcholy se prolínají s úkoly a projevují se ve velmi těsné součinnosti s velkými životními cykly. Přechody mezi vrcholy jsou znatelnější než mezi velkými životními cykly. Běžně se stává, že důležitou životní zkušenost nebo událost v našem životě doprovází změna vrcholu, a může k tomu dokonce dojít až dva roky před vlastním přechodem. Jak silně člověk přechod mezi vrcholy pociťuje, záleží na tom, jaká čísla vrcholů jsou ve hře osudí, a rovněž na stavu mysli a životních okolnostech jedince v čase tohoto přechodu. Významnou roli hrají také další čísla v numeroskopu. Vrcholy jsou takové brány, které nás směrují k plnému využití našeho potenciálu. Nejsnazší cesta, jak se dostat k vlastnímu potenciálu a co nejúčinněji ho využít, je sladit se s vrcholy a podřídit se přirozenému běhu věcí.

Úkoly

Úkoly představují čtyři specifické překážky, které je zapotřebí zdolat, abychom mohli plně rozvinout svůj potenciál. Na cestě k mistrovské úrovni sebezdokonalení reprezentují čísla úkolů lekce, které musíme podstoupit, abychom se naučili rozšiřovat vědomí a měnit vlastní život k lepšímu. Obstojíte-li v úkolu, který vrchol vás provází, budete mít danou vrcholovou fázi o to úspěšnější. Své vrcholy a úkoly můžeme chápat jako své silné a slabé stránky v každém daném časovém období. Pokud pochopíte povahu svého čísla úkolu a uděláte všechno pro to, abyste se úkolu zhostili, budete žít v souladu se svými čísly a přirozeným během věcí, což je lepší, než problémy ignorovat anebo se jim vyhýbat. Můžete si tak přitáhnout harmoničtější život. Úkolům, které před vámi vyvstávají se vždycky můžete i vyhnout, protože máte možnost svobodné volby. Avšak, cokoliv, čemu se vzepřete, trvá dál, takže vaše úkoly si vás budou stále vyhledávat. Před takovými výzvami se nedá utéct. Během života se vám budou neustále připomínat, dokud se s nimi jednou provždy nevypořádáte. Pokud chcete změnit svůj život k lepšímu a posílit schopnost uskutečňovat své sny, musíte své úkoly přijmout s odvahou a rázným odhodláním. Přestože se vám to může zdát být těžké, je třeba se o to alespoň pokusit. 

Číslo osobního roku

Jeden z nejdůležitěších životních cyklů v numeroskopu. Cyklus vibrace osobního roku začíná vždy našimi narozeninami a trvá rok do našich příštích narozenin. Vše se opakuje v devítiletých cyklech. Vliv daného cyklického čísla se může začít projevovat ještě před datem přechodu. Z praxe jsem vypozorovala, že je to vždy dva měsíce před a po narozeninách. Každé číslo osobního roku má jedinečné téma, co se týká charakteru lekcí a zkušeností, které nás v daném roce potkají. Číslo osobního roku má v daném roce nejsilnější vliv. Na případné výzvy a příležitosti se tak můžete připravit. Číslo osobního roku je také významným indikátorem ideální doby, kdy je nejvhodnější podniknout určité akce v oblasti práce, změny typu ohledně profese anebo přestěhování se, kdy se vydat za dobrodružstvím, napravit, ukončit nefunkční vztah, práci, studovat, uzavřít sňatek, investovat anebo naopak, kdy si dát pozor na investice, zvažovat hypotéku či rozjezd firmy anebo podnikání, kdy si dát pozor na zdraví a čemu se vyvarovat nebo alespoň předejít těžkým důsledkům, kdy zapracovat na svém osobním růstu anebo založení rodiny. Vždy se vám nabízejí příležitosti a víte-li jakým směrem se vydat, pak se můžete i lépe připravit na nadcházející události a změny ve vašem životě. Je to takový návod - kuchařka - a je jen na vás, jaké jídlo si uvaříte, takový život budete žít podle tohoto návodu. Číslo osobního roku je pod silným vlivem esenciálního čísla a čísel osobních měsíců. Dohromady tyto energie v numeroskopu vám mohou být nápomocny po celý život, dokud nezměníte jméno.

Číslo osobního měsíce

Číslo osobní měsíční vibrace působí v daném měsíci a nemusí se náležitě shodovat s univerzálním měsíčním číslem pro všechny. Pro získání co nejlepšího porozumění tématu daného měsíce je zapotřebí smísit energie osobního roku a čísla osobního měsíce a s uplatněním zdravého rozumu vyhodnotit, co by taková kombinace mohla v daném měsíci člověku přinést. Pro hlubší pochopení je třeba brát v úvahu i číslo univerálního roku. Pokud se shoduje navíc s naším životním číslem a číslem osobní roční vibrace, tak můžeme lehčeji změny podpořit anebo naopak se totálně ještě v problémech potopit na úplné dno.

Esenciální číslo

Je to velmi důležité číslo, které působí v konjunkci s číslem osobního roku a poskytuje hlubší pochopení toho, co nás může v daném roce čekat. Esenciální číslo platí také od narozenin do našich dalších narozenin, ale na rozdíl od ročního vibračního čísla můžeme mít toto číslo stejné i několik let za sebou. Všechno záleží na písmenech našeho jména a příjmení, tak, jak ho máme zapsáno v rodném listě. Esenciální číslo poukazuje na vnitřní vlivy, jako je třeba naladění mysli, osobní potřeby, touhy a perspektivy. Společně s číslem osobního roku poskytuje cenné informace, které mohou pomoci, abychom lépe pochopili náš život, sami sebe i okolní svět. Nejsilnější vliv v numeroskopu má esenciální číslo a číslo osobního roku. Pochopíte-li své dané esenciální číslo pro příslušný rok, okolnosti života vám tak budou dávat dokonalý smysl a budet moci lépe ovládat svoji mysl a řídit své jednání, abyste mohli dosáhnout těch nejlepších výsledků. Esenciální číslo se skládá z fyzického, mentálního a duchovního tranzitu. Výpočty se odvíjí od vašeho konkrétního jména a protože je to velmi složité, všechny výpočty se dělají ručně. Fyzický tranzit tohoto čísla ukazuje na fyzické aspekty našeho života. Mentální tranzit ukazuje na mentální aspekty našeho života. Duchovní tranzit poukazuje na to, jak nás ovlivňují duchovní aspekty našeho života.