Devítileté vibrační cykly

Tyto cykly nám umožňují pohlédnout na život, porozumět jeho vývojovým směrům a tím lépe porozumět některým životním situacím, které nás v průběhu života potkávají. Vedle určování povahy směřování osudu jedince je dalším důležitým prvkem numerologie snaha o předvídání budoucích událostí. V numerologii slouží k tomuto účelu jak data narození, tak i číselné hodnoty jména a příjmení.

V tomto případě pro výpočet devítiletých cyklů vycházíme pouze z data narození. Z hlediska vibrace jména a příjmení nám slouží k dokreslení výpočtů vzorec osudu jména a příjmení + výpočet esenciálního čísla.

V dávných dobách se věřilo, že každý člověk prožije za život celkově zhruba sedm nebo osm cyklů, to dává dohromady něco mezi třiašedesáti a dvaasedmdesáti lety. Plus mínus pár let, pokud někdo žije delší nebo kratší dobu. Panovala také představa, že člověk není plně zralý, dokud nedospěje do poloviny těchto cyklů, nebo pokud neprožije alespoň tři devítileté cykly. Odpovídá to i astrologickému názoru, že člověk nedosáhne dospělosti, dokud planeta Saturn neprojde všemi dvanácti znameními zvěrokruhu. Saturn je náročný učitel, který učí trpělivosti a odolnosti protřednictvím zvratů a protivenství, a každých dvacet devět a čtvrt roku projde všemi dvanácti oddíly předurčeného plánu života člověka a udělí mu lekce o všech životních aspektech. Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů tedy začínají působit teprve ve třetím nebo čtvrtém cyklu a věk, kdy k tomu dochází, závisí na životním čísle daného člověka. Právě tak, jak si volíme datum narození a to do jaké rodiny se narodíme, tak si volíme i své duchovní lekce a když se narodíme, tak vplujeme do jednoho z devítiletých cyklů. Na fyzické rovině na uspořádání cyklů nemáme vliv a vše je předurčeno, ovšem v té duchovní rovině si sami volíme lekce, které se potřebujeme naučit pro pochopení plánu naší duše.
 
Máte možnost si vypočítat podle věku a následující tabulky v jakém devítiletém cyklu s osobní vibrací daného čísla se nacházíte. K tomu potřebujete jen znát své datum narození a číslo osobní vibrace v jaké se právě nacházíte.

Výpočet devítiletých cyklů

Devítileté cykly lze znázornit pomocí trojúhelníků, kdy každý vrchol trojúhelníku vyjadřuje vliv vibračního čísla, které utváří vibraci působící po dobu 9 let. Během této devítileté vibrace prochází člověk jednotlivými osobními ročními vibracemi.

Pro stanovení vibrací, které působí po dobu 9 let, vycházíme z výpočtu – tj. redukce dne, měsíce a roku narození našeho data narození.

M – měsíc narození

D – den narození

R – rok narození

Z těchto údajů vytvoříme trojúhelníky, které nám poskytují pohled na vývojové tendence daného člověka.

                        

Vývojové tendence stanovíme takto:

1.      Od narození do csa 10 let pod vlivem čísla měsíce narození = M.

2.      Od 10 do csa 20 let pod vlivem čísla dne narození = D.

3.      Od 27 – 35 let pod vlivem čísla roku narození = R.

4.      Bod 1 od svého věku stanoveného – 36 – životní číslo pod vlivem M + D.

5.      Bod 2 od svého věku stanoveného – 45 – životní číslo pod vlivem D + R.

6.      Bod 3 od svého věku stanoveného – 54 – životní číslo pod vlivem, který je dán součtem vlivu v bodech 1 + 2 (M + 2 D + R).

7.      Bod 4 od svého věku stanoveného – 63 – životní číslo pod vlivem M + R.

Po provedení příslušných výpočtů získáme sadu sedmi čísel, která popisují jednotlivé etapy naší životní dráhy v jednotlivých devítiletých vibracích + v kombinaci s danou osobní roční vibrací, tak vytváří podrobnější přehled introspekce do nitra naší duše, chápání a vnímání všeho, co se odehrává nejen uvnitř nás, ale i v našem okolí. Specifikace osobních roků se liší podle našeho data narození v souvislosti s daným kalendářním rokem, který se právě píše.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 1

Je to období nového rozvoje osobnosti. Nové začátky, příležitosti, originalita a nezávislost se v tomto období objeví a je dobré se tomu učit. Zejména v prvním a druhém cyklu zdůrazňuje význam výchovy a úlohu rodičovské autority při rozvoji osobního potenciálu. V dalších cyklech ohlašuje aktivní a plodná období, příliv energie a životního nadšení, touhu po nezávislosti a svobodě, činorodost, ctižádostivost, hledání nových cest, originální nápady, uměleckou inspiraci, přípravu nových plánů a projektů, prostě nový vítr do plachet. Jednička podporuje iniciativu, rozhodnost a silnou vůli. Přináší zvýšené pracovní nasazení a snahu mít vše pod kontrolou. Oznamuje nové začátky a příležitosti. Je také znamením naděje, štěstí, hojnosti a bohatství. Slibuje dosažení hmotného úspěchu, získání dobrého společenského postavení a uskutečnění tajných snů a přání. Ohlašuje také nové začátky v oblasti citů. Na negativní úrovni může přinést různé potíže, konflikty, prudké střety a pocity osamělosti. Účelem tohoto jedničkového devítiletého cyklu je rozvoj vlastní osobnosti.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 9

Ta přináší buď další odpovědnost, nebo vyvolává zvraty a zlomy v zavedených návycích a způsobech. Všechno, co bylo vybudováno na vratkých základech, se v tomto roce zbortí a uvolní tak cestu novým možnostem cyklu devítileté vibrace jedna. Je to doba k přehodnocování dosavadních žebříčků hodnot.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 1

Může být obdobím velké osamělosti. Nejvíce se z této kombinace naučí lidé, kteří potřebují získat více sebevědomí a samostatnosti, ale může to být čas osamění i pro lidi, kteří naopak ztrácejí sympatie druhých přemírou sebejistoty. Využijte této příležitosti k tomu, abyste se sami nad sebou zamysleli, a pokuste se nalézt rovnováhu, která vám bude vyhovovat.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Umožní vám vyzkoušet si to, co jste se naučili v předcházejícím roce. V tomto roce se určitě s někým seznámíte a toto přátelství má dobré vyhlídky. Důležité je, abyste v průběhu této kombinace věnovali určitý čas rozvoji vlastní osobnosti a naučili se více spoléhat na svoji intuici. Je důležité si uvědomit, že osobní roční vibrace čísla dvě a jedenáct se sobě navzájem velmi podobají, ale vibrace čísla jedenáct začíná mnohem dramatičtěji a mívá výraznější účinky.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 3

Tento cyklus s sebou nese příležitost prosadit vlastní nezávislost v širším měřítku, mezi přáteli a v pracovních nebo studijních situacích. Je to vhodný čas k tomu najít si nějakého tvořivého koníčka. Nepotlačujte tedy vlastní potřeby kvůli péči o rodinu a nezapomeňte na to, po čem jste kdysi možná jako děti toužily. Rozhodování, čím byste se v tomto roce chtěli zabývat, si může vyžádat hodně přemýšlení, ale jakmile dospějete k rozhodnutí, budete se divit, že vás něco podobného nenapadlo už dávno. Je to čas vhodný pro cestování, nová dobrodružství, přátelství a tvůrčí činnost.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 4

Tento cyklus vnáší do vašich plánů omezení a problémy. Prosadíte se a využijete příležitostí, které vám tato vibrace nabízí, co nejlépe, anebo potlačíte své city, podlehnete frustraci a onemocníte? Tento rok vám může přinést velký úspěch a může to být i rok, který vám přinese lepší finanční zajištění, důležité je však zachovat si rovnováhu prací a odpočinkem, protože v této době máte sklon utápět se v práci.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 5

Toto období přináší ve vašem životě zvrat, protože jste se octli právě v polovině cyklu. Vibrace pětky s sebou vždycky nese úlevu od dosavadních omezení a ruku v ruce s pocitem volnosti kráčí i určitý nepokoj. Často se objevuje touha cestovat nebo se zabývat něčím zcela jiným než doposud.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 6

Tento cyklus vám poskytuje možnost prosadit se v milostném vztahu i v rodině a mezi přáteli. Může dojít k setkání s někým, kdo bude znamenat ve vašem životě začátek docela nové etapy, nebo naopak může dojít k prohloubení vazeb již ve vztahu existujícím.  V tomto roce se lidé zasnubují a vdávají či žení, rodí se jim děti z lásky a posiluje se jejich smysl pro rodinu. Dbejte na to, abyste si v tomto roce vyšetřili i trochu času sami pro sebe, protože budete mít sklon věnovat všechen čas ostatním a pak litovat, že na vás už ho moc nezbylo.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 7

Toto období vyvolává vždycky změnu a může se stát, že ztratíte půdu pod nohama ve chvíli, kdy se budete domnívat, že je všechno v nejlepším pořádku. Tato vibrace představuje samostatnost a rozvoj vlastní osobnosti, proto budete v této době ohroženi, pokud jste se stali na někom závislými, místo toho abyste využili svých vlastních schopností a sil. Každý zvrat v tomto roce má za cíl přivést vás nazpět k vašim vlastním vnitřním rezervám, podrobit zkoušce vaši víru a dodat vím více samostatnosti.

Devítiletý cyklus jedničky s osobní roční vibrací čísla 8

Tento cyklus představuje sílu, vyváženost s karmu. Může to být rok vysoce úspěšný, nebo naopak krajně obtížný, podle toho, co jste se ze zkušeností celého cyklu naučili a jaký pokrok a rozvoj vaše osobnost zaznamenala. Může to být rok, kdy zasejete semínka své další budoucnosti anebo zužitkujete všechny možnosti k vyvážení a posílení svého zdraví, vztahů k druhým a celého svého života.

 

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 2

Učí nás citlivosti, citovosti, intuici a přátelskému přístupu ve vztazích a situacích. Setkání s někým, kdo vám od základu změní život. Velmi důležité jsou partnerské vztahy. Je třeba se vyvarovat stresových situací, které ovlivňují zdraví. Věnovat pozornost stravě, odpočinku i cvičení. Dvojka může v prvním a druhém cyklu znamenat náročné dětství a dospívání. Charakterizuje citlivé období, v němž hrají rozhodující úlohu přátelské, partnerské a profesionální vztahy. Ohlašuje období sdružování, spolčování, spolupráce, důležitých setkání a navazování nových kontaktů. Přeje vzájemné podpoře a týmové práci. Může znamenat spojení dvou lidí za účelem dosažení společného cíle, navázání nového milostného vztahu, uzavření sňatku, založení rodiny. Ohlašuje také vyvažování protikladů a hledání rovnováhy v materiální a citové oblasti. Na negativní úrovni vyvolává nejistotu, nerozhodnost, rozpolcenost a pasivitu. Varuje před lehkomyslností a nezodpovědností. Může přinést různé překážky a komplikace, vyhrocení konfliktů a útoky protivníků. V sedmém cyklu slibuje dosažení vyrovnanosti, klidu, míru a harmonie.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 9

Pokud jste zvyklí, že musí být vždycky po vašem, pokud jste sobečtí s bezohledností k citům jiných, může tato kombinace nepříznivě ovlivnit vaše vztahy k okolí. Tyto potíže budou trvat, dokud se nenaučíte větší citlivosti a ohledům. Na druhé straně to může být i rok, kdy na sebe ochotně převezmete větší díl odpovědnosti, začnete brát svůj vztah závažněji nebo se rozhodnete pořídit si děti.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 1

Vztahy k druhým budou v centru pozornosti po celý tento devítiletý cyklus, ale osobní roční vibrace jedna vám nesporně dává možnost se ve vztahu prosadit a získat trochu více nezávislosti. Naskytne se řada příležitostí začít znovu a můžete také uzavřít obchodní partnerství.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by se podívat blíž na stresové faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce pro vás bude velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět k světovému míru a k ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaši citlivost a vnímavost.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 3

Je čas k navazování obchodních partnerství a seznamování se s lidmi. Neztrácejte se zřetele dobu, kdy jednotlivé cykly končí, jinak zůstanete ve vzduchu s nedokončenými střípky dobrých úmyslů a rozptýlenou energií. Všeobecně se dá říct, že jde o velmi činorodý rok, v němž je pozornost soustředěna na komunikaci. Může se vám stát, že budete na roztrhání, a často se v této době objevuje snaha stihnout víc, než je možné, dávejte tedy pozor, abyste v tomhle směru něco nepřehnali. Je to rok, který se výborně hodí k tomu, abyste si našli nějakou tvořivou zálibu.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 4

Může přinášet problémy v partnerských vztazích a mohou se objevit i nejrůznější finanční starosti. Vaše materiální zajištění může být v tomto roce ohroženo a stres může ovlivnit vaše zdraví. Je důležité, abyste znovu zvážili svůj žebříček hodnot a udělali si určitou vnitřní inventuru. Vlastní nejistota vás možná v mnohém svazuje. Když se uvolníte a dopřejete prostor i ostatním, mnohé z překážek náhle zmizí, protože jste si je vlastně vytvořili sami. Naslouchejte druhým spíš srdcem než hlavou.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 5

Obrat ve vašich citech. Znenadání zjistíte, že řada věcí, se kterými jste se v předchozím roce potýkali, náhle ztratila důležitost. Pocítíte značnou úlevu a začnete se rozhlížet po nových vzrušujících možnostech jak vyzkoušet svá nová křídla. Otevírejte se inspiraci, protože v tomhle roce budete mimořádně vnímaví. Tato doba se obzvlášť hodí k tomu, abyste cestovali, začali se učit něčemu novému, což vám v budoucnu přinese užitek, a vyzkoušeli si nejrůznější nápady, ale vaše trpělivost bude vystavena zkouškám a ze začátku vám bude dělat potíže se nové situaci přizpůsobit.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 6

Jen málokterá kombinace přináší tak ideální předpoklady pro milostný vztah. Pokud se v tomto roce vdáte anebo oženíte, pak to bude docela jistě z lásky a z hlubokého souznění duší, k jakému nedochází příliš často. Obě vibrace se ideálně doplňují, takže se budete druhým rádi přizpůsobovat a vycházet jim vstříc. I v tom se skrývá ponaučení, protože pokud se k druhým chováte vlídně a tolerantně, jistě brzy postřehnete, jak ochotní a vstřícní budou oni vůči vám. V tomto roce se možná také pustíte do nějaké činnosti ve prospěch širšího společenství.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 7

Tento cyklus přináší změny, které vás mohou citově zasáhnout. Možná si konečně přiznáte, že váš milostný vztah není tak skvělý, jak jste se pokoušeli sami sobě namlouvat. Pak si uvědomíte, že před sebou máte tři možnosti. Buď si se svým partnerem otevřeně a rozhodně promluvíte o své nespokojenosti a budete se usilovně snažit situaci zlepšit. Nebo si přiznáte, že jste již v minulosti v úsilí o podobné zlepšení selhali, a setrváte, ať již z jakýchkoli důvodů ve vztahu po celý zbytek života. Anebo se od svého partnera zcela odpoutáte a začnete úplně znovu. Může také nastat situace, že vás někdo požádá, abyste se postarali o nemocného příbuzného či přítele, případně o někoho, komu se přihodila nějaká nehoda.

Devítiletý cyklus dvojky s osobní roční vibrací čísla 8

Toto období uvede vaše city do rovnováhy a celou situaci ustálí. Osmička je číslo příčiny a následku, dávání a braní, je proto velmi důležité si v tomto roce všechno dopodrobna promyslet. Každý váš čin může tvořit i bořit. Nerozhodujte se k ničemu, co by nebylo v souladu s vaším nejlepším svědomím, a snažte se žít podle zákonů přírody, jinak zjistíte, že si spravedlnost zjedná průchod, ž to budete nejméně čekat.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 3

Trojka v prvním cyklu může znamenat spokojené a radostné dětství. Je to období mentálně a tvořivě vysoce aktivní. Slibuje příznivý vývoj nějaké záležitosti, dosažení úspěchu, ocenění a uznání. Je to období komunikace, společenské interakce a studia, ale především i konfrontace. Na povrch se dostanou problémy, které jsme donuceni řešit. V životě většiny z nás existují situace, které zasouváme do nejzazšího koutku mysli, zametáme pod koberec a odkládáme na neurčito. Právě tato vibrace má možnosti a prostředky, jak tyto skryté problémy vynést na světlo a donutit nás, abychom se s nimi konečně vypořádali. Tím se osvobodíme od emocionální energie, která nás ovlivňovala a bránila nám ve vývoji v předchozích cyklech. Je - li to cyklus poslední, udrží se duševní svěžest po celý zbytek života. Nabízí také možnosti a příležitosti k dalšímu postupu a růstu. Na negativní úrovni přináší potíže, problémy, zkoušky a překonávání překážek. Může vyvolat komplikace v oblasti citů – milostný trojúhelník, rozpad vztahu. Varuje před rozptýleností a roztěkaností.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 9

Toto období vás podnítí k tomu, abyste přeskupili svůj žebříček hodnot a převzali odpovědnost za sebe i za druhé. V tomto období dojde k různým zvratům a nezbude vám, než některé lidi a situace nechat plavat a vzít si z toho ponaučení. Může to být obtížný rok a dost možná se přistihnete při pochybách, zda se vám podaří všechno zvládnout. Ale dokážete to a pomůže vám při tom i značná podpora, s kterou se ve svém okolí setkáte. Patrně budete muset čelit různým vypjatě emocionálním situacím, jejichž intenzita vám možná připomene některé nepříjemné zážitky z minulosti. Nejjednodušší by se zdálo podvolit se vlastním citům a nechat se jimi ovládat. K tomu však tato vibrace nesměřuje. Zkuste se místo toho postavit situacím, které vás mohou znepokojovat, smířit se s nimi, pochopit je a povznést se nad ně. Pokud se s nimi nevyrovnáte teď, počítejte s tím, že se před vámi budou podobné problémy vynořovat znovu a znovu, dokud se k nim nepostavíte čelem. Mnozí lidé se v tomto období stěhují – do nového domu, do jiného města, ale i do jiné země.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 1

V tomto roce se můžete náhle octnout v izolaci, anebo přinejmenším odkázáni sami na sebe, takže vám nezbude než se naučit, jak se obejít bez cizí pomoci. Tato kombinace má povzbudit rozvoj vaší osobnosti a podpořit vaši schopnost uplatnit se v práci i ve studiu. V tomto roce se na sebe budete umět podívat s větším kritickým odstupem než kdy dosud a začnete se kolem sebe rozhlížet po podnětech, které by vás mentálně stimulovaly.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Tady vás čekají konflikty, vyplývající ze snahy mentálně orientované trojky nalézt logická vysvětlení pro intuitivní, vnitřní poselství. Snažte se mít na paměti, že cílem tohoto cyklu e umožnit vám, abyste se vypořádali s problémy z dřívějška. Nedopustili jste se chyby, když jste někdy neuposlechli svého vnitřního hlasu? V tomto roce budete cítit potřebu přátelství a společenských styků, nejprve se však musíte vyrovnat se vším, co bylo předtím. Jinak nejspíš zjistíte, že vás přitahují stejné typy lidí, se stejnými problémy, jako byli ti, kvůli kterým jste se už v minulosti tolik natrápili.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 3

Všechny problémy vyvrcholí a nezbude vám než se střetnout s lidmi a situacemi, kterým jste se až doposud snažili vyhýbat. Zčistajasna, bez ohledu na to, jestli se na to cítíte, nebo ne, už nebude vyhnutí, a i když vám možná tato nevyhnutelnost přinese stres a úzkost, poznáte nakonec, že to všechno nebude tak zlé. Předem si všechno představujeme horší, než jaké to nakonec ve skutečnosti je. Nacházíte se v ideálním období pro studium, tvořivé nápady i společenské kontakty, ovšem vzhledem k tomu se občas necháte unést svým temperamentem. Budete potřebovat čas na to, abyste si odpočinuli a dotáhli všechno až do konce, jinak podlehnete rozrušení a napětí. V tomto období budete společensky přitahovat lidi a komunikace s nimi bude pro vás rovněž mít značný význam.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 4

Období plné mentální energie, s důrazem na obchodní a právní záležitosti. Snaha vymanit se z omezení, která vím, jak cítíte, brání v postupu vpřed, může vyvolávat nervozitu. Nesmíte chtít lámat všechno přes koleno, ale spíš se snažte pochopit, že překážky a omezení mají vždycky svůj důvod. Postupujte krok za krokem a snažte se všechno co nejdůkladněji a nejvšestranněji zvážit – dost možná, že vám něco uniklo.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 5

Zásadní obrat ve vnějších okolnostech, dá vám jistou dávku uvolnění a oprostí vás od omezení, která vás v předchozích dvanácti měsících svazovala. V době, kdy k této kombinaci dospějete, jste už patrně překonali problémy své minulosti i přítomnosti a nebudou na vás tedy již negativně působit. Můžete bez obav hledět kupředu, vytyčovat si cíle a dělat si plány s vědomím, že z vás konečně spadly problémy, v nichž jste se až dosud zmítali. Poprvé za dlouhá léta si budete připadat volní, ode všeho oproštění, a budete moci zužitkovat obrazovou vnímavost a tvořivé schopnosti.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 6

Klade důraz na vztahy k lidem. Je možné, že se ve vašem životě objeví někdo docela nový, nebo začnete už existující partnerský vztah brát vážněji než doposud. Vaše osobní vibrační pole se s touto kombinací proměňuje a s ním i aura, jenž vás obklopuje. Budete k sobě lidi přitahovat. Možná se ponoříte až po krk do rodinných záležitostí a problémů a budete se těšit z dětí či vnoučat. Je to rok plný vzruchu a valně si v něm od jedněch narozenin ke druhým nevydechnete. Vyhledejte si nějakého tvořivého koníčka, protože hladina tvůrčí energie je v tomto roce velmi vysoká.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 7

Tento cyklus s sebou nese změny působící na city. Takové změny mohou přivodit i myšlenkové napětí a nepokoj. V tomto roce vás budou lidé často žádat o pomoc a radu. Dozrál čas k hlubšímu duchovnímu uvědomění a začnete cítit potřebu vyšetřit sami pro sebe klidný prostor ke studiu, četbě, úvahám, meditacím a především ke zhojení starých jizev. Jakéhokoli ukvapeného činu byste se měli vyvarovat.

Devítiletý cyklus trojky s osobní roční vibrací čísla 8

Jde o období nesmírně aktivní nabité mentální energií, které vám přinesou hodně neklidu. Může to být rok ve všech ohledech velmi úspěšný, pokud dokážete svou energii konstruktivně usměrnit a ukáznit k uvážlivému jednání. Relaxace a nějaký druh tělesného cvičení, jež by vaši mentální energii vyvažovalo, nabývají v tomto roce na důležitosti, jinak vás vaše energie brzy unaví.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 4

Toto období má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě. Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti. Ponaučení, k nimž se dopracujete, závisí na vaší karmické cestě a na tom, jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali. Pokud jste vždy jednali v souladu s přírodními zákonitostmi existence s vlastní integritou, nemusíte se v průběhu tohoto období vůbec obávat. Pokud dospějete k určitým rozhodnutím a vezmete na sebe závazky, dbejte na to, abyste v sobě neměli ani stín pochyb. Pokud se rozhodnete nesprávně, může vám trvat po celý zbytek devítiletého cyklu, než se ze vzniklé situace vyprostíte. Nabádá k opatrnosti při každém rozhodování, protože chybná rozhodnutí mohou mít dlouhosáhlé důsledky. V sedmém cyklu slibuje dosažení stability a trvalého hmotného zajištění. Pokud devítiletá vibrace čtyřky přichází jako čtvrtá a poslední, je pravděpodobné, že budete po zbytek života materiálně zajištěni. Čtyřka v prvním cyklu může znamenat obtížné a nenaplněné dětství, spojené s potlačováním osobního potenciálu a také s pocity omezení a útlaku. V dalších cyklech ohlašuje období zaměřená na budování kariéry a materiálních jistot. Od čtvrtého cyklu oznamuje produktivní období naplněná pilnou a tvrdou prací.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 9

Jde o jednu z nejobtížnějších kombinací, protože vás v jistém smyslu očišťuje a zbavuje vás všeho, co k svému pokroku již nepotřebujete. Přiměje vás k uspořádání vašeho žebříčku hodnot a k převzetí odpovědnosti za sebe i za druhé. Nemáte na vybranou, a pokud jste až doposud uhýbali před rozhodnutími a volbou životní cesty, napříště už vám to neprojde. Rozhodovat se znamená ujasnit si, co je pro vás v životě nejdůležitější. Pocítíte potřebu o této zásadě přemýšlet. Do popředí vystoupí potřeba jistoty a naskytne se řada příležitostí, jak dosáhnout jistoty materiální i citové, pokud se vám ovšem podaří nalézt tu pravou rovnováhu mezi světem materiálním a duchovním. Jestliže vám schází emocionální síla, tento cyklus vám ji dodá.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 1

Přináší možnost, aby se prach zvířený předchozím rozruchem znovu usadil. Jde o nové začátky a možnosti spolu s pocitem síly a nezávislosti. Nejspíš jste právě před svými narozeninami dospěli k rozhodnutí, že se už víckrát nikým a ničím nenecháte tak rozčílit. nebo znovu natolik zdeptat a pokud ano, tak je to správně. Chopte se všech příležitostí, které vám tento rok přinese, ničeho se nebojte, protože pokud se budete chovat rozumně, můžete v tomto cyklu dosáhnout čehokoli. Pokud ovšem rozehrajete hru špatně, mocná devítiletá vibrace čtyřky vás ovládne a nebudete se moci pohnout z místa, dokud se neodhodláte ke změně. Pokud budete mít v tomto roce pocit, že ať se snažíte, jak se snažíte, nikam to nevede, je to spolehlivé znamení, že dosahujete pokroku – jenomže ne v tom směru, kde jste to čekali.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Čas jistoty a kamarádství. V uplynulém roce jste měli pocit, jakoby na vás dolehla všechna tíha a všechny křivdy světa, zato v tomto roce vám bude lehčeji. Vaši přátelé se kolem vás znovu točit a také vy sami budete k potřebám druhých vnímavější. V tom spočívá klíč k úspěchu v tomto roce – zabývat se více problémy a trápením druhých než tím, co právě tíží vás. Pokud to dokážete, povznesete se sami nad sebe a ve vašem životě se objeví vztah, jaký jste už dlouho hledali.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 3

Budete se muset po celou dobu tohoto cyklu vyrovnávat s frustracemi, ať už ve svém vlastním životě, nebo v životě svých blízkých. Budete mít možnost se povznést nad své přízemní starosti a upevňovat v sobě víru a sebedůvěru, až se posléze dopracujete takové moudrosti a houževnatosti, že se vás malicherné trampoty, které ustavičně tolik souží jiné, vůbec nedotknou. Je to období nesmírně tvořivé povzbuzující komunikaci a interakci s druhými, což vám přinese hodně uspokojení. Najděte si nějakou tvořivou zálibu, pokud jste to neudělali už předtím. V tomto roce byste měli skutečně využít svých rukou a své hlavy.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 4

Může to být období citových zlomů, které mívají sklon postihnout více členů vaší rodiny. V hlavě vám taky mohou ležet zdravotní problémy a je rozhodně načase, abyste více dbali na své tělo a trochu se mu věnovali. Pokud máte fyzické potíže, pak jste se jimi měli zabývat již dávno, ale v tomto roce se přihlásí natolik vehementně, že už je dál nebudete moci opomíjet. Zdraví by mělo v tomto období stát na prvním místě žebříčku hodnot. Pokud jste je až doposud zanedbávali, protože vám mohlo připadat, že na to nemáte dostatek času, tak tahle vibrace vás na ně důrazně upozorní. Dávejte si pozor na stres, protože v tomto období na vás může působit daleko silněji než jindy. V tomto roce by bylo vhodné začít js jógou nebo relaxačními kurzy.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 5

Tento rok přináší trochu oddechu od starostí uplynulých dvanácti měsíců. Nejspíš zatoužíte dopřát si trochu volna, odstěhovat se z města, vydat se na cesty někam hodně daleko. Možná že vás vaše práce zavede do světa a budete stále v jednom kole. Budete se snažit usilovně pracovat a zabezpečit se tak pro následující rok. To je v pořádku, pokud na sebe nenaložíte víc, než dokážete fyzicky zvládnout.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 6

Jedna z nejhezčích kombinací v tomto devítiletém cyklu. Lidé se zamilovávají a ve vzduchu jako by bylo nějaké kouzlo. Do vašeho života vstupují noví lidé, za naprosto nečekaných okolností navážete vztahy, které pro vás budou mnoho znamenat, jindy se zčistajasna zadíváte na někoho, koho znáte už dlouhý čas, a náhle ho uvidíte v úplně jiném světle. Lidé budou všemožně usilovat o vaši náklonnost, najdete nové přátele a získáte bližší vztah ke členům vlastní rodiny. Mnozí lidé se v tomto čase žení, vdávají či mají děti, nebo zažijí svatbu svých dětí nebo vnuků a budou sledovat jejich život s velkým uspokojením. Mohou se vás také dotknout rodinné problémy nebo potíže lidí vašeho blízkého okolí.

Devítiletý cyklus čtyřky s osobní roční vibrací čísla 7

Perný rok, ve kterém může dojít k mnoha nečekaným událostem a změnám, které vám budou brát půdu pod nohama. Lidé kolem vás budou jednat tak, že vám to bude připadat matoucí a nepochopitelné. Zabere vám větší část tohoto roku, než konečně pochopíte, že lidé kolem vás se chovají dočista stejně jako jindy. Tato vibrace je velice duchovní a v průběhu roku dochází ke značným změnám ve vašem vnímání. Ostatní lidé se chovají přesně tak jako předtím, ale vy je sledujete pronikavěji a posuzujete, jestli stojíte o to, aby i nadále zůstali součástí vašeho života. V tomto roce se objevuje potřeba duchovního studia a růstu.

Devítiletý cyklus s osobní roční vibrací čtyřky čísla 8

Tento rok vás povznese nad všechna pozemská omezení, která před vámi mohou vyvstat. Budete schopni ohlédnout se nazpět za uplynulými devíti lety a v hloubi duše vědět, že všechny změny a nesnáze byly nezbytnou součástí vaší zkušenosti, vašeho vyspívání a vývoje. Nejenže jste nyní daleko silnější, ale jste také chápavější a účastnější. Svůj život teď máte pod kontrolou, a ať už vás potká v příštích devíti letech cokoli, můžete si bez obav určovat svoje cíle.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 5

Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto devítiletého cyklu je to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál. Ovšem zda na této cestě uspějí, či nikoli, to zůstává také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence. Toto období přináší svobodu a člověk musí projevit velkou vnitřní sílu, má – li se ukáznit natolik, aby nalezl rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují nenahraditelnou ztrátu času. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité, a o to pak usilujte podle svých nejlepších schopností. Pětka v prvním a druhém cyklu může znamenat nevázané dětství a dospívání. Ohlašuje touhu po svobodě, nezávislosti a samostatnosti. Někdy přináší předčasné rozvinutí sexuality. Symbolizuje pohyb, změny, cesty a také vášně, svobody a pokušení. Od čtvrtého cyklu ohlašuje období změn a nových podnětů. Nabízí řadu možností, setkání se zajímavými lidmi, navazování užitečných kontaktů. Přeje cestování a stěhování. Může znamenat zásadní změnu způsobu života. Na negativní úrovni signalizuje vnitřní boje a konflikty, nejistotu, napětí, nestálost, potíže, překážky, prudké změny a osudové zvraty, finanční potíže, rodinné spory, citová zklamání, nezdary, neúspěchy a také riziko onemocnění. Varuje před přílišnou bezstarostností a před upadáním do extrémů. Nabádá k opatrnosti a k zachování rovnováhy ve všech oblastech.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 9

Přinese vám větší míru zodpovědnosti v podobě rodinných nebo pracovních závazků a majetek, který si v této době pořídíte, může znamenat významnou změnu ve vašem životě. Budete muset provést inventuru svých financí a zamyslet se znovu nad žebříčkem hodnot, abyste si mohli stanovit realistický cíl. Je to doba, kdy můžete být jmenováni do různých výborů nebo se podílet na nějakém podnikání, které vám zabere hodně času a energie. Možná že vám bude dělat potíže udržet rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinou, a proto budete muset ustavičně znovu zvažovat, co je pro vás důležité. Žít proti vlastnímu přesvědčení a osobní integritě či nevěnovat dostatečnou pozornost věcem, na nichž vám záleží, je nebezpečné.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 1

Toto období přináší nové možnosti, s jejichž pomocí se budete moci zase o krůček přiblížit ke svému cíli. V mnoha směrech se vám naskytnou příležitosti k pokroku, které ve vás podnítí nové nápady a budou natolik zajímavé, že vás přimějí k úvahám o změně. Je důležité, abyste si své cíle důkladně zvážili, protože je tu nebezpečí, že zvolíte nesprávně a dodatečně budete litovat. Občas se vás může zmocňovat pocit, že všechno rozhodování leří jen na vás. Tento cyklus dodává lidem více ráznosti, přesto se vám v tomto roce můžete cítit občas trochu osamělí. Má to svůj důvod, využijte proto času, který můžete strávit o samotě. Zjistíte, že v období kolem třetí čtvrti této osobní roční vibrace budou lidé spíše ochotni věnovat vám svůj čas, ale tou dobou už budete mít ve věcech jasno.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Tohle je skvělá kombinace, protože vnímavost devítileté vibrace pětky posiluje intuitivní a senzitivní kvality osobní roční vibrace dvě nebo jedenáct. Tím se zase mění a posiluje osobní vibrační pole, a než si to stačíte uvědomit, octnete se v situacích, kdy se budete setkávat s lidmi s podobnými cíli a názory, jako máte sami, a velmi snadno se také může stát, že se zamilujete. V tomto roce můžete také rozvinout svůj intuitivní potenciál ve prospěch svůj i ve prospěch druhých.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 3

Tato vibrace vytváří nejaktivnější a nejtvořivější období celého cyklu. Budete cítit nepokoj a začnete se rozhlížet po nějakém kurzu nebo koníčku, který by vám pomohl odvést nadbytečnou energii. Jde o jednu z nejideálnějších kombinací pro studium a cestování a obojím se možná budete zabývat po celý zbytek trvání tohoto devítiletého cyklu. Hlavní důraz bude spočívat na styku s lidmi, na obchodním a právním jednání. Vaše nápady v tomto roce mohou být k nezaplacení.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 4

Toto období ve vás probudí potřebu trochu ubrat ba tempu, protože už nejspíš maličko přepínáte své síly. Přesto však budete pokračovat ve zběsilém tempu a přehlížet varovné signály. Začne se ve vás hromadit stres a občas vám může připadat, že se vám nic nedaří tak, jak jste si to představovali. Budete ale muset tenhle rok přečkat, při troše štěstí bez úhony na zdraví, protože život nebude o nic lehčí, dokud tato osobní roční vibrace neustoupí do poslední čtvrti. K vašim frustracím mohou přispět i problémy v rodině, snažte se proto uvolnit a vhodné by byly i kurzy relaxace.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 5

Přináší kritický bod obratu. Můžete se dočkat povýšení, být vysláni do zahraničí a můžete být také donuceni zcela změnit dosavadní tempo. Bude se s vámi muset počítat, protože budete sami určovat pravidla podle toho, jak to bude vyhovovat vám, a nikomu nedovolíte, aby vám předepisoval, co máte dělat a jak to máte dělat. Radu možná budete ochotni vyslechnout, ale zviklat se nenecháte. Pětka je číslo velké vnímavosti, a pokud jste pod vlivem dvou pětek, můžete si vybrat, jestli této vibrace využijete pro duchovní, vědecké či tvůrčí zájmy. Znovu je tu velký důraz na styk s lidmi a na cestování, klíčovým slovem je však svoboda. Měli byste být v tomto období opatrní při řízení automobilu, protože nejspíš budete mít sklon jezdit příliš rychle.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 6

Budete mít více možností na výběr, takže to bude o vašem rozhodování se. Pokud jste si v průběhu tohoto cyklu uchovali vědomí toho, čemu dáváte v životě přednost, můžete teď postoupit o kus dál. Pokud jste se však nechali od původních cílů odvést, nebo jste se zalekli případných závazků, může se vám to v tomto období vymstít. Na druhou stranu můžete navázat trvalý milostný vztah s osobou, s níž se seznámíte za velmi romantických okolností, a je to rok rovněž silně zaměřený na rodinu. Patrně se od vás bude chtít, abyste pomáhali řešit problémy příbuzných, i když se vám to nebude zrovna dvakrát hodit.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 7

Přináší změnu vnějších okolností a často to bývá změna k lepšímu, třebaže vám to tak na první pohled nemusí připadat. Tyto změny vás mohou citově zasáhnout z hlediska vibrace sedmičky, jde však v kombinaci o změny příznivé a to vlivem pětky. Přivede vás to o něco blíž k vašemu vytouženému cíli. Uberte v tomto roce na tempu a starejte se více o své tělo.

Devítiletý cyklus pětky s osobní roční vibrací čísla 8

Rok úspěchů v mnohém, co budete podnikat. Citová i materiální jistota budou pro vás mít v tomto období velký význam. Budete provádět různé finanční i právní transakce, vesměs s velkým úspěchem. Kdykoli se v tomto roce budete o něčem rozhodovat, budete mít vždy na zřeteli svou budoucnost i budoucnost své rodiny a budete schopni vyvinout velké úsilí, abyste své cíle proměnili ve skutečnost.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 6

Tato vibrace je úzce spojena s životy členů vaší rodiny a vašich přátel, a než tento cyklus skončí, budete podporovat celou řadu potřebných lidí. Budete si také občas říkat, jestliže vám vůbec zbude čas na vlastní záměry, protože pokaždé, když budete právě uprostřed důležité práce, nebo se budete konečně blížit k závěru svého snažení, vždycky se jako naschvál zčistajasna vynoří nějaká dramatická situace. Vaše trpělivost, víra a dokonce i vaše láska budou v tomto cyklu procházet ustavičnými zkouškami a často se budete muset ptát, jestli má takový život vůbec smysl. Mnohokrát se octnete před nutností volby a na tom, jak se zachováte vůči lidem, kteří od vás něco potřebují, a jak s nimi budete jednat, bude záviset veškerý váš budoucí pokrok. I když bývá cyklus šestky obtížný, může být také jedním z nejprospěšnějších. Konečně začnete uskutečňovat mnohé z toho, o čem jste celý život snili. Je to čas velice tvořiví a ideální pro vztahy všeho druhu, ale stres vám může působit bolesti hlavy. Šestka v prvním cyklu může znamenat náročné a obtížné dětství, spojené s množstvím úkolů a povinností. Popisuje období, v němž hrají zásadní roli rodinné, přátelské a partnerské vztahy. Ohlašuje čas řešení problémů z minulosti a sbírání nových zkušeností. Vyžaduje trpělivost a smysl pro zodpovědnost. Na pozitivní úrovni slibuje podporu a pomoc přátel, navázání nového milostného vztahu, příznivý obrat v kariéře, dosažení úspěchu, splnění snů a přání, získání odměny a uznání, nastolení harmonie v rodinných a partnerských vztazích, dosažení stability a hmotného zajištění. Na negativní úrovni může přinést různá omezení, nejistotu, životní zkoušky, rodinné problémy i komplikace v nesprávných partnerských vztazích, rozpad vztahu, rozchod i opuštění domova. Varuje před nadměrnou stresovou zátěží, která může mít negativní vliv na zdraví.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 9

Tato vibrace vnáší do vašeho života zvrat nebo novou zodpovědnost. Může vyvolat neshody v rodině a budete muset vynaložit maximální úsilí, abyste své nejbližší usmířili. Možná změníte zaměstnání nebo dojde ve vaší dosavadní práci k zásadním změnám, které vám přinesou více zodpovědnosti. V této době se lidé často vdávají a žení, pořizují si dítě nebo kupují dům a změna bydliště vás může zavést velmi daleko.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 1

Tato vibrace vám přináší po zvratech předešlého roku možnost prosadit vaši nezávislost a myslet na vlastní potřeby. Všechny příležitosti, které se vám naskytnou, ve vás budou provázet naděje a začnete si dělat spoustu plánů do budoucnosti. Rodinné záležitosti budou ve vaší mysli stále na prvním místě, ale nenecháte se jimi již tolik ovlivňovat jako v předchozím období. Občas nadejdou chvíle, kdy si budete připadat velmi osamělí, ale všechen čas strávíte o samotě, která pro vás bude velkým přínosem do budoucna.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Tato vibrace vám umožní poprvé za dobu, která vám bude připadat jako velmi dlouhá, jasně a objektivně pohlédnout na váš vztah. Vyjdete z tohoto období s obnovenou úctou a obdivem vůči osobě, kterou milujete. Nejspíš dojdete k závěru, že spolu budete i nadále sdílet všechno dobré i zlé, co vás v životě potká, protože si uvědomíte, že ta osoba není pouze vaším milencem nebo milenkou, ale také nejlepším přítelem, jakého máte. Pokud jste sami, setkáte se v tomto roce právě s někým, kdo ve vašem životě zanechá trvalou stopu. Osobní vibrace čísla jedenáct může ve vaší rodině v prvních třech měsících vyvolat nehody a chvíli možná potrvá, než se zklidní do pokojného introspektivního roku.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 3

Tato vibrace zvyšuje tvůrčí energii a obohacuje představivost, takže vaše myšlenky pádí jedna za druhou. Z toho může vzniknout problém, protože v přímé úměrně s tvořivou energií roste i nervové napětí, a tak se možná přistihnete, jak si lámete hlavu s nepodstatnými maličkostmi a nedokážete se uvolnit. Budete schopni své nápady úspěšně uplatnit, ale intenzita vaší energie poznamená i lidi kolem vás, zvláště členy vaší rodiny. Měli byste si proto dávat velký pozor, abyste druhé zbytečně nerozčilovali a nedráždili. Pokud si v tomto období nepřivyknete pravidelné relaxaci, čeká vás hezká řada bezesných nocí.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 4

V tomto období se vám mohou postavit do cesty finanční potíže, se kterými se budete potýkat po značnou část tohoto roku. Vaše plány ne a ne se pohnout z místa a narůstají pocity marnosti a sebepochybnosti vaší nejistotu jen zvýší. Snažte se vyhnout v tomto období závažným rozhodnutím nebo změnám. Nemůžete se spolehlivě rozhodovat, dokud neznáte všechny skutečnosti, a všechny skutečnosti nejspíš nebudete znát ještě dalších dvanáct měsíců, později už nebude třeba o čem rozhodovat.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 5

Mohou vás trápit rodinné starosti, ale už jste dospěli k bodu zásadního obratu, třebaže úlevu možná nepocítíte okamžitě. Vnímavá, svobodymilovná pětka osobní roční vibrace se může dostávat do konfliktu s tvořivou, harmonii milující šestkou devítileté vibrace a tento rozpor může zajít tak daleko, že sami nakonec budete vědět, zda se chcete osvobodit od zaběhnuté rutiny, anebo se znovu ponořit do jistoty rodiny. Tyto dvě vibrace se mohou i výborně doplňovat, jak v tvůrčí oblasti, tak i v obchodních záležitostech.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 6

Mezi dvěma šestkami ve vzájemné kombinaci nedochází k žádnému konfliktu a vy se poprvé za celý cyklus konečně uvolníte a pocítíte úlevu. Začnete za sebou vidět výsledky svého úsilí z poslední doby, a protože budete uvolněnější, budou klidnější i členové vaší rodiny, stejně jako vaši přátelé. Je to doba vhodná pro navazování vztahu a převzetí závazků, nebo jen pro prohloubení vazeb ve vztahu stávajícím.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 7

Toto období může ve vašem životě odstartovat velmi stresující změny. V rodině může dojít k neštěstí, může se objevit nemoc a na vás bude, abyste členy své rodiny nebo své přátele podepřeli a postarali se o ně. Vaše víra může být v tomto období podrobena zkoušce a možná začnete usilovat o hlubší duchovní uvědomění, abyste v případě potřeby dovedli přispět útěchou a moudrou radou. Snažte se pochopit, že je důležité zakusit všechno v životě na vlastní kůži a tím se naučit v budoucnu bezprostředněji chápat problémy ostatních. Pouze to může vnést do vašeho života větší hloubku a zralost.

Devítiletý cyklus šestky s osobní roční vibrací čísla 8

Právě když začínáte mít dojem, že jste se po celý cyklus stále jen bezvýsledně pachtili a ničeho jste tím nedosáhli, zažijete první opravdový úspěch tohoto devítiletého období a uvědomíte si, že v životě přece jen platí určitá rovnováha. V první části tohoto cyklu jste ze sebe nesmírně mnoho rozdávali druhým a můžete se spolehnout, že se vám to vrátí, až to budete nejvíc potřebovat. Odměna nemusí přijít vždy v té podobě, jakou si představujete, a dokonce ani ne od těch lidí, od nichž ji čekáte. Je to velmi úspěšný rok a váš úspěch bude pokračovat i v následujícím cyklu.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 7

Tato vibrace vyvolává změny, které vás mohou občas hluboce citově zasáhnout, protože jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem. Tyto změny nejsou však vždy k horšímu. Často jde o změny, které vám mohou být do budoucna velmi prospěšné, hned v první chvíli to však obyčejně nedokážete rozpoznat. V tomto cyklu budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, který vám už v minulosti působil starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením, kde cítíte, že je toto zapotřebí. Sedmička v prvním a druhém cyklu přináší někdy pocity osamělosti a opuštěnosti. Podporuje duševní činnosti, přemýšlivost, představivost, rozvíjení schopností, studium, touhu po vědění a také zájem o duchovno. Slibuje dosažení úspěchu a ocenění. Ohlašuje dobu bilancování, sebeanalýzy, přemítání o smyslu života, zvažování priorit a plánování další životní strategie. Může přinést významné životní změny, nové příležitosti a výzvy. Vyžaduje trpělivost a uvážlivost. Na negativní úrovni značí váhavost, nejistotu, nerozhodnost a podléhání iluzím. Vyvolává vnitřní konflikty, ztrátu sebedůvěry, poraženecké nálady a pocity marnosti. Může přinést potíže v materiální oblasti, starosti v rodině, rozchod s přáteli, odluku od domova a také ohrožení zdraví. V sedmém cyklu ohlašuje touhu odejít z aktivního života a stáhnout se do ústraní.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 9

Znenadání můžete ztratit půdu pod nohama a začnete si říkat, že tenhle prudký zvrat a příval citů kombinace sedmičky a devítky není předznamenáním celého devítiletého cyklu. Váš život se bude poznenáhlu zlepšovat, ale bude potřeba, abyste se snažili přijímat a chápat změny, k nimž dochází, protože jakmile se jim začnete bránit a vzpírat, situaci jen ještě víc zhoršíte. Klíčem k tomuto roku je odpovědnost za sebe i za druhé a bude pro vás velmi potřebné, abyste nalezli zásadnější smysl své existence. Možná se v průběhu tohoto období přestěhujete nebo zakoupíte nemovitost.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 1

Přináší nové začátky a příznivé změny ve vašem životě. Upevníte svou soběstačnost a naleznete vnitřní sílu a pochopení, to vám umožní cítit se šťastnějšími a vnitřně jistějšími. Někteří lidé se v tomto roce rozhodnou poučit se hlouběji o duchovních předmětech nebo o své náboženské víře. Jiní vezmou život do vlastních rukou a naleznou v sobě odvahu odpoutat se od všeho, kvůli čemu se dříve trápili.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Toto období rozvíjí intuici a léčitelské schopnosti, záleží však na člověku samém, zda toto využije ku prospěchu druhých, nebo pouze k svému vlastnímu. Jde o vysoce duchovní kombinaci, během níž se ve vás léčitelské schopnosti rozvinou, aniž si těchto změn budete sami vědomi. Ostatní lidé vycítí, že v sobě máte schopnost jim ulevit, a začnou vás vyhledávat, kdykoli budou potřebovat pomoc. Budou vám říkat, oč líp jim je, když s vámi mohou chvilku pobýt, nebo když si s vámi jen popovídají po telefonu. Z toho můžete pochopit, oč jde. Tahle schopnost vám byla svěřena, protože v sobě máte něco, co nemá každý, a zůstane vám po celý zbytek života. Vaše výjimečnost spočívá v tom, že jste v životě zakusili trápení, ale vaše zkušenosti vás nezatvrdily. Přeměnily vás v bytost mnohem chápavější a účastnější.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 3

Přinese vám touhu studovat nebo se věnovat nějaké zálibě, jež by poskytovala podněty vysoké hladině mentální energie. Můžete mít starosti kvůli někomu z rodiny. Ve středu pozornosti jsou obchodní a právní problémy, stejně jako společenské kontakty a můžete mít pár velmi užitečných nápadů.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 4

Období obtížné, emocionálně vypjaté a svazující, v němž se ustavičně vaše plány hatí a nic nevychází tak, jak by mělo. Nejlepší je posečkat s jakýmkoli rozhodnutím, dokud se tato vibrace nepřehoupne přes třetí čtvrť, snažit se uvolnit a využít času, po který jste nuceni přešlapovat na místě, co nejlíp, místo abyste se vysilovali zbytečným zápasem. To, co se právě odehrává, má své důvody, a slibují vám, že v době vašich příštích narozenin se život pohne kupředu a překážky stávající vibrace se vytratí.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 5

Tento rok přináší právě ten obrat, na který jste čekali. Bude plynout klidněji. Hladina vaší energie v této době stoupne a v tomto pilném, pracovitém roce bude jen málo jednotvárných okamžiků. Nezapomínejte, že pětka je vibrace velmi vnímavá a sedmička zase hluboce duchovní. Uposlechněte nutkání číst, studovat a bádat v duchovní oblasti. Snažte se trávit nějaký čas mimo město spíše v přírodě.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 6

Tento rok přináší změny v mnoha našich vztazích, protože začínáte u lidí ve svém životě hledat opravdovější duchovní blízkost. Sedmička mění vaše city a jako by vás nutila k plnějšímu životu. Šestka zase přináší možnosti výběru a dožaduje se harmonie ve všem, čím se zabýváte. Kombinace těchto dvou vibrací čísla vám umožní učinit rozhodnutí, které vás přiblíží k vašemu ideálu nebo k tomu způsobu života, o němž víte, že by vám vyhovoval. Lidé, kteří ve vašem životě zůstanou i po této roční kombinaci, vám už nebudou blízcí až di jeho konce.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 7

Sedmička je nejsilnější vibrací, pokud jde o dosažení toho, čeho chcete dosáhnout. Neleká se změn, které obrátí náš život vzhůru nohama, a sem tam nás popostrčí, když se duchovně nerozvíjíme tak, jak by bylo třeba. Jen si začneme libovat, jací jsme pašáci, tak nás sedmička vyvede z rovnováhy. Jen se sebou začneme bát chvilku spokojeni, už nám sedmička podrazí nohy, aby nám připomněla, že je ještě pořád co zlepšovat. Tenhle rok je kombinací dvou sedmiček a nelze tomu uniknout. Snad je zaspat zimním spánkem a jistě by nás z něj něco vyrušilo a probudilo. Jediná rada jak přežít tento rok, je duchovně pokročit. Musí dojít k změnám uvnitř nás samotných.

Devítiletý cyklus sedmičky s osobní roční vibrací čísla 8

Jde o rok velmi úspěšný, ale také citově nevyrovnaný. Sedmička, osmička a devítka jsou čísla nejvíce nabitá energií. Ovšem tuto energii není snadné usměrnit. Spíše začnete být přecitlivělí, napjatí, neklidní anebo nemocní. Osmička dodává tomuto roku sílu, vyváženost a úspěch, ale kombinace vibrací čísel je tu velmi mocná a můžete počítat i s různými zvraty a občasným přetlakem energie. Když jste pod vlivem vibrací čísel vyšších, jsou pro vás nezbytná relaxační cvičení, jinak vás čekají bezesné noci.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 8

Představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. Nejde o tak hrozné období, v jádru patří k jednomu z nejúspěšnějších, jaké může v našem životě nastat, ale vibrační síla osmičky je ze všech nejmocnější, proto je třeba k ní přistupovat s náležitým respektem. Nenadálý úspěch některých lidí je ve skutečnosti výsledkem mnoha let usilovné práce, studia a námahy. To jsou lidé, kteří jsou si vědomi pomíjivosti slávy, peněz, jiní zase mohou rychle vylítnout nahoru a tvrdě dopadnout na zem a to až na to nejhlubší dno závislostí, drog, alkoholu či zkrachování manželství. Osmička je číslem rovnováhy a karma. Bude usměrňovat vaše ambice do oblastí, v nichž potřebujete nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a vyrovnat se s blahobytem, popularitou či slávou., jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Vibrace osmičky není síla, s kterou je radno si zahrávat a je zapotřebí, aby se každý sám nad sebou upřímně uměl zamyslet. Osmička v prvním cyklu může znamenat příjemné a vyrovnané dětství. Představuje aktivní a dynamické období, v němž hrají rozhodující úlohu materiální aspekty života. Podporuje osobní zájmy a cíle, činorodost, energičnost, podnikavost, cílevědomost, bojovnost, pracovitost, praktičnost a vytrvalost. Vyžaduje však také cit pro rovnováhu a smysl pro zodpovědnost. Přeje oblasti financí a obchodu. Na negativní úrovni může přinést různé překážky a potíže, rizika a nebezpečí, prudké životní změny a zvraty, agresivní chování a vznětlivost.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 9

Na prvním místě bude pro vás odpovědnost a snaha o zabezpečení vás samých i vašich blízkých. Je pravděpodobné, že změny, k nimž v průběhu uplynulých osobních ročních vibrací došlo, vnesou do vašeho života větší vyváženost. V uplynulých dvou letech se změnily vaše postoje i vaše uvědomění a jste nyní připraveni započít další životní cyklus ve vyšší rovině existence. Vibrace devítky znamená dovršení a během následujících dvanácti měsíců si povšimněte, kolik aspektů vašeho života probíhá podle očekávání a kolik jste se už naučili. Tahle kombinace vám může přinášet v první čtvrtině roku i pocit vyčerpání, snažte se proto najít si čas na přemýšlení a odpočinek. Do budoucnosti se můžete dívat s důvěrou.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 1

Vaše myšlenky v průběhu předcházejícího roku tuto kombinaci předznamenávaly. Čeká vás postup nebo zlepšení situace a v této době už budete mít naprosto jasno v tom, jak chcete v budoucnu žít. Hladina energie se pozvedne a vaše plány se vám budou jevit optimisticky. Je možné, že se rozhodnete odstěhovat z města nebo dokonce i ze země, kde jste se narodili, abyste splnili sen, který ve vás už nějaký čas zrál. Osmička však může také snadno vyvolávat ukvapená rozhodnutí a prudká hnutí mysli. Měli byste si dát pozor na to, abyste v tomto roce svým problémům čelili, protože pokud se stěhujete, abyste se vyhnuli konfrontaci, karmická osmička vás dostihne, ať budete kdekoli.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Osmička je číslo karmy a rovnováhy, využijte tedy vibrací dvojky a jedenáctky k tomu, aby vnesla rovnováhu a klid všude tam, kde je to ve vašem životě potřeba. Pokud si vaše zdraví vyžaduje pozornost, zjistíte, že se vám nedostává energie, dokud znovu nezvážíte potřeby svého těla a nezačnete jim věnovat více pozornosti. Pokud jste zanedbávali svůj vztah, uspořádáte a pozměníte svůj program tak, abyste měli více času na lidi, na nichž vám záleží. Pokud jste se v minulých dvanácti měsících vyčerpali finančně, nadešel čas srovnat dluhy a přivřít peněženku. Může vyvstat potřeba vzdálit se od civilizace a strávit nějaký čas s partnerem.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 3

Skvělý rok a změny ve své osobnosti a auře pocítíte možná okamžitě. Komunikace má v tomto obdobní velký význam a náhle zjistíte, že začínáte psát dopisy a debatovat s druhými o svých názorech. Pokud jste ostýchaví, získáte v tomto roce více sebedůvěry, síly a bezprostřednosti, začnete svěřovat své myšlenky papíru. Nezáleží na tom, jestli je pak dáte někomu číst. Jde především o to ventilovat své pocity do fyzického světa, aby se vám přestaly honit v hlavě a trýznit vás. V tomto roce se změní i váš přístup k životu, začnete se na něj dívat s větším smyslem pro humor a z bezstarostnějšího úhlu. Je to rok, který se hodí pro cestování nebo tvořivé koníčky.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 4

Tato kombinace se skládá z čtyřky a osmičky, takže jde o dvojitou čtyřku. Veškerá rozhodnutí, k nimž v tomto roce dospějete, i všechny závazky, jež na sebe vezmete, stejně jako kterékoli právní dokumenty, které v této době podepíšete, na vás mohou mít omezující účinky a vyvolat ve vás větší napětí, než byste očekávali. Než se v tomto roce k něčemu odhodláte, je proto třeba projít všechny podrobnosti a zamyslet se nad možnými důsledky. Pokud se v něčem rozhodnete špatně, bude vám trvat celý zbytek tohoto devítiletého cyklu, než se vám podaří zbavit se nežádoucích následků. Řada lidí se snaží nashromáždit během tohoto cyklu nahromadit, co největší majetek v domnění, že jim přinese štěstí. Když však dosáhnou svého cíle, zjistí, že hmotné zabezpečení jim nedává takové uspokojení, jak si představovali. Toto období vám může přinést i zklamání a je třeba, abyste zcela upřímně přehodnotili své potřeby.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 5

Úspěšná kombinace, během níž můžete dosáhnout inspirace i mentální energie velmi vysoké hladiny. Může se stát, že budete pociťovat značný neklid, pokud jste již v prvních letech tohoto cyklu nenalezli způsob, jak usměrnit svou energii, a nedáte-li si pozor, přenese se tento neklid i do vašeho vztahu. Snažte se vybírat si činnosti, které vám budou přinášet jak mentální, tak fyzické podněty a které by vám pomohly přebytky energie odčerpat. V tomto roce bude svoboda nade vše, a proto pro vás může být těžké vázat se ve vztahu.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 6

Příznivé období naplněné láskou a zcela odlišné od minulého roku, kdy pro vás bylo nejdůležitější žít s co nejmenším pocitem omezení. V tomto roce prohloubíte vazby, které vás pojí s partnerem, nebo se ve vašem životě objeví někdo nový, s nímž vytvoříte pevný svazek. Možná se budete chovat trochu nepředvídatelně, protože jde o karmický cyklus a lidé, s nimiž se setkáte, mohou převrátit vaše city naruby. Je to rok pro renovaci vašeho domova a pro chvíle trávené s vaší rodinou a přáteli, ale čekají vás v něm i rozhodnutí, která prověří vaši integritu a víru v sebe samé.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 7

Nedílnou součástí tohoto roku jsou změny, kdy nastanou chvíle, že můžete mít pocit, že jste ve vlastním životě spíše divákem než aktérem. Něco zapůsobí jako katalyzátor a jednou se probudíte s vědomím, co všechno pro vás vaše rodina znamená, a slíbíte si, že ji budete v budoucnu věnovat více času než doposud. Znenadání se vás zmocní pocit, jako kdybyste poprvé v životě spatřili velebnost a krásu přírody, a umíníte si, že si budete napříště vážit šťastných chvilek tohoto pomíjivého života. Je to proces duchovního uvědomování probíhající přímo před vašima očima.

Devítiletý cyklus osmičky s osobní roční vibrací čísla 8

Toto období doslova završuje váš úspěch, protože přináší konec tohoto devítiletého cyklu a pak bude následovat cyklus vyšší úrovně. Dvojitá osmička je velmi mocnou kombinací a lidé budou daleko ochotněji uznávat vaší autoritu a hledat u vás moudrou radu i podporu. BV tomto roce se budete cítit silnější, schopnější a sebejistější a budete nezlomně přesvědčeni, že už máte dostatek znalostí a zkušeností k tomu, abyste si dokázali poradit s jakoukoli situací, která ve vašem životě může nastat. Dávejte ze sebe těm, kdo potřebují vaši pomoc co nejvíc, protože tento cyklus vás obdařuje zvláštním porozuměním pro jejich problémy.

Devítiletý cyklus pod vlivem čísla 9

Tento cyklus nás učí soběstačnosti, síle, houževnatosti, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. Devítka také představuje poustevníka z tarotových karet, který je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, osvětlovat a objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda „záležitostí“, kterou si zvolíte, bude vaše rodina nebo organizace, jež nemá s vaší rodinou nic společného, jde tu především o váš osobní růst. Tento cyklus vytváří opravdové filantropy, kteří kladou štěstí jiných výš než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají velkého zadostiučinění. Devítka v prvním cyklu značí často obtížné dětství, které může klást vysoké nároky na rozvoj osobního potenciálu. Podporuje soběstačnost, vytrvalost, disciplínu a smysl pro odpovědnost. Ohlašuje období osobního rozvoje a duchovního růstu, zvýšené mentální aktivity, přílivu energie a inspirace. Přeje studiu, cestování, navazování kontaktů s novými lidmi a také nezištné práci pro druhé. Může přinést zásadní změny ve způsobu života. Slibuje konečně vyřešení starých problémů, pozitivní vyústění nějaké záležitosti, nastolení harmonie, splnění tužeb a přání, dosažení cíle a úspěchu, zlepšení finanční situace, získání popularity a pocitu zadostiučinění a naplnění. Nabízí také nové příležitosti k dalšímu rozvoji a růstu. Na negativní úrovni může přinést různé zkoušky, zdržení, překážky, nevyrovnaný citový život a napjaté milostné vztahy.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 9

Tento rok zcela změní váš přístup k životu i celý jeho směr. Ukáže vám ty jeho stránky, kterým jste až dosud nevěnovali pozornost. Budete pamatovat na lidi i zvířata v nesnázích, a kdykoliv budete moci pomoci ostatním, vaše srdce vám nedovolá jednat jinak. Možná budete zaskočeni proměnou vnějších okolností, nebo si třeba sami začnete kazit svůj vztah nebo svou situaci v práci, prostě proto, že devítka od vás žádá, abyste hledali hlubší smysl svého života a snažili se mu lépe porozumět. Patrně se objeví nějaký katalyzátor, který ve vás nastartuje hlubší myšlenkové procesy, a začnete uvažovat, jak by se zlepšil váš život, kdyby z něho vymizel všechen klam a zdání. Bude třeba, abyste znovu uspořádali svůj žebříček hodnot a vzdali se věcí, které pro vás nemají význam. Budete cítit potřebu odpovědnosti za sebe i za druhé a možná také, že se v tomto roce budete stěhovat, něco studovat nebo někam cestovat.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 1

Vytváří nové příležitosti, kterých byste se měli chopit, ale také situace, v nichž si uvědomíte, že můžete sledovat cíle mnohem trvalejší hodnoty, než je hromadění hmotného bohatství. Vaše představy o smyslu života se v tomto roce změní a bude vám činit radost předávat to, čemu jste se naučili, druhým.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Vynikající období pro rozvoj intuitivních a léčitelských schopností, které se ve vás skrývají. Budete citlivější a účastnější k potřebám ostatních a nadejdou chvíle, kdy budete natolik vyladěni na myšlenky druhých lidí, že budete automaticky vědět, co si myslí a co cítí, ještě než promluví. Budete hltat vše, co se v tomto roce nového dozvíte z oblasti náboženství, ve kterém jste byli vychováni a i o dalších duchovních směrech. Je to rok, který přeje milostným vztahům, přátelství i obchodnímu partnerství.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 3

Ideální rok pro studium, koníčky a tvořivou činnost. Analytická devítka pozvedne v tomto roce hladinu mentální energie do mimořádné výše a budete potřebovat nějaký ventil, který by vás zásoboval podněty a zaměstnával vás ve volném čase. Pokud se rozhodnete studovat nebo se věnovat výzkumu něčeho, co vás zajímá, budete se tím zabývat do hloubky a opatříte si kdejakou knihu, která kdy o daném tématu kdy vyšla. Zaberete se do jejich stránek, dokud do sebe nevstřebáte veškeré podrobnosti. Je to také velmi příznivý rok pro setkávání se s lidmi, komunikaci, a také pro hru na nějaký hudební nástroj.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 4

Rok usilovné práce přinášející výsledky, ale objevuje se tu i sklon si vytvářet stresové situace, přepínat se za hranici fyzických možností a nakonec z toho až onemocnět. Jestliže příliš pracujete, ať už doma nebo v zaměstnání, či trávíte bezesné noci kvůli neklidnému miminku, najděte si čas na relaxační a dechová cvičení. Pamatujte i sami na sebe. Každé omezení má své důvody, i když je nejsme možná schopni v danou chvíli rozpoznat.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 5

Tento rok přináší úlevu od předchozího roku. Ve chvíli kdy energie této vibrace začne nabývat na síle, máte pocit, jako by vám někdo sňal z ramen těžké břemeno. V tomto roce dochází k obratu a brzy se shledáte s výsledky své námahy, kterou jste v předchozím roce vynaložili. Bude to opět rok, kdy budete cítit, že je pro vás snazší se se vším vypořádat. Můžete také cestovat.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 6

V tomto roce přeberete více odpovědnosti za váš vztah, rodinu a děti. Je docela dobře možné, že vám hodně času zabere péče o potřeby druhých a na vás samotné vám ho zbude velmi málo. To je stinná stránka kombinace devítky se šestkou, není vyloučeno, že ve vás začne narůstat rozmrzelost, ovšem právě prostřednictvím odpovědnosti a nesobeckého rozdávání vlastního času se můžete učit a duchovně se rozvíjet. Je to rok vhodný k upevnění již existujících svazků nebo k setkání s někým novým, kdo změní váš život.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 7

Tato vibrace vnese do vašeho života určité změny, které mají za účel posílit vaši víru a dodat vám více ohleduplnosti a pozornosti k citům jiných. Vaše citlivost a smysl pro zodpovědnost ještě zesílí, protože právě to je jedním z hlavních cílů celého cyklu. Často se změny odehrávají uvnitř nás samotných jako výsledek vaší snahy přidržovat se vyšších zásad a ideálů. Může se vám také naskytnout příležitost předávat své názory jiným.

Devítiletý cyklus devítky s osobní roční vibrací čísla 8

Jde opět o kombinaci dvou vibrací čísla vyšších čísel přinášejících vysokou hladinu mentální aktivity a sklon k nespavosti. V tomto roce se projeví snaha analyzovat všechno do detailů a předbíhat v mysli všechny alternativy, které by snad mohly nastat. Bude zapotřebí velkých úkolů a tvrdé práce, než se dokážete unavit natolik, abyste klidně spali a neprobouzeli se před svítáním jiskřením dalších myšlenek. Relaxační techniky, pomáhající uvolnit stres budou pro vás podstatné, jinak to však bude úspěšný rok, v němž zúročíte výsledky všeho své snažení.

Devítiletý cyklus jedenáctky

Jedna z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. Mnozí lidé se začnou zajímat o oblast duchovna nebo se snaží více porozumět náboženství a více si věřit. Jiní se začnou zajímat o filosofii, psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění, rukodělné práce nebo o hudbu. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy. Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si váží toho, co mají.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 9

Může vnést do našeho života zvrat a novou odpovědnost. Možná bude nutné nechat stranou určité aspekty vašeho života, či dokonce vaší vlastní osobnosti, abyste měli prostor pro další růst a mohli dosáhnout nezávislosti. To není nic snadného, pokud vám schází víra. je možné, že vám víru v sebe vrátí v tomto období nějaký duchovní zážitek. Stane se impulzem ke studiu či bádání, které vám přinese velké uspokojení.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 1

Vaše zkušenosti z minulého roku vám ukáží nějaký směr, kterým se budete během roku ubírat, a objeví se před vámi řada možností právě tehdy, když je budete nejvíc potřebovat. Měli byste dojít ve svém životě k některým rozhodnutím, protože vás v něm brzy čeká více změn, než sami tušíte. Ke konci tohoto roku se budete moci ohlédnout nazpět s vědomím, že zkušenosti tohoto roku vás přetvořily v mnohem silnější osobnost.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 2/11

Tento rok poskytuje ideální možnosti pro rozvoj potenciálu vaší intuice. Třeba se rozhodnete využívat svých léčitelských schopností ve prospěch druhých lidí. Lidé, kteří budou v tomto roce do vašeho života vtaženi, přispějí a napomohou vašemu rozvoji v nejrozmanitějších směrech. S těmi, s nimiž budete cítit opravdovou duševní spřízněnost, uzavřete přátelství, která potrvají až do konce života.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 3

Ideální kombinace pro studium a tvořivé záliby vás přivede k zamyšlení nad problémy a nezdary vašeho života. Budete se umět daleko snáze vyrovnat se vším, co vás potká, protože budete schopni proniknout až k podstatě věci, a to bude mít na vaši duši nesmírně uklidňující účinky. Díky tomuto přístupu se také budete umět povznést nad své současné nedostatky a snáze se sami se sebou vyrovnat.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 4

Začnete se sami sebe ptát, zda je to osobní roční vibrace čtyřky, co vám přináší v životě tolik překážek, nebo zda si je nevytváříte svou vlastní hloupostí vy sami. Osobní roční vibrace čtyřky zdůrazňuje naše slabosti, které tak vyvstávají zřetelněji, a to nám brání povznést se nad sebe samé. Smiřte se s tím, že v tomto roce nebudete postupovat kupředu tak rychle, jak byste rádi. Chopte se každé minuty času, který je vám dán, a nesnažte se prodírat kupředu místy určenými k tomu, abyste usedli a na chvilku se zamysleli.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 5

Sami se podivíte, nakolik vzroste hladina vaší energie, sotva tato kombinace nabude na síle, jaký nepokoj a touha podívat se do vzdálenějších končin světa, které jste nikdy neměli možnost navštívit, se vás náhle zmocní. Řiďte se v tomto období bez obav svým vnitřním hlasem, protože v sobě máte neuvěřitelnou intuici. Mohli byste uzdravit nevyléčitelně nemocné či komunikovat se zvířaty nebo ptáky.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 6

Velmi podivuhodná vibrace. Lidé k vám budou v tomto roce přitahováni a budete mít úplnou pravdu, pokud vás napadne, že celé vaše vibrační pole se jaksi změnilo. Může vám přinést mnoho dobrého, milostný vztah, trávení více času s rodinou a s dětmi, či život v blízkosti milovaného partnera s vlastní rodinou a dětmi, vám dá řadu ponaučení a právě tohle jsou velmi cenná ponaučení. Ponaučení můžete získat, i pokud jde o finance, obchod, úspěch, samotu. Vaše vibrace se v této době mění tak, aby se k vám lidé cítili přitahováni a vstupovali z vlastní vůle do vašeho života, protože lekce, kterým se potřebují naučit, korespondují s vašimi.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 7

Obtížný rok, protože sedmička sebou přináší změnu. Pokud váš stávající vztah přetrvá tuto sedmičkovou vibraci čísla sem, pak vás s vaším partnerem pojí pouto pevnější a osudovější, které přečká všechny zkoušky, jimž bude vaše láska a vaše porozumění vystaveny. Zkoušce není samozřejmě podrobován jen váš milostný vztah. Každá oblast života, kterou je třeba posílit, na sebe časem soustředí vaši pozornost a bude záležet na vás, zda přistoupíte k odpovídajícím změnám nebo ne. Všechny změny slouží k tomu, aby přinesly zlepšení, ale občas je těžké pochopit, proč k nim v životě dochází, někdy dokonce nechápeme, proč bychom měli něco zlepšovat.

Devítiletý cyklus jedenáctky s osobní roční vibrací čísla 8

Odměna za velkou dávku úsilí a námahy rovnováhy a úspěchu. Karmická vibrace čísla osm říká nahlas a jasně, že vždycky je něco za něco. Za všechny dary, kterých se nám dostane, musíme zaplatit – láskou, slitováním, upřímností, pochopením, nesobeckým rozdáváním vlastního času lidem, kteří to potřebují, a poctivým úsilím.