Karmický dluh

 

Karma je zákon příčiny a následku. To co jsme v minulosti vytvořili, dobré i špatné, vrací se nám ve větší míře zpět. Jde o energii nikoliv trest, jak se mnoho lidí domnívá. K nápravě chyb z minulých „životů“ můžeme přijmout další zátěž. V numerologii se jí říká karmický dluh, představují ho čísla 13/4, 14/5, 16/7 a  19/1.

Je jedno, jestli máme tento karmický dluh materiální nebo citový, či jiný. Jednou se jedná o dluh jako takový a musíme ho splatit. Jen náš karmický strážce, kterým je náš anděl strážný, nám uděluje lekce k našemu ponaučení a osobnímu růstu. Je pouze v rukou Božích, kdy je z nás tíha tohoto dluhu sňata. Pamatujte na to, že nám nikdy Bůh nenaloží více, než jsme schopni unést. Vše máme ve svých rukou my sami.

Nikdo za vás vaší karmu nevyčistí, nesmaže. Karma se musí odžít a především pochopit. Je to energie, takže lze pouze přenastavit vzorce našeho chování různými metodami (já sama pracuji s Akášou), což je práce na sobě za pomoci někoho, kdo vám pouze ukáže JAK. Nikoliv, že vás někdo očistí, či spálí nějaký papírek a je po problému. My sami si vytváříme karmu svými činy, myšlenkami a vším, co děláme v přítomnosti. V těžkých případech, kdy má karmická minulost na nás dopad, lze se svolením vyšších sfér člověku pomoci, pokud tedy nedojde k naplnění vaší karmické nádoby a ke střetu dvou karmických strážců, což by mohlo být velmi riskantní, pomáhat někomu, komu nesmíme a ani nemůžeme, mohlo by nás to pěkně zastavit a i nám samotným udělit tvrdou lekci k ponaučení, protože takový člověk to má pochopit především sám. Někdy totiž v dobré víře takovým lidem pomáháme a oni mnohdy ani pomoct nechtějí, buď z obav a strachu, že by museli převzít vlastní odpovědnost anebo jim vyhovuje program oběti.

Tato čísla karmických dluhů s sebou nesou zvláštní lekci, kterou se vám v minulých letech reinkarnací nepodařilo úspěšně projít, a musíte je tedy zvládnout ve vašem současném životě. Mohou také vypovídat o zneužití určitého daru nebo mocenské pozice v minulých životech. Každé číslo vyjadřuje specifickou, jedinečnou a zatěžkávací zkoušku.


Záleží ale na tom, kde se tyto čísla v našem životě nacházejí, to je velmi důležité. Pokud máte karmický dluh v životní cestě, bude vás pronásledovat opakovaně celý život, ale ne nepřetržitě. Ale pokud vaše životní číslo představuje zároveň číslo karmického dluhu, bude vás pronásledovat nepřetržitě, ne jen občas. Jestli je vaše číslo srdce shodné s číslem karmického dluhu, budete mít tendenci dělat špatná rozhodnutí, ale jestli vaše osobnostní číslo je číslo karmického dluhu, budete cítit jeho vliv v sociálních interakcích a v problémech se zdravím.

Karmický dluh nejvíce pocítíte v době dospívání a také v době tzv. krize středního věku -  mezi čtyřicátým a padesátým rokem.

 

Významy jednotlivých čísel karmických dluhů

Číslo karmického dluhu 13/4

Ti, kteří mají toto číslo karmického dluhu, jsou hodně frustrovaní, a jakýkoliv úkol se jim dělá obtížněji než jiným lidem. Je to důsledek lenosti minulého stavu vědomí, využívaní druhých a jiných špatných rozhodnutí v minulém životě. Překážky vznikají pro lidi s číslem karmického dluhu 13, kteří je musí překonávat znovu a znovu. I když mají chuť častokrát to vzdát, musí dál tvrdě pracovat, jen tak dosáhnou svého cíle. Mnoho úspěšných lidí z oblasti umění, sportu aj. mají karmické číslo dluhu 13. Klíčem k úspěchu je vytrvalost. Spoustu lidí se snaží obejít různé překážky zkratkami a to se často nedaří. Výsledkem je pocit, že člověk sám nedokáže nic a to je pro úspěch s číslem 13 podstatné. Je nutné dodržovat plán, vše dotáhnout až do konce a mít zameteno před vlastním prahem. Musíte se naučit na sebe brát zodpovědnost a čelit těžkopádnostem přímo, také se neuchylovat ke zbrklým řešením, zkratkám anebo jistým manipulacím. Toto číslo karmického dluhu nabízí příležitost k osobní transformaci, budete-li čestní, upřímní a trpěliví a zvládnete nepřízeň osudu, pak v této lekci uspějete.

 

Číslo karmické dluhu 14/5

Toto číslo vypovídá o nutnosti počínat si ve všech oblastech života střídmě, umírněně a nic nepřehánět. Musíte se naučit odolávat pokušením, nízkým sklonům a dát přednost odpovědnosti a plnění závazků. Vyvážíte-li svou touhu po svobodě a dobrodružství na jedné straně a smysl pro povinnost na straně druhé, pak v této lekci uspějete. Karmický dluh s číslem 14 mají ti, kteří během minulého života využívali svobodu svého života. Jsou nuceni neustále se přizpůsobovat novým okolnostem a nečekaným situacím. Díky tomu často mají problém s drogami a alkoholem. Základní předpoklad pro překonání dluhu je "převzít" otěže a se skromností projít dál. Je důležité mít ve svém životě pořádek a vytvořit si emoční stabilitu, být ochotný přizpůsobit se nečekaným zvratům a přitom se dále soustředit na své cíle a sny. Flexibilita a přizpůsobivost jsou rozhodující. Váš život sice bude jako na horské dráze, ale stále povede tím správným směrem.

 

Číslo karmického dluhu 16/7

Toto číslo vypovídá o nutnosti přehodnotit žebříček základních hodnot a eliminovat všechno, co stojím na povrchním základu, a není v souladu s naším vyšším já. Musíte se naučit přemáhat své ego a svou pýchu, jednat s druhými lidmi s respektem a důvěřovat jim, pokorně přijímat nečekané události a ve svém životě být čestní a věrní v lásce. Zaměříte-li se na svůj osobní rozvoj a povznesete-li se nad povrchní sklony, pak v této lekci uspějete. Karmický dluh s číslem 16 představuje zničení starého a zrození nového. Je to očista, pád ega a všeho, co jsme vybudovali. Po tom, co vše zatratíme, následuje shledání s „velkým duchem“. Může to být velice bolestivý proces, protože probíhá po pádu veškerého ega. Život přináší velké výzvy, které mají tendenci dělat rozhodnutí, která jako by byla určena k rozboření toho, co jsme předtím postavili. Mít karmický dluh 16 je jako předem prohraná bitva. Pravděpodobně se budete cítit poníženě, ale právě pokora je klíčem k úspěchu. Ti, kteří mají tento dluh, musí být opatrní a nepřehnat to s egoismem, protože ten může vést k zatracení a osamělosti.

 

Číslo karmického dluhu  19/1

Toto číslo vypovídá o pocitu frustrace, pramenícího z neschopnosti mít všechno a všechny ve svém životě pod kontrolou. Musíte se naučit nemyslet jen na sebe, nýbrž brát v úvahu také potřeby, city a názory ostatních. Budete-li mít odvahu přijmout pomoc od druhých, přiznat si vlastní chyby a chápat rozdílné úhly pohledu, bez ohledu na to, jestli jsou správné nebo nesprávné, pak v této lekci uspějete. Tito lidé jsou často tvrdohlaví a nechtějí si nechat pomoci či poradit. Přitom se vlastně sami zavírají do vězení, kde budou osamoceni ve svém životě, pokud se neotevřou jiným lidem a nebudou sdílet potřeby vzájemné lásky a závislosti. Ponaučení pro ně je, že ačkoliv se snaží osamostatnit a postavit se na vlastní nohy, stále jsou to lidé, kteří jako každý jiný potřebují podporu, pochopení a vědění, že se lidé navzájem potřebují.