Velké životní cykly

Číslo každého velkého životního cyklu má své vlastní jedinečné téma, každý cyklus je jinak dlouhý, jeho délka se pohybuje mezi 25 a 35 lety. Přechod mezi dvěma cykly je někdy citelně rozpoznatelný a jindy přejde jeden cyklus do druhého zcela nepozorovaně. Záleží na příslušných cyklických číslech i na dalších číslech numeroskopu a rovněž na stavu mysli daného jedince a na životních okolnostech v čase přechodu.

Vliv čísel velkých životních cyklů nemusíte pociťovat tak silně jako vliv čísel některých jiných cyklů svého numeroskopu, například čísel osobních roků, osobních měsíců, vrcholů, úkolů a čísel esenciálních. Vypovídají však o průběhu vašeho života. Porozumíte-li svým číslům velkých životních cyklů a tomu, co představují, můžete se chopit příležitostí, které se vám budou naskytovat, a připravit se na nadcházející změny. A pokud se sladíte s přirozeným tokem svých čísel, můžete omezit stres na minimum a posílit tak synchronicitu ve vašem životě.

Výpočet čísel velkých životních cyklů

Z číslic data narození vypočítáme tři čísla velkých životních cyklů.

1.      Číslo prvního velkého životního cyklu – číslo měsíce narození. Neredukuje se pouze číslo 11 – tj. listopad. Tento životní cyklus ovlivňuje prvních 25 až 35 let našeho života. Je to cyklus mládí a jeho číslo vládne formativním rokům našeho života. Je to fáze poznávání a sebeobjevování. Jde-li například o měsíc prosinec, pak sečteme 12 jako 1+2=3, je tedy výsledným číslem 3.

2.      Číslo druhého velkého životního cyklu – číslo dne narození. Všechna dvojciferná čísla se redukují na jednociferná. Neredukuje se pouze 11 a 22, 29 se zredukuje jen na 11. Jde o úsek života pod vlivem této fáze dalších 27 až 28 let. Je to cyklus dospělosti a jeho číslo vládne produktivním rokům člověka. Je to fáze stabilizace a nalezení vlastního místa ve světě, kdy člověk usiluje o prosazení myšlenek a uskutečnění cílů.

3.      Číslo třetího velkého životního cyklu – tímto číslem je číslo součtu roku narození. Tento cyklus pokrývá zbývající roky života, kdy bilancujeme. Je to cyklus moudrosti. Jde o období, kdy už většinou člověk rozhoduje sám o sobě a má nějakou odbornost a získaná moudrost a zkušenosti mu umožňují plně využít tento potenciál.

Výpočet velkých životních cyklů (životních fází)

3 způsoby výpočtu

1.      Pokud jde o stanovení délky trvání fází života, nepanuje mezi numerology shoda. Někteří numerologové pracují s přesně daným osmadvacetiletým cyklem, takže první fázi počítají od narození do 28 let, druhou od 29 do 56 let a třetí od 57 let dále.

2.      Jiní jednoduše připočtou k životnímu číslu 28 a od tohoto součtu pokračují dál.

3.      Další se domnívají, že první velký životní cyklus (první životní fáze) trvá od narození po přechod od čísla prvního vrcholu k číslu druhého vrcholu:

             První fáze života (první velký životní cyklus)

             Od narození po věk přechodu od čísla prvního vrcholu k číslu druhého vrcholu.

             Druhá fáze života (druhý velký životní cyklus)

             Dvacet sedm let od konce prvního velkého životního cyklu.

             Třetí fáze života (třetí velký životní cyklus)

             Od konce druhého velkého životního cyklu až po odchod z tohoto světa.

Význam čísel velkých životních cyklů - základní stručná charakteristika

Číslo velkého životního cyklu 1 – nezávislost, odvaha, individualita, vůdcovství.

Číslo velkého životního cyklu 2 – vnímavost, intuice, sounáležitost, rovnováha.

Číslo velkého životního cyklu 3 – tvořivost, sebevyjádření, společenská aktivita, radost.

Číslo velkého životního cyklu 4 – budování, plánování, úsilí, kázeň, cílevědomost.

Číslo velkého životního cyklu 5 – průzkum, zkušenosti, svoboda, komunikace.

Číslo velkého životního cyklu 6 – láska, rodina, odpovědnost za domov, tvořivost.

Číslo velkého životního cyklu 7 – introspekce, specializace, spiritualita, osobní růst.

Číslo velkého životního cyklu 8 – osobní moc, manifestace, finance, kariéra.

Číslo velkého životního cyklu 9 – soucit, dobročinnost, služba, kreativita.

Číslo velkého životního cyklu 11/2  – inspirace, osvícení, transformace, spirituální prozření.

Číslo velkého životního cyklu 22/4 – závazek, uskutečnění, institucionalizace, spirituální prozření.

To, pro kterou metodu se rozhodnete, záleží jen na vás samotných.

4.  Jiní numerologové pracují s hlavními fázemi odvozenými ze životního čísla, jak uvádí tato tabulka:

Životní číslo

První fáze

Druhá fáze

Třetí fáze

1

0 – 26

27 – 53

54 +

2 a 11

0 – 25

26 – 52

53 +

3

0 – 33

34 – 60

61 +

4 a 22

0 - 32

33 - 59

60+

5

0 – 31

32 – 58

59 +

6

0 – 30

31 – 57

58 +

7

0 – 29

30 – 56

57 +

8

0 – 28

29 – 55

56 +

9

0 – 27

28 – 54

55 +