Numerologie křestních jmen

 
 

Omlouvám se všem příznivcům mých webových stránek. Postupně dle mého času budou doplněna všechna křestní jména rozšířenými informacemi. Děkuji za pochopení Soňa Sofi.

 

 

 

 

 

BARBORA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Láskyplná práce pro druhé, vnitřní napětí, touha po individualitě, ale opětovné sklouzávání do povinností. Touhu po vrcholu a změnách umocňuje oslovení Báro ve vibracích 13, i přesto se nositelka tohoto jména řítí do koloběhu povinností a práce. Vhodná znamení jsou RYBY a RAK.  V jiných znameních Barbora více trpí. Obrácená Venuše.

Energie jména je mnohovrstevná, ale harmonizující, podporuje ženskou energii v celé škále jejích podob – od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost po vypočítavé intrikánství. Jméno přidává přátelskou, družnou povídavou povahu, která se může jevit na první pohled trochu povrchní, zato však plná pocitů. Svou bezstarostností a spontaneitou dokáže pozitivně „nakazit“ své okolí. Dovede být i vášnivá a citově vřelá. Barbora je pod vlivem svého jména tvořivá, se smyslem pro umění, může mít i dramatické sklony. Její intuice se zvídavostí dává jejím snům křídla. Na druhou stranu, jestliže chce, umí si vše dobře zorganizovat a být velmi praktická. Má touhu realizovat své sny. Bohužel má snů a tužeb někdy více, než je splnitelné, a tak trochu se v tom může ztrácet. Proto může budit dojem, že je bezradná a potřebuje poradit. Rady, podněty a informace sama aktivně vyhledává a dovede je obdivuhodně dobře využívat, propojovat a všimnout si i skrytých souvislostí. Její náhled je tak přínosný pro celé její okolí. Jméno navíc skrývá relativně silnou vnitřní energií, která sice dlouho dřímá, ale cítí-li se Barbora v koncích, posílí se její cílevědomost a odhodlání jít si za svým. Sice jí déle trvá, než si začne věřit, spíš to dohání houževnatostí a pílí, jakmile se jednou přesvědčí o svých kvalitách, probudí se v ní tvořivost a bojovnost, zdravá ctižádost i vypočítavost. Všechna svá pozitiva a negativa pak musí udržet v rovnováze.

Na negativní úrovni může být díky jménu upovídavá, tvrdohlavá a přecitlivělá. Někdy je váhavá a rozhoduje se pomalu až těžkopádně, navíc i nevyváženě. To je pak pasivní v případě akce a bojovná, má-lo úplně vyjasněné své hranice a zkoušet, co druzí vydrží a co si může dovolit. Je pak i drzá, neempatická až bezohledná, manipulující s druhými. Barbora je požitkářka, v některých ohledech nenasytná. Může propadnout pocitu, že má právo na víc, než jí život dává, a že má být víc oceňována.

Ve jménu převažují pozitiva nad negativy, a protože patří do skupiny jmen, které přináší jejím nositelkám i potřebnou kapku štěstí. Oslovení Báro, Barčo, Barko, podporuje zodpovědný přístup, umožňuje hlubší prožívání a zmoudření díky zkušenostem, zvětšuje citlivost a empatii. Oslovení Baruško, Barunko, zvyšuje sebevědomí, možnost soustředit se na své cíle a zlepšuje porozumění sobě samé, může ale také posilovat introvertnost a egoismus. Nechává hlavu v oblacích a přitom umožňuje stát pevně nohama na zemi, navíc podporuje rozvoj ženství. Může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Není doporučováno dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 4.

 

MIROSLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Bojovná a proměnlivá osobnost plná duševní síly. Přirozeně inteligentní. Potřebuje mírného partnera, aby mohla rozvíjet vše, co je v ní dobrého. Miroslava v Raku často rezignuje a věnuje se výchově dětí. Taktéž v Rybách, ale potom z manželství uteče, když děti vyletí z hnízda. Doporučují se všechna vzdušná i ohnivá znamení. Zemská moc ne, tam jsou sklony k alkoholu či jiným uvolňujícím prostředkům. Vládne Merkur, Mars, Uran a silné Slunce, které někdy nahrazuje Měsíc.

Jméno přináší houževnatost, vytrvalost, vyrovnanost a klid. Dodává sebejistotu a tvořivou energii. Proto je Miroslava hledačem nevšedních řešení, průkopníkem nových životních příležitostí pro sebe i pro druhé. Energie jména podbarvuje celou její osobnost charismatem. Zvládá pracovní zatížení, starost o domácnost a všechny povinnosti zodpovědně a s nadhledem, a navíc s laskavostí a pochopením. Pro druhé bývá vzorem. Umí lidi stmelovat a diplomaticky vyjednávat v zájmu míru a zachování stability. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. To je příčinou její zvýšené vnímavosti vůči potřebám druhých. Bývá štědrá a přátelská, ale i přísná. Miroslava je budovatel zázemí a spolehlivý pracovník. Nemusí stát v první řadě, ale druhé vede svým příkladem a pochopením k potřebám jednotlivců. Její šarm a tvořivé myšlení k ní přitahuje lidi stejně naladěné jako ona, takže si dokáže kolem sebe seskupit stejně uvažující lidi se stejnými hodnotami. Ve svých záměrech je Miroslava vytrvalá, odhodlaně a pevně si stojí za svým. Energie jména umožňuje, aby dosáhla všeho, co si usmyslí. Spíš krok za krokem, pilnou prací.

Na negativní úrovni se vlivem vysokých nároků na sebe stát, že se můžete přetěžovat v oblasti práce. Příliš pak lpíte na tom, abyste neudělala chybu a podávala perfektní dokonalé výkony, což z vás někdy může udělat robota, který zapomene oddělovat podstatné od nedůležitého. Pokud vše spíš hodnotíte rozumem a logikou, zapomenete dodržovat rovnováhu mezi tím, co dáváte a tím, co dostáváte. Snadno pak sklouznete k černobílému posuzování světa, zapomenete prožívat a nešetříte odsudky a kritikou. Svou tvořivost pak používáte jen ke zlepšování kontroly druhých a k ještě většímu perfekcionismu. Pak vše můžete začít přepočítávat na peníze. To vše vám pomáhá přehlušit citové zmatky, které v sobě pociťujete, protože právě emoce nedokážete svým rozumem ovládnout. Obáváte se tak spontaneity, buď si nevěříte a blokujete svoji úspěšnost, nebo si naopak věříte příliš mnoho a nemusíte zvládnout chuť po moci či ovládání druhých.

Doporučení: jméno se silným potenciálem úspěšnosti, které může být dobrou protiváhou datům narození s přílišnou emocionalitou, například s převahou čísel 2, 5, 7 a 8. Oslovení Mirko podporuje smysl pro rodinu, diplomatičnost jednání, harmonizuje osobnost a posiluje paměť. Není doporučováno dávat lidem narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. A 31. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

 
 

JITKA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Má většinou sympatickou tvář a kosmické bouře v duši. Je inteligentní, v určitých znameních až intelektuální, může to dotáhnout velmi daleko. Není doporučováno ve Štíru, v Blížencích, v Kozorohu a v Rybách. Tam způsobuje nervní a neklidné prostředí. Vhodná je ve Lvu, Vodnáři a Panně. Provází Slunce, Jupiter a Venuše.

Jméno dodávající skryté kouzlo a šarm, podporující sebeúctu a ambice spolu s odvahou a odhodláním. Energie jména ale také skrývá past v podobě přísné masky, pod kterou Jitka skrývá své city. Je aktivní, dynamická, sebevědomá osobnost, samostatná a rozhodná. Je odhodlaná uplatnit a prosadit své talenty. Mívá dost jasně vymezené hodnoty a zásady. Prosazuje si je bez ohledu na to, v jakém jsou vztahu k zažitým konvencím, Jsou prostě její a ona se jimi bude řídit.

Jitka je rozený učitel, který automaticky předává své znalosti druhým. Tím si naplňuje své potřeby zkvalitňovat a kultivovat prostředí kolem sebe. Jméno jí dodává cit pro harmonii a Jitka se snaží vylaďovat kolem sebe to, co vnímá jako nesourodé. Druhé tím operovává a někdy i inspiruje. Zejména její nadšení, zvídavost a ochutnávání všeho, co jí život nabízí, je pro druhé přínosné.   Jitka je schopná vnímat mnoho podnětů najednou, a zejména, když jde o realizaci jejich nápadů., je cílevědomá. Dokáže se oprostit od nepodstatných věcí, řešit vše razantně, logikou a rozumem. Dokáže zvládnout i různorodé obory od techniky po umění, mívá dobrý cit pro finance. Je často vůdčí osobností, aniž to vědomě chce, nebo je svérázná a osobitá, takže zkrátka vyčnívá. Jede si svou cestou, jestliže se k ní někdo přidá, je respektován, ale jen za předpokladu, že má potřebné kvality a je poctivý.

Na negativní úrovni dovede být Jitka osobitá, hned tak jí někdo nestačí a ona sama se jen těžko přizpůsobuje. Je pragmatická a upravuje si někdy realitu tak, aby vypadala, jak potřebuje ona. Ostatním ji také v této upravené formě prezentuje, proto se může s druhými v mnohém rozcházet. Jitka má tendenci se přetěžovat, a brát si na sebe víc, než je schopna unést. Neodhadne své možnosti, rozjede víc akcí najednou, je roztěkaná, zbrkle se rozhoduje nebo se zasekne v rozhodování úplně. Nedotahuje své záměry do konce a snaží se pak manipulovat s druhými, aby získala podporu a pomoc, nedokáže si připustit, že by něco nezvládla. Ve skrytu duše může skrývat úzkosti, které maskuje právě svou akčností a tím, jak druhé poučuje a napravuje. Chce v podstatě vidět svět krásný a bývá i trochu romantik, jenže to druzí ani za její vnější maskou nemohou postřehnout. Jitka jim málokdy dá nahlédnout do svých skutečných pocitů. Své žaly si řeší ve svém nitru sama.

V partnerských vztazích díky svým nárokům může mít problémy a také paradoxně to je oblast jejího života, kdy dělá špatné volby. Buď je využívána anebo využívá druhé. Ani v jednom případě pak není šťastná. Řeší to útěkem do práce, ke koníčkům a za svými sny. Vysvětluje si to jako svou potřebu mít hodně prostoru a svobody. Ve skutečnosti doma prahne po citu, laskavosti, luxusu, požitcích a lásce. Chtěla by se celá odevzdat citu a podvolit partnerovi, ale to jí vlivem jména není dáno a tak o tom jenom sní.

Jedná se o silné jméno s pestrou energií, která má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Zdrobnělé oslovení Jituško není vhodné, protože podporuje sebestřednou, upovídanost a zvyšuje nervozitu. Oslovení Jituš zvyšuje smysl pro řád, stabilizuje psychiku, posiluje vědomí sounáležitosti s druhými, podněcuje pracovitost a zvětšuje úsilí realizovat své cíle. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví více, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno vhodnou volbou. Není doporučováno dávat jméno narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. A 28. Dne v měsíci a také je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 6.


 

 

VERONIKA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno plné pohybu, inteligence, humoru, touhy poznat život ve všech jeho podobách. Přirozené charisma jí dělá velmi přitažlivou a oblíbenou. Je milá, soucitná a ráda přenechá kousek svého štěstí těm, kdo ho tolik nemají. Jméno je vhodné ve všech znameních. Vládne Merkur, Slunce a Jupiter.

Jméno nese energii úspěchu v pracovní sféře. Přidává i řadu schopností, které z ní mohou udělat důležitou osobu v jakémkoli kolektivu. Je pracovitá, cílevědomá a houževnatá. Umí vytrvat ve svém úsilí a dosáhnout výsledků, které si předsevzala. Energie jména poskytuje dostatek odhodlání. Stačí, aby se nadchla pro nějakou činnost, a za chvíli patří v oboru mezi ty nejlepší. Rychle pochopí podstatu a vše potřebné. Je šikovná, takže si osvojí potřebné strategie. To, co chybí, jednoduše vymyslí. Sice netouží být vůdcem, ale když je potřeba, zvládne i to. Jen si musí nechat určitou míru svobody. Nesnáší být k něčemu připoutána bez možnosti zvolit, co bude dál. Má samozřejmý pocit, že si zaslouží být odměňována za svou poctivou práci. Nepatří zrovna k nejskromnějším. Potřebuje mít vybudovaný dobrý základ, o který se opírá a který v ní vytváří pocit zabezpečení. Od něj se také odráží, jestliže potřebuje vzlétnout a cítit se alespoň na chvíli neomezovaná.

Veronika působí vyrovnaně. Hned tak něco jí nerozhází. Jméno v ní nastoluje duševní rovnováhu. Jenže její udržení závisí na tom, zda se děje vše podle jejich představ. Jestliže jí něco citově vychýlí, pak úspěchy z práce nerovnováhu vyrovnají. To však nefunguje do nekonečna. Čím více se dostává v osobních vztazích do nerovnováhy, tím víc se zvyšuje míra její nepohody. Umí pak vybuchnout jak natlakovaný kotel. Pak si nebere servítky. Na negativní úrovni pak vytváří značný nátlak a může i vyhrožovat, hledat cesty, jak druhé zastrašit, jak je ovládnout, upoutat k sobě, aby na ní byli závislí. Zkrátka musí být po jejím a bývá nespravedlivá, byť často sama srdnatě pravdu hájí. Toto chování má základ rozkolísané sebedůvěře, v obavách ze selhání a ze ztráty zabezpečení. Proto bývá i nepříjemným kontrolorem, který má konzervativní postoj. Paradoxně však ubližuje nejvíce sama sobě. Chce si dopřát volnosti, kterou ale stále odsouvá „až na pak“, až splní další povinnost, takže vlastně stále čeká na jakési osvobození. To v ní vytváří nestabilitu a začne se chovat extrémně – chvíli dovede překvapit svou pilnou pracovitostí a vzápětí svým nezájmem a únikem před odpovědností.

Jde o stabilní poctivé jméno s dobrým fundamentem, který podporuje pracovitost a touhu vyniknout a přitom nechává dost prostoru ženskosti. Oslovení Veruno, Verunko, nijak nemění výše uvedenou charakteristiku, jen přidává ještě větší touhu po svobodě, která se může zvrtnout v úzkosti z nenaplněného času, ale pro workoholické Veroniky je vhodné oslovení vytrhávající je z této závislosti. Oslovení Niko sice ubírá na původní energii jména, ale je vhodným řešením v případě, kdy jméno příliš uzemňuje a přináší pocit omezení. Podněcuje odvahu a odhodlání, posiluje osobitost. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací např. dat s vícečetnými trojkami a sedmičkami je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem. Jméno není doporučováno dávat lidem, kteří mají v datu narození kombinace čísel 4 a 8.

 
 

GABRIELA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Většinou hezká tvář s neklidným nitrem. Společenská, nadaná a neustále hledající sama sebe. Vnitřní nutkání z ní často udělá cestovatelku, než pochopí, že vnitřní klid nalezne sama v sobě. Měla by být vedena k psychologii a jiným humanitním vědám. Nehodí se příliš pro rodinný život, protože má práci sama se sebou. Působí SATURN, MARS, obrácené SLUNCE, PLUTO, kladné SLUNCE. Velmi záleží na příjmení a datu narození. Je doporučováno v BÝKU, PANNĚ  a KOZOROHU. Zemská znamení ji zklidní.

Jméno podporuje aktivní a zodpovědný přístup k životu a společenským aktivitám. Přidává vůdčí potenciál a touhu být vidět. Gabriela chce zapůsobit, přinést druhým něco nového podnětného, pomáhat a být užitečná.

Jméno podporuje potřebu se vyvíjet, hledat, snažit se vše pochopit a myšlenkově zpracovat. Její myšlení je bystré, založené na přesném detailním postřehu a zvídavosti. Gabriela je proto ochotná ke změnám, testuje hranice svých možností a snaží se je posouvat. Gabriela je kreativní, oslovuje svým někdy i neobvyklým, leč inspirujícím přístupem, aktivně hledá cesty, jak překonávat překážky, nezřídka je to iniciátorka změn a někdy až rebelka.

Je společenská, nápaditá, vyzařuje z ní vnitřní sebedůvěra, jakoby okolo sebe rozdávala energii. Chce mít okolo sebe prostředí plné důvěry založené na vzájemném pochopení. Potřebuje se cítit dostatečně volně a mít pocit, že si volí podle svých hodnot. Snaží se udržet si vnitřní svobodu, zejména hledáním a osvojováním si duchovních hodnot.

Na negativní úrovni může být Gabriela věčný hledač svého místa ve společnosti i v životě.  Tím, jak se snaží vše a do detailu pochopit, upadá často do idealistických představ o dokonalosti a zlepšování. Její plány, byť jsou tvořivé, nemusí být uskutečnitelné. O to víc je chce vylepšovat a prosazovat a tak se může setkávat s neporozuměním ve svém okolí. Ztrácí nadhled a stará se jen o sebe. Chce předvést, co umí a zahlcuje druhé svými vizemi, stále soupeří, v podstatě zkouší, co druzí vydrží.

Jestliže jí okolí nastaví hranice, vnímá to jako to nepochopení, zradu, citově se odtahuje, těžko odpouští. Hledá viníka v druhých ne v sobě. Může trpět úzkostmi, nervozitou, strachy. Dovede být žárlivá, vzteklá, výbušná, vypočítavá, má sklon intrikovat, budovat si závislostní vztahy a manipulovat s okolím ve svůj prospěch, jestliže se nepodvolí její vůli. To jí znesnadňuje schopnost zodpovědně milovat. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi.

Jméno má v sobě velký duchovní náboj a schopnost psychologicky proniknout do podstaty myšlení druhého, což je dar, se kterým se dá budovat plnohodnotný život. Jde o jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy, už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Gábino, Gabčo, Gabko podněcuje ještě větší citlivost, otevřené a svobodné vyjadřování, silné vnímání nespravedlnosti, snahu vyvíjet se, v podstatě jen potvrzuje jak výše uvedená negativa, tak pozitiva.

Oslovení Gabuš vhodně podporuje dobré ukotvení v realitě, praktičnost, vnáší určitý řád a zbavuje nadměrného idealismu.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací např. u dat s převahou sudých čísel, zejména 4, 6 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Není doporučováno dávat jméno lidem narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. A 25. Dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné sedmičky nebo jejich kombinace s trojkami.

 

 
 

ŠTĚPÁNKA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Jméno citové, domácky založené, bohužel většinou pracuje pro druhé, má moc povinností a starostí. Individuální rozvoj osobnosti je možný pouze v Beranu, Lvu, Střelci a Štíru, a to za ztížených rodinných podmínek. Je velmi učenlivá a kamarádská. Vládne Slunce, Měsíc, Merkur a Venuše.

Jméno s pěknou energií, která přidává bystrosti i praktičnosti, umožňuje vidět život v tom lepším světle a navíc posiluje ženskost. Dodává energie k prosazení se v životě.

Jméno podporuje soběstačnost a samostatnost, přidává analytické myšlení tvořivou energii. Štěpánka se tak může uplatnit v široké škále oborů, od těch nejpraktičtějších, až po ty umělečtější. Všude ale bude umět stát nohama na zemi. Přitom neztrácí nic z citlivosti, emotivnosti a empatie.

Dovede být společenská a udávat tón, je pro mnohé následováníhodná. Snaží se o pohodu kolem sebe. Její duše je veselá, má ráda pohodu a veselé prostředí, sama umí být dobrou kamarádkou.

Pracovně dokáže být razantní a svým přátelským přístupem přesvědčit druhé o tom, aby byla následována a získala podporu. Vyzařuje z ní rovnováha a zároveň i to, že ví, co dělá a co chce. Pro mnohé je to záruka i jejich úspěchu. Umí se postarat o druhé. Nedělá jí problém najít řešení, vypracovat novou strategii či přetvořit staré a nefunkční. Převáží-li negativní energie tohoto jména, pak navenek pohodová Štěpánka může ve své duši skrývat nízké sebehodnocení, které se projevuje jako váhavost a nerozhodnost. Umí však toto překonat, ale potřebuje na to klid a uzavřít se do sebe. Proto se někdy může jevit jako nepřístupná a odtažitá. Dovede být i ambiciózní a urputná ve svých cílech a prostředcích, které k tomu volí. Svou kreativitu může používat k hledání různorodých cest, které jsou vypočítavé, zneužívající druhé a manipulující. Může tak sklouzávat k překrucování reality a nalhávání sobě i druhým.

Dominantní energie jména mohou způsobovat, že se z ní stane generál, který si potřebuje podrobit druhé a mít nad nimi moc. Jestliže neudrží na uzdě své emoce, pak přechází z vyrovnané ženy do útočné pozice, kritizuje a je mstivá, nespravedlivá a hodnotí vše černobíle. Může pak mít i sklon k hysterii a hypochondrii.

U tohoto jména však převažují pozitiva nad negativy a už z toho důvodu patří do skupiny jmen přinášející jejich nositelkám potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Štěpo a Štěpko spíš znesnadňuje život. Přináší sice citovou hloubku a filosofický rozměr, potřebu hledání vyšší smysluplnosti v životě, zkvalitňuje tvořivost, na druhou stranu znesnadňuje otevřenost a komplikuje vztahovost.

Jméno může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti.

 

KATEŘINA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Většinou velmi učenlivá, inteligentní a v mnoha znameních skromná. Najdou se však i výjimky, vychytralé nebo velmi arogantní. Ale vždy je to póza, která se jim nakonec nevyplatí. Inteligentní ženy nosící toto jméno to mohou v životě někam dotáhnout. Jméno si ovšem nese komickou zátěž, citovou karmu a vlivy na slabší zdraví a pozdější rodinný život, až kolem 30. Roku věku. Jméno je vhodné ve znamení LVA, BERANA, PANNY, VODNÁŘE, STŘELCE. Provází Měsíc, Mars, Merkur a Saturn.

Jde však o energeticky složité jméno, které zajišťuje v životě rozmanité zkoušky pro získání náročných zkušeností, které vám dopomohou k očištění. Budete zrát a moudřet doslova každým krokem. Jméno s sebou nese zvídavost, komunikativnost a velkou citlivost a emotivitu, značnou energičnost, potřebu vše prožít na vlastní kůži, procítit a vlastními smysly i osahat. Jméno přidává odvahu a kuráž, se kterou se Kateřina vrhá do víru života. Využívá přitom dar postřehu, schopnost vnímat každý detail a to vše zpracovává svým jasným úsudkem. Zkouší, co jí život může vše nabídnout a je otevřená změnám, za kterými cítí příležitost k osobnímu růstu. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné  a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Bývá dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Energie jména odstraňuje dopředu předsudky. Nemívá problém vnímat lidi, ne podle jejich vzhledu a slov, ale podle skutečné kvality jejich ducha. Často si pak více váží obyčejného člověka než celebrity. Jméno nabádá k vyjasnění žebříčku hodnot a zmoudření osobnosti. Předurčuje jí k určité službě, která ale neznamená podřízenost a obětování se. Spíš v ní budí pocit zodpovědnosti, uvědomování si svých možností a hledání hranic schopností u sebe i u druhých. Vlivem toho jména vyrůstá osobnost nositelky v zásadovou ženu, která svým vlastním příkladem druhým ukazuje cestu, je pevná a obdivuhodná ve svých postojích. Přitom jí nechybí laskavost, smysl pro humor a empatie. Jméno má navíc v sobě hodně ženské= energie, která posiluje vnitřní krásu, zvyšuje potřebu prožívat vztahy naplno, emotivně, citlivě reagovat na impulzy kolem sebe, vytvořit si tak vlastní názor a postoj.

Na negativní úrovni vlivem své citlivosti a přístupu se může stát, že její reakce budou přehnané, přecitlivělé a nervózní. Její empatie se pak stane zátěží a vytvoří si proto odstup kritičností, ostrým vymezováním se, intrikami a panovačností. Bude mít názor na vše a vždy, bez pochybností a se sníženou schopností naslouchat druhým. Tato obrana proti přetížení nároky vlastními i druhých může mít vliv na hádavost, která se může projevovat nucením druhým svého postoje nebo úhlu pohledu na život a vydávat toto za jediné „správné“. Je to vlastně obranný postoj, který má zabezpečit přemíru podnětů, které Kateřina nezvládá. Obrací se proti ní vnímavost, hloubavost a energičnost, se kterou by chtěla vylepšovat celý svět a také její smysl pro detail a perfekcionismus. Je najednou v kolotoči zmatku a obav, které mohou vyústit až v psychické problémy typu úzkosti a fobií. Velkou výzvou je učit se trpělivosti, nechat druhé lidi dělat své chyby a nebránit jim v jejich vývoji svojí překotnou pomocí, nepřebírat za druhé zodpovědnost. Kateřina tak často zkouší, co druzí vydrží a kam až může zajít. Její zvídavost se může měnit v protivnou zvědavost a drzost. Hranice svých možností poznává pomalu a díky bolavým zkušenostem.  Pro Kateřinu je důležitý pohyb jak fyzický, tak i duševní. Neměla by ustrnout a vždy být připravena ke změnám ve svém životě. To jí může pomoci od všech možných nemocí a psychických propadů, protože energie jména přímočaře propojuje její psychiku s jejím fyzickým tělem. Stav její duše a nespokojenost se tak rychle odráží na zdraví. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy a už z toho důvodu patří do skupiny jmen přinášejících její nositelce potřebnou kapku štěstí. Oslovení Kateřino zpestřuje energii jména, posiluje rozumovou stránku a ubírá na emotivitě, přidává tvořivost. Oslovení Káťo, Kačko, Katko, která jsou běžněji užívaná, ji spíš jen přitěžují, přidávají citovou rozkolísanost, přetěžují zodpovědností. Záleží na datu narození, co se u konkrétné osoby projeví více, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Není doporučováno dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 7 nebo jsou-li v datu narození vícečetné sedmičky.

 


 

ŽANETA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Toto jméno je odvozeno od francouzského Jeanette, což znamená česky Jana. Ta je ženským protějškem jména Jan, jež má základ v hebrejském Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".

Velmi silná osobnost, která si nenechá mluvit do života. Měla by vždy najít uplatnění. Ve vibraci čísla 22 se skrývá obrovská síla dobra i zla. Je to číslo na rozhraní. Pokud se Žaneta rozhodne jít cestou budování dobra, pak jí to přinese štěstí. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne Uran, Měsíc a občas i Merkur.

Toto jméno umožňuje dosáhnout jakýchkoli cílů, které si Žaneta usmyslí. Je složeno z energií, které podporují vnímavost, citlivost a posilují ženskou energii v celé škále jejich podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikářství. Žaneta je chytrá a bystrá, s odvahou a odhodláním se pouští do všeho, co jí připadá smysluplné. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. Má analytickou mysl a jasnou představu o tom, co chce dokázat. Je samostatná, sama si poradí s překážkami. Navíc vše, co dělá, dělá s nasazením a celým svým srdcem. Pro své okolí je Žaneta jistotou a stálicí. Je v ní jiskra, která druhé inspiruje a zároveň je příslibem vyrovnané stability. Žaneta si buduje své jistoty v materiálním zázemí a je na své schopnosti hrdá. Není ale pyšná a rozdělí se s druhými. Všechny, která má ráda, považuje za svou rodinu. Ke všem, kteří jí pomáhají, je uznalá. Ve vztazích je emotivní, vášnivá. Pro lásku by šla na kraj světa. Dovede láskou doslova hořet a překročit pro naplnění svých citů mnohá omezení.

Je mnohdy emotivní až přecitlivělá. Musí si hlídat svou citovou rovnováhu, jinak je její jednání jak na houpačce. Může být ve své rozhodnosti neukázněná a nesoustředěná, dělat chybné volby, ale s o to větším tlakem a razancí, zachází do extrémů. Je kritická a nepřiznává si svá selhání, nalhává sobě i druhým jinou realitu. Může mít až hysterické reakce, kterými se snaží dosáhnout svého. Její hodnocení bývá často černobílé, nevidí celou širokou škálu mezi těmito protipóly. Má strach z té barevné různorodosti, protože by se jí tím mohl narušit jasný a přehledný systém názorů a hodnot, o který se opírá a který ji udržuje v psychické stabilitě. 

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Umožňuje prožít sice ne příliš standartní, ale zato naplněný život.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Není doporučováno dávat jméno lidem narozeným v osmičkové dny, tj. 8., 17. a 26. dne v měsíci a jsou-li v datu vícečetné osmičky.

 

ALICE

JMENNÉ ČÍSLO 3

Jméno nejasného původu i významu. Buď je za jeho základ považováno starofrancouzské jméno Aaliz, které je přejaté a zlidovělé ze staroněmeckého jména Adelheit s významem „ušlechtilá, vznešené postavy i způsobů“, nebo jméno vychází z anglické domácké podoby jmen Elizabeth (česky Alžběta). Někdy se základ jména spojuje s řeckým jménem Alethea „pravdivá“.

Komunikativní, jemná a citlivá. Je možný tvůrčí přístup k životu, ale většinou inklinuje k rodinnému krbu. Děti jsou její radost a pýcha, ale vdávat se může později. Jméno je vhodné pro všechna znamení kromě Kozoroha. V tom se nemusí cítit dobře. Vládne Měsíc a Mars.

Dynamické jméno dopřávající mysli nevídaný rozlet a dobrou paměť. Jméno posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob – od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikářství.

Alice je bystrá, zvídavá a značně tvořivá. Je společenské povahy, se smyslem pro humor. Její odhodlání jít si za svým je značné a hned tak ji něco od jejího cíle neodradí. Snad jen ona sama. Je to nadšenec, který o svých cílech i záměrech rád mluví, detailně vše rozebírá, zvědavě zjišťuje názory druhých. Všímá si velkých detailů, dovede nasávat různorodé podněty ze svého okolí a nechává se jimi inspirovat. Bystře vyhodnocuje vše, co se kolem ní šustne. Jakoby měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich mysli.

Alice je osobitá, svérázná, zná svou cenu, je sebevědomá, potřebuje pro sebe hodně prostoru a pocit svobody. Její nápaditost i přístup k životu bývá tahounem druhých a je inspirující. Alice bývá všestranně nadaná a jde jí snad vše, na co sáhne. Nicméně klasické vzdělání jí moc nepřitahuje, učí se životem, věnuje se jen tomu, co ona sama pokládá za smysluplné a účelné. Byť to občas mohou být věci, kterým druzí nepřikládají význam. Alice dokáže vyniknout a z nezajímavého udělat záživné a objevné.

Při převážení negativity tohoto jména se může Alice stát výstřední a neukotvenou. Problémy se soustředěním a zbrklostí se mohou promítat do její netrpělivosti a menší zodpovědnosti. Není příliš přizpůsobivá, byť jí leží na srdci harmoničnost prostředí, ve kterém se pohybuje, často upřednostní jen své zájmy a potřeby. Dovede bravurně zmanipulovat, přesvědčit ty, od kterých potřebuje pomoc. Jasně bystře vycítí slabiny druhých a využije je ve svůj prospěch. S muži to umí nejlépe a mívá jich více najednou. S věrností si často hlavu neláme.

Alice má výbornou fantazii, jestliže popustí její uzdu, projeví se jak její výrazná tvořivost, ale také i nepraktické pasivní utrácení času v iluzích. Někdy jí její okolí nerozumí a ona se neumí přiblížit. Přitom je plná emocí, touhy po vášnivém citu a hlubokém souznění.

Je to jméno, kdy pozitiva převažují na d jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Álo zlepšuje zpětnou vazbu jejího chování, zklidňuje a umožňuje nastavit hranice jejímu rozletu.

Toto jméno může být velmi často přínosem. Musíme však počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, proto je vhodné poradit se při výběru jména s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno člověka posilovat, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je vhodnou protiváhou k datům narození, kde je přeplněná rovina čísel 1, 4 a 7. 

 

MICHAELA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jde o ženskou formu jména Michael, které vzniklo složením tří hebrejských slov, mi+cha+él a vyjadřuje otázku „kdo (je) jako bůh, podobný Bohu?“ Toto jméno nosil jeden ze tří nejvýznamnějších archandělů, který vedl boží vojsko proti Satanovi a je symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot. Měl pověření vykonávat spravedlnost od samotného Boha, a proto se jméno vykládá jako „ten, který přináší Boží poselství a Boha zastupuje“. 
Učenlivé jméno s karmickou zátěží. Může přinášet horší zdraví a méně štěstí. Obzvláště pokud je i datum narození jako nepříznivý start, má Michaela co dělat, aby život kočírovala. Vládne Merkur, Mars a Saturn.
Jméno s různorodou a pestrou energií, která umožňuje nositelce citlivě reagovat na veškeré podněty a stále se něčemu novému učit. Poznávání a vyjasňování si vlastních kvalit i hranic je tedy pro Michaelu velkou výzvou i životním posláním.
Jméno podněcuje k aktivitě a zvídavosti ve všech oblastech života. Zaručuje bystrý intelekt, postřeh, určitou bojovnost., houževnatost a sílu vytrvat. Univerzálně posiluje vrozené dispozice, bez ohledu na to, jsou-li pozitivní či problematické. Jméno otevírá řadu možností, zejména podporuje její zvídavost, nutí ji, aby zjišťovala, co je pro ni přínosné.  Je vybavena bystrým úsudkem, činorodou aktivností. Michaela umí stát pevně nohama na zemi a je praktická, s kritickým myšlením. Jde za tím, co je výhodné a jasné. Má ráda určitý řád a rytmus. Tam, kde ho nemá, se může ztrácet. Chaotická není schopná fungovat, a proto bývá tahounem, který se snaží hledat řešení v metodickém systematickém postupu či pracovním nasazení.
Je pilná a potřebuje za sebou vidět výsledky své práce. Dodává jí to pocit jistoty a posiluje její sebevědomí. Hmatatelné výsledky ji uklidní ve víře, že jednala správně a kvalitně. Michaela ale není přízemní konzument, její duše je tvořivá a vzletná, často může mít rozmanité umělecké ambice. Když je spojí s praktičností a pílí, je její úspěch zaručen.
Vliv jména nezaručuje to, že každá Michaela bude společenská a otevřená, ale zajišťuje její vnímavý a lidský přístup k druhým. Michaela je citlivá k trápení, nesnáší povyšování se, je ochotná pomoci. Snaží se jít do všeho naplno, je houževnatá a vytrvalá. Bývá tedy pro druhé jakousi stálicí, u které se dá najít řešení či alespoň porozumění.
Při převážení negativní energie tohoto jména, může být pro Michaelu vyznat se ve svých životních možnostech a určit si priority. Ztrácí pak svůj potenciál a energii v hledání, co vlastně chce. Neumí si stanovit hranice a vytyčit jasný cíl. Nebo na druhou stranu se nasměruje příliš jednostranným směrem a není ochotná ke změně. Michaela může mít konzervativní postoje, které vydává za jediné správné, a nutit okolí, aby je přijímalo. Nahrazuje si tím pocit jistoty a uklidnění, potřebuje se cítit psychicky stabilně. Jestliže nemá dost zkušeností, či naopak se v životě již dost spálils, může se cítit nejistá a zklamaná. Začne být nedůvěřivá a ztracená v přílišné svobodě a možnostech. Úzkostně se bojí vyjít ven z uzavřeného kruhu návyků. V důsledku se Michaela stane kritickou, vzteklou a pesimistickou osobou, které se nikdo nezavděčí. Problémem tohoto jména může být rozpor mezi tužbami, spojenými se zvídavostí na jedné straně a obavou vyjít z rutiny na straně druhé. Rozladění obrací pak proti druhým, je netaktní, zkouší, kam až může ve svém vyzývavém chování zajít, a co ji projde.
Jméno dodává hodně fyzické energie, proto by Michaela měla sportovat a hýbat se. Stav její psychiky se také může odrazit na jejím fyzickém zdraví.
Jde o praktické, stabilizující jméno s dobrou aktivní energií podporující seberealizaci. Má řadu variant, kterými se dá měnit eventuální problematický vliv jména. 
Oslovení Michaelo pomáhá zbavit se určité těžkopádnosti jak v myšlení, tak podporuje praktičnost a zručnost, dodává větší tvořivost. Usnadňuje vykročení z bludného kruhu a je obranou proti konzervativním postojům.
Oslovení Michalo dodává ochotu ke změnám a poznávání, podněcuje zvídavost a empatii, ale také podporuje vznik úzkostí.
Oslovení Míšo, Miško posiluje tvořivé talenty, paměť, zvyšuje citlivost. Sice znesnadňuje rozhodování, ale tím také pomáhá najít si stabilní citové zázemí, mít větší ohledy, cítit se citově naplněná.
Toto jméno může být skoro vždy přínosem. Je třeba počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození. Je proto vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů.
 

LUDMILA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Toto staré slovanské jméno je složené ze slov lud, „lid“ a mila, což v předkřesťanské době ujasňovalo, na co se dotyčná ve svém životě bude zaměřovat. Z tohoto hlediska tedy Ludmila měla v centru své pozornosti svůj lid(je jedno, zda pár členů rodiny či celý národ, kterému vládla). Teprve později ve středověku se význam slova mila přesunul k současnému chápání tohoto jména. Proto je dnes jméno vnímáno jako „lidu milá“. Snad nejznámější nositelkou tohoto jména – babička svatého Václava – patří mezi české světce.

Většinou tato bytost musí pracovat pro jiné. Nemá lehký osud, čeká ji trápení. Saturn navazuje na Neptuna, což signalizuje stálé běhání v kruhu marnosti či starostí. Ludmila může dosáhnout vzdělání i pěkného postavení, ale ne klidu srdce a duše. Toto jméno není doporučováno pro slabší Váhy, Blížence, Raby a Raky. Vládne planeta Mars, Měsíc, Saturn a Neptun.

Jméno v sobě nese určité poslání, a své nositelce proto přináší příklon k duchovním a morálním hodnotím, pravdivost, citlivost na nepořádek a lež, potřebu druhé učit a opatrovat, napravovat a také být oporou. Dělá z Ludmily budovatelku a také moudrou rádkyni, která vytváří dost jistot pro druhé, často slabší nebo tápající.

Ludmila vyzařuje spolehlivost, rozhodnost, ochotu a zájem, přitom má ale přirozenou autoritu, takže jsou jasné její hranice, kterými si zachovává potřebnou míru bezpečné svobody. Vnitřně je Ludmila totiž citlivá a vnímavá a potřebuje mít prostor pro odpočinek a relaxaci.

Jméno podněcuje tvořivost, bystrý úsudek a dost energičnosti k prosazování toho, co považuje za správné. Ludmila dovede být věcná, logická a odtažitá, jestliže řeší stresové situace a nechce se emočně vysílit. Je vedená svými ideály a vnitřní touhou po svobodě, k uplatnění vlastní vůle. Je-li přesvědčená o správnosti svého konání, dokáže tvrdohlavě, tiše, umanutě jít si za svým.

Při převážení negativní energie tohoto jména může Ludmila vystupovat jako přemoudřelá, dovede být pedantská, poučovat, kritizovat, vše komentovat, mít poslední slovo, prosazovat jen svou pravdu. Chaoticky nezvládá nahromadění různorodých problémů. Může mít tendenci spíš utíkat před jejich řešením, banalizovat je. Odtahuje se od druhých, zachovává si odstup. Mohou ji paralyzovat obavy a úzkosti.

Sama sebe může upozaďovat, konat automaticky, podřizovat se dojmu užitečnosti a spravedlnosti. Je ochotná přetěžovat se tím, že druhým dělá zpovědnici a hledá pro ně řešení, jenže sama před řešením svých vztahových problémů utíká. Je-li na ni činěn nátlak, reaguje emotivně, vztekle a zoufale.

Vzhledem k tomu, že jméno podporuje univerzalitu a působí jako zesilovač vrozených dispozic, umožňuje každé své nositelce bohatý a smysluplný život.

Oslovení Lído, Lidko přidává na harmoničnosti osobnosti, ženského sebevědomí a šarmu, zvětšuje vnímavost k rodinným vazbám a snižuje potřebu preciznosti. Je dobré opatrněji volit toto jméno, je-li v datu narození silná kombinace čísel 9 a 3.

 

ŠTĚPÁN

JMENNÉ ČÍSLO 3

Obdoba Štefana, základem je řecké stephanos, „věnec“, ale jen takový, co se klade na hlavu vítězům. Přeneseně by se tedy dalo říct, že Štěpán je „vítěz“ nebo „věncem ověnčený či korunovaný“. Toto jméno je celosvětově velmi oblíbeno a má řadu jinak znějících podob jako například Viktor, Vítězslav a Zikmund.

Jméno posiluje sebevědomí a samostatnost, dobrou mysl a tvořivý přístup k životu. Má v sobě potřebné charisma, kterým je pro své okolí zajímavý.

Šťastná vibrace předurčující Štěpána ke šťastnějšímu životu než obdobného jména Štefana. Je mu dána citlivost i nadání, inteligence i boj s nepřízní osudu. Jméno je vhodné pro Berany, Lvy, Střelce, Ryby, Panny, Váhy i Vodnáře a Štíry. I Blíženec si přijde na své. V Býku by mohl být příliš materialistický, ale i znamení Býka je vhodné. Vládne Slunce, Měsíc a Mars.

Štěpán je bystrý a vnímavý, hledá si cesty pro svou seberealizaci přesně takové, které mu vyhovují. Jde si za svými nápady, často originálními i svéráznými. Snaží se komunikovat s okolím a svou přesvědčivostí druhé lákat k tomu, aby se k němu přidali. Nezná slovo „nejde“ a „neumím“. Jestliže on sám nezvládá, umí se dohodnout a oslovit ty, kteří mu pomohou.

Jméno posiluje Štěpánovu paměť, ale i ambice a jeho vrozené talenty. Umí dobře zvládat stres i napětí, které ho dokonce mohou v určitých situacích stimulovat k lepším výkonům. Pod tlakem je Štěpán schopen dosáhnout jedinečných úspěchů. Čerpá jednak podporu ze svého nitra, které je citlivé a intuitivní, a také ze své tvořivé bystré mysli, která jakoby rentgenovýma očima skenuje druhé lidi, a tím vidí do jejich záměrů.

Štěpán je společenský, hovorný, přátelský. Má rád pohodu a svou sílu nasměrován tak, aby byla v jeho okolí dosažena potřebná harmonie. Má vždy dost prostředků, pomocníků i nápadů, aby se mu v životě dařilo. Je podnikavý, se smyslem pro obchod a techniku, akční i sebevědomý.

Při negativním působení energie tohoto jména může Štěpán se svým okolím manipulovat, aby si zajistil pro sebe potřebné pohodlí. Umí druhé „přesvědčit“, že mají konat to, co on sám chce. Dovede intrikovat a být pak i lstivým. Jeho úspěch může být postaven na fyzické dřině druhých. Mnohdy má Štěpán řadu skvělých představ, ale i malou sílu na jejich realizaci. Zůstává v oblasti teorie, radí, učí, kontroluje. Je-li v úzkých, uchyluje se k bravurní argumentaci plné rozumných důkazů, uniká tak před přímou zodpovědností. Umí zamlžovat realitu tak, aby mu vyhovovala. Někdy se proto jeho okolí zdá, že lže či žije jen ve svých idealistických představách. Štěpán je citlivý, avšak plý nervní energie, která ho může bez oddychu honit z místa na místo. Proto je rád, může-li svou mysl zaměstnávat podněty. Naopak jestliže ho nic nestimuluje, cítí se brzy unavený. Trpí nesoustředěností, bývá vzteklý, podrážděný a kritický. Začne se uzavírat do svého světa, je vztahovačný, agresivní a má nevypočitatelné reakce.

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Navíc má pestrou energii, která může v řadě případů pomoci k sebevědomí a prosazení talentů, k prožití naplněného života.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází.

U některých kombinací například u dat se čtyřkami či osmičkami je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

 

EVA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Biblické symbolické jméno Eva je hebrejského původu a znělo Chavvá(h) respektive Havvá(h). Doslova znamená „živá“, přeneseně pak „životodárná“ či „matka života“. Zkrátka pramáti Eva. Slovanskou obdobou je jméno Živa.

Stejně jako jméno Adam i jméno Eva nese podobně silný energetický potenciál. Připomíná Evě, aby si uvědomila své lidství a s tím spojené ego a svou vůlí roztáčela kolo osudu. Oproti Adamovi ale jméno přidává daleko víc vnímavosti k lidskému utrpení, přispívá k pochopení složitosti života a vztahovosti. Dopřává Evě najít skutečné duchovní hodnoty propojené s intuicí a nadhledem.

Jupiter z Evy dělá veselé dítě, bohužel v dospělosti mívá v mnoha případech citové problémy. Někdy se nevyzná sama v sobě, jindy ve svých partnerských protějšcích, často i v sourozencích a rodičích. Způsobuje to obrácené Slunce. Jupiter v jejím životě hodně vyrovnává. Je inteligentní, někdy introvertní a svou citovost leckdy zastírá. Je doporučována ve Lvu, Střelci a Kozorohu, protože tato znamení unesou její emoční nerovnováhu.

Jméno vnáší Evě do duše jistý rozpor. Na jedné straně stojí vědomí si vlastní ceny, sebeúcta, hrdost, velká touha být sama sebou a mít své originální cíle. Na straně druhé je nutnost podřídit se, pasivně přijmout omezení, už jen tím, že mateřství a ženství je úděl, ze kterého se nejde vyvázat a osvobodit. Jméno toto vše pak slaďuje dohromady a umožňuje najít řešení – vlastní vůli a rozhodování, jak se k životním zkouškám postavit. Navíc Eva zkoumá smysluplnost ve svém konání i v zákonitostech života. Je tedy jakýsi věčný hledač a to bývá jejím nevyčerpatelným hnacím motorem. Je však třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života Evy prvek náhody a nečekaných životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen.

Jméno Evě dodává velkou vnímavost a intuici, podporuje její přirozené instinkty tak, jakoby vnímala své okolí všemi póry svého těla. Výborně všechny podněty vyhodnocuje, propojuje zdánlivě nesouvislé věci a získává tak informace, které jsou pro druhé přínosné a na jejichž základě se umí dobře rozhodovat.

Eva je pracovitá a cílevědomá. Dokáže dobře zrealizovat své nápady, proměnit je v hmatatelné výsledky. Materiální hodnoty podporují její sebevědomí a uspokojují ji. Eva má svobodomyslnou povahu, a přestože ji spoutává nutnost každodenní obživy, potřeba budovat si zázemí a jistoty, vždy si dopřává luxus svobodné mysli, originálních postojů, nenechává se jen tak lehce svazovat a rozhodně se nepřizpůsobuje, když to její okolí vyžaduje pod tlakem. Jestliže skloní hlavu, pak je to proto, že ona sama chce a že se přesvědčila, že je to tak vhodné.

Eva má přirozený nadhled, umí si své vnitřní běsy uschovat a rozumově pohlížet na realitu. Je v ní skryto smíření se svým ženstvím ve smyslu určité bezmoci proti osudovosti, náhodám, proti tomu, že život nemůže řídit jen sama svou vůlí, ale že podléhá citům, vztahům a lásce. Jméno výrazně posiluje vnitřní krásu nositelky, jakousi přirozenou moudrost. Eva pod jeho vlivem zraje a velmi kvalitně, protože její zkušenosti jdou přes bolestné zážitky, což jí umožňuje duchovně růst.

Negativní energie tohoto jména se může projevovat jako rozpornost a dynamičnost, která Evě neusnadňuje život a vhání ji do dvojakých postojů. Jakoby ji rozpolcovala potřeba materiálního zázemí a svobodného vyjádření, v němž jde o jiné hodnoty. Proto se Eva stále pohybuje mezi přízemními potřebami a může se donekonečna honit za penězi, požitky, majetkem a povrchností. To se snaží vyvážit tvořivostí, pomocí a inspirujícím vlivem na druhé, ale i pošetilými úniky před realitou. Může žír jen svými tužbami a snít o jiném světě, než v jakém žije. Nebo je naopak svobodomyslná a jen ona sama o sobě rozhoduje, ale v tom také nenachází štěstí, protože ji chybá určité potřebné podřízení se a obětování pro druhého. Eva buď celý život žije v těchto rozporech a neumí být spokojená s ničím a stále hledá štěstí. Nebo pochopí, že každá etapa života s sebou nese jiné možnosti, počká si a těší se z toho, co právě je. Jenže při Evině dynamičnosti, netrpělivosti a zbrklosti je to občas nesnadný úkol, výzva na celý život.

Jde o významně silné jméno, které si žije vlastní život a svému nositeli realitu nezjednodušuje, naopak ho nutí k věčnému hledání. Na druhou stranu umožňuje prožít velmi pestrý, kvalitní a smysluplný život, ve kterém lze odhalit řadu tajemství.

Oslovení Evi není zrovna nejvhodnější, posiluje svobodomyslnost, roztěkanost, zbrklý úsudek a ztěžuje dosáhnout pocitu spokojenosti.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby z výše uvedených vlastností projeví víc. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 3, 6, 7, 8, 9 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Jméno se nedoporučuje dávat, jsou-li v datu narození vícečetné pětky nebo narozeným v pětkové dny tj. 5., 14. a 23. dne v měsíci.

ADAM

JMENNÉ ČÍSLO 1

Biblické symbolické jméno pocházející z hebrejského há-adáma, což znamená „hlína, země“, a navíc v sobě obsahuje akt stvoření, proto jméno Adam lze vykládat jako „ten, který je stvořen z hlíny“ tedy „člověk, pozemšťan“. Významově stejné je i latinské homo, přeneseně „člověk“.

Je to energeticky silné jméno s jednoznačnou energií, která svého nositele burcuje k tomu, aby si uvědomil své lidství a s tím spojené ego, zavazuje ho k zodpovědnosti a zkouší ho unést svá rozhodnutí a svou vůlí roztáčet kolo osudu. Je to jméno dodávající velmi široké možnosti seberealizace a spíš apeluje na dodržování humánních postojů, nutí zkvalitňovat atributy člověčenství.

Adam je individualista, osobnost, první muž. Potíže zvládat své emoce a ego. V životě dosáhne všech svých cílů, pokud se naučí naslouchat druhým. Jméno vhodné pro Ryby a Váhy. U Lva, Kozoroha a Berana může způsobovat problémy. Vládne Slunce.

Jméno stále podněcuje Adama, aby byl hrdý a čestný, stál na svých zásadách, a ty měl podloženy svým svědomím, a navíc i určitou spiritualitou. Hledání vyšších hodnot je pro Adama stěžejní, byť žije obyčejný každodenní život. Právě v tom, jak prodchnout realitu s originalitou, osobitostí, pevnými zásadami jak dovést své záměry a vysněné cíle k hmatatelným výsledkům, a především jak uspokojit živočišné potřeby a přitom zůstat vnímavým a myslícím člověkem, v tom všem je poslání tohoto energeticky ojedinělého jména.

Adam je pracovitý, podnikavý a cílevědomý jedinec, který vkládá velkou energii do toho, aby našel cesty k seberealizaci. Jen je na něm, kam napře svou vůli, jelikož jeho vrozené dispozice mu jeho jméno umožňuje naplnit bezezbytku.

Adam potřebuje budovat zázemí a jistoty pro sebe i sví blízké, umí si vše kolem sebe zorganizovat a naplánovat.Je zodpovědný a díky svému postřehu, osobitému vidění světa a smyslu pro detail hledá tvořivé cesty.

Adam je přirozený vůdce, který vede svým příkladem. Do čela druhých se staví v případě, že jde o to uhájit spravedlnost, obhájit svou cestu a své záměry. Je vytrvalý a houževnatý, hned tak ho od jeho záměrů něco neodradí, přičemž výsledky jeho práce nemusí být hmotné, to považuje jen za odrazový můstek k tomu, aby mohl šířit to, co považuje za smysluplné. Je pro něj stěžejní projít životem plně, spravedlivě a prospěšně.

Při negativním působení energií tohoto jména se Adam citově hledá, zkoumá své potřeby a jejich hranice. Je empatický, se smyslem pro spravedlnost, kterou posuzuje někdy přísně a nekompromisně, čímž si komplikuje vztahy. Přijetí selhání, zejména svého, je pro něj obtížné. Hledá partnerství dlouho a neměl by ho uspěchat, ve vztazích totiž zraje zkušenostmi. Adam touží po dokonalosti a může ho negativně ovlivňovat pragmatismus. Musí odolávat různým pokušením, aby neztratil sebeúctu a šel cestou rovně, nespokojil se jen s naplněním svých potřeb, a nezůstal napůl své cesty. Adam by si měl udržovat vědomí toho, že chce něčeho dosáhnout. Může upadat do každodenní rutiny, vše hodnotit jen podle výsledků a stejně tak i posuzovat lidskou kvalitu. Adam také může žít v obavách, co vše by měl zvládnout a jaké nároky na něj okolí znovu naklade. Jakoby chtěl občas vyskočit z toho každodenního kolotoče. Jestliže nenajde východisko, stává se Adam nerozhodným, zoufalým, upadá do depresí, jeho psychika je jako na houpačce. Je vztahovačný, agresivní, útočný, egoistický, boří to, co před tím budoval. Neumí se povznést a humorem se zbavit stresu.

Jde o významně silné jméno, které si žije vlastní život a svému nositeli život nezjednodušuje, naopak ho nutí k sebevědomým postojům, seberealizaci, prožití smysluplného a kvalitního života.

Zdrobnělé oslovení Adámku dodává uvolněnost, přidává vůli a pocit svobody, pomáhá uvolnit se z mučivých myšlenek.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby z výše uvedených vlastností projeví víc. U některých kombinací jako například u dat s převahou čísel 3, 6, 9 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jméno není doporučováno dávat, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky nebo lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. A 28. dne v měsíci.

VLASTA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Toto staré české jméno je zřejmě ženským protějškem zaniklého mužského jména Vlast a „vlast“ také znamená, i když původní význam slova byl „majetek“, „moc“ a „vláda“.

Nomenologický význam se odráží v energii jména dodnes, jak potvrzuje jeho numerologický rozbor. Skutečně v dobrém slova smyslu podporuje potřebu budovat jistoty a vládnout jimi pro pocit bezpečí a stability. Jméno přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejích podob, od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství.

Jako osobnost se může Vlasta obětovat pro své blízké. Své přátele si však vybírá. Má jich málo, ale dobré. Většinou celý život zůstává jako introvertka a může tím trpět její psychika. Později se tyto skrývané stresy dostávají na povrch v podobě nespavosti anebo nemoci. Vlasta se snadno učí, chce vítězit, ale život ji přemáhá. Jméno je vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Pannu či Vodnáře. Vládne Merkur, Slunce, Měsíc a Mars.

Vlasta je rázná, pracovitá a sebevědomá, originální a samostatná osobnost s jasnými cíli. Je empatická, se zájmem o druhé. Její přístup ke světu je spravedlivý, s potřebou rozhodovat, dodržovat daný řád a také ho vytvářet. Má bystrou mysl, postřeh a smysl pro detail.

Energie jména se výrazně podílí na svéráznosti a osobitosti každé Vlasty. Usnadňuje projevení její individuality a jedinečnosti. Vlasta dovede druhé vést a organizovat, má dobré tvořivé nápady, je vytrvalá a houževnatá. Dokáže své sny měnit ve skutečnost. Má ráda společnost a ráda v ní také zaujímá jasně dané místo, kdy potřebuje s druhými cítit sounáležitost, ale nemá ambice výrazně vyčnívat, spíš kontroluje klid a střeží bezpečí. Co se vztahů týká, Vlasta zkouší, kam až může zajít a zkoumá své možnosti. Má tendenci uzavírat své city v sobě. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, ve vztazích zraje totiž zkušenostmi.

Při projevení negativní energie se z Vlasty může stát autoritativní pedant, kritický kontrolor, který se nesnadno smiřuje s nesouladem a jinými názory, které jsou v rozporu s těmi jejími. Bojuje i tam, kde by byla možná dohoda, a stačil by vstřícný krok. Vlasta může mít potřebu obětovat sebe a někdy i druhé vyšším cílům. Jméno posiluje touhu prosadit svou i za cenu vychytralosti a lstivosti. Vlastě může zůstat potřeba zabezpečovat se, ale někdy k tomu využívá práce druhých a jen kontroluje, je-li vše podle jejich představ.

Energie jména přidává nesmiřitelnosti a snižuje toleranci. Vlasta si tím komplikuje spolupráci s druhými, začne vidět realitu spíše v horším světle, stává se pesimistkou. Vlasta má své vlastní nitro, svou skutečnou citlivost a zranitelnost dobře skrývá. Navenek vystavuje odhodlanou a nesmlouvavou tvář. Ve své podstatě Vlasta může v citové oblasti strádat a být nejistá a nerozhodná.

Je to silné jméno s přímočarou energií, jehož pozitiva převažují nad negativy, protože patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Vlasti posiluje sice individualitu a soběstačnost, ale zvyšuje citlivost a vztahovačnost. Energie jména může v mnoha případech pomoci posílit sebevědomí a píli. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází.

U některých kombinací například u dat s kombinací 5, 6, 8, 9 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

ŠIMON

JMENNÉ ČÍSLO 7

Z francouzštiny převzaté jméno Šimon je hebrejského původu. Je odvozeno od jména Šimhón, které vychází z babylonského Šamahúna, jehož základem je sloveso šama(h), „uslyšel“. Jméno se tedy vykládá jako „naslouchající, slyšící“.

Energeticky silné jméno posilující nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků, jelikož si nese karmickou zátěž v podobě citové karmy. Citová zablokování, vzdor, střídavě štěstí nebo jen velmi malé ambice v životě solidně uspět.

Šimon aktivně hledá své možnosti v životě, zejména takové, které souvisí s vlastním sebevědomím a realizací tužeb. Je cílevědomý, soběstačný, značně zodpovědný, se zkoumavou myslí. Má velký postřeh a hlavu plnou ideálů. Nenechá se zviklat a překážky ho neodradí od jeho vytyčených záměrů. Dokáže zrealizovat své plány, je houževnatý a odhodlaný. Rád vidí výsledky své práce jako potvrzení svých schopností. S odvahou se vrhá i tam, kde si není zrovna jistý. Ale láká ho nepoznané. Bývá tahounem druhých už jen svým vlastním příkladem.

Šimon se potřebuje cítit svobodně a nemuset se nikomu zodpovídat. Nesnáší omezení a falešné autority. Je citlivý na nespravedlnost a je ochoten bojovat za to, co považuje za správné, dělat to, co mu připadá smysluplné. Jméno také dodává dost smysluplné energie, pohybových aktivit, sportu, často spojeného s nějakým hlubším smyslem, filozofií.

Šimon je přátelský, ochotný poradit nebo druhé vést. Touží po hlubokých a opravdových citech a vztazích. Umí přiznat svou chybu, jestliže zkušeností dojde k poznání svého omylu. Dovede přijmout i kompromis a nemusí za každou cenu vyhrát. Dokáže však být i bojovný, útočný a nesmlouvavý, cítí-li někde nespravedlnost. Má tendenci napravovat svět a vnášet do něj lepší ideály.

Při převážení negativní energie tohoto jména může Šimon testovat své hranice a možnosti a stejně tak zkoušet, co vydrží jeho okolí. Někdy jakoby neznal pravou míru a jeho chování musí dostat od druhých určité mantinely. Dělá mu potíž vidět svět i z druhého úhlu pohledu než z toho svého, může okolí hodnotit příliš černobíle. Někdy zbytečně perfekcionisticky lpí na detailech a kontrole. Šimon pak dokáže i manipulovat se svým okolím, často v dobré víře, že pomáhá a soucítí. Ale nepřijme výtku, že třeba něco pokazil nebo má dělat jinak. Je tvrdohlavý, stahuje se do sebe a nejprve hledá viníka svých potíží a nedorozumění. Nedokáže pak odpustit a zapomenout způsobené křivdy, může být vztahovačný, Trápí se především sám a cítí se pak opuštěný, je lítostivý. Jeho psychické naladění se odráží na jeho zdravotním stavu.

Jméno nepřipravuje jednoduchou životní cestu. Jeho nositel zraje rychle a kvalitně skrze zkušenosti. Oslovení Šímo nijak nemění výše uvedenou energii jména, posiluje harmoničnost osobnosti, zvyšuje tvořivost, ale znesnadňuje rozhodování. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází.

Jméno se nedoporučuje, pokud se v datu narození vyskytují vícečetné jedničky.

NATÁLIE

JMENNÉ ČÍSLO 8

Toto ruské jméno je latinského původu. Jde o jméno kdysi prestižní, protože bylo dáváno pouze děvčátkům narozeným v době oslav narození Krista, tedy o jeho narozeninách dies natalis, ve vánočním čase, který byl církví obecně označován jako natalia. Podle toho se jim také někdy říkalo „děti vánoc“.

Krásné ženské jméno podporuje charisma, aktivní přístup k životu a dodává originalitu, svobodomyslnou a přátelskou povahu. Natálie bývá většinou citová, materialistická i svůdná zároveň. Může mít velké tendence k předvádění se a k žití na úrovni. Přesto ani tyto vlastnosti nesnižují její charakterové přednosti, jako jsou věrnost rodině, soucit i touha pomoci trpícím lidem. Vhodná je ve všech znameních. Vládne Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.

Natálie je především plná ženských rozmarů, s mnoha podobami, které jsou vždy překvapením. Dovede být citlivá a něžná, nápomocná a pečující. Je oddaná nejen rodině, ale i přátelům. Proto velmi zapůsobí, když si začne prosazovat svou a když odhalí tvář svobodomyslné ženy, která svým šarmem a odvahou jde za svými cíli a jakoby zapomněla na dřívější oddanost. Natálie se nebude ohýbat, jak chtějí druzí, sama si musí vše vyzkoušet.

Jméno v ní podporuje sebevědomí a velké touhy něco v životě dokázat, neplýtvat svými schopnostmi. Dovede být úspěšná ve všem, co si zamane. Má velkou sílu a odhodlání, bez váhání se zapře a odepře si řadu potěšení, jen aby dosáhla svého cíle.

Natálie je nápaditá a dokáže se nadchnout pro řadu různorodých věcí, vnímá svět kolem sebe všemi póry svého těla. Její bystrá mysl podněty rychle vyhodnocuje a Natálie toho umí využít ve svůj prospěch.

Při negativním působení energie tohoto jména se může projevit její nepřizpůsobivost a neochota změnit své postoje, která může přerůst i do sobectví a bezohlednosti. Natálie pak dokáže druhými manipulovat, aby se uskutečňovalo to, co chce ona. Velmi vášnivě a nesmiřitelně obhajuje svou pravdu a nesouhlas může vnímat jako výzvu k boji. Její hodnocení může být plné odsudků a černobílého vidění, jestliže nedokáže přesvědčit okolí o své pravdě. Zkouší hranice druhých, co vydrží a co si může dovolit. Emoce v nerovnováze a její tvrdošíjné lpění na svých ideálech mohou mít vliv na její rozkolísané projevy a chování. Může se stát, že Natálie propadne pocitu, že jí nikdo nerozumí a nepochopí ji. Stáhne se do sebe, zúzkostní. Zaplaví ji strach, pak je nervózní as zbrklá nebo roztěkaná.

Jde o jméno se silnou energií, která výrazně ovlivňuje život své nositelky. Nese v sobě řadu rázných energií, které usnadňují realizovat v životě své záměry a dosáhnout tak pocitu naplnění.

Oslovení Natálko, Naty spíše přidává nejistoty, které zastírá bojovností, rozkolísává emoce a zvyšuje žádostivost.

Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné pětky.

 

DAGMAR

JMENNÉ ČÍSLO 8

Toto jméno má záhadný původ. Je možná odrazem slovanského pobaltského jména Drahomíra, jež znělo Dragomíra ve významu "moc je mi drahá nade vše", v germánském prostředí se změnilo na Dagmar. Druhý výklad se opírá o staroskandinávštinu. Dagr a z něj vzniklé dag znamenající "den" je spojeno se starogrmánským maar, "slavný". Význam je tedy "slavná dnem" ve smyslu "dívka dne", "ta, co ohlašuje den" čili v češtině "denice, jitřenka". Upřednostňuje se druhý výklad jména.

Učenlivá, majetnická, ve špatném postavení jména může být i bojácná, ale přes všechno vyhrává materiální způsob života. Vztah k penězům je tomuto jménu dán. Chytrá Horákyně, to je správný výraz pro Dagmar. Dovede hluboce milovat svou rodinu a udělá pro ni vše, aby zabezpečila všechny její potřeby. Vládne Merkur, Venuše a vévodí Uran. Jméno není doporučováno ve znamení Vah, Střelce, Štíra a Vodnáře s Rakem. Tam by mohly vznikat kontroverzní bytosti, které neustále diskutují o smyslu života těch druhých.

Jméno se silnou energií, která výrazně ovlivňuje život nositelky. Nese v sobě řadu průrazných energií, které Dagmaře usnadňují v životě realizovat své záměry a dosáhnout pocitu štěstí. Dagmar působí vyrovnaně, hned tak něco ji nerozhází. Je pracovitá a schopná osobnost, která si umí ve svém životě sjednat řád. I když jí někdy trvá delší dobu, než pochopí, co jí v jejím životě nevyhovuje nebo brání v rozletu, přesto pak dokáže radikálně napravit, co zmeškala. Dává si jasné cíle a uspokojuje jí, když za sebou může vidět výsledky své práce. Potřebuje si budovat dobrý základ a zajištění pro svou budoucnost, jinak není spokojená. Materiální hodnoty jsou tím nejlepším, co jí dodá klid. Je společenský člověk, má ráda pochvalu a ocenění, velmi to pomáhá jejímu sebehodnocení. Potřebuje patřit do nějaké skupiny a mít v ní pevné postavení. Je k druhým přátelská, nápomocná, citlivá a vnímavá k jejim potřebám. Je ochotná druhé podpořit, protože nemá ráda kolem sebe nerovnováhu, nedostatek a neharmoničnost. Své úsilí je schopná napnout k tomu, aby vyladila náladu, otupila případné nesváry, aby se spělo k dohodě, nevadí jí kompromis. Je zodpovědná vůči svěřeným hodnotám a její blízcí netrpí nedostatkem.

Má však také tendenci vše přepočítávat na materiální hodnoty, peníze a majetek. Shromažďovat věci a zabezpečovat se. Je to však způsobeno spíše strachem z nedostatku než lakotou. Další motivací může být její věčná nejistota, jestli vše dělá správně a dokonale. Teprve výsledky nebo pochvala druhých jí uklidní. Může si proto vynucovat pozornost víc, než je milé. Má černobílé vidění světa a v řadě věcí konzervativní postoje. Jestliže něčemu nerozumí, hned ho přeřadí do škatulky věcí, které jí ohrožují. Dovede pak proti nim bojovat s touhou existenci takových věcí zničit. Těžko rozlišuje velmi širokou škálu variant v myšlení druhých a dlouho trvá, než ji jinakost přestane zraňovat, a než se přestane zbytečně vyčerpávat bojem. Vyvedená z rovnováhy může být chvíli nejistá a zoufale ztracená, a hned plná vzteku, pomsty a uštěpačnosti. Její emoce mohou být jak na houpačce a těžko se v nich vyzná ona sama. Ve snaze udržet soulad dovede být kritická, pedantská, sekýrovat okolí, neustále druhé nabádat ke spořádánosti a poučovat. Dagmar je také požitkář, který si chce užívat všech fyzických požitků. Někdy může zaměňovat lásku za sex, citovost a vztahovost za vlastnění, může se stát i závislou na partnerovi, obzvláště, když se jí od něj dostane dobrého materiálního zabezpečení. 

Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží však na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například s vícečetnými dvojkami, trojkami nebo pětkami je toto jméno vhodnou volbou.

Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 8 nebo jsou-li v datu vícečetné čtyřky.

ESTER

MILOSLAV

 

DANIEL

JMENNÉ ČÍSLO 8

Základem je biblické jméno hebrejského původu Dáníél, které je složeno ze slov dán, „soudit, rozsoudit“, a él, „bůh“. Jméno je tedy vykládáno jako „bůh je můj soudce, mým soudcem je bůh“ ve smyslu pověření k jakémusi poslání, především šíření víry a proroctví samotným Bohem.

Daniel je učenlivý, bohémský, citlivý, peníze používá jako prostředek k dosažení svých cílů. Má rád citovou stabilitu. Je nervózní, pokud ji nemá. Může cokoliv, ale rodina musí být tam, kde on chce. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Daniel narozený ve znamení Blíženců hledá smysl života po celém světě, až v pozdním věku přijde na to, že vše se skrývá v nitru jeho duše. Vládne Merkur, Venuše a Uran.

Jméno umožňuje rozvoj vrozených dispozic a násobí Danielovu úspěšnost a prosazení vlastních myšlenek v životě. Podporuje mužskou energii a charismatický šarm, sebejistotu a psychickou stabilitu.

Daniel potřebuje mít ve svém životě řád a zavést určitý systém, který je odrazovým můstkem pro jeho aktivity a záměry. Buduje si pocit jistoty a bezpečí, o které se opírá a které ho samotného chrání před chaosem, v němž by se jinak nevyznal. Tímto přístupem je vzorem a zároveň oporou pro druhé. Mnozí u něj hledají radu a pomoc, podporu či spoléhají ne jeho úsudek.

Danielovi záleží na určité harmonii a rovnováze v jeho okolí, a tak se aktivně zapojuje do procesů, které mají udržovat vyladění společnosti. Svůj vliv, váhu svého slova i úsilí vrhá do vytvoření klidu, dohody a efektivity ve všem, co si vezme na starost.

Daniel má smysl pro detail, bystrý úsudek a řadu ideálů, které by chtěl v životě zrealizovat. Je pracovitý a vytrvalý, takže se mu to většinou daří. Umí druhé přesvědčit a zaujmout pro své nápady. Umí kolem sebe shromáždit lidi, kteří mu pomáhají. Chce za sebou vidět výsledky a to také vyžaduje od ostatních. Je ale uznalý a dovede ocenit poctivou práci.

Daniel rád patří k nějakému společenství. Má rád vymezené místo, zábavu i společnost., ale přesto bývá jeho duše plachá a nejistá, zvažující a pochybující. I malý neúspěch může ohrozit jeho sebeúctu.

Při převaze negativních energií tohoto jména bývá Daniel konzervativní ve svých postojích, co jemu vyhovuje, to odmítá změnit, i když by to pro druhé bylo úlevné. Přišel by o určitou jistotu a část svého vybudovaného bezpečí a byl by vystaven změně. Nejde u něj o lenost, ale spíše o strach a skrývané obavy ze ztráty kontroly, ale i ze selhání. Díky svému „otcovskému“ přístupu může být zneužíván. Ale na druhou stranu také on využívá těch méně samostatných kolem sebe, aby si z nich budoval síť pomocníků, kteří budou slepě poslouchat. Daniel dovede být kritický pedant, který bazíruje na detailech a druhé pak dovede i sekýrovat.

Daniel může vztahy a kvalitu lidí hodnotit podle výkonu a úspěšnosti. Příliš sklouzne do rozumového a analytického hodnocení citů. Nalhává si pak realitu tak, aby vyhovovala jeho potřebám, zejména doma pak bývá despotický, byť si jeho rodina nemůže stěžovat na materiální zajištění.

Jméno složené ze silných energií může v řadě případů pomoct k uplatnění se v životě, dodání cílů, a navíc podporuje mužskou energii.

Oslovení Dany vhodně podporuje analytické myšlení, podnikavost, dodává sílu čelit překážkám a postavit se výzvám, stabilizuje psychiku.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

 

ALBÍNA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Toto jméno je latinského původu slova „albus“ bílý, respektive z latinského Albinus „bělavý“, přeneseně bělovlasý. Albína znamená „bílá, bělavá“, a jedná se o obdobu naší Běly.

Jméno přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob, od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství. Jméno je tvůrčí a podporuje inteligenci. Je vhodné pro všechna znamení. Měsíc a Slunce podporuje přátelská i citová vyjádření. Ohleduplnost, spravedlnost a jemnost jsou jeho přednostmi.

Albína je založením optimistka, která se dívá na svět s porozuměním pro lidské slabosti, ale zároveň i s kritickým nadhledem. Má často svérázné chování, které je pro ni typické a netrápí se tím, jak ji druzí hodnotí. Její tvořivý potenciál a originalita bývají pro druhé přínosné a podnětné. Albína vždy trochu vyčnívá a někdy tomu i sama pomáhá. Je prostě svá.

Albína je společenská, vstřícná a komunikativní. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. O všem diskutuje a vše rozebírá. Najde si vždy své místo na slunci, protože vidí možné skulinky a příležitosti, které druzí nevnímají a ve kterých se ona pak může realizovat.

Albína má své sny a představy. Překvapivě si umí cílevědomě jít za jejich realizací. Má v sobě velkou sílu nenechat se odradit. Umí si trochu zariskovat, leccos ozkoušet či změnit, ustojí i větší míru stresové zátěže než druzí.

Její duše je zvídavá a citlivá na nespravedlnost, vnímavá ke křivdám. Albína dokáže bojovat za ideály a v tu chvíli se z ní stává vůdce. Jde do svých akcí naplno a s celou duší. Partnerství hledá dlouho a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi.

Při aktivování negativních energií tohoto jména se Albína může chovat jako živel, který se těžko zastavuje. Pro splnění svých cílů dovede nadchnout druhé, ale také s nimi manipulovat, přesvědčovat a intrikovat. Někdy může jít až bezohledně za svým a neohlížet se na druhé, jestli jí stačí. Albína dovede být i kritická, vztahovačná, umíněná a tvrdohlavá. Příliš na sebe strhává pozornost a může mít až hysterické reakce. Její přecitlivělé reakce jsou spojené s vnitřní nervozitou, kterou často zastírá smíchem a hovorem. Necítí-li se dobře, umí se stáhnout do svého vnitřního světa, kde čerpá sílu, inspiraci a je nečekaně tichá a nenápadná.

Albína bývá upovídaná, a jestliže se její aktivita zúží jen na sdělování informací, promarní mnoho zajímavých příležitostí k osobnímu růstu. Albína vůbec mívá problém stanovit si hranice, kam až zajít. Teprve životními zkušenostmi a tím, jakou jí dají zpětnou vazbu druzí, se jí otevírají oči. Díky jménu vstupuje do života Albíny prvek náhody, neočekávaných životních zkoušek víc než u většiny ostatních.

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupin jmen přinášejících její nositelce potřebnou kapku štěstí. Umožňuje prožít zajímavý život a seberealizovat své talenty.

Oslovení Albi není příliš vhodné, zvyšuje přecitlivělost a vztahovačnost, podporuje stažení se do sebe a únik mimo realitu.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací jako například u dat narození s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Jméno se nedoporučuje dávat lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. A 28. Dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

 

RADANA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Radana, ale také Radovana a Radvana, jsou nová slovanská jména, odvozená od starého slovanského základu „Rad“, jenž má řadu významů. Výklad jména, jenž bere za základ slovo rád ve smyslu „radovat se“, je nejméně pravděpodobný. Nejčastější výklad vychází ze staroslovanského roditi, raditi s významem „dbát o něco, chtít něco“, nebo radět, „starat se, pečovat“ z vlastní ochoty a vůle. Významové spojení s radostí zde tušíme jen ve smyslu „staráme se o to, co máme rádi“. Jméno Radana tedy spíše vyjadřuje, že je „starostlivá, pečující“, byť tento původní význam je překryt současným vnímáním jména jako „rozradovaná, radující se“ a „radost přinášející“.

Radana je komunikativní, citlivá a bojovná. Dokáže být veselá a kamarádská. Má předpoklady pro studijní záměry, nezřídka ji zajímají vědní disciplíny v širokém záběru i vědy vědou neuznávané. Toto jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne mu planeta Neptun, Slunce a Mars.

Jméno posiluje zejména vrozené dispozice a umožňuje rozvinout osobnost tvořivým způsobem. Dodává optimistické naladění, bystrý postřeh, vytrvalost a soustředěnost na své zájmy. Radana je zvídavá s analytickou myslí. V tom, co jí zajímá, jde do detailu a s velkou pečlivostí. Její záběr je široký a velmi různorodý. Ať už se zajímá o cokoli, svým nasazením a vůlí je úspěšná. Dokáže se stále vzdělávat a zdokonalovat.

Vůči okolí je Radana přátelská, citlivá, druhým ráda předává své poznatky a postřehy, což je inspirující. Navíc je kreativní a vidí souvislosti tam, kde druzí mají tradiční vidění. Je komunikativní, aktivní a neúnavnou studnicí energie a rad pro své okolí. Má soucit se slabšími, strádajícími. Je vyhledávána, aby poradila a pomohla. Dovede se totiž citově oprostit, aby analyzovala situaci a našla optimální řešení.

Radana působí vyrovnaně, hned tak ji něco nerozhází. Snaží se udržet si svou stabilitu. Má smysl pro spravedlnost, jakýsi vnitřní radar na rozpoznání lži a falše. Dovede bránit slabší, aktivně vystupovat proti bezpráví. Pro Radanu je důležité, aby našla v životě cestu, která jí dává smysl. Hledá duchovní naplnění, potřebuje dodat každodenní realitě filosofický rozměr.

Při převládnutí negativních energií tohoto jména, může Radana snadno sklouznout k poučování druhých, je mentorská, všem radí v dobré víře pomoct. Pak se z ní však může stát kritický „suchar“ bez vtipu, který se bere příliš vážně nebo se nechá pohltit jednostranným zájmem, že se odtrhne od reality. Radana se snaží o stálé vylepšení sebe i okolí, takže se z ní může stát idealista, který se trápí nedokonalostí světa. Velkým tlakem nutí druhé přijmout její pravdy za ty jediné správné. Její emoce mohou být jako na houpačce. Sice ji jen tak něco z rovnováhy nevyvede, ale když už se tak stane, její reakce jsou extrémní, neadekvátní situaci, plné zlosti, agrese, kritiky a odsuzování. Chladně a jakoby bez citu říká slova, která mohou zranit hluboce jako vystřelený šíp, dotknout se druhých a bolet.

Toto jméno s univerzální energií je doporučováno pro posílení a také proto, že pozitiva převažují nad jeho negativy a protože patří do skupiny jmen přinášejících jejich nositelkám potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Radko, Ráďo umožňuje lepší zpětnou vazbu chování, učí znát své možnosti a meze, vylepšuje empatičnost.

Při výběru jména je vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, co vzhledem k datu narození bude u daného člověka v konkrétním případě posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází a problémů.

Jméno není doporučováno tehdy, převládají-li v datu narození vícečetné devítky.

 

 

LÝDIE

JMENNÉ ČÍSLO 1

Toto jméno je řeckého původu a znamená "pocházející z Lýdie" - krajina uprostřed západního pobřeží Malé Asie. Citově nevyrovnaná, snadno se rozzlobí. Většinou usiluje o vedoucí postavení, zvlášť ve Lvu a v Beranu. V Panně je pracovitá a praktická. Ve Štíru záludná, možná neprůhledná, vždy připravena vládnout. Provází Mars, Měsíc, Uran a Slunce. Jméno přináší vnímavost a citlivost. Posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství. Je aktivní, pohotová a soběstačná. Svým myšlením je trochu napřed, má své cíle, za kterými jde. Nebojí se změn a zkouší, co všechno by mohla v životě mít a co dalšího ještě objevit. Je zvídavá a má dobrý postřeh. Druhé svým přístupem inspiruje a bývá jimi následována. Zároveň je přitažlivá svým ženským kouzlem a šarmem. Je také kreativní a bystře vyhodnocuje postřehy kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči, skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. Proto mívá kritické a trefné připomínky, které osvěžují svou originalitou. Výborně umí odhadnout, kde jsou další možnosti, otevřené pro využití a tam pak směřuje své úsilí. Díky energii svého jména dobře unese stresovou zátěž, více než jiní, a i z toho důvodu je ochotna postupovat určitou míru risku. Umí dobře rozumově argumentovat. Bývá i praktická a umí si vytvořit v životě řád, aby se neztratila v širokém spektru svých zájmů a činností. Dokáže upozadit citové hledisko, aby si mohla zachovat odstup. Jinak ale bývá přátelská, má ráda společnost, je optimista. Bývá také starostlivá zejména o své blízké. Má však někdy příliš mnoho snů, které touží zrealizovat a nemusí odhadnout své síly. Jestliže má pocit, že něco nestíhá, stává se značně nepříjemnou a nervózní osobou s tendencí hledat viníka svých potíží. Kritizuje všechno a všechny, je kousavá. Pak manipuluje i se svým okolím, aby získala to, co chce. Může mít problém poznat, kam až může ve svých požadavcích zajít. Hranice jejímu tlaku, panovačnosti a vypočítavosti často musí nastavit její okolí. Umí využít svého šarmu ke svým intrikám a ve svůj prospěch. Může být přecitlivělá a vztahovačná, citově odtažitá, se skolny k hysterii. Jméno má pestrou a různorodou energii, podporuje ženskost a umožňuje dosáhnout úspěchu. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy. Patří do skupiny jmen přinášejících nositelce kapku štěstí. Záleží však na datu narození. U některých kombinací například u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Jméno se nedoporučuje lidem narozeným v trojkové dny, tj. 3., 12., 21. a 30. dne v měsíci a jsou-li v datu narození vícečetné trojky.

 

LUCIE

JMENNÉ ČÍSLO 5

Nositelka světla s neklidem v duši, hledající pravou lásku. Soucit s trpícími. Velmi vhodné je studium humanitních věd. Lucii najdeme ve zdravotnictví a všude, kde je třeba pomoci. V ohnivých znameních navíc talentovaná. Je to velmi introvertní, ale dobré jméno. Je doporučováno ve všech znameních. Provází Mars, Měsíc a Jupiter. Jméno Lucii předurčuje k úspěchu, umožňuje jí vymykat se z průměrnosti. Dodává jí energičnost, tvořivost a schopnost rychle se rozhodovat. Lucie bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. Působí sebevědomě, je cílevědomá, bývá dobrý organizátor. Je společenská, chytrá a vtipná. Potřebuje se cítit svobodně a nenechá se hned tak něčím zastrašit. Jméno podporuje schopnost zvládat lépe krizové situace, dobře se v nich orientovat. Lucie má posíleny umělecké talenty, manuální zručnost, proto je schopna zvládat různorodé činnosti, vyniknout v čem si zamane, umí vyvést druhé z komplikovaných situací. Hned tak jí něco neodradí od jejich záměrů, má velkou výdrž. Nebojí se riskovat. Pro Lucii je velmi důležité rodinné zázemí. Je starostlivá, soustředí se na to, aby doma vybudovala pohodové a harmonické prostředí. Často na tom staví svoje sebevědomí. Upne se na vylaďování pohody a zkrášlování svého okolí. Navenek aktivní a rozumná Lucie může být jen maskou svých vnitřních obav a nejistot. Lucie může mít problém udržet rovnováhu mezi svými emocemi a rozumem. Jméno výrazně posiluje její vnitřní neklid a napětí. Bývá proto také zdrojem neuróz, vztahovačného sebepozorování, roztěkanosti a zbrklých reakcí. Jestliže má Lucie pocit, že není v jejím okolí pohoda taková, jakou by si ona představovala, začne být přehnaně kritická, intrikující, nelaskavá a uštěpačná. Propadá "hysterii" či panice a úzkosti. Může využívat svých ženských zbraní, aby dosáhla svého. Nerada prohrává a hledá všemožné cesty, jak obejít platné dohody. Lucie mívá problém uznat autority, je vzdorovitá a umíněná. Díky své bystrosti a cílevědomosti si jde za svým. Její cíle ale mohou být z větší části sny, které se obtížně realizují. Realitu může vidět zkresleně, nebo si jí dokonce upravuje podle své potřeby, lže sobě i druhým. Jméno je plné energické a dynamické energie, a i když má řadu negativ, je dobré ho využívat, už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících její nositelce kapku štěstí. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 1, 2, 4 a 7 je toto jméno vhodnou volbou. Je dobré se poradit s numerologem.

Jméno není doporučováno dávat lidem narozeným v trojkové dny, tj. 3., 12., 21. a 30. dne v měsíci nebo jsou-li v datu vícečetné trojky.

SIMONA

 

DANA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Duchovní, nadaná a citlivá s vrozenou inteligencí. Jméno se nedoporučuje dávat v Rybách a Raku, možné problémy se srdcem anebo cévami. Vládne Merkur a Slunce. Někdy citová labilita při špatné kontelaci Měsíce. Jméno je složeno z jednoznačných energií a je velmi čisté a silné. Výrazně ovlivňuje svou nositelku a umožňuje jí vybočovat z řady. Je třeba počítat, že díky tomuto jménu vstupuje do jejího života prvek "náhody", nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Nicméně není třeba se ho bát, protože jméno samo dodává i dost energie na to, aby jím vzniklé problémy Dana zvládla. Navíc posiluje vrozené dispozice, zejména ty, které se týkají sebeprosazení. Dana působí vyrovnaně a její psychika je vlivem jména stabilní. Hned tak jí něco nevyvede z míry. Jasně a s nadhledem dovede přistupovat k realitě. Dovede být věcná, vytváří kolem sebe pocit bezpečí a jistot i pro druhé. Je pracovitá, pilná, se smyslem pro řád a systém. Stojí nohama pevně na zemi. Dokáže být bojovnice, která si jde za svým cílem, jestliže si něco zamane. Je v ní skrytá velká síla a výdrž. Díky tvořivosti a bystrému intelektu vždy najde cestu, jak dosáhnout úspěchu. Jakoby pro ni neexistovalo slovo "nejde". Nebojí se změn. Je přátelská a vstřícná. Dovede druhým poradit, má smysl pro detail a zároveň empatické cítění podpořené intuicí. Její pohled je pro druhé přínosný. Nemá ráda lež, vypočítavost a podvod. Má v sobě jakýsi radar, kterým to rozpozná. Je přímá a otevřená, jasně vyjádří svou nelibost. Bojuje proti bezpráví a ochraňuje především ty slabší. Ve svých citech se Dana někdy nevyzná a musí si mnohé vyzkoušet. Hledá své hranice. Je spolehlivou, laskavou a věrnou přítelkyní. Co dělat se svým životem, v tom mívá Dana jasno. Ale co dělat se svým nitrem a city, v tom často tápe. Zkouší, co vlastně od života chce. Dovede skvěle poradit druhým, ale v sobě se často nevyzná. Má pocit, že se musí obětovat pro druhé. Sebe dává až na druhé místo. Většinou nechá problém dojít až přes únosnou mez a teprve pak je schopná se ozvat. Její reakce jsou tak nečekané, a hlavně zbytečně emotivní, bojovné a nevybíravé. Dovede být příkrá, kritická, nesmlouvavá, neochotná se pak domluvit, nekompromisní. Zradu neumí odpustit a dlouho ničí hlavně sebe samotnou. Může mít tendenci uzavírat se do sebe, přestává pak komunikovat. Dostává se do depresivních stavů, ztrácí vitalitu a má pesimistický pohled na svět. Psychické problémy se pak rychle projeví na jejím zdravotním stavu a tělu fyzickém. Jméno má kvalitní energie, které přináší hodně energie k prosazení a umožńuje prožít velmi pestrý, naplněný a produchovnělý život. Jde o silné jméno, které ovlivňuje nositelku, přesto ceková energie je vždy podmíněna datem narození. Je dobré se poradit s numerologem.

Jméno není doporučováno, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 11.

KARLA

KAREL

HUBERT

TOBIÁŠ

 

 

 

FELIX

TADEÁŠ

SILVIE

ALFRÉD

ŠARLOTA

ERIK

BEATA

NINA

TEODOR

SABINA

BRIGITA

VENDELÍN

MICHAELA

 

LUKÁŠ

JMENNÉ ČÍSLO 1
Osobnost s horším skrytým přizpůsobením. Doporučuje se jakýkoliv druh sportu, který umožní otevření uzavřené duše. Jinak nebojácnost a v životě dost štěstí. Vhodné znamení Beran, Lev, Ryby, Vodnář, Panna a Štír. Vládne Mars, obrácené Slunce s Plutem. Toto biblické jméno má velkou sílu a přímočarou energii. Lukáš je pod jeho vlivem přátelský člověk, který je druhými dobře přijímán a respektován. Dodává mu sílu prosazovat své zásady, inspiruje ho k tvořivému myšlení, plnému novátorských nápadů, které také Lukáš sám realizuje. Posiluje jeho volní vlastnosti, ambicióznost, podnikavost a dobrou kondici. Jméno však svou energií směruje Lukáše do nelehkých situací, ve kterých jde o to držet principy pečovat o lidské společenství jako o pomyslnou velkou rodinu, dbát na morálku a etiku. Lukáš má energii vést druhé za svými ideály, a navíc má i dost vůle a vnitřní řád, aby své ideje dokázal uskutečňovat v podmínkách každodenní reality. Dovede být laskavý a vstřícný, plný optimismu. Lukáš strhává druhé svým nadšením, poctivými záměry, pracovitostí i upřímně míněnými radami. Energie jména podporuje tvořivost a umělecké sklony, touhu po harmonickém prostředí a posiluje jeho vrozené talenty. Aktivně zasahuje svou prací či svými nápaditými podněty do dění kolem sebe, nečeká pasivně na druhé. Lukáš dovede brát sílu sám ze sebe. Potřebuje proto být občas o samotě. Dobíjí si tak energii, umožní mu to soustředit se na podstatné věci, udělat si očistu duše. Lukáš pod vlivem svých ideálů a přání dokáže vyvíjet značný tlak na své okolí, aby plnilo jeho představy a šlo jeho cestou. Dovede sáhnout k manipulacím a jeho vlivu a charismatu podlehnou i silnější jedinci. Někdy se jeho vize stávají nereálnými a Lukáš ztrácí kontakt s realitou. Lukáš se musí naučit krotit energii svého jména tak, aby mu jeho síla neubírala sebevědomí, nenutila ho snít. Jinak ustrne ve svých představách o realitě, kterou nebude umět uskutečnit. Zůstane pak jen u planých slov, velkých prázdných gest, u manipulace s fakty, u života v iluzi a v psychických propadech. Lukáš pak může být egoistický, vypočítavý a úskočný v jednání. Dovede si leccos přikrášlit, upravit fakta tak, aby odpovídala jeho potřebám. Může také někdy přecenit své síly a mít ambice na posty, kde sice jeho schopnosti nedostačují, ale kde se bude jakýmikoli prostředky držet, aby mohl mít vliv. Jméno vždy posiluje, protože jeho pozitiva převažují nad jeho negativy a také patří do skupiny jmen přinášejících nositeli potřebnou kapku štěstí. Podporuje charisma osobnosti a jeho originalitu. Oslovení Luky posiluje jeho osobitost, soběstačnost, sebevědomí, mnohdy až příliš, umožňuje víc projevit svou vůli. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví více, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu vícečetné trojky. 

 

TEREZA

JMENNÉ ČÍSLO 3
Bojovnice, ovlivněna Měsícem, obráceným Marsem a Plutem, což někdy způsobuje vnitřní rozporuplnost. Tereza je vždy individualistka a při dobré souřadnici s příjmením z ní může vyrůst osobnost. Většinou je introvertka, která otevře své srdce jen těm nejbližším. Vhodné jméno pro všechna znamení. Tereza se dokáže pohybovat s grácií ve všem a za cov životě chce bojovat, záleží plně na jejím rozhodnutí. Jde o velmi časté a ženské jméno, které má v sobě silnou energii, která sice své nositelce zaručuje sice náročný život, zato ale plný silných a hlubokých prožitků, tužeb, nadějí a bohatý na zajímavé vztahy či náhody. Vede Terezu ke zmoudření, duchovní cestě, pokoře a plní její duši nadhledem a zralými životními postoji. Silně podporuje rozvoj ženskosti a vše, co je spojené s ženstvím, ať už jde o pasivitu a obětování se, tak i zralé naplňující ženství a mateřství stejně jako intrikánství a tendenci k úskočnosti a manipulaci. Tereza je tvořivá, hrdá, s vnitřní silou. Jméno ji učí nadhledu, pevné vůli, ale také emaptii a vstřícnosti. Podporuje potřebu sdílet s druhými jejich zážitky a osudy, často být oporou druhým v jejich těžkých chvílích. Její obětavost vede k tomu, že se svou silnou vnímavostí a empatií se umí vžít do problémů druhých. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací.  Energie jména zvyšuje intelekt a bystrost úsudku a hlavně intuici a tvořivost. Působí jako zesilovač jejich vrozených dispozic, ať už jde o pozitivní, nebo problematické. Má v sobě ukrytou vnitřní tsílu, která ji činí odhodlanou. Tereza není prvoplánově vůdčí osobností. Často se prosazuje spíš nepřímou cestou. Uspokojí ji i, je-li pouhou součástí úspěchu druhých, zejména blízkých či přátel. Nemusí stát v popředí a být jasně vidět, přesto charisma a ženskost osvětlovaná jménem nenechá Terezu bez povšimnutí druhými. Tereza může mít sklon plíživě se vkrádat do životů druhých, a skrze ně hledat svou seberealizaci. Obětuje se, ale nezná míru. Vcítí-li se příliš a zasahují ji bolesti druhých, přenáší si to do svého soukromého života. Trvá jí dlouho, než pochopí, že se může otevřít světu sama za sebe. Manipuluje obětavostí, citově vydírá a dokáže i intrikovat. Jestliže však svou kreativitu nasměruje do „práce s informacemi!, může Tereza trávit čas v neplodných diskuzích a pomluvách, v lenošivém životě v přepychu, který ale musí zajistit druzí. Je z ní pasivní konzument žijící v planých tužbách. Při tom ale dovede kritizovat a hodnotit práci druhých. Může jí chybět řád a systém, za to může lpět na neproduktivních rituálech. Tereza se dokáže nekompromisně a tvrdohlavě zakousnout do nějakého problému. Je zvídavá a život někdy vnímá jako tajemnou detektivku a hledá řešení. Jedná pak odosobněně a neúčastně. Říká objevenou „pravdu“ bez ohledu na to, jak zasáhne city svého okolí. Jde o silné ženské jméno, jehož velkého potenciálu by bylo škoda nevyužít. Je to jméno, které si právem zaslouží svou frekventovanost, je jedním z mála, které spíš posiluje a zkvalitňuje životní energii. Navíc patří mezi jména, která nosí štěstí. Oslovení Terko, Terinko vystavují větším životním zkouškám, spíš náhodným než cíleným, zvětšují možnost cílené seberealizace. Pod tímto vlivem zraje kvalita osobnosti rychleji, jenže i za cenu bolestnějších zkušeností. Nicméně posiluje tvořivost a bojovnost, vnímavost i nadhled. Starší forma jména Terezie nemá tak náročnou energii a dává své nositelce víc volnosti a možností, ale také jí do cesty staví méně životních šancí a vyžaduje od ní větší obětování. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací např. u dat s vícečetnými dvojkami a trojkami je toto jméno opravdu šťastnou volbou. 

 

RENÁTA

JMENNÉ ČÍSLO 5
Stálá citlivost a boj s ní. Renáta může být velmi nervní, uzavřená, někdy až příliš tvrdá a tvrdohlavá, čímž si sama velmi ztěžuje život a hází vlastní klacky pod nohy. Nedoporučuje se v Kozorohu, Štíru, Býku, Rybách ani ve Lvu. Trochu vyrovnává její situaci znamení Vah a Vodnáře, v nich si může uvědomit své pro i proti. Její život je stálý boj o štěstí. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a Jupiter. Jde o znělé jméno pomáhající najít vlastní cíle a hodnoty.. Umožňuje najít Renatě v životě spokojenost. Posiluje její vrozené dispozice, a to jak ty pozitivní, tak i ty problematické. Renata má tedy možnost volby, co si vybere a jak svůj potenciál zúročí. Jméno jí umožňuje být emancipovanou ženou, která je vidět, stejně tak se i stáhnout do ústraní a mítt možnost být svobodná a neomezovaná. Jednotícím prvkem je vždy její pocit zodpovědnosti a také touha po změně, poznávání a svobodomyslnosti. Ať už jde o razantní nebo zasněnou Renatu, skrývá v sobě značné odhodlání a nezlomnou vůli, rozhodne-li se prosadit svou. Dovede být cílevědomá, aktivní a odvážná. Byť může trpět různými pochybnostmi, umí s nimi ve svém nitru bojovat. Stejně tak odvážná je i proti nepřízni okolí a osudu. Její vnitřní skrytá síla jí vždy umožní oklepat se a znovu vsát. Renata zkouší své síly i možnosti, co všechno vydrží. Může z ní být dobrodruh, cestovatel, stejně jako odvážná podnikatelka s citem pro finance, ale také snivý básník. Všechny tyto talenty se mohou sdružovat v jejím portfoliu. Její jméno jí totiž dopřává určitou univerzalitu. Má v sobě hledačského ducha a novátorství. Může být pro druhé inspirujícím prvkem. Dovede se nadchnout pro mnohé, zejména pro to, co ještě nezkusila. Svým příkladem pak Renáta dokáže strhnout druhé. Je srdečná, společenská a přátelská. Má mladou a jiskřivou duši, která prosvětluje její osobnost a přidává jí na ženskosti. Renata má bystrý úsudek a postřeh. Svou vnímavostí zaznamenává různorodé podněty kolem sebe. Její prožívání je hluboké, často doprovázené prudkými reakcemi. Je plná pochopení pro druhé a jejich slabosti. Renata dovede poradit a má dobré nápady i neotřelé pohledy na situaci. Sama k sobě je také kritická, ale umí s humorem a nadhledem překonávat samu sebe. Nezdržuje se trápením nad tím, co nejde změnit. Dobře se poučí ze svých prožitých zkušeností a jde hledat dál. Renata může mít problémy se soustředěním. Vnímavost a zvídavost rozptylují možnost soustředit se na jeden cíl. Pod tímto vlivem se pak může zbrkle rozhodovat. Stejně tak se netrápí tím, co považuje za zbytečné. Jenže často nevyhodnotí správně důležitost daného okamžiku. Podcení situaci, nechce se zatěžovat přílišnou zodpovědností či z obavy ze ztráty své volnosti, nechá si utéct příležitost. Pro Renatu je hodně důležité mít značný životní prostor. Potřebuje odpočívat, často se uzavře do sebe, žije ve světě svého snění a iluzí. Někdy má ale problém vrátit se plně do reality, ukotvit se. Její požadavky na okolí mohou být až přehnané. Dovede pak intrikovat, požadovat na druhých splnění svých přání. Je kritická, hodnotící, vnucuje svou pravdu druhým jako tu jedinou správnou. Její otevřená upřímnost bývá až necitlivá a krutá. Jedná se o silné jméno s pestrou energií, která má velký vliv na svoji nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

 

MARCEL

JMENNÉ ČÍSLO 7
Kontroverzní povaha navíc s karmickým zatížením. Nemá úplně jednoduchý život, byť může při dobré souřadnici s příjmením ve vzorci osudu dokázat mnohé. Někdy jedná tvrdě. Většinou ho provází zmatek a smůla v lásce anebo v rodinném životě. Vhodné jméno pro znamení Býka, Lva a Ryb. Vládne Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn. Je to jméno s pevnou energií a razancí, které podporuje mužnost i realizaci životních cílů. Marcel je vytrvalý, houževnatý s jasnými nároky na život a nároky na sebe i druhé. Mívá pevné ukotvení a bystrou mysl, která se stále zajímá o vše, co se kolem děje. Marcel je zručný jak fyzicky, tak myšlenkově. Má skvělou paměť a je dobrý stratég. Dovede bojovat i jazykem. Zvládá umění dohody, vyjednávání i kompromisu, obzvlášť cítí-li za tím užitek. Je v tomto směru velký pragmatik. Navíc umí dostatečně zamlžit realitu tak, aby vypadala, jak on potřebuje. Rychle reaguje na to, co se kolem něj děje. Pro slabší ve svém okolí je Marcel oporou a je vyhledáván jako ten, na jehož práci mohou stavět ti druzí. Je tudíž pomyslným stavitelem základů blahobytu druhých. Není to ale žádný altruista, který by se rozdal. Chce být náležitě ohodnocen, je si vědom své ceny a chce si užít výsledků své dřiny. Marcel nikdy nedostane nic zadarmo. Je to prakticky jednající člověk, který se dobře vyzná i v různých kličkách, které mají vést k tomu, aby dosáhl svého. Buď přesvědčí, anebo vyhraje v souboji. Marcel je obětavý a zodpovědný. Potřebuje vytvářet určitý řád či systém, kterého se drží a o který se opírá na cestě za svými cíli. To, co se mu osvědčí, už nerad mění. Marcelova duše je ale citlivá, někdy až romantická. Dokonce obrací jeho pozornost od reality k romantice a estetickým hodnotám, posiluje jeho případné umělecké talenty. Marcel touží po rodině a pevném vztahu. Je ochoten pro budování svého zázemí hodně obětovat. Dovede si ho také bránit. Ví o sobě, že jen takto zajištěné zázemí mu dodává tu pravou sílu, posiluje jeho sebejistotu. Má totiž dostatečně pevný bod, který mu slouží k orientaci a rozhodování. Nemá-li pevné citové zázemí, může být váhavý a nerozhodný. Pod vlivem jména stále zkouší svou sílu, schopnosti a zručnost. Testuje své hranice a také vymezení se druhých vůči němu. Ne vždy zná tu správnou míru. Marcel může být požitkář, užívající si všech tělesných požitků. Se stejnou vehemencí jako bojuje, dokáže být i lenivý a neproduktivní. Obzvlášť, když se mu podaří shromáždit kolem sebe takové lidi, kteří by za něho pracovali. On se pak věnuje jen řízení a vymýšlení dalších nápadů. Marcel umí se svým okolím dobře manipulovat. Spřádá sítě, kterými propojuje různé lidi tak, aby mohl dobře tahat za nitky. Dovede být také tvrdohlavý a umíněný, zejména pokud nejsou naplňovány jeho představy. Může svůj potenciál změny, dynamiky a rozvoje utopit v konzervativním postoji, jestliže lpí na něčem, co se mu osvědčilo. Není ochoten to změnit, opustit. Brzdí se tím a omezuje sebe i druhé. Stává se z něj pak nesmlouvavý pedant, kritický, se sklonem k neurózám, které se často promítají do jeho zdravotního stavu. Jméno výrazně posiluje mužnost, schopnost seberealizace. Svou pestrou a různorodou energií může v mnoha případech pomoci. Záleží však na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno opravdu šťastnou volbou. Je však doporučováno, poradit seč s numerologem.

 

ANDREJ

JMENNÉ ČÍSLO 7
Většinou hezká tvář, ale určitě blokace v životě. Jméno si nese karmickou zátěž. Člověk s tímto jménem si musí všechno zasloužit, nic nedostane zadarmo. Při volbě tohoto jména se vyplatí velmi dobře spočítat křestní jméno s vibrací příjmení a doporučuje se raději poradit s numerologem, vzít v úvahu se musí i datum narození. Pokud jde o rodové jméno, pak je třeba zvážit, zda má potomek podstupovat stejné nesnadné cesty. Vládne Saturn a Slunce. Jméno posiluje originalitu osobnosti a jeho sebeuvědomění. Směřuje jeho životní cestu k trpělivosti, vytrvalosti, k prošlapávání cesty druhým. Ač neposiluje jeho rozhodnost a sebevědomí, dodává schopnost vytrvat a nenechat se zviklat ve svých záměrech. Pro Andreje jsou jeho blízcí nebo ti, které za takové považuje, velkou rodinou. Je mu přirozené se o ně postarat, svou energii směruje tomu, aby vytvářel harmonické zázemí pro druhé. Jméno posiluje estetické cítění, podporuje vrozené tvůrčí talenty, zejména v technické oblasti, paměť, schopnou pojmout až encyklopedické znalosti. Andrej v sobě mívá skrytý šarm, který nesouvisí s fyzickou krásou. Je přitažlivý pro ženy, protože je navíc vnímavý a empatický. Je komunikativní, reaguje na naladění společnosti. Má raději smírčí řešení a dohodu. Nicméně, má-li pocit nespravedlnosti, zakročí rázně a odvážně. Je hrdý a citlivý na svou čest. Jeho odhodlání projevit své schopnosti a talenty, prosadit své zásady a cíle mu dodává sílu neustoupit a najít cesty k cíli. Zajímají ho jasné a hmatatelné výsledky. Nespokojí se jen s materiálními požitky, potřebuje mít kvalitní "potravu pro duši". Andrej má rád změny, často zkouší, co sám vydrží. Má smysl pro detail a pozorovací talent, takže vysleduje i drobné nesrovnalosti. Těžko se dá oklamat.  Je pro něj důležitá míra nezávislosti a volnosti. Rád poznává nové věci a lidi, rád se seznamuje s novým  a inspirujícím. Hledá smysluplnost ve svém životě a vše s tímto měřítkem poměřuje. Má smysl pro tuto kvalitu a raději bude sám, než by porušil svůj vnitřní zákon. Andrej je solitér, který prochází společností a může být buď aktivním účastníkem a příjemným společníkem, stejně jako nezúčastněným pozorovatelem, který glosuje dění, ale nenechá se do něj vtáhnout. Jeho prostředky jsou sice cenné, ale je uzavřený, odtažitý, prožívá si vše sám v sobě. Je pro něj složité si vybudovat vztah, protože se drží za pevnou zdí, která ho chrání před citovým zraněním. Je dobrý pedagog s otcovským přístupem, ale bývá obtížný partner. Andrej sebe vnímá jako osobnost, které stejně druzí nerozumí. Uzavře se v sebelítosti, hledá viníka svých potíží ve svém okolí. Může mít sklon k úzkostem a hypochondrii či depresím. Sebestředné chování z něj dělá nepřizpůsobivého podivína, který si chrání podivné hodnoty. Může upřednostňovat svůj vzhled, požitkářský způsob života, mít nesplnitelné nároky, bazírovat na detailech. Andrej dovede, aniž to okolí rozpozná, s druhými přesvědčivě manipulovat, aby dosáhl svých cílů a přesvědčil druhé o podpoře jeho záměrů. Andrejův problém může tkvět v tom, že si neumí nastavit hranice. Všechny zkouší, co vydrží. Stejně tak se nechá bez vymezení druhými využívat. V okamžiku, kdy už nemůže splnit nakladené požadavky, prudce, neadekvátně a emotivně se vymezí. Reaguje pak nepřiměřeně, obviňuje a kritizuje. Jméno nese silný vnitřní náboj, který pomáhá svému nositeli vykřesat ze sebe veškerý potenciál kvalitních vrozených dispozic a realizovat se. Výzvou u tohoto jména je sbírání zkušeností a ochota podle těchto zkušeností zrát. Oslovení Andy stabilizuje psychiku, umožňuje větší seberealizaci a posiluje vůdčí pozice. Lehčeji si hledá cestu a lépe si zažívá i obtížné zkušenosti. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 6 nebo vícečetné jedničky.

 

MARINA

 

SÁRA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Inteligentní snílek, který hodně obětuje své rodině a svým blízkým. Rodinu zakládá, když už, tak hodně pozdě. Vždy má ohledy na druhé. Vibrace není jménu příznivá a přináší četná zklamání i přes současnou popularitu jména. Není moc doporučováno. Vládne Slunce, Měsíc a Mars. Jméno přináší vnímavost, citlovost a posiluje ženskou energii v celé škála jejich podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství. Sára proto vyzařuje přitažlivé kouzlo osobnosti, které láká i zavání respektem a tajemstvím. Jméno má výraznou vůdčí a dominantní energii, dává Sáře náboj jedinečnosti, silné osobnosti, velký potenciál, kterým může rozvíjet individualitu. Energie jména umožňuje projevit originalitu a značnou tvořivost. Posiluje její ideály, zodpovědnost. Dodává jí sílu svým umem a bystrostí zdolávat překážky. Sára si dovede zjednat přirozenou autoritu a respekt. Chce být nezávislá, soběstačná a bývá i hrdá. Přitom je v ní dostatek emaptie na podporu druhých, obětavost zejména soucítění se slabšími a těmi, kdo potřebují pomoct. Sára vytváří s druhými pevné vztahy, protože díky tomu poznává i sama sebe. V citové oblasti zraje zkušenostmi a ne mnohdy jednoduchými cestami a vztahy. Často ví, co chce, a jasně někam směřuje, nevadí ji nepohodlí. Svými aktivitami inspiruje druhé a mívá řadu stoupenců. Dovede druhé nakazit svou radostností, trefným smyslem pro humor, dovede si užívat. Přesto se nedá říct, že by o Sáře druzí věděli příliš osobních informací. Bývá tak trochu nečitelná, protože sama pro sebe bývá hádankou a je pro ni složité vyjadřovat se o sobě a o svých niterných potřebách. To sdělí jen těm nejbližším, než aby se otevřela širokému okruhu lidí, a tak se jim "vydala napospas". Pozor by si měla dávat na svou uzavřenost a nečitelnost, která je daná jejími vnitřními obavami a neochotou víc se otevřít. Dostává se tak do rozporu s potřebou společenského uplatnění a touhou se s druhými dorozumět. Její tápání v tom, kam až může zajít ve svých požadavcích na druhé, ve své sebestřednosti, kterou upřednostňuje své zájmy a postupy (navíc, když si myslí, že druzí nejsou tak tvořiví a nerozumí její přesné potřebě), ji dostává do vypjatých situací a konfrontace s druhými. Bývá netrpělivá, umíněná, má pocit, že jsou druzí méně bystří a že jí nestačí, umí být nepříjemně kritická, manipulovat s druhými tak, aby pracovali za ni, spřádat různé intriky a scénáře, do kterých zaplétá své okolí. Jestliže se vůči ní někdo vymezí, setká se až s hysterickým odporem, se urazí, umí skvěle argumentovat a obrátí celou situaci ve svůj prospěch. Pak si to uvědomí a je plná lítosti, nepochopení, udělala by vše pro to, aby svá slova mohla vzít zpátky. Vlivem tohoto nepříjemného rysu se Sára dostává do obtížných situací v životě. Trvá dlouho, než vyzraje z princeznovského chování, ve kterém jí často utvrzují muži, jež svým kouzlem přitahuje a kteří ji nakonec využívají a omezují její vývoj. Skutečné partnerství, ač po něm neskonale touží, hledá obtížně a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Jde o jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Hlavním úkolem energie jména je dávat všemu obyčejnému punc jedinečnosti, Sáře tedy často stačí jen prostě být. U tohoto jména značně záleží na datu narození, jemuž poskytuje značný prostor. Má jen jednu obtíž. Přitahuje k Sáře během života tvrdé zkoušky, které mají prověřit její schpnost vyrovnat se s realitou, vytrvat a houževnatě zdolávat překážky. Není doporučováno dávat toto jméno lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

ŠTEFAN

JMENNÉ ČÍSLO 2
Vládne obrácený Měsíc s Plutem, což znamená horší citovou přizpůsobivost, snílek. Jméno je doporučováno v ohnivých znameních, dodají mu vůli a chuť něco dokázat. Vládne Slunce. Měsíc a obrácený Měsíc s Plutem. Štefan je jedno z oslavných jmen, které sice nese silné energie popouzející svého nositele k odvaze a překonávání sama sebe, ale je zároveň zatěžující svým posláním. Setká-li se toto jméno s dobře disponovaným jedincem, dá vzniknout zajímavé a silné osobnosti, která má zaručen bohatý a smysluplný život, byť rozhodně ne klidný a v závětří. Štefan je samorost, který hraje sám za sebe, ne však bezohledně, aby podrážel druhé. Jen se umí vymezit, často ví velmi brzy, co od života chce. Jde si za svými cíli. Bývá následován druhými, protože se nebojí jít i do konfliktů, jestliže není z druhé strany ochota. Jde srdnatě do střetů, i takových, které vůbec nevypadají na jeho vítězství. A právě tato odvaha ho předurčuje k výhře. Má sice strach, ale statečné srdce, a trocha risku spojená s adrenalinem ho dojkonce baví. Navíc u Štefana se nedá počítat, že by dělal něco, co mu nedává smysl a také nebude podléhat falešným autoritám. Tam, kde cítí rovné soupeře, tam je schopen dohody i kompromisu. Není hloupý, a tak nemrhá silami. Aby vycítil šanci, příležitost k růstu a tu "pravou chvíli", má výborně naladěnou intuici, jakýsi šestý smysl. Štefan umí pracovat s informacemi, na základě bystré úvahy se rozhodovat, bez zbrklosti a s dostatkem prostoru, aby se necítil tlačen ke zdi. Jméno mu navíc přidává určitou míru lstivosti a obratnosti v jednání a hledání netradičních řešení. Štefan dovede být i bojovný, mrštný a obratný jak fyzicky, tak myšlenkově. Dovede si vážit i vyšších hodnot, než jsou materiální statky. Dokonce ho jméno celý život nutí hledat víru, vyšší smysl a nadhled. Umí však být i sebestředně zaslepený, většinou ho zastaví až náhoda a vlastní prohra, druhé málokdy slyší. Pak teprve se ohlédne a vidí škody, které napáchal. Často jde o vztahové záležitosti. Štefan sice touží po naplněném vztahu, jenže mívá vysněnou představu o lidech, kteří by ho měli v životě doprovázet. Pustí si k sobě jen jím prověřenou kvalitu. To ale bývá kámen úrazu. Touží po dokonalosti, těžko odpouští chyby, uzavírá se, aby předešel citovým zraněním. Ač společenský a často i vůdčí v týmu, o sobě mnoho nevypoví. Potřebuje vnitřní svobodu, chce prostor. Jeho touhy po vztahu mohou zůstat nenaplněné. Stejně jak se Štefan navenek dokáže realizovat a ví, co chce, tak se ve své duši může ztrácet a tápat. Pak zraňuje sebe i druhé, manipuluje a bývá odmítán. Štefan spíš udává tón, ukazuje cestu, inspiruje, než aby dotahoval do konce, co započal. Tam, kde cítí, že neprorazí a kde jsou překážky nezdolatelné, odchází bez dalšího zájmu. Jde budovat vše nové a klidně někam úplně jinam a nelituje. Stejně tak dokáže odejít i ze vztahu. Toto jméno unese jedinec vybavený pouze silnou energií. Patří do skupiny jmen, které datum narození příliš neovlivní a jméno jakoby si žilo svým vlastním životem. Mnohým může dodat sebevědomí a přidat na mužské síle. Nedoporučuje se, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky či den narození 11. 

 

HANUŠ

JMENNÉ ČÍSLO 9
 

JUSTÝNA

JMENNÉ ČÍSLO 2

Toto jméno si nese zpomalenou dvacítkovou karmu a může tak její nositelce zbytečně ztěžovat osud. Hodně povinností, citové nejistoty. Přes krásu vysloveného jména toto jméno není numerology moc doporučováno. Obrácený Měsíc s Plutem začíná sice Sluncem a ve výjímečných případech může pomoci ve vzorci osudu jména a příjmení jen dobrá souřadnice na některé z životních křižovatek. Jméno vede Justýnu k sebevědomé prezentaci vlastních názorů a postojů. Dodává odvahu zkoušet vše, co ji zaujme. Justýna je toho mínění, že se vše točí kolem ní. Je vnímavá a učí se životem. Umí se soustředit na to, co jí zajímá. Své znalosti je schopná kvalitně předávat druhým formou pomoci, rady či pedagogickým vlivem. Má smysl pro detail a také jí málo ji unikne. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Justýna je společenská a bývá vyhledávána trochu jako "vrba". Citlivě se umí vžít do potřeb druhého a naladit se na jeho životní situaci. Podpoří, předá radu trefně a přesně takovou, která obsahuje řešení. Je zodpovědná, s ochranitelskými tendencemi. Nemá ráda faleš a lež a umí ji dobře vycítit. Justýna může být všestranná a jde jen o to, aby našla v životě takové uplatnění, které jí zajímá. Ve vybraném oboru může být vynikající a tahounem pro druhé. Pokud však převáží negativní energie tohoto jména, pak díky širokému okruhu zájmů často neví, kam nasměrovat své úsilí, co si vybrat jako životní cíl. Může se pak ztrácet v životech jiných a sbírat jejich příběhy, nežít tak svůj život, stávat se závislou na druhých a obětovat se pro ně. Následkem toho Justýna nevidí hranice, kam až může zajít. Tím se začne přetěžovat problémy okolí a psychicky ji to může dovést k depresi, pocitu vnitřní prázdnoty a nenaplněnosti. Stahuje se do sebe a nedůtklivě reaguje na prosby o pomoc. Uniká, je nezodpovědná, cítí se vyhořelá. Nebo má opačnou reakci, zaslepeně bojuje za práva druhých a rebeluje. Jenže není oceněna, spíš je označena za nesmiřitelnou, nekompromisní a konec konců obtížnou. Druzí se pak od ní odtahují. Justýna také může najít smysl ve sbírání informací a svého talentu využije negativním směrem, roznáší klepy, prázdně tlachá a není za ní vidět žádná práce, marní čas svůj i druhých. Její empatické naladění se pak soustředí jen na sebe. Je nervózní, že není pochopena, sklouzává ke škodolibostem, kritickým úsudkům a okolí se pro ní jeví jako nepřátelské. Doporučení: životním tématem pro Justýnu je stanovit si hranice, zkoušet si vše na vlastní kůži a hledat vlastní cenu. Oslovení Justo neřeší negativa tohoto jména, spíš může zvyšovat pečovatelský potenciál a obětavost a zároveň tendenci říkat "pravdu" za každou cenu bez zpětné empatické vazby. Zkrácené oslovení Týno zvyšuje citlivost k druhým, dělá jí laskavější, zmírňuje divokost, zjemňuje a zženšťuje. Zároveň umožňuje snadněji se orientovat v tom, co je pro ni bezpečné a jisté. Tímto oslovením se ale ztrácí hodně z původní energie jména. Jméno má razantní energii, která vyrovnává pasívní ženskost, může tak dodat v řadě případů potenciál k sebeprosazení a přitom neubrat na vnímavosti. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat se sudými čísly je opravdu toto jméno šťastnou volbou. Při výběru tohoto jména je proto dobré se poradit s numerologem.

VĚRA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Drobná vítězství v životě, problémy si dovede vytvořit sama svou neústupností. Věra by měla pracovat sama na sobě a pokud překoná své těžší vnitřní přizpůsobení, může být šťastná. Dovede být stálá, těžko přijímá jiné názory. Nemá to úplně lehké. Vhodné pro znamení Vah, Střelce, Ryb. Vládne Merkur, Slunce, Neptun a obrácené Slunce s Plutem. Jméno samo o sobě vyjadřuje víru a pravdu, v první řadě pak víru sama v sebe. Jeho síla se projevuje mimo jiné i v tom, že ač slovanského původu, stalo se světově rozčířeným. Energie jména své nositelce dodává silnou sebedůvěru, houževnatost, vnitřní sílu, schopnost prosadit se, dovést své myšlenky do viditelné podoby, zrealizovat své záměry. Na energii data narození pak záleží, o jakou oblast seberealizace se bude nejvíce jednat. Věra je energicky pozitivní jméno, které zakládá svůj přínos zejména na poctivosti, pracovitosti, vlastním příkladu, ochotně být s druhými a rozpustit se v kolektivu druhých, být jejich nedílnou součástí, ale navzdory tomu si zachovat svou svébytnost a neumenšenou energii. Věra potřebuje vidět za sebou výsledky své práce. To jí dodává i pocit jistoty. Jméno automaticky neposkytuje oporu jejímu sebevědomí, ale umožňuje Věře najít v životě řád, systém i cestu, jak si budovat své jistoty a zabezpečení. Zvedá hlavu a zraje tím, jak si postupně uvědomuje, že nemusí být na nikom závislá a skrze to začíná vážit sama sebe. To jí dává nakonec křídla, aby se oprostila od dřiny a každodenní rutiny a chtěla od svého života něco víc. Jméno podporuje citlivost k rodinným vztahům, potřebu pečovat, sounáležitost s rodinnými kořeny, obětavost a "dobrou víru", že ostatní jsou stejně naladěni jako ona. Jméno dodává Věře ženskou fyzickou přitažlivost, posiluje její schopnost být oporou druhým a z toho čerpá další energii. Skrze práci a hledání svého místa v životě toto jméno vede Věru k vyšším duchovním hodnotám. Věra potřebuje harmonizovat svět kolem sebe a druhé vést. Může však sklouznout k nekompromisním zatvrzelým a konzervativním postojům, tvrdohlavě sekýrovat okolí a nutit druhé k perfekcionismu. Na druhé straně se naivně nechá Věra využívat, uzavírá se, jakoby se bála pestrosti života, pak si sama upravuje realitu tak, aby se v ní cítila bezpečně. Trpívá pocity zklamání, nepochopení, oběti. Je unavená z nezměrné energie planě věnované druhým. Přesto z toho začarovaného kruhu neumí a snad ani nechce vystoupit. Jakoby ji pesimismus vyhovoval. Z toho všeho se s hořkostí v srdci uzavírá do sebe, není ochotná komunikovat. Věra propadá smutku a depresím. Stav její psychiky se odráží ve vzniku zdravotních obtíží. Často je takové chování hodnocené druhými jako sebestředné a neempatické, tvrdé. Je to ale spíš jen obrana proti dalším citovým zraněním. Jméno má silnou energii, která podporuje seberealizaci a schopnost ustát i složité životní zkoušky. Navíc stačí málo, aby Věrám začalo pomáhat. Jeho energie zafunguje vždy, když si věra věří a váží si sama sebe. Zdrobnělé osloveční Věruško, zklidňuje a vyrovnává uzemňující energii, dopřává duši nádech svobody. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s vícečetnými trojkami a pětkami je toto jméno opravdu šťastnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

 

ELIŠKA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Jméno komunikativní a oblíbené. Potřebuje více rodičovské lásky. Je velmi citlivá. Jméno je doporučováno ve všech znameních. Provází planeta Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars. Jméno nese svobodomyslnou energii, která podporuje ženskost své nositelky. Vede Elišku k cílům přesahujícím každodennost. Posunuje její vnímání k duchovním hodnotám, k hledání smysluplnosti spíš ve vztazích než materiálních požitcích. Je bystrá, vnímavá a společenská. Má dostatek energičnosti a nadšení. Z tohoto důvodu se vrhá do různých aktivit, které spolu třeba ani nesouvisí. Svým nadšením dokáže strhávat druhé, bývá následována. Jméno posiluje paměť, tvořivé dispozice, vztah k umění, estetice. Eliška je rozhodná, odhodlaná, potřebuje mít hodně podnětů, které naplňují její mysl. Vnímá všemi smysly, získané vjemy tvořivě zpracovává a nechá se jimi inspirovat. Pod maskou sebejistoty má Eliška velmi citlivou duši, která prahne po souznění a porozumění. Jestliže vznikne s datem narození problematická energie, je Eliška spíše plašší a uzavřenější ve svém vnitřním světě. Je to emancipovaná a sebevědomá bytost, která však není příliš ochotná se podrobit autoritám, obzvláště ne těm falešným. Nezdržuje se kritikou, neplýtvá slovy, prostě ji nezajímají. Dovede být i tvrdohlavá a umanutá, těžko si dá vyvrátit svůj názor. Ten bohužel často vzniká spíš pod vlivem dojmu a pocitu než logickou úvahou na podkladě objektivních faktů. Při tlaku zvenčí má tendenci stahovat se do sebe, obtížně komunikuje. Vlivem silně prožívaných emocí se může cítit vyčerpaná, využívaná a neoceněná. Také se může stát, že se rozptyluje mnoha věcmi najednou, to jí znesnadňuje její soustředění a podněcuje zbrklost. Eliška mívá hodně plánů a představ, ale problémem bývá jejich realizace, někdy obtížně stojí nohama na zemi. Nedotahuje věci do konce, spíš je rozpracuje, dá prvotní impulz a inspiruje nápady. Odejde i od rozdělané práce, jestliže se v tom prostředí necítí dobře. Energetické jméno rozvíjí ženskost a zároveň samostatnost. Má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno opravdu šťastnou volbou například při vícečetných čtyřkách v datu narození. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné pětky.

 

FRANTIŠEK

JMENNÉ ČÍSLO 40

Typické staré české jméno, které je ovšem karmicky zatíženo. Obrácený Merkur působí potíže, povahové i zdravotní. František je adaptabilní, snese nepřízeň osudu, ale později může časem vnitřně ztvrdnout a zesmutnit. Toto jméno nepřináší moc štěstí v rodinném životě. Ke stáru přichází nespokojenost a bručounství. Čtyřicítka patří ve vzorci osudu jména a příjmení k nebezpečným číslům, které může jeho nositeli zbytečně ztěžovat život, protože jde o číslo ztrát ve všech oblastech. Takový člověk pod vlivem tohoto čísla může mít pocit života v těžkých neviditelných okovech a navíc může mít vliv na jeho zdraví. Při těžkých a dlouhodobých potížích je doporučována změna jména. Jméno si nese i energii vyrovnanosti a harmonie, usnadňuje realizovat své představy o životě, ať už jsou jakékoli, najít v životě smíření a pokoru a přitom neztratit citlivost duše. Tím také může člověk hodně vyvažovat svou nelehkou karmu. Jméno dodává pracovitou energii, píli, systematičnost. Hodně ho uzemňuje a nutí ho, aby právě každodenní život dovedl přijmout a zkrášlit ho a vidět v tom cíl. František přitom nezapomíná citlivě vnímat i vztahy lidí kolem sebe. Rád poznává svět a nechá se jeho složitostí okouzlovat. Díky jménu má také hodně fyzické síly a mohl by mnoha věcí dosahovat hrubou silou. Jenže vliv jména způsobuje, že obratnost a potenciál být úspěšný především v materiální oblasti přetváří ve službu, ze které bude mít „vyšší“ duchovní užitek. Jméno snižuje žádostivost, soutěživost, závist a poměřování. Posiluje starostlivost, budování jistot, pečovatelský a ochranitelský potenciál. K tomu přidává schopnost řešit složitosti vyrovnaně a v klidu a duševní rovnováze. František je vřelý, se smyslem pro krásu a estetickým cítěním, s touhou po lásce, fyzické blízkosti, dotyku. Dovede ocenit slovem a pozorností. Má tendenci vytvářet společenstva nebo být jeho součástí, mít své vymezené místo. Pokud však převládnou negativní energie tohoto jména, pak se z Františka může stát nepříjemný panovačný, povýšenecký morous s negativistickým a hyperkritickým pohledem na svět. Vše odsuzující, velmi nedůvěřivý pedant, který chladně a i nesmyslně vyžaduje disciplínu. Může mít tendenci uzavírat se do sebe, nekomunikovat, tvrdohlavě lpět na svém, nenechat si pomoct ani poradit. Bez duchovního přesahu má toto jméno destrukční vliv na zdraví. Stejně jako na destrukci hodnot. Bez nich se František může stát člověkem závislým na vztazích, požitcích, vše poměřovat krásou těla, s tendencí si jen užívat. Toto jméno svému nositeli umožní uplatnit vlohy, seberealizovat se, snílky vtahuje do reality, fyzicky slabším dodává sílu, nesoustředěné směřuje k jednomu cíli. Oslovení Franto, Fando stejně jako Františku nezpestřuje energii jména, jen potvrzuje jeho potenciál. Oslovení Franci, Fanouši dodává jistého odstupu a umožňuje větší volbu toho, co on sám za sebe opravdu chce, podporuje sebejistotu. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození kombinace čísel 4 a 6.

 
 
   
OLIVIE

IGOR

 

JERONÝM

JMENNÉ ČÍSLO 1

Společenská, má více talentů. Je oblíbený a má rád společnost, kde se může blýsknout svými duchaplnostmi. Jen je problém vyfržet v životě s jednou ženou. Jeroným je velice svůdnický a zvídavý. Nezřídka absolvuje v životě více vztahů. Do manželského přístavu ho pod hrozbou násilí vžene jen nutnost. Vnitřně je hůře přizpůsobivý. Vládne Slunce, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem. Mírnější je ve Vahách a Býku.

 

MICHAL

JMENNÉ ČÍSLO 1

Jméno se většinou prodere k slunci, a to v mnohaoblastech. V životě projde mnoha proměnami, ale vždy zůstane osobností. Je doporučováno ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc, Uran a Slunce. Jméno nese silný náboj seberealizace, podporuje ego, realistický pohled na svět, podnikavost. Posiluje intelekt, dává možnost dosáhnout hodně vysokých cílů a ideálů. Poskytuje energii na to, aby se Michal uměl prosadit, vítězit, rychle a bystře se rozhodoval. Také mu staví do cesty lákavé nabídky a pokušení, která ho svádějí na scestí a testují vyzrálost jeho osobnosti. I když toto  jméno hodně posiluje ego, přesto je tato energie vyvážena ohleduplností a potřebou budovat jistoty nejen pro sebe. Jméno tak dostává silný realizační a citlivý potenciál každému svému nositeli, bez ohledu na datum narození. Jméno ovlivňuje osobnost tak, že pod jeho vlivem zraje kvalitně, pomalu a skrze zásadní výzvy. Pro Michala je podstatné realizovat své ideály a představy, což není vůbec jednoduché, protože často jde sice o pěkně se tvářící projekty, které zčásti mohou stát na romantických představách. Michal má ale díky jménu dost vnitřní síly, odhodlání a hrdosti. Na negativní úrovni si musí Michal dát pozor, aby nepropadl pocitu všemocnosti, aby rozeznal, jak a kde opravdu může uplatnit svou sílu, citlivě druhé vést a předávat jim své názory a přitom nezneužívat své síly k manipulaci a ovlivňování mínění ve svůj prospěch. Michal je podnikavý, ale může sklouznout na scestí. Je bojovný a dovede druhé vést za svou myšlenkou, ale ne vždy rozpozná objektivně to, zda jeho myšlenka je spravedlivá. Může se stát vůdcem různých bojovných skupin, které hlásají jen své pravdy, a být tak nebezpečným prvkem pro společnost. Jméno v sobě ale také nese rozpor. Staví Michala před složité rozhodování. Musí totiž vyřešit volbu, zda soustředí veškerý svůj potenciál na svou seberealizaci, pro svou vlastní slávu. Pod vlivem svého jména totiž může dovést své talenty a dispozice k maximální prosperitě a dokonalosti a mít z nich značný užitek. Na druhé straně pak stojí rozhodnutí starat se o druhé, budovat pro ně zázemí a jistoty, podporovat okolí, tzn. část svého potenciálu takto věnovat. Tuto složitou volbu řeší Michal dlouhou dobu, toto vyvažování se často projevuje v jeho vztazích tak, že se spíš upne či otevře úzkému okruhu lidí. To ale neznamená, že by nebyl přátelský, komunikativní, ba naopak, ale jen málo lidem dá ze své energie. Teprve až si Michal vyzkouší všechny své polohy síly a možností, zakusí vzlety a pády, začne si víc vážit přátelství a rodiny. Jméno je to silné s dobrou a takřka univerzální energií, která může pomoci seberealizaci a naplnění života, dopomoct k úspěchu. Je dobré se poradit s numerologem. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu kombinace čísel 4 a 6.

 

VÁCLAV

JMENNÉ ČÍSLO 7

Je inteligentní, učenlivý, schopný lásky, se smyslem pro rodinu. Karmická zátěž v tradičním českém jméně není moc povzbudivá pro běžný život. Karma se uvolňuje při práci pro druhé a obětavosti. Pokud je Václav materialista a sobec, tato vibrace pracuje proti němu, hlavně po stránce zdravotní a životní nespokojenosti se sebou samým. Pokud však dokáže být Václav pokorný, může být i v životě šťastný. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Slunce, Venuše a Saturn. Toto harmonické jméno je složené z pestrých a pozitivně se doplňujících energií, nese silnou vibraci odvahy, otevřenosti názorů, sebejistoty, vstřícnosti, pracovitosti a možnosti velké sebereflexe. Dodává vitální dynamizující energii, rozhodnost a ambicióznost. Na straně druhé ale připravuje pro Václava řadu nástrah, kterými zkouší sílu jeho charakteru, a zkvalitňuje tím jeho osobnost. Jméno Václavovi zajišťuje stabilizující energii, která podporuje píli, smysl pro řád a systém, nalaďuje ho na hledání cest k tomu, aby se dokázal vyrovnat a vypořádat se složitostmi života rázně a jednoznačně. Václav může být přirozeným vůdcem, který přesvědčí svou opravdovostí a skutky. Navíc má pochopení pro lidské slabosti, ale netoleruje lajdáctví a neochotu napravovat své chyby. Jméno učí Václava sebereflexi a kritičnosti vůči sobě i druhým. Nutí ho růst a vzdělávat se a tím nejlepším učitelem je pro něj život. Dovede se poučit ze svých omylů, má střízlivý pohled na realitu. Zřetelně si nastavuje hranice tak, aby v daném prostoru bylo místo pro všechny. Pro Václava je důležitá svoboda a své konání směřuje k tomu, aby pro sebe a své okolí zajistil možnost projevovat se otevřeně. Václav je duší realista, který dobře vstřebává zkušenosti a který nemyslí jen na sebe, proto mu nedělá problém, byť je to zdatný bojovník, ustoupit, hledat kompromisy a rozeznat, kdy je možná dohoda. Nemusí mít pravdu za každou cenu. Václav se ale také může na negativní úrovni chovat sebestředně a nesmlouvavě egoisticky, tvrdohlavě si jít za svým a lpět konzervativním způsobem na neměnnosti a přežitých rituálech. Může zvolit despotický až bezohledný přístup, s tendencí spíš bořit než stavět. Může trpět splínem a sebelítostí, jestliže se mu v životě nedaří. Trápí ho úzkosti a deprese, stává se podezíravým a uzavírá se do svého světa představ. Může se z něj stát kritický pedant a zatrpknout, obviňovat druhé ze svých problémů, pociťovat nepochopení. Doporučení oslovení Vašku či Vašíku není zrovna nejvhodnější. Činí ho konzervativnějším, nezralejším, strnulejším, s dramatickými sklony. Oslovení Venco, Véno, Vendo, prohlubuje intuitivní pohled na realitu a umožňuje větší odstup od problému, tedy jakýsi zralejší přístup k realitě, pod jehož vlivem je snazší krotit vlastní nepřiměřené požadavky a dojít k určité vyrovnanosti a smíření. Václav je vcelku harmonické a dobré jméno, přesto záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno dobrou volbou, protože jeho nositele uzemňuje, a umožňuje mu tak realizovat své nápady a posiluje jeho osobnost. Je proto vhodné poradit se s numerologem. Jméno se nedoporučuje dávat, vyskytují-li se v datu narození kombinace čísel 4 a 7.

JONÁŠ

JMENNÉ ČÍSLO 5

Impulzivní a nevyrovnaná energie, živočišnost, sobectví, inteligence často využívaná k vlastnímu prospěchu, zvláště ve znamení Štíra, Kozoroha a Býka. Ostatní znamení jsou pro Jonáše vhodnější. Vhodné povolání je právník, profesionální sportovec nebo zuřivý reportér. Jde o to kočírovat a zúročit tuto energii ve prospěch druhých. Působí Slunce, Merkur a Jupiter. Jméno se značnou svobodomyslnou energií, která dostává hodně temperamentní energie, zvídavosti, touhy po poznávání, sebeuvědomění. Jméno mu poskytuje odvahu, nezdolnost, dobrodružného ducha a určitou nespoutanost. Neochotu se podřizovat pravidlům, která jeho bystrému intelektu přijdou pošetilá nebo zbytečná. Nenechá si poradit ani se přesvědčit, pokud nechce. Vše je záležitostí jeho volby a jeho zažitých zkušeností. Je dobrý společník, citlivý a vnímavý, ochotný podpořit a poradit. Jméno také podporuje jeho osobitost, svéráznost a i jeho tvořivé talenty. Jonáš projevuje své schopnosti spíše životem a poznáváním reality než studiem teorií. Má bystrý smysl pro detail, rychlý postřeh, což využívá jak k pohotovým slovním, tak fyzicky rychlým reakcím. Je to milovník života a požitkář, ale také citlivě reaguje na nespravedlnost, na zneužívání síly a moci. Často stojí v popředí těch, kteří zvedají hlas pro změnu. Bojí se více stagnace než změn. Jonáš je dobře spojen se svým já, ale ne vždy umí odhadnout svou vnímavost a emotivitu. Má sklon k náladovosti a nevypočitatelnému chování. Může se lehko stát rebelem a těžko poznává, kde končí doba boje a nastává čas pro jednání. Je tvrdohlavý, výbušný a bojovný. Může být zbrklý, zbytečně hrdý, nekompromisní a vztahovačný. Může často opouštět rozdělanou práci a nedořešené vztahy jen proto, že má pocit, že jemu není rozuměno a že mu konflikt ubírá životní prostor. Svým nadšením může mnohé strhnout, jenže je také neukotvený a jeho zbrklost pak bývá příčinou řady karambolů v jeho okolí. Jméno má nepříznivý vliv na psychiku, může potencovat vznik úzkostí a strachů. Jonáš nemívá vždy své emoce pod kontrolou, může mít sklon k zlostným výbuchům a také psychosomatickým onemocněním. Osvobozující jméno s hodně velkou vnímavostí i potenciálem k osobnostnímu růstu. Nemusí však sedět každému, a má proto harmonizující vliv jen na některá data narození, zejména ta se sudými čísly. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísla 1 s vícečetnými 7.

ANDREA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Většinou hezká tvář, ale určité blokace v životě. Karmická zátěž. Vše si v životě musí zasloužit, nic nedostane zadarmo. Je nutné počítat s vibrací příjmení a s osobností danou datem narození. Vládne Slunce a Saturn. Toto jméno poskytuje energii statečnosti a odvahy, otevřenosti a přímosti. Klade na ni velké nároky, činí ji zodpovědnou, ale také v ní vzbuzuje hodně pochyb o vlastní dostatečnosti. Vyvolává potřebu být oporou, starat se o druhé, skoro se obětovat, ale na druhou stranu ji nutí ke svobodě a volnému nespoutanému postoji. Andrea má vlivem jména charisma a zvláštní kouzlo pro druhé, ale nebývá to prioritně sympatie. Spíš určitá tajemnost a nevypočitatelnost. Hodně jejich schopností a potenciálu přitahuje pozornost druhých. Andrea nedostane sice v životě nic zadarmo, ale také jí silná energie jména umožňuje vše zvládnout a vydržet a najít vůli vždy znovu vstát a odrazit se ode dna. Pod vlivem tohoto jména Andrea zraje pomalu a obtížně. Ve skutečnosti je vnitřně nejistá a idealistická, navenek má však sebevědomou slupku statečnosti, osobitosti. Andrea ten rozpor cítí v sobě, ale vnímá to spíš jako své selhávání. Nehledá tedy cesty harmonizace, ale silou to v sobě popírá a uzavírá. Často vnímá pojetí svobody jako odmítání rady a pomoci pod dojmem, že by byla pak příliš ovlivněná a ztratila by se v názorech druhých. Je svéhlavá, tvrdošíjná a urputná. Bere jen to, co prožije sama, teprve takto nalezených zkušeností je ochotna k pomalé změně - tedy jen té, která vyrůstá zevnitř. To ovšem způsobuje řadu problémů hlavně v komunikaci s druhými. Bývá nevyzpytatelná pro druhé, s nepředvídatelnými reakcemi. Obtížně si vymezuje hranice, dokáže se nejprve celá rozdat a pak zjistí, že se cítí nechráněná a je toho na ni moc, a najednou se prudce změní, všechny od sebe odstrčí a utíká. Může mít také sklon k sebestřednému chování, obviňuje pak druhé ze svých problémů, může mít tendenci k pomstychtivosti. Jméno má více mužské energie, která je rázná, ostrá a cílevědomá. Pro řadu jmen je toto jméno posilou jejich ženské měkké pasivní energie. Ale pro ženy s dominantními mužskými energiemi je toto jméno zátěží. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. pro data narození se sudými čísly) je toto jméno dobrou volbou.

 

ZLATA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Ochutnávačka života, veselá, zvědavá, učenlivá, dobrá matka i občas dobrodružka. Většinou volí zaměstnání či poslání, kde se stále něco děje a ona může být ve středu dění. To je nejšťastnější. Může si tím popudit přátele nebo rodinu. Jméno je vhodné pro všechny znamení. Vládne Uran, Slunce, Jupiter a Venuše. Energie jména zahlazuje nedostatky a zdůrazňuje talenty. Navíc v sobě skrývá energii vhodnou k sebepoznávání, posilující každou osobnost a obrušující její naturel zkušenostmi do tvaru drahokamu. Jméno dělá ze Zlaty osobnost, která se snaží hledat cestu k druhým, potřebuje druhé tak trochu učit tomu, co je harmonizující, ozdravné a stabilizující. Poukazuje na tyto podstatné detaily, které jsou úhelným kamenem problému. Zlata umí dodávat sílu, povzbuzovat, motivovat. Uvažuje velmi rozumně až technicky. Je rozhodná a rychlá. Potřebuje být užitečná, a pomáhat a soustředit ono velké množství energie do smysluplných aktivit. Má na druhé, ale především na sebe velké nároky. Na negativní úrovni je nutné, aby se Zlata uměla rozhodnout a dasla svým aktivitám nějaký řád a její akce měly tzv. hlavu a patu. S vyvažováním a úměrností, kam a jak vrhne svou energii, mívá potíže. Je často naivní a idealistka, která neodhadne danou situaci. Zlata má také sklon uchylovat se k mentorování a poučování, čímž se snaží zjednodušit a vysvětlit své konání a oddělit se tak od emocí, které jí vyvádějí z rovnováhy a dělají z ní jakoby jinou osobnost. Je najednou zranitelná, váhavá, nejistá., její sebejistota je oslabena až nepochopitelně vzhledem k jejím obvyklým reakcím. Místo stability a vyrovnanosti pak propadá hněvu, zarputilosti a je schopna vymýšlet naschvály. Toto jméno je nabito zářivou energií, která jednoznačně harmonizuje vše, k čemu patří. Podtrhuje přirozenou podmanivost, která nesouvisí s přirozenou krásou. Oslovení Zlati podporuje zdravé sebevědomí a lépe se s jeho vlivem rozhoduje. Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, a co naopak je datem narození potlačováno. U některých kombinací je toto jméno dobrou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem. Jméno není doporučováno, je-li v datu narození nakumulováno číslo osm.

 

JAROMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 3

Ve jménu je prvotní vibrace Slunce., Marsu, Neptunu, což znamená start směrem ke hvězdám, a to do třiceti let věku, potom se pomalinku vrací z kosmu na zem. Jaromír dovede obětavě pracovat, je kamarádský, přítulný, má sex-appeal. Dokáže být hravý i tvůrčí, ve Vodnáři může být však nevyzpytatelný, ve Štíru moc sexuální, v Beranu je bláznivé Sluníčko. Rozhodně v žádném znamení nikoho nezarmoutí. Svůj majetek by si měl zabezpečit do třiceti pěti let, ale výjimky jsou možné. Jméno v sobě nese jemnou a citlivou energii, která je zkomplikovaná tím, že vychovává k zodpovědnosti a dodržování závazků. Ve jméně se snoubí energie radostnosti a intelektu s těžkými životními zkouškami. Na druhou stranu jméno dodává tolik bystrosti a mentální zručnosti, že umožňuje se rychle vzpamatovat ze zatěžkávacích zkoušek a vyjít ze všeho jako vítěz, který se nevzdává. Jaromír má díky jménu posílen nezlomný charakter, sebevědomí, je ochotný ke změnám, ale zároveň i rozvážný. To mu umožňuje plný rozvoj jeho talentů, usnadňuje hledání jak vlastních možností, tak i hranic. Bystrý úsudek a odhad díky dobře zpracovávaným zkušenostem dělají z Jaromíra dobrého stratéga a vyjednavače. Přesto se druhým nejprve může zdát, že Jaromír není až tak dobrý společník, někdy může být i plachý. Ale to je jen slupka, pod kterou se skrývá vřelé a citlivé srdce, které jen složitě vnímá realitu. Jméno navíc dodává Jaromírovi zralosti, vyváženosti, otvírá cestu k trvalým přátelstvím, vzbuzuje důvěru a ochotu pomoci druhým. Jméno v sobě nese energii, která vydrží i dost stresové zátěže. Jaromír proto dobře funguje a rozhoduje se i ve chvílích, kdy druzí jsou vyčerpaní a zmatkují. Negativem jména se může stát idealistické myšlení, někdy odtržené od reality, Jaromírovi pak komplikuje vztahy. Má vnitřní tvořivý imaginární svět, pro druhé těžko uchopitelný a vysvětlitelný, který ztěžuje i úplné uvolnění a spontánnost. Přemíra energie, která podporuje bystrost, na druhé straně způsobuje potřebu kontrolovat okolí, nervozitu a úzkost. Jaromír se proto občas uzavře do sebe, je zbytečně kousavý a kritický, podceňuje méně bystré a aktivní. Pro Jaromíra je dobré mít dost času i prostoru k přemýšlení, tím si zachovává jakousi bdělost a cítí se připraven na další životní výzvy. Toto libozvučné jméno svým nositelům přináší do života příslovečnou kapičku štěstí. Oslovení Jarku zachovává dostatečné sebevědomí a motivaci hledat své životní cíle stejně i jako vůdčí potenciál. Navíc umožňuje nezůstat jen u snů a motivace, ale nutí ho k realizaci a spořádanosti ve svém životě. Víc ho staví pevně nohama na zem. Oslovení Mirku funguje podobně jako Jarku, jen s tím rozdílem, že vnáší do jeho konání víc emotivity, odlehčenosti, ale i snadnější reaktivitu a zbrklost. Nicméně se tímto oslovením ztrácí část z původní energie jména, stejně jako u následujícího zkráceného oslovení. Oslovení Míro zjemňuje a nalaďuje duši na souznění, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například pro data narození se sudými čísly je toto jméno dobrou volbou. Je proto vhodné poradit se při volbě tohoto jména s numerologem.
 

BERTA

DARINA

MATOUŠ

OLEG

ZITA

KRYŠTOF

NADĚŽDA

LUDMILA

 
 

JOLANA

JMENNÉ ČÍSLO  8

Velmi záleží, kde se dívka tohoto jména narodí. Z těchto podmínek se odvíjí její život, vesměs rodinný. Pokud není špatná souřadnice s příjmením, ani karmické datum narození, dá se mluvit o šťastném jméně. Vládne Slunce, Saturn a Uran. Vhodné jinak pro všechna znamení. Jméno má silnou a zemitou energii. Posiluje osobnost, podněcuje k aktivitě, cílevědomosti, podnikavosti, ale nic neubírá na vyrovnanosti, co žbudí dojem rovnováhy. Jolana vnímá kvalitu své osobnosti a zná svou cenu. Jméno podporuje sebevědomou ženskost. Její osobnost je zářivá a výrazná, citlivá a hledá cesty, jak vše uvádět do harmonizujícího stavu. Jolana je vybavena citem pro pořádek, bystrým úsudkem a analytickým myšlením-to vše okořeněné smyslem pro humor z ní dělá důležitou osobnost, ke které se chodí pro názor a úsudek a která si takto umí nenápadně zajistit pro sebe vyjímečné postavení a přehled. Podává stabilní výkony, rozpoznává své šance i své možnosti a dovede se prosadit a aktivně hledá cesty, jak to udělat a jak si vytvořit dostatek jistot a zabezpečení. Jméno v sobě skrývá i opačný pól, který se může projevit jako mávnutím kouzelného proutku, jakoby nečekaně a bez příčiny. Jolanu nelze přehlédnout. Nedává však snadno nikomu nahlédnout do svého soukromí, nemluví o  svých citech, nechce, aby druzí věděli, s čím má problémy a čím se trápí. Toto prožívá i pod maskou rozesmáté a ztřeštěné dívenky. Stinnou stránkou jména je možná touha zajišťovat sebe bez ohledu na druhé, prosazovat jen své zájmy a manipulovat s okolím, aby bylo po jejím. Může předpokládat, že její schopnosti či výkony si automaticky vyžadují dobré ocenění. Může zneužívat své ženskosti a svou pracovitost a neústupnost vrhnout tímto směrem. Stejně tak se může projevit vlivem tohoto jména lenost a požitkářství, ale razance k sebeprosazení zůstane stejná. Jolana si zkrátka musí dávat pozor na to, aby nešla do extrémů. Jméno samo o sobě přináší hodně možností a dost zdatnou energii. Je jen na Jolanině volbě, jak ji zvládne, co upřednostní. Ustát každodenní pokušení tohoto jména a jeho dvojznačný vliv je samo o sobě dobrý trénink a blahodárně působí na zmoudření a dozrávání. Opatrněji volte jméno, je-li v datu narození silná kombinace čísel 1 a 4.

RADKA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Jméno má dost štěstí, ale v citových vztazích někdy problémy způsobené partnerem. Radka potřebuje hodně času, než začne nový vztah. Inteligence a stálost jsou její devizy. Vládne Neptun, Slunce, Saturn a Uran. Vhodné pro ohnivá znamení. Jméno je nabito energií, která může Radku výrazně ovlivnit. Zejména podněcuje její talenty a dispozice a umožňuje jejich realizaci v takové míře, která může Radku vynést do popředí. Základem jména je rovnovážná energie podporující uvážlivost a stabilitu psychiky, zodpovědný přístup, citlivost vůči druhým, ohleduplnost a zvídavost. Jméno umožňuje Radce rychlé zmoudření a nadhled, ochotu pomáhat, ale ne za cenu obětí, schopnost jasně rozpoznat své hranice a nastavit si je pro sebe komfortním způsobem. Radka je osobitá a často svérázná, žijící podle svých pravidel. Jasně rozeznává pravdu od lži. Má dané nároky na sebe i na druhé, silný smysl pro spravedlnost. Je podnikavá a pracovitá s bystrým postřehem, přiklání se spíš k systematickému a analytickému myšlení, jelikož se Radka potřebuje vyznat ve svých cílech a aktivitách, mít svůj život uspořádaný, s cílem a smyslem. Nebaví ji jen tak něco zkoušet. Chce být informovaná, zorientovaná, nacházet řešení, prostě aktivně žít, smysluplně naplnit život a hledat i jakýsi přesah a víru. Nebrání se poznávání jak studiem, tak životními zkušenostmi. Radka se dokáže radovat z maličkostí, vidět krásu i v obyčejném každodenním životě, těšit se pouhou rozmanitostí. Ráda s lidmi komunikuje, hledá se prostřednictvím mnoha vazeb s lidmi, cestováním, studiem, tvořivostí. Přitom ale nechává svou duši druhým pootevřenou, nicméně proniknout k ní hlouběji není tak jednoduché. Otevře se jen skutečným přirozeným autoritám, umí si i v tomto směru rozpoznat kvalitu. Jméno je nabité i fyzickou energií, takže Radka jede na plný plyn, bez zbytečných prostojů. Potřebuje ale také kvalitně odpočívat. Jinak ji tato energie sama může uhonit, což se může nejvíc projevit na zdravotních úrazech nebo na psychice. Energii jména musí Radka stále směrovat do smysluplného konání, jinak může své nositelce komplikovat život. Takto vychýlena do extrému se chová nepřátelsky, uzavřeně, odtažitě. Je kritická, pedantská, není schopna vidět a ani přijmout skutečnou realitu. Je pak hněvivá, výbušná, obviňující okolí ze svých neúspěchů. Pokud se tato negativa u Radky objeví, pak je zřejmé, že nezvládá energii sebe samotné a má to na ní dopad. Pokud je i vyvedena z rovnováhy, pak je i přecitlivělá, může se cítit zranitelná, a o to víc od sebe druhé lidi odstrkuje. Druhým extrémem pak může být její neochota přijmout jiné než své názory, poučovat, chtít druhým pomáhat, ale přitom jim nenaslouchat. Energie jména je dost silná a stačí se jí jen nechat vést. Lze doporučit jako posilující jméno pro řadu dat narození. Jméno také funguje jako zesilovač vrozených dispozic. Je proto vhodné při jeho výběru poradit se s numerologem. Opatrněji by se mělo volit toto jméno, je-li v datu narození silná kombinace čísel 7 a 9.

LUBOR

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno s neklidnou a zvědavou energií. Lubor musí být všude, kde se něco děje. Většinou má v životě štěstí. Je to introvert, o to víc vstřebává dojmy a pocity ze všeho, co vidí či prožívá. Je velmi svobodomyslný. Vhodné téměř pro všechna znamení kromě Býka, Štíra, Blížence, Vodnáře. Provází ho Mars, Měsíc a Jupiter. Jméno nese svobodomyslnou a dynamickopu energii. Podporuje zvídavost, rozumový přístup k realitě, bystrost, hledání neobvyklých cest a řešení. Zvyšuje jeho odhodlání, odvahu, bojovnost, osobitý a tvořivý přístup k životu. Lubor překážky nebere až tak vážně. Zkoumá, kudy je obejít, není jeho ctižádostí je vždy řešit hned a přímo. Vnímá sám sebe dobře ukotveného, který se snaží žít naplno, podle svých pravidel. Potřebuje mít prostor a pocit svobody a má dost energie a nápadů, aby si také své místo na slunci vybojoval a uhájil a přitom se nenechal zbavit svého pozitivního naladění. Je to příjemný společník, zábavný, vtipný, bystrý a zároveň citlivý a naladěný na své okolí. Trochu přehrává situace, snaží se věci zlehčovat. Ti, co poznají Lubora opravdu blíž, s překvapením, zjistí, že je vlastně velmi vnímavý introvert, ochotný pomoci potřebným a hlavně slabším, kteří ho neohrožují nebo jsou sami obětí toho, proti čemu on sám bojuje. Je pak schopný nadchnout k odporu a podpoře mnohé. Má však v sobě díky svému jménu neklid, určitou nespoutanost, neochotu přijímat cizí pravidla, obzvlášť, když svým bystrým úsudkem pozná jejich slabiny či zbytečnost. Nejde o nezodpovědný přístup, ale o určitou hrdost a neochotu nechat se omezovat něčím, co není podloženo přirozenou autoritou. Lubor někdy sklouzne k chytračení, hledá cesty pro své potřeby a neohlíží se na druhé, dokonce tyto cesty mohou být vypočítavé, třeba i na hraně s dobrými mravy. Často se ale jedná spíš o výsměch hlouposti a zbytečnosti a snahu dokázat svůj intelekt a nezlomnost svobodného přístupu k životu. Dovede velmi tvrdohlavě a neústupně vzdorovat, jestliže si něco vezme do hlavy. Zvídavost a mnohostrannost vede Lubora často k rozptylování, problémům se soustředěním, zbrklému a výbušnému chování, neochotě se přizpůsobit potřebám okolí. Vždy si tím zajistí jak spoustu příznivců, tak i odpůrců. Luborovou slabinou je jeho citlivost a často i přecitlivělost, která se může projevit i trochu jako hysterie, urputnost, zarputilost a touha škodit a mstít se. Často svůj strach a slabiny zakrývá humorem, skrz něj ale nepustí nikoho k sobě do svého světa. Jestliže se jméno setká se stejnou energií v datu narození svého nositele, její přemíra může učinit Lubora plachého, uzavřeného, málo průbojného člověka, s řadou úzkostí, s touhou po klidu a samotě. Jméno Lubor má pozitivní energii, ale není to s ní tak jednoduché, protože v sobě skrývá jistá úskalí. V dobré kombinaci s datem narození (je vhodným harmonizátorem dat narození, které jsou složeny ze sudých čísel) může hodně svému nositeli pomoci. Navíc jde o jméno, které nese svému nositeli vždy i trochu štěstí. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození kombinace čísel 3 a 5.

MARIE

JMENNÉ ČÍSLO 1

Jméno Marie je světové. Většinou učenlivé, inteligentní, citlivé a rázné. Marie je mateřská i pracovitá a obětavá. Pouze špatná souřadnice s příjmením a datem narození jí může zhoršit osud i životní cestu. Jméno je doporučováno ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc, Uran a Slunce. Vliv kvalitního jména dodává Marii stabilizující sebevědomou energii a zároveň propůjčuje jakési vnitřní světlo a ženský šarm, který navíc není závislý na okázalé kráse. Marie má smysl pro povinnost, ochotu pomáhat druhým, vnitřní sílu, sebeuvědomění. Jméno dělá z Marie přirozenou autoritu, které vyrůstá z její sebereflexe, kritického pohledu na sebe a na druhé, ale zároveň i z pochopení složitosti života a situací, do kterých se každý může v životě dostat. Je vždy ochotná pomoci, poradit, ale zároveň realisticky vyhodnocuje své možnosti. Svými postoji si přirozeně získává respekt. Marie potřebuje ve svém životě hledat smysluplnost, určitý druh víry v něco, co přesahuje a co po nás zůstává, jméno tedy přispívá k filosofičtějšímu přístupu k životu a dodává jakousi přirozenou moudrost. Energie jména podporuje intelektuální schopnosti, tendenci myslet na své okolí jako na svou rodinu. Marie ale umí unést i rozchod s takovým společenstvím a jít si svou cestou sama. To ji osvobozuje a činí nezávislou. Jméno posiluje její aktivitu, pracovitost, píli, rozhodnost, schopnost orientovat se ve složitých problémech, nehroutit se při těžkostech, aktivně je řešit a hned tak se nezaleknout. To nic neubírá Marii na citlivosti a citovosti. Také podporuje její umělecké talenty a cit pro krásu. Ovšem při pocitu neocenění a nepochopení se Marie citově odpoutává, uzavírá do sebe a zatvrzuje. Je kritická, pedantská, nesmlouvavá a jedná tvrdě. Vše vidí pesimisticky, dramatizuje realitu. Přehrává se do role oběti nebo soudce. Pak volí manipulaci a výčitky, těžko zvládá hněv, což jí vzdaluje od jejího okolí. Stává se nečitelnou, špatně komunikuje, je tvrdohlavá, propadá marnosti a to komplikuje její vztahy. Přestane si důvěřovat a nikdo a nic se jí nezavděčí. Velmi kvalitní stabilní energie tohoto jména je vhodná takřka ke každému datu narození. Kloubí v sobě nejen čisté a různorodé energie, které se ale spíše doplňují a podporují, ale také má řadu oslovení a variant, kterými lze případné problémy přinášené jménem vyladit. Opatrněji volit toto jméno, je-li v datu narození kumulace čísla 4.

DENISA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Jde o francouzské jméno, jehož počátky však sahají až do starého Řecka k bohu vína Dionýsovi. Denisa má tedy mnoho společného s vínem. Jméno se dá i přeložit jako „božské dítě“. Čeština si toto jméno poněkud upravila, čímž vznikla Diviška. Česky Zdenička, znamená obětavou práci pro druhé. Citlivá a většinou hezká tvářička, kterou život utopí v citu, v povinnostech. Je doporučována ve Lvu, Střelci, Vodnáři a Kozorohu. Může být i Štír. Tato znamení se lépe snášejí. Vládne Merkur, Venuše a ještě Merkur. Dodává inteligenci a Měsíc citlivost. Jméno má složitou a nelehkou energii. Denisu dělá příliš citlivou, takže může značně ovlivňovat její nálady. Na druhou stranu jí dodává povrchovou pevnou slupku stability, ve které Denisa cítí, že má své jednání pod kontrolou a řídí si svůj život. Jméno přináší vytrvalost, houževnatost, smysl pro systém, poctivost, pracovitost. Denisa je odhodlaná vypracovat se, zajistit se a budovat si pevné základy svého života. Je obětavá a ochotná pomáhat, zejména tam, kde cítí nějakou nerovnováhu, nepoctivost, lajdáctví. Jméno posiluje odvahu a zarputilost v konání své nositelky a neústupnost. Podporuje fyzickou energii a její Duši propůjčuje jakési kouzlo. Denisa zároveň touží po hlubokých a kvalitních vztazích, kde bude opětován její cit a ochota se o druhé starat, touží po fyzické blízkosti a pevné opoře. Negativní energie jména se může projevovat tím, že se Denisa nesnadno orientuje sama v sobě, může stavět své jistoty na materiálním zabezpečení nebo výkonnosti, či naopak budovat si závislost na druhých. Ani jedno jí neumožňuje být šťastná, a teprve dlouhodobým poznáváním a postupným vývojem chápe, kde jsou ty pravé hodnoty a co vlastně od života chce. Do té doby se může vlivem citových zranění uzavírat do sebe, cítit se využívaná, anebo příliš připravovaná druhými o svou svobodu. Není pak schopná vidět to, že si neumí nastavit hranice. Buď je bezbřehá, nebo naopak příliš uzavřená se sklony ke konzervatismu. Její výbuchy pak mohou být emotivní, vášnivé a obviňující. Denisa pak klade na druhé nepřiměřené nároky a složitě hledá partnerství. Problém je ale především v ní samotné a jejím vnímáním světa, které je příliš idealistické a zraje zkušenostmi. Je proto pro druhé nečitelná s nejistým chováním, chvíli velmi vstřícná a příjemná a chvíli nepřístupná, kritická a se sklonem touhy po pomstě. Má tendenci ze svých nezdarů obviňovat druhé, utápět se v emocích, ztrácet tak smyl života, vytvářet si závislost na partnerovi či různých náhražkách a vzápětí vše odmítat, uzavřít se do sebe a zdánlivě sebevědomě si jít bez ohledu na druhé za svým. Doporučení oslovení Deni dodává stabilizující prvek propojující energie, to znamená, že se Denisa snadněji orientuje ve svých pocitech, může si dodat odvahu ke krokům, které jí vyvedou z jejího zmatku. Zajímavé jméno, jehož projevení se v životě nositelky může být velmi různorodé. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například v datu narození mnoho lichých čísel je toto jméno dobrou volbou. Nedoporučuje se jméno dávat, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 4.

IRMA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Nelehký start, možná i pomalý, ale v průběhu života se vše změní. Milostné vztahy začínají brzy a ne zrovna šťastně. Irma je v mládí snílek i bojovnice, teprve zahalena zkušenostmi může dát svému životu směr. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a Jupiter. Jméno je vhodné dát ve Lvu, Střelci, kozorohu a Vodnáři, ani Beran není nejhorší.

DANIELA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Vládnoucí a inteligentní jméno. Velmi popudlivé v Beranu, Býku, Kozorohu a Štíru - tato znamení je lépe zcela vynechat. Velmi dobré je při narození v Rybách, Raku, Vodnáři, Vahách. Ještě snad trochu ve Střelci, Lev je také neurotický a despotický, ale nadaný a cílevědomý. Vládne Merkur, Měsíc a Uran. Slunce je nejsilněji působící planeta.

MARIANA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Přímá, bojovná v Beranu a Štíru. Není přecitlivělá a umí si život zařídit. Je inteligentní. Nezdrobňovat na Marušku. Nedoporučuje se v Raku a Vodnáři. I Štír je pro ni nebezpečné znamení. Vládne Merkur a obrácený Mars s Plutem.

REGÍNA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Královské jméno s vítěznou vibrací, stálostí a životním přehledem. Většinou má krásnou i královskou chůzi. Je obdařena věděním z minulých životů a z těch nevědomky čerpá. Někdy se z ní stane čarodějka. Ráda pomáhá. Vládne Neptun, Mars, Venuše a Neptun. Jméno je vhodné pro všechna znamení kromě Štíra, v tom je víc nervózní a rozvíjí nezdravé ego. Energie jména je silná a jednoznačná. Umožňuje seberealizaci díky vlastním dispozicím téměř k dokonalosti. Regína se orientuje v různorodých činnostech, zejména má pozitivní vliv na umělecké sklony, bystrost a postřeh, analytické myšlení, intuici. Podporuje ráznost a rozhodnost, fyzickou kondici a výdrž. Snadněji se učí, studuje, má posíleny pedagogické schopnosti i sociální cítění. Je vnímavá na nálady lidí kolem sebe, je komunikativní, snaží se získávat nové informace, vše ji zajímá. Ráda druhým naslouchá a to k ní přitahuje ty, kteří hledají pomoc. Stává se proto často vyhledávanou jako vzor přístupu k životu nebo také jako "vrba", která díky své schopnosti analýzy, intuice i smyslu pro detail jakoby vidí pod povrch věcí. Umí poradit a nají východiska z trápení druhých. Jméno jí navíc umožňuje vnímat nepravdu a je velmi obtížné jí lhát a něco předstírat. Má raději krutou a bolavou pravdu než nějaké vytáčky. Zastřené a nepoznané ji znejisťuje. Perfekcionismus bývá příčinou toho, že Regína často lpí na detailech, je nesmiřitelná k lidským slabostem, ale ty své vlastní nevidí. Těžko se smiřuje s nedostatky. Má idealistickou představu o životě a realita jí často uniká. Aktivně a dynamicky sice podporuje vše, co má vést ke zlepšení, ale často zůstane jen u slov, návrhů a nápadů. Dokončit a realizovat vysněné jí moc nejde. Dovede odsuzovat, hodnotit, kritizovat, necitlivě se dotýkat lidských bolestí a slabostí a nevnímá, že tím vlastně ubližuje. Vnímá to jako analýzu problému očištěnou od zbytečných emocí, které zamlžují možnost najít optimální řešení. Vrší poučky, morality a marní čas nevhodnými debatami. Může sklouznout k tomu, že své názory vydává za jediné správné, a cítit se tím nadřazena. Hrdost a pocit určité předurčenosti jí mnohdy znemožňují navázat rovnocenné vztahy a být jednoduše šťastná z každodenního života, který je zatížen řadou svízelných situací a kde není vše tak jednoznačné. Jméno je vzhledem k určité univerzalitě vhodné pro posílení vloh u řady dat narození. Je ale dobré poradit se s numerologem. Nedoporučuje se dávat narozeným v devítkové dny, tj. 9., 18. a 27. dne v měsíci.

BOLESLAV

JMENNÉ ČÍSLO 7

Miluje život, živočišný, bohémský, ale životní blokace se nedají utajit. Toto jméno absorbuje život ve velkém, dokáže být dobrý přítel, ale horší manžel. Narozen v Rybách je okouzlující filosof, ve Lvu tzv. tlučhuba, hlavně při špatném příjmení. Ve jméně je skryta karma, která ukazuje cestu a je doporučováno se poradit s numerologem. Vládne Měsíc, Jupiter a Saturn. Jméno nese složitou energii, která rozhodně svému nositeli život nezlehčí. Naopak ho dostává do konfliktních situací a nutí ho ke změnám. Zaručuje vzrušující život plný zajímavých okamžiků a zvratů. Jméno skrývá řadu různorodých energií a dost záleží na datu narození, jak a která se dostane ve svém vlivu do popředí. Obecně lze říct, že jméno probouzí touhu po poznání a svobodném rozletu, zvyšuje citlivost. Tím také ovšem vhání do řady složitých životních zkoušek. Jméno posiluje tvořivost, bystrý úsudek, ale i fyzickou sílu a potřebu realizovat své nápady bez ohledu na jejich náročnost. Boleslav využívá pestrých silných energií svého jména, nápaditosti, píle a podnikavosti k tomu, aby dosáhl svého. Dovede se naladit na své okolí, umí být otevřený, vstřícný a chápat druhé. Jméno podporuje osobnost a v podstatě nenechá nikoho ve svém okolí bez názoru na sebe. Jeho schopnost překonávat překážky lstivostí, nebo naopak kompromisy je pro mnohé inspirující. Je schopen po každém karambolu znovu vstát a jít dál, překážky vnímat jako výzvu. Houževnatostí často udolá své protivníky. Dokáže být spolehlivý přítel, který nehodnotí a neodsuzuje. Může být přecitlivělý, a proto mívá tendenci kontrolovat a ovládat vše kolem sebe tak, aby nedocházelo k jeho další citové újmě. Dovede být podezíravý, se sklonem mstít se. Je citlivý na nespravedlnost a potřebuje se zastávat slabších, a pomáhat jim, což ho vede k bojovnosti, vůdcovství, ale i k rebelství. Těžko rozeznává hranice svých možností, a proto také tvrdě naráží, a tak si dělá víc problémů a nepřátel, než by bylo třeba. Náladovost a sklony k dramatickým výbuchům jsou pro okolí nepříjemné. Stejně tak neochota vidět své vlastní chyby a tendence svalovat vinu za svá selhání na lidi ve svém okolí.

BORIS

JMENNÉ ČÍSLO 9

Ruské jméno, které mělo raději zůstat na rodné Rusi. Zní libozvučně a rozhodně. Možná v českých a moravských lizích zmírní a změkne. Bytost, která si vás podmaní a potom ráda poroučí. Může mít hezkou tvář a ušmudlanou duši. Jméno vhodné pro Ryby a Vodnáře. Tam aspoň nenadělá tolik problémů. V Býku, Lvu a Raku pije a poroučí. Rád se předvádí ve všech znameních. Vládne Měsíc, Saturn a Neptun.

JINDŘIŠKA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Inteligentní, pracovitá, učenlivá a velmi soběstačná, někdy až panovačná a upřednostňující svoje ego, jinak sebevědomá. Život zvládá bez lamentací, má hezký vztah k dětem. Občas bývá uvnitř duše sama. Vhodné jméno téměř ve všech znameních. Ve Štíru přecitlivělá a neurotická. Vládne Slunce a Jupiter.

BRONISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 40

Jméno brzdí štěstí zrozence. Osudová 40. I když vyvážené třeba dobrým příjmením a datem narození, človíček dostane štěstí jen minimum, a to ještě prostřednictvím rodičů či partnerky. Neustále se nad ním vznáší Damoklův meč. Jméno není doporučováno. Vládne obrácený Merkur a Pluto.

ADÉLA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Živelná a proměnlivá energie plná citu, někdy i zášti. Dobrodružka, učenlivá, inteligentní, zároveň velmi živočišná. Její náklonnost se rovná smršti El Ňiňo. Je jí doporučováno věnovat se právům nebo herectví. Vibrace nabádá ke zklidnění a mírnosti. Štěstí přináší Jupiter, Slunce a Merkur jsou vládnoucí planety. Jméno dodává kvalitní a jiskřivou energii, která povznáší jejího ducha, nalaďuje ji na radostné prožívání, vzbuzuje touhu po poznávání a touhu zkoušet v životě různorodost, nebát se změny. Adéla si je vědomá svého ženství, je zdravě ctižádostivá a sebevědomá. Pod vlivem jména je však stále hledající, plná energie, velmi vnímavá a hloubavě uvažující. Má bystrý postřeh a rychlý úsudek. Umí skvěle zvládnout jak finanční stránku svého života, tak i vnímat věci mezi nebem a zemí a výborně se orientovat ve vztahových věcech. Jméno navyšuje intelekt a dodává hodně motivující energie, která ji plní nadšením, jímž dokáže strhávat druhé. Hned tak se něčeho nezalekne, odhodlaně jde i do věcí, ze kterých má obavu, protože je bere jako výzvu a svou vlastní příležitost, potřebuje pocit, že si ona sama mohla zvolit. Nemá ráda nespravedlnost a dokáže velmi odvážně bojovat všude tam, kde ji vnímá. Citlivě reaguje na naladění lidí kolem sebe a dovede být srdcečná a společenská. Pod vlivem jména prožívá život jako extrovert, který chce mít vše pod kontrolou, jenže její prožitky jí zasahují opravdově a hluboce, takže se potřebuje i stahovat do ústraní a být sama a ve svém vnitřním tichu si odpočinout. Sebevědomá energie jména umocněná svobodomyslností a ochotou k risku může být pro svou nositelku i její okolí často vysilující. Pro Adélu bývá obtížné ukočírovat svou dynamiku, složitě se učí trpělivosti, může mít problémy se soustředěním a trpět nervozitou. Vlivem zbrklosti může zapomínat na ohleduplnost vůči okolí. Těžko snáší uzavírání do norem a pravidel, která nesouzní s její duší. Pokud má projevit úctu falešné autoritě, stává se z ní rebel. Otevřeně říká, co si myslí a dokáže si bez ohledu na následky vytvořit řadu nepřátel. Adéla je hrdá, často zbytečně vztahovačná. Cítí-li se omezovaná, najde si svou vlastní cestu a tvrohlavě na ní lpí. Těžko snáší pocit útlaku a nerespektování svého životního prostoru, který potřebuje větší, než je obvyklé. Stejně je to i u vztahů. Zkouší manipulovat, aby bylo po jejím, nebo druhé odmítat a trestat za nepodvolení se jejím manýrům. Vlivem napětí a stresů se z ní může stát ukřičená, neurotická a kritická osoba. Může svým jednáním způsobovat řadu karambolů, přičemž si neuvědomuje, že vlastně jedná vlivem nahromaděné úzkosti a strachů. Doporučení: cestování, poznávání rozmanitostí života, práce s lidmi a pro ně podložená trochou risku, dobrodružství a výzev, neomezované chvilky, ve kterých kreativně tvoří - to je to pravé pro Adélu, bez ohledu na datum narození. Jedná se o silné jméno s pestrou energií, která má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti.

SAMUEL

JMENNÉ ČÍSLO 8

Osobnost, která nemá lehký start. Samuela čeká hodně životních změn, životní štěstí, inteligence. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Kozoroha, Ryby a Raka. Vládne Slunce, Saturn a Uran.

LINDA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Znamená krásná, cílevědomá s ohromnou energií uvnitř svého nitra. Někdy se může zdát až necitlivá, ale je to v mnoha situacích obranná maska. V Beranu je přímá a odvážná, ve Lvu nervní a majetnická, ve Střelci putovní., ráda cestuje a poznává cizí kraje až do pozdního věku. Ve Štíru bezohledná a přivlastňující si cizí muže. V Rybách nadaná, dosahující mnoha vrcholů v umění a humanitních vědách, nebo v politice. Ovládá rétoriku a je intelktuální. V Panně je nezdravě čictotná, až tí může být protivná. Ve zbylých znameních je neústupná. V životě by se měla snažit, aby se naučila naslouchat druhým. Vládne Mars a velmi silně Měsíc. 

PAVLÍNA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Jméno s horším vnitřním přizpůsobením. Nešťastná i bojovná. Obrácený Mars s Plutem dělá pěknou paseku. Vždy přímá, někdy náladová, ale uvnitř hodná, toužící být jen trochu šťastná. Někdy je až nepřiměřeně tvrdá. Dokáže udělat z bytu vkusnou zlatou klísku a v ní bojuje o vše, co jí osud přidělí. Dokáže být tvůrčí i obětavá. Doporučuje se v Býku, Kozorohu a Raku. Vládne přísný Saturn s Plutem a Mars. Toto jméno má v sobě zvláštní energii jakési střídmosti, respektu k pravidlům a k chování, které se nevymyká průměru. Plyne z něj určitý nadhled, působí na první pohled skromně a nevtíravě. Jenže stačí, aby se jeho nositelka dostala do sebemenších potíží či vyhraněných situací a potenciál tohoto jména se plně rozvine. Pavlína pak projeví tvořivý a energetický přístup k překážkám, bere je jako výzvu, překoná je, stále se snaží hledat další možnosti u sebe i druhých, vyvíjet se, poznávat, zkoušet. Energie jména Pavlíně pomáhá hledat své místo ve společnosti, seberealizovat se, prosadit se. Ne ale za každou cenu. Jméno totiž také posiluje empatičnost, schopnost vcítit se nejen do svých pocitů, ale i cítění druhých a také soucitnost. Jméno Pavlíně také vylepšuje komunikační schopnosti, intelekt, zvídavost vůči druhým, přátelskost, otevřenost, ochotu pomáhat. Vzbuzuje v ní někdy až přecitlivělost k nespravedlnostem, potřebu říkat své názory, hledat řešení. Rozšiřuje Pavlíně vnímání světa, hledání smysluplnosti a zkvalitňovat život tím, že ji nutí hledat skutečně nosné až duchovní hodnoty. Často jméno Pavlínu směruje do situací a životních křižovatek, kterými si sama komplikuje život. Pavlína někdy zraje velmi dlouho a musí projít řadou rozmanitých zkoušek, než se naučí stanovit si hranice a vymezit se i svým tužbám. Jinak nedovede odhadnout následky svých činů. Obětuje se příliš, nebo naopak jen pozoruje a zkouší, co druzí vydrží a stupňuje své vyzývavé a někdy i rebelské chování. Pavlína často otevřeně a bez rozmyslu prezentuje své názory, nezodpovědně prosazuje svou, je tvrdohlavá a umíněná, může být příčinou mnoha slz a trápení. Mívá sklon zbytečně dramatizovat situace, hluboce prožívat banality a přitom je nesmiřitelná, neschopná odpouštět. Také se umí neadekvátně trápit chybami svými i těch druhých, pak touží po pomstě a bývá až nekompromisní. Jméno je kvalitní, ale má komplikovanější energii. Hodně záleží na základním vkladu, jakým směrem se bude ubírat výchova a s jakými hodnotami bude Pavlína během svého dětství seznamována. Toto jméno totiž může poskytnout určitou míru štěstí, a tak se o Pavlíně dá mluvit jako o "klikařce". Stejně tak ji ale jméno vhání do složitých a nelehkých životních situací a tvrdých životních zkoušek, které kladou zvýšené nároky na psychickou zralost a stabilitu. Neměla by opakovat svá rozhodnutí a aktivity, které se jí již jednou neosvědčily. U některých kombinací např. u dat s vícečetnými dvojakmi a šestkami je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci.

VLADĚNA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Její touha dosáhnout met nejvyšších se v mnoha případech naplní. Je učenlivá, bystrá a pokud šťastně přežije ranné mládí, může dosáhnout i titulu. V případě opačném si život ztíží manželstvím a vzdělání už nebude tak snadno dosažitelné. Vládne Merkur, Měsíc a Jupiter. Jméno nese dostatečně dynamickou, podporující jak rozhodnost, tak odvahu a vytrvalost, tak posilující důvtip, schopnost realizovat se, být si navíc vědoma své vlastní ceny a svých potřeb. Pod vlivem jména touží po určité svobodě a po poznání. Potřebuje se dozvídat o světě nové věci, rozumět, co se kolem děje. Je bystrá a zvídavá, nemá ráda příliš omezení a potřebuje si svůj život plánovat podle svých pravidel. Na druhou stranu ale ví, že se chce usadit a že touží po hlubokém citu a zázemí, rodině. Vladěna je ochotná naučit se skloubit tyto dvě věci dohromady a ví, že bude muset slevit a přinést i určitou oběť, aby mohla toto zázemí mít. Může trvat déle, než se sama zkrotí a pochopí. Vlivem tohoto zrání a sebeuvědomění z ní může vyrůst zralá osobnost, která ví, co chce. Dobře se dokáže uplatnit v kreativních zaměstnáních, kde je potřeba stále se něčemu učit, unést určitou míru rizika a také odevzdávat kvalitní práci na základě daných pravidel. Je schopna vést druhé a ukazovat směr. V jednání s druhými jí jméno dodává kuráž, otevřenost, odvahu říct vlastní názor, někdy bez ohledu na následky. Dovede argumentovat a je bojovná. Nevzdává se snadno, když vidí, že nelze omezení překonat, raději odejde sama a dobrovolně, než aby se nechala připravit o svobodnou volbu. Zase na druhou stranu přijme pravidla, jestliže pochopí, že jsou dobrá a dávají jí smysl a jsou užitečná v dané situaci. Má bystré postřehy, dovede být vtipná a uvolněně radostná. Nebývá diplomatická a ani se nedá "opít rohlíkem". Chce toho stihnout najednou moc a těžko volí priority. Pak jedná zbrkle, dovede být arogantní, uzavřená a žárlivá. Tvrdohlavě se dokáže uzavřít a buď reagovat ironicky a kousavě, nebo prostě přestat komunikovat, a tím dávat najevo, jak druhé přehlíží. Dovede být panovačná a jednat razantně necitlivě. Je pro ní těžké se umět zastavit, odpočinout si, protože je v ní stálý neklid, který může druhé rozčilovat. Někdy je její myšlení pro druhé nepochopitelné, může dávat prioritu tomu, co pro druhé není důležité, a naopak nechat si unikat něco podstatného. Může mít problém dotahovat věci do konce, také aktivity, které ji začaly nudit, přestala o ně mít zájem, protože nejdou dopředu takovým tempem, jak by ona potřebovala. Překážky umí dobře zvládat jen tehdy, daří-li se jí je překonat rychle a i s trochou risku. Jinak jí to stojí příliš energie a hlavně psychicky začne strádat, když se někde zasekne. Ztrácí pak sebejistotu, podceňuje se, je bolestínská, může mít sklon k depresím a přehnaným reakcím. Jméno v sobě nese kombinaci sice rozporných, ale jinak pro svou nositelku velmi dobrých energií. Jestliže si uvědomíme, že je vlastně doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, dá se říct, že jméno může být díky scé pestrosti skoro vždy přínosem. U některých kombinací např. jako protiváha kombinací čísel 6, 8 a 9 je toto jméno vhodnou volbou.

EVELÍNA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Touží po úspěchu, dokázat něco velikého čí významného, citlivé, nespokojené se vyznat v sobě i druhých. Evelína, zdánlivě křehká i odolná, umí se postavit na vlastní nohy, ale potřebuje hodně lásky. Sám osud je jí nakloněn. Je doporučováno dávat ve znamení Berana, Býka, Vodnáře i Ryb, ani ve Vahách se necítí špatně. Působí Jupiter, Mars, Měsíc a opět Jupiter.

OTAKAR

JMENNÉ ČÍSLO 3

Jméno se šťastnou hvězdou. Komunikativní, někdy až upovídaný. Věrný svým blízkým. Nadaný a přátelský. Inteligence je zárukou úspěchu, o který se Otakar dovede dravě poprat. Doporučuje se ve všech znameních. Vládne Venuše, Měsíc a Slunce, někdy se do cesty připlete Mars. A pak se Otakar dovede zdravě naštvat.

AUGUSTÝN

JMENNÉ ČÍSLO 29

Jméno se silnou karmickou zátěží, 2 x 7 + 29 tvoří karmický trojúhelník. Z tohoto údělu už nepomůže ani dobré datum narození či příjmení. Pokud jste již dítěti toto jméno dali, je doporučována změna. Vládne dvojitý Saturn a obrácené Slunce.

LUDĚK

JMENNÉ ČÍSLO 8

Šťastné jméno, většinou si vše vybojuje šarmem nebo vtipem. Někdy pozor na nešťastné náhody. Varují před zbrklostí, hrozí pak úrazy. Je doporučováno ve všech znameních kromě Štíra, protože ten má obrovský sexuální potenciál se smyslem pro rizikové dobrodružství. Provází ho Mars, Slunce, Saturn a Uran. Jméno v sobě nese hodně dynamické energie, která Luďka zavazuje k tomu, aby se v životě prosadil, vynikl a projevil všechny své schopnosti. Podněcuje k aktivitě, ať už je jakákoli. Jestliže není tato energie směrována, může svého nositele řádně potrápit. Není se, ale čeho obávat. Jméno Luďkovi dodává šarm, optimismus, vyrovnanost, radostnost a živnost. Nic to neubírá na tom, že Luděk potřebuje vše analyzovat a zvažovat. Nezpomaluje ho to v jeho reakcích, protože jeho myšlení je rychlé, má bystrý úsudek, díky jménu posílenou paměť a také tvořivý přístup k životu. Proto často vypadá, jako by mu vše šlo hravě a samo. Jméno jakoby nutí daného člověka, aby zkoumal neobvyklé cesty seberealizace, uměl riskovat a nebál se překážek. Využívá přitom sebedůvěru a také schopnost druhé přesvědčit a motivovat, aby mu pomohli. Luděk mívá dost přátel a ti spolu s rodinou jsou pro něj důležití a neváhá pro ně udělat mnohé. Jméno Luďka nutí, aby vynikal a prosadil své schopnosti, může se stát, že se začne chovat povýšenecky, druhé podceňuje, spíš jen kritizuje, zneužívá svého šarmu a využívá druhé, zejména ženy, pro které je obzvlášť přitažlivý. Stává se pak sobeckým, arogantním a pyšným člověkem, který je poživačný, neochotný a někdy až agresivní. Luděk může být zbrklý a mít problémy se soustředěním, vyvolává pak konflikty s druhými. Může na negativní úrovni hledat nezvyklá řešení někdy až na hraně zákona.

Nositel tohoto jména se může spolehnout i na kapku štěstí. Je to pěkné jméno s velkým potenciálem. Oslovení Luďo více zpomaluje a méně harmonizuje, nicméně potřebuje-li Luděk zpomalit, mít víc citlivosti a věnovat se detailům, je toto oslovení vhodné. Záleží také na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví, co v ní bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuje se dávat jméno těm, kteří mají v datu narození vícečetné trojky. Zato narození ve čtyřkové dny. tj. 4. 22. dne v měsíci, mohou tímto jménem jen získat.

RADIM

JMENNÉ ČÍSLO 9

Stálý, někdy nerozhodný s touhou dovézt svou loď do přístavu a tam zůstat. Je v určitých znameních nadaný, Ryby, Rak, Beran, Váhy a Býk. Většinou je velmi skromný, má rád děti a lidi vůbec. Vždy končí v manželství. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Neptun, Měsíc a Saturn.

SANDRA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Komunikativní, nadaná i bojovná. Vždy schopná se o svůj úspěch poprat se životem. Protože dost bojovnosti je již ve jméně, je toto jméno doporučováno ve znamení Ryb, Raka, Kozoroha, Vodnáře, Váhách a Blížencích. Může dosáhnout špičkových výkonů v různých povoláních, sportech, umění apod. Vládne Slunce, Měsíc, Slunce a Mars. Jméno nese tvořivou, bystrou a svéráznou energii, která nutí ke zkoumání všeho, co ji zaujme, k odvážným životním krokům, dodává Sandře hodně energie a motivace doahovat svých záměrů a jít si vlastní, ne příliš otřelou cestou, která je spíše plná zvratů a dobrodružství. Člověk s tímto jménem, ať už se pustí do čehokoli, přináší tvořivý a pro druhé zajímavý přístup k řešení reality. Inspirace a snaha udělat si vše po svém a zkusit si věci i na hraně povoleného, dělají ze Sandry osobitou a svéráznou bytost, mnohými obdivovanou, ale také mnohými zatracovanou. Jméno dodává na společenskosti, hravosti a touze po úspěchu. Nabíjí energií tak, že je Sandra schopná dobře fungovat i tam, kde ostatní se cítí už unaveni nebo stresováni. Teprve potom jako by tušila, že skutečně její jméno jí určitou míru šťastných náhod zajišťuje. Jméno však v sobě nese i náboj egoismu, konfrontace a menší ochotu se ohlížet na druhé. Často druhé zkouší, co vydrží. Provokuje a sklouzává k marnivosti, dává důraz na pozlátko, může být arogantní, zlostná, nervózní, neklidná a pyšná. Sandra bojuje proti těm, kteří se jí snaží poradit a pomoci. Nechce vidět, co druhým způsobuje. Přitom touží po lásce a vzájemnosti, ale učí se tomu pomalu, skrze rozmanité zkušenosti. Dovede dobře fungovat ve společnosti, kde přináší náboj zábavy, optimismu, dobré nápady a vzrušení. Ale ve vztazích chce být princeznou, kolem které se vše točí. Manipuluje s druhými, aby byla nepostradatelná a důležitá. Dovede být okouzlující a zároveň kritická, kousavá a znejišťující. Vyzývavá a hned oddaná. Může propadat závislostem a zkoušet, co unese. Může mít tendenci zaměňovat lásku za sex a majetek. Jméno může být přínosem pro málo sebejisté dívenky, které nastartuje do života s vědomím vlastní ceny. Je ale problematické pro dominantní a cílevědomé dívky. Záleží na datu narození, u některých kombinací např. u dat s vícečetnými šestkami je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

BERNARD

JMENNÉ ČÍSLO 8

Tvůrčí typ, oblíbený v kruhu přátel, možný vynálezce nebo umělec, který zůstává u jednoho typu umění nebo vynálezu. Založen materialisticky. Osobnost úspěšná ve všech znameních kromě Býka. Tam je Bernard materialistický, nezdravě šetrný až hamounský a nervní. Vládne Mars, Jupiter a Uran.

JOHANA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Jméno, které přežije skoro vše. Zde panuje až neuvěřitelná energie. Dvojitý Měsíc, Slunce a Merkur znamená touhu po kariéře. Dívka tohoto jména jde tvrdě za svým cílem. Není přecitlivělá, spíš naopak adaptabilní. Nejlépe se cítí v Rybách, Váhách a Beranu. Nejhůře naopak ve Štíru a Blížencích. Může zaznamenat úspěch v politice. V Beranu by byla dobrý řeznice nebo operátorka. Vždy musí ovládat své "já". Nikdy by neměla hnát situaci do extrému, protože tam se probouzí zlo čísla 22 a mohlo by přivodit krach či zkázu.

BOHUSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 1

Osobnost s velkou invencí. V životě se dopracuje většinou někam na výsluní, v rodině ovšem často despota, možná i vztekloun. Bojovník za život. Při špatné konstelaci končí úplně na dně. Zlatou střední cestu nezná. Buď je nahoře, nebo dole. Je vhodné poradit se s numerologem, než toto jméno svému dítěti dáte. Vládne a převládá Slunce a Uran. V pozadí Měsíc.

LUDVÍK

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno s karmickou zátěží. Jinak život s problémy. Ludvík se umí poprat s problémy, starostmi i sám se sebou, ale vždy potřebuje zázemí a lásku. Nedovede se prát jen o sebe. To nechává na jiných. Vhodné pro Pannu, Váhu, Býka, Lva, Berana. Ostatní znamení nejsou tolik inspirující. Vládne Mars, Měsíc, Jupiter a Saturn.

HELENA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Cílevědomá, sledující své osobně niterní zájmy. Vládne Měsíc, Saturn a Uran. Své plány dotáhne vždy do konce. Vhodné pro Býky, Panny a Kozorohy. Jde o jméno s nestabilní dynamickou energií. Dodává hodně emocionality, svěžesti a smyslné přitažlivosti. Je ovšem i zdrojem svéhlavosti a tvrdošíjnosti, potřeby vyjadřovat své postoje bez ohledu na situaci. Jak jméno, které znamenalo v prapočátku pochodeň, napovídá - Helena může být nositelkou světla, ale také založit zničující požár, který může vzejít z nepatrné jiskry. Obecně jméno posiluje intelekt, společenskost, bystrý úsudek, vnitřní sílu. Pod jeho vlivem se vyvíjí její osobnost směrem k originalitě, osobitosti, s touhou po vzdělávání a poznávání všech stránek života. Helena se dynamicky, často bez rozmyslu a impulzivně vrhá do životních situací, které jsou pro ni spíš výzvou než překážkou. Jméno podněcuje jakousi divokost, kterou v hloubi duše máme všichni, ale pod vlivem tohoto jména je vynesena na povrch. Dostává se do konfrontace s druhou složkou energie jména, která je citlivá a vnímavá k potřebám druhých, touží pomáhat, hledat spravedlnost a přinášet druhým svobodu. Je dost svobodomyslná a zraje životními zkušenostmi. Je dostatečně otevřená vnímat sebe a ty druhé, rychle dospívat k poznání a jakési přirozené moudrosti. Zklidnění jí přinese i nalezení duchovní cesty. Jednání Heleny bývá impulzivní a někdy působí bezohledně, zbrkle, bez ohledů na následky. Bývá vášnivá, nezkrotná, dlouho hledající svůj klid a uměřené reakce. Její emoce mohou být jak na houpačce. Má širokou škálu projevů - od klidné vyrovnané elegance takřka netečné k arogantní ukřičené vzteklé ženě. Ambicióznost plynoucí z energie jejího jména je motivována obavou z průměrnosti. Helena se snaží být působivá a dělat něco obzvášť ceněného. Jen nezná pravou míru a sklouzává k extrémům. Má ambice zasahovat druhým do jejich životů ve jménu jakési její představy o správnosti a v touze být prospěšná. Potřebuje cítit svobodu a často si připadá omezovaná. Má touhu vymanit se, ale spíš jen vytvoří ve svém životě zmatek a chaos. Nedá si však poradit, byť druhým radí ráda a obětavě. Jméno s takovou silnou energií může posilovat potenciál každé své nositelky a vždy jí může hodně dát, zejména co se týká schopnosti seberealizace v pracovní a společenské oblasti a pomoci Heleně vyzrát v ženu, která skutečně může být zářivou osobností, u níž se všichni rádi ohřejí. Helena si musí vždy připomínat, že vše, co přeje a dělá druhým se jí může v nezmenšené míře vrátit a to jak v dobrém, tak i v tom zlém, a že jejím životním mementem je zachování rovnováhy mezi dáváním a braním. U některých číselných kombinací data narození např. u dat s vícečetnými dvojkami a šestkami je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným 27. dne v měsíci a těm, kdo mají v datu narození kombinaci čísla 7 a 9.

PETRA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Toto jméno chce v životě něco dokázat. Je přirozeně inteligentní. Většinou dokáží víc jen Petry ohnivé, Beran, Lev a Střelec. Ostatní musí pracovat ve prospěch druhých a dost bojovat o své místo na slunci. Ve vodním znamení jsou úspěšné i Štírky, protože Saturn je jejich kmotr. Vládne Saturn, Merkur a Venuše. Jméno dodává sílu vzdorovat osudu, posiluje vnitřní sílu a odhodlání a zároveň umožňuje citlivě vnímat druhé, být pro ně dobrým příkladem. Energie jména učí Petru sbírat zkušenosti z vlastních chyb, být zodpovědnou. Otevírá víc než jen možnost růst dál, ale také cestu k poznávání duchovních cest a hledání toho, co nás přesahuje. I přesto, že jde o jméno se silnou energií, neubírá to Petře na ženskosti, přidává charisma a přirozenou autoritu. Pod vlivem svého jména je Petra zatížena podvědomým pocitem určitého poslání a svědomitosti. Je citlivá vůči potřebným, je činorodá a má sílu vše kolem sebe harmonizovat. Jméno ji nutí dodržovat určitý řád, žít podle pravidel, která dávají dobrý základ pro vlastní vývoj i pro jistoty druhých. Mívá organizační schopnosti, a byť to popírá i dostatek sebevědomí, aby si prosadila svou. Je kurážná a bývá i dobrý stratég, který umí dlouhodobě plánovat dopředu a díky tomu si tak pro sebe vytvářet pocit jistoty alespoň ve své budoucnosti. Petra se potřebuje vyvíjet a hledá cesty, které jí to umožní. Zkouší, co vše jí může život nabídnout, testuje hranice svých možností. Potřebuje dělat to, co jí dává smysl. A to rozhodně nejsou prvoplánové a jednoduché cíle. Díky jménu má bystrý postřeh a smysl pro detail. Proto jí zajímá vše od základu, chce porozumět i maličkostem, klade si filozofické otázky. Pod vlivem tohoto jména nejde jen tak přežívat, jinak se jeho energie obrátí proti své nositelce. Nutí Petru aktivně se stavět k životu. Jinak z ní může udělat stresovanou a nerozhodnou osobu podléhající náladovosti, panovačnosti, s tendencí k psychickým problémům, k výbušnosti a žárlivosti. Vnitřně se Petra pere se svou citlivostí a vnímavostí, kterou se snaží spíš schovat pod příkrov rozumu, praktičnosti, pracovitosti. Někdy propadne iluzím a představám, jak udělat druhé lepší, jak je vychovat a jak zachránit svět. Může se přeceňovat, trvat na nesplnitelném a nebýt ochotná vidět realitu. Ve stresu se Petra stává nerozhodnou, o sobě pochybující. Dává hodně energie do nefunkčních vztahů, protože obzvlášť v této rovině se projevuje negativní potenciál tohoto jména. Je to naivita, určitá závislost na partnerovi a přitom potřeba ho převychovat, hraničí s omezováním a kontrolou. Jméno v sobě nese hodně dynamické energie, která je pro svou nositelku životní příležitostí. U některých kombinací čísel v datu narození například s dobrou protiváhou vícečetným trojkám a osmičkám je toto jméno vhodnou volbou. Není doporučováno dávat jméno narozeným v šestkové dny, tj. 6., 15. a 24. dne v měsíci.

JÁCHYM

HANA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Věčná pokušitelka, nevyhýbá se v mládí mužům, je společenská a zároveň introvertní. Své nitro neodhaluje ze zásady. Královna rychlých rozhodnutí. Ochutnavačka života. Ve Štíru maximální svůdnice, v Raku dobrá matka, ve Lvu divoška, někdy intrikánka. V Blížencích nervní a uzavřená. Povolání si vybírá taková, kde může pracovat s lidmi nebo pro lidi, hlavně tam, kde se něco děje.Jsou doporučována všechna vodní znamení, protože působí uklidňujícím účinkem a prohlubují její myšlení. Provází ji Uran, Slunce, Jupiter a Venuše. Jméno je silné a svým nositelkám dodává komplex energií, které jsou posilující v každém směru. Podporuji vitalitu, tvořivost a praktičnost, zvyšují schopnost seberealizace a potřebu vyjádřit svůj názor, neústupnost a bojovnost, ale i potřebu soucítit s druhými a postarat se o slabší. To nejdůležitější na tomto ženském jméně je to, že dodává kouzlo a charisma, které není spojeno s fyzickou krásou, ale září jakoby z nitra své nositelky, navíc Haně přidává i smysl pro humor, čímž je ještě přitažlivější. Hana je pod vlivem svého jména bystrá, všestranně nadaná. Aktivně přistupuje k životu, je motivována vnitřním přesvědčení, že má právo na úspěch, a bere jej proto jako samozřejmost. Snaží se podporovat své okolí a vyvíjí nenápadný tlak především na své blízké proto, aby jim dodávala sebevědomí a nastartovala jejich seberealizaci. Velmi se snaží o to, aby rodina fungovala, dovede vytvářet zázemí. Vedle toho se Hana také ráda baví, pracuje a to zejména mezi lidmi a s lidmi. Překážky vnímá jako výzvy, a hned se tak z něčeho nehroutí. Hana dovede být však také urputná a tvrdohlavá, nesmiřitelná a neochotná slyšet jiný názor než svůj. Může reagovat zbytečně emotivně a zbrkle a propadat náladovosti. Může ji dát práci udržet se v rovnováze. Razí si svou cestu bez ohledu na následky. Sklouzává k extrémním emotivním polohám, v rozkolísanosti jedná obětavě, a vzápětí sobecky a pragmaticky. Problémem Hany může být i její nerozhodnost. Potřebuje mít čas i prostor ke zvážení všech pro a proti. Často bojuje se svým sebevědomím a nedokáže se vnímat jako skutečně hodnotná a velmi schopná žena. Může ustrnout v konzervativních postojích, nevidět své možnosti, stát se závislou na svém okolí a především rodině. Může s druhými manipulovat, anebo naopak být využívána, i v tomto ohledu jakoby neznala zlatou střední cestu. Hana bývá požitkářka, svůdnice, která se může zaměřit pouze na fyzické požitky a materiální hodnoty. Někdy je to idealistka, která nechce vidět pravou realitu a žije v iluzích. Snaží se druhé vychovávat k těmto ideálům, což se jí nedaří. Působí nervózně, nevyrovnaně, je tvrdá ve své kritice a odsudcích, s černobílým hodnocením. Jméno není doporučeno dávat, je-li v datu narození příliš dominantních energií jako např. 8.

ALENA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Živočišná, materialistická, plná pokušení a zvědavosti. Zároveň toužící po rodině a samostatnosti. Bytosti, které jsou okolo ní, si přivlastňuje, přikazuje neopouštět ji. Pokud se tak stane, toto jméno se dost trápí. Vhodné pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše. Jméno dodává Aleně jakési kouzlo, které netkví v jednoznačné fyzické kráse, ale v celistvosti osobnosti. Na druhou stranu jméno snižuje rozhodnost, což je vyváženo posílenou pamětí a tvořivostí. Jméno podporuje originalitu a samostatnost, aktivitu, touhu po zabezpečené a zajištěné rodině, potřebu společensky se angažovat, nezklamat druhé.Je pro ni důležité být užitečnou součástí každého kolektivu, ve kterém se pohybuje. Alena není vždy nápadná, ale umí se ozvat, překvapit svými nápady, svou cílevědomostí, urputností, ba i zatvrzelostí. Je v ní skryto víc síly, než je na povrchu viditelné. Alena dovede být zodpovědná, pracovitá a jít si za svým. Na první pohled se může zdát povrchní, ale pod touto někdy marnivou a požitkářskou slupkou se skrývá pochybující a stále zrající jádro, které pozorně třídí zkušenosti a zraje postupem času. Alenám je vlastní bystrá mysl a postřeh, tvořivý přístup k životu, dobrá intuice a odvaha, hledání harmonie a krásy, aktivní  přístup ke sladění všeho a všech tak, aby se pokud možno dospělo k ideálu. Alena mívá problém s ukotvením v realitě. Pod vlivem někdy až romantické tužby po rovnováze se snaží udržet něco, co udržet nejde - třeba krásu a mládí nebo partnerství založené na iluzi lásky. Alena bývá závislá na hodnocení druhých, uhýbá před všedností a každodenní rutinou, nalhává si jinou realitu a sní s růžovými brýlemi na očích. Nutí ji to s druhými manipulovat ze strachu, že je ztratí nebo že už je nebude vidět v tak ideálním světle. Stejně tak neochota v životě vidět stinné stránky z ní může udělat nepraktického snílka. Obranu hledá Alena v povrchnosti, v hodnocení druhých podle jejich společenského postavení, oblečení, šperků apod. Alena také může ve své nejistotě propadat emocím, úzkostem a zoufalství, jednat zbrkle a taky arogantně, zatvrzele a povýšeně. Pýchou a kritikou Alena zakrývá vlastní malé sebevědomí nebo neschopnost se rozhodnout. Někdy až hystericky trvá na stálé pozornosti okolí a utvrzování lásky. Ve jméně jsou různorodé pestré energie, které posilují talenty a harmonizuje každou ženu, která toto jméno nosí. Není doporučováno dávat jméno lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19., 28. dne v měsíci.

KLÁRA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno s karmickou zátěží, číslo ubírá štěstí. Je to jméno sice krásné, ale působí jako chrám marnosti. Čím je starší, tím mám větší problém, nejen v citech. Není moc doporučováno, pokud tedy chcete, aby vaše dítě bylo šťastné. Je možné, že jí bude pomáhat souřadnice s příjmením, ale vše je jen dočasné. Působí Měsíc, Slunce, Venuše a Saturn, který vše ničí. Klára je silná ve Lvu, Beranu a Střelci, v Panně a Býkovi. Jako matka vydrží i horší manželství, ale i ona má jen jedny nervy. Není přecitlivělá, avšak dokáže tiše trpět, pokud je všechno na ni příliš, vybuchne jako načasovaná bomba. Je to jméno s jednoznačnou a silnou energií, která klade na svou nositelku hodně nároků. Na oplátku umožňuje plně využívat ženský potenciál. Klára se potřebuje starat o druhé, stát za úspěchem svých blízkých, ale také si užívat slastí ženství, krásy, uchovávat si vstřícnost, něhu, touhu milovat a zcela se nerozdat. Jméno posiluje tvořivost, postřeh a bystrý úsudek, empatii, jednoznačnost vyjadřování, bojovnost za práva svá i druhých. Klára potřebuje dělat smysluplnou činnost, spíše mezi lidmi a pro ně. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Často zkouší své hranice možností, testuje, co může od života chtít. Vše si potřebuje ozkoušet. Má značný postřeh a smysl pro detail a tak je pro ni každá zkušenost důležitá. Jméno podněcuje sílu ducha, a tím i fyzickou sílu a zdraví. Klára bývá statečná a bojovná, dovede být vzpurná a svéhlavá a stojí si za svou pravdou. Umí se statečně ozvat proti násilí a bezpráví. V tom je jednoznačná a přímá. Ale je také vždy naladěna pomoci a dohodnout se, vnímá potřeby druhých, umí se dobrat k nadhledu a pochopení širších souvislostí a přijmout kompromis. Energie jména nenutí Kláru stát v popředí a druhé vést, spíš druhé podporuje a postrkuje jakoby zezadu svým vlastním příkladem a posilováním sebevědomí druhých. Problémem tohoto jména je určitá vztahovačnost a ošidná idealistická představa o tom, že by mohla Klára sama změnit svět. S touto představou se pojí vysoké nároky, které Klára klade na sebe i své okolí, a které jsou často bohužel nesplnitelné. Takže Klára se vždy znovu zklame a znovu hledá dál. Je pro ni těžké naučit se oddělit své já od druhých a najít hranice své vlastní zodpovědnosti. Dlouho zkušenostmi zraje. Klára se učí krotit svou emotivitu a idealismus, unést svou citlivost, hněv a vztek a netrápit se tím, co změnit nemůže, a napřít síly tam, kde se netříští, ale kde se využijí ke smysluplné věci. Ve vysloveně negativní kombinaci s datem narození se Klára pak může stát depresivní vztahovačnou osobou, která druhé podezírá, kritizuje, viní za své problémy, mstí se a nedokáže nic odpustit. Zatrpkne, nehledá řešení, ale spíš vrší další a další křivdy. Nebo se obětuje a vystavuje své trpitelství na odiv, očekává stejné oběti od druhých, tím manipuluje se svým okolím, dělá z druhých viníky svého neštěstí. Při tom je ale na ně fixovaná a často se schovává před realitou do závislostního chování. Jméno má krásnou, ale jednostranně zatěžující energii, která může v řadě případů harmonizovat zejména ta data narození, v nichž je přemíra dominantních či lichých čísel. Nedoporučeje se dávat jméno narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci, a ani ve dvojkové dny, tj. 2. a 20. dne v měsíci či při kombinaci čísel, jako je např. 27.

ZUZANA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Proměnlivá, materialistická, občas i mateřská. Vhodná povolání jsou ta, kde se něco děje. Zuzana nesnáší monotematickou práci. Má málo přátel, ale když už někoho přijme, je dobrá kamarádka. Vhodné pro Váhy, Blížence, Panny, Vodnáře a Štíry. Vládne Uran, Měsíc, Venuše a uzavírá opět Uran. Jméno Zuzana činí ze svých nositelek zajímavé bytosti. Nese v sobě silnou energii výrazně podporující ženství, která vytváří dynamickou osobnost navenek stabilní a pohodovou. Pod tím se ale skrývá určitá dvojakost. Propojení vášně, velké energičnosti s touhou po neměnnosti a klidu. Aktivita i pasivita. Jméno na jedné straně dodává Zuzaně určité charisma, vyváženost, tušenou vnitřní sílu, něhu a vnímavost, mateřské pochopení. Na druhou stranu Zuzana často překvapí svojí nevypočitatelností, výstřednostmi, proměnlivostí, marnivostí a náladovostí, emotivními výlevy a nevyrovnanými reakcemi, ale i smyslem pro humor. Pod vlivem tohoto jména je obdařena vědomím si své síly a moci plynoucí z jejího ženství, snaží se také tímto způsobem prosadit. Stejně jako dovede využívat ženské krásy a vyzývavosti, tak potřebuje pečovat o druhé, starat se o ně, zajišťovat stabilitu rodinného krbu. Přistupuje ke své práci s tvořivostí a elánem, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků. Nutí sebe i druhé poctivě pracovat. Má velký smysl pro spravedlnost a vyvažování zásluh. Chce být oceněna a umí si o to i říct. Uplatní se spíše tam, kde se něco děje, kde je potřeba trochu vládnout a držet nějaký řád, být autoritou a podporou pro druhé. Ráda vše ve svém okolí uvádí do stavu rovnováhy a klidu, umí najít prostředky i cesty, jak dospět k tomuto svému cíli. Dovede dát hodně energie i do toho, aby její práce nepřišla vniveč, což ale není vždy pro dobro věci, protože občas tím brzdí potřebné změny. Dokáže být i vznětlivá, náladová, vzteklá i žárlivá. Dovede vášnivě a s nátlakem tvrdě bojovat za své potřeby, manipulovat s okolím skrytě leč cíleně, takže se jí těžko odolává. Umí být kritizující, uštěpačná a panovačná. Nepřijímá autority, pokud to nejsou skutečné osobnosti, není ochotná se příliš přizpůsobit okolí a může provokovat jen proto, aby byla jiná než druzí, často jen z principu. Nemá ráda změny a tlak okolí, protože uznává jen to, co chce změnit ona sama. Tvrdohlavě setrvává na svých pozicích a je schopná věci nechat dojít až do extrému. Dovede ve své panovačnosti povrchně lpět na blyštivém vnějším pozlátku a chtít si jen užívat, ale bez toho, že by také ona sama pro to něco udělala či obětovala. Může být zaslepena pýchou a falešným nereálným sebeobrazem o sobě. Jméno svou silnou energií způsobuje rychlé fungování zákona příčiny a následku a Zuzana musí počítat s tím, že se jí vrátí každá její negativní myšlenka. Jméno to není lehké, ale stojí za to, protože naplňuje život výzvami a silnými prožitky, které druzí hned tak neprožijí. U některých kombinací, které mají v datu vícečetné 2 a 6 je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným v osmičkové dny, tj. 8., 17. a 26. dne v měsíci.                           

VAVŘINEC

JMENNÉ ČÍSLO 40

Obávaná čtyřicítka. Jméno není moc doporučováno, protože vám ze syna může vyrůst intelektuální a samotářský bručoun se slabším zdravím a s problémy komunikace s druhými. Vibrace tohoto jména bohužel působí velmi negativně. Vládne Merkur a Pluto.

ROMAN

JMENNÉ ČÍSLO 7

Hezké jméno, které však nedostane nic zadarmo. Často se pod tlakem okolností může dát špatnou cestou. Bohužel má v životě často zablokované štěstí. A při špatném znamení se z něj může stát až delikvent. Nedoporučuje se ve Vodnáři, Štíru, Vahách, Blížencích nebo Beranu. Vhodný je Býk a Kozoroh. Ale nejlepší je nedávat jméno vůbec. Vládne Neptun, Měsíc, Jupiter a Saturn.

SOBĚSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 5

Flexibilita, invence, zdravý boj o prestižní posty, ať už v umění nebo politice. Je doporučováno ve všech znameních kromě Býka a Štíra, tam může dojít až k bezohlednému postupu po zádech jiných. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter.

LADA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Čistá, jednoduchá a šťastná vibrace. Mars dává jménu náboj a chuť bojovat a soutěžit s druhými. Neptun zase stálost a šťastné ukončení všech problémů. Lada je inteligentní, originální a svá. Jméno je vhodné ve všech znameních.

OLDŘIŠKA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Jméno je domácké, někdy jednající zbrkle, zkratově. V Oldřišce dřímá náladavost, nespokojenost s jejím průběhem života, někdy i neurčitá míra sobectví. Toto jméno není moc dobré, přestože nemá karmickou zátěž, tak není ambiciózní. Neumí mít nadhled. Její setrvání na zemi se pohybuje v jedněch kolejích. Nedoporučuje se v žádném znamení. Vládne Venuše, Mars, Jupiter a Uran. Jméno obecně posiluje intelekt, postřeh, rychlost úsudku, touhu po příjemném a pohodovém životě. Oldřiška obecně touží prožívat harmonii a snaží se být laskavá, vstřícná a milá. Má kouzlo osobnosti a je pro druhé zajímavá. Dovede cíleně jít za svými životními příležitostmi, které jí mají zabezpečit klid rodiny, dostatek jistot a materiálních prostředků. Na svých blízkých lpí, je jim oddaná a obětavě pro ně mnoho udělá. Je pracovitá, zodpovědná, se smyslem pro rovnováhu, kterou se snaží kolem sebe stále vytvářet. Jméno posiluje sklony idealizovat si realitu, vidět svět v růžovějších barvách. Trochu naivně touží, aby se příliš nedozvídala, jaká je skutečnost. Na jednu stranu se brání přijmout fakta, a to někdy urputně a tvrdohlavě, jindy se nechá prostě unášet vším, co život přinese. Jméno ale také svádí k nerozvážnému jednání, někdy ke zbrklým a zbytečně přehnaným reakcím, a tak stále musí zvažovat a mít víc pod kontrolou své jednání i myšlenky. V každém případě spíš jméno podporuje změny nálad, zbytečnou nespokojenost a někdy i povýšenecké jednání. Dovede se emotivně trápit a tpět, stejně jako se stát citově chladnou. Jakmile jsou její emoce jak na houpačce a pak hledá velmi obtížně stabilitu. Ve snaze o harmonické vztahy Oldřiška někdy urputně nutí svou péči i tam, kde by spíš měla ubrat. V obavě před citovým zraněním si může upravovat realitu, což pak druzí hodnotí jako lhaní či manipulaci. Nebývá rozhodná a jí samotnou to často trápí, protože to vnímá jako brzdu svých přání, plánů i dynamičnosti. Bývá proto vzteklá, zlobí se na sebe, obviňuje své okolí, žárlí a umí být kousavá a arogantní. Jméno má silnou energii a tak není jednoduché se s ním sžít a zvládnout ho. Jméno by neměly mosit vysloveně ambiciózní ženy, byly by v životě nespokojené, protože je spíš nutí chránit již vytvořené hodnoty. Nedoporučuje se jméno dávat narozeným v šestkové dny, t. 6., 15. a 24. dne v měsíci.

KRISTIÁN

JMENNÉ ČÍSLO 11

Je to citlivé a inteligentní jméno. Jako dítě se pere pouze v sebeobraně. Vládne vtipem, citem, v určitých znameních nezklame očekávání, žádné ženy toužící po hezkém vztahu. Jsou to znamení: Lev, Býk, Střelec, Váhy, Vodnář, Ryby a Štír. Klidnější je v Panně, vzpurnější je v Beranu a Kozorohu, přecitlivělý v Raku, tam je nadán i nějakým talentem. Působí Měsíc, Mars, Uran a silné Slunce.

DOMINIK

JMENNÉ ČÍSLO 3

Bojovník s vnitřní silou, někdy bojující sám se sebou. Může dosáhnout velkých cílů, neboť je ambiciózní. V kolektivu oblíbený, má smysl pro humor, je inteligentní, prozíravý i obětavý. Vládne Merkur a Neptun. Občas do života zasahuje Slunce a Měsíc. Vhodné pro všechna znamení.

MILUŠE

JMENNÉ ČÍSLO 7

Životní bloky, bohužel karmická zátěž. Horší zdraví. Je doporučována změna jména po poradě s numerologem. Vládne Merkur, Měsíc a Jupitera ovládá Saturn. Jméno přináší své nositelce potřebu zabývat se činnostmi, které jsou pro ni smysluplné a orientuje ji ke vztahovosti. Dodává tvořivý potenciál, tvrdohlavost, touhu po samostatnosti a osobitosti. Pod vlivem jména je Miluše tak trochu předurčena k službě druhým, a teprve životními zkušenostmi si stanovuje hranice a učí se rozlišovat, co je její zodpovědnost a co patří druhým, o co se tedy nemusí starat. Energie jména dodává vlídné naladění na druhé, vstřícnost. Posiluje praktický přístup k řešení problémů, umění z mála vytvořit hodnotu. Jméno podporuje podstatu osobnosti a dodává jí odolnost. Rozvíjí tvořivost, potřebu samostatně se rozhodovat, nenechat se zatlačit. Obecně však jméno příliš nepřidává vzletnost a lehkost užívání si radostí, ale spíš nutí k systematické a poctivé práci, zvyšuje pracovitost a výkonnost i obětavost. Ale také sílu druhé nutit podávat kvalitní výkony, prostředí okolo sebe stabilizovat a dělat ho opravdovým domovem plným jistot. Jestliže vlivem data narození nebo výchovou začne Miluše upřednostňovat pouze výkon, finanční jistoty a potlačuje empatický potenciál jména, vnímavost a citlivost vůči druhým, může jméno se svou silnou energií hnát nositelku za pracovními výsledky a kariérou, materiálními statky. Z milé a lakavé ženy se stává nesmiřitelný pedant s konzervativními postoji. Přitom je spíš uzavřená, vztahovačná, ztrácí vstřícnost, vše hodnotí jako zradu na sobě a pamatuje si každou křivdu. Je nedůvěřivá, vnímá život jako utrpení a bývá i osamocená. Nedoporučuje se dávat jméno je-li v datu narození silná kombinace čísel 4 a 8 například den narození 4 a životní číslo 8.

GUSTAV

JMENNÉ ČÍSLO 9

Není špatný, ale je to manipulovatelný snílek, který si časem a přes překážky plní své sny s maximálním nasazením. Většinou je introvert. Je doporučováno v zemských znameních, aby byl pevnější v kolenou. Doprovází ho kromě Saturna i Slunce, Uran a Neptun.

OSKAR

JMENNÉ ČÍSLO 1

Sice vyznává posvátnost rodiny, ale je to bouřlivák a velký ochutnávač života. V rodinném kruhu despotický či sobecký. Podléhá životním nástrahám - víno, ženy, zpěv. Nedoporučuje se v Raku a Štíru, Vodnář bývá náladový. Jedině Kozoroh, Lev a Panna dokáží částečně zvládnout Oskarovy pudy a touhy. Vládne Venuše, Slunce a Jupiter.

IGNÁC

JMENNÉ ČÍSLO 7

Pomalu se prokousává životem, vždy potřebuje někoho druhého. Toto jméno čekají klacky pod nohama, možná sem tam i nečekaně padlé kmeny. Špatná vibrace pro život. Není doporučováno v žádném znamení. Číslo 25 znamená opravdu nelehký život. Provází Neptun, Měsíc, Merkur a Saturn.

BOŘIVOJ

JMENNÉ ČÍSLO 1

Vibrace oblíbenosti, amyslu pro umění a dobrou pohodu. Bavič, trochu experimentátor života. Osobnost v každém případě. V životní pouti najde své cíle za pomoci dobrých přátel, hlavně žen. Vládne mu Slunce a většinou vlídný Saturn a Mars.

MARTA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Poměrně spokojené jméno. Nedosahuje sice met nejvyšších, ale většinou končí v přístavu manželském. Marta je především žena. Citově dozrává později, často končívá jako rozvedená. Nedoporučuje se v Blížencích, Vahách a Kozorohu. V těchto znameních se vůbec necítí dobře. Vládne Merkur, Slunce a Saturn. Uran určuje míru změn.

VIKTOR

JMENNÉ ČÍSLO 5

Muž změn a boje. Toto jméno bojuje celý život o místo na slunci. Nechybí mu chytrost, citlivost ani trocha pověstného štěstí, ale provází ho neustálým pohybem osudu. Adaptabilní je snad jen v Blížencích. V Beranu je dost nervní, protože chce stihnout vše a zapomíná, že člověk musí i spát. Viktorovi může vyhovovat herectví, tam je bezpočet proměn. Nebo se často připojí k cirkusu a kolotočům. Mohlo by ho zbrzdit pouze klidné datum narození. Pokud se narodí pátého v kterémkoli měsíci, máte z něj zaručeně věčného tuláka po hvězdách. Vládne Merkur, Mars a Jupiter.

Jméno je latinského původu  victor a znamená vítěz. Patří do kategorie jmen vítězných. Jméno má svéráznou a originalitu podporující energii, která však v sobě nese určitý rozpor. Na jedné straně podněcuje touhu po dobrodružství, nespoutanosti, neochotu se podřídit, uznávat jen svá pravidla. Na straně druhé chce být Viktor součástí systému a mít možnost ho ovládnout, být oceňován. Z toho v něm vzniká napětí, které Viktora pohání jako motor. Potřebuje pro svůj pocit vnitřní pohody oba tyto protipóly stále vyvažovat. Viktor dá na svou intuici a tvořivou mysl, je podnikavý a chce být úspěšný, vidět za sebou výsledky své práce. Není ale dříč, raději věci vymýšlí, lidi organizuje, experimentuje, dohaduje se. Na rutinu má své pomocníky. Umí práci druhých ocenit a ví, že je potřebuje. Sám tvoří hierarchický systém, jehož je součástí, ale ze kterého také umí vystoupit a darovat si volnost. Má k tomu potřebnou odvahu, vůli a odhodlání. Viktor je jméno dobré pro bojovníka, dobrodružnou povahu, společensky angažovaného jedince, odvážlivce, který si zkouší si v životě hrát. Mívá neotřelé nápady, je pro druhé italizujícím prvkem, jelikož z něj čiší energičnost, nadšení pro život a zvídavost. Vlivem jména ví, jak s druhými komunikovat, co kdo potřebuje, bystře reaguje a je rychle schopen měnit strategii. Negativem jména může být to, že Viktor je herec života a jeho uživatel. Což je mnohdy sympatické, ale také pro okolí nejisté. Druzí nikdy nevědí, jestli bude bojovat i za ně nebo si to rozmyslí a nebude bojovat vůbec, protože chce zvolit jiné řešení, nebo se dokonce chce vydat na dalekou cestu. Jisté je jen to, že když se pro něco Viktor rozhodne, jde si za tím, dokud to nevydupe od základů, jenže pak se stejně nadchne zase pro něco jiného. Samotného ho to příliš netěší a je citlivý, takže se trápí i on sám. Nicméně touha a zvídavost bývá silnější. Adrenalin a určitá míra risku ho lákají a stále tak trochu bude nezodpovědně spoléhat na štěstí. Viktor umí být i plný emocí, zejména, nezvládne-li si udržet vnitřní rovnováhu. Hned klidný a vyrovnaný s jasně utříděnými představami a na druhé straně přecitlivělý, kritický, ukřičený. Život vedle takového člověka není jednoduchý, ale zato pestrý a zajímavý s velkým potenciálem. Nedovolí mu zakrnět, ale ani odpočívat. Doporučení: jde o „vítězné jméno“, to znamená, že chce silného nositele, který vítězství unese a umí zkrotit svou energii tak, aby sloužila a nebořila. Oslovení Viki zklidňuje a zesiluje vrozené dispozice. Přidává moudrosti a posiluje potřebu vyrovnanosti a řádu. Toto jméno může být značným přínosem. Musíme počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození. Je proto vhodné se při výběru jména poradit s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů. Jméno se nedoporučuje dávat, je-li v datu narození kumulace čísel 5 a 4, což v tomto případě je jen jedna slabá energie dispozičního odpočtového čísla 5.

 

VĚROSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 6

Domácí typ, řemesla mu nejsou cizí, nejraději pracuje pro rodinu. Je kutil či zahrádkář. Rozený otec a manžel. Pokud si představujete pro své dítě klidný život, zvolte Věroslava. Učenlivost je mu vlastní. Vhodný pro všechny znamení. Vládne Merkur, Mars a Venuše.

ANNA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Jméno je prostoupeno ryze ženskou vibrací. Je obětavá a milující, ale často žijící životem druhých. Je to osud starostí a práce. Neustálý koloběh povinností. Anna je matka a žena. Moc toto jméno doporučováno není, protože je v něm vnitřní tušení nelehkého údělu. Slunce, Měsíc a Mars, který působí velmi silně. Jméno však může dodávat své nositelce i velkou vnitřní sílu. Jde o energii, jež naznačuje oběť ženy, kterou přináší svým ženstvím a mateřstvím, péčí, kontrastem světu mužů, starostlivostí, pasivitou i citovostí. U Anny nejde o pasivní oběť s povzdechem a bezmocí. Je to energie aktivní, sebevědomá, moudrá a vědoucí, že některé věci jsou takové, jaké jsou, je nutné je s pokorou přijmout a nemá smysl proti nim bojovat. Právě toto smíření energie jména posiluje a tím otevírá Anně široký prostor pro seberealizaci a umožňuje jí radovat se z přijetí vlastního života. Energie jména posiluje vrozené dispozice a nechává jí plnou volbu toho, jak s nimi naloží a jak rozvine, nebo naopak potlačí. Navíc jí dodává vědomí vlastní ceny a hrdosti, a tím usnadňuje Anně orientaci ve vlastních pocitech, v očekáváních. Posiluje to její jistotu v rozhodování. Je jen na ní samotné, zda životní výzvy přijme či nikoliv. Jméno posiluje houževnatost a vytrvalost, vůli i odhodlání. Anna je bystrá ve svých úsudcích, podnikavá a hravá. Je vnímavá vůči podnětům ze svého okolí a i k pocitům druhých. Nespoléhá se ale jen na své pocity a intuici, ale vše si snaží potvrdit i rozumovými úsudky, snaží se přijít věcem na kloub, hledá hlubší porozumění světu. Je k druhým srdečná, ochotná pomáhat, ale také si jasně stanovit hranice. Její osobnost umí strhnout nadšením ty druhé a pohnout je k akci. Anna má v sobě skrytý potenciál svobodomyslnosti, temperamentu a emocionality. Tato třaskavá směs může u slabších jedinců vytvořit složitou energii, kterou zharmonizovat a pozitivně využít může být pro Annu problematické. Nutí ji to zkoušet své možnosti a snažit se od života získat vše, co si zamane. Testuje tím i trpělivost druhých. Umí být i sobecká, marnivá a nezodpovědná. Pak se chová neochotně, nechce přijmout žádná pravidla a vnímá jen své potřeby. Z toho plyne její odbojné chování a vzdor vůči autoritám. Dokáže jednat i manipulativně, využívá druhé a intrikuje. Jméno může mít i vliv na ochotu komunikovat, dohodnout se, na Aninu uzavřenost, odtažitost. Osamoceně cítící se Anna může propadat různým úzkostem, mít problémy s ukotvením v denních povinnostech. Stejně jako dokáže být svéhlavá tak umí být nadšená a spontánní a to v dobrém i zlém úmyslu. Umí se také mstít a být značně kritická a nervózní. Je to krásné ženské jméno se silnou energií, které může v mnoha případech svoji nositelku posílit díky široké možnosti použití. Jméno patří do malé kategorie jmen, které žijí svým životem a jsou rovnocenným protějškem data narození. Je proto důležité si ohlídat, aby nepřidávalo jménu negativní vibrace. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kumulace čísel 1 a 5.

JAKUB

JMENNÉ ČÍSLO 9

Vítězné já. Při oslovení "Kubo" se "já" zmírňuje. Jméno je vhodné pro Berana, Býka, Pannu, Vodnáře, Střelce, Raka, Kozoroha. Ve Štíru by mohl být agresivní. Je inteligentní, vítězící, škála povolání je velmi různorodá. Je to šťastné jméno. Provází Slunce a Neptun. Jméno umožňuje úspěšně čelit osudu, nese v sobě silnou jednoznačnou energii, která se dokáže promítnout až do samé duše svého nositele. Jakub je schopen čelit životním výzvám, zachovat si ve vypjatých situacích odvahu a pragmatické jednání. Má však své mantinely, za které nejde. Přistupuje tvořivě k životu, intuitivně tuší, kde jsou skryté možnosti vývoje. Umí se dobře rozhodovat a unese určitou míru risku. Má schopnost vnímat podstatu problému, analyticky vyhodnocovat situaci, mít odstup od trablů svých i těch druhých, a je-li nutné najít řešení, umí se citově neangažovat. Tím si zachovává tolik potřebný nadhled a chladnou hlavu. Má silné vnímání spravedlnosti, je citlivý ke lži a nepravdě. Nenechá se tak snadno ošálit slovy. Jde o morální postoj, který si nehraje na falešnou skromnost, nepřetvařuje se a věci pojmenovává takové, jaké jsou, neplýtvá časem ani prostředky, protože se neúčastní přetvářky. K druhým je přátelský, vstřícný a otevřený, vždy připravený pomoct radou a názorem, ale také kritický. Energie jména podněcuje k plnohodnotnému životu, dodává vnitřní moudrost, ne vždy ji ale Jakub naslouchá. Je pro druhé inspirací, vůdcem hodným následováním, idealistou, který nadchne, vede svou osobností. Ne každý však ustojí velmi silnou energii tohoto jména. Slabší jedince umí svést na scestí a ten pak svádí z cesty i ty druhé. Energie tohoto jména totiž kolísá mezi velkou moudrostí a nadhledem a potřebou prosadit vlastní ego. Toto napětí sice zaručuje velkou energičnost a širokou paletu možností v jednání, ale i určité zkratové chování. Lstivost, vypočítavost, manipulace s druhými mohou být prostředky Jakubova postupu kupředu. Jméno umožňuje úspěšně čelit osudu, nese v sobě silnou nesloženou energii, která se dokáže promítnout až do samé duše nositele. Jméno patří do té malé kategorie jmen, které si žijí svým životem a datum narození je příliš nezmění. Je proto důležité ohlídat, aby nepřidávalo jménu negativní vibrace a poradit se raději s numerologem. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození kombinace čísel 1 a 9 nebo vícečetné devítky.

KRISTÝNA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Jméno s vítěznou vibrací. Přátelská, citlivá, učenlivá, stálá. Je doporučováno ve všech znameních. Je to jedno z mála vibračně vyvážených jmen. Vládne Měsíc, Mars, Venuše a Neptun. Jméno zesiluje vrozené dispozice, a Kristýně tím zaručuje rozvoj jejich talentů a automatickou podporu jejich aktivit. Cítí svou vnitřní sílu a je přátelská a vstřícná. Je i učenlivá, prahne po informacích. Zajímají ji různé hádanky a tajemství. Z tohoto důvodu je citlivá a vnímavá k problémům okolo sebe, dychtivá hledat řešení. Intuitivně registruje různorodé informace, které zdánlivě nemusí do sebe zapadat, jenže Kristýna je umí propojovat tak, že dávají zajímavý a novátorský smysl. Se svým smyslem pro detail je připravená každému poradit. Kristýna je systematická a metodická, vnímavá ke lži a nepravdě. Jakoby slyšela falešné tóny, a proto se nenechá tak snadno ošálit slovy. K druhým je otevřená, komunikující, hledající kompromis a řešení, pečující, citově stabilní. Vlivem jména má dost energie a chuť se zapojit do různorodých aktivit, ke kterým přistupuje poctivě a není povrchní. Energie jména jí nijak nevyhraňuje v zájmech, a naopak posiluje široký rozmach její aktivit, může se začít v množství všeho trochu ztrácet, což může vést k chaosu. Pak není schopná rozlišit co je podstatné, a co ne. Začne se zabývat vším se stejnou intenzitou. Kristýně tak mohou utíkat věci podstatné a může se zaseknout na detailech. Následkem toho se zvýší míra její nerozhodnosti a váhavost. Z vyrovnané a logicky myslící bytosti je najednou citlivý uzlíček nervů. Skrývá se za masku chladného nezájmu, kousavých komentářů. Kristýna se také může zahltit problémy jiných. Ve své bezbřehé touze po informacích a poznání si nestanoví hranice. Druzí si z ní udělají "vrbu", která řeší jejich životy. Není bez citu, a proto to na Kristýnu může dopadat a ona se začne ztrácet v životech jiných. Pak ji ovládne chaos. Obzvláště pokud nemá vybudované vztahové zázemí. Energie jména je vyvážená a univerzální, takže jde o jméno výhodné a zároveň se silnou a relativně uspořádanou energií. Toto jméno může být skoro vždy přínosem. Musíme však počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození.

LIBOR

JMENNÉ ČÍSLO 29

Jméno Libor má jedno z nejtěžších karmických zatížení. Zároveň je ale vybaveno slušnou duševní silou nepřízeň osudu překonat. Toto jméno v sobě nese příjemnou, tvořivou, laskavou a komunikativní energii, která svému nositeli činí život zajímavým, někdy i značně komplikovaným, ale vždy se šťastnou koncovkou. Dodává Liborovi citlivost, filosofický rozměr, bystrý úsudek, schopnost vést dialog, zajímat se o velkou šíři informací, které je schopen zpracovávat intuitivně, pocitově i myšlenkově. Proto je pro něj lehké najít odstup a nadhled i ve složitých životních situacích. Libor umí překážky překonávat tvořivým přístupem, hledat různorodá řešení, bourat omezení, nenechat se zastrašit. Vlivem jména je kontaktní, rád spolupracuje, vyhledává společnost druhých, je šiřitelem informací, zajímavostí, ale jen takových, které skutečně nesou v sobě důležité sdělení, nemá rád drby a klepy a neztrácí tím čas. Okolí je většinou sympatický, budí pozornost a i přízeň opačného pohlaví. Je vnímavý ke krásnu, umění, které umí ocenit, a sám je také tvořivý. Jeho duše je svobodná. Chce mít i kontrolu nad svou prací a vidět její výsledky. Tím vyvažuje potřebu cítit se svobodný a být vnímavý k lidem a podnětům z okolí s hmotnou stránkou života, o níž ví, že ho ukotvuje v realitě. Tíhne k ideálům spíš než k hromadění majetku. Vlivem citlivosti a vnímavosti se občas potýká se svou emotivností, kterou nemusí vždy zvládat. Je výbušný a vzteklý, má sarkastické a kousavé poznámky, není ochotný pobývat ve společnosti těch, které považuje za hloupé a nevzdělávající se. Potřebuje růst a neustále zaměstnávat svou mysl novými myšlenkami, takže těmi, kdo jsou pouhými "konzumenty" opovrhuje. Měřítka tak zásadních hodnot si stanovuje sám. Je to znakem určité nepokory a jistý druh povyšování. Umí s druhými manipulovat a využívat je ke svým záměrům, aniž to je zjevné. Snad to nedělá vědomě a jde spíš o akčnost ve sjednávání kontaktů, propojování lidí mezi sebou, ale někdy je to účelové budování sítě, ve které tahá za nitky. Vlivem svižné a bystré, zato značně citlivé energie jména může být Libor nervózní, nesoustředěný, zbrkle se rozhodující. Rozptyluje se mnoha podněty a často ztrácí životní směr tím, že se nadchne pro něco nového, co ho zaujme. Z toho důvodu může Liborovi dělat obtíže realizovat vše, co by chtěl. Je to příjemné a akční, životní energií probouzející jméno, které nese klady i zápory. I při karmickém zatížení nese svému nositeli do života kapku štěstí. Záleží hodně na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví více, co bude posíleno a naopak. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kumulace čísel 2 a 3.

MAGDALÉNA

JMENNÉ ČÍSLO 4

Většinou hezká tvář, osobnost, učenlivá a příjemná. Nejvhodnější znamení Ryby, Rak, Blíženci, Vodnář i Kozoroh. Nedoporučuje se dávat ve Lvu, tam vzniká často panovačnost, někdy až nesnášenlivost. Vládne Merkur, Mars a Slunce. Jméno je pro Magdalénu energetickou vzpruhou. Nese v sobě hodně fyzické energie, která ji formuje fyzicky i psychicky. Vede ji k systematičnosti, pracovitosti, zručnosti jak v manuální, tak i v mentální rovině. Je impulzem pro řadu všemožných nápadů, které Magdaléna prosazuje a realizuje. Energie jména posiluje potřebu mít v životě vytvořený nějaký systém, praktičnost, její vůli a odhodlání. Magdaléna upřednostňuje rozum a rozumové pochopení světa jí přináší pocit jistoty. Jméno dělá Magdalénu fyzicky přitažlivou, pohodovou, schopnou nacházet jasná a uskutečnitelná řešení. Dokáže vše směřovat k tomu, aby byl kolem ní pořádek, aby byla zdrojem péče a stability v jinak rozbouřeném světě. Magdaléna potřebuje patřit do nějakého společenství, kde má své jasné místo. To jí nic neubírá na samostatnosti. Naopak vnitřně jméno posiluje potřebu sama si rozhodovat o sobě, druhé tak trochu vést. Vůči okolí je srdečná a přátelská, vždy připravená dát své schopnosti k užitku druhým. Hlídá si přílišnou otevřenost. Přitom silně touží po citu, láskyplném vztahu, přijetí tak, že se jí sex může stát důkazem lásky. Dělá ji problém se otevřít druhým, být spontánní. Bývá proto druhými vnímána jako nepřístupná, příliš akorátní, razantní, méně citlivá a málo emotivní. Její jasná a stručná rada bez přílišných emocí, jednoznačné pojmenování reality může působit studeně a odtažitě, stejně tak její urputná potřeba druhým vnutit svůj způsob uvažování. Umí být tvrdohlavá i panovačná. Jméno zvyšuje míru bojovnosti, prudkosti, hněvivosti a kritičnosti. Dokáže být neústupná ve svých požadavcích, problematicky se s ní komunikuje, obtížně se přizpůsobuje. V kombinaci s nepříznivým datem narození může mít Magdaléna těžkopádné myšlení, zpomalené reakce, zjednodušené černobílé vidění světa. Jméno je to pěkné, se silnou energií, která může mnohým ženám velmi pomoci prosadit se v práci, dodat si sebevědomí a ujasnit si své postoje. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci.

ILJA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Kolísavá energie, ne moc dobrá při startovací dráze Neptuna. Rozhodně bude muset toto jméno vynaložit hodně vůle ke svému vývoji. Štěstí začíná zakoušet až kolem třicátého roku věku. Potom je nutné udržovat hladinu dosažené úrovně. Vhodné pro Kozoroha, Býka a Pannu. Ti vydrží hodně, jsou pracovití a stálí. Provází Merkur, Slunce a Jupiter.

ČENĚK

JMENNÉ ČÍSLO 2

Nevýbojný s obráceným Měsícem v zádech. Většinou citlivý a kamarádský. Je vhodný do manželství, pracovitý, chápavý a spolehlivý. Doporučuje se ve znamení Berana, Býka, Lva, Štíra a Kozoroha. Tato znamení podpoří vůli jmenovaného. Mars zde působí velmi mírně. Jméno svému nositeli přináší citlivou, vnímavou, přátelskou, spíš nekonfliktní energii, která trochu vypočítavě chce mít klid, aby si Čeněk mohl užívat všeho, co život nabízí. Energie jména podporuje rozvoj tvořivých talentů, schopnost komunikovat, hledat raději kompromisní a smírčí řešení. Čeněk je bystrý, dovede pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Energie jména skrývají vůdcovské energie, které například při určitých datech narození mohou vyplout na povrch a udělat z Čeňka bojovného, dynamického vůdce. Obecně se tento potenciál projevuje jako vytrvalost, houževnatost a odhodlání. Čeněk dovede být úspěšný ve svém podnikání, je to milý společník, zábavný a inspirující. Může druhé strhávat svým přístupem k životu i aktivitami. Dbá na pestrost ve svém životě a občas si dovolí nějaký ten zážitek vybočující ze šedi rutiny.  Přes vnější zdání pozitivního naladění jméno vnáší do duše neklid. Uvnitř je Čeněk citlivě naladěný na podněty ze svého okolí, skrývá netrpělivost. Touží uniknout ze všeho, co vnímá jako svazující. Potřebuje si zachovat pocit vnitřní svobody. Jestliže dá průchod svým niterným tužbám, stává se z něho odhodlaný a odvážný člověk takřka dobrodruh, který si jde za svým. Proto musí v sobě stále udržovat rovnováhu a vyvažovat své potřeby s požadavky svého okolí. Ne vždy se mu to daří tak, aby to v něm nevyvolávalo napětí, ba i smutek a úzkost. Musí se v životě učit vážit si sebe, plně si uvědomovat vlastní cenu a potřeby a přestat upřednostňovat druhé. Čeněk má dost práce udržovat si rovnováhu a klid, protože má sklony k nervozitě, nesoustředěnosti. Jeho pozornost může rozptylovat řada podnětů, které vnímá jako podstatné, protože si obtížně určuje priority. Jestliže se cítí nesvobodně, přetíženě, ventiluje své pocity výbuchem hněvu, kritičností a kousavým humorem. Dovede být vypočítavý a hledat cesty nejmenšího odporu, pragmatická řešení, mnohdy i úniky. Jméno patří do té skupiny jmen, která mají schopnost přitahovat k sobě pzornost Štěstěny. Se svou pestrou a různorodou energií může v mnoha případech pomoci. U některých kombinací např. pro data narození s kombinací čísel 4, 6, 7 a 9 je toto jméno dobrou volbou.

DRAHOMÍRA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Je šťastné, někdy neklidné jméno. Inklinuje k rodině, protože je velmi zastoupeno Venuší. Drahomíra chce v životě něco dokázat, než si založí rodinu. Je v ní inteligence, učenlivost i dobrota. Není přecitlivělá. Pouze ve znamení Štíra by se mohla zvrhnout negativně jako erotomanka. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a Venuše. Jméno v sobě nese silnou a komplikovanou, velmi razantní energii. Díky ní se Drahomíra dokáže prosadit, má organizační talent, potřebuje si vybudovat své jistoty a zabezpečovat se. Chce něco dokázat, a i když o sobě pochybuje, jde si urputně a cílevědomě za svým. Většinou zdatně zakrývá své problémy se sebedůvěrou, určitou váhavost, opatrnost. Jméno vhodně podporuje ženu ve vedoucích funkcích, která má jasné záměry, stimuluje podnikavost, metodičnost, dobrou péči o podřízené, zaměření na cíl. Je sice k druhým náročná, ale k sobě víc. A navíc umí z každého vykřesat to nejlepší, co má v sobě. Jméno podporuje její pracovitost, spolehlivost, poctivost a systematičnost. Inklinuje k rodině, postrkuje její členy kupředu, chce pro ně zajistit pohodu, zázemí, dostatek materiálních hodnot. Dovede být srdečná, pohostinná, ale zároveň je bojovnice za vše, co považuje za svůj majetek, co si nárokuje a také za všechny členy rodiny. Jde jí o zachování soudržnosti vazeb všude tam, kde to považuje za scou rodinu.Čím víc si je nejistá sama sebou, tím urputnější a větší tlak vyvíjí na propojení těchto vazeb. Touží po moci a ovládání, proto aby mohla mít nad vším kontrolu, nestaly se nějaké nepředvídatelné změny a události. Dělá jí problém určit si, co je podstatné, dává význam i nedůležitým věcem. Má sklon přehánět, druhé nutit, aby se podvolili jejímu diktátu v dobré víře, že je tím ochrání, zabezpečí. Složitě si stanovuje své hranice a druzí mají někdy pocit, že je Drahomíra zkouší, co vydrží. Nejvíc problémů může mít paradoxně tam, kde ji na tom nejvíc záleží - ve svých partnerských vztazích. Jméno neubírá na ženskosti, a navíc podporuje fyzickou sílu. Pro řadu jmen s neutrální nebo jemnou energií data narození může být toto jméno dobrou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným ve čtyřkové dny, t. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci.

MARTINA

JMENNÉ ČÍSLO 4

Většinou hezká tvář, oblíbená kamarádka, která se může dopracovat až k titulu. Je praktická a sleduje své zájmy a cíle. Studijní typ. Méně se jí bude chtít do přístavu manželského. Má umělecké sklony v Rybách a Beranu. Pouze v Býku a Raku je mateřská a obětavá. Lvice končí na vysoké a vítězí. Stejně tak Kozoroh se snaží. Ve Štíru hlavně plete úspěšně mužům hlavy. Vládne Merkur, Mars a Slunce. Jméno dodává dynamiku, pracovitost, usilovnost, snahu vidět výsledky své práce, ale také patřit někam, do nějaké skupiny, kde má své jasné místo. V tak silném jméně se ale nachází i paprsek slabosti a touhy hledat něco přesahujícího tu tvrdou dřinu, tedy hledání smysluplnosti a víry. Obě tyto energie jsou ve jméně vyrovnané a působí na kvalitní zrání osobnosti. Martině neubírá jméno na citlivosti. Naopak nese vyžadující energie, které jí dodávají empatickou vnímavost pro potřeby druhých, pevný základ být druhým oporou. Jen při své aktivitě se nezdržuje zbytečnostmi. Instinktivně umí oddělovat podstatné a živoucí od starého a přežitého - zejména informace. Martina je praktická, obětavá, pragmaticky využívající nabízené životní možnosti. Je bojovná a potřebuje realizovat své cíle a záměry. Je vlastně tvořivý budovatel vztahů i zázemí pro své blízké. Má ráda výzvy a překážky a je pro ni přirozené je zdolávat. Záleží na tom, zda ve jméně nepřeváží jeden druh energie. Jednostranná převaha znamená pro Martinu přehnané pracovní nasazení a píle, což se může stát příčinou jejího sklonu k workoholismu, pedantství, kritičností vůči méně schopným. Dovede pak být prudká, netolerantní, výbušná s potřebou vlastnit a ovládat. Její panovačnost pak od ní druhé odstředivě odtlačuje. Převaha druhého typu energie pak ubírá Martině na schopnosti seberealizovat se, její aktivity jsou spíše iluzorní, tápe v tom, co je správné, neumí odhadnout, co zvládne. Touží po jistotách, stále o nich mluví, ale manipuluje s druhými, aby od nich dostala, co chce. V obou případech může mít Martina pocit, že je sama, že jí druzí nerozumí, nejsou k ní upřímní. Bojuje, brání se a dokáže být urputná, zacyklená ve své škatulce konzervativních postojů. Uvnitř své duše je citlivá až přecitlivělá a často si nevěří, i když to dobře skrývá. Hledá porozumění a přijetí, jen se složitě učí nechat vše volně plynout. Ve své bezradnosti je tvrdohlavá, urputná a nekompromisní. Jméno v sobě nese ochranný potenciál, který nositelku chrání před nebezpečími, do kterých se Martina díky jménem podpořené osobnosti je ochotná vrhat. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 4, a také je méně vhodné pro narozené ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci.

LUBOŠ

JMENNÉ ČÍSLO 6

Velké ego, schopnost něco dokázat, ale jako manžel v mnoha případech lehký otrokář. Velmi si potrpí na rodinné prostředí, ale sám těžko vytváří harmonii domova. Snad jen v málo případech je toto jméno mírnější. Často na sobě musí pracovat. Mohou z nich být velmi dobří podnikatelé, kteří potřebují mírné a tolerantní manželky. Působí Mars, Slunce, Jupiter a Venuše.

JINDŘICH

JMENNÉ ČÍSLO 3

Osobnost, intelektuál, zvídavý, vnitřně neklidný, obětavý a někdy i náladový. Několikrát za život i bojovný. Většinou se věnuje práci pro druhé. Rád cestuje a poznává cizí krajiny až s badatelským zaujetím, má smysl pro krásno, dobré jídlo a přátele. Velmi vhodný ve Vodnáři, Lvu, Beranu, Vahách a Rybách. Méně vhodné v Raku a Kozorohu. Vládne Slunce, Merkur, Uran, Měsíc a Mars.

KAROLÍNA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Mírná, přátelská, lidská a vítězící v každém znamení. Může ji sice strhávat datum narození či souřadnice jména a příjmení. Většinou však vše dobře dopadne. Jméno jedno z mála, které tahá dívku tohoto jména ze všech problémů. Pomáhá jí často přežít životní krize. Jen málokdy sepne tvrdá karma zároveň souřadnice osudu i cesty života. Její výhodou je intuice. Působí Měsíc, Mars, Venuše a Neptun. Jméno, ve kterém se snoubí křehkost ženství s mužskou logikou. Podporuje intelekt, hledání hlubšího smyslu života a také touhu ochutnávat vše, co život přináší, a pak to díky zbystřenému analytickému myšlení rozebrat do základů. Teprve tento způsob myšlení přináší Karolíně vnitřní jistotu, že se ve světě neztratí. Jméno přináší široké možnosti, jde o silnou energii, která vede k úspěchu, vyzařuje šarm, ale i skrytou sílu, proto způsobuje, že jeho nositelka vyzraje v přirozenou autoritu. Karolína je bystrá, jméno zesiluje potenciál každého talentu a nadání, které dostala do vínku, a proto je přirozené, že se naučí pídit po smyslu každého jevu a věci. Má schopnost uspořádávat věci kolem sebe podle logiky a vytvářet systémy. Má pevné sebevědomí především v otázkách čestnosti, pravdy, rozpoznávání lží. To je pro ni impulsem k hledání vlastní cesty, jak se seberealizovat, prosadit se. Za vším, co dělá, je cítit vnitřní síla, která je motorem pro vytrvalé hledání osobitého prostoru v životě. Jméno má v sobě i rozporuplnost. Na jedné straně ženskost a křehkost, emocionalitu, na druhé straně dynamiku nutící k organizování, kontrole, logickému uchopení reality. někdy to Karolínu může až destabilizovat. Je pak přecitlivělá, nabitá energií, jež spíš svazuje, motivuje a nutí vytvářet hodnoty a také držet se morálních zásad, byť se může jednat o falešnou morálku. Občas to v Karolíně vytváří zmatek, takže neví, co je pro ni důležitější prioritou. Je pak nervózní a impulzivní. Vášnivost a silný cit se mění na žárlivost, vztahovačnost a kritičnost. Jméno v sobě nese potenciál úspěchu, Karolína by dokonce neměla mít malých cílů. Jméno má v sobě dost odvahy a zdravé ctižádosti, což je lékem na vše negativní, co z energie jména plyne. Jméno má univerzální a pestrou energii, která může v mnoha případech pomoci. Lze ho doporučit, samozřejmě záleží na datu narození.

MARKÉTA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Služebný duch, práce pro druhé, smysl pro rodinu, učenlivá. Zřejmě jí budou přitahovat sociální sféry, práce s lidmi. Méně už osobního štěstí, ač velmi touží po harmonii. Doporučuje se v Rybách, Raku, Vodnáři a kozorohu. Tato znamení útlak osudu přežívají snadněji. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše. Jméno dodává silnou energii, která podporuje především snahu přetvářet prostředí kolem sebe. Posiluje potřebu pořádku, což vše dělá proto, aby pro svou rodinu a blízké okolí zajistila co největší harmonii, dodala pocit pohody a ze své strany i služby. Markéta se nemusí projevovat přímo, ale spíše pomocí, radou, tvořivým přístupem, péčí o kvalitu prostředí, kde se nejvíc pohybuje. Rozhodne-li se uplatnit své talenty k podnikání, obchodu, tak spolu s jejím estetickým cítěním jí jméno dodá značnou podporu, aby dosáhla úspěchu. Je tedy jen na ní, jak velkou sféru zájmu bude ovlivňovat. Může uplatnit svou pracovitost, vytrvalost a organizační talent. Navíc je velmi vnímavá vůči podnětům ze svého okolí, váží si druhých a je soucitná. Dokáže být dobrý taktik, a proto když chce, umí vyjednávat a přesvědčit druhé tak, že ji následují. Markétě jméno nijak neposiluje razanci a ani sebevědomí, ale spíš potřebu účastnit se dění, být vždy připravená zasáhnout, aby vylaďovala vše, co se vymkne příliš z normálního stavu. Má na sebe přísný metr, pochybuje o svých kvalitách. Stejně tak i pochybuje o světě kolem sebe. Potřebuje mít své jistoty a naplnit své potřeby, teprve potom se cítí bezpečně. Druhým se "rozdává", ale s podmínkami. Chce za to "protislužbu", aby se dělo vše podle ní. Její postoje mohou být konzervativní, složitě hledá cestu z uzavřeného kruhu, protože odolává změnám. Má své představy o tom, co je bezpečné, správné, důležité, potřebné a to zejména pro ty druhé. Může se tak stát manipulátorem, který vydírá svou péčí a starostlivostí, obavou před děláním chyb. Je vztahovačná, urážlivá a nechápe, proč má tak komplikované vztahy. Může se uchylovat k intrikám a úskokům, aby dosáhla svého, sklouznout k materiálnímu pohledu na svět a bezpečí vnímat skrze hmotné statky a ovládání druhých. Jméno má pestrou harmonizující energii, která podporuje osobitost, ženskost, svůdnost a šarm, dělá ze své nositelky ženu s velkým Ž. Dodává svobodomyslnost, vnímavost a odhodlanost jít za svými cíli. Pozitiva převažují nad negativy tohoto jména a patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti.

BOŘEK

JMENNÉ ČÍSLO 6

Toto jménu bude pracovat vždy ve stínu někoho. Citlivé, smyslné, toužící po harmonii a rodině. Vládne mu Venuše, většinou obrácená. Ve Štíru záletné, v Rybách a v Beranu přemýšlivé a inteligentní. Nedoporučuje se v Kozorohu a Vodnáři. Žení se později, protože si chce vychutnat život v celé jeho kráse. V pozadí stojí Měsíc a Merkur, což znamená adaptabilitu.

OLGA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Potrpí si na rodinný krb, vzdělání a často i pomoc druhým. V mnoha případech pracuje jako sociální pracovnice. Někdy trpí výkyvy nálad. Zajímají ji duchovní vědy. Její život jsou změny. Vhodné znamení pro Olgu je Beran, Lev a Panna. Méně už Střelec. Vládne Venuše, Slunce, Saturn a Uran. Prastaré jméno, které ale v sobě nese zajímavý potenciál. Má tendenci rozvíjet vrozené talenty, dodávat energii pro realizaci úmyslů, směřovat nositelku totoho jména k úspěchu a otevírá pro sebe schopnost vybrat si pro sebe to prospěšné. Energie jména dodává odhodlání věřit svému úsudku, rozhodnutím, cílům a chopit se vzniklých příležitostí. Posiluje její sebevědomí tím, že směřuje její vůli směrem ke změnám ve vzniklých příležitostí, k hledání cesty za lepším. Nutí Olgu neopakovat chyby, pomáhat druhým i sobě vylepšovat věci a život kolem sebe. Jméno navíc umocňuje vztah a citlivost k rodině a jejím poutům. Pomáhá jakýmkoli podnikatelským tendencím a posiluje obchodní talent. Olga má odvahu jít si za svým a nebát se hýbat svým osudem a zároveň dodat svému okolí pocit stability. Dělá to z ní zralou ženu, vědomou si své síly, a proto je minimálně manipulovatelná a zneužitelná druhými. Byť se příliš nestará o duchovní cesty a je spíš pragmatická, přesto jakoby žila pod vlivem vyšších hodnot. Přináší druhým pocit, že se o ni mohou opřít a jí to neubírá síly ani pocit ztráty vlastního prostoru. Silná vyrovnaná energie optimálně dotuje její ženskou energii. Podporuje šarm a vnitřní kouzlo, dělá z ní jak laskavou matku, tak věčnou bojovnici. Olga umí v sobě skloubit tyto polohy do vyváženého a produktivního celku tak, že jí to dodává sílu k životu bez zbytečných strachů. Má masku jasného úsudku a bystrosti, jenže ve chvíli konečných rozhodnutí je váhavá, emotivní a to jí nedělá dobře. Vnímá to jako své selhávání, oslabuje to její sebevědomí. Tento proces ale nemusí druzí zaznamenat přímo. Navenek se projevuje jejími rozkolísanými náladami. Druzí pak nevědí, co platí z toho, co si s Olgou dohodli. Olga je motivovaná svou potřebou žít v prostředí, kde má pocit vyrovnanosti, spravedlnosti a harmonie. O tom má své představy. Jestliže má tento pocit narušený, bez ohledu na okolí, prosazuje svou vůli a záměry. Své si dokáže vynutit extrémními postoji. Ne vždy je pak ochotná ke kompromisu. Jedná rychle, dynamicky a razantně a trochu i bez rozmyslu, jen pod vlivem strachu, aby bylo vše co nejdřív v jejích očích uspořádané a smysluplné. Paradoxně unese i velký nesoulad, jestliže je přesvědčena, že to má smysl a splňuje to její představy o tom, jak má momentálně její život vypadat. Toto jméno nedělá Olgu automaticky šťastnou, ale dodává jí dost energie na to, aby se naučila život šťastně prožívat a uměla se vyrovnat se všemi výkyvy, které přinese. Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. U některých kombinací je toto jméno šťastnou volbou a jinde zase naopak příčinou nesnází.

AMÁLIE

JMENNÉ ČÍSLO 5

Rozmarná, něžná a většinou sympatická tvářička, která bourá zdi nepřízní a mění je v přátelská a magická místa. Dobrodružka s talentem. Oblíbená v kolektivech, vždy obklopena přáteli. Vhodné pro všechna znamení. Provází jí Slunce a Jupiter. V tomto jméně se zajímavým způsobem míchají rozdílné energie - srdečnost a potřeba nechat si kus tajemství pro sebe, potřeba být svobodná, poznávat svět a ochota sloužit druhým, nechat se jimi i spoutat, otevřenost a zároveň něha a plachost. Toto vše pak ale v celku tvoří kupodivu relativně vyvážený a harmonizující celek, který Amálii dodává sebevědomí, otvírá cestu k citlivosti a vnímavosti, schopnosti naladit se na druhé, empaticky se vcítit, ale zároveň si stanovit hranice, kam až zajít. Amálie si potřebuje pro sebe nechat dostatek prostoru, protože ho vyplňuje vším, co naplňuje její duši. Je vnímavá a všímavá, zajímá se detailně o různorodé věci, potřebuje sbírat zkušenosti, poznávat, vše si zažít na vlastní kůži. To z ní může udělat i svéráznou osobnost s rysy dobrodruha. Nemá ráda přílišná omezení, jen taková, která si stanoví sama. Může se proto stát rebelem a bojovnicí. Dovede být otevřená a jasně říkat, co si myslí, ale vždy jí jde i o ty druhé, aby i jim pomohla otevřít cestu k větším možnostem. Její zápal a nadšení pro nové věci, vztahy, situace a možnosti bývá nakažlivý. Dokáže strhnout a druhé motivovat. Její srdcečnost z ní dělá oblíbenou bytost, která je přitažlivá svou energií, jakoby přitahovala svým vnitřním světlem. Jestliže se Amálie přeladí ze svého vnitřního světla, je soucitná, zodpovědná, druhým umí poradit, nemá ráda nespravedlnost. Jestliže se jí nedaří vyjít ze svého nitra, je plachá, uniká ze světa konzumu a přetvářky do svých iluzí, jenže vždy dovede překvapit svou vnitřní silou a odhodláním, je-li k tomu vlivem okolností přinucena. Občas se může stát, že se Amálie v sobě nevyzná a zmateně si nedokáže vybrat, co vlastně chce. Potácí se od jedné bolestné zkušenosti ke druhé a trvá dlouho, než zjistí, kde má své mantinely a co už nepotřebuje v životě zažívat a opakovat. Amálie může mít tendenci uzavírat se do sebe, radost vystřídá strach z dalších bolístek a nadšení úzkost, aby zase nešlápla vedle, srdečnost se změní v zarputilost a neochotu naslouchat a radit se s druhými. Tvrdohlavě bojuje za svou spravedlnost a není ochotná ke změně. Žije v idealistickém světě svých představ a ubližuje především sobě. Umí být i vzteklá a zatvrzelá, manipulující s okolím s cílem dostat vše to, co si sama neumí zajistit. Jméno s citlivou a zároveň posilující energií, která prohlubuje duševní cítění a posiluje v nositelce její statečnost a volní vlastnosti. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 7.

LIBUŠE

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno s tvůrčím neklidem a věčnou činností, duševní či fyzickou. Cit, rozhodnost a vždy boj o místo na slunci. Je doporučováno ve Lvu, Beranu, Kozorohu a Střelci. Jméno dodává dynamiku, navyšuje sebevědomí, razanci a potřebu prosadit se a jít si za svým cílem. Umocňuje ženskou energii, posiluje odolnost a odhodlání, dodává kolektivní uvažování. Umí lidi nenásilně stmelovat, je nápaditá a dokáže druhé nadchnout a motivovat k výkonům. Je pracovitá, potřebuje však sportovat a hýbat se. Je praktická, dovede být i soucitná a snaží se najít vždy řešení jak vyjít z krize co nejúčinnějším způsobem. Je bystrá, má postřeh, dovede se rychle zorientovat a stabilizovat situaci tak, aby se dál nezhoršovala. Svou citlivost schovává za zdatnou výkonnost. Překvapivě však potřebuje zažívat pocity nespoutanosti a svobody. Libuše se ráda směje a dovede být srdečná. Nedělá jí problém s druhými spolupracovat, často se stává jakýmsi nepsaným vůdcem a rádcem, vnímá druhé jako svou velkou rodinu, za kterou je ochotná jít do boje, ale vyžaduje za to určitou podřízenost a v rozhodujících chvílích nekompromisně vyžaduje poslušnost. V Libušině duši se díky energii jména zvyšuje napětí ve chvíli, kdy se jí nedaří uspořádat vše kolem sebe podle svého naladění. Může mít problém se soustředěním, svou pozornost rozptyluje na všechny strany, protože je vnímavá k různorodým podnětům, které všechny chce zaznamenat a vstřebat. Libuše pragmaticky používá metodu "cukru a biče", aby dosáhla svého. Dovede být intrikánská a koketní, kritická, se sklony k emotivním výbuchům a zlostnosti. Potřebuje mít věci pod kontrolou a také si dopřávat určité samoty. Je dobrou přítelkyní pro slabší a bezradné, ale silným protivníkem stejně silných a rozhodných individualit jako je ona sama. Krásné ženské jméno s energií, která každé ženě umetá cestu a přináší do života příslovečnou kapičku štěstí, nenechává svou nositelku na holičkách a dovede ji vyvést z životních karambolů. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 3 a 5.

NORA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Komunikativní a tvůrčí jméno. Nechybí mu cit ani rozum. Jako přítelkyně je dobrá. Většinou má talent uměleckého směru. U vědy by Nora vydržela pouze za určitých podmínek. Vhodné pro všechna znamení. V Blížencích a Štíru extravagance. Vládne Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars. Jméno dodává své nositelce hodně dynamické energie, odvahy, radost ze zkoumání života, samostatnost a svobodomyslnost. Podporuje v ní rozvoj tvůrčích schopností, komunikativnost, temperament. Energie jména posiluje podnikavost, dodává cit pro finanční toky, touhu něco dokázat a být vidět. Dělá z Nory nadšence, který hledá další možnosti a příležitosti, druhým otevírá cestu k rozvoji, jde si za svým vytyčeným cílem. Potřebuje všemu, co se kolem ní děje rozumět, podněty ze svého okolí nasává snad všemi póry svého těla. Jméno zvyšuje odolnost a tvrdohlavost, odhodlání nedat se a bojovat. Je bystrá a vnímavá, srdečná k druhým a společensky naladěná. Potřebuje si udržovat dostatečnou svobodu a nezávislost, volný prostor kolem sebe, udržuje si proto odstup a déle jí trvá, než si opravdu někoho pustí blíž do svého vnitřního světa, který je křehký, zranitelný a někdy i příliš idealistický.  Nora může být nesoustředěná a zbrklá. Energie jména jí nutí nervózně spěchat za svým cílem, trochu bezohledně myslet jen na sebe. Její nadšení může strhávat k aktivitě i druhé a motivovat k mimořádným výkonům. Jenže v osobních vztazích a lásce jí to nefunguje. Byť to tak nemyslí, budí dojem odtažitosti. Její potřeba svobody a nezávislosti, netrpělivost dělá Noru kousavou a kritickou. Není příliš přizpůsobivá, dokáže být vztahovačná, přeceňovat své schopnosti. Nora se může uzavřít před druhými do svého vnitřního světa, unikat před společností, mohou u ní vznikat úzkostné stavy vedoucí ke vzniku fobií. Bývá nesoustředěná, zbrklá a nepoučitelná zkušenostmi. Tvrdohlavě lpí na svých představách, jež se někdy mohou rozcházet s realitou. Někdy víc podléhá emocím, neschopná pevně se ukotvit v praktickém světě. I přes negativa je Nora jméno posilující, schopné propojit vrozené talenty a dispozice své nositelky a umožnit je maximálně využít. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným v pětkové dny, tj. 5., 14. a 23. dne v měsíci.

DRAHOSLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Dobré jméno dosahující vzdělání. Duševně i duchovně silná, přesto nechybí srdce na pravém místě. Je to bojovnice za práva všech utlačovaných zvířat i lidí. Zřejmě ji nemine práce v sociální sféře. Bývá dobrý psycholog. Působí zde Merkur, Mars, dvojité Slunce a Měsíc. Doporučuje se ve všech znameních. Jméno své nositelce přináší silnou energii, která posiluje intelekt, bystrost, kvalitu charakteru a ne vždy lehkou, ale zato poctivou práci na zkvalitňování své osobnosti.. Z Drahoslavy se skutečně může stát zralá a moudrá osobnost, která se nebojí svých chyb a umí se sebou žít a zároveň neztratit pochopení pro slabosti druhých, jakýmsi nevyhlášeným duchovním vůdcem. Umí druhé posílit radou, ale především vlastním příkladem. Dovede být vnímavá a lidská a zároveň nesmiřitelná tam, kde se děje bezpráví nebo lež. Je pracovitá, chce vidět výsledky své práce, je praktická. Potřebuje mít své jistoty a těch se držet. Umí si je budovat a částečně je poskytuje i druhým. Je organizačně zdatná, zvládá vymýšlet cíle, kterých chce dosáhnout a zároveň aktivně hledat cesty realizace. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Její nadhled a hodnocení reality bývá pro druhé zajímavé a osvěžující. Dynamika a silná energie jména jsou dary, které i stabilní jedinec nemusí vždy unést. Drahoslava je netrpělivá, výbušná, rozporuplná. Její jméno má dvojakou rozpornou energii, která jí na jedné straně nutí držet se vyšších duchovních zásad a na straně druhé jí poňouká k čisté účelovosti a pragmatismu. Může být obtížné vyznat se tak ve vlastních myšlenkách. Ztrácí se pak v chaosu detailů a přemíře informací. Místo nadhledu se z Drahoslavy pak může stát sběračka informací, které chrlí na druhé bez ladu a skladu. Potřebuje se seberealizovat podle svého. Není ochotná dělat nic, co jí nedává smysl. Dokáže být nesmiřitelná, panovačná, vztahovačná, ješitná, nepokorná, skrývat své city a být jak z kamene. Někdy neuznává jiná pravidla než svoje. Často se takto chová spíš ze smutku, protože propadá pocitům, že není chápána, oceňována. Obtížně si stanovuje hranice toho, kam až může zajít do životů druhých. Je to energeticky složité jméno, s rozporuplnými energiemi, které může jak pomoci, tak i komplikovat život. Na druhou stranu jméno samo má v sobě hodně síly, aby své nositelce pomohlo zpracovat i ty složité životní situace, do kterých se dostane právě díky energii svého jména. Kvalita osobnosti pod jeho vlivem zraje značně rychle a důkladně. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 11, také nevhodné pro narozené v jedenáctkové dny, tj. 11. a 29. dne v měsíci.

BOHUSLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 29

Toto jméno je karmicky zatíženo. Za touto karmou je duševní síla a inteligence, která překonává všechny překážky. Vládne obrácené Slunce, Měsíc a Neptun. Jméno je zatíženo jednostrannou energií, sice kvalitní a druhým prospěšnou, ale pro nositelku samotnou je spíš zátěží. Bohuslavu zasvěcuje službě druhým a ztěžuje jí získat jasný přehled sama o sobě. Jméno dodává své nositelce velkou vnímavost a intuici, schopnost dívat se na život emotivně a hodně vše prožívat. K tomu ještě jméno posiluje tvořivost, a tím umožňuje najít ventil různých stresů a napětí, kterých pod vlivem tohoto jména vzniká nemálo. U malířského plátna, tance, zpěvu apod. může Bohuslava na mnohé zapomenout nebo přetvořit napětí do krásného díla, čímž obohacuje své okolí. Je také schopnou učitelkou, která dokáže svým příkladem a s nadhledem druhým předávat nejen vědomosti, ale také mravní základ. Pro Bohuslavu je důležité, aby se mohla s druhými dohodnout, nemá ráda konflikty, je ochotna ke kompromisům. Pod vlivem jména má tendenci potlačovat své potřeby. Umí vidět řadu věcí z nadhledu a stále v životě hledá pravdu a porozumění. Proto se Bohuslava může stát dobrým prostředníkem znesvářených stran. Jestliže je ohrožen někdo v jejím okolí, dovede být velmi razantním bojovníkem a dokáže bojovat urputně a dlouho, za sebe však ne. Často proto překvapí jako tichá voda, která břehy mele. Energie jména Bohuslavě ztěžuje sebehodnocení a přispívá k náladovosti, ovlivnitelnosti, kritičnosti. Mívá pocit, že jí život vláčí sem a tam, že je bezmocná a pod vlivem náhod, které nemůže ovlivnit. Může propadat závisti, že to tak druzí nemají a vzápětí se obviňovat za takové myšlenky, které narušují její vnitřní rovnováhu. Je pak zmítána tužbami, ne vždy však realizovatelnými. Může mít sklony budovat si závislost na partnerovi nebo na tom, co ji uklidňuje. Někdy nezvládá své emoce, přehání, vzteká se a žárlí. Cítí-li ohrožení toho, co je pro ni velkou hodnotou, dovede urputně trvat na svých postojích, není ochotná změně. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Není doporučováno dávat jméno lidem narozeným ve dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29. dne v měsíci.

METODĚJ

JMENNÉ ČÍSLO 9

Jméno nese výraznou energii, která svého nositele bude směřovat, aby šel složitější a nepřímou životní cestou, plnou překážek, práce fyzické i duševní, plnou poznávání a budování jistot především pro druhé. Metoděj má podpořeny pozorovací schopnosti, analytické myšlení, tendenci mít nadhled a odstup, zobecňovat jednotlivé životní požitky. Jméno zostřuje jeho úsudek, kritičnost, ale i vnímavost a emaptii. Díky jménu je schopen vstřebávat různorodé vjemy a spojovat je v jeden celek, zobecňovat, a na základě těchto poznatků druhým pak radit, budovat nové systémy, na kterých druzí mohou stavět, které pomáhají a ulehčují život a je jedno, zda jde o vědu, filzofii nebo stavbu domů. Metoděj má zkrátka vzácnou schopnost poučit se z chyb druhých i svých a své poznatky předat dál. Pod vlivem tohoto jména nechce být Metoděj otrokem peněz a majetku, je pro něj priorita poznávat svět, proto může být i dobrým cestovatelem, vědcem, filosofem, dobrodruhem. Může ho lákat překonávat hranice svých možností, ale v negativním slova smyslu i útočit na hranice druhých, tzn. zkoušet, co vydrží a jak se vůči němu vymezí. Může trvat dlouho, než se Metoděj usadí a než se rozhodne, jakou cestu zvolí, jestli tu materiální a budovatelskou nebo duchovní učitelskou. Vždy ale bude ke své vybrané prioritě přidávat tu druhou část. Vždy také bude důsledný a často i nesmlouvavý, s tendencí dotáhnout do konce, co si předsevzal. Jméno dodává sílu překonávat překážky, bojovat proti nespravedlnosti. Může také udělat ze svého nositele rebela, často i bez příčiny. Také se může stát, že pod vlivem jména se z Metoděje nestane dobrý rádce, ale jen nervózní suchar a pedant, který vrší moudré pravdy, které samy o sobě jsou k ničemu. Dovede pak jen kritizovat, obviňovat a uzavírá se do sebe. Stává se pak despotickým pesimistou trvajícím na nesmyslných pravidlech s konzervativními postoji, omezujícím jakýkoli vývoj. Je to stabilní jméno s pevnou energií, která pozitivně podporuje fyzickou energii, důslednost a seberealizaci. U chlapců slabší tělesné konstituce může jméno podpořit fyzickou sílu a lepší zdraví.

CYRIL

JMENNÉ ČÍSLO 4

Jméno dodává schopnost realizovat se, být nápaditý, přistupovat k životu tvořivě, být optimisticky naladěný, překonávat strasti humorem a rychlým řešením. Cyril je tedy schopen dobrou věc nejen vymyslet, ale také ji uskutečnit, dotáhnout do konce, nebo alespoň zajistit ty, které to udělají. Toto jméno posiluje intelekt, tvořivost, komunikativní schopnosti, přiostřuje jazyk a kritičnost, bohužel i neochotu být kritizován a ješitnost a samolibost. Cyril je rád s lidmi a mezi lidmi, rád pracuje, ale rád se i baví. Vždy ho zajímá něco víc než druhé nebo něco odlišného, než co druzí řeší a čím žijí. Je to proto, že nemá rád rutinu a nudu a to, co většina, mu přijde příliš jednoduché a obyčejné. Jeho mysl cválá dopředu a jeho bystrý postřeh si vždy všimne víc věcí najednou, a podle toho je o krok dál než druzí. Jeho pohled na věci je zajímavý, osvěžující, a tak bývá vítaným společníkem. Pro Cyrila je důležitá rodina, nebo alespoň společenství, kde potřebuje mít jasné své místo. Ale na druhou stranu chce být alespoň v myšlení svůj a svobodný, proto je někdy složité s ním žít a porozumět mu. U Cyrila je někdy obtížné, že má rád jen sám sebe nebo si z citů dělá legraci. Umí být povýšenecký, samolibý, kritický až sarkastický, umí se trefit kritikou do nejbolavějšího místa a někdy se chová neomaleně. Ale jeho bezprostřednost a nehrané omluvy, vtip, kterým své prohřešky shodí, působí, že mu druzí odpustí. Je těžké se na něj zlobit. Někdy se Cyrilovi nedaří zvládat své emoce a je hněvivý a zlostný, vztahovačný, hysterický s tendencí obviňovat druhé za své nedostatky. Cyril hledá cesty v životě, jak se vyhnout těžkostem, jak obejít dané, aby bylo po jeho nebo z toho profitoval, vykládá si pak účelně objektivní realitu tak, aby sedla jeho ideálům. Může se tedy dostat do konfliktu s morálními zásadami. Jde o jméno, které je pro svého nositele zárukou jakéhosi šťastného zajištění, pojistky na horší časy. Proto je potřeba brát Cyrila takového, jaká je, jeho pohled na život je vždy osvěžující a to vyrovnává jeho nedostatky. Nedoporučuje se dávat chlapcům narozeným v trojkové dny, tj. 3., 12., 21. a 30. dne v měsíci.

PROKOP

JMENNÉ ČÍSLO 1

Oblíbený mezi přáteli, hlavně mezi ženami. Přesto je introvert, způsobující sám sobě problémy. Většinou talentovaný a inteligentní. Doporučuje se ve Vodnáři, Lvu, Střelci, Panně. Vládne Saturn, Mars, obrácené Slunce s Plutem. A ještě Slunce. Jméno nese silný energetický náboj, který podporuje fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Je celoživotně nucen vyvažovat fyzickou práci, svou potřebu materiálního zajištění a realistický pohled na život s duchovním nasměrováním. Prokop to nemá se sebou lehké, ale přesto energie jména zkvalitňuje daný charakter osobnosti. Je tak pro mnohé vzorem hodným k následování. Jméno bystří úsudek a smysl pro detail, posiluje postřeh, intelekt a vrozené talenty, zvětšuje citlivost a pochopení pro druhé, komunikativní schopnosti, ale i bojovnost, cit pro pravdu a neochotu se smířit s křivdami, útiskem slabších. Nutí ho to zkoušet, co je v životě možné změnit, co zlepšovat, jaké cíle si vytyčovat. A to nejen v materiální oblasti, ale i v dosahování vzdělání, zkušeností, sebehledání, posilování ducha. Sám na sebe spíše zapomíná a často musí projít těžkými zkouškami a zkušenostmi, než se mu podaří jít si za svým, plnit svá předsevzetí a zároveň unést své přirozené vůdcovství, které ho tíží a zavazuje, ale také naplňuje. Může se tak stát pro druhé nevypočitatelný, protože jednou je vstřícný a naladěný pomoci a ke komunikaci a vzápětí je uzavřený, neústupný, druhé odhání, jako by byly jeho emoce na houpačce. Zkouší hranice svých možností a i trpělivost svého okolí, testuje, co druzí vydrží. Může mít sklony k podezíravosti, k rebelii za každou cenu. Mívá problémy s autoritami. Udržet si psychickou vyrovnanost a stabilní výkon bývá pro Prokopa výzvou. Jeho proměnlivé psychické naladění se přímo odráží na jeho zdravotním stavu. Silné jméno vyžaduje i silného jedince. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc. U některých kombinací např. jméno je dobrou protiváhou vícečetným čtyřkám a pětkám, je toto jméno dobrou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné sedmičky.

RADOMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 6

Dlouho vydrží, je dlouhověký, nadaný, obdařený velmi slušným zdravím, živočišný a oddaný. V mládí má velmi rád ženy a trvá mu, než se usadí. Se ženským pokolením to umí, každá mu odpustí cokoli. Měl by pracovat v uměleckém směru, publicista, herec, konferenciér apod. Vládne Neptun, Merkur, Měsíc a Venuše. Ve Štíru hrozí, že by mohl být sexuálním maniakem, se hodí pro všechna znamení. Jde o energii jména, která je jakousi živou vodou pro svého nositele. Dodává Radomírovi radostnost, optimismus, schopnost realizovat nápady, komunikovat. Energie jména dobře nalaďuje jeho mysl, což se pozitivně odráží i na jeho zdraví. Je otevřený všemu novému, ochotný ke změnám, bystře reagující. Je přitažlivý pro druhé pohlaví, a proto je dobré, aby se hned neusadil a vybouřil se, hodně sportoval a rozhodně se nevázal na první zaměstnání, které ho nadchne. Mívá sklon nedělat přímo to, co vystudoval, nedělá mu problém rekvalifikovat se, nebere to jako újmu, ale spíš jako výzvu. Lpí na rodině, přátelských vztazích, a protože je požitkář a má rád materiální hodnoty, které mu umožňují pohodlně si vychutnávat život , lpí i na dobrém zaměstnání. Většinou v životě vlivem jména míří výš než druzí, ale ne zase za každou cenu. Je spravedlivý, vnímavý k druhým a nemá rád faleš a lež. Jestliže se ale setká s takovými lidmi kolem sebe, klidně použije tuto taktiku, aby sebe ochránil a měl navrch. Dovede pak být vypočítavý a mstivý, protože nesnese manipulaci a ponižování. Jestliže s ním hrajete na rovinu, pak se k vám chová přátelsky a čestně, přestože s vámi nemusí souhlasit. Negativem jména je citová nestálost, sklon k nadměrnému požitkářství, které může sklouznout až k závislostem. Energie jména nepodněcuje k negativnímu naladění proti lidem. Někdy může naopak snižovat Radomírovu ambicióznost, komplikovat využívání vrozených schopností, protože umožňuje vyhýbat se složitým životním cestám a rozhodnutím. To však paradoxně může Radomíra dovést k zajímavým zlepšovákům, které ho vynesou i tam, kam původně nesměřoval. Jméno s optimistickou energií, která může být pro svého nositele přínosem. Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na konkrétním datu narození, co bude posíleno a co naopak. U některých kombinací může být jméno šťastnou volbou.

PATRICIE

JMENNÉ ČÍSLO 9

Obětavá a hlubokomyslná, inteligentní a stálá. Má štěstí, že není přecitlivělá. S úspěchem může pracovat jako zdravotní sestra či lékařka. Ani práce na patologii ji neděsí. Hůř je na tom s rodinným životem. Buď nemá čas si rodinu založit, anebo je to nad její síly. Až po třicátém roce začne přemýšlet, že by se měla věnovat i sobě, nejen svému povolání. Vhodné pro Berana, Rybu, Střelce a Vodnáře. V jiném znamení má osobní problémy. Vládne Saturn, Merkur, Jupiter a Neptun. Jméno i přesto, že zní zvonivě, nese v sobě energii pracovitou, spolehlivou, stabilní, která svou nositelku poněkud zatěžuje zodpovědností, výkonností a prací pro druhé. Není tedy až takovou výhodou, spíš závazkem. Své vznešené jméno si musí Patricie opravdu zasloužit poctivostí a pracovitostí. Takže se ani nestačí cítit nadřazeně a s výhodami. Jako bonus slušivé jméno Patricii přidává ženské kouzlo a šarm, který nezávisí na fyzické kráse. Zjemňuje duši a to se promítá i do jejího významu. Jméno své nositelce přináší přemýšlivost, a přes určitou váhavost i přirozenou moudrost. Posiluje intelekt, analytické schopnosti, empatičnost. Zbystřuje postřeh a smysl pro detail, otevírá cestu ke snadnějšímu chápání vlastních pochybení a schopnost tyto zkušenosti zobecnit a předat druhým. Patricie bývá organizačně schopná, se smyslem pro spravedlnost. Dovede být bojovnicí za pravdu a ochranu slabších. Bývá tvrdá a nesmiřitelná, těžko odpouští provinění. Problémem bývá její osobní život. Spíš oceňuje výkony a klade na sebe i druhé nepřiměřené požadavky. Jakoby ji nic neuspokojilo a žene své požadavky až k nesplnitelnému ideálu. Nebo mívá konzervativní názory a neumí vykročit z tohoto začarovaného kruhu svých představ, na kterých lpí a které se snaží realizovat. Teprve časem a po trpkých zklamáních a zkušenostech, začíná opouštět idealistické představy a odhodlává se ke změně postojů. Patricie v sobě skrývá trochu povýšenectví, které je-li podporováno výchovou, ji může hodně zkomplikovat život. Energii jména je potřeba kultivovat a vypodložit skutečnými hodnotami a vyššími cíli. Jinak Patricie vyroste v ženu nepřístupnou, citově studenou a přitom velmi strádající, která se bude sice královsky nosit v přepychu, ale její duše bude samá bída. Bude mít tendenci lhát a mít pokřivené názory a chování. Pod maskou dokonalé krásy může Patricie skrývat psychosomatické nemoci či depresivní stavy nebo sklon k únikům z reality a hledání naplnění skrze závislosti. Je třeba vidět, že je to jméno pro šlechtičnu ducha, nikoli pro zdůraznění jejího materiálního a společenského postavení. Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. U některých kombinací je toto jméno šťastnou volbou.

JAROSLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Skryté vůdcovské schopnosti, vnitřní karmická zátěž. Léty dochází toto jméno k úspěchům středního rázu. Doporučuje se ve Lvu, Vodnáři a ve Vahách. Také Kozoroh dojde po překážkách svého cíle. Necítí se dobře v Rybách, Štíru a Býku. V Panně je Jaroslava puntičkářská manželka a matka. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun. Jméno nese univerzální energie a ty působí jako zesilovač vrozených vlastností talentů bez ohledu na to, jsou-li pozitivní či způsobují nějaké trable. Navíc posiluje hloubku prožitků a jako dar toto jméno přináší přirozenou moudrost. Jaroslava je energická, s nadšením se vrhá do všech výzev a úkolů. Je připravená druhým naslouchat, radit, analyzovat problémy. Její jednání je prodchnuto naladěním a citlivostí. Nicméně zanechává si dostatečný odstup, protože potřebuje i hodně svého prostoru a osobní svobody. Jaroslava je vůdce, který budí respekt svou přirozenou autoritou. Dokáže podporovat druhé k maximálním výkonům a k fungující spolupráci. Jméno posiluje její energičnost a dodává dynamiku jejímu jednání, ambicím. Je zaměřená na cíl, bystrá a pracovitá. Potřebuje plánovat aktivity sobě i druhým, mít věci pod kontrolou. Jaroslava stále v sobě balancuje mezi tím, jak musí mít pod kontrolou vše, co se kolem ní děje, řídit a řešit, udávat směr, a tím, že se zastavuje a snaží se vstřícně druhým pomáhat, zastavit se u detailů. Tento rozpor ji může znejisťovat, brzdit její rozhodování, začne ulpívat na detailech a přestane mít přehled. Nerada si připouští nějaké selhání, to jí činí přecitlivělou a vztahovačnou. Dotýká se to jejího sebevědomí a hrdosti. Je idealistka, podlehne-li svým snům, tak sice působí velmi čile a pracovitě, ale nedokáže nic realizovat. Začne spíš jen vršit slova, pak sklouzne jen k planému klevetění. Uzavře se empatii a jen vše hodnotí, poměřuje, kritizuje. Je svéhlavá, necitlivá a nesmlouvavá. Dokáže svým šarmem strhnout okolí, jenže, převáží-li negativa jména, s druhými manipuluje, aby dosáhla svého. Potenciál jména je silný a pozotivně ovlivňuje dynamiku nositelky, její sebevědomí a realizaci v životě, podporuje vrozené vlastnosti. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným 19. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kumulace 1 a 9.

ŠÁRKA

JMENNÉ ČÍSLO  5

Vnitřní neklid, inteligence, štěstí. Je doporučováno herectví, psaní, komentátorství či sportování. Je realistická, někdy až rázná a vždy svá. Nenechá se omezovat a jde za svým cílem nebo lepším osudem. Je individualistka. Vhodná jsou pro toto jméno všechny znamení. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter. Jméno v sobě nese dynamickou, divokou, tvrdohlavou a až svéhlavou energii, která je bojovná, často nevyspytatelná, ale také útočící na city, podněcující k obraně pravdy, citlivou na bezpráví a útisk. Bohužel také lstivou a mstící se. Jméno přináší schopnost komunikovat, seberealizovat se, rozumět i praktické stránce života, financím a dobře vycítit tu pravou příležitost uplatnit se. Ve jménu je schopnost měnit sebe i své okolí, a to navíc tvořivým způsobem. Není divu, že pro mnohé je toto jméno spíše zdrojem úzkosti a strachu z toho, co zase Šárka způsobí. Bývá totiž hodně akční a vytrvalá, odhodlaná a odolná. Jméno přináší touhu po dobrodružství, nadšení a impulsivnost. Šárka ráda cestuje a poznává nové, odkrývá tajemství třeba jen četbou knih či revizí účetnických dokumentů. Pozitivní na energii jména je to, že dokáže Šárku rychle vzpamatovat z životních ran a znova ji postavit na nohy, třeba i začít nanovo. Nejde o necitlivost, ale prostě o sílu vůle. Toto jméno není pro zakřiknuté osoby, které chtějí žít poklidný život beze změn. Ty se nejspíš pod vlivem totoho silného jména dopracují k psychickým problémům. Všude uvidí ohrožení, propadnou strachům a úzkostem. Budou pouze zarputilé v tom, co nechtějí změnit, odvaha se projeví jen jako odvaha odolat snahám druhých o pomoc a obracet hněv, úzkost a závislost proti svému okolí. Takové emotivní reakce obrácené proti druhým bude mít i dynamická Šárka, jen nebude trpět psychickými potížemi. Bude mít ale problém s určením si svých hranic. Nezná své meze a zkouší, co druzí vydrží. Dokáže být zbrklá, nespoutaná, začne spoustu věcí najednou a má pak problém je dokončit. Může se hůř soustředit, bývá kritická, drzá, neústupná a svéhlavá. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Jméno zvyšující vnitřní kouzlo, akčnost a sebevědomí může v mnoha případech pomoci naplnit život aktivitou. Navíc pozitiva, která přináší, převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. U některých kombinací např. u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kumulace čísel 1, 5 a 7.

PAVEL

JMENNÉ ČÍSLO  2

Jméno citové, avšak s horším vnitřním přizpůsobením. Pavlovi se hůře říká "mám tě rád", i když to tak cítí. Nebojuje o místo na slunci ale o slunce v sobě. Ženy by měly tento fakt respektovat v mnoha znameních. Pavel může být i dost neurotický, protože mu dělá potíže vyznat se ve své duši. Je doporučováno meditovat. Vládne Saturn, obrácený Měsíc s Plutem a ještě Měsíc. Jméno s sebou nese citlivou energii, která Pavla učí nadhledu, rozvaze, pomoci druhým. Mužské energii dává zvláštní náboj zralosti a moudrosti, která ale nic neubírá bojovnému temperamentu. Zkrátka Pavel jen neplýtvá energií tam, kde není co říct, anebo není nikdo, kdo by přijímal. Pavel má schopnost vcítit se a být svému okolí rádcem i oporou. Jméno posiluje paměť, schopnost studovat, předávat zkušenosti a znalosti druhým. Umí dobře vnímat různorodé informace, intuitivně z nich získávat důležité podněty a sdělení, oddělit podstatné od nepodstatného a poskládat k sobě tak, že jsou pro druhé inspirující a objevná. Pavel využívá své intuice, bystrého postřehu a znalostí k tomu, aby našel pomoc a radu pro každého, kdo si o ní řekne. Svým přístupem druhé přitahuje, protože z něj sálá charisma přívětivosti a naladění. Je pracovitý a rád za sebou vidí výsledky své práce. Dodává mu to pocit jistoty a naplňuje jeho pocit zodpovědnosti. Pro Pavla je důležité mít kolem sebe pohodu, nemá rád zbytečné konflikty a snaží se spíš najít kompromis a dohodnout se. Ale i Pavel má své hranice. Je citlivý na nespravedlnost, povýšenost a ovládání. Z klidného a naslouchajícího Pavla se pak stane bojovník, který se v mžiku změní v nelítostného rebela. Brání práva druhých, neohroženě, vytrvale, odhodlaně, dokud nemá pocit, že došlo k nápravě či k dohodě. Energie jména však může udělat zmatek v Pavlově duši. Vlivem zvýšené citlivosti potlačuje vlastní prožitky, mnohé prožívá bolestněji, než jak se navenek jeví. Zapomíná se zastat sám sebe a za sebe zabojovat. Pavel může mít problém najít si svou vlastní cestu v životě a uskutečňovat své sny a nápady. Ztrácí se v příbězích druhých a obtížně si udržuje svůj prostor. Často potom testuje hranice možností svých i svého okolí, aby zjistil, kam až může zajít. Používá k tomu různých fabulací a polopravd. Málokdy nechá někoho z blízkých nahlédnout do své duše romantika a nerozhodného váhavce, který o sobě výrazně pochybuje. Překvapuje tím své okolí, jelikož se Pavel často zpočátku jeví jinak, než jak se časem proměňuje. Řadu bolístek a omezení si Pavel způsobuje sám. Těžko odpouští zradu a faleš, v tom bývá nesmiřitelný, trápí tím ale hlavně sám sebe. Má sklony budovat si závislosti a bývá neurotický. Jméno podporující mužskou energii a kouzlo osobnosti, které připravuje život plný zkoušek a zážitků. Není doporučováno dávat jméno narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kombinace čísel 2, 6 a 7.

PETR

JMENNÉ ČÍSLO 5

Neklidná a tvůrčí duše. Dovede se o své místo na slunci poprat a má úspěch. Je citový se smyslem pro humor. Jménu je vrozená inteligence. Vhodný pro všechna ohnivá znamení. Ani zemská nejsou špatná. Hůř se cítí v Blížencích a Vahách. Ve Štíru je moc na ženy. Vládne Saturn, Měsíc, Mars a Jupiter. Energie tohoto jména skutečně dodává Petrovi ve svém přesvědčení pevnost až umanutou, nezlomnou, ale ne ve smyslu neměnnou, zkaměnělou a zakonzervovanou. Naopak. Jméno je mantricky zvučné, a tak ovlivňuje svého nositele zásadním způsobem. Nenechává okolí na pochybách, o koho jde a jak je nutné se vůči takovému energetickému náboji vymezit. Často se tak okolí kolem Petra polarizuje na přátele a odpůrce. Jméno silně podporuje uvědomění si sebe sama a možnost seberealizace a toho, co je možné v životě dokázat. Pod jeho vlivem je Petr činorodý, spolehlivý, silný a dynamický. Je pro druhé v životě přirozeným vůdcem a stává se vzorem hodným následování. Jméno dodává vnitřní sílu a nadšení, posiluje vůli, tím vším je Petr schopen srhávat druhé, ale také nahánět strach. Jméno posiluje intelekt, statečnost a odvahu, vytrvalou zarputilost. Dodává velkou odolnost a neústupnost. Přináší pozitivní energii v náhledu na život, ale také určitou dobrodružnost a sklon k risku. Tím Petra vystavuje tvrdým životním zkušenostem. Je ale zajímavé, že risk si dovolí Petr pouze v případě, že tím neohrozí nikoho kolem sebe. Jakmile jde o to, postarat se o blízké, svěřené osoby, jde o zodpovědného a citlivě přistupujícího člověka. Petr se rád pohybuje ve společnosti, rád upozorňuje na své názory, umí si říct o to, co chce. Petr se může ztrácet v přemíře možností, které mu potenciál jména nabízí. Je příznivcem změn, takže se snadno nadchne, inspiruje druhé, ale to ještě neznamená, že akci dovede do konce. Jestliže ho osloví něco pro něj lákavějšího, odchází. Petr potřebuje mít hodně prostoru a cítit se svobodně, rozhodovat si o všem sám. Nerad se přizpůsobuje, obzvlášť jde-li o falešné autority. Petr může mít pocit, že má za své schopnosti právo brát si, co potřebuje, že jeho pravda je jediná ta správná a jeho zkušenosti jediné vhodné pro ty druhé. Zkouší občas své meze i hranice těch druhých. Ztrácí cit pro uměřenost reakcí, může začít agresivně zabírat prostor pro sebe. Těžko odpouští, obzvlášť má-li pocit zrady a podvodu. U některých kombinací například u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou.     

LUBOMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 9

Vítězné jméno se dostane z problémů snadno. Je stálé, bojovné i citové. Doporučuje se kromě Býka a Štíra ve všech znameních. Lubomír může být podnikatel, sportovec, umělec, většinou nikdy řadový pracovník. Snad jen narozený 2., 20. a 29. dne v měsíci. Působí Mars, Venuše a Neptun.

LADISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 8

Kreativita, citlivost a smysl pro rodinu. Také smysl pro hmotné statky. Ladislav by neměl propadnout mamonu, protože tím ničí svůj klid. Zde má obrovský význam slovo přiměřenost. Logické myšlení ho předurčuje k podnikání či povolání na volné noze. Vhodné ve všech znameních, kromě Raka a Štíra, tam se většinou necítí moc dobře. Vládne Mars, Měsíc, Venuše a Uran.

IVAN

JMENNÉ ČÍSLO 1

Jméno u nás zdomácnělo, naštěstí má vítěznou vibraci. I kdyby životní cesta byla nelehká. Ivan přežije. Většinou má tuhý kořínek, i když život není peříčko. V jeho nitru je nutkání po sebevyjádření, pokud sám pochopí, může si ulevit tvůrčí prací. Pak může i hodně dokázat. Jméno vhodné pro Lva, Kozoroha, Býka či Střelce. Vždy z těchto znamení rostou osobnosti. Provází Neptun, Slunce a Neptun. Jde o jméno s výrazným energetickým nábojem a schopností ovlivnit svého nositele. Zesílí talenty a vrozené dispozice a umožní je plně využít a rozvinout. Obecně energie jména nutí Ivana, aby se více soustředil na sebe, čímž se zvyšuje pravděpodobnost prožívat malé radosti všedního dne a neočekávat heroické výkony. Cítí svůj život jako poslání. Má v sobě radar, který odhalí lež a úskok. Svým smyslem pro detail dovede pojmenovat problém a druhými je vyhledáván jako "vrba". Potřebuje se starat o své blízké a všechny, které považuje za svou rodinu, pomáhat a podporovat je. Ve svém životě hledá snysluplnost, duchovní hodnoty. Svou obětavostí a přístupem k sobě lidi přitahuje, bývá charismatický. Jméno podporuje seberealizaci a touhu jít si za svými cíli, být nositelem a podporovatelem všeho, co má v sobě potenciál pokroku, punc originality a co ukazuje cestu druhým. Zvyšuje Ivanovu schopnost spolupráce se svým okolím, snahu komunikovat. Ivan je pracovitý, vytrvalý a houževnatý. Trvá na perfektních výsledcích a kvalitě své práce i svého života, je důsledný a tvořivý. Může však přespříliš klást důraz na výkon a výsledky, může hodnotit kvalitu druhých podle perfektně odvedené práce a jejich výsledků. Ivan může být vztahovačný a přecitlivělý, pak se raději uzavírá do sebe. Klade přemrštěné nároky na sebe i druhé, kritizuje a sekýruje. V Ivanovi je uzavřena spousta smutku a agrese. Může lpět na dokonalosti a žít ideály. Selhávání odpouští druhým, ale ne sobě a svým nejbližším, takže ve vztazích plných kompromisů a lidských chyb může trpět, snažit se je napravovat místo toho, aby opravil sebe a přijal pro sebe lidskost jako normu. Vznikající hněv a nepochopení obrací proti sobě. Stává se pak neurotickým, roztěkaným a úzkostným pedantem. Potom obtěžuje své okolí věčným poučováním a honěním se za výsledky. Může volit jednoduché úniky do různých závislostí, trpět paranoidními sklony, očekávat zradu odevšad. Jméno posiluje schopnost seberealizace a cílevědomost, podporuje intelekt a nechává místo citlivosti. Nedoporučuje se jméno dávat, je-li v datu narození kumulace čísel 1 a 9 nebo narozeným v devítkové dny, tj. 9., 18. a 27. anebo i 19. dne v měsíci.

ADRIANA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Bojovnice, za kterou stojí marsovské odhodlání poprat se s životem. Touha vítězit je jí vlastní. Adriana je plná invencí i nápadů. Dle data narození může být i velká sportovkyně. Jen od ní neočekávejte velké ohledy, pokud jde o její cíl. Vhodná jsou všechna znamení. Slunce a Mars jsou její planety. Jmébo přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii. Je nabito tvořivou a dynamickou energií. Adriana má bystrý úsudek, rychlý a ostrý jazyk a dostatek sebevědomí a značnou tvořivost, kterou se snaží prosadit. Má ráda určitý komfort a jisté zabezpečení. Je to bojovnice, která je ochotná riskovat, aby dosáhla svého cíle a také vybudovala zázemí. Umí odhadnout situaci díky zvýšené intuici, neboť její jméno podporuje schopnost "prokouknout" danou situaci jako rentgen, bystře ji vyhodnotit a odhadnout rizika a najít řešení ušité přímo na míru dané situaci. To vše dělá z Adriany optimistickou bytost, která je mnohým příkladem v tom, jak zvládat život a jak se poprat se strastmi a překážkami. Je přátelská, vstřícná, ochotná druhým pomoci, zejména radou a svým postřehem. Její úhel pohledu bývá svěží, novátorský a podněcující k zamyšlení. Má dost odvahy, aby byla originální a svérázná. Bývá však pro ni někdy velmi složité ukočírovat svoji energii. Stačí málo a vymkne se z kontroly. Do té doby vyrovnaná Adriana jedná jako na houpačce a je plná extrémních rozporů. Začne-li však využívat svůj potenciál a tvořivost pouze ve svůj prospěch, dostává se na špatnou životní cestu. Stává se pak lstivou, intrikuje, je pragmatická a nelze se pak na ni spolehnout, zejména ne na její věrnost. Bojuje pak jen za sebe a lze očekávat, že ostatní zradí. Adriana je pak kritická a nepříjemně druhé odsuzuje, tím je vyvádí z rovnováhy a využívá jejich váhavosti ve svůj prospěch. Umí také riskovat, ale ztráty pak platí ti druzí. Dovede být žárlivá, se sklony k hysterii, zneužívání ženských zbraní. Často Adriana dlouho hledá přes různé životní peripetie, co je vlastně ona sama, a musí si ujasnit, v čem chce vynikat. Je jí dáno široké spektrum talentů a možností, jak se uplatnit, ale občas se sama v té nabídce, a z toho vznikajícím chaosu ztrácí. Postrádá nadhled, a když ho chce získat, uchýlí se k rozumu a zapomene na city. Navíc se "zasekne" na detailech. Pak žije v iluzích a přáních a ne ve skutečné realitě. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Navíc výrazně posiluje ženskou energii a přitažlivost.

JAN

JMENNÉ ČÍSLO 7

Tradiční české jméno, ale v životě nepříliš šťastné, protože je karmicky zatížené. Smysl pro spravedlnost, vnitřní rozporuplnost nedávají klidu. Celý život se snaží Jan setřást karmickou zátěž. Díky datu narození může dosáhnout hezkého postavení, ale vnitřní rozpor zůstává. Jméno Jan doprovází Slunce a Saturn. Není doporučováno v ohnivých znameních, ani ve vodních se mu moc nedaří, navíc je horší v oblasti zdraví. Pokud převládá přezdívka Honza, zlepšuje to život Jana osobně i zdravotně. Je to celosvětové jméno, které v sobě nese velmi čisté a silné vibrace. Posiluje mužnost, charisma a vnitřní sílu. Dodává pocit jedinečnosti, výjimečnosti a zároveň i pokory a potřebu citlivě vnímat druhé, vědomí určitého poslání a služby druhým. Posiluje vůdčí tendence, samostatnost a smysl pro spravedlnost. Vlivem jména z Jana vyzařuje určitá jistota, sebevědomí bez povyšování. Jméno otevírá také cestu ke spiritualitě, ale i sklon nedržet se zajetých kolejí. Spíše svádí k dobrodružnosti, hledání nových obzorů, poznávání jiných i úplně odlišných názorů a postojů, které Jan vnímá spíš jako obohacení než jako ohrožení. Jan je popoháněn energií jména k tvorbě hodnot a materiálního zázemí, ale jen za účelem zajištění, a ne pro potřebu peněz jako zdroje bohatství. Má bystrou mysl, posílenou paměť a intelekt, s ochotou stále se učit a nebát se změn. Zkouší, co si může dovolit a také co on sám unese. Umí dobře komunikovat, je dobrý diskutér, argumentačně zdatný. Je-li vyrovnaný a schopný zvládnout kompromis, může být skvělým mediátorem, vyjednavačem. Jan touží po hlubokém citu a sdílení. V tomto směru ale dlouho hledá a zkouší, bývá nerozhodný. Často se stahuje do sebe, uzavírá se a je složité se k němu přiblížit. Ve společnosti, kde mu nehrozí velká citová zranění bývá přátelský, se smyslem pro humor, snažící se o harmonické prostředí kolem sebe. Bývá rychlý a vpředu před ostatními, netrpělivý čekat na druhé. Je to originál a často svérázný člověk, kterému příliš nezáleží na tom, co si druzí myslí a jak ho hodnotí. Může být i rebelem, který bojuje proti všemu a všem jen z principu, že se mu to zdá nespravedlivé a chtěl by to jinak. Chtěl by svět lepší a krásnější, proto si někdy realitu přikrašluje. Nalhává však tak sobě i druhým, a jeho pád do reality je pak bolestný. Často si neumí nastavit své hranice. Rozdává se a stará, aby pak poznal, že druzí od něj jen berou. Ve skutečnosti je to tak, že on sám neumí přijímat a má příliš idealistické představy o tom, co by měl od druhých dostávat. Pak si může připadat zrazený a to je něco, co dokáže těžko odpustit a co ho může zničit. Toto jméno má svou vlastní variantu oslovení, která je hojně užívána a která nese zcela samostatný energetický potenciál, odlišných od jednoznačných energií Jana. Ani jedno z oslovení vycházejících z Jana není ideální a příliš nezmenšuje výše uvedená negativa.Obě varianty oslovení Jane i Honzo v sobě nesou potenciál naděje, trochu i naivity a sklon k romantismu, rodinným tradičním hodnotám, tendenci uzavírat se do sebe a komunikovat sice vstřícně a jasně, ale vlastně odvádět pozornost od sebe sama a od svého otevření se. Jméno Jan je velmi kvalitní a umožňuje rpožít naplněný a požehnaný život. Díky velké síle jména si žije vlastním životem. Záleží hodně na příjmení a datu narození. Není doporučováno dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky a šestky nebo je-li den narození 16.

ZDEŇKA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Život plný změn a problémů. Planeta Saturn je někdy nemilosrdná. Toto jméno má omezený příděl štěstí. Může za to vibrace čísla 25, kterou lze usměrnit prací pro druhé a obětováním se pro lidi. Časem tak zapomene na vlastní starosti. Jméno není moc doporučováno, protože ztěžuje žití. Vládne Uran, Měsíc a Jupiter, kterého strhává Saturn. Toto jméno je nabito energií, která se odráží i v energetických projevech své nositelky. Posiluje analytickou schopnost, intelekt, studijní úspěchy, paměť. Dodává zručnost jak manuální, tak mentální. Je zárukou seberealizace a úspěšnosti hlavně v pracovním procesu. Zdeňka je bezprostřední a spontánní, zvídavá a otevřená růstu i změně. Umí se vcítit do pocitů druhých a plně prožívat, co se děje kolem. Je ochotná druhým pomáhat s potřebou měnit svět k lepšímu. Má velký smysl pro spravedlnost a až rebelskou bojovnost bránit slabší proti silným a ovládajícím. Je nebojácná a přímá. Vše dělá naplno, takřka vášnivě a s nadšením. Má velký smysl pro postřeh a smysl pro detail, což umožňuje neztratit se v záplavě emocí a bolístek, ale chytit se zdravého rozumu, získat nadhled a odstup, porozumět, pochopit, vysvětlit. Musí si vybudovat určité ochranné hranice, kam si nepustí problémy druhých. Jméno jí umožňuje plně seberealizovat své schopnosti a rozvíjet je. Na druhou stranu vzniká rozpor v tom, že stejná energie jména nutí i obětovat čas a i trochu sama sebe druhým. Tento rozpor mezi soukromím a veřejným působením je zdrojem trápení nositelek tohoto jména a je složité toto zvrátit a změnit. Může se cítit jakoby rozpouštěna v přáních svého okolí, často ale bez nadhledu a na úkor sebe sama. Omezuje sebe místo toho, aby nastavila hranice druhým. Má tendenci pomáhat a naslouchat, ale neumí se pak této zátěže zbavit. Destruktivně to působí na její zdraví fyzické i duševní. Emotivně se cítí jako na houpačce, zlobí se na sebe i na druhé, je vzteklá, užírá se bezmocí, a stává se pak agresivní. Musí se naučit udržovat svou citovou rovnováhu. Uzavírat se všemu, co ji zraňuje. Jestliže si ale nenastaví filtr, může se obrnit "hroší kůží". Její nebojácnost  odhodlání se pak mění na honbu za svými cíli, sleduje jen vlastní zájem a tím jsou hodnoty, které opatruje a zhodnocuje. Stává se pak chladnou, ale bývá velmi úspěšná. Takto schovaná za hradbu svých obran však stejně neunikne pocitu nenaplněnosti. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc, než u většiny ostatních jmen, zejména ve vztahové a citové oblasti. Jméno je sice pěkné, umožňující uplatnit své talenty a dispozice a dodává sílu ducha i těla. Otvírá možnost postupnému zrání osobnosti a podporuje duchovní vývoj. Záleží však hodně na datu narození a příjmení, které pak může být příčinou různých nesnází. U některých kombinací např. u dat s kombinací čísel 3, 6,9 je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným 8., 11., 28. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kombinace vícečetných jedniček a osmiček.

PAVLA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno s karmickou zátěží. Nedoporučuje se dávat vůbec. Zde řádí v životních intervalech Saturn. Vládne Saturn, Slunce a Venuše a opět Saturn. Energie tohoto jména není pro svou nositelku nejšťastnější. Jde o energii vysoce aktivní, zatěžující fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Klade na Pavlu velké nároky, a především ji uvádí nepřímo do situací, kdy musí čelit řadě změn a zvratů ve svém životě, jež obyvkle druhé nepotkávají. Sice může Pavla mluvit o dynamickém a převratném životě, plném nevšedních zkušeností, ale přece jen jde o náročný život. Pavla zraje zkušenostmi, proto zkouší své možnosti a také hranice druhých. Je citlivá a empatická , se smyslem pro spravelnost. Nesnáší bezpráví a vyvyšování se, ovládání mocí. Cítí v sobě velkou sílu, občas i potřebu obětovat se. Má velký postřeh, zbystřenou mysl, posílený intelekt. Potřebuje pro sebe dost prostoru. Vnímá podněty kolem sebe snad všemi póry svého těla. Má pochopení pro lidské slabosti a je ochotná pomoci, tam kde je potřeba. Je zodpovědná. Dovede si ve svém životě vybudovat systém, o který se opírá a který jí umožňuje jít za svými cíli a také je uskutečňovat. Pavla je na sebe náročná víc než na druhé. Potřebuje se cítit dostatečně citově i pracovně naplněná, stále se o něco zajímat a poznávat. Pod vlivem jména se Pavla postupem času mění z rebela a kritika na vlídnou ochranitelskou naslouchající a soucitnou bytost. Energie jména dělá jakousi zkratku mezi fyzičnem a psychikou, tím pádem má vliv na zdraví. Pavla je přecitlivělá, což jí otevírá účinkům stresu a napětí. Mnohé problémy si způsobuje sama. Je bojovná, řeší často nesmyslné detaily a chce spasit celý svět, trápí se lítostí, že se jí to nedaří. Buďto se stále vymezuje, k něčemu se vyjadřuje, staví nároky sobě i druhým, druhé opravuje a hodnotí, analyzuje, ale především hluboce prožívá. Nebo se z obavy před citovým zraněním uzavře do sebe, používá chladný rozum, je odtažitá a nepřístupná. Působí plaše a jakoby bez zájmu, až sobecky. Jenže pak se najednou nečekaně emotivně a dramaticky vymezí, čímž překvapí své okolí. Je pro druhé těžko čitelná. Má problém odpouštět, jestliže má pocit zrady. Trápí tím ale hlavně sebe. Jméno způsobuje náročnost i při výběru partnera, často odsuzuje k problematickým partnerským vztahům a mnohdy i k samotě. Pouze s věkem se jeho intenzita zjemňuje, přetváří se do zvídavosti, studia filosofie, hledání zdravého životního stylu. Na obranu tohoto jména je nutno říct.

KVĚTA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Spousta neklidné energie dřímá ve jméně Květa. Nemá ráda stereotyp, potřebuje cestovat, žít trochu neobvykleji než druzí. Velmi záleží na souřadnici jména s příjmením. Vždy je samostatná, nesnáší omezení. Narozena ve Štíru, Beranu, Kozorohu je vzpurná. Jméno je doporučováno v Panně, Rybách a Raku. Tato znamení na ni působí blahodárně. Vzhledem k nevyváženosti energií nemá toto jméno nikdy jednoduchý a klidný život. Vládne Měsíc, Slunce a Uran.Toto jméno má v sobě hodně neuspořádané a různorodé energie, která své nositelce rozhodně neulehčuje život. Jde o energii neklidnou a rozporuplnou, která nositelku rozpolcuje. Květa je na jedné straně svobodomyslná bytost, která potřebuje pro sebe hodně volnosti. Potřebuje se pohybovat tak, jak ona chce, není ochotná se příliš podřizovat, vklouznout do rutiny. Chce být samostatná, uplatnit svou tvořivost, originalitu. Je hodně vnímavá a citlivá. Vnímá své okolí jakoby všemi póry svého těla a to jí přináší řadu podnětů a informací, které díky své posílené intuici vyhodnocuje a vstřebává. Umí rozpoznat zajímavé sdělení dřív, než ho druzí docení. Květa je ale zároveň obětí svých velkých tužeb. Především touží po rodině, harmonickém vztahu, pevném sdílení s někým druhým. Umí dát druhým jistotu a podporu, byť sama se sebou není spokojená. Má velký nadhled. Rozpor mezi vlastní svobodou a seberealizací a obětování se vztahu řeší skoro celý život. I když se Květa snaží oba protiklady vybalancovat, nedá se říct, že by se ji kdy podařilo být opravdu klidná a šťastná. Její rovnováha je v tomto směru křehká. Už z toho důvodu, že Květa chce všechno nebo nic. Do všeho jde naplno, nic nedělá polovičatě. Květa je navíc statečná a odvážná, bývá štědrá a pracovitá, každému přeje úspěch. Bývá ovšem i tvrdohlavá a umanutá. Jestliže si něco vezme do hlavy, jde za tím i za cenu svých obětí. Může mít černobílé vidění světa, odsuzovat vše, čemu nerozumí. Vlivem velké citlivosti a vnímavosti se vášnivě vyjadřuje i k tomu, kde je třeba vzít rozum do hrsti, zklidnit emoce a najít kompromis. Je vnímavá a často je pod přílivem různorodých podnětů nesoustředěná, zbrklá, nejistá. Problematicky komunikuje, je těžké se s ní domluvit a překonat její hradbu odporu a nedůvěry způsobenou strachem, zkamáním, lítostí a hněvem. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek zejména v oblasti vztahů. U některých kombinací např. u dat narození s kombinací čísel 3, 6 a 9 je toto jméno vhodnou volbou. Není doporučováno dávat jméno narozeným v dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné trojky.

LEOŠ

JMENNÉ ČÍSLO 6

Proutník, smyslník, ochutnávač života. Manželství je u něj doporučováno až ve starším věku, kdy je zcela vybouřený. Protože on smí vše a vy kromě rodiny a sporáku téměř nic. Navíc je žárlivý, panovačný až despotický. Na toto jméno by měl být každý dobře připraven, tedy nejen jeho nositel, ale i jeho okolí. Leoš by na své energeticky silné jméno měl mít i dostatečnou genetickou výbavu, aby uměl pokrotit vše, co mu jeho jméno nabízí. Jméno sebou nese hodně základní jadrné energie, která podporuje jeho sebeuplatnění, hodně se stará, aby byl nepřehlédnutelný, a když to nejde pozitivním působením, tak klidně i kontroverzními činy. Je to povětšinou okouzlující jedinec, přitahující opačné pohlaví, které mu umetá cestu, bývá pro svou zářivou povahu vyhledáván, druzí se s ním dobře baví. Pro řadu lidí je vzorem, jak se dá vesele žít, a ještě být úspěšný. Leošovi jméno přitahuje šťastné náhody a příležitosti, které mu mohou vylepšovat jeho život a i podporovat jeho úspěšnost. Byť to Leoš považuje za samozřejmost, nevyvyšuje se ani nebývá nafoukaný. Dá se říct, že negativa jména jsou vyvažována samými pozitivy. Má brilantní úsudek, nalézá tvořivá a rychlá řešení, má dobrou paměť, charisma, vnitřní sílu a sebevědomí, zářivý úsměv. Je pro něj důležitá jeho pohoda v jeho okolí, nemá rád konfliktnost, umí najít schůdná řešení, nebrání se kompromisu. Jestliže ale někdo brání Leošovi v jeho realizaci, dovede velmi odvážně bojovat za své cíle, je vytrvalý a houževnatý. Má smysl pro řád a systém, který mu umožňuje vidět jednak výsledky své práce a zaručuje, že se má o co opřít při cestě za dalšími cíli. Problémy se dlouho netrápí, neřeší řadu věcí, které druzí stále řeší a patřičně umí žít, a to je vždy sympatické. Kazí si ho jeho okolí samo svým obdivem a přízní. Silná energie jména vyžaduje i stabilní osobnost, aby unesla všechny výzvy. Také psychicky jde o náročnou kombinaci, která může Leoše znejišťovat a dělat z něj nerozhodného váhavce, což ho naplňuje vztekem. Dovede být nepříjemně kritický a vztahovačný. Pozoruje se a má sklony k hysterii a hypochondrii. Trvá i delší dobu, než si Leoš uvědomí, že za jeho nároky, které chce od života, musí také zaplatit a podávat výsledky své práce. Je požitkář, romantik, ale taky lhář a vypočítavý manipulátor. Jako partner je sice okouzlující, ale žít s ním je těžké. Chce mít ve své partnerce jistotu a zázemí, chce, aby udržovala jeho luxus a pohodu, což pak rád a namyšleně předvádí druhým. Chce ji vlastnit a tak žárlí. Na druhou stranu obdařuje partnerku i okolí živým temperamentem a silným osobním magnetismem. Je štědrý a zajistí si dostatek prostředků na pohodlný život. Někdy ale může sklouznout k tomu, že žije na hranici morálky. Jít vedle něj znamená být středem pozornosti, a navíc, kdo k němu patří, prošel jeho jemným sítem kvality. Jméno umožňuje naplno prožít zajímavý život se všemi možnostmi, které lze jen od života očekávat. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc. U některých kombinací např. s převahou čísel 7, 8 a 9 je toto jméno dobrou volbou. Není doporučováno, jsou-li v datu narození trojky či kombinace čísel 2 a 3.

MILAN

JMENNÉ ČÍSLO 22

Jméno umožňuje uplatnit širokou škálu schopností, které navíc posiluje a pozitivně usměrňuje. Přidává charisma a posiluje fyzickou energii. Milan se dokáže soustředit na to, co mu dává smysl a co je skutečně možné realizovat, neplýtvá zbytečně energií. pragmaticky si bybírá to, co je podstatné a co je dobré pro jeho další rozvoj. Je zručný manuálně i myšlenkově, je vytrvalý a houževnatý, s bystrým myšlením podpořeném tvořivostí. Umí si vytvořit účinný systém ve svých aktivitách, o který se může spolehlivě opřít. Buduje si zajištění a tvoří si dobrou základnu, od které se může odrazit k dalšímu vývoji. Pro Milana je důležité zabezpečit i své okolí, všechny ty, které považuje za svou rodinu a za které si bere zodpovědnost. Rád vidí výsledky své práce, což mu dodává motivaci k dalším aktivitám. Milan umí i zdravě riskovat, a dosahovat tak velmi dobrých finančních výsledků. Je společenský, má rád své jasné místo ve společnosti, je vstřícný, zábavný, chápavý, citlivě reaguje na to, když někdo potřebuje pomoci. Umí pohladit i slovem. Má své vnitřní kouzlo, které zabírá jen na ženy. Může být však ve svém nitru rozporuplný. Bojuje s nerozhodností, ale především se sebedůvěrou. Malý neúspěch ho zviklá, pak se zasekne na detailech a trápí se. Pro zjednodušení si vezme na pomoc rozum a začne se orientovat jen na své materiální hodnoty. Řád a cílenost se změní ve sledování vlastního zájmu, v konzervativní a neústupné postoje. Měří kvalitu druhých podle jejich výkonu a výsledků. Jeho bystrý úsudek se změní ve vypočítavost. Milan pak bojuje proti všemu, co se vymyká jeho kontrole a zájmům. Je despotický, tvrdohlavý, neústupný, vzteklý se sklonem k násilí. Druhá tvář Milanových postojů může být uzavřená a pasivní, poznamenaná lenivostí. Využívá druhých, aby mu poskytli to, pro co on se nechce namáhat. Milan se také může stát požitkářem, který chce užívat, udělá jen to, co musí. Jako partner může být přelétavý, hledající, "ochutnávající", co se mu nabízí. Je to energeticky pěkné silné jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy, jelikož patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Nese v sobě možnost životního naplnění a velký potenciál podporující fyzickou zdatnost a sexappeal. U některých kombinací např. u dat s vícečetnými sedmičkami a devítkami je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

VÍT

JMENNÉ ČÍSLO 6

Ochutnávač života, učenlivý, inteligentní a samostatný. Míra sobectví je dána vibrací 15, která znamená "já". Vít se žení později, protože ho pohlcuje tvůrčí či jiná zajímavá práce. Navíc se mu do ženění moc nechce. Jméno je vhodné pro Pannu, Lva, Berana a Kozoroha. Vládne Merkur, Slunce, Jupiter a Venuše. Má harmonizující energii, která posiluje vrozené dispozice a usnadňuje jejich plný rozvoj a realizaci. Posiluje paměť, učenlivost a inteligenci. Vít má dar tvořivosti, díky které tuší správné cesty vývoje a jde za svými vizemi, tím je inspirující pro druhé. Vít si chce nezávazně užívat, protože dlouho neví, co vlastně v životě chce. Určitou dobu hledá a zkouší, co všechno unese, zakouší různorodá lidská selhání. Jeho duše ho však vždy vynese na světlo. Zmoudření a kvalita jeho osobnosti tak zraje s věkem a zkušenostmi. Jakmile najde svou cestu a uvěří v sebe, dokáže překonat všechna protivenství a jeho život se promění v jedno velké vítězství. Je vstřícný, společenský, komunikativní, starostlivý, se smyslem pro spravedlnost. Má jakýci vnitřní radar na rozpoznání lží a úskoků. Cítí zodpovědnost za soulad a pohodu ve svém okolí a svou energii vynakládá na jejich vytvoření. Dokáže se uplatnit v různých oborech. Ať už je čímkoli, všude bývá dobrým smiřovatelem sporů, hledá schůdné cesty, umí se empaticky vcítit do pocitů druhých. Jméno podporuje jeho charisma a mužskou energii, nezůstane tak bez povšimnutí, je přitažlivý pro ženy. Kromě toho na něm druzí obdivují spontánnost, výřečnost, pravdivost, se kterou ukazuje svá pochybení, a proto mu odpouštějí i jeho lidská selhání. Ovšem také v sobě toto jméno nese rozpor. Pro druhé má Vít harmonizující radostnou energii toužící po pohodě, rovnováze, kráse, ideálu, s kapkou romantiky, také v sobě schovává spíš problematiku nerozhodnosti, sebepodceňování, kolísající psychickou rovnováhu a sklon ubližovat si. Může být nestálý se sklony k poživačnosti, rád flirtuje a nezávazně se baví. Dlouhodobě se mu však vázat příliš nechce. Může využívat těch, kteří jsou mu nakloněni, zejména žen, ale také se nechá od nich využívat. Je to často těžce nenapravitelný romantik se sklonem nasazovat si růžové brýle a nevidět objektivní realitu, tak trochu si vymýšlet, aby byl svět hezčí. Může být příliš emotivní, což se pak odráží na nevyrovnané psychice. Pod jejím vlivem je chvíli aktivní a nadšený, rozhodný a prosazující se. Vzápětí se pasivně nechá vláčet okolnostmi, je líný a bez zájmu. Často o sobě pochybuje a trápí ho nerozhodnost. Má sklony stávat se závislým na druhých, na vztazích, trpět různými fobiemi či hypochondrickým sebepozorováním. Jméno je silné, a přes všechna negativa je to jméno kvalitní, které posiluje mužskou energii, a lze díky němu prožít velmi pestrý a kvalitní život. Dodává totiž dost energie na překonávání překážek. U některých kombinací např. u dat s převahou čísel 1 a 7 je toto jméno vhodnou volbou.

ZBYNĚK

JMENNÉ ČÍSLO 11

Čeká ho v životě hodně změn. Jméno je zatíženo 29 těžkou karmou. Nezbývá mu nic jiného, než jen práce pro druhé. Jméno není doporučováno v žádném znamení. Zaručuje však sebevědomí, vědomí vlastní ceny, přináší velkou šanci prosadit své nápady, realizovat se. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Zbyněk je aktivní a tvořivý člověk s dobrou intuicí. Ta mu umožňuje vybírat si dobře ty správné lidi i potřebné informace cíleně pro to, aby mohl prosazovat své představy o budoucnosti. Jsou většinou syntézou vlastního úspěchu. Jméno podporuje bystrost úsudku a analytické myšlení. Posiluje ambice, schopnost prosadit se, budovat materiální zázemí. Zbyněk je neoblomný, jestliže si jde za svým. Jede naplno a nic nedělá napůl. Zná svou vnitřní sílu a snaží se vyvažovat, aby jeho prosazování se nebylo na úkor druhých. Vyzařuje stabilitu a klid, hned tak ho něco nerozhází. Mnozí z něj cítí oporu a jeho potenciál je inspirující. Nemusí být zrovna spontánní a společenský, ale vždy se snaží s druhými domluvit, je komunikativní, zvídavý a hledá si aktivně cestu k druhým. Je ale pravda, že mu opbčas vyhovuje uzavřít se do sebe, čerpat klid sám ze sebe. Jeho nitro je citlivé, a proto se hned tak někomu neotevře. Toto jméno zaručuje velmi silnou vnitřní intuici a spolehlivě fungující vnitřní hlas, který umí napovědět, jak zachovat rovnováhu ve svém životě, dodává velkou duševní sílu. Vlivem rozporuplnosti tohoto jména není Zbyněk pro druhé až tak čitelný. Jeho skrývané emoce a potřeba najít cestu k druhým ho mohou vyvádět z rovnováhy častěji, než by si přál. Zatímco mu pracovně vše vychází, ve vztazích si často neumí pomoci. Jeho reakce mohou být pak jak na houpačce. Dokáže být hněvivý až zlostný, vztahovačný a přecitlivělý. Manipuluje s okolím, aby si zajistil přízeň a podporu. Může se uzavírat před citovými zraněními a jít si jen za svými cíli. Pokud tento postoj není vyvažován vědomou snahou budovat pevné a citlivé vztahy, musí počítat s tím, že zůstane sám. Jméno se silnou energií, která může svého nositele hodně potrápit, jestliže se setká s nesouladnými energiemi v datu narození. Na druhou stranu může být velmi dobrou posilou, která umožňuje podnikavost a přitom zachovává citlivost duše, díky níž v životě odkrývá řadu tajemství. U některých kombinací např. u dat s převahou čísel 3, 6 a 9 je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným v osmičkové a jedenáctkové dny, tj. 8., 11., 17., 26. a 28. i 29. dne v měsíci.

ADOLF

JMENNÉ ČÍSLO 2

Jméno podléhající emocím, individualista lpící na rodině a přátelích. K úspěchům vždy potřebuje druhé. Při velkém povzbuzování je schopen občas až enormních úspěchů. Vhodné jméno pro Raka a Ryby. Nebezpečné ve všech rohatých znameních. Někdy může být až popudlivý a diktátorský. Vládne obrácený Měsíc a Slunce. Jméno s rozporuplnou energií. Na jedné straně velké sociální cítění a potřeba myslet na druhé, pracovat pro ně a pomáhat a na straně druhé velké přecitlivělé ego a ambice něco dokázat a prosadit se. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Adolf je společenský, rád se dozvídá zajímavosti a sbírá informace. Umí z nich vytušit díky posílené intuici ten správný potenciál, který může dobře využívat pro své rozhodování i pro radu druhým. Jméno podporuje charisma osobnosti, posiluje intelekt, dodává značnou tvořivost, umění komunikovat. Adolf bývá vytrvalý a houževnatý nadšenec se značnou ctižádostí. Ve vztazích zkouší, co druzí unesou a kde i on má své meze. Hledá partnerství dlouho a neměl by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Bývá však přecitlivělý, neumí odpouštět druhým ani sobě, problematicky si buduje blízké vztahy, přestože po nich v skrytu duše touží. Má potřebu si stále zabezpečovat pro sebe dost prostoru. Může mít problém důvěřovat z obavy před citovým zraněním. Proto často zůstává jen u svých tužeb a jeho ambice mohou zůstat nenaplněny. To je pro jeho sebevědomí destruktivní. Dopouští se pak manipulací, aby si zajistil přízeň druhých anebo aby mu splnili to, co on sám si neumí dát. Zejména mu jde o to někam patřit, nějak se zabezpečit. Jestliže se soustředí jen na sebe, dokáže být bojovný, tvrdý sobec, podrážděný, vzteklý jen z malého náznaku odporu proti sobě. Jméno s velmi složitou energií, která příliš neusnadňuje svému nositeli život. Nedoporučuje se dávat jméno narozeným v jedničkové a dvojkové dny, tj. 1., 2., 10., 11., 19., 20., 28. a 29. dne v měsíci.

ANTONIE

JMENNÉ ČÍSLO 6

Vibrace lásky a domova. Toto jméno symbolizuje lásku ženy k rodinnému krbu, dětem a manželovi. Třicet trojka je podporována Venuší, takže většinou každá Antonie skončí v přístavu manželském. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Venuše je zde královnou. Jméno přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost po vypočítavé intrikánství. Má energii, která podporuje akčnost, smysl pro rodinu, potřebu pohodlí. Antonie má estetické cítění a cit pro harmonii. Skrývá v sobě smysl pro barvy, tvary, hudbu. Její tvořivost se vztahuje na velmi různorodé zájmy, což podporuje její originalitu. Jméno posiluje její paměť a intelekt, schopnost učit se a soustředit, byť jde spíš o studium života. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. Antonie je starostlivá a velmi citlivě se snaží vylaďovat vše kolem sebe do rovnováhy. Nemá ráda konflikty a dopředu je zahlazuje, umí udělat dobrého smiřovatele konfliktů. Je si vědomá své ceny, má sebeúctu a hrdost, má své cíle, za kterými směřuje. Je sice přátelská, laskavá, opečovávající, ale má svůj vnitřní svět, kam málokoho pustí, a neotevírá se druhým. Není tak sebevědomá, jak na první pohled vypadá. Také má mnoho tužeb a snů, ale neumí je všechny realizovat. Žije trochu s hlavou v oblacích, s romantickými a naivními představami, občas obtěžována svou nervozitou a nezvládnutelnými emocemi. Potřebuje mít úspěch, uplatnit se, jinak o sobě hodně pochybuje a její sebevědomí pak klesá. Je přecitlivělá a vztahovačná, vzteklá, se sklonem k hysterii. Dovede být i bojovná, hašteřivá nebo upovídaná, jestliže chce dosáhnout svého, může si vypomoct malou lží či ženskými zbraněmi. Někdy se může cítit slabá a podlehnout závislosti na rodině a partnerovi, pak má chování malé holčičky. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy a patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí. Posiluje ženskost a dodává šarm, který nesouvisí s fyzickou krásou. U některých kombinací např. u dat s vícečetnými dvojkami a trojkami je toto jméno vhodnou volbou.

GITA

JMENNÉ ČÍSLO 1

U tohoto jména je nejdůležitější, v jakých podmínkách se narodí a co se v rodině naučí. Taková je pak celý život. Je svobodomyslná. I u ní je Saturn kmotrem, proto musí být rodiče při výchově důslední a trpěliví. Gita potřebuje hodně lásky a potom je šťastná a vítězná. Životem ji provází Saturn, Slunce a Neptun. Je doporučována ve všech znameních. Jméno přináší nositelce nepopsatelné charisma, posiluje sebevědomí a sebeúctu. Gita je citlivá, vnímavá a zvídavá. Má chuť vyzkoušet si v životě vše, co se jí dostane do cesty. Temperament a změna je z velké části jejím mottem. Rychle vstřebává podněty a má schopnost poučit se ze svých chyb. Má také smysl pro detail a jakýsi radar na rozpoznání lži. Gita je někdy až opatrná a nedůvěřivá. Chrání se tak před citovými zraněními. Zároveň jedná přímočaře a otevřeně říká, co si myslí. Nerada ztrácí čas a chození okolo horké kaše. Je si vědoma zodpovědnosti za své činy. Je také velmi citlivá na nespravedlnost. Dovede se za ni prát, zejména kyž se děje bezpráví slabším a bezbranným. Dovede být energická a nekompromisní. Má potřebu pomáhat druhým, poradit, najít řešení. Může být proto vyhledávanou rádkyní s dobrým postřehem. V jádru je romantikem, který váhá a přehodnocuje své činy, který hledá lásku, harmonii a porozumění. Touží po rodině a zázemí. Její cesta k partnerství je dlouhá a neměla by jí uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Gita chce poznávat a ochutnávat vše plnými doušky a často nezná své meze a hranice. Ty ji musí nastavovat druzí, což pro ni bývá bolestné a vnímá to jako nespravedlnost. Vidí viníky svých útrap a neporozumění ve svém okolí, nikoli v sobě. Je lítostivá, s touhou po pomstě. Hledá ideál a dokonalost, je těžké aby byla spokojená, protože má vnitřní pocit, že stále ještě něco nestihla nebo nezvládla. Může si stavět nesplnitelné cíle a trápit se tím, že je nedokáže zvládnout. Tak to má i v partnerství. Nadchne se a zamiluje, pak začne vidět nedostatky a neumí selhání či nedostatky odpustit. Vlivem kolotoče řady zklamání se stáhne do sebe, citově uzavře, ale napře sílu k napravování světa kolem sebe. Měla by si hlídat přecitlivělost a vztahovačnost, bouřlivé reakce a nervozitu. Není pak ochotna se dohodnout. Stává se pak popudlivou a kritickou. Je v ní však vnitřní síla odrazit se ode dna, kam se může dostat vlivem neznalosti svých hranic a nezkušeností. Jméno dává velkou příležitost její osobnosti kvalitně vyzrát. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 7.

STANISLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Touží být vůdčí, v rodině vždy určuje tok financí. Vnitřně hůře přizpůsobivá, v zaměstnání velmi schopná. Jméno je doporučováno ve vodních znameních, ani vzdušná nejsou špatná. Vládne Slunce, Měsíc, Uran a obrácené Slunce s Plutem. Energie jména přináší nezávislost a soběstačnost a vědomí vlastní ceny. Působí jako vůdčí osobnost tím, že jde vlastním příkladem. Chce být samostatná a soběstačná, proto je i podnikává a cílevědomá, s dobrými nápady a puncem originality. Chce za sebou vidět výsledky své práce. Ve jméně je motor, pohánějící Stanislavu k aktivitě, píli, sebezdokonalování. Jméno posiluje její vrozené schopnosti a intelekt, dodává důvěru v sebe, hrdost na své úspěchy. Snaží se stmelovat druhé v zájmu plnění nějakého důležitého úkolu či pro ideu, je ochotna je vést, ale i kontrolovat a zároveň i chránit a ocenit. Umí dobře komunikovat, argumentovat, bystře se rozhodovat, měnit strategii, hledat nové cesty. Dlouho hledá partnerství a neměla by to uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Je těžké pro ní určovat si vlastní hranice nejen svých možností, ale i svých reakcí vůči druhým. Často bývá sebestředná a těžko odhaduje, kam až může zajít. Má pocit, že se vše točí kolem ní. Proto se lehce může její hrdost změnit v pohrdání, pak je vztahovačná, nervózní, hněvivá. Chrání se tím, že je odtažitá, uzavírá se do sebe, je pro ni problematické vytvářet vztahy. Pak není ochotná ke kompromisům. Může začít vše poměřovat výkony, životními úspěchy nebo cíli, intelektem. Podceňuje své okolí, a tím se od něj ještě více vzdaluje. Následkem toho může začít trpět úzkostí a neurózou. Jméno má velký potenciál, může dovést svou nositelku k velkým výhrám, k rozvoji schopností, ale stejně tak jí může zkomplikovat život přílišnou sebedůvěrou a přehnaným egem. Není doporučováno toto jméno dávat lidem narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

IVETA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Komunikace je tomuto jménu vlastní. Na ní může založit Iveta i svou kariéru. Bývá sympatická, jemná. V Beranu i houževnatá a cílevědomá, někdy čeká dlouho na svou příležitost. Jméno vhodné i pro Lva a Střelce. Ve vodních znameních neprůbojné, v zemských rodinné. Provází Neptun, Měsíc a Slunce. Velmi záleží na souřadnici s příjmením a datem narození. Jde o jméno s energií, která posiluje vrozené dispozice. Navíc přináší vnímavost., citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob. Iveta má díky jménu jakési vnitřní kouzlo. Je přátelská, všímavá, se smyslem pro detail, s otevřenou duší, vždy připravena pomoct, naslouchat, říct svůj názor. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jakoby měla retngenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí. Jméno podporuje bystrý úsudek, schopnost pracovat s informacemi, získat analytický nadhled nad problémem, vylaďovat tím nesrovnalosti, vytvářet komunikační mosty. Navíc dokáže harmonizovat a zkrášlovat prostředí, díky své tvořivosti i nápaditosti přetvářet. Umí jít za svým a hledat si místo v životě, poradit si s řadou zapeklitých situací. Najde si skulinku, kterou pronikne tam, kam chce. Není vztahovačná, a proto má dostatečný odstup od problému a neztrácí smysl pro humor. Přes svou jemnost dokáže být vytrvalá a tvrdohlavá, když je přesvědčená o své pravdě. Jméno posiluje paměť a řadu jiných talentů včetně estetického vnímání, sociálního cítění, ale i obchodnický čich. Iveta však dost často na sebe bere problémy druhých lidí, snaží se pomoci, jenže její rady bývají často nevyžádané, a navíc otevřeně říká bolestnou pravdu, takže nebývá oceněna. Stejně to má i se svým nutkáním za každou cenu vytvářet pohodu kolem sebe. Toto úsilí jí někdy stojí hodně sil, jenže může ztroskotat na tom, že dělá vše podle svého vnímání i potřeb. Může pak taktizovat, intrikovat, kritizovat, a to jen proto, aby dosáhla svého. Těmito aktivitami může zastírat svou nerozhodnost, pochybnosti, nejistotu. Když má pocity, že je nepochopena, nemůže se realizovat, dovede být kousavě kritická, druhé podceňuje, vyvolává spory, uchyluje se k hádkám, pomluvám a klevetění. Toto jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, patří do skupiny jmen přinášejícících její nositelce potřebnou kapku štěstí.

DOBROSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 9

Inteligentní, vždy vítězný, dosáhne, co si přeje. Někdy se mu bude zdát životní cesta pomalejší, ale o to sladší bude vítězství. Je v něm spoustu citu, který ale těžko dává najevo. Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun. Dobroslav je bezpečné jméno ve všech znameních. Toto jméno dodává stabilitu a systematičnost. Obsahuje univerzální energii, která podporuje rozvoj vrozených talentů. Dobroslav je systematický, uspořádává si práci i život tak, aby se krok po kroku dostal k vytyčenému cíli. Dovede odvážně a odhodlaně čelit překážkám a tvrdohlavě prosazovat svou. Potřebuje cítit určitou svobodu, rozhodování, nechce podléhat přílišným omezením, nesnáší namyšlenost a falešné autority. Pro druhé je opravdu nositelem dobra, protože pomáhá druhým, dodává svému okolí pocit jistoty. Jeho konání i vystupování budí důvěru. Druzí ho vnímají jako oporu a pilíř, o který se lze opřít. Je naladěn na pochopení druhých, obětavou pomoc a lidský přístup i ve vedoucích funkcích. Není pouze laskavým ochráncem, ale je progresivní ve svých nápadech i aktivitách. Má smysl pro detail, který ho, spolu s radarem na vnímání lži a falše, chrání před přílišnou důvěřivostí. Někdy však může být váhavý a mít pomalejší tempo, jeho systematičnost brání rychlosti a zdravému risku. Někdy bývá rozladěný a zaměřený na mnoho cílů. Je tak trochu idealista, který touží po dokonalosti. Řada velkých cílů pro něj může být nerealizovatelná. Vše se může zaseknout již v počáteční fázi realizace. Pak se může stát, že Dobroslav stále jen zdokonaluje počátky, vše detailně rozpracovává, až je upracovaný, ale vez výsledků. Měl by si dát pozor, aby nebazíroval na zbytečnostech, kontrolováním každého detailu, pak může být až znechucený. Nakonec odchází od rozdělané práce, kterou přenechá druhým. Jeho frustrace se mohou otáčet proti němu samotnému, mohou mu způsobovat pocity omezení, chaotičnost a těžkopádnost v myšlení. Jméno přináší zklidňující a stabilizující energii pro problematická data narození.. Není doporučováno, jsou-li v datu narození kombinace čísel 4 a 9.

TAMARA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Jméno je velmi zasněné a romantické, v mládí většinou své sny a touhy uskuteční, přestože jí život přináší spousty změn. Změny jsou pro ni inspirací a dozráváním. Potom dosahuje nebývalé flexibility. Jméno zesiluje vrozené dispozice a talenty bez ohledu na jejich pozitiva či problematičnost. Vytváří tak dobrý základ pro rozvoj osobnosti, posiluje ženskost a charisma. Tamara je vstřícná k druhým lidem a tvořivě se zapojuje do života. Dobře umí pracovat s informacemi, podněty, postřehy a propojuje i takové, které spolu zdánlivě nesouvisí. To jí dává spolu se smyslem pro detail moudrý nadhled nad realitou, kterým obohacuje druhé. Automaticky vylepšuje své okolí, vylaďuje nesrovnalosti a obrušuje hrany nesvárů. Je to pohodář, který se snaží udržovat rovnováhu ve všem, co dělá. Její rozhodnutí jsou uvážlivá a cílená, efektivní a účinná. Je z ní cítit vnitřní síla, která druhé přitahuje jako bezpečný přístav. Je citlivá na nespravedlnost a přetvářku. Umí napřít své síly, aby mohla jít za svou představou pravdy. Není to ale žádná bojovnice, je spíš taktik s dobrými nápady snažící se o dohodu. Nejde do ničeho bezhlavě. Tamara dlouho hledá svou parketu. Vzhledem k univerzálnosti jména se zajímá o řadu rozdílných aktivit a dlouho si neumí vybrat. To může snižovat její sebedůvěru a brát vnitřní jistoty. Nerozhodnost také zpomaluje její sebeprosazení. Bývá naivní idealistka, která chce napravit svět. Příliš se vměšuje do života druhých, jelikož chce v dobré víře pomáhat. Někdy sklouzne k planým diskuzím, drbům a tlachání. Může být pro druhé nevypočitatelná, její emoce jsou jako na houpačce. Její projev může být nepřiměřený situaci. Může velmi citlivě a empaticky reagovat na danou situaci a jindy chladně a necitlivě pojmenovávat fakta. Na tyto negativní vlastnosti by si měla Tamara dát pozor. Jinak má jméno vlídnou energii, která zaručuje její nositelce oblibu a možnost dát průchod svým talentům. U některých kombinací např. např. u dat s kombinací čísel 3, 5, 7 je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 8.

DALIBOR

JMENNÉ ČÍSLO 7

Toto jméno je úžasné. Z jedné strany inteligentní a hravé, vzápětí nerudné a pohodlné. Záleží na postavení Saturnu, který mu brouzdá životem. Karmická zátěž přikazuje poprat se s problémy, ne prásknout dveřmi. Dalibor je koťátko se vztekem Lva. Není doporučováno v Beranu, Býku a Kozorohu. Tam vznikají rozpory se sebou samým. Také Štír není dobrý. Vládne Merkur, Mars a zatrápený Saturn. Jméno přináší bystrou, neposednou a ambiciózní energii, která svému nositeli může připravit nejedno překvapení a starosti. Posiluje totiž fyzickou energii a také vše, co je v něm rozporuplné. Na druhou stranu dodává sílu prát se s omezeními, osudem a všemi překážkami. Rozhodně činí svému nositeli život pestrým a přilepšuje mu velkou duševní silou a odhodláním. Testuje schopnost rozpoznat své meze a hranice svých možností. Snaží se být spravedlivý a pocitvý. Vytváří pro sebe i druhé zázemí, ze kterého je možné se dobře odrazit k další aktivitě nebo se o něj opřít, a buduje si pocit jistoty. Bojuje za správné věci a pokrok, překonává staré vzory a modely a nastoluje nové. Má odvahu překonávat úskalí a nenechat se odradit od svých představ. Nebojí se změn, má tvořivý přístup k životu. Jméno také podporuje vrozené schopnosti, zejména takové, které se týkají jeho uplatnění a seberealizace. Zvyšuje jeho analytické myšlení, postřeh a smysl pro detail. Může nabýt přesvědčení, že ví vše nejlépe, a své názory vydávat za jediné správné. Působí velmi vyrovnaně a pohodově, ale je to jen maska. Jestliže mu o něco opravdu jde, dokáže prudce emotivně reagovat, je kritický, stále vše kontroluje, je vypočítavý. Není ochotný ustoupit, chce pak projevit svou vůli za každou cenu, těžko odpouští,zejména, má-li pocit zrady a křivdy. Zkouší, co druzí vydrží. Dobré a silné jméno, které patří do skupiny jmen přinášejících kapku štěstí. Podporuje kvalitní zrání osobnosti, usnadňuje realizovat se v životě a posiluje fyzickou kondici. U některých kombinací např. u dat s pětkami a osmičkami je toto jméno vhodnou volbou. nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

LAURA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Štěstí, flexibilita, prostě šťastná vibrace. Zdravé sebevědomí, inteligence a logické myšlení. Toto jméno může dosáhnout vysokých cílů. Laura není přecitlivělá, je přizpůsobivá a silná. Jméno vhodné pro všechna znamení. Pouze ve Štíru krásná, smyslná a nevěrná. Velmi samostatná. Pokud nemáte rodičovské buňky, dejte své dceři jméno Laura. Provází Mars, Slunce, Saturn a Uran. První Saturna se chová ke jménu vlídně. Šťastné vibrace usnadňují Lauře dosáhnout v životě vysněných cílů, bystře se orientovat v krizových situacích. Také se přidává i nápomocná ruka přátel. Jméno přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejich podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství. Laura je energická, odvážná a tvořivá. S tímto přístupem se jí snadněji zdolávají problémy a překážky. Jméno vylepšuje bystrost a logiku myšlení, posiluje intelekt. Dodává vědomí vlastní ceny a upevňuje vůli. Laura je samostatná, umí se rozhodovat a volit. Umí si vše dobře zorganizovat, třeba jen sítí přátel a známých, které propojí do funkčního celku. Má dar citlivě vnímat dění kolem sebe, jako by měla rentgenové oči a vše jimi prokoukla. Z toho důvodu brzy odhalí lež, pletichy a invenci. Potřebuje se cítit svobodně a nechá se omezit jen, když ona sama chce. Je společenská, vtipná a zábavná. Přesto má ráda svůj klid a nevadí jí být sama. V negativním slova smyslu může mít toto jméno sklon k intrikám a využívání lidí kolem sebe, pak se z Laury stává manipulantka a to je špatná životní cesta. Může se stát závistivou a vypočítavou. Může také propadnout touze po moci a ovládání druhých. Umí pak být i nenasytná a smyslná, využívá svých ženských zbraní, aby si mohla splnit své cíle, o kterých ví, že na ně sama nikdy nedosáhne. Nerada se podřizuje, někdy chce být za každou cenu originální. Její individualismus a ambice ji mohou zavést až k extrémnímu chování, kdy jedná jak na houpačce. V jednu chvíli je váhavá, nerozhodná a vzápětí dělá zbrklá rozhodnutí. Dovede být hypekritická, chybí jí pokora, hystericky si vynucuje pozornost. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Záleží na datu narození. U některých kombinací například u dat s pouze sudými energiemi je toto jméno vhodnou volbou. Není doporučováno dávat jméno lidem narozeným v trojkové dny v měsíci, tzn. 3., 12., 21., 30. dne v měsíci.

KAMILA

JMENNÉ ČÍSLO 2

Citlivá až přecitlivělá s obráceným Měsícem a Plutem. Jde za svým snem, často hůře přecitlivělá. Narozena druhého v jakémkoli měsíci je samotářka. Vhodné povolání pro ni je psycholog, čarodějnice, léčitelka, kartářka a vše, co souvisí s intuicí. Nesnáší řád a streotyp ji ničí. Miluje lidi a pomáhá jim. Ostatní Kamily to mají poměrně snadnější. Nemají tolik vnitřních zábran. Přesto, pokud chcete Kamilu, zvolte raději s počátečním písmenem C, tedy Camilu. Vhodné jméno pro všechna znamení. Potom i ta dvojka bude dobrá pro její rozvoj. Jméno na svou nositelku klade značné nároky. Na jedné straně posiluje vrozené talenty a dispozice, na straně druhé zatěžuje příliš jednostrannou energií, která jakoby potvrzovala numerologii jména a skutečně vnáší do života filosofický rozměr, hledání hlubšího smyslu života a snad i víry. Kamila má díky vlivu svého jména posílen intelekt, bystrý úsudek, smysl pro detail, intuici, vnímavost vůči druhým. Je aktivní, pracovitá, soustředěná a ochotná. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. K tomu se přidává vnitřní síla, která z Kamily září a přitahuje k ní druhé lidi. Dovede naslouchat, díky analytickému myšlení a intuitivnímu vhledu ozřejmí podstatu problému, tím pomůže, inspiruje a učí vidět problémy z nadhledu jinýma očima. To vše jsou dobré předpoklady k úspěchu. Tyto předpoklady ale nemusí být naplněny, protože jméno přidává ještě energii zdokonalování, která Kamilu nutí vidět nedostatky, obětovat se, dělat ze světa lepší místo k životu. Na první pohled energie bohulibá, jenže není-li vyvážená, může se stát značně problematickou jak pro Kamilu, tak i pro její okolí. Kamila vydává dost energie, aby poučila, podpořila, vysvětlila, kontrolovala, a to i za cenu své oběti. Jméno naplňuje její život velkými touhami a ideály, které jsou často nedosažitelné a neuskutečnitelné. Těžko odahaduje své síly a možnosti, je věčný optimista, který v lidech vidí jen to lepší. Musí se spálit zkušenostmi i víckrát za sebou, než začne stavět určitá obranná omezení a než se přestane angažovat v životech druhých a realizovat se v nich. Potřebuje určitý řád, o který by se opírala, systém, podle kterého by se orientovala ve složitějších životních situacích, nepropadala chaosu a neutápěla se ve svých emocích. Má sklon budovat si závislosti na vztazích, citech, zapomínat na sebe, ale i své blízké ve jménu nějaké vyšší pravdy či smyslu. Není-li její invence pochopena, může být lítostivá, přecitlivělá, vztahovačná, neadekvátně reagující. Může to vnímat jako křivdu, vyhrožovat, vydírat. Buď může začít hledat únik v přílišném risku, adrenalinových nesmyslných aktivitách, lásku vnímat jen skrze intenzívní sex, nebo může rezignovat na život, zatvrdit se a jen lenivě bez zájmu o jakékoli smysluplné hodnoty konzumovat každodenní život, utrácet čas tlacháním, sbíráním plytkých informací a žít jen "na povrchu" nebo z minulosti. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Nicméně je to jméno posilující ženské kouzlo osobnosti a má řadu pozitiv. Jestliže si uvědomíme, že je vlastně doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, dá se říct, že jméno může být díky své pestrosti přínosem. Je vhodnou protiváhou dat narození s převahou čísel 5, 6 a 8. Není doporučoáno dávat jméno narozeným v dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29 nebo jsou-li v datu vícečetné dvojky či převaha kombinace čísel 2 a 9.

VILÉM

JMENNÉ ČÍSLO 7

Ve jméně je karmická zátěž. Pokud už je vám dáno toto jméno, budete zřejmě inklinovat k pomoci druhým. V životě vás mohou provázet problémy různého rázu. Vilém je ovlivněn vibracemi čísla 25, to znamená povolání a žití pro své blízké i vzdálené. Znamená soucit s bližními, vztah ke zvířatům a přírodě. Jméno vhodné pro Blížence, Váhy, Vodnáře. Vládne Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn. Energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků. Jméno má v sobě i řadu nepokojných energií, které dohromady Vilémovi dodávají hodně fyzické síly, posilují vůli a odhodlání realizovat záměry, podněcující udržovat v životě určitý řád, který dodává stabilitu, a od kterého se Vilém může odrazit hledat hluboký smysl života. Vilém má v sobě díky jménu podpořenu mravní sílu, kterou se bude muset naučit si i udržet. Pro druhé není moc čitelný. Vyzařuje z něj stabilita, vlídnost, ochota pomoci, přispět k udržení pořádku, a dokonce se otevřeně postavit proti nespravedlnosti. Zachovává si od druhých odstup, zkouší své hranice možností. Potřebuje dostatek času a prostoru, aby se mohl vyvíjet, zrát a porozumět si. Je citlivý a vyžaduje hloubku prožitku a opravdovost ve vztahu. Upřednostní kvalitu před množstvím pro něj "prázdných" kontaktů. Pro Viléma je důležité potvrdit si své schopnosti dosaženými výsledky, finančním ohodnocením i uznáním druhých. Vilém ve skutečnosti potřebuje patřit do nějakého společenství, mít své jisté a vymezené místo, kde si určuje míru vztahovosti on sám. Jméno Vilémovi dodává řadu silných, avšak spolu nepříliš harmonizujících energií, které mu život zrovna neusnadňují. Zase na druhou stranu mu dodávají dost síly, aby výzvy, které se mu do života postaví, právě díky energii svého jména zvládl. Vilém v sobě třeba musí řešit rozpor, zda pracovat pro druhé nebo se soustředit jen na svůj prospěch a uzavřít se do svého světa možných úspěchů. Teprve po několika bolestných zkušenostech většinou pochopí, že ani jeho peníze, ani jeho osobní úspěch, není-li prožíván s druhými, ho netěší. Je prostě tímto jménem předurčen k empatickému vnímání potřeb druhých. Stálý vnitřní boj o osvobození se a odpoutání se z tohoto údělu je dlouhý a rozporuplný. Často má problematický vliv na psychickou pohodu a zdraví. Viléma život učí přijmout rozporuplnost své osobnosti a těžit z toho cenné poznatky. Jméno i přes svou rozporuplnost může Vilémovi poskytnout sice nelehký, ale zato hodnotně prožitý život plný hlubokých filosofických poznatků, setkání se zajímavými lidmi a osudy. Jméno může být dobrou protiváhou kombinaci čísel 6, 8 a 9.

MAXMILIÁN

JMENNÉ ČÍSLO 6

Inteligentní, citlivý a přizpůsobivý. Velmi si potrpí na rodinné zázemí, to je pro něj prioritou. Sklony a nadání k psaní může využít jako spisovatel nebo publicista. Umí hájit zájmy druhých. V tomto století bude Maxmiliánů velmi zapotřebí, obzvláště v politice. Jméno je vhodné ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše. Jméno přináší nositeli energii vhodnou pro harmonizátora, vyjednavače a diplomata, mírotvůrce. S touto energií dokáže stavět společnost, své okolí a rodinu na základech spravedlivé rovnováhy, na estetičnosti prostředí, na kvalitě vztahů, zabezpečit potřebné, postarat se. Navíc se s tímto jménem pojí energie s uměleckým nábojem. Je vybaven citlivou a intuitivní duší, která má radar na to, co potřebují druzí a jaká je kolem něj nálada. Bývá štědrý a zodpovědný vůči svému okolí. Intuitivně vnímá disharmonii, má tendenci zjednat nápravu a vše stabilizovat optimálním způsobem. Potřebuje si vytvářet přehlednou základnu vztahů. Jeho mysl je nastavená rozumovým a pragmatickým způsobem. Díky jménu má posílenu paměť, intelekt, bystrý úsudek a dobrý postřeh podpořený intuicí. Navíc jeho jméno podporuje fyzickou sílu, pracovitost a vytrvalou houževnatost. Přesto se občas řídí svým srdcem a svými skrytými tužbami a udělá něco nepředvídatelného, pro něj osvobozujícího, pošetilého či romantického. Zkusí, co si může dovolit a kam posunout své možnosti, a to jak v dobrém, tak i problematickém směru. Silná energie jména mu ovšem umožńuje vyvinout obrovský tlak všude tam, kde chce uplatnit svou vůli a zavést pořádek podle svého uvážení a pocitu zodpovědnosti. Potřebuje mít věci pod kontrolou a dobře ovlivnitelné. Může mít i konzervativní a zpátečnické tendence a snahu zavádět rigidní systémy. Pak se ovšem stává brzdou a boří to, co chtěl stavět. Je pak těžké se takto silnému a motivovanému člověku vzepřít. Může i po malém neúspěchu začít pochybovat o svých kvalitách. Nikdy si není sebou tak zcela jist, trápí ho nízká sebedůvěra.  Potřebuje svůj život budovat na pevných a stabilních citových vztazích, které ho ukotvují a potvrzují jeho vlastní sebehodnotu. Někdy může mít tendenci k požitkářskému způsobu života, k přílišnému idealismu, jeho hlava může být plná tvořivých myšlenek, ale své talenty může uopit v honbě za penězi a mocí, či naopak v rozmařilém způsobu života. Jméno sice dodává charisma osobnosti, dost energie k seberealizaci, ale je trochu těžkopádné. Není doporučováno lidem narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

FILIP

JMENNÉ ČÍSLO 7

Učenlivý, bystrý avšak s karmickou zátěží. Je nutno v něm pěstovat pojem duchovna. V mládí a středním věku velká příchylnost k ženám. Ambiciózní, cílevědomý, rychle chápe a dovede z každé situace vytěžit maximum pro sebe. Životními zkušenostmi zmoudří. Většinou má hezkou tvář a sexappeal, takže je pro ženy neodolatelný. Při dobrém datu narození může své ambice dotáhnout hodně vysoko. Provází ho Venuše, Mars a Merkur. Občas do života zasahuje nepříznivě osudový Saturn. Vhodný pro všechna znamení. Jméno přináší nositeli dobrou energii, která umožňuje prožívání radostí, požitků, posiluje paměť a intelekt, žene Filipa vzhůru za věděním a dalšími výzvami, poznávat své další možnosti i omezení. Toto jméno umožňuje dlouhý růst a vývoj, který může někdy znamenat trochu zbrždění na cestě, ale zároveň o to kvalitnější výsledek. Pod vlivem svého jména stárne Filip jaksi pomaleji. Podporuje jeho šarm a přitažlivost. Zvyšuje jeho popularitu především u druhého pohlaví, dodává nádech romantičnosti a jakési fluidum mladistvosti. Bývá bystrý, má smysl pro detail a dobrý postřeh. Má dobrý odhad jak uchopit daný problém a jak ho elegantně vyřešit, často překvapivě pro sebe i druhé. Zkouší hranice, kam až může zajít a co si dovolit, aby mu jeho pokusy a chování druzí ještě tolerovali. Filip jde do všeho srdcem a potřebuje pro sebe dost volného prostoru, aby mohl cítit, že může uplatňovat svou vůli. Je citlivý na faleš a nespravedlnost, zejména vůči slabším či svým blízkým. Dovede skrýt své emoce a použít chladný rozum, aby napravil bezpráví. Objevování, zkoumání, ale i určitá moc nad druhými vlivem vnitřního kouzla mohou být pro Filipa ošidné. Mohou ho svést na zcestí, k požitkářskému způsobu života, kdy zneužije svých schopností pro své pragmatické účely, pro své lepší místo na slunci. Může ho to zavést ke lhaní, k životu v iluzi, nesplnitelných touhách, k životu v závislostech, kde utrácí svůj talent. Pomalu pak směřuje ke snobismu, povrchnosti a k egoismu, shlížení se sám v sobě. Je jen na Filipovi, jakou cestu - zda  vzletu či pádu - si pod vlivem svého jména vybere. Hodně záleží na toleranci okolí, na tom, jak pevné mantinely jsou mu vymezeny a jaká míra důslednosti je na něm vyžadována. Patří k tomu ale i dostatek prostoru pro jeho růst a zpracování zkušeností. Jestliže Filip nedostává potřebnou svobodu zkoušet si nástrahy života, ztrácí sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty, pochybuje o sobě, je nerozhodný, stává se nedůvěřivý, podřízený, bez vlastního názoru a bez možnosti rozvinout své talenty a schopnosti. Jméno s působivou energií, výrazně podporující všestrannost, rozumové schopnosti a mužskou energii. Jméno může dobře vyvažovat data s uzemňující energií vícešetných čtyřek či příliš jemnou energii jedniček a dvojek, odlehčovat vliv čísla osm.

VIOLA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Žena změn, nadání a romantiky. Bude ráda cestovat, poznávat nové tváře a kraje. Neklid v duši ji nutí k práci a objevování čehokoliv. Hlavně, že má co dělat. Je doporučováno pro všechna zemská znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter. Toto jméno v sobě snoubí křehkost a romantičnost, se silnou energií svobody a nezávislosti. Má v sobě vnitřní kouzlo jakoby zahalené do jemného oparu. Hned vás ale vyvede z omylu. Jakmile totiž proniknete skrz ten pomyslný závoj, máte před sebou ženu plnou energie, která je hravá, často nevyzpytatelná, svobodomyslná a velmi zvídavá. Často zkouší, kam je možné zajít, aniž by to narušilo její vlastní rovnováhu, pocit jistoty a bezpečí, její stabilitu. Dost dlouho se učí užívat si vlastní svobodu tak, aby nezranila druhé. Je to odhodlaná žena, s pevnou vůlí, která iniciuje změny, dává pravidla a sama se jimi potřebuje řídit. Dovede být otevřená, výřečná, jasně se vymezující a přikazující. Je stejně dobrou obchodnicí jako sociální pracovnicí. Jestliže cítí, že jí obě povolání dávají smysl, dovede je klidně skloubit dohromady. Naplní tím touhu po rozmanitosti a smyslupnosti, a to vše s jemným a okouzlujícím šibalským úsměvem na rtech. V nepříznivých kombinacích, kdy se násobí její energie jména, se Viola mění v neklidnou i nevypočitatelnou osobu, která si zarputile stojí na svých neměnných názorech a pozicích. Uzavírá se do sebe a ze svých neúspěchů viní druhé. Zkouší, co druzí vydrží a kam až může ve svém pokušení zajít. To se může týkat pak i její vypočítavosti, sebestřednosti, ale i snílkovtví, velkých ideálů, které pak není schopna dotáhnout do konce. Pak může být zbrklá a nesoustředěn, začít mnoho věcí najednou, dát do toho hodně energie, a se stejným nadšením takto rozjetý projekt opustit a jít budovat jiný. Potřebuje mít vedle sebe milovaného člověka, dobré ukotvení ve vztazích, místo, kam se může vracet, jinak může ztrácet vlastní sebehodnoty a začít poměřovat život materiálními hodnotami a povrchními úspěchy. Je to krásné jméno s dobrou energií, posilující ženský šarm, pod jeho vlivem se pomaleji stárne. Záleží na datu narození, u některých kombinací např. u dat s vícečetnými dvojkami a osmičkami je toto jméno vhodnou volbou.

URBAN

JMENNÉ ČÍSLO 2

Má spousty plánů, ale dělá mu potíže dotáhnout je do konce. Víc mluví, než dělá. Citově se musí opírat o rodinu a partnerku. Pokud nemá zázemí, je nejistý. Od dětství potřebuje pevnou výchovu otce. Normální a lidské vibrace. Nic výjimečného. Vládne Mars, Měsíc a Pluto. Vhodné pro Kozoroha a Býka.

JANA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Jany jsou většinou hodná děvčata, dobré matky, netrpí přecitlivělostí a dokáží zacházet s financemi. Samozřejmě kromě Berana a Štíra. V těchto znameních jsou tvrdohlavé a někdy i rozmarné. Zároveň jsou velmi ambiciózní. Někdy i sobecké, což se zkušenostmi v životě zmírňuje. Jana je dobré jméno, které provází Slunce a Uran, ale osudem se stává souřadnice s příjmením. Toto jméno nese velkou energii, která dává nositelce i okolí životní jistoty. Jana vzbuzuje pocit pohody, přátelskosti a vyvolává sympatie. Září z ní stabilita a zodpovědnost, touha po harmonii a opečovávání rodinného krbu. To vše umí vyvažovat aktivitami směřujícími jasně k sebeprosazení. Má své jasné cíle, potřebuje je realizovat, zabezpečit sebe i druhé. Neztrácí přitom laskavost, snyhu dohodnout se a komunikovat. Jana se ani při zápřahu nehroutí a zachovává si duševní rovnováhu. Umí překonávat překážky, bývají pro mi spíš výzvou. Dovede si neústupně jít za tím, co si vytyčila. Její předností je ochota druhým pomoci a postarat se. Byť potřebuje pro sebe značnou míru volnosti a svobody, nechce být omezována ve svých volbách, dovede se zastavit a naslouchat druhým, mít soucit, podporovat slabší. Umí dobře pracovat s různorodými informacemi a podněty, sdělovat druhým to podstatné, co je obohacuje. Dovede bystře argumentovat, zejména díky analytickému myšlení. Jméno u ní posiluje paměť, estetické cítění, zručnost jak fyzickou, tak i mentální. Dá víc na rozum, než aby se utápěla v emocích, které jí znemožňují nadhled. Při tom Jana touží po citu, hluboké vzájemnosti. Je ve své duši značně citlivá, vnímavá, hodně o všem přemýšlí, bývá i trochu romantik. Je pro ni důležité harmonické prostředí, rovnováha, jasná pravidla. Jméno s sebou také nese velkou potřebu spravedlnosti a bojovnosti, když se někde děje něco nespravedlivého. Jana aktivně stráží pohodu a rovnováhu a vydává velké úsilí na nápravu a vyladění případných problémů. Je to bojovnice, která rychle reaguje i na malá bezpráví, je citlivá na zneužívání moci, falešné autority, přílišné omezování svobody. Nemusí ale vždy odhadnout míru, zaslepeně chce pak dosáhnout maximálního úspěchu, ideálního výsledku. Je tvrdohlavá, umíněná a nesmiřitelná. Vynakládá úsilí i tam, kde už není o co bojovat nebo kde se druzí už dohodli.  Zůstává pak ve svých nárocích osamocena, cítí se opuštěná a zrazená. Vnímá to jako křivdu, těžko se s tím smiřuje, neumí příliš odpouštět. Uzavírá svoji lítost i vztek do sebe, a trápí se tím. Neumí dobře komunikovat o svých citech, protože se cítí zranitelná. Buduje si masku rozumu a nadhledu. Dovede být ambiciózní, tvrdohlavá, rozmarná, požitkářská. To pak s druhými manipuluje, aby se domohla přesně té pohody, kterou chce ona, a nebere ohledy na přání okolí. Blokovaná komunikace způsobí, že se rozcházejí představy všech a nikdo se necítí dobře. Jana si musí vždy připomínat, že vše, co přeje a dělá druhým, se jí může v nezmenšené míře vrátit, a to jak v dobrém, tak i zlém, a že jejím životním mementem je zachovávat rovnováhu mezi dáváním a braním. Posilující a přitom ženskost zachovávající jméno, které může v řadě případů pomoci podpořit sebevědomí, ambicióznost a přitom zachovat citlivost. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc a jakým způsobem v souvislosti s datem narození.

VLADIMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno zatížené karmou a nepřízní osudu. Sice honosně vypadající, ale velmi záludné. Nepřináší štěstí v citech, ani ve zdraví. Pokud se Vladimírovi něco podaří, je to díky jeho souřadnici s příjmením a dobrému datu narození. I přesto určité potíže přetrvávají. Opět platí zákon lidství a soucit, práce pro lidi Vladimíra z větší části osvobozuje od zátěže. Přesto velmi zvažujte volbu tohoto ošidného jména pro syna. Vládne Merkur, který zaručuje vysokou inteligenci, Mars bojovnost a Saturn, planeta osudovosti a karmy. Toto jméno má velmi silnou ale také ošidnou energii, která posiluje osobitost jeho nositele a připravuje pro něj život plný zkoušek a zážitků. Chce to silnou osobnost, která bude umět se jménem zacházet. Vladimír je inteligentní, pracovitý, s bystrým rozumem i úsudkem. To mu pomáhá dobře plánovat své záměry, posiluje jeho sebedůvěru a přesvědčovací schopnosti. Jméno má vůdcovskou moc, spoustu silné energie, která jestliže se vymkne, pak spíš boří, než staví. Vladimír stále pokouší hranice svých možností a chce je posouvat, zejména takových, které se týkají jeho vlivu na druhé, jeho stabilního místa ve společenství. Základním tématem energie jména je zodpovědnost, práce pro druhé, nastolování harmonie a starání se o široké společenství lidí. Jméno hodné politika i státníka. Vladimír pod jeho vlivem buduje dobrou základnu a jistoty pro sebe a všechny ty, které vnímá jako svou rodinu. Všichni, které inspiruje, nadchne či osloví jeho charisma a šarm, se s ním mají dobře. Oceňuje loajalitu a věrnost. Je pro něj důležité rodinné zázemí, snaží se, aby se v jeho okolí druzí cítili v pohodě. Ošidné v tomto jméně je velmi jeho EGO, které potřebuje mít, vlastnit a ovládat. Nemá-li Vladimír své hranice a zkušenosti za sebou, může přerůst v despotu, který nemá citlivost vůči druhým. Může mít tendenci nastolovat harmonii a pořádek způsobem, který spíš druhé poškozuje a vnucuje jim svou představu, vydírá a nalhává si, jak dobře dělá. Uzavřenost a neochota naslouchat a slyšet znemožňuje Vladimírovi vymanit se z tohoto bludného kruhu, který roztáčí jako strach z vlastního selhání, nedostatečnosti, pošramocené sebedůvěry. Má to vliv i na jeho rozhodnost, psychickou stabilitu a fyzické zdraví. Navíc pod vlivem jména má Vladimír pocit, že je předurčen k důležitému poslání, a má tendenci se pasovat na vůdce, budovat na sobě závislost, citově se oprostit od všeho, co by mu komplikovalo jeho rozhodování. Složité jméno, které má v sobě značnou razanci a může výrazně ovlivnit svého nositele. Podporuje v životě setkávání s různorodými situacemi, kdy je nutné se zásadně rozhodnout a sé rozhodnutí i unést. U některých kombinací například u dat se silnou rovinou čísel 2, 5 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky nebo jejich kombinace s číslem 6 a 9.

JÚLIA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Má většinou štěstí a splní se jí jako ženě všechny naděje. V životě však prožije hodně změn, než se zcela usadí. U tohoto jména záleží na životní souřadnici. Je chytrá a orginální. Je v ní touha něco významného dokázat, něčím být. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne silné Slunce, Saturn a Uran.

EMIL

JMENNÉ ČÍSLO 3

Komunikativní, pohyblivý, obětavý a cílevědomý. Toto jméno může narušit jen karmické datum narození či příjmení, ale přesto svou porci štěstí obdrží. Je dobré se poradit s numerologem, chceme-li pro své dítě to nejlepší. Provází ho Jupiter, Měsíc, Slunce a vibrace Marsu. Doporučuje se ve Lvu, Střelci a Beranu, tam je bojovník. Je to jméno, které zaručuje svému nositeli i notnou dávku štěstí, i když ne snadný život. Je vybaven vnímavou energií. Dokáže bojovat, ale neplýtvá silami, jde jen tam, kde to má smysl, a bystře vyhodnocuje podněty okolo sebe. Jako by měl rentgenové oči a skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. Tam, kde neuspěje síla, dovede Emil použít bystrý úsudek, citlivost a dobrý nápad, což mu zaručí vítězství. Pod vlivem jména je Emil dobrý stratég. Snaží se prosadit to, co ho nadchlo, především novinky. Je pro něj důležité mít před sebou nové obzory, plánovat změny a převést je do skutků. Zkouší své možnosti i schopnosti a snaží se je posunout o kus dál. Je společenský, přátelský, se značným postřehem, který dobře využívá ve svém smyslu pro humor. Zraje zkušenostmi, chvíli mu trvá, než se otevře ve vztahu k druhým. Potřeba samostatnosti a nezávislosti někdy oddálí nalezení toho pravého protějšku pro sdílení života. Někdy se ale Emil může stát obětí potenciálu svého jména. Může to být věčný hledač stále se inspirující různorodými podněty, který nic nedokončí. Stává se pak zbrklým, nesoustředěným, může se ztrácet v množství novinek a nápadů. Také jeho nadšení mu nemusí vydržet dlouho a než si druzí zvyknou na novinku, pro kterou se nadchl, přinese něco dalšího nového. Druhé to vyčerpává a unavuje a Emil sám se ztrácí v tom, co dělá. Testuje si, co kdo vydrží a kde jsou jeho hranice. Teprve takovými zkušenostmi zraje a učí se opravdovému životu. Emil může mít trable pustit k sobě druhé blíž. Vše se může točit jen kolem jeho práce a koníčků, zábavy. Může trpět strachem z citového zranění. Má řadu přátel a umí komunikovat a s druhými diskutuje, ale to vše může být jen na rozumové úrovni. Emil kritizuje, komentuje, odsuzuje a hodnotí. Je však citlivý na kritiku své osoby. Dovede být pak i nepříjemně kousavý, mstivý a trpět pocitem křivdy. Toto jméno má velmi zajímavou energii, která může v řadě případů pomoci. U některých kombinací například u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodné. Nedoporučuje se dávat, jsou-li v dytu narození vícečetné pětky.

ZBYŠEK

JMENNÉ ČÍSLO 7

Promněnlivý osud s karmickou zátěží, dá se zmírnit prací pro druhé a obětováním se. Vše dobré, co poskytnete, se v dobrém vrátí. Bohužel se vrátí i vše zlé. Doporučuje se studium medicíny, hlavně se zaměřením na psychologii, anebo jít cestou víry. Případně může sloužit jako charitativní pracovník. Vládne Uran, Měsíc a Neptun. Energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků. Zbyšek má zvídavou mysl a analyzující pohled na svět. Chce něco dokázat a je ochoten vrhnout do svých cílů velké úsilí. Je tak trochu extremista, buď chce všechno, nebo nic. Dává do všeho, co dělá, celé své srdce. Zkouší hranice svých možností, snaží se je posunovat. Zároveň si tím pro sebe zabezpečuje dostatek svobodného prostoru, který potřebuje ke své spokojenosti. Má pevnou vůli, je pracovitý a má odvahu k riskování. Je náročný na sebe i na druhé. Potřebuje si budovat pevné zázemí, které automaticky poskytuje i svým blízkým. Rád vidí výsledky své práce, má potřebu materiálního zabezpečení. Jeho mysl je nápaditá a duše plná ideálů. Je velmi vnímavý. Potřebuje mít vytvořené pevné citové zázemí. Má rád kolem sebe pohodu, protože mu to umožňuje přehlednější situace zvládat lépe v rovnováze. Je citlivý na nespravedlnost, zneužívání postavení, ovládání druhých, neuznává falešné autority. Rychle, útočně a nekompromisně reaguje a snaží se je odstranit. Díky svému charismatu dokáže k odporu sjednotit své okolí. Ovšem je také velmi impulzívní a má sklony k nevyváženému jednání. Z rovnováhy ho vyvede, jestliže se mu nedaří plnit své cíle a uskutečňovat nápady. Ty jsou ale občas z říše nereálných ideálů, předbíhající i svou dobu. Má pak pocit, že se obětuje pro druhé a že není pochopen. Také pak může brojit proti všemu a všem. Zkoušet, co jeho okolí vydrží a co z jeho aktivit unese. Vyvíjí pak nátlak na své okolí, nutí druhé k podpoře a spoluúčasti. Je-li odmítnut, bývá zklamán a vnímá to jako nespravedlnost. Mívá problémy odpustit, smířit se, nemstít se. Může upadnout do melancholie, sebelítosti, jeho psychický stav se může odrážet na jeho zdraví. Jméno se silnou energií, které si víceméně žije svým životem a potřebuje trochu zkrotit. Podporuje fyzickou sílu a charisma. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou nesnází. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné osmičky.

IVO

JMENNÉ ČÍSLO 1

Má rád kolem sebe rodinu. Je pomalejší, má smysl pro humor a razí heslo, že i šnek dojde k cíli a nemusí si spěchem odřít břicho. Vítězná vibrace ho většinou dovede tam, kam chce. Doporučují se ohnivá znamení, ta ho zrychlí, vzdušná ponesou životem. V zemských znameních je těžkopádnější, ve vodních zase zbytečně citlivý a nerozhodný. Provází Neptun, Slunce a Neptun. Jméno dodává svéráznou osobitou a silnou energii, která posiluje vrozené talenty a dispozice a usnadňuje jejich plné rozvinutí. Umožňuje mít hlavu v oblacích, srdce na správném místě a přitom se udržet v realitě. Podporuje sebevědomí a odhodlání něco dokázat sobě i druhým. Je otevřený vůči svému okolí a má pocit, že jeho posláním je druhým pomáhat, podporovat je a chránit. Jméno podporuje intelekt, paměť, argumentační schopnosti, výmluvnost. Navíc za sebou potřebuje vidět výsledky své práce, budovat sobě i druhým zázemí. Jsou pro něj důležité vztahy jak v rodině a s přáteli, tak potřebuje rozumět společenským vazbám a spoluvytvářet je. Jeho kouzlo osobnosti přitahuje druhé lidi. Dokáže tvrdě pracovat, a to jak fyzicky, tak i duševně, odevzdávat perfektní práci. Své kroky si dobře promýšlí, rozhoduje se opatrně, ale jednoznačně. Je pro něj důležité vzdělávat se, poznávat nové myšlenkové proudy, inspirovat se různorodými vlivy. Svým smyslem pro detail se snadno ponoří do problému či studia. Je hledačem pravdy, chce přijít na podstatu všeho, co ho obklopuje a čím se rád nechá nadchnout. Má tendenci druhé učit, ukazovat jim cesty a možnosti. Ovšem ve své duši si přímo něvěří a sám si může stavět řadu omezení. Pokud se zacyklí na detailech, pak se neumí ze začarovaného kruhu dostat ven, protože pro detaily nevidí celek. Pak se ztrácí v chaosu a bývá nedůvěřivý. To posiluje jeho perfekcionismus, snahu druhé poučovat proto, aby se svět stal lepším místem k životu. Trpí nedokonalostí svojí i druhých, bývá tvrdohlavý, neústupný a přecitlivělý. Může unikat k různým druhům závislostí či se uzavírat do své práce. Podléhá romantickým a idealistickým tužbám. Je to nenápadné a přesto silné a pěkné jméno, které může v řadě případů pomoci k seberealizaci a projevení talentů. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 2, 3, 5, 7 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 1, 6 a 9.

NATAŠA

JMENNÉ ČÍSLO 11

V uplynulých čtyřiceti letech se nějak vloudilo z východního do našeho kalendáře. Nataša má skutečně charakter a inteligenci, takže jsme si přivlastnili dobré jméno. Je citlivá, inklinuje k pedagogice a pomoci druhým. Hodí se do všech znamení. Vládne Jupiter a silné Slunce. Jméno s sebou nese silné vibrace, které nejsou na první pohled viditelné. Nataša je především nadaná tvořivostí a vůlí prosadit se. K tomu se přidává díky jménu posílená vnímavost a intuice. Jménem posílený intelekt, analytická a bystrá mysl umožňují nacházet zajímavá i neobvyklá řešení, ve kterých vyvažuje rozum s citlivostí. Je pro druhé inspirativní a podnětná. Je přátelská a má srdečnou povahu. Hodně jí záleží na tom, aby s druhými dobře vycházela, zároveň si ale hlídá svou potřebnou míru svobody. Je citlivá na nespravedlnost a panovačnost, snahu druhé ovládat. Dokáže se ozvat razantně a zastat se napadených. Má spontánní rychlé a živé reakce. Rychle dokáže vše uvést do klidu a rovnováhy. Jde do všeho naplno a jestliže jí něco vyvede z rovnováhy, dokáže reagovat až neadekvátně. Pak může být až vzteklá, kousavě kritická, s touhou po odplatě. Umí vytvořit nátlak na to, aby dostala, co chce. Může mít pocit, že si zaslouží odměnu za své schopnosti, o práci jen mluvit, mít spoustu dobrých nápadů a přitom očekávat, že pracovat budou druzí. Svého intelektu a bystrosti však může využívat k intrikám. Pak může trpět i nervozitou, přehlcuje se vjemy a informacemi, které pak zatěžují její mysl a brání v nastolení vnitřního klidu, vedou k roztržitosti, hyperaktivitě, nespavosti, nestabilitě a emocionálních projevech. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekaných životních zkoušek víc, než u většiny ostatních jmen. Nataša musí mít na paměti, že si musí hlídat nejen svou duševní rovnováhu, ale i rovnováhu mezi braním a dáváním, to znamená že díky síle energie svého jména se jí vrací vše, co pro druhé vykoná, a to jak v dobrém, tak i zlém. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození zaplněná rovina 2, 5 a 8.

ANETA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Živočišná, divoká, inteligentní dobrodružka, dosahující většinou velkého vzdělání či jiných úspěchů. Dobré jméno pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Pozor na přemrštěnost. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter. Toto jméno přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále podob - od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství. Dynamické jméno svádějící k dobrodružství, nespoutanosti, až divokosti. Posiluje intelekt. Silné ego je dostatečným motorem k dosahování úspěchů, vlastních cílů. Mnohdy se jeví jako nepolapitelná, nezkrotná, a přesto srdečná, druhým se snaží porozumět a pomoct, někdy až s příliš velkým zápalem. Její nadšení pro cokoli, co je hlavně nové a neokoukané, je zdrojem radosti pro její okolí. Dokáže druhé strhnout ve svém zájmu, tím zabuje strachu i sebe. Zkouší často hranice svých možností, a tím získává zkušenosti, skrz které zraje. Potřebuje dost prostoru pro své sebevyjádření a i vybití energie, pro pocit svobodného rozhodování. Dynamická energie se však dost často dokáže splašit a pak neví, kde jsou hranice toho, co je únosné a co se vymyká normálu. Měla by si dát pozor na zbrklost, otravnou umanutost a riskování. Pak je místo chytré ženy velmi vychytralou, která koná jen ve svůj prospěch. Na výzvy ke zklidnění reaguje lítostí, pocity nepochopení, hledání viníka v druhých, protože ona sama je přece tak bezproblémová. Egoismus pak může přerůst meze. Často může být motorem jejího hyperaktivního chování i vnitřní strach, aby byla dostatečně dobrá, viditelná a milovaná. Jméno silné a pěkné, které může v řadě případů pomoct. Záleží na datu narození. U některých kombinací například s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 7 a spíše se poradit s numerologem.

PŘEMYSL

JMENNÉ ČÍSLO 9

Altruista, dobrý psycholog i znalec lidí. Nikomu neublíží. Ke svému cíli se dostává dobrou prací a snažením, ne protekcí. Většinou vítězí a dojde svého cíle. Ctí rodinu. Je stálý a věrný. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Saturn, Mars, Venuše a Neptun. Toto jméno má mimořádně kvalitní a silnou energii. Spojuje v sobě schopnost dosahovat cíle, skvěle podporuje intelekt a bystří rozum, podporuje obětavost vůči druhým, ale zároveň i potřebu myslet zdravě na sebe. Hnacím motorem je péče o rodinu, její dobré zabezpečení, zodpovědnost a spravedlnost při rozhodování. Přemysl díky smyslu pro detail, analytickému myšlení a bystrému úsudku má v ruce všechny trumfy, které mu pomohou nacházet východiska ze složitých situací, a tím zůstat vyrovnaný i v krizových situacích. Navíc není uzavřený vůči vzdělávání a má potenciál stále růst a vyvíjet se. Proto se necítí ohrožován změnami. Přátelský přístup k druhým a nabídnutá ruka k pomoci všem blízkým a zároveň citlivost na nespravedlnost a povyšování se, dodávají Přemkovi dost razantní energie a vůle k boji za obnovení pořádku. Jeho otcovská péče, která ale umí i trestat a stanovovat tvrdě hranice, dodává okolí pocit bezpečí. Sám Přemysl je vnitřně, ale i fyzicky dost posilován silnou energií jména, která ho vede k cíli jasně, razantně, s podporou dobrého postřehu. Jméno je to dynamické a potřebuje se opřít o silnou osobnost. Neusměrněná energie mu může zkomplikovat život. Zkouší, co druzí unesou a často testuje i své možnosti. Pokud se nenaučí i prohrávat, tak si nadělá i zbytečné nepřátele. Měl by se naučit z vlastních chyb a neopakovat je. Nepokora a pýcha ho odsuzuje k nezdarům hlavně v blízkých vztazích. To pak nese velmi špatně. Hodně mu záleží na rodině a touží po romantickém vztahu. Jestliže má pocit nezdaru, marnosti, nenachází východiska nebo ho něco jiného vyvede z rovnováhy, vyvolá to u něj vztek, stane se pak bezcitným, arogantním, touží po pomstě a jedná zaslepeně. Vnucuje druhým pak své pravdy, je bezcitný, neohlíží se na druhé, dost riskuje, obětuje druhé. Díky jménu hodně energie a hodně "darů" vyžaduje stálou sebekontrolu a udržování rovnováhy mysli, životní filosofie a fyzického těla. Jinak se může obrátit energie proti nositeli samotnému. Negativní myšlenky a skutky mohou být příčinou Přemyslova nezdaru a mnohdy i pádu. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou čísla 2 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem. Nedoporučuje se dávat jméno, je-li datum narození složeno z čísel 6, 7, 8 a 9.

ŽOFIE

JMENNÉ ČÍSLO 7

Učenlivá, jen jí u toho udržet. Neposedná, živočišná, při výchově vyžaduje hodně trpělivosti. Pokud pracuje pro lidi, má štěstí. Odbourává totiž karmickou vibraci čísla 34. Je inteligentní, mohla by z ní vyrůst doktorka psychologie, má totiž vztah k lidem. Méně doporučováno je jméno ve Štíru a Lvu. Vládne Uran, Mars a Saturn, což někdy může Žofii dovést i k duchovním vědám. Jde o energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků. Jméno dodává své nositelce spoustu fyzické i mentální energie a také schopnost jít si za svými cíli. Uplatňuje svoji vůli a nemá ráda polovičatá řešení. Její životní nadšení a odvaha i životní postoje bývají pro druhé inspirující. Energie jména skutečně posiluje intelekt a bystrost. Zejména postřeh, analytické myšlení a zvídavost. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Dokáže všemu přijít na kloub a pochopit ve všech souvislostech. Překovává úskalí života. Její moudrost je ve stabilitě. Ráda pomůže druhým, ale přitom se neobětuje. Stojí si na svém názoru někdy až bez ochoty kompromisu, dokáže pojmenovat nedostatky, kritizuje a dokáže tím i druhým ublížit. Je nesmlouvavá až tvrdohlavá, útočící a nic neodpustí. Což by měla pochopit a v průběhu života se jakožto moudrá naučit. Uvnitř v duši touží po vstřícnosti a pevném citovém zázemí, ale její nevypočitatelnost může být pro mnohé lidi z jejího okolí těžce stravitelná. Jestliže se jí nedaří najít někoho, kdo jí bere takovou, jaká je, může trpět úzkostmi a depresemi. Jméno může dobře posilovat data s příliš uzemňující energií, například s vícečetnými čtyřkami nebo otevírat možnost realizovat své cíle, pro data s převahou čísel 1, 3 a 4. Je dobré se poradit s numerologem. Eventuálně se dá volit i varianta oslovení Sofie, která zachovává postatu jména a přitom umožňuje využít i další nabízející potenciál.

SERVÁC

JMENNÉ ČÍSLO 5

Druhý ledový muž proměnlivého charakteru. Inteligentní, živočišný dobrodruh plný invence a touhy poznávat dálky. K ženění moc nebude. Doporučuje se ve Střelci, Beranu a Vodnáři. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter. Svobodomyslné a odvážné vibrace tohoto jména nejsou jen tak pro někoho. Je zapotřebí, aby nositel tohoto jména byl silná osobnost, aby dynamiku jména unesl. Drsně, nesmlouvavě ale o to účinněji umí druhým ukazovat cestu. Je vytrvalý, houževnatý. Energie tohoto jména zvyšuje fyzickou kondici a výdrž, podporuje invenci a tvořivý přístup k životu. Na druhé straně může být nespoutaný živel, který neuznává hranice. Může se upřednostňovat až egoisticky. Dovede tvrdošíjně stát za svými názory bez ohledu na následky. Vidí jen svou pravdu. Není ochotný se přizpůsobit a usadit. Jeho reakce mohou být extrémní - od vyrovnaného pohodáře s širokým srdcem až po vzteklého despotického egoistu. Silné dynamické jméno, které může v mnohém případě pomoci k projevení talentů a vrozených dispozic, k jejich rozvinutí a sebeprosazení. Jméno by mohlo mít vhodnou protiváhou datům s převahou čísel 2 a 7. Je však vždy dobré poradit se s numerologem.

PANKRÁC

JMENNÉ ČÍSLO 1

K úspěchům se dostává težce, je to osobnost inklinující k humanitním vědám, hlavně k medicíně, psychologii. Vždy touží být na výsluní. V tom je nekompromissní. Je doporučováno ve všech znameních kromě Štíra a Vah. Pankrác se nehodí pro manželský život, je velký individualista. Vládne Saturn, Měsíc, Uran a Slunce. Je to energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků. Také v sobě nese určitý rozpor. Nebojí se změn ani překážek. Má bystrý postřeh, analyzující mysl a vůli. Je dobrým zdrojem zpráv, znalostí a informací. Často bývá vyhledáván jako ten, kdo poradí nebo pochopí svým moudrým nadhledem. Hned tak něco ho nevyvede z rovnováhy. Nemívá předsudky a dovede pochopit lidská selhání. Pokud je spokojený v pracovní oblasti, pak se i všem okolo něj daří dobře. Je náročný na sebe i druhé. Může však zkoušet hranice svých možností, jít příliš do extrémů ve svých plánech, které se pak mohou míjet s realitou. Může se zavalit řadou různorodých informací, což mu pak znesnadňuje jeho rozhodování. To ho činí nervózním, pak pociťuje bezmoc, vyvolává to v něm i úzkost a pak často hledá viníka ve svém okolí. Svou péči o druhé může někdy až přehánět. Pak se z něj stává manipulátor, který nutí druhým svou vůli. Na druhou stranu v partnerském vztahu může propadat pasivitě, nechat za sebe rozhodovat, případně si jen užívat a nechat se opečovávat. Pankrác by si měl hlídat rovnováhu mezi osobním životem a pracovními povinnostmi. Je třeba i počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané zrady a tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází.

SVATAVA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Velmi impulzivní energie. Nutnost zklidnit meditací nebo sportovními výkony utahat. Svatava může mnoho dokázat na poli vědy, sportu. Je inteligentní, jako osobnost dozrává později, ale o to úžasněji V životě má štěstí střídavě, nesmí jednat zbrkle a neuváženě, nebo dokonce zle. Vzápětí by se ukloznutí vrátilo zpět a negativně. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter. Vhodné pro všechna znamení kromě Štíra a Blženců. Jméno navyšuje intelekt a dává značnou vnitřní sílu. Dovede intuitivně vnímat psychické naladění druhých, je dobrá pozorovatelka. Pozor na zbrklost, impulsivnost a netrpělivost. Nezaměňujte tělesné požitky za city a pěstujte si vůli. Vyvarujte se tendencí využívat své schopnosti a manipulovat s druhými lidmi ve snaze dosáhnout svého, ovládnout situaci nebo vyhrát za každou cenu. Toto jméno umožňuje prožít vzrušující a naplněný život, za což ale nositelka jména platí tvrdšími životními zkouškami a stálou nutností hlídat si svou duševní rovnováhu. Není doporučováno, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky nebo jejich kombinace s číslem 5.

VIKTÓRIA

JMENNÉ ČÍSLO 6

Inteligentní a velmi učenlivá dívka nepostrádající cit a přátelství. Jednou z ní může být novinářka nebo spisovatelka. Její vzdělání bude humanitního zaměření. Jméno je vhodné ve všech znameních. Vládne Merkur velmi silně, potom Měsíc a Venuše.

BLAŽENA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Nevyrovnaná bytost, celý život toužící po něčem lepším. Živočišná, rozhodující se poctivě, schopna lásky. Bohužel jí není dáno klidné putování. Když už si myslí, že jde vše k dobrému, něco se zvrtne a ona začíná opět od začátku. Vládne obrácený Měsíc a Saturn.

ROLAND

JMENNÉ ČÍSLO 1

Osobnost s mnoha vnitřními proměnami. Citový a zároveň silný, stálý i ambiciózní. Vhodné pro všechna znamení kromě Býka a Štíra. Vládne Neptun, Uran, Měsíc a Slunce.

CTIBOR

JMENNÉ ČÍSLO 4

Živočišný, úspěšný. Rodina je u Ctibora na předním místě. Při dobré konstelaci data narození to může dotáhnout na trenéra nebo dobrého vedoucího provozu. Vládne Mars, Slunce a Merkur. Jméno je doporučováno v Panně, Býku a Štíru.

MONIKA

 JMENNÉ ČÍSLO 9

Vnitřní touha vládnout svým blízkým. Extrémní je ve Lvu, Štíru, Býku a Beranu. Ostatní Moniky jsou mírnější, citovější a s větším přehledem jdou svou cestou a dávají možnost i těm druhým. Jsou inteligentní, učenlivé a mnohé Moniky mají zájem o duchovní nauky. Stálé jsou ale všechny, pokud milují. Vládne Merkur, Saturn, Měsíc a Neptun.

STANISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 9

Práce pro druhé. Vrozená inteligence závisí na souřadnici s příjmením a datu narození. Doporučují se ohnivá nebo zemská znamení, tam je větší šance v životě uspět. Stálost je Standovi vlastní. Vládne Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.

RADOSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 29

Je doporučováno přejmenovat se na Radka, a to i úředně. Radoslav má velkou karmickou zátěž, což mu hodně brzdí zdraví, štěstí i radost ze života. Není doporučováno v žádném znamení, i když je v této vibraci hodně duševní síly tuto nepřízeň překonat. Někdy trochu pomůže souřadnice s příjmením. Vládne Neptun, Měsíc, Neptun, to znamená od ničeho nikam.

KLAUDIE

JMENNÉ ČÍSLO 9

Jemná, zasněná v Rybách, rázná v Beranu, pracovitá v Panně, toto je dobré jméno, přestože na něj působí Sarurn. Je jako vlídnější kmotr. Klaudie má spoustu kvalit a inklinuje k humanitním vědám. V životě se musí trochu poprat o své výsluní, ale pokračování je většinou dobré. Doporučuje se ve všech znameních. Provází Měsíc, Saturn a Neptun.

KVĚTOSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 1

Opět velmi rozporuplné vibrace. Horší vnitřní přizpůsobování se okolí. Nedoporučuje se v Býku, Kozorohu, Raku, Štíru. Obrácené Slunce s Plutem dává zabrat. Květoslav může dokázat mnohé, ale s problémy. Dobře si rozmyslete, zda toto jméno dáte svému dítěti, protože tady nepomůže sni zkrácení jména na Slávka. Vnitřně si může ulevovat psaním knih.

GALINA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Má ráda své jisté, je materiálně založená, umí si peníze vydělat. Jako matka je šetrná a zodpovědná. Své děti i muže miluje, ale na penězích sedí. Jinak ji čeká dost změn, především vnitřních, v oblasti duchovna. Galina má najít v tomto světě rovnováhu mezi tělem i duší. Jméno je vhodné ve všech znameních. Vládne Saturn, Měsíc, Venuše a Uran.

ALEXANDER

JMENNÉ ČÍSLO 3

Cílevědomý, úspěšný. Nesmí se nechat zaslepit úspěchy, protože by mohl rychle spadnout až na dno. Nese velmi těžce porážky, protože do vynaloženého úsilí vloží sám sebe. Vhodné znamení: Beran, Lev, Štír, Vodnář, Býk, Kozoroh a Střelec. Vládne Slunce, Mars, Neptun a Měsíc.

ALEXEJ

JMENNÉ ČÍSLO 3

Přátelské, komunikativní a tvůrčí jméno. Velmi záleží na příjmení, které určuje jeho celý život i osobnost. Jméno je bez karmické zátěže a může dosáhnout mnohých vysokých cílů. Citový, bojovný, ale spravedlivý. Vládne Měsíc a Mars.

ZIKMUND

JMENNÉ ČÍSLO 8

Materialistický, bojovný, neklidný, potřebuje, aby se stále něco dělo. Může být i úspěšný cestovatel nebo voják z povolání. Jeho vnitřní síla mu nedovoluje projít životem jen tak. On musí vítězit. V dnešní době by uspěl jako tvrdý podnikatel. Vládne Uran, Mars, Jupiter a opět končí Uranem. Vhodný pro všechna znamení kromě Štíra. Nečekejte ženy mnoho něžnosti a oddanosti, spíše zlaté pruty a častou nepřítomnost.

ANASTÁZIA

JMENNÉ ČÍSLO 29

I toto jméno je zatížené těžkou karmou. Nedoporučuje se. Pokud se vám nepřekonatelně líbí, dejte raději českou verzi Anastázie, tam se mění ve vibraci 33, ale měli byste ji v tom případě samozřejmě oslovovat česky. Anastázie je rodinný typ, přátelská a milá. Slovenská Anastázia je inteligentní, citlivá, stálá, ale vibrace čísla 29 působí negativně na její zdraví i štěstí.

BLAHOSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 11

Jméno je karmicky zatížené. Nedoporučuje se. Je v něm duševní síla překonat nepřízeň osudu. Vládne měsíc, Neptun a dvojmocné Slunce.

ROBERT

JMENNÉ ČÍSLO 6

Domácí typ. Robert se narodí proto, aby byl jednou dobrým partnerem. Umí v mládí bojovat, případně dosáhne dobrých výsledků ve sportu. Co začne, také dokončí. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Neptun, silný Mars a Venuše.

JARMILA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Snaží se , je učenlivá osobnost, která může svou životní káru dotáhnout daleko, ovšem problémy citového rázu zde jsou a budou. Vnitřní nepřizpůsobivost může nadělat v jejím životě pěknou paseku. Vládne Slunce, Měsíc, obrácené Slunce s Plutem. Pluto je mrňavá a záludná planeta. Prvotní vibrace jména velmi ovlivňuje její nositelku po celý život. Není doporučováno jako vhodné jméno.

VLASTISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 29

Těžká karmická zátěž. Znamená podřízený stav a práci pro druhé. Jméno se nedoporučuje, protože nepřináší šťastný život. Vlastislav je lehce vzdělatelný. Vládne Merkur, Měsíc a Neptun.

JAROSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 8

Majetnický, materialistický a pokud nejde o peníze, tak i hravý a citlivý. Není doporučován v Býku, Kozorohu a Vodnáři. Tam vládnou především finance. V Panně naopak zahrnuje rodinu penězi a je velmi pracovitý. Doprovází Slunce, Měsíc, Venuše a Uran.

 

OTO

JMENNÉ ČÍSLO 5

Nesoustavná energie Otu provází po celý život. Je přelétavý v názorech, umí bojovat skrytě a nebezpečně. Vyznává rodinu jako útočiště. Je samostatný, těžko ovladatelný. Prostě svůj. V životě má občas i štěstí, ale musí si ho vydobýt. Jméno není moc doporučováno. Vládne Venuše, Slunce, Merkur a Jupiter.

MAREK

JMENNÉ ČÍSLO 3

Šikovný, nadaný, zvládá rétoriku, je vznětlivý a trochu ješitný. Je doporučován ve všech zemských i vodních znameních. Z ohňových pouze Lev. Jméno je šťastné. Vládne Merkur, Měsíc, Slunce a Mars.

JIŘÍ

JMENNÉ ČÍSLO 1

Základem jména je řecké slovo géorgós, což znamená „zemědělec, se zemí pracující“. Jde o složené jméno ze slovního základu gé-, druhá část souvisí se slovem ergon, tj. „dílo“ nebo „práce“, ale také „přimknutí se k něčemu“. Georgios byl tedy „zušlechťovatel země“. Rozkvět tohoto jména souvisí s křesťanskou legendou o svatém Jiří, který na cestě do Svaté země zabil draka, jež ohrožoval život tamních obyvatel. Zušlechťování země se tím přeneslo i do významu zbavování země jakéhosi zakletí (sama pranostika říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři) a odemykání země jaru.

Toto jméno je velmi zvláštní. Bojuje zde nervozita s osobností uvnitř. Není vhodné toto jméno dávat ve Štíru, ve Vahách ani v Kozorohu. Naopak Ryby, Lev a Beran, možná i Vodnář tuto osobnost mohou vynést velmi vysoko. Doporučuje se klid, pak váš intelekt zvládne každou situaci. Provází Slunce, Měsíc, Uran a opět Slunce. 

Celosvětově oblíbené jméno má v české podobě výraznou vůdčí a dominantní energii, dává nositeli náboj jedinečnosti, silné osobitosti, velký potenciál, který může rozvíjet individualitu svého nositele. Podporuje svou univerzalitou všechny vrozené dispozice a talenty. Energie jména umožňuje Jiřímu projevit originalitu, značný intelekt, analytickou mysl a smysl pro detail, bystrý úsudek, vytrvalou nezlomnost. Posiluje jeho ideály, čestnost a zodpovědnost, tvořivé sebevyjádření, sílu zdolávat překážky. Nese schopnost rvát se promyšleně a cílevědomě s překážkami, hledat v životě „to správné“, klidně chybovat, jen se nevzdávat.

Energie jména tvoří kolem Jiřího jakousi „auru“ přirozené autority a respektu. Podporuje jeho nezávislost, soběstačnost, hrdost a přitom nechává dost empatie na podporu druhých, zejména soucítění se slabšími a těmi, kdo potřebují pomoct. Tato rytířskost bez ohledu na vlastní nepohodlí dělá z Jiřího přirozeného vůdce, který ví, kam směřuje, a bývá proto následován.

Zdálo by se, že Jiří je jednostranně zaměřený na sebe, ale jeho duše a city mají značnou hloubku. Je soucitný, s citem pro pravdu a s touhou po správném a zdokonalujícím se světě, s hloubavostí si pokládá filozofické otázky, hledá duchovní hodnoty a je pro něj důležité smysluplnost jeho konání. Jiří je velkorysý a velkomyslný, má pochopení pro lidské slabosti a selhání. Co ale neodpouští, je zrada, faleš, záměrné ublížení. Na to reaguje ostře, kategoricky a těžko odpouští. Jiří potřebuje ochraňovat a bránit lidi, na kterých mu záleží, vycítí, jestliže potřebují pomoc. Je připraven naslouchat a dělat „vrbu“ jejich starostem, pomáhat nacházet řešení a provázet druhé úskalími života tak dlouho, dokud vše nevyřeší. Přesto si dovede zachovat odstup a ochránit své citlivé nitro, aby ho druzí lidé nezraňovali.

Při převážení negativní energie jména bývá Jiří perfekcionalista, lpí na detailech, navíc o sobě stále pochybuje. Vnitřní napětí, které v něm z toho vzniká, snižuje sebevědomí, zvyšuje potřebu kontroly, dělá z Jiřího pedantského mluvku se spoustou nápadů, ale bez realizační koncovky. Jindy má na sebe Jiří příliš tvrdá kritéria hodnocení, ještě tvrdší než na druhé. Bývá sžíravým kritikem a manipulátorem. Může propadnout představě, že jedině on má pravdu a druhým vnucovat své postoje jako ty jediné správné. Jeho odsudky mohou být necitlivé, pojmenovává pravdu, ale jeho slova bolí a studí. Mnohdy se zdá, že po něm citově vypjatá realita steče jako po skle a on funguje jako dobře seřízený stroj. Je nedůtklivý, odměřený, a přesto útočný. Jindy může naopak svou přecitlivělost a vztahovačnost dávat na odiv hysterickou nervozitou, strháváním pozornosti na sebe a provokovat.

Jiří je vlivem jména nezlomný a hrdý. Ve výsledku to znamená, že dělá i to špatné vytrvale a urputně. Může mít blok v upřímné komunikaci, trpět obavami z vlastních chyb, uzavírat se do sebe. Bývá vztahovačný, neurotický, asketický, pochybovačný, se sklonem k značně neobjektivnímu a zkreslenému pohledu na realitu. Jiří si těžko odpouští svá selhání a přestane-li si věřit, začne se obávat svých emocí, agrese a hněvu a obrací vše spíš do sebe a proti sobě.

Hlavním úkolem energie jména Jiří je dávat všemu obyčejnému punc jedinečnosti, proto je šíře jeho energie tak široká a tak individuální. Dává značný prostor datu narození a jakoby podporuje sebeuvědomění a rozvoj vrozených dispozic. Má jen jednu obtíž. Přitahuje k Jiřímu během života tvrdé zkoušky, které mají prověřit jeho schopnost vyrovnat se s realitou, vytrvat a houževnatě zdolávat překážky.

Oslovení Jirko harmonizuje a nalaďuje duši na souznění, ke smyslu pro rodinné hodnoty, posiluje paměť, způsobuje příklon k estetickým hodnotám a uměleckému cítění, zvětšuje rozvahu. Zdrobnělé oslovení Jiříku přidává na bystrosti úsudku, podporuje společenskost, zdravou sebekritiku.

Jméno se nedoporučuje, je-li v datu narození kombinace vícečetných jedniček a devítek.

 

VOJTĚCH

JMENNÉ ČÍSLO 29
Opět nešťastná 29 a karmická zátěž. Vždycky se v životě něco zvrtne a Vojtěch pracuje a pracuje. Číslo 29 se podobá kovové kouli na noze. Jméno české, tradiční, ale nebezpečné. Nedoporučuje se v žádném znamení.

SLAVOMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 1

Velmi oblíbený, přátelský, leč introvertní a chránící si své soukromí. Nadaný a ambiciózní. Doporučováno ve všech znameních. Toto jméno dá svému nositeli hodně štěstí a radosti. Vládne Slunce, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.

EVŽENIE

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jedním slovem neposeda. Jméno znamená pohyb, neutuchající aktivitu, humor, komediantství. Evženie ráda cestuje, sportuje a lehce snáší životní překážky, kterých nemívá moc. Své potomky vychovává rovněž sportovně, ať už chtějí nebo ne. Kromě Býka a Kozoroha jsou vhodná všechna znamení. V Býku a Kozorohu je velká nervozita a pocit, že vše jde pomaleji, což Evženii neurotizuje. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a ještě Jupiter.

ALEXANDRA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Vibrace čísla 8 je čistě materialistická. Dívka s tímto jménem bude praktická, pokud nebude zrozena v Beranu či Blížencích, bude i spořivá. Jakým životem začne, takovým se bude ubírat celý život. Pro toto jméno je důležité dětství. Vládne Mars a Uran spolu se Sluncem.

MARCEL

JMENNÉ ČÍSLO 7

Kontroverzní povaha s karmickým číslem. Nemá úplně jednoduchý život, byť může při dobré souřadnici dokázat mnohé. Někdy jedná tvrdě. Většinou ho provází zmatek či smůla v lásce, v rodinném životě. Vhodné v Býku, Lvu a Rybách. Vládne Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn.

MARCELA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Stálá, materialistická ve Lvu, má smysl pro rodinu. Život jí přináší do života mnoho změn, které ona nese velmi nerada. Doporučují se znamení ohnivá a zemská. Ta jí dávají flexibilitu a přehled. Vládne Merkur, Měsíc, Venuše a Uran.

RASTISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 4

Stálý, úspěšný a učenlivý. S hezkou tváří je předem oblíben u žen. Vyzařuje z něho charisma. Nemusí o své štěstí bojovat, protože k němu přichází samo. Rastislav má vždy nějaký celoživotní úkol nebo sen. Zajímají ho méně exaktní vědy, může se z něj stát objevitel. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.

ROSTISLAV

JMENNÉ ČÍSLO 9

Stálé vítězství, bojovnost, vyrovnané jméno. Většinou se mu daří. Potrpí si na rodinu a rodinné kořeny. Je věrný a hodný. Jméno je doporučováno ve všech znameních. Vládne Neptun, Mars, Venuše a ještě Neptun.

VALÉRIE

JMENNÉ ČÍSLO 9

Rázná, optimistická a vítězící, inteligentní a veselá. Má vše, co si žena může přát. Tento krásný start jí může stížit souřadnice jména s příjmením, sle přána je jí vítězná cesta i osud. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars, Venuše i Neptun.

RUDOLF

JMENNÉ ČÍSLO 4

Přátelský, stálý, se smyslem pro rodinu. Živočišný ve Lvu a vítězný. Vhodná znamení ohnivá a zemská. Znamení vzdušná a vodní jsou méně příznivá. Vládne Neptun, silný Mars a Venuše.

DANICA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Snadno se učí, citlivá i bojovná, velmi pohyblivá. Má široký okruh zájmů od umění, věd až po sport. V životě by to mohla dotáhnout daleko. Danica je nejen hezké jméno, ale i jméno s nadějnou budoucností. Kromě Blíženců je vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter.

DANA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Duchovní, nadaná a citlivá. Inteligence je vrozená. Dovede být milující a věrná. Nedoporučuje se jméno dávat v Rybách a Raku, možné problémy se srdcem či cévami. Vládne Merkur a Slunce. Někdy citová labilita při špatné konstelaci Měsíce.

IRENA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Opět karmická zátěž, ze které může pomoci jen síla ducha. Vylepšit by ji mohlo příjmení a datum narození. Při této karmě jsou dlouhodobé zdravotní či psychické problémy, někdy nerozhodnost a zmatenost. Jméno se velmi opírá o blízké osoby a rodinu. V mnoha případech není štěstí v osobním životě a mnohdy ani v zaměstnání. Není doporučováno v žádném znamení. Vládne Neptun, Měsíc a opět Neptun. 

FEDOR

JMENNÉ ČÍSLO 3

Cílevědomý, ale plachý. Když miluje, tak napořád. Ať už jde o ženu nebo jeho koníčka. Dokáže hájit všechny své zájmy. Emočně je velmi závislý na rodině, ale je rád i sám. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne Venuše, Mars a Pluto.

ANASTÁZIE

JMENNÉ ČÍSLO 6

Jméno skrývající rodinné zázemí, klid, harmonii. Dívka Anastázie utvoří hravě hnízdečko lásky, bude se zajímat o vaření, domácnost a děti. Praktická a láskyplná. Jméno se doporučuje ve všech znameních. Vládne silně Venuše.

VINCENC

JMENNÉ ČÍSLO 7

Boj o vzdělání, inteligence a Bohužel i karmická zátěž, kterou lze vyrovnávat láskou a prací pro bližní. Jen tak lze s tímto jménem ulehčit svému životu. Prožít ho radostněji jako zapálený pedagog, lékař nebo kněz. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Kozoroha. Vládne Merkur, mars a Saturn.

ALEŠ

JMENNÉ ČÍSLO 1

Individualista, většinou introvert potýkající se se svými emocemi. Doporučuje se sportování a pohyb, tím se tomuto jménu snižuje vnitřní tlak i nespokojenost. Vhodné pro znamení Ryb a Raka. Toto jméno může mít problémy, pokud bude mít nedostatek pohybu. Vládne Slunce a Pluto.

JULIUS

JMENNÉ ČÍSLO 2

Obrácený Měsíc a opoziční Mars způsobují problémy. Toto jméno se moc nedoporučuje, i když může být dobrá souřadnice jména a příjmení. Čas působí nepříznivě na duši i tělo. Toto jméno nemá karmu, ale znamená velký vnitřní boj. Nedoporučuje se v žádném znamení.

IZABELA

JMENNÉ ČÍSLO 11

V mládí je jméno poměrně šťastné, avšak kolem čtyřiceti let si začne vybírat svoji daň. Karmická vibrace čísla 29. Díky Neptunu nastupuje až v pozdějším věku. Velmi záleží na vibraci příjmení a datu narození. Toto jméno zní libozvučně a šálivě. Dává hezkou tvář, ale ne moc šťastný osud. Provází Neptun, Měsíc a dvojité Slunce. Dvojité Slunce dává duchovní sílu vše překonat. Jméno se doporučuje zkrátit na Izabel, potom bude velmi šťastné, zbaví se i vibrace 29.

IGOR

JMENNÉ ČÍSLO 4

Jméno zní libozvučně, šlechticky a rusky. Je velmi živočišné, osobité a šťastné. Dlouhověkost. Bojovník za dobrou věc, ženu, její majetek. Dobrá vibrace pro jméno zvané budoucnost. Nedoporučuje se v Býku, Štíru a Kozorohu, také v Beranu je na pováženou. Podrthuje tvrdost Igorova rozhodnutí a míru bezohlednosti. Vhodné pro Raka, Ryby, Váhy, Pannu i Vodnáře. provází Neptun, Mars, Slunce a Merkur.

DARJA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Opět jméno zatížené sedmičkou a šestnáctkou ještě k tomu. Citové problémy, srážky se životem. Pokud můžete, tak se tohoto jména vyvarujte a nedávejte je svému dítěti. Vládne Merkur, Slunce, Venuše a neustále kolem krouží Saturn.

MILENA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Učenlivá dívka se skrytou osobností, která vyplouvá na povrch teprve ve chvílích své obrany. Většinou introvertka. Nemá moc štěstí v milostném životě, takže se víc věnuje studiu. Je stálá, nesnáší nespravedlnost. Vhodné znamení je Střelec a Vodnář. Vládne Merkur, Měsíc, Saturn a Neptun.

DUŠAN

JMENNÉ ČÍSLO 5

Neklidná bytost s kolísavou energií, kterou se snaží celý život zvládnout. Tato snaha někdy přetrvá a nedovolí se soustředit na vyšší cíle. Jen v dobré souřadnici s příjmením může dojít k vysněnému vrcholu. Pokud toto jméno chcete zvolit pro své dítě, raději se poraďte s numerologem. Vládne Merkur, Slunce, Merkur a Jupiter, planeta štěstí, která se ale dokáže obrátit i zády.

EMA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Problémy citového rázu ukazuje obrácené Slunce. Jinak inteligence, štěstí, osobnost. Brzdí Pluto, a to těsně před cílem. Jupiter bojuje a dává štěstí. Taktéž Slunce. Je možná kariéra, ale potíže s rodinným životem. Je zvláštní, že Ema dokáže poradit druhým, ale odmítá pomoci sama sobě. Je to fatalistka. Doporučuje se ve Vodnáři. Tam unese i citovou nepřízeň či strádání.

HEŘMAN

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno plné proměn a pohybu. Básník života, horolezec a hledač tajných cest. Snílek za pochodu. Většinou hezká tvář svůdníka. Ženy, nevěřte, ale podlehněte. Nic hezčího vás v životě nepotká a dlouho budete vzpomínat. Jménu je vrozená inteligence, komunikativnost a sex-appeal. Vhodné pro všechna znamení. Snad jen býka ale svět pozná dokonale. Provází Uran, Mars, Měsíc a Jupiter. Vhodné povolání v cizinecké legii, jako gynekolog, cestovatel.

VENDULA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno s karmickou zítěží, životní bloky, občas slabší zdraví. Jinak učenlivost, citovost, životní změny. Karma se může snížit nebo odblokovat, pokud se rozhodne pomáhat potřebným, může být zdravotní sestra, charitativní pracovnice nebo i psycholožka. Každopádně pomoc druhým jí přináší vlastní štěstí. V opačném případě smůlu. Vládne Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn. Energie jména přináší nelehkou energii, která sice posiluje osobitost jedince, ale na druhé straně pro něj připravuje život plný zkoušek a zážitků. Přispívá k hledání smysluplnosti života. Vendula je citlivá, vnímavá k tomu, co se v jejím okolí děje. Má výbornou intuici, tvořivý, objevitelský a zvídavý přístup k životu, hledá nové možnosti. Svým skvělým postřehem nasává podněty snad všemi póry svého těla. Vše si potřebuje zažít sama na vlastní kůži. Je těžké jí poradit. Ráda se dělí o své poznatky a zkušenosti, které umí vstřebávat a zúročit lépe než druzí. Vnímá s lítostí i bojovností každou nespravedlnost. Dovede být urputná v obhajování těch, kteří jsou podle jejího mínění nespravedlivě napadáni. Vendula je starostlivá a nevadí jí péče o druhé. Dokonce pomoc druhým jí dává smysl a uspokojuje ji, když výsledkem její práce jsou spokojení lidé. Vendula si potřebuje budovat svůj pocit bezpečí v dobrém materiálním zázemí, ale i ve vztazích. Potřebuje mít také víc volnosti a svobody a pocit, že žije podle své vůle. Vedle toho, že je pracovitá, spořádaná, pilná, je i odhodlaná a odvážná ve svých záměrech a cílech. Dokáže si vytrvale a odhodlaně jít za svým, obětovat tomu mnohé. Potřebuje posouvat své hranice a zkoušet, co jí život přinese, co si může dovolit. Vendula je náročná na své partnery. Vyžaduje kvalitu nejen v práci, ale i ve vztazích a citech. Chce opravdovost, hluboké prožitky, pravdivost. Proto opatrně vybírá a dost je prověřuje. Potřebuje mít totiž pocit bezpečí a jistoty a také pocit, že nebude zrazena. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Na negativní úrovni může mít Vendula potíže s nastavováním hranic a rozpoznáním pravé míry. Může pokoušet nejen sebe, ale i trpělivost druhých. Může se tak stát vyzývavou, nezkrotnou, drzou až provokující. Je nesmiřitelnou bojovnicí všude, kde má pocit, že se děje něco proti pravidlům. Problém je v tom, že jde o její pravidla, která si stanovila ona sama. Jestliže jí její okolí nastaví hranice či dá zpětnou vazbu, nese to velmi úkorně. Má pocit nepochopení, opuštěnosti a zrady. Těžko odpouští, odmítá se smířit a viní ze svých selhání a neúspěchů druhé či okolnosti. l Vendula se dovede trápit i pro méně důležité věci. Těžko rozlišuje skutečně podstatné problémy od těch méně podstatných, přísahá na principy a nepřiměřeně jedná. Má tendenci si budovat závislostní vztahy, nebo se upínat k materiálním hodnotám, hromadit majetek. Ani v jednom pak není šťastná. Její stálé stresy a emoční vypětí jsou často příčinou psychosomatických onemocnění či psychických propadů. Je to jméno se silnou energií, které může hodně podpořit určitá data narození, je však třeba ho volit s rozmyslem a po poradě s numerologem. Energie jména dobře vyvažuje data s převahou sudých energií, zejména čísel 2, 6 a 8. Oslovení Vendo je vhodnější než Vendulo, byť nevytváří jednoduchou kombinaci, nicméně zlepšuje sebereflexi a ochotu sama krotit své problematické vlastnosti vnitřní sebekázní, podporuje nadhled, zvyšuje zdravou sebeúctu. Oslovení Vendy zvětšuje obětavost, dodává více rozumu i sebekritického nadhledu a radostnosti, ale také podporuje přecitlivělost a vypočítavost. Nedoporučuje se dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky v kombinaci s číslem 7.

 

MIROSLAVA

JMENNÉ ČÍSLO 11

Bojovná a proměnlivá osobnost plná duševní síly. Přirozeně inteligentní. Potřebuje mírného partnera, aby mohla rozvíjet vše, co je v ní dobrého. Miroslava v Raku často rezignuje a věnuje se výchově dětí. Taktéž v Rybách, ale potom z manželství uteče, když děti vyletí z hnízda. Doporučují se všechna vzdušná i ohnivá znamení. Zemská moc ne, tam jsou sklony k alkoholu či jiným uvolňujícím prostředkům. Vládne Merkur, Mars, Uran a silné Slunce, které někdy nahrazuje Měsíc.

IVANA

JMENNÉ ČÍSLO 2

Toto jméno se v životě opírá o druhé. Samo není osobností, pokud datum narození neurčí jinak. Obrácený Měsíc naznačuje často plané snění. I když je ve jménu invence a touha něco dokázat, vždy musí o úspěchu Ivany rozhodnout někdo druhý. Ivana to ví, proto se snaží najít ambiciózního a movitého manžela. Jinak se vdává samozřejmě z lásky, zvlášť v mládí. Zkušenostmi nabírá rychlost. V Rybách, Raku, Vodnáři není průbojná. V Býku a Lvu dovede ohrožovat jiná manželství. Nejhorší je ve Štíru, vhodná znamení jsou Kozoroh, Střelec a Panna. Provází obrácený Měsíc, Pluto a ještě Měsíc. Energie jména podporuje vrozené talenty a dispozice a umožňuje jejich rozvoj. Také trochu klame, protože přináší na první pohled vstřícnost a určitou poddajnost, ochotu naslouchat, komunikovat a vést dialog. Jenže v jádru duše rozvibruje toto jméno velkou sílu osobnosti. Vytváří napětí mezi touhami po seberealizaci a potřebou být druhým nápomocna, což je pro Ivanu celoživotní velkou výzvou. Ivana dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Ivana je citlivá a vnímavá k problémům druhých, a protože má jasnou analyzující mysl se smyslem pro detail a bystrým postřehem, dokáže poradit, pojmenovat problém, zachovat si určitý nadhled. Bývá dobrým prostředníkem znesvářených stran, potřebuje být užitečná a dělat smysluplnou práci. Její možnosti uplatnění jsou široké, je tedy jen na ní, pro co se rozhodne. Ivana rozpozná faleš i za maskou úsměvu. Zajímá ji vše, co jiskří, kde to žije, tak trochu ráda i sbírá drby. Ale pro ni jsou to poučné historky, které píše jen život sám a nesmírně ji to obohacuje. Poznává skrze ně samu sebe, zraje totiž zkušenostmi. Dovede být přizpůsobivá, otevřená a mluvit o svých pocitech, čímž v druhých vzbuzuje důvěru. Ivana potřebuje mít dobré zázemí, které zakládá především na kvalitním vztahu. To tvoří dobrý start pro uskutečňování jejich tužeb, za kterými jde většinou odhodlaně a vytrvale, s touhou zdokonalovat sebe i lidi ve svém okolí. Na negativní úrovni by si měla dát pozor, aby se její život neztrácel v životech druhých lidí. Nestanoví-li si dostatečné hranice, které by ji chránily, mohou jí pohltit cizí problémy. Pak si vytváří závislostní vztahy a žije životy svého okolí. Neví pak, co chce ona sama, co jsou její priority, kde končí její potřeby a nastávají potřeby druhých. Těžko pak hledá vlastní seberealizaci. Upíná se na druhé, což je pro všechny zúčastněné obtížné. Jestliže se vůči ní někdo vymezí, je to pro ni značná vnitřní bolest i ztráta. Může mít tendenci uzavírat se nebo otupí, aby se jí nic takového nedotklo, a zvolí nadhled. Ovšem neplyne-li tento nadhled ze skutečného poznání a vyrovnanosti, zkouší Ivana hledat únik v nesmyslných aktivitách, neumí rozlišit důležité od nedůležitého a soustředí se na nepodstatné věci. Citově bývá Ivana nestálá, přecitlivělá, v jednu chvíli lítostivá a vzápětí zas sarkastická, lásku může vnímat jen skrze sex, aby si udržela odstup. Nebo může rezignovat, zatvrdit se a jen lenivě bez zájmu o jakékoli smysluplné hodnoty konzumovat každodenní život, utrácet čas tlacháním a sbíráním plytkých informací a žít je „na povrchu“. Toto jméno podporuje ženský půvab a láskyplnost. Oslovení Ivko, Ivo zvětšuje tvořivost, vytrvalost, posiluje paměť a zručnost, harmoničnost osobnosti. Oslovení Ivíku, Ivuš zlepšuje bystrost úsudku, tvořivost, rozumový přístup, podporuje soustředění a zlepšuje kritický náhled na sebe i druhé, pomáhá v seberealizaci. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 3, 6 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem. Jméno se nedoporučuje dávat lidem narozeným v devítkové dny tj. 9., 14. a 27. ale i 29. dne v měsíci nebo je-li v datu narození více devítek a dvojek. 

 

RICHARD

JMENNÉ ČÍSLO 7

Majetnický, sebejistý a Bohužel i s karmickou zátěží. Méně citlivý, schopný, inteligentní a povýšený, v mnoha případech. Snad nejhorší je ve Štíru a Býku. V Kozorohu navíc dost lakomý. V životě může svou káru dotáhnout vysoko, ale potom začne pracovat jeho karmická zátěž. To znamení problémy všeho druhu a horší zdraví. Každý Richard by si měl od mládí uvědomit, že není na světě sám a svou pomocí druhým by mohl snížit svou karmickou zátěž. Doporučuje se ve Vodnáři, Vahách a v Panně, pokud již tedy jméno chcete zvolit. Vládne Neptun, Merkur, Mars a Saturn.

ERIKA

JMENNÉ ČÍSLO 8

Veselá, emotivní, majetnická. V Býku zrozená je až nezdravě spořivá. Někdy i intrikánská ve Štíru, ale vždy dobrá matka. Pokud od své dcery nechcete maximální intelektuální výkony, je to pro ni pravé jméno. Může žít hezký život na střední úrovni a má v něm dost štěstí. Provází ji Jupiter, Venuše a Měsíc s Uranem.

HUGO

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno proměn. Učenlivý, upřímný, někdy extravagantní se smyslem pro humor. Jeho osud je plný proměn a pohybu. Občas se k němu obrátí zády Saturn a Mars, pak se musí se životem poprat. Vhodné znamení Beran, Lev, Střelec, Kozoroh. V ostatních znameních se trápí nebo se cítí pronásledovaný osudem. provází Uran, Měsíc, Mars a Jupiter.

KVIDO

JMENNÉ ČÍSLO 7

Opět vibrace plná bloků a klacků pod nohama. Mírný Kvido se pere se životem a jeho nástrahami. Naštěstí se lidé tomuto jménu víceméně vyhýbají. Jméno samo za  to nemůže, ale není doporučováno. Vládne Měsíc, Jupiter a Saturn.

ARNOŠT

JMENNÉ ČÍSLO 6

Vibrace pracovitosti, lásky a obětavosti. Nutnost starat se o druhé, i když nechce. Z této vibrace není úniku. Není špatná, ale pokud je s příjmením neharmonická, nedoporučuje se dávat dětem. Vládne obrácená Venuše, zády k Arnoštovi.

TAŤÁNA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Zasněná v Rybách, nadaná a živá v Beranu, majetnická v Býku, citlivá v Raku, nervní ve Lvu a Štíru, obětavá v Panně a Vahách, ve Vodnáři dobrá řečnice či obchodnice, v Kozorohu ublížená, ve Střelci náladová, ale ve všech znameních soucitná. Táňa je v mnoha případech rázná matka, která svým dětem málokdy poví, jak moc je miluje. Někdy si sama nerozumí a neví, proč tomu tak je. Taťána je občas velmi rozporuplné jméno, které v životě pracuje pro druhé. Je ovlivněno Měsícem, Sluncem a Marsem.

SOŇA

JMENNÉ ČÍSLO 4

Inteligence, schopnost bojovat se životem a veliká učenlivost. Soně je dána i velká citlivost, někdy až přecitlivělost. Doporučuje se tomuto jménu nebabrat se v problémech a vyřešit je rázně a rychle, aby došlo opět k vnitřní rovnováze. Nedoporučuje se ve Vahách, Blížencích, Rybách, Raku, ani ve Štíru. V těchto znameních se Soňa hůře adaptuje. Vládne Slunce, Mars a Merkur.

Jde o slovanskou familiární variantu původně řeckého jména Sofie. Základem je slovo sofía, „moudrost“. Jméno tedy vypovídá o své nositelce, že je „bystrá, nápaditá, a především moudrá a vzdělaná“.

Jméno přináší energii pracovitosti a zručnosti, dodává tvořivost, vynalézavost, cit pro krásu, umění, citlivost, zjemňuje duši a podporuje půvab. Soňa bývá ochraňovatel správných a pravdivých principů, morálních hodnot. Soňa je vnímavá, zvídavá, má bystrý postřeh, je pozorná ke všemu, co se kolem ní děje. Chce využít všechny možnosti, které jí život nabízí. Soňa si především chce budovat pevné zázemí a to nejen rodinné. Je pro ni důležité vnímat okolí jako svou širokou rodinu. Svou vnitřní sílu a moudrost proto ochotně předává svému okolí. Navíc učí druhé i smyslu pro praktičnost. Sama chce být soběstačná, stát na svých nohách. Nebojí se přijímat realitu života takovou, jaká je, umí překonávat překážky praktickým způsobem, krok po kroku se naučit jim rozumět. Díky své tvořivosti a myšlenkové obratnosti nachází originální přístupy. Je ve svých cílech vytrvalá a houževnatá. Je pro druhé inspirátorkou hodnou následování. Ale není to vůdce, který by chtěl druhé vést, ale jen svým příkladem směrovat. Soňa chce dostávat za své kvality i dostatečné ocenění, získat zadostiučinění. Vůči druhým bývá laskavá, s nadhledem k lidským slabostem. Byť je praktická a drží se při zemi, potřebuje žít ve spojení s duchovními aspekty. Na negativní úrovni může Soňa díky své vytrvalosti lpět na řádu, který už dávno není funkční, setrvává pak v podmínkách, které ji spíš ubližují, vyčerpávají, aniž to ona sama vidí. Nemá dost odvahy a odhodlání, podceňuje sama sebe. Upře své síly tam, kde je úspěšná, a neřeší své obtíže. Druhými pak může být mylně považovaná za neúměrně ambiciózní a ctižádostivou. Protože si neumí nastavit hranice své obětavosti, může být druhými lidmi využívána. Přitom ale neztrácí svou hrdost, kterou ale uplatňuje ve chvílích, kdy se ale takový postoj obrací proti ní samotné. Pokud se stane vztahovačnou, pak si svou frustraci vybíjí na druhých kousavou kritikou, nemístným poučováním a peskováním. Dokáže být i vznětlivá, vyčítat, manipulovat s druhými, dávat najevo svou nespokojenost a hledat viníky všude kolem sebe. Někdy zkouší, co druzí kolem ní vydrží, jako by sama zkoušela, co si může dovolit, co jí projde. Soňa může také trpět závislostí na tom, co vybudovala a neochotou vzdát se dosažených výhod. Pak se může zacyklit v konzervativních či spíš obranných postojích. Tím ale spíš zakrývá velká zranění ve svém nitru, kterých se jen těžko zbavuje. Jde o jméno s pevnou energií, která umožňuje velký rozvoj a přitom dodává ženské kouzlo. Může v řadě případů pomoct. Oslovení Soni není příliš šťastné, protože zvyšuje nerozhodnost, snižuje rozumový nadhled a odčerpává sebedůvěru. Přidává tvořivosti a posiluje paměť a učenlivost. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 2, 8 a 9 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

 

DITA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Střety se životem, karmické zatížení. Jméno zní libozvučně, ale je zrádné právě touto zátěží. Nedoporučuje se dávat dítěti, pokud jej skutečně milujete. Vládne Merkur, což představuje inteligenci. Slunce osobnost, Venuše cit a rejdící Saturn toto něžné stvoření občas položí na záda.

EMANUEL

JMENNÉ ČÍSLO 8

Je schopen být vším, co mu vynese peníze. Velice rychle si dovede vše spočítat. Čirý materialista a ochutnávač života. Citový pro sebe. Má rád rodinu, ale brání se ji založit. Většinou bývá oženěn. Dozrává později. Jeho touha užít si života a svobody je značná. Poznat život ve všech jeho rormách je velmi silná. Provází ho Jupiter, Měsíc, Venuše a Saturn. Všechna znamení jsou ovlivněna Emanuelem víc než Emanuel znameními, on se prostě ovládnout nedá. Nedoporučuje se v Býku, Štíru a Kozorohu. Ač v Kozorohu bývá přemýšlivý.

MARIÁN

JMENNÉ ČÍSLO 29

Učenlivý, věrný a stálý. Bohužel s karmickou zátěží. Jméno se vůbec nedoporučuje. Pokud už toto jméno máte, je lepší ho změnit. Jinak je třeba obrovská síla na zvládání životních potíží. Působí Merkur, Měsíc, Neptun a Slunce.

GABRIEL

JMENNÉ ČÍSLO 9

Při zrození čeká na startu Saturn jako kmotr. Takže v dětství i v mládí potíže nebo překážky, ale celková vítězná vibrace vše překoná. Matky, pokud chtějí dát toto jméno svému dítěti, měly by pečlivě naplánovat datum narození. Působí Saturn, Mars, Venuše a Neptun. Takže se k tomuto jménu hodí přísloví: "Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".

IVONA

JMENNÉ ČÍSLO 7

Jméno je zablokováno karmicky. Moc se nedoporučuje. Ivona je často náladová, má pocit, že selže vždy před cílem. Pokud toto jméno už má svou nositelku, doporučuje se změnit na Ivanu. Provází Neptun, Měsíc, Jupiter a Saturn.

LEONA

JMENNÉ ČÍSLO 2

Introvertka s horším přizpůsobením. Nemá lehký milostný život. Ten jí ruší obrácený Měsíc s Plutem. Leona se snaží o své místo na slunci. Její největší štěstí je v rodinném kruhu. Svoji Leonku se nesnažte přizpůsobovat k obrazu svému, neboť má o životě vlastní představu. Dokázala by s vámi hodně dlouho nemluvit. Na štěstí někdy čeká déle, než sama předpokládá. Ale vibrace Marsu jí dává sílu bojovat. Ve Lvu se nedá, v Beranu je příliš ambiciózní, ve Štíru někdy zlá, zmatená a nestálá. Ostatní znamení jsou klidnější.

RADEK

JMENNÉ ČÍSLO 3

Šťastné jméno. Většinou se jeho osud vyvíjí příznivě. Inteligentní, ambiciózní a stálý. Kromě znamení Štíra a Kozoroha je vhodný pro všechna znamení. Radek je pracovitý, zodpovědný, jako přítel naprosto bezkonkurenční. Kdyby to bylo možné, tak každý člověk by mohl mít přiděleného jednoho Radka :). Vládne Neptun, Měsíc, Slunce a Mars. Jméno dodává optimismus a společenskost, vnáší schopnost lehce komunikovat, zaujmout druhé, argumentovat. Umožňuje rozvíjet vrozená nadání. Radek má bystrý intelekt, jasný rozum, smysl pro detail a analytické myšlení, posílenou paměť. Díky energii jména se může všestranně rozvíjet. Navíc má cit pro harmonii, krásu, umění, rád se tvořivě vyjadřuje. Pro Radka je důležité společenství lidí, ve kterém se pohybuje. Cítí sounáležitost s druhými, starost a péči o zajištění nejen rodiny, ale všech, které za svou rodinu považuje. Nemá rád konflikty, chce vytvářet harmonické podmínky k životu. Dovede usmiřovat znesvářené strany, hledat kompromisní řešení, předávat pozitivní naladění. Jenže často v kontraproduktu s tímto jeho postojem je jeho cit pro spravedlnost, napravování křivd. Radek má potřebu hledat pravdu, prosazovat ji, někdy za každou cenu, napravovat svět a starat se o jeho zkvalitňování. Radek bývá ve svých záměrech vytrvalý a houževnatý. Sám sebe se snaží zdokonalovat. Inspiruje tak druhé, kteří ho rádi následují nebo se k němu uchylují, potřebují-li pomoc, radu a podporu. Energie tohoto jména je však rozporuplná. Umožňuje sice Radkovi všestranný rozvoj, ale na druhé straně mu ubírá sebedůvěru. Má na sebe značné nároky, staví před sebe příliš idealistické cíle, které se mu nedaří realizovat. Radek je navíc perfekcionista toužící po stále lepších výsledcích. Jestliže je nemůže splnit, trápí se tím, zvyšuje to jeho pochybnosti o sobě. Radek proto hledá spolupracovníky, s nimiž by tvořil tandem a u nichž spoléhá na stejně otevřenou kritičnost a čestnost, jakou má on sám. Jenže občas vsadí na špatného koně a bývá využíván. Na negativní úrovni se může Radek uchylovat ke kritičnosti, peskování, bývá nervózní a vztahovačný. Může se ukázat, že využívá svou bystrost ve svůj prospěch nebo že ve jménu ideálů balamutí okolí. Nebezpečím pro druhé, ale i pro něj samotného je pak sklon nalhávat si realitu jinou, než jaká je, a slibovat rychleji, než si vše promyslí. Bývá nestálý v citech a poživačný. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny kmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Proto se dá o Radkovi říct, že je klikař. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou čísel 7 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

 

SVĚTLANA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Veliká energie a ráznost pro uskutečnění tužeb. Nebezpečí tvrdosti, je nutno jít citovou a ohleduplnou cestou a potlačovat vše negativní. Dvaadvacítka má velkou výdrž a energii. Lze ji přirovnat k výrobě elektrického proudu. Světlana v mládí nesnáší nečinnost, pořád je v pohybu a bohužel do něj nutí i všechny kolem sebe. Zklidňuje se až věkem. V životě se jí mnohé podaří. Doporučuje se v Rybách, Raku, Vodnáři, Vahách, Panně, Kozorohu. Ostatní znamení většinou způsobují větší neústupnost či tvrdost.

JOSEF

JMENNÉ ČÍSLO 1

Tradiční české jméno je plné odvahy i touhy být něčím, dokázat celému světu, že tady je Josef. Kdo je víc? Josef je velmi spokojený ve Lvu, Střelci, Kozorohu, Býku, Vodnáři, Panně i Beranu. Hůř se cítí v Rybách. Částečně nerozhodný je i ve Vahách. Vždy se snaží být osobnost. U Josefa velmi záleží na příjmení i na datu narození. Josef má rád pivo a popovídá si víc v restauraci než v sebelepší modlitebně. Je stálý partner pro vyjmenovaná dobrá znamení. Potíže v manželství může mít ve vodních znameních. Působí Slunce a Neptun.

EDUARD

JMENNÉ ČÍSLO 8

Inteligentní, málokdy chudý. Velkou roli v životě Eduarda hrají finance, ale neměl by se zaměřit jen na ně, protože potom ztrácí invenci a životní cíl se rozplývá v nekonečnu. Má smysl pro rodinu, ale žení se nerad a jen, když musí. Ovšem potom není přítel rozvodů. Své závazky bere vážně a citově. Jméno není vhodné dávat Býkovi, Štírovu a Kozorohu. Pro ně je dost nebezpečné, propadnou lakotě a nervozitě. Provází Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.

LENKA

JMENNÉ ČÍSLO 7
Jméno s karmickou vibrací. Nemají jednoduchý a šťastný život. Je jen velmi málo světlých výjimek, a to musí mít opravdu dobrý datum narození a souřadnici s příjmením. Největší problém může být v milostných vztazích. Když vztah náhle končí, většinou se Lenky ptají PROČ? Bylo by vhodné jméno zkrátit nebo upravit například LENA. Vládne jí Mars, Slunce, Venuše a Saturn, který s Venuší pěkně cvičí. Přestože je jméno velmi rozšířené, zvažujte, zda ho svému dítěti dáte. Nejhorší je varianta obnovovat si toto jméno několik pokolení. Pokud jste Lenka, rozhodně své dceři toto jméno nedávejte. Jde o energeticky silné jméno posilující osobitost a připravující život plný zkoušek a zážitků. Jméno především přináší tvořivost a zažehává jiskru osobnosti a jemnou krásu, která z Lenky vyzařuje. Přidává kritický pohled na realitu, vnímavou a empatickou duši a velkou vnitřní sílu. Lenka je schopná díky energii svého jména hlouběji vidět do duší i mysli svého okolí. Umožňuje jí pojmenovávat i nepříjemné věci. Zrychluje postřeh, takže si bystře uvědomí, co je důležité, a zároveň jí napadají zajímavé možnosti řešení. Lenka se dovede dobře soustředit, bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Lenka je přátelská a otevřená vůči druhým. Nedělá jí problém s druhými navazovat přátelství, chce spolupracovat, byť si nechává určitý odstup, protože se potřebuje cítit svobodně a ne moc omezovaná. Pro své tvořivé sebevyjádření potřebuje prostor. Umí si jít za svými cíli a má odhodlání se zviditelňovat tím, co jí baví. Není ochotná se přizpůsobovat tam, kde jí není dána určitá volnost a podmínky k jejímu projevení se. Lenka bývá však také někdy tvrdohlavá a umíněná, přesvědčená, že vše je tu pro ni. Mívá problém s pokorou, přeceňuje své schopnosti i možnosti. Je napůl idealista, který chce díky nápadům a vnímavosti k podnětům uskutečňovat nerealizovatelné. Navíc ještě svádí boj s touhou být perfektní a také se svým velkým očekáváním. Lenka může pokoušet své meze, co unese, a také zkoušet, co vydrží druzí. Je neomalená, provokující i intrikující, dokud jí okolí nevymezí hranice. Vnímá to sice jako zradu, těžce to prožívá, než pochopí blahodárnost takového kroku především pro ni samotnou. Nicméně její emoce jsou intenzivní a těžko zkrotitelné. Dokáže být kousavě kritická, nervózní a netrpělivá, mstít se a žárlit. Mohou v ní vznikat pocity úzkosti spojené s dojmem, že příliš trpí a že se musí obětovat a vše vydržet. Občas to ale nezvládne a pak následuje výbuch vzteku. Ten se zaměří často na toho, o kom si myslí, že je viníkem její nepohody. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody a dosti tvrdých životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Na druhou stranu je to jméno, který má v sobě potenciál dodat dostatek energie a přidat potřebnou kapku štěstí, takže se život s ním jeví velmi zajímavý, vzrušující a naplněný. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

PETR

JMENNÉ ČÍSLO 5

Neklidná a tvůrčí duše. Dovede se o své místo na slunci poprat a má úspěch. Je citový se smyslem pro humor. Jménu je vrozená inteligence. Vhodný pro všechna ohnivá znamení. Ani zemská nejsou špatná. Hůř se cítí v Blížencích a ve Vahách. Ve Štíru je moc na ženy. Vládne Saturn, Měsíc, Mars a Jupiter. Energie tohoto jména skutečně dodává Petrovi ve svém přesvědčení pevnost až umanutou, nezlomnou, ale ne ve smyslu neměnnou, zkamenělou a zakonzervovanou. Naopak. Jméno je mantricky zvučné, a tak ovlivňuje svého nositele zásadním způsobem. Nenechává okolí na pochybách, o koho jde a jak je nutné se vůči takovému energetickému náboji vymezit. Často se tedy okolí kolem Petra polarizuje na přátele a odpůrce. Jméno silně podporuje uvědomění si sebe sama a možnost seberealizace a toho, co je možné v životě dokázat. Pod jeho vlivem je Petr činorodý, spolehlivý, silný a dynamický. Je pro druhé přirozeným vůdcem a stává se vzorem hodným následování. Jméno dodává vnitřní sílu a nadšení, posiluje vůli, tím vším je Petr schopen strhávat druhé, ale také nahánět strach. Jméno posiluje statečnost, intelekt a odvahu, vytrvalou zarputilost. Dodává velkou odolnost a neústupnost. Přináší pozitivní energii v náhledu na život, ale také určitou dobrodružnost. A sklon k risku. Tím Petra vystavuje tvrdým životním zkušenostem. Je ale zajímavé, že risk si dovolí pouze v případě, že tím neohrozí nikoho kolem sebe. Jakmile jde o to, postarat se o blízké, svěřené osoby, jde o zodpovědného a citlivě přistupujícího člověka. Petr se rád pohybuje ve společnosti, rád upozorňuje na své názory, umí si říct o to, co chce. Také se ale může ztrácet v přemíře možností, které mu potenciál jména nabízí. Je příznivcem změn, takže se nadchne, inspiruje druhé, ale to ještě neznamená, že akci dovede do konce. Jestliže ho osloví něco pro něj lákavějšího, odchází. Petr potřebuje mít hodně prostoru a cítit se svobodně, rozhodovat si o všem sám. Nerad se přizpůsobuje, obzvlášť jde-li o falešné autority. Petr může mít pocit, že má za své schopnosti právo brát si, co potřebuje, že jeho pravda je jediná ta správná a jeho zkušenosti jediné vhodné pro ta druhé. Zkouší občas své meze i hranice těch druhých. Ztratí cit pro uměřenost reakcí, může začít agresivně zabírat prostor pro sebe. Těžko odpouští, obzvlášť má-li pocit zrady a podvodu. Toto jméno se silnou energií může mnohé jedince posílit a přinést odvahu. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například u dat s převahou sudých čísel je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

SVATOPLUK

JMENNÉ ČÍSLO 29

Ve jméně je karma čísla 29. Zní krásně libozvučně a česky, ale nedoporučuje se. Má sice tendenci dosáhnout úspěchů, ale poté je strháváno touto nedobrou vibrací, která se může odrazit na zdraví, na ztíženém osobním životě apod. Zachraňuje ho jen souřadnice jména s příjmením. Vibrace se projevuje i případnou nesmělostí a plachostí.

MATĚJ

JMENNÉ ČÍSLO 4

Povahově proměnlivý. Lehce se učí. Je abnormálně citlivý. Ve vypjatých chvílích se okamžitě rozhoduje, mnohdy špatně. Toto jméno by mělo pravidelně meditovat, aby došlo k vyrovnání energií. Doporučuje se v Rybách, v jiném znamení ne. Vládne Merkur, Slunce a Mars.

LILIANA

JMENNÉ ČÍSLO 4

Osobnost veskrze oblíbená, praktická, učenlivá, s hezkou tváří a talentem. Jako žena umí hájit svá práva všech svých blízkých a přátel. Doporučuje se ve všech znameních, protože je jméno velmi pozitivně vyvážené. Působí Mars, Slunce a Uran. 

DOROTA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Tradiční české jméno, někdy vyslovované hanlivě. Dorota ráda velí, je to osobnost. Vládne Merkur, Slunce a Uran. Toto jméno je do života velmi vybaveno a nedá se! V Rybách snivá, v Raku dobrá matka, ve Lvu tygřice. I ostatní znamení jsou vhodná. Ve Štíru možná i "bordelmamá". Dívka tohoto jména se opravdu neztratí.

ALEXANDR

JMENNÉ ČÍSLO 7

Vibrace inteligence a moudrosti. Inklinuje k duchovnu, protože skrývá karmickou zátěž. Nebude mít úplně snadný život, pokud se naučí jen materialistickému pojetí. Vhodné pro Lva, Kozoroha, Váhy, Vodnáře a Berana i Ryby. Vládne Mars, merkur a občas si zaskotačí a nadělá paseku v životě Saturn.

LUMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 1

Nervní osobnost, která nezřídka dosahuje vyššího vzdělání. Samostatný, těžko snášející rozkazy a příkazy. Pokud někoho miluje, miluje bez výhrad. Je dobrým přítelem. Vhodné pro Raky, Ryby, Vodnáře, Váhy, Kozorohy a Panny. Vládne Mars, Měsíc, Uran a Slunce.

BEDŘICH

JMENNÉ ČÍSLO 40

Životní bokace, Bohužel nic moc. Může vám pomoci příjmení, ke zmírnění utrpení a těžkých životních překážek, ale strastem neuniknete. Provází vás  v životě časté utrpení a karamboly. Toto jméno se moc nedoporučuje. Obsahuje vibraci čísla 40, která  působí velmi destruktivně. Vládne Měsíc a obrácený Merkur.

ANEŽKA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Veliká vnitřní síla. Vibrace čísla 22 dokáže člověka držet v každé situaci. Jméno Anežka je připraveno na všechny překážky i úspěchy. Je samozřejmě závislé na příjmené a osobnosti nositele. Vhodné pro všechny znamení. Vládne Slunce a Měsíc.

KAMIL

JMENNÉ ČÍSLO 1

Odvážný, citově nevyrovnaný, mnohdy osobnost s problémy vnitřního rázu. Citový hlavně na svou osobu, vyžaduje mnoho lásky, ale málo jí vrací. Nevěrný, často sobec. V mládí dovede snít, ale potom ho strhává životní proud. V Raku a Rybách nadaný, nevyhýbá se povzbuzujícím prostředkům, které mu léty mohou ničit psychiku i fyzický stav. V určitých znameních je velmi talentovaný. Měl by meditovat a myslet víc na druhé, než na sebe. Vhodná znamení jsou Býk, Panna, Váhy, Vodnář, tam je všechno mírnější.

STELA

JMENNÉ ČÍSLO 3

Obětavá, vždy se snaží především o štěstí druhých. Pokud chcete Stelu, zvolte jméno se dvěma "L", ať ze života taky něco sama má. Vládne dvanáctka, číslo obětování se. Stella je ochutnávačka života, nezkazí žádnou legraci, v tom je její síla. Má vibraci čísla 15. Venuše jí dává příjemnou a sympatickou tvář. Dovede být velmi mateřská a milující. Je doporučováno hlavně v ohnivých znameních, je rázná, nic nezůstane dlužit významu svého jména, které znamená hvězda. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše.

KAZIMÍR

JMENNÉ ČÍSLO 6

Hrdě znějící jméno, ale v této vibraci působí více vnitřní pocity a hodnoty než osobnost navenek. Kazimír je šedá eminence, umí vládnout. Není rétorik, ale diplomacie je mu vlastní. Vhodný v každém znamení kromě Raka a Panny, tam má sklon k bohémství či alkoholu. Vládne Měsíc, Merkur a Venuše.

MIROSLAV

JMENNÉ ČÍSLO 1

Oblíbený, zvláště u žen. Nadaný, hůře přizpůsobitelný pro rodinný život. S Miroslavem není dobré manipulovat v síle a příkazech. Vždy po dobrém. Potřebuje hodně chválit, potom z něj dostanete maximum všeho dobrého. Velmi nadaný a učenlivý. Bohužel při špatném zacházení budou problémy s jeho osobností. Vládne Merkur, Mars a Saturn. Svůj podíl má i obrácené Slunce. Vhodné pro Lva, Raka, Ryby, Vodnáře, Váhy, Pannu i Střelce a Kozoroha, ale tato dvě znamení jsou hůře ovlivnitelná. Jde o jméno pro vůdčí typy, které mají nohy pevně na zemi, jsou ukotveni v realitě a hlavou s ideály míří do nebes. Miroslav dovede druhé nadchnout pro své záměry, výborně argumentovat, inspirovat. Díky jménu má skvělý intelekt, bystrý postřeh, kritickou a analyzující mysl se smyslem pro detail, s tvořivým, ale zároveň rozumovým a pragmatickým přístupem k životu. Dovede rychle reagovat na změněné situace a nacházet řešení. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měl rentgenové oči a skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. Takže dobře rozumí druhým lidem. Nedělá si příliš iluze o druhých ani o životě. Miroslav potřebuje budovat pro sebe i druhé dobré zázemí a materiální základnu. Má praktické myšlení, je pracovitý, rád vidí výsledky své práce a dovede ocenit výkonnost druhých. Chce někam směřovat a má své cíle. Potřebuje pro sebe rozlet, šanci a prostor, kam může růst. Zkouší, kam až mu dovolí život, jeho schopnosti a jeho okolí růst, rád přijímá výzvy a nebojí se i do určité míry risku. To samé dopřává i lidem kolem sebe. V osobních vztazích se nejvíce projevují negativní vibrace tohoto jména, jako žárlivost, touha vlastnit druhého, nepropojení svého rozumu se svými city. Jakoby se Miroslav obával sám sebe, nechtěl připustit hloubku svých emocí a jejich potřebu. Jeho proklamované vyšší poslání razit cestu druhým může zastírat strach ze sounáležitosti s nejbližšími. Utíká před city, protože se obává, že jde o projev slabosti. Miroslav si může vytvořit kritické černobílé vidění světa, které jednoznačně pojmenovává správné a špatné. Tím se vše stává jasné a přehledné. Miroslav se uzavírá do tohoto zjednodušeného světa, působí naivně, ale i konzervativně, blokuje se jeho komunikace s okolím. Trpí pak pocity nepochopení a zrady, je nedůtklivý a hněvivý. Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy, už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášející kapku štěstí. Může v případě zájmu pomoci, záleží však na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například může být dobrou protiváhou u dat s převahou energie v rovině senzitivity tj. s čísly 2, 5 a 8 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

TOMÁŠ

JMENNÉ ČÍSLO 5

Neklidný, se střídáním nálad. Pokud využije potenciálu své energie, může z něj být špičkový sportovec, nebo si musí najít zaměstnání, kde tuto energii uplatní. Tomáš je jako Temelín, chvíli pracuje na sto procent, anebo stojí a přemýšlí, jak by vše šlo udělat lépe a chytřeji. Většinou je inteligentní, hodí se pro všechny znamení. Vládne Měsíc, Slunce, Merkur a Jupiter. Energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků. Tomáš je především originál, který potřebuje mít kolem sebe dost prostoru a žít s pocitem, že je pánem svého osudu. Energie jména umožňuje Tomášovi cítit vnitřní svobodu, směřuje ho k odvaze jít si za svými cíli, dodává mu odhodlání, houževnatost a vytrvalost, touhu po seberealizaci. Tomáš je schopen nadchnout se pro vše nové a objevné. Je sice dobře ukotven v realitě, ale často míří vysoko, alespoň svou touhou po poznání. Tomáš je náročný na sebe i druhé, je zodpovědný a chce, aby byl finančně spokojen, hmotně zabezpečen, citově nestrádal a mohl zkoumat, co je vlastně smyslem života. Zkouší hranice svých možností a schopností, co všechno si může v životě k sobě i druhým dovolit, hledá tu správnou mez a často vyzývá osud na souboj. Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je využije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Tomáš má citlivý přístup k lidem, ochotu pomoci, nemá rád nespravedlnost a vyvyšování se nad druhé. Má pocit, že by měl napravovat neduhy celé společnosti. Chová se společensky a přátelsky, nerozlišuje, jaké kdo má postavení a bohatství. Zajímají ho lidé, jejich názory na svět. Jakoby sbíral životní příběhy a osudy, protože se tím obohacuje o další rozměr poznávání. Hledá partnerství dlouho a neměl by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi. Tomášova odvaha a nadšení pro jeho věc se může zvrtnout v bezohlednost a riskování, odhodlání v umanutost, citlivost v přecitlivělost a vztahovačnost, potřeba pomáhat druhým v závislost na druhých. Problematickou se mu může stát i zbrklost, nesoustředěnost, urputná neústupnost, sklony k rebelantství. Tomáš mnohdy neodhadne hranice svých možností. Na jednu stranu se snaží i na svůj úkor pomoci druhým lidem, ale přežene to a příliš se vydá ze svých sil, jak fyzických, tak především psychických. Navíc bývá jeho podpora druhými nevyžádaná, takže se může jeho pomoc obrátit proti jemu samotnému. Tomáš to nejenže těžce nese, ale pocity křivdy a zrady ho mohou ničit, neumí odpouštět, nechat události volně plynout a nezasahovat. Pro Tomáše je důležité naučit se rozvaze, trpělivosti, psychické odolnosti a smířlivosti. Jde o jméno se silnou energií, které v mnoha případech může pomoci rozhýbat tělo i ducha a umožní nezakrnět, stále něco objevovat a pro něco se nadchnout, takže s tímto jménem se stárne pomaleji. Oslovení Tome podporuje charisma osobnosti i sebevědomí, zlepšuje sebereflexi a ochotu sám krotit své problematické vlastnosti vnitřní sebekázní. Oslovení Tomíku zvětšuje sebedůvěru, tolerantnost, podporuje přemýšlivost. Zdrobnělé oslovení Tomášku zvětšuje sebevědomí, ochotě stát si za svým a rozhodovat se podle své vůle, zmenšuje ovlivnitelnost. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací například může být dobrou protiváhou u dat s převahou energie 3, 8 a 9 je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

GABRIELA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Většinou hezká tvář s neklidným nitrem. Společenská, nadaná a neustále hledající sama sebe. Vnitřní nutkání z ní často udělá cestovatelku, než pochopí, že vnitřní klid nalezne v sobě. Psychologie a humanitní vědy jsou to pravé poslání. Nehodí se příliš pro rodinný život, protože má práci sama se sebou. Působí Saturn a obrácené Slunce, Pluto a kladné Slunce. Velmi záleží u tohoto jména na příjmení a datu narození. Doporučuje se v Býku, Panně a Kozorohu. Zemská znamení ji zklidní.

FRANTIŠKA

JMENNÉ ČÍSLO 9

Je rozená matka, chodící láska. V rodině vítězí. Děti vychovává s láskou i s rozhodností vlastní. V domácnosti má ráda vše na svém místě. Bývá věrná, učenlivá a mírná, pracovitá a důsledná. Venuše ji předurčuje milovat své bližní, Mars dává rozhodnost a Neptun stálost. Je doporučována ve všech znameních.

VIKTORIE

JMENNÉ ČÍSLO 1

Znamená vítězná, ale je vnitřně hůře přizpůsobitelná. Vždy individualistka, která většinou moc neakceptuje rodiče. Vdává se později a vždy má manželství pod kontrolou. Muž nemá moc šanci podvádět či unikat. Jako matka bývá citlivá i pozorná ke svým ratolestem. Vhodné jméno pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars a Slunce.

ANDĚLA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Vše, jen ne andělská vibrace. Říká vítězím, jsem první a budu bojovat. Egocentrická, naprosto netoužící se brzy vdávat. Inteligentní, individualistická a originální. Kromě Kozoroha, Býka a Vodnáře je toto jméno vhodné pro všechna ostatní znamení. Ve Lvu je příliš egoistické. Citové problémy. Vládne Slunce.

ŘEHOŘ

JMENNÉ ČÍSLO 1

Většinou má láskyplné rodiče i přátele. Je oblíben, ale zápasí s vnitřním přizpůsobením. Introvert je magnetem pro ženy jako snadno ulovitelný partner, ale to je jen zdání. Žena musí pochopit v plné šíři jeho duši, potom teprve se Řehoř dá ochočit. Je nadaný a inteligentní a dosahuje úspěchů za pomoci své příjemné osobnosti. Doporučuje se ve všech znameních. Vládne Neptun, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.

RŮŽENA

JMENNÉ ČÍSLO 4

Stálá, bojovná a učenlivá. U tohoto jména je důležité, v jakých podmínkách se narodí. V takových totiž pokračuje a málokdy vybočí do vyšší úrovně. Doporučováno v Beranu, Lvu a Střelci. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.

RÚT

JMENNÉ ČÍSLO 5

Jméno s nevyrovnanou energií, které bude muset nositelka jména v životě vyrovnávat. Jinak velmi inteligentní a učenlivá, stálá. Vhodná jsou znamení Lva, Býka, Vodnáře, Panny a Střelce. Povolání: advokát, politik, vědec v terénu či archeolog. Vládne Neptun, Slunce, Merkur a Jupiter.

MATYLDA

JMENNÉ ČÍSLO 22

Obrovská síla ovládá toto jméno, zvlášť narozena v ohnivých znameních se dopídí toho, po čem touží. Je individualistická, nekompromisní a někdy nespravedlivá. Učenlivá, chce být vždy první. Moc toto jméno není doporučováno. Vládne Merkur a dvojitý Měsíc. Dvaadvacítka je spíše pro muže. Matylda by mohla být skvělá soudkyně, patoložka nebo špičková sportovkyně.

IDA

JMENNÉ ČÍSLO 5

Nevyrovnané energie ve jméně, inteligence s kolísavými tendencemi, jednou nahoře, pak zas dole. Většinou dívka končí v manželství a mateřství a v určitých případech má pocit, že promeškala své štěstí a vzdělání. Velmi záleží na datu narození a příjmení. Pokud chcete mermomocí toto jméno dát, pečlivě to zvažte a nechejte si propočítat souřadnice jména v karmickém vzorci. Provází Neptun, Slunce a Merkur.

ELENA

JMENNÉ ČÍSLO 1

Vítězné jméno, osobnost, v životě velké sny, které většinou uskuteční. Neptun potvrzuje stálost, Slunce a Jupiter štěstí. Vhodné pro všechna znamení. Elena mívá hezkou tvář i postavu. Většinou má mnoho zájmů, je zvědavá a veselá. Po třicátém roku přichází zájem o esoterické vědy. Je to velmi šťastná vibrace. Zajistí intelekt. 

VLASTIMIL

JMENNÉ ČÍSLO 9

Vítězná vibrace jména v každém věku. Znamená inteligenci, bojovnost, smysl pro rodinu a stálost ve všem, co dělá. Je dlouhověký, rozvážný, může být čímkoli a bude úspěšný. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Podle nich se Vlastimil hodně vyvíjí. Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun.