Měsíční čísla - úkoly a rozvoj

 

Poukazuje na proces učení, který je v dnešním životě důležitý a měl by být absolvován. Numerologie vám pomáhá provádět změny ve správnou chvíli. Protože jen tak můžete využít svůj plný potenciál a získat více síly a energie. Samozřejmě je to všeobecné, daleko přesnější je váš konkrétní rozbor pro dané měsíce, který vám mohu vypracovat přímo na míru.

 

LEDEN AŽ BŘEZEN

V těchto třech měsících se ukrývá zpracování tří měsíců minulého roku a příprava na ten následující.

 

LEDEN

Symbolizuje sebevědomí, nový začátek a aktivitu. Stalo se v říjnu něco obzvlášť důležitého? Prosadili jste svůj cíl, realizovali svůj plán? Máte odvahu, sílu a vůli prosadit teď své záměry. Rozmyslete si, ve kterých oborech chcete být samostatnější - bez ztráty týmu a společnosti. Rozhodujte se také jednou na počkání, žijte nezávisle a s vědomím dneška. S individualitou a samostatností můžete rozšířit svůj životní prostor. Budete mít nové nápady a šance a proto se jimi nechte inspirovat. Zejména byste měli jednat s pochopením a bez předsudků. Čím otevřenější a upřímější jste, tím otevřenější a upřímější k vám budou ostatní. Láska k bližnímu je obzvlášť důležitá. Starejte se stejným způsobem o svou tělesnou schránku a o dobrý duševní stav.

Měsíc leden s měsíčním číslem 1 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Nechat se inspirovat.

 • Být tolerantní, chápaví a vstřícní.

 • Být aktivní a tvořiví.

 • Dávat pozor na čistotu a udržovat pořádek.

 • Rozhodovat se sebejistě a sebevědomě.

 

ÚNOR

Únor je duchovním měsícem. Je důležité nahlédnout do svého nitra a věřit v intuici. Přehrajte si v hlavě své vize a sny. Plánujte. Formulujte svá přání a cíle. Přesto zůstaňte se svými myšlenkami tady a teď a netoulejte se s nimi příliš daleko. Naučte se vážit si a respektovat sebe samých, potom se k vám budou i vaši blízcí chovat s úctou a uznáním. Byli jste v listopadu příliš dobromyslní a teď čekáte díky za poskytnutou lásku? Najděte si nové podněty a výzvy. Do kterého partnerství a přátelství chcete investovat svůj čas? Až to zjistíte, můžete ukázat svou ochotu pomoci, toleranci a jemnocit. Překonejte strach a pochybnosti. Učte se být spontánními a flexibilními.

Měsíc únor s měsíčním číslem 2 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Naučit se citlivosti, mít vize, naslouchat své intuici, dávat pozor na sny a učit se je chápat.

 • Myslet realisticky a optimisticky.

 • Být diplomatičtí a ohleduplní.

 • Dělat něco pro sebe samé.

 

BŘEZEN

Je měsícem kreativity, iniciativy, spontánnosti a seberealizace. Skvěle se hodí na řešení konfliktů. Která témata se ukrývají ve vašem rozvoji? Buďte diplomatičtí, přátelští a hovořte o hodnotách, které jsou pro váš život důležité. Jasné myšlenky vás dovedou až k cíli. Duchovní hledání a zdraví musí stát v popředí. Co se dělo v prosinci, nezabývali jste se příliš Vánočními aktivitami? Soustřeďte se na projekty, které vám leží na srdci a těší vás. Ukažte svou výkonnost a rozhodnost, tak najdete spokojenost, lásku, sílu a radost ze života. Od ostatních se vám dostane chvály a uznání, což může samo o sobě vést k pocitu štěstí a k úspěchu.

Měsíc březen s měsíčním číslem 3 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Harmonizace emocí.

 • Stáhnout se a zabývat se svými stinnými stránkami.

 • Prokázat iniciativu, kreativitu a být duševně aktivní.

 • Uskutečňovat své sny - jednat.

 • Poznat, co je pro vás skutečně důležité.

 

DUBEN

Nápady, které jste dostali v minulých měsících, jsou teď připravené k realizaci. Zeptejte se sami sebe, jaký vzorec chování musíte změnit, abyste mohli dosáhnout svého cíle a zároveň překonat strach ze selhání. Zaměřte se na svůj cíl a prosaďte v dubnu aktivně své nápady. Zůstaňte u těchto projektů, opatrujte a pěstujte si je. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže úspěšně vyřídit vzniklou práci. Postupujte kupředu krok za krokem. Stavějte před sebe výzvy a akceptujte změny. Naučte se odpouštět a promíjet. Vaše intuice vás povede. V přírodě můžete načerpat novou sílu a energii, abyste se mohli s nadšením a euforií účastnit života.

Měsíc duben s měsíčním číslem 4 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Chodit do práce s vytrvalostí a disciplínou.

 • Být nezávislými na tom, co si myslí ostatní.

 • Dělat si pauzy, odpočívat a užívat si přírodu.

 • Vidět problémy jednou také z druhé strany a nově je definovat.

 • Uspořádat si finanční záležitosti.

 

DUBEN A SRPEN

V srpnu sklidíme to, co jsme v dubnu zaseli. "Semínka" jsou projekty, nápady, představy, přání, vize, myšlenky, které jsme vyslovili v dubnu. Ovoce, znalosti a výsledky sklidíme v měsíci srpnu. To také znamená, že převezmete zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jejich následky. Sklidíte tedy pouze to, co jste skutečně zaseli.

Oba měsíce jsou velmi důležité pro učení, práci a uzavírání projektů, ať už je to ve škole, v osobním životě, v pocitech, nebo názorech.

 

KVĚTEN

Květen je ideální období pro osvobození se, stát se nezávislými a odvážit se k něčemu novému. V tomto měsíci je vhodné poohlédnout se po příhodném zaměstnání, plánovat novinky nebo znovuobjevit sebe samé. Které změny jsou pro to nutné a leží v rámci našich možností? Zaměřte celé své vnímání a všechny smysly na to, čeho chcete dosáhnout. Smysluplnými a také tělesnými aktivitami odrazíte pocit nudy a vnitřní prázdnoty. Poznejte důležitost komunikace, jen tak bude odstraněno napětí a nedorozumění. Užívejte si života, nechte se rozmazlovat a chovejte se láskyplně ke svému tělu.

Měsíc květen s měsíčním číslem 5 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Aktivovat společenský život.

 • Hledat rozhovory a trénovat se ve sdílení.

 • Najít si cestu k vlastním pocitům a učit se důvěře.

 • Stát si za svými myšlenkami, pocity a celkově sami za sebou.

 • Naučit se říkat NE, rozvíjet vlastní trpělivost a nechtít všechno najednou.

 

KVĚTEN A ČERVEN

Oba tyto měsíce jsou vhodným obdobím k cestování, výletování a užívání si svobody. S nesmírnou silou Matky Země - spojení se zemí a úcta ke všemu živému - můžeme nabrat novou životní energii a probudit své pocity. Překážky mohou být lehce překonány. S novými znalostmi můžete obnovit svou identitu.

 

ČERVEN

Šestý měsíc je měsícem lásky - soucitu, sebelásky a lásky k bližnímu svému. V lásce nejde jen o lásku v partnerství, jedná se také o lásku k vašim bližním nebo k určitým věcem, jako je umění, hudba a sport. Milovat ostatní dokážeme až ve chvíli, kdy milujeme sami sebe. Užívejte si každý okamžik. Přemýšlejte, jak můžete do svého života vnést harmonii a svobodu. Akceptujte také mínění ostatních a netrvejte vždy tvrdošíjně na svém. Naučte se akceptovat nedokonalosti. Podporujte své bližní velkou láskou. Velké ideály, představy a cíle chtějí být prosazeny. Tento měsíc se obzvlášť dobře pobavíte a budete mít radost z domácích prací, každodenní rituály, jako vaření, uklízení, žehlení, práce na zahradě a malé opravy vám půjdou lehce a s láskou od ruky. Dávejte si pozor na zdravé stravování. Smysl pro společnost je velmi vyhraněný. Tento měsíc se hodí rodinné oslavy a setkání, společné aktivity, jako večery plné her, výlety. Můžete být skvělým společníkem i dobrou matkou, dobrým otcem a podniknout něco se svými dětmi. Udržujte se fit, choďte plavat, jezděte na kole a užívejte si masáže. Kdy jste naposledy tancovali se svým partnerem? Dávejte si pozor na dobrý tělesný pocit, žijte svou sexualitou, smějte se, buďte veselí a uvědomte si, že jste oblíbení.

Měsíc červen s měsíčním číslem 6 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Být spontánní, získávat nové znalosti.

 • Postavit se za pravdu a být každý den tolerantní a laskaví.

 • Plnit své každodenní povinnosti s láskou a lehkostí a zvládat tak mistrovsky celý den.

 • Nikoho neodsuzovat.

 • Zbavit se konzervativních a zažitých názorů, neboť po každém tlaku následuje protitlak.

 

ČERVENEC

Červenec se skvěle hodí pro integraci metafyziky a spirituality do každodenního života. Pohlédněte na uplynulé měsíce. Každá krize, každá nová šance, každý zážitek je možností změny myšlení k lepšímu. Dělejte také něco pro své zdraví! Postěte se a detoxikujte své tělo. Zdravé jídlo, sport a autogenní trénink dělají dobře tělu, duši i duchu. Starejte se o své okolí, o svou zahrádku a květiny. Važte si všeho živého.

Měsíc červenec s měsíčním číslem 7 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Být vděčni za všechno, co se stalo, a to včetně toho bolestného, a naučit se prosit, neboť "jen tomu, kdo prosí, bude dáno".

 • Ukázat své skutečné pocity, připustit si žal i bolest.

 • Aktivovat vlastní léčitelské schopnosti a ukázat připravenost a otevřenost novým léčitelským metodám.

 • Vést zdravý a přírodní život, navštěvovat kurzy jógy a meditací.

 • Užívat si volné přírody a chránit ji.

 

SRPEN

Srpen je měsícem spravedlnosti a smíru, a to v jakémkoli vzájemném vztahu. Je to ale také měsíc rozchodů. Můžete poznat vztahy, hranice a omezené struktury, opustit je nebo také ukončit. V srpnu byste se měli intenzivně zabývat všemi úrovněmi svého bytí. Uspořádejte své finanční záležitosti. Rozhodujte se na základě srdce a vaše snaha vás přivede k úspěchu. Naučte se vycházet s autoritami. Najděte rovnováhu mezi svými pocity a svým jednáním, mezi volnem a prací. Pozvěte někoho, koho chcete rozmazlovat. Buďte spolehliví. Dávejte na sebe pozor. Udělejte něco pro sebe, například navštivte nějaké muzeum nebo výstavu a uspokojte tak svůj smysl pro umění. Zacházejte se svým tělem opatrně, užívejte si návštěvu kadeřnictví a nechte se opečovávat kosmetičkou.

Měsíc srpen s měsíčním číslem 8 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Starat se o mezilidské vztahy a přemýšlet o nich.

 • Být pozorný vůči sobě i ostatním, převzít odpovědnost a ukázat, že se na vás ostatní mohou spolehnout.

 • Otevřít své srdce, akceptovat a milovat sebe a své blízké.

 • Nikoho neodsuzovat, být otevřenými všem hodnotám.

 • Vyvarovat se přivlastňování typu: můj dům, moje auto atd...

 

ZÁŘÍ

Září je dynamický a flexibilní měsíc, podporuje navazování kontaktů a změnu směrující k něčemu novému. Používejte hlavu, protože měsíc září bude především o hlavě a našem myšlení. Nezapomeňte používat svůj odhad na lidi a své mnohostranné nadání také pro sebe samé. To vám odhalí mnoho skrytých možností a ukáže váš zájem o nový rozvoj. Žijte svůj život obětavě a srdečně, protože již v Bibli stojí:"Milujte své nepřátele....". Potom totiž přestanou být nepřátelé. K tomu patří také láska k sobě samým. Buďte k sobě milí a přátelští. Morální a etické kvality kráčejí zase do popředí a to je velmi dobře, protože lidé pro samé hrůzy, zlo a nenávist zapomněli otevřít svá srdce a nebát se je uzdravit, jenže lásku nosíme všichni sami ve svém srdci, ať věříme v Boha, nadpřirozeno či nikoliv. Dávejte bez toho, že byste za to něco čekali. MLUVIT, CÍTIT A JEDNAT UPŘÍMNĚ A OPRAVDOVĚ, být vzorem pro své blízké. V případě, že jste o to požádáni, buďte pro své blízké prostředníkem v těžkých situacích. Změny mohou trvat, uzavřete proto "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči neustále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpáte z pokoje a klidu, do kterého se zase můžete vrátit.

Měsíc září s měsíčním číslem 9 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Vidět bezvýhradnou lásku jako svůj cíl

 • Ve všech věcech znát míru

 • Konflikty řešit mírumilovně a diplomaticky

 • Být otevření světu, trpěliví, velkorysí a plní elánu

 • Vědět, že každý člověk v sobě nosí svoji duši a ta mu umožňuje optimální vývoj

 

ŘÍJEN AŽ PROSINEC

Desátým měsícem začíná od začátku okruh čísel od 1 do 9, jen na vyšší úrovni s vědomím uplynulých měsíců. Poslední tři měsíce roku proto slouží pro přípravu na rok následující.

 

ŘÍJEN

Nastavá správná doba pro nové výzvy a změny. Číslo 10/1 přináší změnu nebo nový začátek. Komplikované a chaotické se teď vyřeší, upraví a vrátí zpět do svých kolejí. Žijte vědomě a buďte pozorní ke svým nápadům a vnuknutím. Zamyslete se nad tím, co je pro vás příští rok důležité a buďte si svých cílů vědomi. Použijte k tomu svou představivost a vizualizujte si cestu ke svému cíli. Berte vážně své vlastní potřeby a podle toho také jednejte. Stůjte si za svým názorem a nebuďte závislí na ostatních. Naučte se říkat jak se cítíte, co je pro vás důležité, co vám chybí a také co vás bolí...cvičte si mluvení před publikem nebo skupinami lidí, publikujte nebo pište aktivně knihy, do médií nebo jen tak své pocity sami pro sebe. Měsíc říjen je ideální na pohlédnutí do budoucnosti, například pomocí andělských poselství, vzkazů, andělských nebo i tarotových karet. Ptejte se, co můžete udělat, abyste dosáhli svého životního cíle? Ráda vám vaši životní cestu ukážu a poradím s vašimi vytyčenými cíli i rozhodnutími ve své věštírně https://vestirna-sonja.webnode.cz/ na těchto webových stránkách.

Měsíc říjen s měsíčním číslem 10 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Začít se vzdělávat nebo ve vzdělání pokračovat

 • Vystupovat sami za sebe

 • Vnést do chaosu života klid

 • Pěstovat vyrovnanost, duševní i materiální rovnováhu

 • Určit si cíl pro příští rok

 • Být flexibilní, spolehliví a starostliví

 

LISTOPAD

Je to měsíc citlivosti, klidu a rozvahy, který je symbolem proměny. Na Dušičky, svátek Všech svatých, vzpomínáme na zemřelé a na jejich proměnu do dalšího bytí. Jedenáctka symbolizuje uvolnění od pozemských soudů. Je proto ideální pro vnitřní rozjímání, sebereflexi a uvědomění si vlastních výhod a nevýhod. Listopad vás podporuje při vnímání vlastní intuice. Nápady, plány a předsevzetí by neměly být ukvapeně prozrazeny. V listopadu je člověk silněji závislý na uznání svého okolí. Obzvláště podporuje ostatní svými myšlenkami, prosbami a modlitbami.

Měsíc listopad s měsíčním číslem 11 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Přemýšlet o sobě a chránit to, co máte.

 • Opustit minulost, zbavit se žalu, trudomyslnosti, zármutku a zášti.

 • Naučit se žít tady a teď.

 • Učit se odpouštět a sloužit ostatním.

 • Pracovat na realizaci nápadů.

 • Uvědomit si své vlastní vnitřní světlo.

 

PROSINEC

Je to měsíc radosti ze života a spontánnosti. Uchopte iniciativu do vlastních rukou. Máte všechny možnosti. Nejde pouze o to ukázat svoji energii při pečení, zdobení bytu a balení dárečků. Jedná se totiž také o kreativitu, se kterou chcete sobě a svým blízkým udělat radost. Promyslete si, jak co možná nejúspěšněji prosadit své plány a projekty, jak můžete nechat rozvinout svoji fantazii. Jedná se ale také o měsíc plný rozjímání a lásky k bližním, měsíc duchovního hledání a zotavení. Co je pro vás důležité? Co si přejete ve svém partnerství, v rodině? Použijte tento měsíc k ohlédnutí se zpět a k zamyšlení se nad budoucností. Nenechte se vyvést z duševní rovnováhy. Dávejte pozor na to, abyste se nenechali unavit hektičností a stresem tohoto měsíce. Vezměte si dobrou knihu, šálek čaje, chlupatou deku a pohodlně se usaďte doma ve svém oblíbeném místě.

Měsíc prosinec s měsíčním číslem 12 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Najít si čas pro sebe samé, užívat si a říkat děkuji.

 • Umět říci NE.

 • Být kreativní a využít novou nečekanou sílu.

 • Ohlédnout se do minulosti a těšit se na budoucnost.

 • Očistit své okolí např. pomocí vykuřovadla od minulosti a špatných pocitů.

Dvanáctý měsíc je posledním měsícem kalendářního roku.