Životní cykly

K utváření osudu přispívá mnoho faktorů. V první řadě je třeba vzít v úvahu to, jak uvádíte do chodu zákony svým vědomím, energií a záměrem. Sice možná neumíte určit příčiny jednotlivých událostí, ale když se na ně podíváte nestranně a otevřete se zájmům ducha, snadněji zjistíte, kde se nacházíte a kam půjdete dál.

Život je proces skládající se z mnoha cyklů, které se střídají – nahoru, dolu, činnost a klid, začátky a konce. Pokud dokážete rozpoznat a popsat cykly, kterými procházíte, můžete svobodně využívat svých sil ke změně jakékoli situace. Tato přirozená období v lidské zkušenosti mají vliv na utváření osudu. Kvalitu vašeho života určuje schopnost procházet různými obdobími se silou a důstojností. Abyste se však mohli pohnout kupředu, potřebujete vědět, kde jste. Je to podobné, jako když zkoušíte najít místo, kde jste nikdy předtím nebyli. Máte sice mapu, na níž je váš cíl zakreslený, ale pokud nevíte, kde se právě nacházíte, nikdy nebudete schopni vyrazit a dát se správným směrem.

S vaším životem je to také tak. Když se posunujete do dalšího cyklu – ke své příští zkušenosti- musíte pochopit, kde přesně jste. Pokud začnete chápat, čemu se učíte teď, můžete energii vystupňovat a využít sílu svého vědomí a záměru a přesunout je směrem, po němž toužíte.

V tomto období u mnoha lidí probíhá proces transformace. Tento cyklus růstu si možná žádá závažné změny, včetně takových extrémů, jako jsou svatba, rozvod, nemoc, nečekané zvraty a dokonce i smrt a znovuzrození. Jakýkoli druh transformace může být náročný, ať jde o změnu tělesnou, emocionální, finanční nebo týkající se vztahu. Avšak tyto extrémy nezřídka zapříčiní významný růst a osobní úspěch, i když se v dané chvíli utrpení může zdát nesnesitelné.

V těžkých situacích byste neměli obviňovat sami sebe ani se zaměřovat na hledání chyb. Pokud právě procházíte řadou změn, dovolte si ty změny rozpoznat a najděte v nich poselství. Hledáním problémů na sobě jen zvýšíte vlastní odpor k vytváření něčeho nového. Tím se transformace zastaví a vy jen znovu budete muset procházet něčím podobným, aby se změna dokončila. Každá změna s sebou nese nový potenciál a nikdy neexistuje smrt bez znovuzrození. Problémy nesmí způsobit, že ztratíme sílu. Pokud každý cyklus využijeme podle svých nejlepších schopností, konec jedné éry může přinést počátek krásného nového období.

Životní cykly

  • 1.     Cykly rozšiřování – období expanze. Vše se zrychluje a objevují se lepší a lepší výsledky. Tato rychlost vás může však strhnout. Jsou to období nárůstu. Někdy to znamená víc peněz, ale nejen finance v nich vzkvétají. Když se narodí děti, rozšiřují se rodiny, a když se vytvoří nové projekty, jdou dobře obchody. V tomto i v mnoha dalších případech se zvyšuje také úsilí. Je třeba se však nenechat nárůstem pohltit. Snadno pak přestáváme uvažovat. Je tu velká šance rozšířit své uvědomění a vhled. Otevřete se novým různorodým zážitkům a zvažte, jak je můžete využít jako součást vašeho osobního vývoje. Nikdy nečekejte, že vás toto období přesně vymezí nebo naplní. To vy sami vymezujete tuto zkušenost a všechny ostatní. Období růstu nás může ukolébat k nečinnosti a přílišnému hovění. Žijte s vděčností za dary, kterých se vám dostalo, protože období růstu může trvat jen krátce. Nic se totiž nerozšiřuje do nekonečna. Existují období velkých změn provázejících náš život radostí, ale také doby významných ztrát, které vás transformují a posunou kupředu. Mezi těmito extrémy se možná můžeme nacházet v dlouhotrvajícím období, kdy máme pocit, že se nic nemění.
  • 2.     Cykly trvání. Můžeme je vnímat, jako by vše zůstávalo pořád stejné a trvalo dlouho. Opakování stálosti trvá. Můžeme sice objevit nějaké změny, ale na venek vše vypadá, jako by se nic nezměnilo a pozoruhodného nedělo. Pod povrchem se vždycky něco děje. Jde o období příjemných časů, kdy se šťastné příhody snoubí s normálními úkoly. Radost z celoživotních vztahů nebo mnoho let strávených v jednom zaměstnání, mohu být nádherné, ale záleží na našem přístupu. Také mohou tato období představovat dlouhé etapy únavné práce a neradostných činností. Tyto cykly vypadají neškodně, avšak často jsou jen cestou nejmenšího odporu. Někdo z toho čerpá, pro jiné z nás je to nejjednodušší. Dejte si však pozor, abyste neprodlužovali něco, co vás zakopává hlouběji do negativních vzorů, které se pak stanou způsobem vašeho života. Místo, abyste převzali zodpovědnost, tak vás vaše návyky ovládají. Proto je důležité, abyste v tomto i v jiných cyklech období vašeho života žili vědomě. Tento cyklus může být i velice prospěšný. Jestliže si vás váží lidé, s nimiž jste, a pokud je vám ke cti to, co děláte, užijte si jej. Využijte tento čas k rozšíření svých zájmů a činností, které obohacují váš život. Takové období je darem z nebes a umožní vám přidat ke svému každodennímu životu i něco výjimečného, jako například meditaci, psaní nějakých postřehů či deníku anebo opakování si afirmací. Tyto činnosti se mohou ukázat jako velmi důležité právě ve chvílích, kdy se ve vašem životě objeví nějaký problematický zvrat, takže zavést si je do praktického života v době klidu je dobrá volba. Pokud totiž zjistíte, že setrváváte v něčem, co vás otupuje, uráží či dovedlo k nějaké závislosti na někom nebo na něčem, pak je přesně ten správný čas převzít zodpovědnost do vlastních rukou. Prožívání dlouhých negativních období zásadně ovlivňuje to, co přitahujete do svého života. Pak je třeba se pohnout současný nevyhovující model rozbít a projít transformací. Sama za sebe musím říct, že někdy je to velmi náročné a nepředstavitelné, protože je to pro nás jistota a chceme být v jistotě i přes to, že nám něco nevyhovuje, že si nechceme přiznat, že již vnitřně spokojeni nejsme. Například taková odchod ze zaměstnání, kde jsme více jak dvacet let, si nechceme připustit, že bychom mohli dělat něco jiného, co by nás mohlo naplňovat a kde bychom chtěli růst, protože jsme svazováni hmotou a materiálním světem jistot, o kterých máme utkvělou představu, že s nimi se nám žije lépe. Chyba, jde jen o jednoduchost zvyku a stereotypu, který nám vyhovuje, i když dře, protože se bojíme něčeho nového. Někdo udělá čistý řez najednou, jiný postupně a další uvízne b ludném začarovaném kruhu, až ho zastaví nemoc nebo nějaká tragická událost, aby více přemýšlel o životě.
  • 3.     Cykly transformace. Každá zkušenost nám přináší moudrost. Když si toto uvědomíte, tak si také můžete být jisti, že jakákoli závažnější změna s sebou vždycky nese množství pocitů. Svatba, rozvod, narození dítěte, ztráta zaměstnání – to všechno jsou významná období transformace a vyvolávají pozitivní i negativní emoce. Takže ať procházíte čímkoli, zkuste si zapamatovat, že se tak možná dostanete k něčemu hodnotnějšímu, k vědění a osobní síle. Staré vždy vyklízí polenovému. Pokud se rozhodnete, budete schopni se vzpružit a dospět na nová místa s větší silou a pochopením. Některé transformace proběhnou tak radikálně, že změní samotný způsob, jakým definujete sebe sama. Když se stane něco, co vás trýzní, že už máte pocit, že už dál nemůžete určitou věc dělat nebo zůstat se stejnými lidmi, přinutí vás to vydat se úplně jinou cestou. V takových obdobích musíte přeměnit nejen celý svůj vývoj, někdy je třeba i poopravit svůj cíl, nebo dokonce změnit to, jak chápete sebe sama. Pokud sami sebe definujete pomocí nějakého vztahu a ten vztah skončí, či pokud svou identitu zakládáte na zaměstnání a pak vás najednou propustí, co se pak stane s vaším náhledem na sebe? V takových chvílích prožíváte dvojnásobné potíže, protože jednak stojíte před neznámou budoucností a za druhé jste v situaci sami se sebou. To může být v obou směrech nesmírně náročné. Můžete ztratit pocit stability a bezpečí a nejste si jisti, kterým směrem dál vykročit. Také ztrácíte svůj vnitřní cit pro sebe sama i jistou, co se týče toho, kdo jste a na čem vám nejvíce záleží. Tyto cykly vás nutí zbavit se starých způsobů vykonávání věcí. Když se něco ve vašem životě dramaticky změní, lekce je většinou proto tak důkladná, že staré způsoby již prostě nevyhovují. Pravým cílem transformace často bývá přechod na lepší místo nebo k lepšímu vývoji. Existují lidé, kterým se kupí jedna pohroma za druhou, a mezi tím žádná velká úleva. U jiných se zase zdá, že celý život vystavěli okolo jednoho závažnějšího problému, ať už je to chudoba, nemoc nebo odloučení. Takové zkušenosti jsou ještě mocnějšími transformacemi, protože ukazují na životy vedoucí k zasvěcení. Takový život může být tak těžký, že se zdá být až zdrcujícím. Ale jde tu o příležitost pro duševní rozvoj. Tyhle těžkosti, ztráty, které vámi otřesou do hloubi duše, vám ve skutečnosti mohou přinést úžasná požehnání. Dávají vám šanci znovu objevit a definovat sebe sama, pokud jde o váš každodenní život i vaši duchovní realitu. Troufnete-li si natolik riskovat, že odhodíte sví stará vnější vymezení a naleznete svou pravdu v něčem mnohem hlubším, dostane se vám velikého daru. Žít v souladu se svou duší vám dává smysl a podporu v jakékoli situaci. Hlubiny neštěstí mohu být jediným obdobím, kdy si dovolíte vážně přemýšlet o vyšším smyslu života. Tím si ovšem sami škodíte, protože když z duchovního chápání uděláte způsob života, vyhnete se mnoha stresovým situacím a získáte mnohem více sil. Nemusíte čekat na problémy nebo katastrofy, aby vás přiměly postavit se čelem k této stále přítomné a duchovně zaměřené možnosti. Každá zkušenost je součástí mnohem větší reality a vaše duše vám dokáže pomoci s jakoukoli záležitostí, s níž se musíte vypořádat. S odstupem času se naučíte na věci dívat z jiného úhlu pohledu. Zbavíte se strachu a naléhavosti a otevřete se schopnosti ducha klidně a ochotně čelit životu. Věřte, že nezáleží na tom, o co jde, vy máte moc vše zvládnout, pokud se rozhodnete, že transformací projít chcete. A s pomocí vaší duše vás vaše volba transformace povede mnohem lepším směrem.
  • Pak už jen následuje nový směr a příhodný čas pro změnu. Tato duchovně zaměřená změna je jen prvním osvobozujícím aspektem významnější transformace. Kromě duchovního probouzení vám období rozhodujících změn mohou poskytnout příležitost i k přesměrování svých pozemských zkušeností. Je důležité pochopit konec něčeho a začátek nové éry v našem životě. Vše zpracovat a otevřít se eventuálním možnostem.

Mnoho lidí prošlo a stále prochází náročnými změnami. Stane se něco, co skutečně důkladně promění jejich realitu, a i když se to možná v tu chvíli zdá nesnesitelné, jsou schopni se podívat zpět s jasností nebo i pochopením.

Pokud se zrovna nacházíte uprostřed životních cyklů, které přinášejí změnu, asi vám to připadá jako malá útěcha. Ale důležité je nezapomínat, že k růstu dochází skrze transformaci a že po konci vždy přijde nový začátek. V transformaci se skrývá skutečná síla. Když do ní vnesete své vědomí a záměr, můžete přetvořit celé reality a překlenout se i přes ta nejtěžší období ve svých životech.

Životní cykly tvoří přirozenou součást lidské zkušenosti. Upsali jste se jim, když jste vstoupili na tuto pozemskou cestu. Využijte je tedy jako mosty vedoucí k něčemu většímu a to nejen v materiálním světě, ale i srdci, mysli, zvycích a reakcích. Nezáleží na tom, jaký cyklus teď prožíváte. Jde jen o to komunikovat se svojí duší a ptát se sám sebe:

  •  Jakou lekci mi zřejmě chce duch uštědřit prostřednictvím tohoto zážitku?
  •  Jaké myšlenky a přesvědčení si mám zvolit, aby mě posílily?
  • Jak mám jednat, abych z této zkušenosti vytěžil co nejvíc a aby mi pomohla pohnout se kupředu?

Ve vašem životě je to vaše reakce, která určuje, zda máte více sil vy nebo událost. Ať se děje cokoli, potvrďte svou schopnost to přehodnotit a povznést se nad to. Buďte ochotni tím projít.

Čímkoli procházíte, ať se dostáváte z dluhů, hledáte či zacelujete nějaký vztah nebo se potýkáte s něčím ohledně těla, je to součást vašeho osobního vývoje. Měli byste zůstat v klidu, vytrvat a uvědomovat si sami sebe. Pokud procesu nerozumíte, odmítáte ho či ho vzdáte, stejně se objeví znovu a možná v mnohem těžším zpracování pro vás. Překonáte-li strach a přechodné starosti, pak se budete moci těšit z podpory vesmíru. Nečekejte, až se problém vyřeší, a hledejte radost hned, protože život je neustálá změna. Jestliže věříte a své štěstí neustále něčím podmiňujete, pak na své štěstí můžete čekat pěkně dlouho a také se ho nemusíte dočkat nikdy. Nalezněte radost v přítomném okamžiku života. Každá životní etapa je součástí našeho věčného vývoje. To, jak nakládáme s energií cyklů, určuje kvalitu našeho života i výsledky prožité zkušenosti. Vždy mějte na paměti, že jsou tu vnitřní i vnější výsledky. Když se obrátíte do sebe hlouběji, obnovíte svou sílu a oživíte ducha. Změníte-li vnitřní život, proměníte nejen život vnější, ale i podstatu samotného světa.

S životními cykly nám může velmi pomoci numerologie. S karmickými cykly zase karmalogie. Z data narození a jména se dozvíme nejen to, jaký osud je pro nás připraven, ale také to, jak máme krok za krokem postupovat, abychom tento osud naplnili podle svých nejlepších schopností. Naše cykly prozrazují všechny spletité detaily tohoto procesu. Necháte-li se jimi vést, nebudete-li se vzpouzet přirozenému běhu věcí, rozvinete plně svůj potenciál a změníte život k lepšímu. Jakmile pochopíte přirozený rytmus svých cyklů a podřídíte se mu, pak se vám život „zázračným“ způsobem zjednoduší. Zkouškám, před které nás život staví se nelze vyhnout, ale když budete předem vědět, že vás nějaká čeká, budete se moci na ni lépe připravit. Životní cesta se dělí dle numerologie na tři časové úseky, kterým odpovídají tři stupně zrání člověka. Jde o formativní, produktivní  a postproduktivní věk. Často bývají nazývány cyklem mládí, dospělosti a moudrosti. Tyto velké životní cykly si lze představit jako tři oblasti vývoje, které nám na cestě životem pomáhají naplnit náš osud.